Használati feltételek – v2.0

Utolsó frissítés: 2018. 08. 21.

Canon Professional Services-tagság

A jelen Használati feltételek a Canon Professional Services („CPS”) tagságra, valamint a CPS-tagsággal járó előnyök kihasználására vonatkoznak az alábbiak szerint. A Canon időről időre külön értesítés nélkül frissítheti a jelen Használati feltételeket. Kérjük, rendszeresen ellenőrizze a Használati feltételek aktuális verzióját, akár online bejelentkezve CPS-fiókjába, akár kérve egy példányt a CPS-tagsági program adminisztratív csapatától.

A CPS-tagságot a Canon Europa N.V. (címe: Bovenkerkerweg 59, P.O Box 2260, 1185 XB, Amstelveen, Hollandia, cégjegyzékszáma az amszterdami cégjegyzékben: 33166721) bocsátja rendelkezésre

1. CPS-tagság

1.1 A CPS-tagsággal járnak bizonyos előnyök az Ön számára, például bővített javítási és cserekészülék-szolgáltatások a Canon saját szervizhálózatában („Canon szerviz- és javítási központok”), illetve a Canon által a CPS keretében nyújtott szolgáltatásokra feljogosított szervizekben („Hivatalos CPS-szervizpartnerek”), hozzáférés a Canon külön CPS ügyfélszolgálatához, további információk a Canon fotó és videó termékeiről, terméktámogatás az akkreditált fotósoknak a kiemelt nemzetközi eseményeken, meghívó a csak tagoknak szervezett találkozókra szerte az EMEA-régióban, továbbá a Canon egyéb különleges ajánlatai.

1.2 A CPS-tagság a CPS programban részt vevő országokban érhető el 18 évesnél idősebb vásárlóinknak, akik regisztrálni kívánnak a CPS-tagságra.

1.3 A tagsági szint az Ön által tulajdonolt Canon-terméktől („Canon felszerelés”) függ. A regisztrált Canon felszereléstől függően a tagsági szint lehet Vörös, Ezüst, Arany vagy Platina. A Vörös tagsági szint elnyeréséhez nem szükséges Canon felszerelés regisztrálása. A tagsági szintekről bővebben olvashat ide kattintva. Kérjük, vegye figyelembe, hogy nem minden regisztrált Canon felszerelés alkalmas a CPS-tagsági szint fejlesztésére.

1.4 A CPS-tagsággal járó előnyök és szolgáltatások a tartózkodási helytől függően is különböznek. Az Ön országában elérhető szolgáltatásokról tájékozódhat ide kattintva

1.5 Ha Ön regisztrál a CPS-tagságra, majd eléri az Ezüst, az Arany vagy a Platina szintet, egy üdvözlőcsomagban megkapja tagsági kártyáját. Az üdvözlőcsomagot a fiókjából igényelheti az ott megadott postacímre. Ha tagsági szintje bármikor megváltozik, miután megkapta tagsági kártyáját, nem küldünk automatikusan új kártyát.

1.6 Tagsági kártyája és online fiókja is tartalmazza CPS-tagsági azonosítószámát. Ezt a számot kell használnia mindig, amikor szeretné használni a CPS-tagsággal járó valamely előnyt, például javítási előjegyzés foglalásakor vagy termékek árkedvezményének érvényesítésekor.

1.7 CPS-tagságának nincs lejárati dátuma. Tagsági szintje változhat fel vagy le, az éppen regisztrált vagy eltávolított Canon felszereléseinek megfelelően. Tagsági pontjai akkor csökkenhetnek, ha egy regisztrált Canon felszerelése szolgáltatásunk hatályán kívül kerül, vagy már nem lehetséges a szervizelése. 30 nap türelmi idővel számolunk ilyen esetekben. Ha tehát regisztrált Canon felszerelésének minősítésváltozása miatt pontjai lecsökkennek, még 30 napig nem csökkentjük jelenlegi tagsági szintjét. Erről értesítést kap, amikor bejelentkezik CPS-fiókjába.


