Warranty_Page_Image

A Canon European Warranty System jótállással kapcsolatos információk

Amennyiben a Canon termék meghibásodik, a Canon European Warranty System (EWS) jótállására jogosult ügyfeleink a vásárlás után meghatározott ideig ingyenes javítási szolgáltatást vehetnek igénybe (a jótállási feltételek értelmében).

Az EWS két különböző szolgáltatást tartalmaz. Az Önre vonatkozó ajánlat a vásárlás helyétől és a megvásárolt terméktől függ. A legtöbb Canon fogyasztási cikkre a Normál EWS jótállás vonatkozik. Ha a termék a jótállási időszak alatt meghibásodik, be kell vinni egy hivatalos Canon márkaszervizbe, ahol ingyenesen megjavítják azt a Canon meghatalmazott szakemberei. A javítás végeztével a terméket visszakapja.


Az arra jogosult lézer és tintasugaras termékekre (csak bizonyos országokban) Helyszíni szolgáltatás vehető igénybe. A jogosult termékek listája alább, A helyszíni jótállási feltételek című részben tekinthető meg.

Ha egy jogosult termék a jótállási időszak alatt meghibásodik, az alábbi helyszíni garanciális szolgáltatások egyikében részesül:

  • Helyszíni szerelés (szakember által)

  • Helyszíni csere (futár által)

Ha a Helyszíni jótállási feltételek nem szerepelnek a felsorolásban, az Ön lakhelyén nem vehető igénybe a helyszíni szolgáltatás. Ebben az esetben csak a Normál jótállási szolgáltatás érhető el.

Normál EWS jótállás

A jótállástípusokra vonatkozó teljes körű tájékoztatásért kattintson alább a megfelelő jótállási ajánlatra –


Imaging Products European Warranty System (EWS)


A Canon és az EWS-tagok jótállást biztosítanak a projektor hardveres részeinek működőképességéért a jótállási időszak alatt. Amennyiben hardverhiba jelentkezik a jótállási időszakon belül, az ügyfél ingyenes hardverjavításra jogosult az EWS-tagállamok hivatalos Canon szervizközpontjaiban.

A szervizben történő javítási szolgáltatás minden olyan Canon termék esetén érvényesíthető, melyet az Európai Gazdasági Térség (EGT), Svájc és az Egyesült Királyság területén való értékesítésre szántak és ott értékesítettek.

Az EWS szolgáltatás csak a jelen jótállási jegy és az eladó által a felhasználó számára kiállított eredeti számla/bizonylat bemutatásával vehető ingyenesen igénybe. Továbbá akkor, ha a jótállási jegyen fel van tüntetve (a) a vásárló neve, (b) az eladó neve és címe, (c) a vásárolt termékmodell neve és sorozatszáma, amennyiben van ilyen, és (d) a termék vásárlásának dátuma. A Canon fenntartja a jogot a garanciális szolgáltatás megtagadására, amennyiben a megadott információk hiányosak, vagy azokat törölték, illetve módosították a fogyasztó által az eladótól történő megvásárlás óta.

A Canon a Canon-termékeket az új terméknek megfelelő teljesítményű és megbízhatóságú új vagy újszerű alkatrészekkel, illetve termékekkel javíthatja meg vagy cserélheti ki. Az eredeti modell forgalomból történő kivonását követően a Canon kicserélheti a termékeket hasonló modellekkel. Az újszerű alkatrészek vagy termékek csak a jótállás alkalmazási országában érvényes általános törvények értelmében használhatók fel.

1. Jótállási időszak

Jelen jótállás egy évig érvényes a termék vásárlásának dátumától számítva (3 év a projektorok és 90 nap a projektorlámpák esetében), ahogy a fent említett dokumentumok igazolják.

*PIXMA G sorozat: egy év vagy 30000 nyomtatás, attól függően, melyik történik korábban.

PIXMA G550/650: egy év vagy 10000 nyomtatás, attól függően, melyik történik korábban.

** XEED 4K501ST; XEED WUX500ST; XEED WUX6500; LV-X420; LV-HD420: 3 év vagy 6000 óra használat, amelyik korábban bekövetkezik. / XEED 4K600STZ: 5 év vagy 12 000 óra használat, amelyik korábban bekövetkezik.

2. A jótállási szerviz érvényesítése

A jótállási szolgáltatás kizárólag a Canon hivatalos szervizközpontjaiban érhető el.

