A Canon Club Használati feltételei

A Canon Club Használati feltételei

A jelen Használati feltételek és az ugyanazzal kapcsolatos esetleges vonatkozó webhelyhasználati feltételek érvényesek az Ön Canon Club-tagságára (amely a Közösségi hozzáférést is magában foglalja), valamint az esetleges, a Canon Club-tagsággal kapcsolatos előnyök kihasználására, az alábbiak szerint. A jelen Használati feltételeket a Canon Europa N.V. biztosítja, amelynek bejegyzett címe Bovenkerkerweg 59, P.O Box 2260, 1185 XB, Amstelveen, Hollandia, cégjegyzékszáma az amszterdami cégjegyzékben 33166721, és a cégcsoportba tartozó vállalatokat is magában foglalja („Canon”, „Mi”, „Cégünk”).

Bármely olyan utalás, amely „Önnel” kapcsolatos vagy „Önre” vonatkozik, Önt fogja jelölni, vagyis azt az ügyfelet, akire a jelen Használati feltételek vonatkoznak, és bármely, a felhatalmazásával eljáró személyt is magában foglal.

A Canon Clubhoz való csatlakozáshoz legalább 18 évesnek kell lennie, a lakhelyének egy részt vevő országban részt vevő országban kell lennie, és meg kell vásárolnia egy jogosult Canon terméket, amely többek között a következők egyike lehet: videókamera, fényképezőgép, nyomtató, objektív, projektor, faxkészülék, személyi másológép, lapolvasó, tárolóeszköz, távcső, emellett pedig sorozatszámmal ellátottnak kell lennie („Jogosult termékek”). Ezért pontokat és a megfelelő szintre vonatkozó besorolást fog kapni. Az elért pontok alapján 3 szint létezik, és minél magasabb szintről van szó, annál több előny válik elérhetővé az Ön számára:

i. 1. szint: Keep on exploring – 1-100 pont;
ii. 2. szint: Keep on creating 101-350; valamint
iii. 3. szint: Keep on mastering – 351+ pont

Emellett úgy is szert tehet bizonyos pontokra, hogy foglalkozik a márkánkkal, például a Canon Club-közösség használatával; ez az új közösségi tér a hasonló gondolkodású, szenvedélyes, kreatív embereknek jött létre – itt felfedezhet, kapcsolatba léphet másokkal, és tudásra tehet szert, mindez pedig kizárólag a Canon Club-tagok számára elérhető. Tekintse át a közösségi irányelveket, valamint az itt ismertetett rendelkezéseket, amelyek a használatot szabályozzák, és kötelezően betartandóak.

1. Canon Club-tagság


Előnyök


1.1 Bár az előnyök az egyes Részt vevő országokban eltérőek lehetnek, az alábbiakat foglalhatják magukban:

- Exkluzív tartalmak a Nagykövetektől;
- Közösségi kapcsolattartás és tanulás például a Közösség révén;
- Exkluzív hozzáférés és ajánlatok a tagok számára (többek között kiválasztott partnerek ajánlatai);
- Karbantartási és frissítési szolgáltatásokra vonatkozó kedvezmények a Canon professzionális szervizközpontjaitól a Canon-fiókodban regisztrált saját termékekre vonatkozóan.
- Kisokosok és mesterkurzusok vezető fotósoktól, filmkészítőktől és kreatív személyiségektől.

1.2 Kérjük, vegye figyelembe, hogy a saját előnyök igénybevételekor a Canon Club-tagsági számára kell hivatkoznia, többek között a karbantartási és frissítési támogatás lefoglalásakor és a tagsági ajánlatok igénybevételekor (értelemszerűen).

1.3 Az Ön által igénybe vehető szolgáltatások és előnyök listája megtalálható a Canon-fiókja „Előnyök és ajánlatok” területén, az adott országnak és szintnek megfelelően.

