A REDLINE KIHÍVÁS

Canon Redline kihívás
általános feltételek

1. A PÁLYÁZAT SZERVEZŐJE ÉS A RÉSZTVEVŐK

1.1. A Pályázat szervezője a hollandiai Bovenkerkerweg 59, 1185 XB, Amstelveen címen bejegyzett Canon Europa N.V. (a továbbiakban: „Canon”). Bármely vállalat, leányvállalat, partnervállalat vagy egyéb szervezet, amely felett a Canon önállóan vagy közös felügyelet keretében időről időre felügyeletet gyakorol, a továbbiakban „Canon partner” néven, a Canon és a Canon partner pedig a továbbiakban együttesen „Canon csoport” néven szerepel.
1.2. Induló („Résztvevő”) csak olyan amatőr fotós lehet, aki az alábbi országok valamelyikének lakosa: Németország, Ausztria, Svájc, Franciaország, Spanyolország, Portugália, Olaszország, Norvégia, Svédország, Dánia, Finnország, Egyesült Királyság, Írország, Hollandia, Cseh, Magyarország, Lengyelország lakosa. , Szlovákia, Dél-Afrika, Bahrein, Irán, Irak, Jordánia, Kuvait, Libanon, Omán, Katar, Szaúd-Arábia, Szíria, Egyesült Arab Emírségek, Jemen, Algéria, Benin, Burkina Faso, Burundi, Kamerun, Zöld-foki Köztársaság, Közép-afrikai Köztársaság , Csád, Comore-szigetek, Kongói Demokratikus Köztársaság, Dzsibuti, Egyiptom, Egyenlítői-Guinea, Eritrea, Etiópia, Gabon, Ghána, Guinea, Bissau-Guinea, Elefántcsontpart, Kenya, Libéria, Líbia, Mali, Mauritánia, Marokkó, Niger, Nigéria, Kongói Köztársaság, Ruanda, São Tome és Principe, Szenegál, Sierra Leone, Szomália, Dél-Szudán, Szudán, Tanzánia, Gambia, Togo, Tunézia, Uganda, Nyugat-Szahara, Bulgária, Horvátország, Ciprus, Görögország, Málta, Románia, Szlovénia , Szerbia, Lettország, Litvánia, Észtország, Észak-Makedónia, Ukrajna, Bosznia-Hercegovina, Izrael, Tádzsikisztán, Üzbegisztán, Örményország, Azerbajdzsán, Angola, Botswana, Lesotho, Madagaszkár, Malawi, Mauritius, Mayotte, Mozambik, Namíbia, Réunion, Saint Helena, Seychelle-szigetek, Szváziföld, Zambia és Zimbabwe, valamint betöltötte a 18. életévét.
1.3. Profi fotósok, az éves bevételüknek 20%-át fotózásból szerzők, illetve a Canon leányvállalatainak alkalmazottai, valamint családjaik, a velük együttműködő ügynökségek munkatársaik és egyéb, a pályázatbanpályázat lebonyolításában közvetlenül részt vevő felek, illetve a szponzori tevékenységben érintett személyek nem vehetnek részt.
1.4. A pályázatrapályázatra való jelentkezéssel minden résztvevő magára nézve kötelező érvényűnek fogadta el a jelen feltételeket, kivéve, ha írásban másféle megállapodásra került sor.

