Warranty_Page_Image

A Canon European Warranty System jótállással kapcsolatos információk

Amennyiben a Canon termék meghibásodik, a Canon European Warranty System (EWS) jótállására jogosult ügyfeleink a vásárlás után meghatározott ideig ingyenes javítási szolgáltatást vehetnek igénybe (a jótállási feltételek értelmében).

Az EWS két különböző szolgáltatást tartalmaz. Az Önre vonatkozó ajánlat a vásárlás helyétől és a megvásárolt terméktől függ. A legtöbb Canon fogyasztási cikkre a Normál EWS jótállás vonatkozik. Ha a termék a jótállási időszak alatt meghibásodik, be kell vinni egy hivatalos Canon márkaszervizbe, ahol ingyenesen megjavítják azt a Canon meghatalmazott szakemberei. A javítás végeztével a terméket visszakapja.


Az arra jogosult lézer és tintasugaras termékekre (csak bizonyos országokban) Helyszíni szolgáltatás vehető igénybe. A jogosult termékek listája alább, A helyszíni jótállási feltételek című részben tekinthető meg.

Ha egy jogosult termék a jótállási időszak alatt meghibásodik, az alábbi helyszíni garanciális szolgáltatások egyikében részesül:

  • Helyszíni szerelés (szakember által)

  • Helyszíni csere (futár által)

Ha a Helyszíni jótállási feltételek nem szerepelnek a felsorolásban, az Ön lakhelyén nem vehető igénybe a helyszíni szolgáltatás. Ebben az esetben csak a Normál jótállási szolgáltatás érhető el.

Normál EWS jótállás

A jótállástípusokra vonatkozó teljes körű tájékoztatásért kattintson alább a megfelelő jótállási ajánlatra –


Imaging Products European Warranty System (EWS)


A Canon és az EWS-tagok jótállást biztosítanak a projektor hardveres részeinek működőképességéért a jótállási időszak alatt. Amennyiben hardverhiba jelentkezik a jótállási időszakon belül, az ügyfél ingyenes hardverjavításra jogosult az EWS-tagállamok hivatalos Canon szervizközpontjaiban.

Ez a Normál jótállás minden olyan Canon termékre érvényes, melyet az Európai Gazdasági Térség (EGT) és Svájc területén való értékesítésre szántak és ott értékesítettek.

Az EWS szolgáltatás csak a jelen jótállási jegy és az eladó által a felhasználó számára kiállított eredeti számla/bizonylat bemutatásával vehető ingyenesen igénybe. Továbbá akkor, ha a jótállási jegyen fel van tüntetve (a) a vásárló neve, (b) az eladó neve és címe, (c) a vásárolt termékmodell neve és sorozatszáma, amennyiben van ilyen, és (d) a termék vásárlásának dátuma. A Canon fenntartja a jogot a garanciális szolgáltatás megtagadására, amennyiben a megadott információk hiányosak, vagy azokat törölték, illetve módosították a fogyasztó által az eladótól történő megvásárlás óta.

A Canon a Canon-termékeket az új terméknek megfelelő teljesítményű és megbízhatóságú új vagy újszerű alkatrészekkel, illetve termékekkel javíthatja meg vagy cserélheti ki. Az eredeti modell forgalomból történő kivonását követően a Canon kicserélheti a termékeket hasonló modellekkel. Az újszerű alkatrészek vagy termékek csak a jótállás alkalmazási országában érvényes általános törvények értelmében használhatók fel.

1. Jótállási időszak

Jelen jótállás egy évig érvényes a termék vásárlásának dátumától számítva (3 év a projektorok és 90 nap a projektorlámpák esetében), ahogy a fent említett dokumentumok igazolják.

*PIXMA G sorozat: egy év vagy 30000 nyomtatás, attól függően, melyik történik korábban.

** XEED 4K501ST; XEED WUX500ST; XEED WUX6500; LV-X420; LV-HD420: 3 év vagy 6000 óra használat, amelyik korábban bekövetkezik. / XEED 4K600STZ: 5 év vagy 12 000 óra használat, amelyik korábban bekövetkezik.

2. A jótállási szerviz érvényesítése

A jótállási szolgáltatás kizárólag a Canon hivatalos szervizközpontjaiban érhető el.

