Warranty_Page_Image

Canon távoli PTZ kamerákra vonatkozó európai jótállás

Ez egy kereskedelmi vásárlóknak szóló jótállás, melyet a Canon Europa N.V., Bovernkerkerweg 59, 1185 XB, Amstelveen, Hollandia („Canon”) nyújt azon vásárlóinak, akik saját felhasználásra vásárolnak Canon távoli PTZ kamerát, de ezt annak az országnak a törvényei szerint, ahol a távoli PTZ kamerát megvásárolják, nem fogyasztóként teszik. Ha ön fogyasztónak minősül, nem jogosult erre a jótállásra, de az állam Önre érvényes fogyasztói jogai megilletik. Ezeket a feltételeket és az itt szereplő ajánlatokat Anglia és Wales törvényei szabályozzák, továbbá tekintetében Anglia és Wales bíróságai rendelkeznek kizárólagos joghatósággal.

A szolgáltatások kínálata a következő:

 

Normál jótállás

 

Az Európai Gazdasági Térség („EGT” – azaz az EU, Izland, Lichtenstein, Norvégia), valamint Svájc és az Egyesült Királyság területén való értékesítésre gyártott és ott vásárolt minden Canon távoli PTZ kamerára a Canon távoli PTZ kamerákra vonatkozó európai jótállása vonatkozik. Amennyiben az új távoli PTZ kamera a vonatkozó jótállási időszak alatt meghibásodik, a Canon ingyenes hibajavítást garantál (a jótállási feltételek értelmében – lásd alább). 

 

A jótállás nem terjed ki a vonatkozó jótállás feltételein és érvényességi idején kívül eső termékekre, megrongálódásokra és javításokra. A Canon azonban térítés ellenében javítási szolgáltatást kínál, melyet igényelhet a távoli PTZ kamera bármely hivatalos Canon szervizközpontba való visszaküldésével.
A jelen jótállási feltételek jelentik a fogyasztó kizárólagos jogorvoslati lehetőségét. Sem a Canon, sem leányvállalatai, sem a Canon távoli PTZ kamerákra vonatkozó európai jótállásának egyéb tagjai nem vonhatók felelősségre a termékre vonatkozó kifejezett vagy közvetett jótállási feltételek megsértéséből adódó véletlen vagy következményes károkért.

 

Felhasználási feltételekNormál jótállás

A Canon jótállást biztosít a távoli PTZ kamera vagy vezérlő részeinek működőképességéért a jótállási időszak alatt. Amennyiben hardverhiba jelentkezik a jótállási időszakon belül, az ügyfél „Vissza a gyártóhoz javításra” szolgáltatásra jogosult a tagállamok hivatalos Canon szervizközpontjaiban.
Ez a normál jótállás minden olyan Canon termékre érvényes, melyet az Európai Gazdasági Térség („EGT”), valamint Svájc és az Egyesült Királyság területén való értékesítésre szántak és ott értékesítettek.
Ez az ingyenes szolgáltatás csak a végfelhasználó részére az eladó által kiállított eredeti számla/bizonylat bemutatásával vehető igénybe.
A Canon fenntartja továbbá a jogot a hibás távoli PTZ kamera vagy vezérlő más egyenrangú távoli PTZ kamerával vagy vezérlővel való kicserélésére (javítás helyett), amennyiben annak minősége az eredeti termékével azonos vagy annál jobb.

1. Jótállási időszak
A garancia PTZ kamerákra 3 évig, a vezérlőkre (RC-IP100 és RC-IP1000) 1 évig érvényes a vásárlás dátumától számítva, a vásárlást igazoló bizonylat szerint.

2. A jótállási szerviz érvényesítése
A jótállási szerviz kizárólag a Canon hivatalos szervizközpontjaiban érhető el.
A távoli PTZ kamera vagy vezérlő Canon szervizközpontba és onnan történő biztonságos szállításának költségei a végfelhasználót terhelik. Ha a távoli PTZ kamera vagy vezérlő olyan országba kerül, amely nem tartozik a Canon távoli PTZ rendszerre a vonatkozó európai jótállásának hatálya alá, akkor a garanciális javítás érvényesítéséhez vissza kell szállítani a távoli PTZ kamerát vagy vezérlőt abba az országba, melyben azt értékesítették.

3. A Canon távoli PTZ rendszerre vonatkozó európai jótállási szolgáltatásában részt vevő országok
A Canon távoli PTZ rendszerre vonatkozó európai jótállási szolgáltatásában azok az országok vesznek részt, amelyekben a normál jótállási szolgáltatások igényelhetők.
Amennyiben a jótállással kapcsolatban további kérdései vannak, lépjen kapcsolatba a távoli PTZ rendszerre vonatkozó jótállási szolgáltatás vonatkozó tagjával.