2. Hogyan lehet CPS-tagságot igényelni

2.1 A CPS-tagság igénylése egyszerű: csak regisztrálja saját adatait és használt felszereléseit online a következő címen: canon.hu/pro/canon-professional-services/


3. CPS-tagsági fiók

3.1 Tagsági fiókot csak saját nevében és saját e-mail-címével regisztrálhat (amely címet a Canon az azonosításhoz és a későbbi kommunikációhoz is használni tud). Tagsági kommunikációja során Ön felelős a helytálló és pontos adatok regisztrálásáért.

3.2 Ön felelős azért, hogy CPS-profilját frissítse, ha személyes adataiban vagy birtokolt felszereléseiben változás állna be.


4. CPS-tagság – javítási, szerviz- és cserekészülék-szolgáltatásokhoz kapcsolódó előnyök

4.1 Tagsági fiókjában fel vannak sorolva azok a szolgáltatások és előnyök, amelyekre tagsági szintje és tartózkodási helye alapján jogosult.

4.2 Az olyan országokban lakó CPS-tagok, akiknek országában nem érhetők el a CPS javítási és cserekészülék-szolgáltatásai, Fast Track javítási szolgáltatást vehetnek igényben tagsági szintjüknek megfelelően, ha olyan országba utaznak, ahol a CPS kedvezményes javítási szolgáltatásai elérhetők. Az ilyen javítások az érintett szerviz saját belátása szerint és kapacitástól függően vehetők igénybe. A félreértések elkerülése érdekében: jelenleg nem kínálunk cserekészülék-szolgáltatást az ilyen érintetteknek (tagsági szintjüktől függetlenül) semelyik idegen országban, amelyet felkereshetnek.

4.3 A javítási, szerviz- és cserekészülék-szolgáltatások ismertetésében felsorolt tervezett átfutási idők csak az egy tag által egyidejűleg javításra leadott legfeljebb 3 termékre vonatkoznak.

4.4 Ezeket az átfutási időket nem garantáljuk. Ugyanakkor mind a Canon, mind a CPS szolgáltatásban való részvételre feljogosított szervizek törekedni fognak az említett átfutási idők betartására.

4.5 A tervezett átfutási idők munkanapokban számolandók (hétfőtől péntekig, kivéve az adott országban hivatalos ünnepnapra eső hétköznapokat), és kezdetük a termék átvétele utáni munkanap, befejeződésük pedig az a nap, amelyen a termék javítás után készen áll a visszaadásra. Kivételt képez minden olyan nap, amely szállítással telik, vagy amelyen az ügyfél visszajelzésére kell várni valamilyen, a javítás megkezdését akadályozó problémával kapcsolatban (például hiányzó dokumentáció pótlása vagy a garancián túli javítások esetében a becsült javítási árajánlat elfogadása).

4.6 Ha része az előnyöknek, és fizikailag rendelkezésre áll, felajánlható egy cserekészülék kölcsönzése abban az esetben, ha a tervezett átfutási idők nem tarthatók, kizárólag a Canon általános cserefeltételeinek értelmében (lásd a példát a Függelékben), amelyeket Ön által elfogadottnak tekintünk, amennyiben készülékkölcsönzést kér vagy vesz igénybe CPS-tagsági előnyeinek keretében.

4.7 A tervezett átfutási idők és a cserekészülék-kölcsönzési lehetőségek csak azoknak a javításoknak az esetében érvényesek, amelyeket a CPS-tagság keretében hivatalosan befogadtak a feltételeknek megfelelően és az alábbi 5. pont szerint.

4.8 A jelen ajánlat értelmében végzett minden javításra a Canon általános javítási feltételei, valamint a szolgáltatást nyújtó jogosult szervizpartner szolgáltatási feltételei vonatkoznak.

4.9 Garancián túli javítások esetében Ön felelős a javítással kapcsolatos minden díj és költség megfizetéséért, ideértve, nem korlátozó értelemben, a szállítási költségeket, az adókat, az illetékeket és más díjakat, amelyek a javításra benyújtás országában felmerülhetnek, kivéve ha ezeket a költségeket tagsági előnyei fedezik.