A termék Canon szervizközpontba és onnan történő biztonságos szállításának költségei a felhasználót terhelik. Ha a terméket egy olyan országba hozták, amelyben nem érvényes az EWS, és amely nem fogadja el a jótállási jegyet, a jótállás igénybevételéhez a terméket vissza kell vinni a vásárlás országába.

3. EWS tagok:

Az egyes országokra vonatkozó jótállási rendelkezések részleteiről érdeklődjön a vonatkozó EWS tagnál.

4. Korlátozások

A Canon és az EWS-tagok nem biztosítanak jótállást a következő esetekre:
- Az alkatrészek normál kopásból adódó időszakos ellenőrzése, karbantartása és javítása vagy cseréje.
- Fogyóeszközök.
- Szoftverek.
- A jótállás nem vonatkozik a termék elhasználódó alkatrészeire (pl., videófejek, projektor optikai alkatrészei, elhasználttinta-párnák és vezetőgörgők) csakúgy, mint a termékhez használt tartozékokra és kiegészítőkre (pl., akkumulátorok és adatrögzítésre alkalmas hordozók) beleértve, de nem kizárólag a kazettákat, DVD-ket, memóriakártyát és hordozható merevlemezt.
- A Canon jóváhagyása nélkül végrehajtott termékmódosításból eredő hibák elhárítása.
- A termék adott ország műszaki illetve biztonsági előírásainak való megfelelés céljából történő módosítása miatti költségek vagy más, a termék leszállítása óta változott műszaki előírások miatti beállítások költsége a Canon-szervizek felé.
- Ha a terméket a vásárlás helyétől eltérő országban használják, és azért keletkezik kár, mert az nem felel meg az országos szabványoknak illetve előírásoknak.

Nem kérhető jótállási javítás, amennyiben a következő okok valamelyike okozta a meghibásodást:
- A termék felhasználói vagy kezelői kézikönyvnek és/vagy a vonatkozó dokumentumoknak nem megfelelő használata, túlzott használata, kezelése, illetve működtetése, például helytelen tárolás, leejtés, erős ütés, korrózió, szennyezés, víz vagy homok okozta kár.
- Nem hivatalos Canon szervizközpontban végzett javítás, módosítás vagy tisztítás.
Közvetlenül a termékkel nem kompatibilis pótalkatrészek, szoftverek vagy fogyóeszközök (például tinták, papír, tonerek vagy akkumulátorok) használata által okozott károsodás. Az adott Canon projektorral való kompatibilitást a csomagoláson ellenőrizni kell, de biztosítható eredeti Canon pótalkatrészek, szoftverek és fogyóeszközök használatával, ezek ugyanis ellenőrzésen esnek át. Használat előtt ellenőrizze a kompatibilitást;
- A termék a Canon által el nem fogadott berendezéshez történő csatlakoztatása.
- A termék nem megfelelő csomagolása a Canon hivatalos szervizközpontjába történő visszaküldéskor.
- A Canon hatáskörén kívül eső baleset, katasztrófa és egyéb történés (például villámcsapás, víz, tűz, zavargás, illetve elégtelen szellőzés) okozta károk.

5. Egyéb

A javítás késedelmét okozhatja, ha nem a vásárlási országban használja a készüléket. Ilyenkor előfordulhat, hogy a termék az adott országban még nem került értékesítésre, vagy országspecifikus konfigurációban árulják. Ennek megfelelően előfordulhat, hogy a projektor egyes pótalkatrészei nincsenek raktáron a javítási országban.

A felhasználó feladata, hogy a javítás előtt biztonsági mentést készítsen minden szoftverfájlról és programról, hogy a javítás után majd visszaállíthassa azokat.

