A Canon Professional Service Centre kölcsönzési feltételei

A Canon termékek kölcsönzésére a következő feltételek érvényesek.

Promocja na aparaty

A Canon kölcsönzési feltételei

A Canon Europa N.V., a leányvállalataként működő országos vagy regionális Canon értékesítési irodák (meghatározásukat lásd: https://www.canon-europe.com/contact_us/canon_europe_middle_east_and_africa_offices), (a „Canon”) vállalja, hogy külön díjfizetés nélkül kölcsönzi részemre a következő oldalon felsorolt termékeket és tartozékokat (együtt: a „Felszerelés”) a Kölcsönzési megállapodás alapján. Ezennel elfogadom, hogy a Felszerelés általam történő használatát az alábbi feltételek és kikötések szabályozzák:

1. A Felszerelés az általam történő személyes használatra szolgál a jelen feltételek értelmében, és vállalom, hogy nem adom át harmadik félnek a Felszerelést.

2. Tudomásul veszem, hogy a Canon értesítést követően bármikor és bármilyen okból visszakérheti a Felszerelés bármely részét. A Felszerelés egészét vissza kell juttatnom a Canonnak a kapott szállítási címkék (ha alkalmazandó) használatával vagy 5 munkanapon belül a saját megjavított termékem átvételét követően, vagy az adott Kölcsönzési megállapodásban szereplő időtávon belül, vagy pedig bármely ennél korábbi időpontban, ha a Canon ezt kéri. Ha a Felszerelést nem küldöm vissza a Canon részére az általa kért vagy előírt időben, a Canon kiszámlázza nekem a termékek teljes ajánlott gyártói árát.

3. A Felszerelést az előírt időben visszajuttatom, megfelelő és működőképes állapotban, a normál elhasználódást és kopást figyelembe véve. Vállalom, hogy minden erőfeszítést megteszek a Felszerelés ütés, ütődés, vízkár, homokbejutás, szennyeződés és a Felszerelést megrongálni képes más káros anyagok elleni védelme érdekében. Tudomásul veszem és elfogadom, hogy a Felszereléssel kapcsolatban bármilyen veszteség vagy kár kockázatát kizárólag én viselem mindaddig, amíg a Felszerelés az én birtokomban van, és vissza nem jutott a Canonhoz. Vállalom, hogy megtérítem a Canon részére a Felszerelés javítási vagy pótlási költségeit, amennyiben a kölcsönzés ideje alatt a Felszerelés helytelen kezelés, hanyagság vagy gondatlanság miatt erre alapot adó állapotba került.

4. Vállalom, hogy a Felszerelést a Canon által közzétett utasítások szerint használom. Saját magam semmilyen esetben nem kezdeményezek karbantartási vagy javítási munkát a Felszerelésen. Ha a Felszerelés karbantartása vagy javítása válna szükségessé, értesítem a Canont, és megvárom az utasításait.

5. Tudomásul veszem és elfogadom, hogy a Felszerelés „adott állapotban” lesz kölcsönözve számomra. A Felszerelés használhatóságára vagy teljesítményére semmilyen, sem kifejezett, sem vélelmezett garancia nincs érvényben, és a Canon minden ilyen garanciát kifejezetten kizár, ideértve a forgalomképességre vagy az adott célra való alkalmazhatóságra vonatkozó vélelmezett garanciákat is. A Canon nem vállal felelősséget a jelen feltételekből, illetve a Felszerelés használatából vagy használhatatlanságából eredő semmilyen kárért, ideértve, nem korlátozó értelemben, a személyi sérülést, az anyagi kárt, az elmaradt nyereséget és minden más közvetlen, különleges, véletlenszerű vagy következményi kárt is.

6. Tudomásul veszem, hogy a Canon és köztem létrejött ellentétes értelmű előzetes megállapodás hiányában én vagyok felelés a Canonnak való visszaszállításért, annak megszervezését és költségeit is beleértve.

Tudomásul vettem a jelen feltételek alapján rám háruló felelősségeket a Felszereléssel kapcsolatban, és személyesen szavatolom a Felszerelés Canon által előírt időben való visszaküldését vagy a visszaküldésből kimaradt bármely részegység árának megtérítését.

VERZIÓ: 5.0

UTOLJÁRA FRISSÜLT: 2022. január 24.

Canon Terms of Loan

Canon Europa N.V., its subsidiary Canon national sales office or regional sales office (- as defined by: https://www.canon-europe.com/contact_us/canon_europe_middle_east_and_africa_offices), (“Canon“) agrees to loan to me, without charge, the items overleaf and related accessories as described in the Loan Order (collectively, the “Equipment”). I agree that my use of the Equipment will be subject to the following terms and conditions:

1. The Equipment is for my personal use in accordance with the terms of this agreement, and I will not lend the Equipment to any third party.

2. I recognize that Canon reserves the right to recall any item of Equipment, for any reason, at any time upon notice. All Equipment will be returned to Canon using the provided shipping labels (where applicable), either within 5 working days of receiving my repaired product or the within the period of time specified in each Loan Order, or at such earlier times time if Canon should request its return. Failure to return the Equipment to Canon when requested or required will result in Canon invoicing me for the full manufacturer’s suggested list price for the merchandise.

3. I will return the Equipment at the designated return time, in good, working condition, reasonable wear and tear expected. I agree to use my best efforts to protect the Equipment against shock, impact, water damage, sand, dirt and other harmful substances which may damage the Equipment. I acknowledge and agree that I bear all risk of loss or damage to the Equipment while the Equipment is in my possession and until its receipt by Canon. I agree to reimburse Canon for the cost of any repairs to, or replacement of, the Equipment necessitated due to mishandling, carelessness or neglect while on loan.

4. I agree to use the Equipment in accordance with published Canon instructions. Under no Circumstances will I perform any maintenance or repair on the Equipment. If maintenance or repair on the Equipment is necessary, I will contact Canon for further instructions.

5. I acknowledge and agree that the Equipment is loaned to me “AS IS.” There are no warranties of any kind, express or implied, relating to the use or performance of the Equipment, and any and all such warranties are expressly disclaimed, including implied warranties of merchantability and fitness for a particular purpose. Canon shall not be liable for any damages including without limitation, personal injury, property damage, lost profit or other direct, special, incidental or consequential damages, arising out of this agreement or the use or inability to use the equipment.

6. I understand that I am liable for the return costs and am responsible for arranging the shipment back to Canon, unless otherwise agreed with by Canon in advance.

I understand my responsibilities regarding the Equipment as set forth in this Agreement, and I personally guarantee the return of this Equipment, or payment for any part not returned, when recalled by Canon.

VERSION: 5.0

LAST UPDATED: 24th January 2022

További ajánlatok…

 • Kapcsolat

  Vegye fel velünk a kapcsolatot telefonon vagy e-mailen keresztül.

 • Javítás

  Keressen rá egy szervizközpontra, és találjon további hasznos információkat javítási eljárásunkkal kapcsolatban

 • Újrafelhasználás

  Tudjon meg többet a Canon tintapatron-újrahasznosítási programjáról

 • Canon-fiók

  Regisztrálja termékét, és kezelje Canon-fiókját