Canon imagePROGRAF széles formátumú nyomtató

Nyomtatófejekre vonatkozó jótállási feltételek
Work professional strengthening security and compliance

Jótállási feltételek

Ez a(z) [ide illesztendő be az NSO neve] (a továbbiakban: „Canon”) által biztosított jótállás az Európai Gazdasági Térség országaiban, az Egyesült Királyságban vagy Svájcban értékesített, 24 hüvelykes vagy annál szélesebb Canon imagePROGRAF nyomtatók (a továbbiakban: „termék”) nyomtatófejére (a továbbiakban: „nyomtatófej”) vonatkozik az alábbiakban megadott jótállási időszak időtartamára.
A jelen jótállási szolgáltatást az ügyfél csak abban az országban kérheti, illetve a Canon csak abban az országban nyújthatja, amely az ügyfél lakhelye, és a szolgáltatás feltétele, hogy az ügyfél az EGT-ben, az Egyesült Királyságban vagy Svájcban tartózkodjon. Abban az esetben, ha egy nyomtatófej a jótállási időszakon belül hibásnak bizonyul, a Canon a jelen jótállási feltételek mellett díjmentesen biztosítja az azonos sorozatú csere nyomtatófejet vagy egy kompatibilis utódmodellt.

 • A jelen jótállás a – termékkel együtt vagy külön beszerzett – nyomtatófej megvásárlásától számított egy évig érvényes, vagy addig, amíg az „Állapotnyomtatás” „a” állapotú tételszámot mutat („Nyomtatófej adatai” adatmező), attól függően, hogy melyik következik be előbb.
  Az „Állapotnyomtatás” értékét a Canon a hibás nyomtatófejnek a Canonhoz történő visszaküldését követően olvassa le, az alábbi 2. pontban meghatározottak szerint előírt dokumentációval együtt.
  [A csere nyomtatófejre vonatkozó jótállási időszak nem hosszabbítja meg a hibás nyomtatófej jótállási időszakát.] (Ha ez a meghatározás nem kezelhető az Ön helyi rendszereiben és folyamataiban, akkor a következő állítás érvényes: [A csere nyomtatófej jótállási időszaka a telepítés pillanatától kezdődik újra.])

 • Először is készítse elő a nyomtatót a mellékelt 1. függelék utasításai szerint.
  A jótállási igény benyújtásakor el kell küldeni

  (a) a hibás nyomtatófejet,
  (b) a dátummal ellátott vásárlási bizonylat másolatát (a termékét vagy a nyomtatófejét – a konkrét helyzettől függően), valamint
  (c) a kitöltött jótállási igénylőlapot (a 2. függelékben a jelen feltételekhez csatolva) a jótállási igénylőlapon feltüntetett címre.

  A Canon hivatalos szervizközpontokat bízhat meg azzal, hogy a Canon nevében intézzék a jótállási eljárást.
  A nyomtatófej és a fent felsorolt összes dokumentáció beérkezését követően a Canon megvizsgálja, hogy az ügyfél jogosult-e az ingyenes cserére, és adott esetben postai úton elküldi a cserealkatrészt az ügyfélnek. A nyomtatófej Canonhoz történő biztonságos szállításának költségeit az ügyfél viseli, a cserenyomtatófej ügyfélhez történő szállításának költségeit pedig a Canon viseli, feltéve, hogy az ügyfél az EGT-ben, az Egyesült Királyságban vagy Svájcban tartózkodik.
  A hibás nyomtatófejek a Canon tulajdonába kerülnek, és nem küldhetők vissza.

 • A jótállás nem terjed ki azokra a helyzetekre, amikor a nyomtatófej a következők miatt sérül meg:

  • Rongálás, hanyagság, helytelen kezelés, nem megfelelő tisztítás, a nyomtatófej vagy olyan termék, amelybe a nyomtatófej beépítésre került, jogosulatlan javítása vagy módosítása, az elektromos áram ingadozása vagy baleset.
  • Nem megfelelő használat, beleértve a telepítési, üzemeltetési vagy karbantartási utasítások, illetve a Canon kezelési útmutatójában vagy más dokumentációban előírt környezeti feltételek be nem tartását.
  • Nem eredeti pótalkatrészek vagy fogyóeszközök (például tinta és hordozó) használata, amennyiben ezek használata hibát okoz vagy negatívan befolyásolja a termék és a nyomtatófej teljesítményét.
  • Továbbá ez a jótállás nem terjed ki olyan nyomtatófejre, amelyről az eredeti azonosítójelek vagy sorozatszámok lekoptak, illetve amelyen azokat eltávolították vagy megváltoztatták.