A Canon nem vállal semmilyen felelősséget az egyéb kárigényekért, beleértve többek közt az adatrögzítésre alkalmas hordozók illetve az adatok vesztését, melyet a jelen jótállás nem részletez. Ha garanciális javításra visszaküldi a terméket, körültekintően csomagolja be, kössön rá biztosítást, mellékelje a vásárlást igazoló számlát, a javítási útmutatót és (szükség esetén) a készülékkel készített képek tárolásához használt hordozó mintáját. A jótállás nem érinti a vásárló helyi szabályozáson alapuló törvényes jogait, illetve az értékesítési/vásárlási szerződés alapján a viszonteladóval szemben meglévő vásárlói jogait. Vonatkozó nemzeti szabályozás hiányában a jelen jótállási feltételek jelentik a fogyasztó kizárólagos jogorvoslati lehetőségét. Sem a Canon, sem leányvállalatai, illetve egyéb EWS-tagok nem vonhatók felelősségre a termékre vonatkozó kifejezett vagy közvetett jótállási feltételek megsértéséből adódó véletlen vagy következményes károkért.Vissza az oldal tetejére


Helyszíni EWS jótállás

A helyszíni szervizszolgáltatás (tintasugaras és lézerkészülékek vásárlása esetén)


Kattintson ide az összes érintett típus megtekintéséhez.


Köszönjük, hogy Canon terméket vásárolt.

A díjmentes helyszíni javítási szolgáltatás az alábbi felhasználási feltételek elfogadásával és tudomásulvételével vehető igénybe.

A díjmentes helyszíni javítás iránti igény a készülék vásárlását követő 1 év során érvényesíthető.

A díjmentes helyszíni javítási szolgáltatás csak bizonyos, az Európai Gazdasági Térség területére, Svájcba, és az Egyesült Királyságba szánt, és az Európai Gazdasági Térség terültén, Svájcban vagy az Egyesült Királyságban értékesített Canon irodai készülékekre vonatkozik.

Ha a készülék a jótállási időn belül meghibásodik, a helyszíni szervizszolgáltatás abban az országban vehető igénybe, amelyben a készülék megvásárlása történt.

A helyszíni szervizszolgáltatás kizárólag az érvényes, megfelelően kitöltött jótállási jegy megléte esetén vehető igénybe.

A Canon fenntartja a lehetőséget, hogy a Canon termékeket új vagy felújított alkatrészekkel javítsa meg, vagy olyan termékekre cserélje le, melyek teljesítményben és megbízhatóságban az újjal egyenértékűek. A Canon úgyszintén fenntartja a lehetőséget, hogy a terméket egy egyenértékű modellre cserélje le, ha az eredeti már nem szállítható tovább. Felújított alkatrészek vagy készülékek csak abban az esetben kerülnek felhasználásra a kötelező jótállási idő alatt, ha az adott országban érvényes fogyasztóvédelmi törvények ezt lehetővé teszik.

Kérjük, hogy olvassa el az alábbi jótállási feltételeket!

  1. A jótállási igény a jótállási jeggyel érvényesíthető [151/2003.(IX.22.) Kormány Rendelet].
  2. A fogyasztói szerződés megkötését bizonyítottnak kell tekinteni, ha a fogyasztó be tudja mutatni az ellenérték megfizetését igazoló bizonylatot (49/2003. (VII.30.) GMK rendelet). Ezért javasoljuk, hogy a jótállási jegy mellett őrizze meg a készülék vásárlását igazoló számlát is.
  3. A jótállási kötelezettség teljesítése azt terheli, akit a fogyasztói szerződés a szerződés tárgyát képező szolgáltatás nyújtására kötelez (forgalmazó).
  4. A forgalmazó köteles a fogyasztónak a fogyasztási cikkel együtt - külön kérés nélkül – az érvényes, megfelelően kitöltött, pecséttel ellátott jótállási jegyet átadni.
  5. A jótállási jegy szabálytalan kiállítása vagy a fogyasztó részére történő átadásának elmaradása nem érinti a jótállási kötelezettségvállalás érvényességét.
  6. A fogyasztó a kijavítás iránti igényét a forgalmazó által a jótállási jegyen feltüntetett javítószolgálatnál közvetlenül is érvényesítheti.
  7. Elveszett jótállási jegy pótlása nem lehetséges.
  8. A jótállási jegyen történt bármilyen javítás, átírás, törlés, vagy valótlan adatok feltüntetése esetén a jótállási jegy érvényét veszti.

1. Jótállási feltételek

Magyarország területén történő vásárlás esetén a jótállási idő a 151/2003. (IX.22.) kormányrendelet alapján 1 év.

2. A fogyasztót megillető jogok:

A fogyasztót a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 306-310.§ - aiban, valamint a 49/2003. (VII. 30.) GKM rendeletben meghatározott jogok illetik meg.