4.10 Minden előny csak a rendelkezésre állásának függvényében hozzáférhető, és a Canon saját kizárólagos belátása szerint bármikor módosíthatja vagy visszavonhatja a kínált előnyöket. A Canon, nem korlátozó értelemben, fenntartja a jogát például arra, hogy az előnyök elérhetőségével kapcsolatban kizárásokat vagy kivételeket alkalmazzon. A közzétett tagsági előnyöktől földrajzi helytől függően is lehetnek eltérések.

4.11 Az előnyök személyre szólóak, és nem átruházhatók. A tagsággal járó bármely előnyt csak a regisztrált CPS-tag veheti igénybe, és kizárólag az általa jogszerűen tulajdonolt és korábban teljesen regisztrált felszerelésekre vonatkozóan. Nem vehetsz igénybe előnyt más személy nevében, illetve nem vagy részlegesen regisztrált felszerelésre, illetve nem engedélyezheted más személy számára, hogy a nevedben igényeljen valamilyen előnyt. A termékregisztráció akkor érvényes, ha a terméknév, a sorozatszám, a vásárlás országa, a vásárlás dátuma, illetve a vásárlás helye mind ki van töltve, és a termékek pontjai (ha elérhetők) érvényesítésre kerültek, és a rendszer beleszámolja az összpontszámod számításánál.

4.12 Az előnyök nem igényelhetők visszamenőleges hatállyal, tehát egy csak korábban jogosult, de akkor elmulasztott előny nem használható fel utólag.

4.13 A fent felsorolt előnyökön kívül a Canon további előnyöket vagy kedvezményes ajánlatokat is kínálhat a CPS-tagoknak a tagsági szint, illetve a CPS-tagsági szolgáltatások igénybevételének jellege alapján, ideértve többek között a következőket: javítási szolgáltatások, cserekészülékek, szállítási és kézbesítési kedvezmények, felmérések és termékajánlatok.

4.14 KÉRJÜK, NE FELEDJE, HOGY A CPS-TAGSÁG NEM ÉRINTI (ÉS NEM IS BŐVÍTI) A CANON TERMÉKVÁSÁRLÁSKOR ÉRVÉNYES KERESKEDELMI JÓTÁLLÁSAIBAN ÖNNEK BIZTOSÍTOTT JOGOKAT, ILLETVE AZ ÖNT FOGYASZTÓKÉNT TÖRVÉNYILEG MEGILLETŐ JOGOKAT.


5. A CPS-tagsággal járó előnyök és szolgáltatások felhasználása

5.1 Javítási szolgáltatások:

5.1.1 Ha a CPS-tagsága által kínált javítási vagy karbantartási szolgáltatásokat szeretné igénybe venni, egyszerűen juttassa el felszerelését a helyi CPS-szervizbe egy kitöltött javításkérő űrlappal együtt; az űrlapon szerepeljen az Ön neve, CPS-tagsági azonosítója és CPS-tagsági állapota is a kért szolgáltatás leírása mellett, továbbá ragasszon egy CPS matricát (az üdvözlőcsomagban kapottak közül) jól látható helyre a beküldött csomag külsején. Garanciális javítási kérés esetén mellékelje a garanciajegy, valamint a vásárlást igazoló bizonylat másolatát is.

5.1.2 CPS-tagság keretében nyújtott javítási szolgáltatásokat csak a Canon, valamint a Canon által CPS-szolgáltatásokra feljogosított szervizek végezhetnek. A jogosult helyi szervezetek teljes listáját megtekintheti ide kattintva

5.2 Cserekészülék kölcsönzése:

5.2.1 Ha tagsága feljogosítja cserekészülék kölcsönzésére felszerelése szervizelésének vagy javításának ideje alatt (lásd a fenti 3. pontot), a helyi Canon szerviz- és javítási központ vagy a jogosult CPS-szervizpartner értesíteni fogja Önt a tervezett javítási idő várható túllépése esetén, hogy egyedileg megállapodhassanak az esetleges cserekészülékről.

