Warranty_Page_Image

A Canon European Warranty System jótállással kapcsolatos információk

Amennyiben a Canon termék meghibásodik, a Canon European Warranty System (EWS) jótállására jogosult ügyfeleink a vásárlás után meghatározott ideig ingyenes javítási szolgáltatást vehetnek igénybe (a jótállási feltételek értelmében).

Az EWS két különböző szolgáltatást tartalmaz. Az Önre vonatkozó ajánlat a vásárlás helyétől és a megvásárolt terméktől függ. A legtöbb Canon fogyasztási cikkre a Normál EWS jótállás vonatkozik. Ha a termék a jótállási időszak alatt meghibásodik, be kell vinni egy hivatalos Canon márkaszervizbe, ahol ingyenesen megjavítják azt a Canon meghatalmazott szakemberei. A javítás végeztével a terméket visszakapja.


Az arra jogosult lézer és tintasugaras termékekre (csak bizonyos országokban) Helyszíni szolgáltatás vehető igénybe. A jogosult termékek listája alább, A helyszíni jótállási feltételek című részben tekinthető meg.

Ha egy jogosult termék a jótállási időszak alatt meghibásodik, az alábbi helyszíni garanciális szolgáltatások egyikében részesül:

  • Helyszíni szerelés (szakember által)
  • Helyszíni csere (futár által)

Ha a Helyszíni jótállási feltételek nem szerepelnek a felsorolásban, az Ön lakhelyén nem vehető igénybe a helyszíni szolgáltatás. Ebben az esetben csak a Normál jótállási szolgáltatás érhető el.Normál EWS jótállás

A garanciatípusokra vonatkozó teljes körű tájékoztatásért kattintson alább a megfelelő jótállási ajánlatra –

Standard EWS-Feltételek


A Canon és az EWS-tagok jótállást vállalnak azért, hogy a termékben található hardver a jótállási idõszak alatt üzemképes. Amennyiben a hardver a jótállási időszak alatt meghibásodik, az EWS-tagsággal rendelkező országokban a kijelölt Canon szervízközpont(ok) biztosítják a hardver ingyenes kijavítását.
Az ingyenes EWS-szervíz szolgáltatást a vevő csak a jelen jótállási jegy és a kiskereskedő által a vevő részére kiállított eredeti számla/nyugta bemutatása mellett és akkor veheti igénybe, ha a jótállási jegyen feltüntetésre került (a) a vevő neve, (b) a kiskereskedő neve és címe, (c) a megvásárolt termék tipusneve és sorozatszáma, ha van ilyen, és (d) a termékvásárlás dátuma. A Canon fenntartja a jogot arra, hogy az ingyenes kijavítást megtagadja, ha a feltüntetett információ nem teljes vagy azt a termék eredeti megvásárlását követően eltávolították vagy megváltoztatták. A Canon fenntartja a lehetőséget, hogy a Canon termékeket új vagy felújított alkatrészekkel javítsa meg, vagy olyan termékekre cserélje le, melyek teljesítményben és megbízhatóságban az újjal egyenértékűek. A Canon úgyszintén fenntartja a lehetőséget, hogy a terméket egy egyenértékű modellre cserélje le, ha az eredeti már nem szállítható tovább. Felújított alkatrészek vagy készülékek csak abban az esetben kerülnek felhasználásra a kötelező jótállási idő alatt, ha az adott országban érvényes fogyasztóvédelmi törvények ezt lehetővé teszik.

1. Jótállási időszak

Magyarország területén történő vásárlás esetén a kötelező jótállási idő a 151/2003. (IX.22.) kormányrendelet alapján a vásárlástól számított 1 év*, projektorok** esetén 3 év (kivéve a projektorok lámpái, azok esetén 90 nap).

* PIXMA G1400 / G1500 / G2400 / G2500 / G3400 / G3500: 1 év vagy 30000 darabnál kevesebb kinyomtatott nyomat esetén , attól függően, hogy melyik teljesül hamarabb.

** XEED 4K501ST; XEED WUX500ST; XEED WUX6500; LV-X420; LV-HD420: 3 év vagy 6000 órányi működésig érvényes, attól függően, hogy melyik teljesül hamarabb. / XEED 4K600STZ: 5 év vagy 12000 órányi működésig érvényes, attól függően, hogy melyik teljesül hamarabb.