A termék Canon szervizközpontba és onnan történő biztonságos szállításának költségei a felhasználót terhelik. Ha a terméket egy olyan országba hozták, amelyben nem érvényes az EWS, és amely nem fogadja el a jótállási jegyet, a jótállás igénybevételéhez a terméket vissza kell vinni a vásárlás országába.

3. EWS tagok:

Az egyes országokra vonatkozó jótállási rendelkezések részleteiről érdeklődjön a vonatkozó EWS tagnál.

4. Korlátozások

A Canon és az EWS-tagok nem biztosítanak jótállást a következő esetekre:
- Az alkatrészek normál kopásból adódó időszakos ellenőrzése, karbantartása és javítása vagy cseréje.
- Fogyóeszközök.
- Szoftverek.
- A jótállás nem vonatkozik a termék elhasználódó alkatrészeire (pl., videófejek, projektor optikai alkatrészei, elhasználttinta-párnák és vezetőgörgők) csakúgy, mint a termékhez használt tartozékokra és kiegészítőkre (pl., akkumulátorok és adatrögzítésre alkalmas hordozók) beleértve, de nem kizárólag a kazettákat, DVD-ket, memóriakártyát és hordozható merevlemezt.
- A Canon jóváhagyása nélkül végrehajtott termékmódosításból eredő hibák elhárítása.
- A termék adott ország műszaki illetve biztonsági előírásainak való megfelelés céljából történő módosítása miatti költségek vagy más, a termék leszállítása óta változott műszaki előírások miatti beállítások költsége a Canon-szervizek felé.
- Ha a terméket a vásárlás helyétől eltérő országban használják, és azért keletkezik kár, mert az nem felel meg az országos szabványoknak illetve előírásoknak.

Nem kérhető jótállási javítás, amennyiben a következő okok valamelyike okozta a meghibásodást:
- A termék felhasználói vagy kezelői kézikönyvnek és/vagy a vonatkozó dokumentumoknak nem megfelelő használata, túlzott használata, kezelése, illetve működtetése, például helytelen tárolás, leejtés, erős ütés, korrózió, szennyezés, víz vagy homok okozta kár.
- Nem hivatalos Canon szervizközpontban végzett javítás, módosítás vagy tisztítás.
Közvetlenül a termékkel nem kompatibilis pótalkatrészek, szoftverek vagy fogyóeszközök (például tinták, papír, tonerek vagy akkumulátorok) használata által okozott károsodás. Az adott Canon projektorral való kompatibilitást a csomagoláson ellenőrizni kell, de biztosítható eredeti Canon pótalkatrészek, szoftverek és fogyóeszközök használatával, ezek ugyanis ellenőrzésen esnek át. Használat előtt ellenőrizze a kompatibilitást;
- A termék a Canon által el nem fogadott berendezéshez történő csatlakoztatása.
- A termék nem megfelelő csomagolása a Canon hivatalos szervizközpontjába történő visszaküldéskor.
- A Canon hatáskörén kívül eső baleset, katasztrófa és egyéb történés (például villámcsapás, víz, tűz, zavargás, illetve elégtelen szellőzés) okozta károk.

5. Egyéb

A javítás késedelmét okozhatja, ha nem a vásárlási országban használja a készüléket. Ilyenkor előfordulhat, hogy a termék az adott országban még nem került értékesítésre, vagy országspecifikus konfigurációban árulják. Ennek megfelelően előfordulhat, hogy a projektor egyes pótalkatrészei nincsenek raktáron a javítási országban.

A felhasználó feladata, hogy a javítás előtt biztonsági mentést készítsen minden szoftverfájlról és programról, hogy a javítás után majd visszaállíthassa azokat.

A Canon nem vállal semmilyen felelősséget az egyéb kárigényekért, beleértve többek közt az adatrögzítésre alkalmas hordozók illetve az adatok vesztését, melyet a jelen jótállás nem részletez. Ha garanciális javításra visszaküldi a terméket, körültekintően csomagolja be, kössön rá biztosítást, mellékelje a vásárlást igazoló számlát, a javítási útmutatót és (szükség esetén) a készülékkel készített képek tárolásához használt hordozó mintáját. A jótállás nem érinti a vásárló helyi szabályozáson alapuló törvényes jogait, illetve az értékesítési/vásárlási szerződés alapján a viszonteladóval szemben meglévő vásárlói jogait. Vonatkozó nemzeti szabályozás hiányában a jelen jótállási feltételek jelentik a fogyasztó kizárólagos jogorvoslati lehetőségét. Sem a Canon, sem leányvállalatai, illetve egyéb EWS-tagok nem vonhatók felelősségre a termékre vonatkozó kifejezett vagy közvetett jótállási feltételek megsértéséből adódó véletlen vagy következményes károkért.Vissza az oldal tetejére


Helyszíni EWS jótállás

A helyszíni szervizszolgáltatás (tintasugaras és lézerkészülékek vásárlása esetén)


Kattintson ide az összes érintett típus megtekintéséhez.