1.4 Minden előny csak a rendelkezésre állásának függvényében hozzáférhető, és a Canon a saját kizárólagos belátása szerint bármikor módosíthatja és visszavonhatja a kínált előnyöket. Korlátozás nélkül fenntartjuk a jogot például arra, hogy az előnyök elérhetőségével kapcsolatban kizárásokat vagy kivételeket alkalmazzunk. A közzétett tagsági előnyöktől földrajzi helytől függően is lehetnek eltérések. A félreértések elkerülése érdekében: az ajánlatok/esetleges akciók esetében előfordulhat, hogy kizárólag a raktárkészlet elérhetőségének függvényében állnak rendelkezésre, és ebből kifolyólag az ajánlat/akció befejező dátuma előtt véget érhetnek, amennyiben nem áll már rendelkezésre raktárkészlet.

1.5 Az előnyök nem igényelhetők visszamenőleges hatállyal, azaz egy korábban elérhető, de akkor nem igénybe vett előny nem használható fel utólag.

2. Jogosultság a Canon Clubba való belépésre


2.1 Legalább 18 évesnek kell lennie, és a lakóhelyének egy Részt vevő országban kell lennie

Tagsági fiókot csak a saját nevében és a személyes e-mail-címével regisztrálhat (amely címet a Canon az azonosításhoz és a későbbi kommunikációhoz is használni tud). A tagsági kommunikációja során Ön felelős a helytálló és pontos adatok regisztrálásáért.

2.2 Köteles biztosítani a Canon Club-profilja frissítését, ha a regisztrált jogosult Canon termékével vagy a személyes adataival kapcsolatos változás áll be.

2.3 Termék regisztrálása, amely többek között a következők egyike lehet: videókamera, fényképezőgép, nyomtató, objektív, projektor, faxkészülék, személyi másológép, lapolvasó, tárolóeszköz, távcső, emellett pedig sorozatszámmal ellátottnak kell lennie („Jogosult termékek”). Nem minden Canon terméket lehet regisztrálni (beleértve többek között bizonyos tartozékokat, reklámtárgyakat, papírt és tintát), és nem mindegyik jogosítja fel arra, hogy belépjen valamelyik szintre, hanem kizárólag a sorozatszámmal ellátott Canon termékeket lehet regisztrálni. Ha segítségre van szüksége a sorozatszám kikeresésében, kattintson ide.

2.4 A Canon Club-tagsága szintje változhat felfelé és lefelé, az éppen hozzáadott vagy eltávolított regisztrált Jogosult termék(ek)nek megfelelően. A regisztrált Jogosult termék(ek)ből adódóan összegyűjtött pontok száma csökkenhet, vagy előfordulhat, hogy már nem jogosítják fel pontokra, amennyiben egy Jogosult terméket hatályon kívül helyeztek vagy lecseréltek, vagy már nem lehetséges a Canon általi szervizelése.

2.5 Az előnyök személyre szólóak, és nem átruházhatók. A Canon Club-tagsággal járó bármely előnyt csak a regisztrált tagok vehetik igénybe, és kizárólag a jogszerű tulajdonukban álló és korábban teljesen regisztrált Jogosult termékekre vonatkozóan. Nem vehet igénybe előnyt más személy nevében, illetve nem vagy részlegesen regisztrált felszerelésre, illetve nem engedélyezheti más személy számára, hogy az Ön nevében igényeljen valamilyen előnyt. A termékregisztráció akkor érvényes, ha a terméknév, a sorozatszám, a vásárlás országa, a vásárlás dátuma, illetve a vásárlás helye mind ki van töltve, és a termékek pontjai (ha elérhetők) szerepelnek, és a rendszer számításba veszi őket az összpontszáma kiszámításánál.

