SZEMÉLYES ADATOK VÉDELME

Canon adatvédelmi megbízhatósági központ

A Canon a képalkotó megoldások világelső innovátorai és szolgáltatói közé tartozik
a man looking at a tablet

A Canon személyes adatok védelme iránti megközelítése

Az emberek iránti tisztelet mindig is a Canon hitvallásának középpontjában állt. Ez az alapvetés hozta létre a személyes adatok védelme iránti megközelítésünk négy pillérét.

 • Tiszteletteljes

  A Canon rendíthetetlen elkötelezettséget vállal ügyfelei és alkalmazottai személyes adatainak védelme iránt. A Kyosei-elv vezérel bennünket – együtt élni és dolgozni a közjóért.

 • Megbízható

  Olyan nemzetközi márkaként, amelyben az emberek megbíznak, a Canon tisztában van azzal, hogy folyamatosan azon kell dolgoznunk, hogy ezt a bizalmat kiterjedt műszaki és szervezeti intézkedésekkel megőrizzük.

 • Etikus

  A Canon adatvédelmi elszámoltathatósági keretrendszere biztosítja, hogy a megfelelő lépéseket következetes módon, a személyes adataikat ránk bízó személyek javára tegyük.

 • Feljogosító

  Arra biztatjuk partnereinket és beszállítóinkat, hogy az adatvédelemmel és a személyes adatok védelmével kapcsolatban ugyanolyan szintű tiszteletet, bizalmat és etikus magatartást tanúsítsanak, mint amit mi magunktól elvárunk.

egy kép laptopon dolgozó munkatársakról

Adatvédelmi alapelvek

Az adatvédelmi alapelveknek való megfelelés a Canon adatvédelmi megközelítésének alapvető építőköve. Ismerje meg, hogyan állnak az adatvédelmi rendszerünk középpontjában.

A Canon elszámoltathatóság iránti elkötelezettsége

A megfelelést szisztematikus dokumentációval bizonyítjuk, miközben ügyfeleinket is támogatjuk saját elszámoltathatósági kötelezettségeik teljesítésében.

two work professionals looking at a document

ÜZENET A CSOPORT ADATVÉDELMI TISZTVISELŐJÉTŐL

„Büszke vagyok arra, hogy adatvédelmi jövőképünk, a ’Személyes adatok védelme’, valamint a Canon etikus üzleti gyakorlatok iránti elkötelezettsége alátámasztja a Canon adatvédelmi megközelítését. Mások személyes adatait mindig úgy kezeljük, ahogyan a saját adataink kezelését elvárnánk.”

Fred Oberholzer, EMEA adatvédelmi igazgató és a csoport adatvédelmi tisztviselője
Man working on a computer in an office

Adatvédelmi szabályozás

Ismerje meg, hogy a Canon adatvédelmi elszámoltathatósági keretrendszere hogyan segít nekünk az Ön személyes adatai következetes védelmében.

Adatvédelmi nyilatkozatok

Az adatvédelmi nyilatkozatok Európa, a Közel-Kelet és Afrika minden országában elérhetők a helyi nyelven.

Adatvédelemmel kapcsolatos kérdések, panaszok és kérések

Egyéni jogokkal kapcsolatos kéréseit, kérdéseit és panaszait az alábbi linken keresztül nyújthatja be a Canonnak. Kérjük ezt az űrlapot csak adatvédelmmel kapcsolatos kérdések esetén használja. Nem tudunk válaszolni a Canon termékeivel és szolgáltatásaival kapcsolatos általános kérdésekre és technikai segítségkérésekre.

Marketing beállítások

Ha szeretné frissíteni a marketing beállításait, akkor azt az alábbi önkiszolgáló funkció kiválasztásával teheti meg.

