Általános szerződési feltételek

CANON EUROPA N.V. CANON EOS RP – AJÁNDÉK AJÁNLAT SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

1. A PROMÓCIÓ SZERVEZŐJE

A promóció szervezője a hollandiai Bovenkerkerweg 59, 1185 XB, Amstelveen címen bejegyzett Canon Europa N.V. (a továbbiakban: „Canon”).

2. AZ AJÁNLAT

2.1. Résztvevők

2.1.1 Az ajánlatban csak 18 év felettiek vehetnek részt, akik az EGT területén, Andorrában, Monacóban vagy Svájcban élnek. („Résztvevő”).

2.1.2 Minden résztvevőnek el kell fogadnia és be kell tartania az itt leírt Általános szerződési feltételeket.

2.1.3 A viszonteladók és forgalmazók nem vehetnek részt a promócióban, és számukra a részvétel az ügyfeleik képviseletében sem megengedett.

2.2. Az Ajánlatban szereplő termékek, a lefedett terület és az ajánlati időszakok

2.2.1 Az ajánlat 2019. február 27. 00:00 órától 2019. június 30. éjfélig váltható be („Ajánlati időszak”).

2.2.2 A 3. pontban felsorolt, az Ajánlatban szereplő termékeket („Az Ajánlatban szereplő termékek”) Andorra, Ausztria, Belgium, a Cseh Köztársaság, Dánia, Hollandia, Franciaország, Finnország, Magyarország, Németország, Olaszország, Norvégia, Lengyelország, Portugália, Szlovákia, Spanyolország, Svédország, Svájc, Liechtenstein, Észtország, Lettország, Litvánia, Luxemburg vagy Monaco területén található kereskedőtől, illetve a fenti országokban bejegyzett domainnel vagy székhellyel rendelkező internetes áruháztól (a továbbiakban: „Ajánlati területek”) kell megvásárolni.

2.2.3 Az Ajánlatban szereplő összes terméknek új és eredeti Canon terméknek kell lennie. Használt, felújított vagy újszerű termékek, illetve a Canon csoport vállalatainak szellemi tulajdonjogait valamilyen módon hamisító vagy megszegő termékek (a teljesség igénye nélkül például párhuzamos vagy „szürke” termékek) megvásárlása nem jogosít az ajánlat felhasználására. Ha szeretne többet megtudni a párhuzamos termékekről, tekintse meg a Canon áruházat.

2.2.4 Az Ajánlatban szereplő termékek mindegyikének az EGT területén és Svájcban, Andorrában vagy Monacóban beszerzettnek, továbbá a Canon Europa N.V. vállalat vagy a Canon csoportba tartozó, az EGT területén, Svájcban, Andorrában vagy Monacóban található vállalatok által értékesítettnek kell lennie. A későbbi csalódások elkerülése érdekében ezt mindig tisztázza a forgalmazóval.

2.2.5. A (nem meghibásodás miatt) az értékesítőhöz visszajuttatott Ajánlati termékek nem vehetnek részt a promócióban, és az ilyen termékekkel kapcsolatban regisztráló Résztvevők sem jogosultak a részvételre. Ha a Canonnak bármilyen ilyen jellegű visszaélés a tudomására jut, akkor a saját belátása szerint jogi lépéseket tehet az ebben részt vevőkkel szemben.

3. A részvétel módja

3.1.1 Az ajánlatban való részvételhez a Résztvevőnek egy CANON EOS RP vázat/készletet ÉS a CANON EOS RP promócióban feltüntetett objektívet kell vásárolnia ÉS érvényes online regisztrációt kell benyújtania. A regisztrációt az ajánlati időszak alatt kell benyújtani.

3.1.2 A CANON EOS RP promócióban szereplő objektívek: EF 24-105mm f/3.5-5.6 IS STM, RF 35mm F1.8 MACRO IS STM, EF 70-300mm f/4-5.6 IS II USM, EF 24-70mm f/4L IS USM, EF 70-200mm f/4L IS II USM, EF 16-35mm f/4L IS USM, RF 24-105mm F4L IS USM.

3.1.3. A kereskedelmi forgalomban a 3.1.1. pontban CANON EOS RP váz/készlet a 3.1.2. pontban feltüntetett objektívek úgynevezett KIT formában is megvásárolhatók, azaz egyszerre, egy csomagban (fényképezőgép váz és objektív együtt).

A félreértések elkerülése végett felhívjuk a figyelmet arra, hogy abban az esetben, ha a Résztvevő a 3.1.1. pontban foglalt CANON EOS RP vázat/készletet a 3.1.2. pontban foglalt objektívek valamelyikével együtt, egy csomagban (KIT formában) vásárolja meg, az a jelen promóció szempontjából egy terméknek minősül, és önmagában nem teszi jogosulttá a vásárlót arra, hogy a jelen promócióban részt vegyen, regisztráljon, illetve pénzvisszatérítést igényeljen kivéve abban az esetben, ha a KIT-en kívül a 3.1.2. pontban megjelölt további külön objektívet is vásárol a promóció ideje alatt.

A jelen promócióban nem vehet részt az a vásárló sem, aki a Canon által KIT formában forgalomba hozott, de a továbbértékesítést végző kiskereskedő által megbontott és így külön-külön értékesített termékként vásárolja meg a 3.1.1. és a 3.1.2. pontban megjelölt készletet/vázat és objektívet.

3.2 A regisztráció menete a következő:

3.2.1. A pénzvisszatérítés összege Írországból kerül átutalásra a regisztrációs űrlapon megadott bankszámlára történő teljesítés útján készpénzben. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a pénzvisszatérítés összege után a kedvezményezett bankja költséget számíthat fel. Az ilyen felmerülő banki költségekért a Canon nem vállal felelősséget, azt annak a bankszámlának a birtokosának kell viselnie, ahová a pénzvisszatérítés összegének utalását a Résztvevő kérte.