3. A Canon Clubhoz való csatlakozás módja


3.1 Látogasson el ide;
3.2 Hozza létre a Canon-fiókját (ha pedig már rendelkezik fiókkal, jelentkezzen be); és
3.3 regisztrálja a Jogosult termékeit

4. Pontok szerzése és a szintekre való besorolás


A következő módokon tehet szert pontokra és kerülhet be a különböző szintekre:

4.1 vásárlásokkal és további Jogosult termékek regisztrálásával;
4.2 a profilja kitöltésével; valamint
4.3 a Canon Clubba való sikeres felvétele függvényében (valamint ha megfelel az itt leírt jogosultsági feltételeknek) 12 hónapnál régebben vásárolt Canon termékeket is regisztrálhat további pontok megszerzéséhez.

Ez a lista nem teljes, ezért kérjük, hogy időről időre tekintse át a webhelyünket és a „Saját fiók” című részt a pontszerzési módokat illetően és az újdonságok megismerése érdekében.

5. A tagság megszűnése


Ön jogosult bármikor megszüntetni a saját Canon Club-tagságát. Ehhez fel kell vennie velünk a kapcsolatot az online nyomtatványon keresztül itt. A Közösségi kérdéseket illetően a Közösségben teheti fel a kérdéseit.

A Canon Club-közösség


6. Anyagok és a felhasználó viselkedése


6.1 Ön a beleegyezését adja ahhoz, hogy nem tesz közzé semmilyen olyan bejegyzést, megjegyzést, képet, videót, tartalmat és egyéb kreatív anyagot („Anyagok”), amely:
• rágalmazó;
• obszcén, sértő, becsmérlő, gyűlöletkeltő vagy lázító;
• faji, szexuális, vallási vagy nemzeti hovatartozáson, fogyatékosságon, szexuális irányultságon vagy koron alapuló megkülönböztetést népszerűsítő;
• más személy nevét, címét, telefon-, mobiltelefon- vagy faxszámát, e-mail-címét vagy más egyéb személyes adatát közzéteszi;
• sérti valamely más személy szerzői, adatbázishoz fűződő, védjegyhez fűződő vagy más szellemi tulajdonjogát;
• megszeg valamely külső féllel szemben fennálló jogi kötelezettséget, például szerződéses kötelezettséget vagy titoktartási kötelezettséget;
• bíróságot sértő;
• tartalma más személy számára felkavaró, nyugtalanító, zavarba ejtő, riasztó vagy zavaró;
• olyan közlést tartalmaz, amelyről tudja vagy úgy véli, illetve megalapozottan feltételezi, hogy azt a nyilvánosság azon tagjai, akik számára a közlést közzéteszik vagy közzé kívánják tenni, vélhetően terrorcselekmény megrendelésére, előkészítésére vagy terrorcselekményre vagy egyéb bűncselekményre történő uszítás közvetlen vagy közvetett bátorításaként vagy más jellegű ösztönzéseként értelmezhetnek; vagy
• hirdetést tartalmaz, vagy valamilyen szolgáltatást vagy olyan webes hivatkozásokat népszerűsít, amelyek a Canonnal kapcsolatban nem álló vagy a Canonnal nem társuló más webhelyekre mutatnak;
• bármilyen fajta értékesítést vagy vásárlást szervez meg, hirdet vagy segít elő, ideértve többek között bármely tételt, terméket, szoftvert és/vagy bármely szolgáltatást.

Jogunkban áll bármely olyan Anyagot eltávolítani, amelynél ez az eset áll fenn.

6.2 A közösséget tilos az alábbiakra használni:

• bármilyen jogsértő, félrevezető, rosszindulatú vagy diszkriminatív tevékenység folytatása;
• bármely személy üldözése, fizikai és lelki zaklatása, megfélemlítése, fenyegetése vagy személyes adataival való visszaélés;
• bármely olyan tevékenység folytatása, amely a Közösség bármely szolgáltatásának letiltását vagy túlterhelését eredményezheti, illetve amely megakadályozhatja a szolgáltatások megfelelő működését vagy megjelenését, így például a szolgáltatásmegtagadással járó támadás vagy valamely funkció működésének megzavarása;
• bármely személy személyes adataival való visszaélés, a saját személyazonosság meghamisítása vagy valamely más személlyel való kapcsolat meghamisítása; vagy
• bármely olyan cél, amely bármely fizikai vagy digitális termék és/vagy szolgáltatás értékesítésével vagy megvásárlásával kapcsolatos; vagy
• bármely külső fél jogsértő vagy bűncselekmény elkövetésére, elősegítésére való felszólítása, ösztönzése és felbujtása.