Jótállási igénnyel HIBÁS TELJESÍTÉS esetén lehet élni:

a) A Ptk. 305. § (1) alapján az minősül hibás teljesítésnek, ha a szolgáltatott dolog a teljesítés időpontjában nem felel meg a jogszabályban vagy a szerződésben meghatározott tulajdonságoknak.

b) Hibás teljesítés esetén a fogyasztó elsősorban a készülék kijavítását kérheti.

Abban az esetben, ha a javítószolgálat a kijavítást vagy kicserélést megtagadja, vagy a kijavítást (kicserélést) nem végzi el ésszerű időn belül úgy, hogy a késlekedés a fogyasztónak már lényeges hátrányt vagy kényelmetlenséget okoz, akkor a fogyasztó árleszállítást kérhet, vagy pedig elállhat a szerződéstől. Az árleszállítási és elállási igények kötelezettje minden esetben a forgalmazó.

Ha a fogyasztó a fogyasztási cikk meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított három munkanapon belül érvényesít csereigényt, a forgalmazó nem hivatkozhat aránytalan többletköltségre, hanem köteles a fogyasztási cikket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodása a rendeltetésszerű használatot akadályozza. A kijavítást vagy kicserélést – az áru tulajdonságaira és a fogyasztó által elvárható rendeltetésére figyelemmel – megfelelő határidőn belül, a fogyasztónak okozott jelentős kényelmetlenség nélkül kell elvégezni.

A kötelezettnek törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze. A kijavítás során a fogyasztási cikkbe csak új alkatrész kerülhet beépítésre.

3. Jótállási igények érvényesítése:

A fogyasztó a kijavítás iránti jótállási igényét a forgalmazónál, vagy a jótállási jegyen feltüntetett javítószolgálatnál közvetlenül is érvényesítheti.

A fogyasztó a hiba felfedezése után a körülmények által lehetővé tett legrövidebb időn belül köteles kifogását a kötelezettel közölni. Kellő időben közöltnek kell tekinteni a hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt kifogást. A közlés késedelméből eredő kárért a fogyasztó felelős. A jótállási idő meghosszabbodik a kijavítás időtartamával.

A rögzített bekötésű, illetve 10 kg-nál súlyosabb, vagy tömegközlekedési eszközön kézi csomagként nem szállítható termékeket az üzemeltetés helyén kell megjavítani.

Ha a javítás a helyszínen nem végezhető el, a le- és felszerelésről, valamint az el- és visszaszállításról a forgalmazó gondoskodik.

4. Vitás ügy esetén:

Jótállási idő alatt a kötelezett abban az esetben mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett. A kötelezett a fogyasztó kifogásáról jegyzőkönyvet köteles felvenni, ennek másolatát a fogyasztónak át kell adni. Ha a kifogás rendezésének módja a fogyasztó igényétől eltér, ennek indoklását a jegyzőkönyvben meg kell adni. Ha a kötelezett a fogyasztó igényének teljesíthetőségéről annak bejelentésekor nem tud nyilatkozni, álláspontjáról legkésőbb három munkanapon belül köteles értesíteni a fogyasztót. Vitás ügy esetén a fogyasztó a helyi Békéltető Testülethez, valamint a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatósághoz fordulhat.

5. A kötelező jótállás nem vonatkozik az alábbiakra:

– A termékhez adott szoftverek (pl. emulációk, fontkészletek, alkalmazói programok);

– A gyártó által előírt rendszeres ellenőrzések, karbantartások elmulasztásából eredő meghibásodások kijavítása.

6. A jótállási igények érvényesítése

A készülék meghibásodása esetén a jótállási időn belül díjmentes helyszíni szervizszolgáltatás iránti igényt telefonon, a Canon ügyfélszolgálatánál lehet bejelenteni (a Vevőszolgálat elérhetősége kattintson ide).

A helyszíni javítási szolgáltatás az alábbiak szerint vehető igénybe:

Helyszíni javítás (technikus segítségével)*: a szolgáltatás magában foglalja a munkadíjat, a kiszállás díját és minden egyéb, a javítással kapcsolatos költséget

Helyszíni csereszolgáltatás (futárszolgálat segítségével): a szolgáltatás magában foglalja a cserekészülék díját és a kapcsolódó szállítási díjakat

A helyszíni szolgáltatás módja (javítás vagy csere) minden esetben függ az adott készülék típusától. Ügyfélszolgálatunktól érdeklődhet az Ön készülékéhez igénybe vehető helyszíni szolgáltatásról.