Műszaki és szervezeti intézkedések

Ismerje meg, milyen műszaki és szervezeti intézkedéseket teszünk az adatvédelmi kötelezettségeknek való megfelelés biztosítása érdekében.

emberek csoportja egy asztal körül
Work professional using Hybrid working as-a-service model

A Canon mint adatfeldolgozó

Kiterjedt termék-, szolgáltatás- és megoldásportfóliónknak köszönhetően ügyfeleinket adataik feldolgozójaként tudjuk támogatni.

A Canon elkötelezettsége a fenntarthatóság és az innováció iránt

Tudjon meg többet a Canon fenntarthatósági törekvéseiről itt

a group of work professionals working in an office

Gyakran ismételt kérdések

Tudjon meg többet a Canon személyes adatok védelme iránti és adatvédelmi megközelítéséről. Ha további információra van szüksége, vagy olyan kérdést szeretne feltenni, amelyre itt nem talált választ, írjon nekünk a DataProtectionOfficer@Canon-Europe.com e-mail címre.

Hogyan léphet magánszemélyként kapcsolatba a Canonnal jogai gyakorlása érdekében (pl. hozzáférési jog, helyesbítési jog, törlési jog)?

Egyéni jogai gyakorlása kapcsán a DataProtectionOfficer@Canon-Europe.com e-mail címre írhat nekünk.

Ha kérdésem van, vagy panaszt szeretnék tenni, hogyan tehetem meg?
Adatvédelemmel kapcsolatos kérdéseit és panaszait ugyancsak a DataProtectionOfficer@Canon-Europe.com címen nyújthatja be.

Ki az az adatvédelmi tisztviselő?
Az adatvédelmi tisztviselő független módon biztosítja, hogy a szervezet betartsa az egyének személyes adatait védő törvényeket.

Ki a Canon adatvédelmi tisztviselője?
Számos adatvédelmi tisztviselőnk van a Canon Europe vállalatcsoporton belül. A csoport adatvédelmi tisztviselője Fred Oberholzer, akivel a DataProtectionOfficer@Canon-Europe.com címen lehet kapcsolatba lépni. A többi adatvédelmi tisztviselővel az alábbiakban megadott e-mail címeken léphet kapcsolatba:

A Canon Europe Group vállalata E-mailes elérhetőség
Canon Deutschland GmbH (CDE) datenschutz@canon.de
Canon Schweiz AG (CCH) datenschutz@canon.ch
Canon Austria GmbH (CAT) datenschutz@canon.at
CBC Dresden GmbH Datenschutz-CBC-Dresden@canon.de
I.R.I.S. GROUP S.A. privacy@iriscorporate.com
Canon Giessen datenschutz@canon-giessen.de
NT-ware Systemprogrammierung GmbH privacy@nt-ware.com

Hogyan történik a Canonnál a személyes adatok védelmének szabályozása?
A Canon csoport adatvédelmi tisztviselőjét az adatvédelmi tisztviselők és adatvédelmi mentorok hálózata támogatja. Szerepköreik és felelősségi köreik egyértelműen meghatározottak, ami segít biztosítani az EU általános adatvédelmi rendeletének (GDPR), valamint az egyéb, személyes adatok védelmével kapcsolatos, valamint az adatvédelmi törvényeknek való megfelelést az EMEA-régión belül.

A Canon Europe Group (Canon EMEA) Európát, a Közel-Keletet és Afrikát foglalja magában. Ebben a nagy régióban számos különböző adatvédelmi törvény van érvényben. A Canon adatvédelmi elszámoltathatósági keretrendszerét azért fejlesztettük ki, hogy biztosítsa az adatvédelmi megfontolások egységes és szabványosított módon való kezelését minden piacon, valamint vállalkozásunk zökkenőmentes működése érdekében. Az Európai Unió és más európai, közel-keleti és afrikai adatvédelmi jogszabályok követelményei beépültek a Canon adatvédelmi elszámoltathatósági keretrendszerébe.