4. Korlátozások

A jótállás nem vonatkozik a következőkre:

 • Fogyóeszközök (akkumulátor); 
 • Kapcsolódó szoftverek; 
 • Kopásnak kitett alkatrészek, valamint a termékhez használt tartozékok (pl. akkumulátorok, távvezérlő, konzolok stb.).
 • A Canon engedélye nélkül végzett módosítások okozta, továbbá a hivatalos Canon szervizközpontoktól eltérő helyen végzett javítások/módosítások/tisztítások okozta meghibásodások; 
 • A távoli PTZ kamera vagy vezérlő adott ország műszaki, illetve biztonsági előírásainak való megfelelés céljából történő módosítása miatti költségek vagy más, a távoli PTZ kamera vagy vezérlő leszállítása óta változott műszaki előírások miatti beállítások költsége a hivatalos Canon szervizközpontok felé; 
 • Ha a távoli PTZ kamerát vagy vezérlőt a vásárlás helyétől eltérő országban használják, és azért keletkezik kár, mert az nem felel meg az országos szabványoknak illetve előírásoknak.
Nem kérhető jótállási javítás, amennyiben a következő okok valamelyike okozta a meghibásodást:
 • Nem megfelelő használat, azaz a termék nem a felhasználói kézikönyvvel vagy a használati útmutatóval összhangban történő kezelése, túlzott használata (a részletes információkat lásd a felhasználói kézikönyvben), beleértve korlátozás nélkül a helytelen tárolást, a leejtést, az erős ütést, a korróziót, a szennyezést, a víz vagy homok okozta károkat; 
 • Közvetlenül a termékkel nem kompatibilis pótalkatrészek, szoftverek vagy fogyóeszközök használata által okozott károsodás. Az adott Canon távoli PTZ kamerával vagy vezérlővel való kompatibilitást a csomagoláson ellenőrizni kell, de biztosítható eredeti Canon pótalkatrészek, szoftverek és fogyóeszközök használatával, ezek ugyanis ellenőrzésen esnek át. Használat előtt ellenőrizze a kompatibilitást; 
 • A távoli PTZ kamerának vagy vezérlőnek a Canon által el nem fogadott berendezéshez történő csatlakoztatása; 
 • A távoli PTZ kamera vagy vezérlő nem megfelelő csomagolása a Canon hivatalos szervizközpontjába történő visszaküldéskor; 
 • A Canon hatáskörén kívül eső baleset, katasztrófa és egyéb történés (például villámcsapás, víz, tűz, zavargás, illetve elégtelen szellőzés) okozta károk.

A garanciális javításhoz nem tartozik rendszeres ellenőrzés és egyéb általános karbantartási szolgáltatás a távoli PTZ kamerára vagy vezérlőre vonatkozóan.

5. Egyéb

A javítás késedelmét okozhatja, ha azt nem a vásárlás országában végzik, ahol a terméket még nem értékesítik vagy eltérő, országspecifikus kialakítással értékesítik. Ennek megfelelően előfordulhat, hogy a távoli PTZ kamera vagy vezérlő egyes pótalkatrészei nincsenek raktáron a javítási országban.
A Canon nem vállal semmilyen felelősséget az egyéb kárigényekért, beleértve többek közt az adatrögzítésre alkalmas hordozók illetve az adatok vesztését, melyet a jelen jótállás nem részletez.
Ha garanciális javításra küldi a távoli PTZ kamerát vagy vezérlőt, körültekintően csomagolja be, kössön rá biztosítást, és mellékelje a vásárlást igazoló dokumentumot, valamint a hiba leírását.


Feltételek frissítésének ideje: 2024. március 1.

 

GYIKKérdés: Milyen garancia vonatkozik az Európa területén vásárolt Canon távoli PTZ termékekre?

Válasz: A következő országok területén vásárolt termékekre a Canon általában a távoli PTZ rendszerre vonatkozó európai jótállását alkalmazza: Ausztria, Belgium, Bulgária, Ciprus, Csehország, Dánia, Észtország, Finnország, Franciaország, Németország, Görögország, Magyarország, Izland, Írország, Olaszország, Lettország, Litvánia, Luxemburg, Málta, Norvégia, Lengyelország, Portugália, Románia, Szlovákia, Szlovénia, Spanyolország, Svédország, Svájc, Hollandia és az Egyesült Királyság. Kérjük, tekintse meg a jótállásra vonatkozó teljes Felhasználási feltételeket.

Kérdés: Canon termék vásárlása esetén a doboz milyen jótállásra vonatkozó információkat tartalmaz? 

Válasz: A távoli PTZ rendszerre vonatkozó jótállásban részt vevő európai országokban általában minden termék doboza tartalmaz egy távoli PTZ-kamerákra vonatkozó európai jótállási jegyet. Ez az alábbi példában láthatóhoz hasonlít:

 

Kérdés: Európai jótállásom regisztrálásához ki kell-e töltenem és vissza kell-e küldenem valamilyen dokumentumot a Canonnak?