Köszönjük, hogy Canon terméket vásárolt.

A díjmentes helyszíni javítási szolgáltatás az alábbi felhasználási feltételek elfogadásával és tudomásulvételével vehető igénybe.

A díjmentes helyszíni javítás iránti igény a készülék vásárlását követő 1 év során érvényesíthető.

A díjmentes helyszíni javítási szolgáltatás csak bizonyos, az Európai Gazdasági Térség területére valamint Svájcba szánt, és az Európai Gazdasági Térség terültén vagy Svájcban értékesített Canon irodai készülékekre vonatkozik.

Ha a készülék a jótállási időn belül meghibásodik, a helyszíni szervizszolgáltatás abban az országban vehető igénybe, amelyben a készülék megvásárlása történt.

A helyszíni szervizszolgáltatás kizárólag az érvényes, megfelelően kitöltött jótállási jegy megléte esetén vehető igénybe.

A Canon fenntartja a lehetőséget, hogy a Canon termékeket új vagy felújított alkatrészekkel javítsa meg, vagy olyan termékekre cserélje le, melyek teljesítményben és megbízhatóságban az újjal egyenértékűek. A Canon úgyszintén fenntartja a lehetőséget, hogy a terméket egy egyenértékű modellre cserélje le, ha az eredeti már nem szállítható tovább. Felújított alkatrészek vagy készülékek csak abban az esetben kerülnek felhasználásra a kötelező jótállási idő alatt, ha az adott országban érvényes fogyasztóvédelmi törvények ezt lehetővé teszik.

Kérjük, hogy olvassa el az alábbi jótállási feltételeket!

  1. A jótállási igény a jótállási jeggyel érvényesíthető [151/2003.(IX.22.) Kormány Rendelet].
  2. A fogyasztói szerződés megkötését bizonyítottnak kell tekinteni, ha a fogyasztó be tudja mutatni az ellenérték megfizetését igazoló bizonylatot (49/2003. (VII.30.) GMK rendelet). Ezért javasoljuk, hogy a jótállási jegy mellett őrizze meg a készülék vásárlását igazoló számlát is.
  3. A jótállási kötelezettség teljesítése azt terheli, akit a fogyasztói szerződés a szerződés tárgyát képező szolgáltatás nyújtására kötelez (forgalmazó).
  4. A forgalmazó köteles a fogyasztónak a fogyasztási cikkel együtt - külön kérés nélkül – az érvényes, megfelelően kitöltött, pecséttel ellátott jótállási jegyet átadni.
  5. A jótállási jegy szabálytalan kiállítása vagy a fogyasztó részére történő átadásának elmaradása nem érinti a jótállási kötelezettségvállalás érvényességét.
  6. A fogyasztó a kijavítás iránti igényét a forgalmazó által a jótállási jegyen feltüntetett javítószolgálatnál közvetlenül is érvényesítheti.
  7. Elveszett jótállási jegy pótlása nem lehetséges.
  8. A jótállási jegyen történt bármilyen javítás, átírás, törlés, vagy valótlan adatok feltüntetése esetén a jótállási jegy érvényét veszti.

1. Jótállási feltételek

Magyarország területén történő vásárlás esetén a jótállási idő a 151/2003. (IX.22.) kormányrendelet alapján 1 év.

2. A fogyasztót megillető jogok:

A fogyasztót a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 306-310.§ - aiban, valamint a 49/2003. (VII. 30.) GKM rendeletben meghatározott jogok illetik meg.