 • Ez a jótállás nem érinti az ügyfélnek az alkalmazandó jogszabályok szerinti törvényes jogait, sem az ügyfélnek a viszonteladóval szemben az adásvételi szerződésből eredő jogait. A hatályos vonatkozó jogszabályok hiányában a jelen jótállás az ügyfél egyetlen és kizárólagos jogorvoslati lehetősége, és a Canon nem vállal felelősséget a nyomtatófejre vonatkozó kifejezett vagy hallgatólagos jótállás megszegéséből eredő véletlen vagy következményes károkért.

A jótállás érvényesítése

A Canon arra törekszik, hogy az imagePROGRAF széles formátumú nyomtató nyomtatófejeire vonatkozó jótállási rendszerrel biztosítsa az ügyfelek számára a legjobb nyomtatási élményt és a kiváló minőségű nyomtatást.
Annak érdekében, hogy az ügyfelek kihasználhassák a rendszer előnyeit, az alábbiakban ismertetjük azokat a lépéseket, amelyek a nyomtatófejjel kapcsolatos műszaki problémák esetén a jótállási igény előkészítése érdekében végrehajtandók:
Mielőtt jótállási igényt nyújt be a beszállítójához vagy szolgáltatójához, kérjük, kövesse az alábbi útmutatásokat pontosan a megadott sorrendben.

  1. A nyomtató kezelőpaneljén görgessen lefelé, és válassza a „Nyomtatóbeállítások” lehetőséget

  2. Válassza ki a „Tesztnyomtatás” lehetőséget

  3. Válassza ki a „Fúvóka-ellenőrzés” lehetőséget:

   1 Ez a kezelőpanel-minta kissé eltérhet a nyomtatóján láthatótól, de a funkciók és a beállítások az összes Canon imagePROGRAF széles formátumú nyomtatónál ugyanazt a menüfelépítést követik. További információért tekintse meg a nyomtató használati útmutatóját.

  4. Ezután válassza az „Igen” lehetőséget, hogy a fúvóka-ellenőrző minta kinyomtatható legyen

   Ha a „Fúvóka-ellenőrző minta” nyomata szabálytalanságokat mutat, kérjük, folytassa a 2. lépéssel.

 • A nyomtatófej tisztításához tekintse meg az online kézikönyvet ezen a hivatkozáson keresztül. Válassza ki az útmutatást igénylő imagePROGRAF terméket. Válassza ki a pontos nyomtatómodellt (például a „PRO” kiválasztása esetén hozzáférést kap a termékcsaládban elérhető összes imagePROGRAF PRO nyomtatóhoz). Az online kézikönyv készen áll a használatra:

  • Tekintse meg a „Karbantartás és fogyóeszközök” című részt, és kövesse a „nyomtatófejre” vonatkozó iránymutatásokat.
  • A tisztítási ciklus befejezése után végezze el újra az 1. lépést.

  Ha a „Fúvóka-ellenőrző minta” nyomata még mindig szabálytalanságokat mutat, kérjük, folytassa a 3. lépéssel.

 • A nyomtatófej és a nyomtatóhardver teljesítményének maximalizálása érdekében erősen ajánlott a legújabb készülékszoftver-verzióra frissíteni a nyomtatót. Ha a készülékszoftvert a legújabb verzióra frissíti, ezzel növelheti a nyomtató teljesítményét.

  Amennyiben szeretné frissíteni a készülékszoftvert a „Firmware Update Tool” segítségével, kérjük, használja ezt a hivatkozást.

  Írja be a nyomtató nevét a szoftverletöltési központ kezdőlapján lévő keresősávba. Lásd az alábbi példát:

  Válassza ki a „Készülékszoftver” lehetőséget, és töltse le a megfelelő „megjelenési dátummal” rendelkező operációsrendszer-verziót.