2. A PÁLYÁZATPÁLYÁZAT

2.1. Pályázati időszak: Jelentkezés 2022. augusztus 19. 00:01 és 2022. szeptember 16. 23:59 (közép-európai idő szerint) között, a kezdő- és zárónapot beleszámítva.
2.2. Látogass el a(z) https://www.canon.hu/redline-challenge/ oldalra az online űrlap kitöltéséhez, add meg az adataidat (név, e-mail-cím, lakóhely), és töltsd ki a kérdőívet. Ezután a pályázatra való benevezésként tölts fel egy olyan képet, amely megfelel az alábbi 3. pontban felsorolt szempontoknak.
2.3. Nincs szükség vásárlásra. A pályázatpályázatra ingyenesen benevezhetsz, és nem előfeltétel, hogy a képek Canon készülékkel készüljenek.
2.4. A csatlakozáshoz internetkapcsolatra és érvényes e-mail-címre van szükséged.
2.5. A pályázati időszak alatt személyenként legfeljebb egy (1) nevezés engedélyezett.
2.6. Hiányos, érvénytelen vagy nem helyénvaló képek, vagy a pályázat 2022. szeptember 16. 23:59 CET záró időpontját követően beérkezett képek nem jogosultak sem közzétételre, sem pedig díjazásra.
2.7. Egy kép leadásával minden Résztvevő egy visszavonhatatlan, világszerte érvényes, jogdíjmentes és ingyenes, újraengedélyezhető licencet biztosít a Canon vállalatai számára a kép közzétételére, ismételt közzétételére, megjelenítésére és használatára bármilyen, a pályázatpályázathoz kapcsolódó célból, beleértve többek között a Canon csoport weboldalain, a Canon csoport közösségi oldalain és/vagy csatornáin, illetve a Canon csoport vagy ügynökségi/alvállalkozói bármely egyéb weboldalán, illetve a pályázatpályázathoz kapcsolódó marketinganyagokban (beleértve a kiállításokat) való megjelenítést, a pályázatpályázat befejezését követő legfeljebb egy évig. A Résztvevők a fentieken túl azzal a joggal is felruházzák a Canon csoportot és ügynökségeit/alvállalkozóit, hogy bármely képet moderáljanak, módosítsanak vagy eltávolítsanak, amennyiben az egészben vagy részben alkalmatlan a pályázatpályázat weboldalán vagy a pályázattal összefüggő bármely anyagban való megjelenítésre. A pályázatpályázat résztvevői ezúton abba is beleegyeznek, hogy a benevezett kép fotósaként vagy készítőjeként nevezzék meg vagy ismerjék el őket.

3. A KÉPRE VONATKOZÓ KRITÉRIUMOK

3.1. A beküldött képnek az alábbi feltételeknek kell megfelelnie:
a) Tükrözze a kihívás mottóját, ami „A pillanat-töredéknyi történet”. A feladat tehát a következő: a pillanatkép egy történetet meséljen el. Lehet ez egy szempillantás alatt lejátszódó esemény, egy pillanatnyi intenzív emberi érzelem, egy másodperc töredéke hosszúságú dráma a természetben. Érzelmek és érzések megragadásáról van szó, amelyek abban a rövid idősávban játszódnak le, amíg a zár nyitva van.
b) Kreativitás – Friss és eredeti a képed?
c) Hatás – Milyen érzéseket vagy reakciókat idéz fel a beküldött kép? A beküldött kép izgalmas, érzelmekben gazdag és gondolatébresztő?
d) Technikai hozzáértés – A kép készítésének módja arra utal, hogy készítője tisztában van a fényképezőgép és a téma nyújtotta lehetőségekkel
3.2. A kép 150 dpi felbontású, a leghosszabb oldal mentén 2000 képpont méretű legyen. A Résztvevők nem tölthetnek fel olyan képet, amely a Pályázat szervezője vagy bármely egyéb szervezet által szervezett promóció során korábban díjat vagy jutalmat nyert.
3.3 A beküldött képet nem szabad jelentős mértékben szerkeszteni vagy manipulálni, például: tilos objektumokat hozzáadni a képhez vagy eltávolítani róla, tilos kompozit képeket készíteni, és nem szabad vízjelet használni (további részletekért lásd a 4.2 vi. pontot). Felhívjuk a figyelmed, hogy a példák felsorolása nem teljes körű.