Jótállási igénnyel HIBÁS TELJESÍTÉS esetén lehet élni:

a) A Ptk. 305. § (1) alapján az minősül hibás teljesítésnek, ha a szolgáltatott dolog a teljesítés időpontjában nem felel meg a jogszabályban vagy a szerződésben meghatározott tulajdonságoknak.

b) Hibás teljesítés esetén a fogyasztó elsősorban a készülék kijavítását kérheti.

Abban az esetben, ha a javítószolgálat a kijavítást vagy kicserélést megtagadja, vagy a kijavítást (kicserélést) nem végzi el ésszerű időn belül úgy, hogy a késlekedés a fogyasztónak már lényeges hátrányt vagy kényelmetlenséget okoz, akkor a fogyasztó árleszállítást kérhet, vagy pedig elállhat a szerződéstől. Az árleszállítási és elállási igények kötelezettje minden esetben a forgalmazó.

Ha a fogyasztó a fogyasztási cikk meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított három munkanapon belül érvényesít csereigényt, a forgalmazó nem hivatkozhat aránytalan többletköltségre, hanem köteles a fogyasztási cikket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodása a rendeltetésszerű használatot akadályozza. A kijavítást vagy kicserélést – az áru tulajdonságaira és a fogyasztó által elvárható rendeltetésére figyelemmel – megfelelő határidőn belül, a fogyasztónak okozott jelentős kényelmetlenség nélkül kell elvégezni.

A kötelezettnek törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze. A kijavítás során a fogyasztási cikkbe csak új alkatrész kerülhet beépítésre.

3. Jótállási igények érvényesítése:

A fogyasztó a kijavítás iránti jótállási igényét a forgalmazónál, vagy a jótállási jegyen feltüntetett javítószolgálatnál közvetlenül is érvényesítheti.

A fogyasztó a hiba felfedezése után a körülmények által lehetővé tett legrövidebb időn belül köteles kifogását a kötelezettel közölni. Kellő időben közöltnek kell tekinteni a hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt kifogást. A közlés késedelméből eredő kárért a fogyasztó felelős. A jótállási idő meghosszabbodik a kijavítás időtartamával.

A rögzített bekötésű, illetve 10 kg-nál súlyosabb, vagy tömegközlekedési eszközön kézi csomagként nem szállítható termékeket az üzemeltetés helyén kell megjavítani.

Ha a javítás a helyszínen nem végezhető el, a le- és felszerelésről, valamint az el- és visszaszállításról a forgalmazó gondoskodik.

4. Vitás ügy esetén:

Jótállási idő alatt a kötelezett abban az esetben mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett. A kötelezett a fogyasztó kifogásáról jegyzőkönyvet köteles felvenni, ennek másolatát a fogyasztónak át kell adni. Ha a kifogás rendezésének módja a fogyasztó igényétől eltér, ennek indoklását a jegyzőkönyvben meg kell adni. Ha a kötelezett a fogyasztó igényének teljesíthetőségéről annak bejelentésekor nem tud nyilatkozni, álláspontjáról legkésőbb három munkanapon belül köteles értesíteni a fogyasztót. Vitás ügy esetén a fogyasztó a helyi Békéltető Testülethez, valamint a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatósághoz fordulhat.

5. A kötelező jótállás nem vonatkozik az alábbiakra:

– A termékhez adott szoftverek (pl. emulációk, fontkészletek, alkalmazói programok);

– A gyártó által előírt rendszeres ellenőrzések, karbantartások elmulasztásából eredő meghibásodások kijavítása.

6. A jótállási igények érvényesítése

A készülék meghibásodása esetén a jótállási időn belül díjmentes helyszíni szervizszolgáltatás iránti igényt telefonon, a Canon ügyfélszolgálatánál lehet bejelenteni (a Vevőszolgálat elérhetősége kattintson ide).

A helyszíni javítási szolgáltatás az alábbiak szerint vehető igénybe:

Helyszíni javítás (technikus segítségével)*: a szolgáltatás magában foglalja a munkadíjat, a kiszállás díját és minden egyéb, a javítással kapcsolatos költséget

Helyszíni csereszolgáltatás (futárszolgálat segítségével): a szolgáltatás magában foglalja a cserekészülék díját és a kapcsolódó szállítási díjakat

A helyszíni szolgáltatás módja (javítás vagy csere) minden esetben függ az adott készülék típusától. Ügyfélszolgálatunktól érdeklődhet az Ön készülékéhez igénybe vehető helyszíni szolgáltatásról.