2. A jótállási szolgáltatás igénybevétele

A jótállási szolgáltatást a kijelölt Canon szervizközpontokban lehet igénybe venni.
A terméknek a Canon szervizközpontokban és -központokból történő biztonságos szállításának a költségeit a vevő viseli. Ha a terméket olyan országba vitték ki, amelyre az EWS-rendszer nem terjed ki és amely nem fogadja el a jótállási jegyet, a terméket a vásárlás országába vissza kell vinni annak érdekében, hogy az ingyenes jótállási szolgáltatás igénybevehető legyen.

3. EWS-tagok

– Az EWS-tagsággal rendelkező országok (az Európai Unió és az Európai Szabadkereskedelmi Övezet tagállamai) listáját mellékelten csatoljuk.

4. Korlátozások

A Canon és az EWS-tagok nem vállalnak jótállást az alábbiakkal kapcsolatban:
– Időszakos ellenőrzés, karbantartás és az alkatrészek rendeltetésszerű használatból/kopásból fakadó kijavítása vagy kicserélése;
– Fogyóeszközök;
– Bármely szoftver;
– A kopó alkatrészekre (pl. videolejátszófejek, Projektor optikai alkatrészek, hulladéktinta – gyűjtő tartály és vezetőgörgők) valamint a szállított tartozékokra (pl. akkumulátorok és adatrögzítésre alkalmas hordozók – beleértve többek közt a szalagokat, DVD-ket, memóriakártyát és hordozható merevlemezt) a termékgarancia nem vonatkozik.
– A Canon jóváhagyása nélkül eszközölt változtatásokkal okozott hibák;
– A Canon szervizközpont(ok) által a terméken végzett bármely olyan adaptációnak vagy változtatásnak a költsége, amely egy adott ország speciális műszaki vagy biztonsági szabványainak vagy specifikációinak való megfelelés biztosításához szükséges, vagy bármely egyéb költség, amely a terméknek a szállítást követően időközben megváltozott specifikációkhoz történő igazításához szükséges;
– Az abból fakadó károk, hogy a termék nem felel meg a vásárlás országától eltérő másik ország speciális szabványainak vagy specifikációinak.
A Canon és az EWS-tagok kizárják a jótállási kijavítást, ha a kárt vagy meghibásodást az alábbiak valamelyike okozza:
– Nem rendeltetésszerű használat, túlzott használat, vagy a terméknek nem a használati útmutatóban és/vagy más releváns dokumentációban foglalt utasításoknak megfelelő kezelése vagy működtetése, ideértve - de nem kizárólag - a helytelen tárolást, leejtést és a jelentős mértékű ütődést;
– Korrózió, kosz, víz vagy homok;
– Nem a Canon által kijelölt szervízközpontban végzett kijavítás, módosítás vagy tisztítás;
– Olyan tartalékalkatrész, szoftver vagy fogyóeszköz (pl. tinta, papír, festék vagy elem) használata, amely a termékkel nem kompatibilis. A kompatibilitás a Canon
– által ajánlott fogyóeszközök használata esetén biztosított.
– A terméknek a Canon által jóvá nem hagyott berendezéssel való csatlakoztatása;
– A termék nem megfelelő csomagolása a kijelölt Canon szervizközpontba történő szállítás során;
– Baleset, szerencsétlenség vagy bármely egyéb, a Canon vállalaton kívül eső ok, ideértve - de nem kizárólag - a villámlást, a vizet, a tüzet, zavargásokat vagy
– a nem megfelelő szellőzést.

5. Egyéb

A kijavítás elhúzódhat, amennyiben azt nem az eredeti vásárlás országában végzik, tekintettel arra, hogy a terméket az adott országban még nem, vagy pedig országspecifikus kiszerelésben forgalmazzák. Ennek következtében előfordulhat, hogy a termék bizonyos tartalékalkatrészei a kijavítás országában nincsenek raktáron.
A vevő felelőssége, hogy a kijavítás előtt az összes szoftver fájlt és programot lementse, azokról biztonsági másolatot készítsen, és ezeket a kijavítást követően újra installálja.
A Canon nem vállal semmilyen felelősséget az egyéb kárigényekért, beleértve többek közt az adatrögzítésre alkalmas hordozók illetve az adatok vesztését, melyet a jelen garancia nem részletez. Ha garanciális javításra visszaküldi a terméket, körültekintően csomagolja be, kössön rá biztosítást, csatolja a vásárlást igazoló számlát és a garancialevelet, a javítási útmutatót és (szükség esetén) a készülékkel készített képek tárolásához használt hordozó mintáját.
A jelen jótállás nem érinti az irányadó és hatályos nemzeti jogszabályok alapján a vevőt megillető törvényes jogokat, sem pedig az adásvételi szerződés alapján a vevőt a kiskereskedővel szemben megillető jogokat. Vonatkozó nemzeti jogszabály hiányában a jelen jótállás a vevő egyetlen és kizárólagos jogorvoslati lehetősége, és sem a Canon, sem leányvállalatai vagy szervezeti egységei, sem pedig más EWS-tagok nem felelnek semmilyen - kifejezett vagy hallgatólagos, szerződésben vállalt vagy jogszabályon alapuló - szavatosság vagy jótállás megszegésből eredő következmény vagy járulékos károkért.