4. A PÁLYÁZAT KÖVETELMÉNYEI

4.1. A képnek eredetinek kell lennie, és a Résztvevőnek kell készítenie azt.
4.2. A Résztvevő által beküldött kép nem tartalmazhatja az alábbiakat:
i) felismerhető személyek, kivéve, ha a Résztvevő bizonyítani tudja, hogy ezen személyek a kép beküldéséhez, illetve Canon csoport általi használatához és közzétételéhez szükséges minden engedélyt megadtak írásban, a jelen Részvételi feltételek 2.7. pontja szerint. (Kérjük, vedd figyelembe, hogy a Résztvevő felelőssége minden szükséges jóváhagyás beszerzése, és a modellek beleegyezési űrlapjainak megfelelő kitöltése); vagy
ii) műalkotások, kivéve, ha a Résztvevő bizonyítani tudja, hogy megszerezte az ezen műalkotások használatához és Canon csoport általi közzétételéhez szükséges licencet a jelen Részvételi feltételek 2.7. pontja szerint, vagy
iii) logók vagy márkanevek; kivéve, ha a Résztvevő bizonyítani tudja, hogy megszerezte az ezen logók vagy márkanevek használatához és Canon csoport általi közzétételéhez szükséges licencet a jelen Részvételi feltételek 2.7. pontja szerint, vagy
iv) olyan jelenet, amely sértő, obszcén, szexuális, méltatlan, gyalázó, erőszakos, becsmérlő, nyugtalanító, fenyegető, a faji hovatartozás, vallás, származás vagy nemi identitás szempontjából kifogásolható, vagy rossz fényt vethet a Canon vagy bármelyik márkapartnere nevére, hírnevére vagy üzleti értékére, vagy egyéb módon alkalmatlan a közzétételre; vagy
v) bármi, ami harmadik fél jogait megsérti, beleértve a szellemi tulajdont, a személyhez fűződő vagy magánélettel kapcsolatos jogokat, illetve ami más márkára, más márka nevére, logóira és/vagy védjegyeire utal, vagy
vi) semmilyen vízjel, szerzői jogi megjegyzés vagy más olyan információ, amely azonosíthatja a Résztvevőt (megjegyzendő, hogy a kép metaadataiba ágyazott szerzői jogi megjegyzés megengedett). Annak érdekében, hogy a bírálati folyamat a lehető legigazságosabb maradjon, a zsűri a bírálat során nem láthatja a Résztvevők nevét. Minden olyan beküldött kép, amely a Résztvevő nevét, vízjelet, szerzői jogi megjegyzést vagy bármely más olyan információt tartalmaz, amely azonosíthatja a Résztvevőt, kizárásra kerül, és nem kerül a zsűri elé.
4.3. Hozzájárulsz ahhoz is, hogy a Canon kapcsolatba léphessen veled a pályázat lebonyolításának céljából vagy abban az esetben, ha a Canon csoport a pályázatbe beküldött kép bármely más felhasználását kívánja megvitatni.

5. GARANCIÁK

A kép beküldésével a Résztvevő garantálja, hogy:
5.1.a Résztvevő a kép egyedüli szerzője;
5.2.a Résztvevő rendelkezik a kép tulajdonjogával;
5.3.a kép és az azon megjelenő bármely alkotóelem nem sérti bármely harmadik fél jogait (beleértve a szellemi tulajdont, valamint a személyhez fűződő vagy magánélettel kapcsolatos jogokat);
5.4. abban az esetben, ha egy vagy több személy képe megjelenik a képen, a Résztvevő megszerezte ezen személy(ek) írásbeli hozzájárulását a Canon csoport számára a kép(ek) jelen Részvételi feltételekben leírt módon történő felhasználásához; és
5.5.abban az esetben, ha a kép a Résztvevő lakóhelye szerinti országtól eltérő országban készült, a Résztvevő betartotta ezen ország vonatkozó jogszabályait, beleértve többek között bármely szellemi tulajdonra, illetve személyhez fűződő, magánéletre vagy tulajdonjogra vonatkozó jogszabályi követelményt.
A Canon garantálja, hogy:
5.7. A jelen feltételek és előírások szerint biztosított jogok keretén belül és/vagy annak megfelelően jár el.

6. A NYEREMÉNY

6.1 Az összesített nyertesnek lehetősége nyílik arra, hogy részt vegyen a Canon egy online fotózási megbízásában, a Canon nagykövete, Laura El-Tantawy mentorálásával 2023 februárjában/márciusában (időpont egyeztetendő), illetve nyereménye egy több mint 5 000 Euró értékű Canon felszerelés, beleértve az alábbiakat („Nyeremény”):
a) Canon EOS R5
b) Canon 24-70MM F2.8L IS USM