* A jótállási időn belül díjmentes, helyszíni szervizszolgáltatást esetenként a Canon egy alvállalkozója biztosítja a vásárló számára az ehhez szükséges szakértelemmel.

7. A jótállási igények érvényesítésének feltételei

A Canon által biztosított garancia nem vonatkozik az alábbiakra:

– A készülék rendszeres ellenőrzése, karbantartása, a természetüknél fogva gyorsan kopó, elhasználódó kiegészítők cseréje
– Kellékanyagok és kiegészítők (például: AC adapter)
– Szoftverek.
– Kopó alkatrészek, tartozékok és kiegészítők.
– Nem hivatalos Canon javítószolgálat által végzett előző javítás nyomai a készüléken.
– A készülék az adott ország műszaki illetve biztonsági előírásainak való megfelelés céljából történő módosítása miatti többletköltségek, vagy egyéb, a termék vásárlása óta megváltozott műszaki előírások miatti módosítások esetleges költségei
– Ha a készüléket nem abban az országban használják, ahol azt vásárolták, és így az nem felel meg az adott ország szabványainak, előírásainak, és így emiatt bizonyos esetben kár keletkezhet a készülékben

Jótállási igény nem érvényesíthető, ha a hiba, vagy az okozott kár visszavezethető az alábbiakra:

– Ha a készülék gyári száma hiányos, rongált vagy módosított;
– Nem rendeltetésszerű használat, vagy a terméknek nem a használati útmutatóban foglalt utasításoknak megfelelő kezelése vagy működtetéseesetén, ideértve – de nem kizárólag – a helytelen tárolást, leejtést, elemi kárt, erőszakos külső behatás okozta rongálást (törés, villámcsapás, áramingadozás, stb.), egyéb a vásárlás után keletkezett okból bekövetkezett meghibásodást;
– Korrózió, kosz, víz vagy más folyadék, illetve homok által okozott meghibásodás esetén;
– Nem a Canon által kijelölt szervizben végzett kijavítás, módosítás vagy tisztítás esetén;
– A termékkel nem kompatibilis tartozék, szoftver vagy fogyóeszköz (pl. tinta, papír, toner vagy elem) használata során keletkezett kár vagy meghibásodás esetén. A kompatibilitásra vonatkozó adatok feltüntetésre kerülnek a készülék dobozán, a megfelelő működés kizárólag az eredeti Canon kiegészítők használata esetén garantált. Javasoljuk, hogy használat előtt bizonyosodjon meg a kompatibilitás felől.
– A terméknek a Canon által jóvá nem hagyott berendezéssel való csatlakoztatásakor;
– Ha a kárt vagy meghibásodást a termék nem megfelelő csomagolása okozza, a kijelölt Canon szervizbe történő szállítása során;
– Baleset, szerencsétlenség vagy bármely egyéb, a Canonon kívül eső ok miatt, ideértve – de nem kizárólag – a villámlást, a vizet, a tüzet, zavargásokat vagy a nem megfelelő szellőzést.

A nem rendeltetésszerű használat elkerülése érdekében a termékhez magyar nyelvű kezelési és használati útmutatót biztosít a forgalmazó. Kérjük, hogy az abban foglaltakat saját érdekében tartsa be, mert a leírtaktól eltérő használat, helytelen kezelés miatt bekövetkezett hiba esetén a jótállás érvényét veszti.

A jótállási időn belül díjmentes helyszíni szervizszolgáltatás nem vonatkozik továbbá az alábbiakra:

– A készülék hálózatba történő ki- és bekötéséhez szükséges munkálatokhoz, csak úgy, mint a készülék megfelelő módon történő szállátásához való előkészületekre
– A hivatalos munkaidőn (hétfőtől péntekig reggel 9 órától délután 5 óráig, kivéve a nemzeti ünnepek, munkaszüneti napok) kívüli munkavégzésre, kivéve, ha az egy, a Canonnal történt előző egyeztetés alapján indokolt
– Ha a termék meghibásodása visszavezethető a hibás üzembe helyezésre vagy a hálózathoz történt nem megfelelő csatlakoztatásra, abban az esetben, ha a készüléket nem a Canon helyezte üzembe.

A garanciaidőn belül díjmentes, helyszíni szervizszolgáltatás csak abban az esetben vehető igénybe, ha a készülék a Terület valamely országában lett üzembe helyezve.