Az adott országban biztosított jótállásra vonatkozó részletes információért kérjük, forduljon az adott EWS-taghoz.

A canon által biztosított jótállási feltételek az egyes tartós használatra rendelt fogyasztási cikkekre vonatkozó, kötelező jótálllásról szóló kormányrendeletben foglaltaktól a fogyasztó hátrányára nem térnek el.Vissza az oldal tetejére


Helyszíni EWS jótállás

A helyszíni szervizszolgáltatás (tintasugaras és lézerkészülékek vásárlása esetén)


Kattintson ide az összes érintett típus megtekintéséhez.


Köszönjük, hogy Canon terméket vásárolt.

A díjmentes helyszíni javítási szolgáltatás az alábbi felhasználási feltételek elfogadásával és tudomásulvételével vehető igénybe.

A díjmentes helyszíni javítás iránti igény a készülék vásárlását követő 1 év során érvényesíthető.

A díjmentes helyszíni javítási szolgáltatás csak bizonyos, az Európai Gazdasági Térség területére valamint Svájcba szánt, és az Európai Gazdasági Térség terültén vagy Svájcban értékesített Canon irodai készülékekre vonatkozik.

Ha a készülék a jótállási időn belül meghibásodik, a helyszíni szervizszolgáltatás abban az országban vehető igénybe, amelyben a készülék megvásárlása történt.

A helyszíni szervizszolgáltatás kizárólag az érvényes, megfelelően kitöltött jótállási jegy megléte esetén vehető igénybe.

A Canon fenntartja a lehetőséget, hogy a Canon termékeket új vagy felújított alkatrészekkel javítsa meg, vagy olyan termékekre cserélje le, melyek teljesítményben és megbízhatóságban az újjal egyenértékűek. A Canon úgyszintén fenntartja a lehetőséget, hogy a terméket egy egyenértékű modellre cserélje le, ha az eredeti már nem szállítható tovább. Felújított alkatrészek vagy készülékek csak abban az esetben kerülnek felhasználásra a kötelező jótállási idő alatt, ha az adott országban érvényes fogyasztóvédelmi törvények ezt lehetővé teszik.

Kérjük, hogy olvassa el az alábbi jótállási feltételeket!

  1. A jótállási igény a jótállási jeggyel érvényesíthető [151/2003.(IX.22.) Kormány Rendelet].
  2. A fogyasztói szerződés megkötését bizonyítottnak kell tekinteni, ha a fogyasztó be tudja mutatni az ellenérték megfizetését igazoló bizonylatot (49/2003. (VII.30.) GMK rendelet). Ezért javasoljuk, hogy a jótállási jegy mellett őrizze meg a készülék vásárlását igazoló számlát is.
  3. A jótállási kötelezettség teljesítése azt terheli, akit a fogyasztói szerződés a szerződés tárgyát képező szolgáltatás nyújtására kötelez (forgalmazó).
  4. A forgalmazó köteles a fogyasztónak a fogyasztási cikkel együtt - külön kérés nélkül – az érvényes, megfelelően kitöltött, pecséttel ellátott jótállási jegyet átadni.
  5. A jótállási jegy szabálytalan kiállítása vagy a fogyasztó részére történő átadásának elmaradása nem érinti a jótállási kötelezettségvállalás érvényességét.
  6. A fogyasztó a kijavítás iránti igényét a forgalmazó által a jótállási jegyen feltüntetett javítószolgálatnál közvetlenül is érvényesítheti.
  7. Elveszett jótállási jegy pótlása nem lehetséges.
  8. A jótállási jegyen történt bármilyen javítás, átírás, törlés, vagy valótlan adatok feltüntetése esetén a jótállási jegy érvényét veszti.

1. Jótállási feltételek

Magyarország területén történő vásárlás esetén a jótállási idő a 151/2003. (IX.22.) kormányrendelet alapján 1 év.