6.2. A Canon a regisztráció során megadott e-mail-címen értesíti a nyertest, legfeljebb 5 munkanappal a nyertes kiválasztása után, amelyre a nyertesnek a legelső kapcsolatfelvételt követő 14 napon belül válaszolnia kell, ezzel megerősítve, hogy jogosult a díjra, és elfogadja azt. Amennyiben a nyertes 14 naptári napon belül nem válaszol az első kapcsolatfelvételre, a Canon fenntartja a jogot a nyertes kizárására. Amennyiben a nyertest kizárta, a Canon fenntartja a jogot, hogy a nyereményt egy azonos módon választott második helyezettnek adja. Előfordulhat, hogy második helyezettek számára kevesebb idő áll rendelkezésre a válaszadásra.
6.3. A Canon fenntartja a jogot a nyertesek nevének, városának és megyéjének közzétételére, továbbá arra, hogy a pályázat vége után promóciós célokra használja a nyereményátadó eseményeket. Ha a nyertes nem szeretné nyilvánosság elé tárni adatait, a nyereményről való értesítéskor köteles erről értesíteni a Canon vállalatot.
6.4. A Nyeremény nem átruházható, és a felajánlott nyeremény semmilyen módon nem váltható át készpénzre. Ha a felajánlott nyeremény a Canon hatáskörén kívül eső okok miatt nem állna rendelkezésre, fenntartjuk a jogot azonos vagy nagyobb értékű alternatív nyeremény felajánlására.
6.5. A Nyereményt a nyertes bejelentésétől számított 30 naptári napon belül postázzuk. Abban a nem valószínű esetben, ha a Nyeremény nem érkezik meg a nyertes bejelentésétől számított 30 naptári napon belül, a nyertesnek további 28 naptári nap áll rendelkezésére, hogy tájékoztassa a Canon vállalatot a Reshma.chauhan@canon-europe.com e-mail-címre küldött üzenetben. Ha a nyertes nem tájékoztatja a Canon vállalatot a fenti határidőn belül, a Canon fenntartja a jogot, hogy belátása szerint vagy megtagadja a nyeremény ismételt átadását, vagy csökkentse annak értékét.
6.6. A Canon kizárólagosan és belátása szerint dönthet úgy, hogy egy másik résztvevőnek adja a visszautasított vagy át nem vett nyereményt.
6.7. Abban az esetben, ha a pályázatpályázat nem a terv szerint zajlik, többek között manipulálás, jogosulatlan beavatkozás, csalás, tisztességtelenség, technikai hibák vagy bármely egyéb fordul elő a Canon hatáskörén kívüli olyan okból, amely sérti a pályázatpályázat adminisztrációját, biztonságát, korrektségét, tisztességességét vagy megfelelő levezetését, illetve hatással van arra, a Canon fenntartja a jogot bármely olyan személy kizárására, aki befolyásolni próbálja a részvételi eljárást vagy nem felel meg a jelen Részvételi feltételeknek, illetve a pályázatpályázat visszavonására, módosítására vagy felfüggesztésére, vagy az érintett képek érvénytelenítésére.
6.8. Nem vállalunk felelősséget az elveszett, későn beérkezett, sérült, hibás, rosszul címzett vagy hiányosan beküldött képekért, illetve azokért, amelyek bármilyen technikai, szállítási vagy egyéb okokból nem kézbesíthetők. A küldés igazolása nem minősül a kézhezvétel igazolásának. A Canon csoport nem garantálja a részvételi weboldalhoz való folyamatos vagy biztonságos hozzáférést.

7. A NYERTES KIVÁLASZTÁSA

7.1 A pályázati időszak alatt beérkezett minden érvényes (és moderálható) képet függetlenül bírálja el egy zsűri. A zsűrizés összesen három (3) körből áll, melynek végére tíz (10) jelölt jut be a döntőbe a képre vonatkozó, a 3. pontban részletezett kritériumok alapján. A tíz (10) döntős közül a zsűri választ egy (1) nyertest.
7.2 A nyertes kiválasztása 2022. szeptember 23. és 2022. szeptember 30. között történik.