5.2.2 A jelen szakasz értelmében biztosított bármely cserekészülék-kölcsönzés kizárólag a cserekészülékhez mellékelt Canon általános cserefeltételek értelmében (lásd a példát a Függelékben) történhet, amelyeket Ön által elfogadottnak tekintünk, amennyiben készülékkölcsönzést vesz igénybe CPS-tagsági előnyeinek keretében.

5.2.3 A helyi szervizzel való egyeztetést követően a kölcsönzött cserekészülék bárhova kézbesíthető a CPS programban részt vevő országokban, és akár a visszavétele is megszervezhető.

5.2.4 Az Ön felelőssége, hogy saját felszerelésének visszakapása után 5 napon belül visszajuttassa a cserekészüléket a Canon vagy a cserét biztosító CPS-partner szerviz által megadott címre (vagy a Canonnal kötött írásbeli megállapodás szerinti más címre).

5.2.5 Minden egyes cserekészüléket az átvételkori állapotában kell visszajuttatnia, valamint a cserekészülékek bármely elemének elvesztéséért, megrongálódásért vagy ellopásáért Ön felelős, és a Canon kötelezheti Önt a cserekészülék javítási vagy pótlási költségeinek megtérítésére. Javasolt megfelelő biztosítás megkötése, amely fedezi a cserekészülék esetleges költségeit.

5.2.6 A Canon a törvény által megengedett maximális mértékben kizár mindennemű felelősséget az Önnek kölcsönzött bármilyen cserekészülékkel kapcsolatban.


6. A tagság megszűnése

6.1 Ön bármikor megszüntetheti saját CPS-tagságát. Ehhez a CPS-tagsági program adminisztratív csapatát írásban (e-mailben) kell értesítenie, vagy fiókjából a CPS elsőbbségi ügyfélszolgálatához kell fordulnia.

6.2 A Canon bármikor, azonnali hatállyal letilthatja vagy megszüntetheti az Ön CPS-tagságát és -fiókját, ha Ön megszegi a jelen Használati feltételeket, illetve ha a Canon saját kizárólagos belátása szerint azt állapítja meg, hogy Ön bármikor szabálytalanul használta tagságát és/vagy az annak keretében felkínált szolgáltatásokat.

6.3 A Canon fenntartja továbbá a jogát arra, hogy saját kizárólagos belátása szerint bármely tagságot azonnal letiltsa, ha visszaélésre vagy identitáslopásra gyanakszik.


7. Személyes adatok

Fogyasztói adatvédelmi szabályzatunkból megismerheti a személyes adatok általunk történő kezelését, illetve az Ön ezzel kapcsolatos jogait.


8. Vegyes rendelkezések

8.1 A CPS-tagsággal kapcsolatos bármilyen kérdését vagy panaszát a CPS-tagsági program helyi adminisztratív csapatának küldheti el az itt található elérhetőségeken, vagy közvetlenül fiókjából a CPS elsőbbségi ügyfélszolgálatához fordulhat.

8.2 A CPS-tagságot teljes mértékben a jelen Használati feltételek szabályozzák. Ha Ön bármikor tagsága megszüntetése mellett döntene, vagy nem kívánja elfogadni a jelen Használati feltételek rendelkezéseit, szüntesse meg tagságát a fenti 7. szakaszban leírtak szerint.

8.3 A Canon fenntartja a jogát arra, hogy bármikor módosítsa a jelen Használati feltételeket, ideértve, nem korlátozó értelemben, a tagsági szinteket és az előnyöket is, és időről időre értesítés nélkül frissítheti vagy módosíthatja a feltételeket, ezért javasoljuk, hogy rendszeres időközönként ellenőrizze ezeket a CPS webhelyén. A Canon ugyanakkor törekedni fog arra, hogy minden jelentősebb feltételmódosítást kommunikáljon, illetve felhívja rájuk a figyelmet.

8.4 Ha egy feltétel vagy kikötés szigorú betartatását vagy alkalmazását a Canon bármikor elmulasztaná, ez nem jelent jogfeladást arra nézve, hogy a Canon bármikor máskor szigorúan betartassa ezen – vagy bármely más – kikötést vagy feltételt.