2. A fogyasztót megillető jogok:

A fogyasztót a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 306-310.§ - aiban, valamint a 49/2003. (VII. 30.) GKM rendeletben meghatározott jogok illetik meg.

Jótállási igénnyel HIBÁS TELJESÍTÉS esetén lehet élni:

a) A Ptk. 305. § (1) alapján az minősül hibás teljesítésnek, ha a szolgáltatott dolog a teljesítés időpontjában nem felel meg a jogszabályban vagy a szerződésben meghatározott tulajdonságoknak.

b) Hibás teljesítés esetén a fogyasztó elsősorban a készülék kijavítását kérheti.

Abban az esetben, ha a javítószolgálat a kijavítást vagy kicserélést megtagadja, vagy a kijavítást (kicserélést) nem végzi el ésszerű időn belül úgy, hogy a késlekedés a fogyasztónak már lényeges hátrányt vagy kényelmetlenséget okoz, akkor a fogyasztó árleszállítást kérhet, vagy pedig elállhat a szerződéstől. Az árleszállítási és elállási igények kötelezettje minden esetben a forgalmazó.

Ha a fogyasztó a fogyasztási cikk meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított három munkanapon belül érvényesít csereigényt, a forgalmazó nem hivatkozhat aránytalan többletköltségre, hanem köteles a fogyasztási cikket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodása a rendeltetésszerű használatot akadályozza. A kijavítást vagy kicserélést – az áru tulajdonságaira és a fogyasztó által elvárható rendeltetésére figyelemmel – megfelelő határidőn belül, a fogyasztónak okozott jelentős kényelmetlenség nélkül kell elvégezni.

A kötelezettnek törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze. A kijavítás során a fogyasztási cikkbe csak új alkatrész kerülhet beépítésre.

3. Jótállási igények érvényesítése:

A fogyasztó a kijavítás iránti jótállási igényét a forgalmazónál, vagy a jótállási jegyen feltüntetett javítószolgálatnál közvetlenül is érvényesítheti.

A fogyasztó a hiba felfedezése után a körülmények által lehetővé tett legrövidebb időn belül köteles kifogását a kötelezettel közölni. Kellő időben közöltnek kell tekinteni a hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt kifogást. A közlés késedelméből eredő kárért a fogyasztó felelős. A jótállási idő meghosszabbodik a kijavítás időtartamával.

A rögzített bekötésű, illetve 10 kg-nál súlyosabb, vagy tömegközlekedési eszközön kézi csomagként nem szállítható termékeket az üzemeltetés helyén kell megjavítani.

Ha a javítás a helyszínen nem végezhető el, a le- és felszerelésről, valamint az el- és visszaszállításról a forgalmazó gondoskodik.

4. Vitás ügy esetén:

Jótállási idő alatt a kötelezett abban az esetben mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett. A kötelezett a fogyasztó kifogásáról jegyzőkönyvet köteles felvenni, ennek másolatát a fogyasztónak át kell adni. Ha a kifogás rendezésének módja a fogyasztó igényétől eltér, ennek indoklását a jegyzőkönyvben meg kell adni. Ha a kötelezett a fogyasztó igényének teljesíthetőségéről annak bejelentésekor nem tud nyilatkozni, álláspontjáról legkésőbb három munkanapon belül köteles értesíteni a fogyasztót. Vitás ügy esetén a fogyasztó a helyi Békéltető Testülethez, valamint a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatósághoz fordulhat.

5. A kötelező jótállás nem vonatkozik az alábbiakra:

– A termékhez adott szoftverek (pl. emulációk, fontkészletek, alkalmazói programok);

– A gyártó által előírt rendszeres ellenőrzések, karbantartások elmulasztásából eredő meghibásodások kijavítása.

6. A jótállási igények érvényesítése

A készülék meghibásodása esetén a jótállási időn belül díjmentes helyszíni szervizszolgáltatás iránti igényt telefonon, a Canon ügyfélszolgálatánál lehet bejelenteni (a Vevőszolgálat elérhetősége kattintson ide).

A helyszíni javítási szolgáltatás az alábbiak szerint vehető igénybe:

Helyszíni javítás (technikus segítségével)*: a szolgáltatás magában foglalja a munkadíjat, a kiszállás díját és minden egyéb, a javítással kapcsolatos költséget

Helyszíni csereszolgáltatás (futárszolgálat segítségével): a szolgáltatás magában foglalja a cserekészülék díját és a kapcsolódó szállítási díjakat

A helyszíni szolgáltatás módja (javítás vagy csere) minden esetben függ az adott készülék típusától. Ügyfélszolgálatunktól érdeklődhet az Ön készülékéhez igénybe vehető helyszíni szolgáltatásról.