8. SZEMÉLYES ADATOK

8.1. A Canon Europa N.V. (59 Bovenkerkerweg, 1185 XB, Hollandia) minősül adatkezelőnek a résztvevők által rendelkezésre bocsátott bármely személyes adat vonatkozásában. A megadott személyes adatokat biztonságosan tároljuk, és biztonságos kiszolgálóra továbbíthatjuk az érintett lakóhelyének országán kívülre. A Résztvevőktől gyűjtött személyes adatokra a Canon fogyasztói adatvédelmi szabályzata vonatkozik https://myid.canon/canonid/#/policy.
8.2. A Canon csoport és/vagy általa a pályázatpályázat szervezésére meghatalmazottak a pályázat szervezése céljából rendelkezésre bocsátott mindenfajta személyes adatot kizárólag a jelen pályázat céljából, illetve adott esetben marketingcélokra használják fel a Promóció szervezője nevében, és nem teszik közzé harmadik fél számára semmilyen egyéb célból, kivéve, ha ehhez megszerezték a kifejezett hozzájárulásodat.

9. FELELŐSSÉG KIZÁRÁSA

9.1. A Canon fenntartja a jogot, hogy elutasítsa bármelyik pályázat érvényességét vagy visszakövetelje a nyeremény teljes értékét, ha úgy véli, hogy a pályázat feltételeit megszegték vagy figyelmen kívül hagyták.
9.2. A Canon – bármely kapcsolódó ügynökséggel és vállalattal együtt – nem tehető felelőssé semmilyen jellegű elszenvedett vagy tartós (valamely személy gondatlanságából vagy egyéb okból eredő) kárért (korlátozás nélkül beleértve a közvetett, különleges vagy következményes kárt, illetve az elmaradt hasznot), kiadásért vagy veszteségért, amely a jelen versennyel vagy a Nyeremény elfogadásával vagy használatával összefügg, a jog szerint ki nem zárható felelősség kivételével. Semmi sem zárja ki a Canon csoport felelősségét a gondatlansága eredményeképpen bekövetkező halálesetért vagy személyi sérülésért.
9.3. A pályázatra bármilyen módon vonatkozó szabályok értelmezésével vagy alkalmazásával kapcsolatos viták esetén a Canon igazgatóságának döntése végleges, fellebbezésnek helye nincs.
9.4. Amennyiben a jelen feltételek bármely rendelkezését egy illetékes bíróság vagy más hatóság érvényteleníti, törvénytelennek vagy alkalmazhatatlannak ítéli meg, úgy azt a részt külön kell választani a többi feltételtől, amelyek a törvény által megengedett legteljesebb mértékben érvényesek maradnak.
9.5. A képeket közvetlenül a pályázatban részt vevő személynek kell beküldenie. A kereskedelmi, fogyasztói csoportok vagy harmadik felek által ömlesztve beküldött képeket nem fogadjuk el. A hiányos vagy olvashatatlan képek, valamint makrók vagy egyéb automatizált úton beküldött képek, továbbá a jelen Részvételi feltételek követelményeinek eleget nem tevő képek teljes egészében kizárásra kerülnek, és nem számítanak. Ha nyilvánvalóvá válik, hogy egy Résztvevő számítógépe(ke)t használ annak érdekében, hogy megkerülje ezt a feltételt, például egy „szkript” vagy „nyers erő” használatával, személyazonossága IP-címek manipulálásán keresztüli elfedésével, sajátjától eltérő személyazonosságok használatával, vagy bármely egyéb automatizált módon jár el annak érdekében, hogy a Résztvevő pályázatbe benevezett képeinek számát a pályázat szabályaival ellentétes módon növelje, a Résztvevő képei kizárásra kerülnek, nyereménye pedig érvénytelenné válik. A Résztvevők nem regisztrálhatnak anonim e-mail-szolgáltatások, például többek között a GuerillaMail, a Dispostable vagy a Mailinator használatával.
9.6. A jelen Részvételi feltételek és bármely promóciós anyag közötti eltérés esetén a jelen Részvételi feltételek rendelkezései az irányadók.

10. JOGHATÓSÁG

A promócióban részt vevő fogyasztóként a lakóhelyed jogszabályai vonatkoznak a pályázatra, te pedig jogosult lehetsz bírósági eljárást indítani a saját nyelveden és a saját helyi bíróságaid előtt. A jogaiddal kapcsolatban a helyi fogyasztói érdekvédelmi szervezetek tudnak bővebb tájékoztatással szolgálni. A jelen Feltételek nem korlátoznak semmilyen jogszabályban előírt jogot, amely egyébként alkalmazandó lenne.