(i) Töltsön ki helyesen egy online regisztrációs űrlapot (megadva többek között a termék(ek) érvényes sorozatszámát).

(ii) Szkennelje be, töltse fel és csatolja az online regisztrációhoz a mindkét termékhez tartozó vásárlási nyugtát vagy internetes vásárlás esetén a rendelésről kapott (az áfás árat is feltüntető) visszaigazolást.

(iii) A rendszer ezután e-mailben értesíti a résztvevőket, hogy a regisztráció sikeresen beérkezett. Az üzenet tartalmazni fogja a bejelentkezési adatokat, amelyekkel a honlapon megtekinthetik a regisztráció állapotát. Ha a regisztrációtól számított 24 órán belül nem kap megerősítő e-mailt, vagy nincs számítógépes hozzáférése, hívja regisztrációs vonalunkat a +361 235 5315-os telefonszámon.

3.3 Az Ajánlatban szereplő termékek a készlet erejéig érhetők el. A Canon nem vonható felelősségre, ha a promóciós időszak alatt a viszonteladó a promóciós termékekre vonatkozó megrendeléseket nem teljesíti.

3.4 Promóciós termékenként csak egy igénylést lehet benyújtani.

3.5 Ez a promóció nem vonható össze más promócióval.

3.6 A regisztráció beérkezését és jóváhagyását követően a Résztvevők részére Pénzvisszafizetés keretében visszaküldjük az Ajánlati termék vásárlásakor feltüntetett összeget. Egyéb jellegű megoldás és készpénzes vagy csekkes kifizetés nem lehetséges.

3.7 A Canon igyekszik a hiánytalan és érvényes regisztráció beérkezését követő 28 napon belül átutalni az összeget.

3.8 Ha a Résztvevő nem választ a regisztrációs űrlapon feltüntetett pénznemek közül, a Canon a saját kizárólagos belátása alapján dönthet a fizetés pénzneméről.

3.9 A Canon nem dolgozza fel azokat a regisztrációkat, amelyeket a regisztrációs időszak lezárulta után kap meg, azaz 2019. szeptember 28. után. A Canon nem dolgozza fel a megítélése szerint hiányos vagy olvashatatlan regisztrációkat. A Canon nem vállal felelősséget az olyan regisztrációkért, amelyeket késve vagy egyáltalán nem kapott meg.

3.10 Minden egyes érvényes regisztráció kapcsán csak egy átutalás indítható.

3.11 Ha Ön áfaalany és pénzvisszafizetést kap, az csökkentheti a vásárlás nettó értékét, és ennek megfelelően kell módosítania a visszaigényelhető áfa összegét is.

4. A FELELŐSSÉG KIZÁRÁSA

4.1. A Canon semmilyen körülmények között sem tartozik felelősséggel semmilyen természetű veszteségért, kárért vagy sérülésért, amelyet bármely Részvevő ezzel a promócióval kapcsolatban bejelent. A jelen használati feltételekben semmi sem tekinthető azonban a Canon felelőssége kizárásának vagy korlátozásának olyan személyi sérüléssel vagy halálesettel kapcsolatban, amely bizonyíthatóan a Canon alkalmazottjainak vagy ügynökeinek gondatlanságából fakadt.

4.2. Kivételes esetekben a Canon érvénytelenítheti, kiegészítheti és/vagy módosíthatja a promóció feltételeit anélkül, hogy ezért bármilyen felelősséget kellene vállalnia, feltéve, hogy ezek a módosítások szükségesek, és objektív érvekkel alátámaszhatók.

4.3. A Canon fenntartja a jogot arra, hogy ellenőrizze, hogy a regisztrációk eleget tesznek-e a jelen feltételeknek, és hogy ezzel kapcsolatban kiegészítő információkat és támogató dokumentumokat kérjen. A Canon fenntartja a jogot arra, hogy a promócióból regisztrációkat és/vagy résztvevőket zárjon ki, ha úgy véli, hogy a promócióval bármilyen módon visszaélnek. A Canon promócióval kapcsolatos döntései véglegesek, és velük kapcsolatban fellebbezésnek helye nincs.

4.4 Amennyiben a jelen feltételek bármely rendelkezését egy illetékes bíróság vagy más hatóság érvényteleníti, törvénytelennek vagy alkalmazhatatlannak ítéli meg, úgy azt a részt külön kell választani a többi feltételtől, amelyek a törvény által megengedett legteljesebb mértékben érvényesek maradnak.

5. ADATVÉDELEM

A Canon Europa N.V. (59 Bovenkerkerweg, 1185 XB, Hollandia) minősül adatkezelőnek a résztvevők által rendelkezésre bocsátott bármely személyes adat vonatkozásában. A megadott személyes adatokat biztonságosan tároljuk, és biztonságos kiszolgálóra továbbíthatjuk az EGT területén kívülre. A Résztvevőktől begyűjtött személyes adatokra a Canon Fogyasztói adatvédelmi szabályzata vonatkozik.

6. TÖRVÉNY ÉS JOGHATÓSÁG

A promócióban részt vevő fogyasztóként a lakóhelye jogszabályai vonatkoznak a promócióinkra, Ön pedig jogosult lehet bírósági eljárást indítani a saját nyelvén és a saját helyi bíróságai előtt. A jogaival kapcsolatban a helyi fogyasztói érdekvédelmi szervezetek tudnak bővebb tájékoztatással szolgálni. A jelen Feltételek nem korlátoznak semmilyen törvényes jogot, amely egyébként alkalmazandó lenne.