* A jótállási időn belül díjmentes, helyszíni szervizszolgáltatást esetenként a Canon egy alvállalkozója biztosítja a vásárló számára az ehhez szükséges szakértelemmel.

7. A jótállási igények érvényesítésének feltételei

A Canon által biztosított garancia nem vonatkozik az alábbiakra:

– A készülék rendszeres ellenőrzése, karbantartása, a természetüknél fogva gyorsan kopó, elhasználódó kiegészítők cseréje
– Kellékanyagok és kiegészítők (például: AC adapter)
– Szoftverek.
– Kopó alkatrészek, tartozékok és kiegészítők.
– Nem hivatalos Canon javítószolgálat által végzett előző javítás nyomai a készüléken.
– A készülék az adott ország műszaki illetve biztonsági előírásainak való megfelelés céljából történő módosítása miatti többletköltségek, vagy egyéb, a termék vásárlása óta megváltozott műszaki előírások miatti módosítások esetleges költségei
– Ha a készüléket nem abban az országban használják, ahol azt vásárolták, és így az nem felel meg az adott ország szabványainak, előírásainak, és így emiatt bizonyos esetben kár keletkezhet a készülékben

Jótállási igény nem érvényesíthető, ha a hiba, vagy az okozott kár visszavezethető az alábbiakra:

– Ha a készülék gyári száma hiányos, rongált vagy módosított;
– Nem rendeltetésszerű használat, vagy a terméknek nem a használati útmutatóban foglalt utasításoknak megfelelő kezelése vagy működtetéseesetén, ideértve – de nem kizárólag – a helytelen tárolást, leejtést, elemi kárt, erőszakos külső behatás okozta rongálást (törés, villámcsapás, áramingadozás, stb.), egyéb a vásárlás után keletkezett okból bekövetkezett meghibásodást;
– Korrózió, kosz, víz vagy más folyadék, illetve homok által okozott meghibásodás esetén;
– Nem a Canon által kijelölt szervizben végzett kijavítás, módosítás vagy tisztítás esetén;
– A termékkel nem kompatibilis tartozék, szoftver vagy fogyóeszköz (pl. tinta, papír, toner vagy elem) használata során keletkezett kár vagy meghibásodás esetén. A kompatibilitásra vonatkozó adatok feltüntetésre kerülnek a készülék dobozán, a megfelelő működés kizárólag az eredeti Canon kiegészítők használata esetén garantált. Javasoljuk, hogy használat előtt bizonyosodjon meg a kompatibilitás felől.
– A terméknek a Canon által jóvá nem hagyott berendezéssel való csatlakoztatásakor;
– Ha a kárt vagy meghibásodást a termék nem megfelelő csomagolása okozza, a kijelölt Canon szervizbe történő szállítása során;
– Baleset, szerencsétlenség vagy bármely egyéb, a Canonon kívül eső ok miatt, ideértve – de nem kizárólag – a villámlást, a vizet, a tüzet, zavargásokat vagy a nem megfelelő szellőzést.

A nem rendeltetésszerű használat elkerülése érdekében a termékhez magyar nyelvű kezelési és használati útmutatót biztosít a forgalmazó. Kérjük, hogy az abban foglaltakat saját érdekében tartsa be, mert a leírtaktól eltérő használat, helytelen kezelés miatt bekövetkezett hiba esetén a jótállás érvényét veszti.

A jótállási időn belül díjmentes helyszíni szervizszolgáltatás nem vonatkozik továbbá az alábbiakra:

– A készülék hálózatba történő ki- és bekötéséhez szükséges munkálatokhoz, csak úgy, mint a készülék megfelelő módon történő szállátásához való előkészületekre
– A hivatalos munkaidőn (hétfőtől péntekig reggel 9 órától délután 5 óráig, kivéve a nemzeti ünnepek, munkaszüneti napok) kívüli munkavégzésre, kivéve, ha az egy, a Canonnal történt előző egyeztetés alapján indokolt
– Ha a termék meghibásodása visszavezethető a hibás üzembe helyezésre vagy a hálózathoz történt nem megfelelő csatlakoztatásra, abban az esetben, ha a készüléket nem a Canon helyezte üzembe.

A garanciaidőn belül díjmentes, helyszíni szervizszolgáltatás csak abban az esetben vehető igénybe, ha a készülék a Terület valamely országában lett üzembe helyezve.