A helyszíni szervizszolgáltatás igénybevételének előfeltétele, hogy a készülék az Európai Gazdasági Térségben üzemeljen. A helyszíni szervizszolgáltatás igénybevételéhez a technikus / a futár számára a szabad hozzáférést a készülékhez.

Amennyiben Ön a helyszíni garancia érvényességének ideje alatt a készülék üzemelési helyszínének megváltoztatásáról dönt, úgy kérjük, hogy arról értesítse a Canont. Ezt e-mailben is megteheti, az ehhez szükséges elérhetőségeket, kattintson ide az e-mail címeket. Ha a készüléket egy másik országba szeretné vinni, javasoljuk, hogy minden esetben tájékozódjon arról, hogy az adott ország szerepel e az ide, mivel a jótállási időn belül díjmentes helyszíni szervizszolgáltatás csak a listában felsorolt országokban vehető igénybe.

8. Egyéb

A helyszíni javítás vagy a helyszíni csere szolgáltatás teljesítésének határideje hosszabb lehet abban az esetben, ha egy másik országban vásárolt készülék esetén egy olyan országban kívánja igénybe venni a díjmentes helyszíni szolgáltatást, ahol az adott készüléket még nem árusítják vagy pedig az eredetitől eltérő megjelenéssel árusítják.

Minden esetben a vásárló feladata az, hogy a helyszíni javítás vagy a helyszíni csereszolgáltatás megkezdése előtt biztonsági mentéseket készítsen mind a használt szoftverről, mind pedig a használt programról, programokról, hogy a későbbiekben, a javítás/csere befejezését követően azokat vissza tudja állítani. A Canon semmilyen esetben nem vállal felelősséget az esetleges adatvesztésekért.

A helyszíni garancia nem érinti az adott országban hatályos fogyasztóvédelmi törvényeket, illetve a fogyasztói jogviszony létrejöttét követően a fogyasztó forgalmazóval szemben érvényesíthető jogait. A helyszíni garanciára vonatkozó, a fentiekben már említett feltételek vonatkoznak a vásárlóra, a nemzetközi, erre vonatkozó szabályzások hiányában. Sem a Canon, sem pedig leányvállalatai nem tehetők felelőssé a készülékre vonatkozó szavatossági vagy jótállási előírások be nem tartása miatt. Az egyes országokra vonatkozó helyszíni garanciális feltételekről kérjük, érdeklődjön a Canon ügyfélszolgálatánál!

A fent említetteknek megfelelően Ön egyetért azzal, hogy a Canon nem felelős az egyéb, a készülék javításán túlmenő munkálatok elvégzéséért, a veszteségekért és károkért, melyek az alábbi okokra vezethetők vissza:

(a) A készüléket nem megfelelő módon használta, tárolta, kezelte (nem biztosította a megfelelő környezeti körülményeket) vagy nem követte, nem tett eleget a készülék kezelési és használati útmutatójában szereplő utasításoknak, ajánlásoknak.

(b) Ön nem telepítette valamely, a készülék megfelelő működéséhez és annak rendeltetésszerű használatához szükséges szoftver időközben hivatalosan is elérhetővé vált frissítését, vagy nem végezte el a hiba elhárításához szükséges, a felhasználó által is végrehajtható lépéseket.

(c) A készülék valamilyen módon vírussal került kapcsolatba, mely a készülék rendeltetésszerű használatát befolyásolja, akadályozza.

(d) A vásárló vagy annak képviselője olyan kárt okozott a készülékben vagy olyan más berendezéshez csatlakoztatta azt, mely a készülék rendeltetésszerű használatát befolyásolja, akadályozza.

A garanciaidőn belül díjmentes, helyszíni szervizszolgáltatás igénybevételére mindig annak az országnak a hatályos, fogyasztóvédelmi törvényei, jogszabályai vonatkoznak, mely ország a készülék üzemelésének a helyszíne. Bármilyen, a helyszíni javítási szolgáltatással kapcsolatos jogvita orvoslása az adott ország illetékes bíróságának hatáskörébe tartozik.Vissza az oldal tetejére


A European Warranty System jótállással kapcsolatos további kérdéseivel forduljon ügyfélszolgálatunkhoz e-mailben vagy telefonon.

További ajánlatok…

Feedback