6.3 Egyedül a mi hatáskörünk eldönteni, hogy az Ön Anyagai vagy a Közösségi platform Ön által való használata sérti-e ezen Feltételeket. A jogunkban áll, hogy a Közösségből eltávolítsuk azokat az Anyagokat, illetve letiltsuk az olyan Anyagokhoz való hozzáférést, amelyek a megítélésünk szerint sértik ezen Feltételeket, sértik a vonatkozó jogszabályokat, vagy pedig sértik egy külső fél jogait. Ha Ön ismételten megsérti bármely külső fél jogait, vagy megsérti a vonatkozó jogszabályokat vagy a jelen Feltételeket, akkor előfordulhat, hogy letiltjuk vagy töröljük a fiókját. Nem vállalunk felelősséget az olyan Anyagokért, amelyeket a Felhasználó azért veszít el, mert a Felhasználó fiókját a Canon a jelen bekezdéssel összhangban letiltotta vagy törölte.

6.4 Ön a beleegyezését adja ahhoz, hogy nem tesz közzé semmilyen olyan képet, videót vagy tartalmat, amelyen gyermekek (18 év alatti személyek) szerepelnek.

6.5 Képek feltöltésekor gondolja át, „volt a képen szereplő személynek az adatvételemmel kapcsolatos, észszerű elvárása”?

6.6 Nem tartozunk felelősséggel az Ön által feltöltött képekért, ha a beleegyezésük nélkül láthatók rajtuk beazonosítható emberek.

6.7 Ha ezzel kapcsolatos panasz érkezik, akkor a képet/videót/tartalmat eltávolítjuk, és az adatait megadjuk az érintetteknek, amennyiben bírósági eljárást kívánnak indítani.

6.8 Fenntarjuk a jogot arra, hogy bármely Anyagot eltávolítsunk a Közösségből, amennyiben észszerűen gyanítható, hogy az adott Anyag tiltott a jelen szakasz értelmében, és a Canon-közösséghez való hozzáférését véglegesen visszavonjuk.

6.9 Bármely Ön által feltöltött vagy beküldött anyag a saját felelőssége. A Közösség emellett a tagok közötti, támogató beszélgetéseket és ajánlásokat is magában fog foglalni, és a Canon nem tartozik felelősséggel semmilyen, felhasználók által létrehozott tartalomért, például a tagok által létrehozott bejegyzésekért és javaslatokért. Ezek követése az Ön saját felelőssége, és amennyiben a Canon támogatására vagy tanácsára van szüksége, kérjük, vegye fel a kapcsolatot a területileg illetékes támogatással az online nyomtatványon keresztól.

6.10 Az Ön által feltöltött egyetlen anyag sem tartalmazhat a saját vállalkozásával/bármely vállalattal és/vagy bármely márkával kapcsolatos reklámot. Jogunkban áll bármely olyan Anyagot eltávolítani, amelynél ez az eset áll fenn.

6.11 Jogunkban áll bármely, a Közösségben közzétett anyagot eltávolítani, szerkeszteni, kezelni, megkettőzni és lemásolni.

7. Tulajdonnal kapcsolatos igények


7.1 Ön bármely tartalomnak Canon Club-közösségben való közzétételével jelzi, hogy az Ön által való közzététel önkéntes, és Ön a tartalom egyedüli tulajdonosa.