Válasz: A távoli PTZ rendszerre vonatkozó európai jótállás rendszerébe való regisztráláshoz nincs szükség semmilyen dokumentum visszaküldésére a Canon számára. Amennyiben jótállási javítást igényel a távoli PTZ rendszerre vonatkozó európai jótállás hatálya alatt, be kell mutatnia a Canonnak a termék vásárlását igazoló eredeti bizonylatot (amely tartalmazza a vásárlás eredeti dátumát).

Kérdés: Milyen dokumentumokra van szükség a távoli PTZ rendszerre vonatkozó európai jótállás keretében történő javítás igényléséhez?

Válasz: Amennyiben jótállási javítást igényel a távoli PTZ rendszerre vonatkozó európai jótállás hatálya alatt, be kell mutatnia a Canonnak az adott távoli PTZ termék vásárlását igazoló eredeti bizonylatot (amely tartalmazza a vásárlás eredeti dátumát).

Kérdés: Általában mennyi ideig érvényes a Canon távoli PTZ-rendszerre vonatkozó európai jótállása?

Válasz: A Canon PTZ kamerák garanciaideje 3 év, a vezérlők esetében pedig 1 év.

Kérdés: A Canon távoli PTZ termékemre akkor is érvényes a Canon távoli PTZ rendszerre vonatkozó európai jótállása, ha azt egy olyan országban vásároltam, amelyben a Canon nem kínálja a távoli PTZ rendszerre vonatkozó európai jótállást, de én magam a távoli PTZ rendszerre vonatkozó európai jótállásban részt vevő országok valamelyikének a lakosa vagyok?

Válasz: A termékekre általában az adott eladási régióban érvényes jótállás vonatkozik, a vásárlóknak pedig ebbe a régióba kell visszaküldeniük a jótállási javítást igénylő termékeket. A Canon általában nem nyújt általános jótállást, kivéve, ha egy adott termék/régió esetében ezt külön említik.

 

ElérhetőségekAz alábbi táblázat azokat az országokat tünteti fel, amelyek a Canon távoli PTZ rendszerre vonatkozó európai jótállását kínálják. Bővebb tájékoztatásért tekintse át a Canon távoli PTZ rendszerre vonatkozó európai jótállásának feltételeit.

Az egyes országokhoz tartozó kapcsolati adatok alább olvashatók.

Ország Ügyfélszolgálat elérhetőségei
Ausztria +43 1 360 277 45 67

Canon Ausztria
Belgium +32 (0)2 620 01 97

Canon Belgium (holland)
Canon Belgium (francia)
Bulgária Cantek
+359 (0)2 8079 260
service@canon.bg
Canon Bulgária
Ciprus +357 2 2314 719
Doros Neophytou
Csehország +420 296 335 619

Canon Csehország
Dánia +45 70 20 55 15

Canon Dánia
Észtország +372 630 0530

overall@overall.ee

Általános
Finnország +358 (020) 366 466
(A hívásokért percenként 0,15 centet számolnak fel, amennyiben vezetékes vonalon telefonál. A hívásdíjak mobilszolgáltatónként eltérőek lehetnek. Kérjen további tájékoztatást telefonszolgáltatójától.)

Canon Finnország
Franciaország +33 (0)1 70 48 05 00

Canon France
Németország 069 2999 3680

Canon Németország
Görögország Intersys SA
+302 10 969 6422
intersys@intersys.gr
Canon Greece
Magyarország +36 (06)1 235 53 15

Canon Magyarország
Izland +354 533 34 11

Beco
Írország +353 16 990 990

Canon Ireland
Olaszország +39 02 3859 2000

Canon Olaszország
Lettország +371 67 38 75 10

info@ibs.canon.lv
I B Serviss
Litvánia +370 5 239 5510

Orgsis
Luxemburg +352 27 302 054

Canon Luxemburg
Málta +356 2148 8800
info@avantech.com.mt
Avantech
Norvégia +47 23 50 01 43

Canon Norvégia
Lengyelország +48 22 583 4307

Canon Lengyelország
Portugália +351 21 424 51 90

Canon Portugália
Románia +402 13246281
cristian.dorobantu@crisprofessionalservices.ro
Canon Románia
Szlovákia +421 (0)250 102 612

Canon Szlovákia
Szlovénia (+386 1) 5461 000
3A Servis
Spanyolország +34 91 375 45 55

Canon Spanyolország
Svédország +46 (0)8 519 923 69

Canon Svédország
Svájc +41 22 567 58 58

Canon Svájc (francia)
Canon Svájc (német)
Hollandia +31 (0)20 721 91 03

Canon Hollandia
Egyesült Királyság 1 237 5910

Canon UK

További ajánlatok…

Feedback