* A jótállási időn belül díjmentes, helyszíni szervizszolgáltatást esetenként a Canon egy alvállalkozója biztosítja a vásárló számára az ehhez szükséges szakértelemmel.

7. A jótállási igények érvényesítésének feltételei

A Canon által biztosított garancia nem vonatkozik az alábbiakra:

– A készülék rendszeres ellenőrzése, karbantartása, a természetüknél fogva gyorsan kopó, elhasználódó kiegészítők cseréje
– Kellékanyagok és kiegészítők (például: AC adapter)
– Szoftverek.
– Kopó alkatrészek, tartozékok és kiegészítők.
– Nem hivatalos Canon javítószolgálat által végzett előző javítás nyomai a készüléken.
– A készülék az adott ország műszaki illetve biztonsági előírásainak való megfelelés céljából történő módosítása miatti többletköltségek, vagy egyéb, a termék vásárlása óta megváltozott műszaki előírások miatti módosítások esetleges költségei
– Ha a készüléket nem abban az országban használják, ahol azt vásárolták, és így az nem felel meg az adott ország szabványainak, előírásainak, és így emiatt bizonyos esetben kár keletkezhet a készülékben

Jótállási igény nem érvényesíthető, ha a hiba, vagy az okozott kár visszavezethető az alábbiakra:

– Ha a készülék gyári száma hiányos, rongált vagy módosított;
– Nem rendeltetésszerű használat, vagy a terméknek nem a használati útmutatóban foglalt utasításoknak megfelelő kezelése vagy működtetéseesetén, ideértve – de nem kizárólag – a helytelen tárolást, leejtést, elemi kárt, erőszakos külső behatás okozta rongálást (törés, villámcsapás, áramingadozás, stb.), egyéb a vásárlás után keletkezett okból bekövetkezett meghibásodást;
– Korrózió, kosz, víz vagy más folyadék, illetve homok által okozott meghibásodás esetén;
– Nem a Canon által kijelölt szervizben végzett kijavítás, módosítás vagy tisztítás esetén;
– A termékkel nem kompatibilis tartozék, szoftver vagy fogyóeszköz (pl. tinta, papír, toner vagy elem) használata során keletkezett kár vagy meghibásodás esetén. A kompatibilitásra vonatkozó adatok feltüntetésre kerülnek a készülék dobozán, a megfelelő működés kizárólag az eredeti Canon kiegészítők használata esetén garantált. Javasoljuk, hogy használat előtt bizonyosodjon meg a kompatibilitás felől.
– A terméknek a Canon által jóvá nem hagyott berendezéssel való csatlakoztatásakor;
– Ha a kárt vagy meghibásodást a termék nem megfelelő csomagolása okozza, a kijelölt Canon szervizbe történő szállítása során;
– Baleset, szerencsétlenség vagy bármely egyéb, a Canonon kívül eső ok miatt, ideértve – de nem kizárólag – a villámlást, a vizet, a tüzet, zavargásokat vagy a nem megfelelő szellőzést.

A nem rendeltetésszerű használat elkerülése érdekében a termékhez magyar nyelvű kezelési és használati útmutatót biztosít a forgalmazó. Kérjük, hogy az abban foglaltakat saját érdekében tartsa be, mert a leírtaktól eltérő használat, helytelen kezelés miatt bekövetkezett hiba esetén a jótállás érvényét veszti.

A jótállási időn belül díjmentes helyszíni szervizszolgáltatás nem vonatkozik továbbá az alábbiakra:

– A készülék hálózatba történő ki- és bekötéséhez szükséges munkálatokhoz, csak úgy, mint a készülék megfelelő módon történő szállátásához való előkészületekre
– A hivatalos munkaidőn (hétfőtől péntekig reggel 9 órától délután 5 óráig, kivéve a nemzeti ünnepek, munkaszüneti napok) kívüli munkavégzésre, kivéve, ha az egy, a Canonnal történt előző egyeztetés alapján indokolt
– Ha a termék meghibásodása visszavezethető a hibás üzembe helyezésre vagy a hálózathoz történt nem megfelelő csatlakoztatásra, abban az esetben, ha a készüléket nem a Canon helyezte üzembe.