A helyszíni szervizszolgáltatás igénybevételének előfeltétele, hogy a készülék az Európai Gazdasági Térségben üzemeljen. A helyszíni szervizszolgáltatás igénybevételéhez a technikus / a futár számára a szabad hozzáférést a készülékhez.

Amennyiben Ön a helyszíni garancia érvényességének ideje alatt a készülék üzemelési helyszínének megváltoztatásáról dönt, úgy kérjük, hogy arról értesítse a Canont. Ezt e-mailben is megteheti, az ehhez szükséges elérhetőségeket, kattintson ide az e-mail címeket. Ha a készüléket egy másik országba szeretné vinni, javasoljuk, hogy minden esetben tájékozódjon arról, hogy az adott ország szerepel e az ide, mivel a jótállási időn belül díjmentes helyszíni szervizszolgáltatás csak a listában felsorolt országokban vehető igénybe.

8. Egyéb

A helyszíni javítás vagy a helyszíni csere szolgáltatás teljesítésének határideje hosszabb lehet abban az esetben, ha egy másik országban vásárolt készülék esetén egy olyan országban kívánja igénybe venni a díjmentes helyszíni szolgáltatást, ahol az adott készüléket még nem árusítják vagy pedig az eredetitől eltérő megjelenéssel árusítják.

Minden esetben a vásárló feladata az, hogy a helyszíni javítás vagy a helyszíni csereszolgáltatás megkezdése előtt biztonsági mentéseket készítsen mind a használt szoftverről, mind pedig a használt programról, programokról, hogy a későbbiekben, a javítás/csere befejezését követően azokat vissza tudja állítani. A Canon semmilyen esetben nem vállal felelősséget az esetleges adatvesztésekért.

A helyszíni garancia nem érinti az adott országban hatályos fogyasztóvédelmi törvényeket, illetve a fogyasztói jogviszony létrejöttét követően a fogyasztó forgalmazóval szemben érvényesíthető jogait. A helyszíni garanciára vonatkozó, a fentiekben már említett feltételek vonatkoznak a vásárlóra, a nemzetközi, erre vonatkozó szabályzások hiányában. Sem a Canon, sem pedig leányvállalatai nem tehetők felelőssé a készülékre vonatkozó szavatossági vagy jótállási előírások be nem tartása miatt. Az egyes országokra vonatkozó helyszíni garanciális feltételekről kérjük, érdeklődjön a Canon ügyfélszolgálatánál!

A fent említetteknek megfelelően Ön egyetért azzal, hogy a Canon nem felelős az egyéb, a készülék javításán túlmenő munkálatok elvégzéséért, a veszteségekért és károkért, melyek az alábbi okokra vezethetők vissza:

(a) A készüléket nem megfelelő módon használta, tárolta, kezelte (nem biztosította a megfelelő környezeti körülményeket) vagy nem követte, nem tett eleget a készülék kezelési és használati útmutatójában szereplő utasításoknak, ajánlásoknak.

(b) Ön nem telepítette valamely, a készülék megfelelő működéséhez és annak rendeltetésszerű használatához szükséges szoftver időközben hivatalosan is elérhetővé vált frissítését, vagy nem végezte el a hiba elhárításához szükséges, a felhasználó által is végrehajtható lépéseket.

(c) A készülék valamilyen módon vírussal került kapcsolatba, mely a készülék rendeltetésszerű használatát befolyásolja, akadályozza.

(d) A vásárló vagy annak képviselője olyan kárt okozott a készülékben vagy olyan más berendezéshez csatlakoztatta azt, mely a készülék rendeltetésszerű használatát befolyásolja, akadályozza.

A garanciaidőn belül díjmentes, helyszíni szervizszolgáltatás igénybevételére mindig annak az országnak a hatályos, fogyasztóvédelmi törvényei, jogszabályai vonatkoznak, mely ország a készülék üzemelésének a helyszíne. Bármilyen, a helyszíni javítási szolgáltatással kapcsolatos jogvita orvoslása az adott ország illetékes bíróságának hatáskörébe tartozik.Vissza az oldal tetejére


A European Warranty System jótállással kapcsolatos további kérdéseivel forduljon ügyfélszolgálatunkhoz e-mailben vagy telefonon.

További ajánlatok…

Feedback