8.5 A jelen Használati feltételeket Anglia és Wales törvényei szabályozzák, az angliai bíróságok nem kizárólagos illetékességének kikötésével.

Függelék

Canon Cserekészülék-szolgáltatás – Cserefeltételek (példa):

A Canon Europa N.V. vagy illetékes regionális képviselő leányvállalata (a „Canon“) vállalja, hogy külön díjfizetés nélkül kölcsönzi részemre a következő oldalon felsorolt termékeket és tartozékokat (együtt: a „Felszerelés”) a Kölcsönzési megállapodás alapján. Ezennel elfogadom, hogy a Felszerelés általam történő használatát az alábbi feltételek és kikötések szabályozzák:

1. A Felszerelés az általam történő személyes használatra szolgál a jelen feltételek értelmében, és vállalom, hogy nem adom át harmadik félnek a Felszerelést.

2. Tudomásul veszem, hogy a Canon értesítést követően bármikor és bármilyen okból visszakérheti a Felszerelés bármely részét. A Felszerelés egészét vissza kell juttatnom a Canonnak a kapott szállítási címkék (ha alkalmazandó) használatával vagy 5 munkanapon belül a saját megjavított termékem átvételét követően, vagy az adott Kölcsönzési megállapodásban szereplő időtávon belül, vagy pedig bármely ennél korábbi időpontban, ha a Canon ezt kéri. Ha a Felszerelést nem küldöm vissza a Canon részére az általa kért vagy előírt időben, a Canon kiszámlázza nekem a termékek teljes ajánlott gyártói árát.

3. A Felszerelést az előírt időben visszajuttatom, megfelelő és működőképes állapotban, a normál elhasználódást és kopást figyelembe véve. Vállalom, hogy minden erőfeszítést megteszek a Felszerelés ütés, ütődés, vízkár, homokbejutás, szennyeződés és a Felszerelést megrongálni képes más káros anyagok elleni védelme érdekében. Tudomásul veszem és elfogadom, hogy a Felszereléssel kapcsolatban bármilyen veszteség vagy kár kockázatát kizárólag én viselem mindaddig, amíg a Felszerelés az én birtokomban van, és vissza nem jutott a Canonhoz. Vállalom, hogy megtérítem a Canon részére a Felszerelés javítási vagy pótlási költségeit, amennyiben a kölcsönzés ideje alatt a Felszerelés helytelen kezelés, hanyagság vagy gondatlanság miatt erre alapot adó állapotba került.

4. Vállalom, hogy a Felszerelést a Canon által közzétett utasítások szerint használom. Saját magam semmilyen esetben nem kezdeményezek karbantartási vagy javítási munkát a Felszerelésen. Ha a Felszerelés karbantartása vagy javítása válna szükségessé, értesítem a Canont, és megvárom az utasításait.

5. Tudomásul veszem és elfogadom, hogy a Felszerelés „adott állapotban” lesz kölcsönözve számomra. A Felszerelés használhatóságára vagy teljesítményére semmilyen, sem kifejezett, sem vélelmezett garancia nincs érvényben, és a Canon minden ilyen garanciát kifejezetten kizár, ideértve a forgalomképességre vagy az adott célra való alkalmazhatóságra vonatkozó vélelmezett garanciákat is. A Canon nem vállal felelősséget a jelen feltételekből, illetve a Felszerelés használatából vagy használhatatlanságából eredő semmilyen kárért, ideértve, nem korlátozó értelemben, a személyi sérülést, az anyagi kárt, az elmaradt nyereséget és minden más közvetlen, különleges, véletlenszerű vagy következményi kárt is.

6. Tudomásul veszem, hogy a Canon és köztem létrejött ellentétes értelmű előzetes megállapodás hiányában én vagyok felelés a Canonnak való visszaszállításért, annak megszervezését és költségeit is beleértve.

Tudomásul vettem a jelen feltételek alapján rám háruló felelősségeket a Felszereléssel kapcsolatban, és személyesen szavatolom a Felszerelés Canon által előírt időben való visszaküldését vagy a visszaküldésből kimaradt bármely részegység árának megtérítését.

Nem ez az, amit keres? Professzionális irányítópult regisztráció