A garanciaidőn belül díjmentes, helyszíni szervizszolgáltatás csak abban az esetben vehető igénybe, ha a készülék a Terület valamely országában lett üzembe helyezve.

A helyszíni szervizszolgáltatás igénybevételének előfeltétele, hogy a készülék az Európai Gazdasági Térségben üzemeljen. A helyszíni szervizszolgáltatás igénybevételéhez a technikus / a futár számára a szabad hozzáférést a készülékhez.

Amennyiben Ön a helyszíni garancia érvényességének ideje alatt a készülék üzemelési helyszínének megváltoztatásáról dönt, úgy kérjük, hogy arról értesítse a Canont. Ezt e-mailben is megteheti, az ehhez szükséges elérhetőségeket, kattintson ide az e-mail címeket. Ha a készüléket egy másik országba szeretné vinni, javasoljuk, hogy minden esetben tájékozódjon arról, hogy az adott ország szerepel e az ide, mivel a jótállási időn belül díjmentes helyszíni szervizszolgáltatás csak a listában felsorolt országokban vehető igénybe.

8. Egyéb

A helyszíni javítás vagy a helyszíni csere szolgáltatás teljesítésének határideje hosszabb lehet abban az esetben, ha egy másik országban vásárolt készülék esetén egy olyan országban kívánja igénybe venni a díjmentes helyszíni szolgáltatást, ahol az adott készüléket még nem árusítják vagy pedig az eredetitől eltérő megjelenéssel árusítják.

Minden esetben a vásárló feladata az, hogy a helyszíni javítás vagy a helyszíni csereszolgáltatás megkezdése előtt biztonsági mentéseket készítsen mind a használt szoftverről, mind pedig a használt programról, programokról, hogy a későbbiekben, a javítás/csere befejezését követően azokat vissza tudja állítani. A Canon semmilyen esetben nem vállal felelősséget az esetleges adatvesztésekért.

A helyszíni garancia nem érinti az adott országban hatályos fogyasztóvédelmi törvényeket, illetve a fogyasztói jogviszony létrejöttét követően a fogyasztó forgalmazóval szemben érvényesíthető jogait. A helyszíni garanciára vonatkozó, a fentiekben már említett feltételek vonatkoznak a vásárlóra, a nemzetközi, erre vonatkozó szabályzások hiányában. Sem a Canon, sem pedig leányvállalatai nem tehetők felelőssé a készülékre vonatkozó szavatossági vagy jótállási előírások be nem tartása miatt. Az egyes országokra vonatkozó helyszíni garanciális feltételekről kérjük, érdeklődjön a Canon ügyfélszolgálatánál!

A fent említetteknek megfelelően Ön egyetért azzal, hogy a Canon nem felelős az egyéb, a készülék javításán túlmenő munkálatok elvégzéséért, a veszteségekért és károkért, melyek az alábbi okokra vezethetők vissza:

(a) A készüléket nem megfelelő módon használta, tárolta, kezelte (nem biztosította a megfelelő környezeti körülményeket) vagy nem követte, nem tett eleget a készülék kezelési és használati útmutatójában szereplő utasításoknak, ajánlásoknak.

(b) Ön nem telepítette valamely, a készülék megfelelő működéséhez és annak rendeltetésszerű használatához szükséges szoftver időközben hivatalosan is elérhetővé vált frissítését, vagy nem végezte el a hiba elhárításához szükséges, a felhasználó által is végrehajtható lépéseket.

(c) A készülék valamilyen módon vírussal került kapcsolatba, mely a készülék rendeltetésszerű használatát befolyásolja, akadályozza.

(d) A vásárló vagy annak képviselője olyan kárt okozott a készülékben vagy olyan más berendezéshez csatlakoztatta azt, mely a készülék rendeltetésszerű használatát befolyásolja, akadályozza.

A garanciaidőn belül díjmentes, helyszíni szervizszolgáltatás igénybevételére mindig annak az országnak a hatályos, fogyasztóvédelmi törvényei, jogszabályai vonatkoznak, mely ország a készülék üzemelésének a helyszíne. Bármilyen, a helyszíni javítási szolgáltatással kapcsolatos jogvita orvoslása az adott ország illetékes bíróságának hatáskörébe tartozik.Vissza az oldal tetejére


A European Warranty System jótállással kapcsolatos további kérdéseivel forduljon ügyfélszolgálatunkhoz e-mailben vagy telefonon.

További ajánlatok…