7.2 A 6.11. szakasz sérelme nélkül azokban az esetekben, amikor az Ön által közzétett anyagot kereskedelmi hasznosításra kívánjuk felhasználni, az engedélyét fogjuk kérni. Azokban az esetekben, ha megkapjuk az erre vonatkozó engedélyt, Ön korlátlan, jogdíjmentes, örök jogokat biztosít a számunkra az adott tartalom közzétételére, a benne rejlő bármely ötlet vagy annak bármely részének nyilvános felhasználására, bármely módon, bármely és minden jelenleg ismert vagy a későbbiekben kifejlesztett hordozón, területi, időbeli vagy egyéb korlátozás nélkül, Önnek biztosított ellenszolgáltatás nélkül.

7.3 A fenti 7.2. szakasz értelmében azáltal, hogy Ön bármely Anyagot közzétesz a Közösségben, engedélyt ad nekünk az Anyaga Ügyfélkezdőoldalon lévő galériában történő felhasználására.

7.4 Kérjük, vegye figyelembe, hogy a tartalmakat és képeket a saját felelősségére tölti fel, és tudomásul veszi, hogy mint bármely fórum esetében, az Ön által közzétett tartalom nyilvánosan és különböző területeken hozzáférhető lesz, és a Canon nem vonható felelősségre semmilyen olyan ügyért, amely az Ön tartalma vagy képei felhasználásából adódóan merül fel.

8. A tagok által feltöltött képek letöltése


A fentiekben említett 7.3. záradéknak megfelelően a tagok tudomásul veszik, hogy a saját felelősségükre töltenek fel nyilvánosan tartalmat/képeket. Ugyanakkor arra kérjük, hogy kizárólag akkor töltsön le/használjon fel más tagok által feltöltött képeket és/vagy tartalmakat, ha erre vonatkozóan engedélyt adtak Önnek.

9. Moderátori szerep


A Közösséget és a platformmal kapcsolatos esetleges kérdéseket egy moderátor fogja kezelni („Moderátor”). A Moderátor eltávolíthat bármely képet, bejegyzést, megjegyzést vagy egyéb olyan Anyagot, amely sérti a jelen Használati feltételeket. A feltett kérdések megválaszolása alkalmanként hosszabb időt vehet igénybe, ezért kérjük, legalább 48 órát biztosítson a válaszadásra.

10. Kihívások


10.1 A kihívásokhoz való csatlakozással kapcsolatos beküldéseknek az Ön saját Anyagainak kell lenniük, és nem lehetnek máshonnan vett vagy más személyek munkájáról készült másolatok.

10.2 Kizárólag a legalább 18 éves személyek csatlakozhatnak a Közösségben közzétett kihívásokhoz.

10.3 Kérjük, vegye figyelembe, hogy mindegyik kihívás a saját feltételei és kikötései hatálya alá fog tartozni.

11. Az adatok felhasználása


11.1 Szeretnénk felhívni a figyelmét arra, hogy meg fogjuk jeleníteni a fényképezőgépe márkájával és típusával, valamint beállításaival kapcsolatos adatokat, amennyiben megadja ezeket a képei feltöltésekor. Kérjük, ügyeljen arra, hogy az Ön által megadott adatok pontosak legyenek, mivel ezeket az adatokat meg fogjuk jeleníteni, hogy segítséget biztosítsanak a közösség tagjai számára, és ihletet meríthessenek, amikor hasonló képeket próbálnak készíteni.

11.2 Kérjük, hogy mielőtt közzéteszi, igazolja, hogy a fénykép Canon fényképezőgéppel (és lehetőleg Canon objektívvel) készült. Ha egy felvétel Canon fényképezőgéppel, ugyanakkor külső fél objektívével készült, kérjük, hagyja ki az objektívval kapcsolatos adatokat a közzétételnél. A kép készítésének helyét nem fogjuk közzétenni, de nyugodtan hozzáadhatja.