Végez a Canon kockázatértékelést a személyes adatokkal kapcsolatban?
A Canon EMEA jól meghatározott irányítási, kockázatkezelési és megfelelőségi eljárásokkal rendelkezik. Ezek a folyamatok a következőket tartalmazzák:

• Adatvédelmi kockázatértékelések

• Személyes adatok védelmével kapcsolatos hatásvizsgálatok/adatvédelmi hatásvizsgálatok

• Beszállítói kockázatértékelések

• Biztonsági értékelések


Vezet a Canon nyilvántartást az adatkezelési tevékenységekről?
A Canon számos eljárást vezetett be az adatvédelmi követelményeknek való megfelelés érdekében, beleértve a feldolgozási tevékenységek nyilvántartásának vezetését/frissítését, valamint az adatvédelmi hatásvizsgálatok (PIA)/adatvédelmi hatásvizsgálatok (DPIA) elvégzését.

Rendelkezik a Canon hivatalos eljárásokkal az adatvédelmi incidensek kezelésére?
A Canon szilárdan elkötelezett az összes érdekelt fél, köztük az alkalmazottak, beszállítók és ügyfelek személyes adatainak védelme mellett. E kötelezettségvállalás és a vonatkozó adatvédelmi törvények szerinti kötelezettségeink teljesítése érdekében a Canon ’Adatvédelmi incidensek kezelésére vonatkozó szabályzatot’ vezetett be. A szabályzat ismerteti, hogy mi minősül adatvédelmi incidensnek, és ismerteti azokat a kezdeti lépéseket, amelyeket az alkalmazottaknak meg kell tenniük, ha feltételezett adatvédelmi incidenst észlelnek. Számos, működéssel összefüggő iránymutatás egészíti ki a szabályzatot.

Részesülnek a Canon alkalmazottai adatvédelemmel kapcsolatos képzésben?
A Canon alkalmazottai és alvállalkozói kötelező képzéseken vesznek részt a személyes adatok védelmével és az adatvédelemmel kapcsolatban. További kötelező képzést biztosítunk az adatvédelmi mentoraink számára, akik különleges felelősséggel tartoznak az adott üzleti területen való adatvédelemért.

Elkötelezettek-e a személyes adatokhoz hozzáférő és azokat feldolgozó Canon-alkalmazottak a titoktartás iránt?
A Canon minden alkalmazottját, beleértve azokat is, akik alkalmazottaink, partnereink vagy ügyfeleink személyes adataival dolgoznak, a munkaszerződéseikbe foglalt titoktartási rendelkezések kötik. A titoktartás fontosságát a képzések és a tudatosság kialakítása folyamatosan erősíti.

A Canon beszállítói és más harmadik felek megfelelnek az adatvédelmi előírásoknak?
A Canon megköveteli, hogy a Canon nevében személyes adatokat feldolgozó harmadik felek, beleértve a beszállítókat és partnereket is, szerződéses kötelezettséget vállaljanak a Canontól kapott személyes adatok védelmére, és tilos a személyes adatokat Canon utasításai szerinti szolgáltatásnyújtáson túl más célra felhasználni. A Canon kockázatalapú megfelelőségi értékelést is bevezetett a Canon vagy a Canon ügyfelei adatait kezelő beszállítók számára.

Hogyan felel meg a Canon az adatátvitelre vonatkozó korlátozásoknak azon EMEA régiókban, ahol működik?
A Canon adott szükség esetén átviteli mechanizmusokat, például általános szerződési feltételeket alkalmaz. Azokban a jogrendszerekben, ahol nem állnak rendelkezésre általános szerződési feltételek, a Canon megfelel a helyi adatvédelmi követelményeknek.

Hol kaphatok további információt a ’Canon adatvédelmi megbízhatósági központ’ részben tárgyalt témák bármelyikéről?
Ha bármilyen konkrét kérdése van a weboldalak tartalmával kapcsolatban, forduljon az adatvédelmi tisztviselőhöz a DataProtectionOfficer@Canon-Europe.com e-mail címen.

Kapcsolódó témák

Tudjon meg többet arról, hogy a Canon hogyan támogatja és védi ügyfeleit.