11.3 A Fogyasztói adatvédelmi szabályzatunkból megismerheti a személyes adatok általunk történő kezelését, illetve az ezzel kapcsolatos jogait.

12. Vegyes rendelkezések


12.1 A Canon Club-tagságával vagy a Közösséggel kapcsolatos kéréseket és panaszokat az online nyomtatványon keresztül nyújthatja be nekünk, itt. A Canon Club-tagsággal vagy a Közösséggel kapcsolatos általános kérdéseket emellett a Közösségeben is felteheti.

12.2 A Canon Club-tagság és a Közösség használata szigorúan a jelen Használati feltételek hatálya alá tartozik. Ha bármikor a tagsága megszüntetése mellett döntene, vagy nem kívánja elfogadni a jelen Használati feltételek rendelkezéseit, a tagságát a fenti 5. záradékban leírtaknak megfelelően kell megszüntetnie.

12.3 Kizárólag Ön tartozik felelősséggel minden, a Canon Club-tagságával kapcsolatos vagy a Közösségi platformon végzett tevékenységéért, és az Ön felelőssége értesíteni minket, ha bármilyen, a fiókjával kapcsolatos jogosulatlan használatról szerez tudomást.

12.4 A Canon fenntartja a jogát arra, hogy bármikor módosítsa a jelen Használati feltételeket, ideértve többek között a tagsági szinteket és az előnyöket is, és időről időre értesítés nélkül frissítheti vagy módosíthatja a feltételeket, ezért javasoljuk, hogy rendszeres időközönként ellenőrizze ezeket a Canon Club webhelyén. A Canon ugyanakkor törekedni fog arra, hogy minden jelentősebb feltételmódosításról értesítést küldjön, illetve felhívja rájuk a figyelmet.

12.5 Ha egy feltétel vagy kikötés szigorú betartatását vagy alkalmazását a Canon bármikor elmulasztaná, ez nem jelent jogfeladást arra nézve, hogy a Canon bármely más alkalommal szigorúan betartassa ezen – vagy bármely más – kikötést vagy feltételt.

12.6 Kérjük, vegye figyelembe, hogy hacsak másképpen és kifejezetten elő nem írjuk, a Canon Club-tagság sem hatást nem gyakorol a vásárláskor a termékéhez biztosított bármely Canon kereskedelmi jótállás által biztosított jogaira, illetve az Önt fogyasztóként törvényileg megillető jogaira, sem ki nem terjeszti őket.

12.7 A Canon bármikor, azonnali hatállyal letilthatja vagy megszüntetheti az Ön Canon Club-tagságát és -fiókját, ha megszegi a jelen Használati feltételeket, illetve ha a Canon a saját kizárólagos belátása szerint azt állapítja meg, hogy bármikor szabálytalanul használta a tagságát és/vagy az annak keretében felkínált szolgáltatásokat. Ebben az esetben az egyéb kapcsolt Canon szolgáltatásokhoz, például a Canon-közösséghez való hozzáférését is elveszíti.

12.8 A Canon fenntartja továbbá a jogot arra, hogy saját kizárólagos belátása szerint bármely tagságot azonnal letiltsa, ha visszaélésre, csalásra vagy szabálytalanságra gyanakodik.

12.9 A jelen Használati feltételekre vonatkozóan Anglia és Wales törvényei az irányadóak, és Anglia bíróságai rendelkeznek nem kizárólagos joghatósággal az összes, a jelen Feltételekkel kapcsolatban felmerülő esetleges viták, követelések és ügyek felett. Ha Ön fogyasztó, a jelen Feltételek a helyi fogyasztóvédelmi törvények hatálya alá tartoznak, és minden vitás ügy az adott ország illetékes bírósága hatálya alá fog tartozni. A fogyasztói jogai védelmét illetően a helyi fogyasztóvédelmi hatósághoz fordulhat támogatásért.

FELTÉTELEK FRISSÍTÉSÉNEK IDEJE: 72022. március 7.