  A letöltést követően az eszköz telepíthető egy támogatott számítógépre vagy Mac gépre, és USB-n vagy hálózaton keresztül csatlakoztatható a nyomtatóhoz. A „Firmware Update Tool” segítségével kétféle módon lehet frissíteni a nyomtatót:

  • Az eszköz ellenőrzi a nyomtató aktuális verzióját, és ellenőrzi a rendelkezésre álló legújabb verziót; ehhez a folyamathoz internetkapcsolat szükséges.
  • Ha nincs internetkapcsolat, akkor a „Firmware Update Tool” és a legújabb készülékszoftver egyaránt letölthető közvetlenül a szoftverletöltési központból, és a nyomtatóhoz USB-kapcsolaton keresztül közvetlenül csatlakozni lehet.

  Ha a nyomtató távoli felhasználói felületén keresztül kívánja frissíteni a készülékszoftvert, egyszerűen írja be a nyomtató IP-címét egy internetes böngészőbe, és navigáljon a menüstruktúrában az alábbi példában látható módon:

 • A nyomtatófej képminőségi problémái általában a fúvókák viselkedésének tudhatók be. Ilyenkor a kezelőpanelen hibakódok jelennek meg, amelyek teljes körű tájékoztatást nyújtanak a problémáról. A Canon imagePROGRAF széles formátumú nyomtatókhoz a kezelőpanelről elérhető „Karbantartás” beállítások tartoznak, amelyek segítenek a nyomtatófej teljesítményének fenntartásában, valamint a nyomtatófej egyes problémáinak kijavításában.
  A nyomtatófej karbantartásával kapcsolatos további részletekért tekintse meg az online kézikönyvet ezen a hivatkozáson keresztül.

  Ha megnyitotta az online kézikönyv weboldalát, válassza ki az útmutatást és ellenőrzést igénylő ImagePROGRAF terméket, például ha a „PRO” opciót választja, akkor hozzáfér a termékcsaládban elérhető összes imagePROGRAF PRO nyomtatóhoz. Válassza ki a pontos nyomtatómodellt, és máris rendelkezésére áll az online kézikönyv.

  • A nyomtatófej beállításához a nyomtatási minőség javítása érdekében olvassa el a „A jobb nyomtatási minőség elérésére szolgáló beállítások” című részt, és kövesse a „Nyomtatófej beállítása” iránymutatásait.
  • A nyomtatófej kalibrálásához olvassa el a „Színkezelés” című részt, és válassza ki a „Színkalibrálás végrehajtása” lehetőséget.
  • A beállítások elvégzése után nyomtassa ki újra azt a fájlt, amely eredetileg minőségi problémákat mutatott.

  Ha ez az új nyomat még mindig minőségi hibákat mutat, folytassa az 5. lépéssel.

  1. A nyomtató kezelőpaneljén görgessen lefelé, és válassza a „Nyomtatóbeállítások” lehetőséget

  2. Válassza ki a „Tesztnyomtatás” lehetőséget

  3. Válassza az „Állapotnyomtatás” lehetőséget

  4. A „Nyomtatás indítása” kérésre válassza az „Igen” lehetőséget

  Az „Állapotnyomtatás” nyomaton vegye figyelembe a sárgával kiemelt információkat, vagyis a nyomtató modelljét (ebben a mintában a TM-200), a sorozatszámot vagy „S/N”-t, a készülékszoftver-verziót vagy „Firm”-t és a nyomtatófejadat-állapotot, beleértve a TÉTELSZÁM utáni betűt is („Nyomtatófej adatai” adatmező):

  Ha a TÉTELSZÁM utáni betű „a”, és a nyomtatófej vásárlási dátuma egy éven belülre esik, kérjük, töltse ki a „jótállási igénylőlapot”. Ha e feltételek bármelyike nem teljesül, a nyomtatófejre már nem vonatkozik jótállás.

  • Ha a nyomtatófej a telepítés előtt megsérült, további segítségért forduljon viszonteladójához vagy szolgáltatójához.
  • A nyomtatófej teljesítményének optimalizálása és karbantartása érdekében olvassa el a nyomtató használati útmutatóját, és kövesse a gyártó útmutatásait.
  • Mielőtt bármilyen nyomtatófej-beállítást végezne, győződjön meg arról, hogy a legújabb készülékszoftver van telepítve. A készülék legújabb készülékszoftverének ellenőrzéséhez, kérjük, olvassa el a fent ismertetett 2. lépést.
  • A nyomtatófej cseréjekor a nyomtató kezelőpaneljének menüjében a „Nyomtatófej cseréje” opciót kell végrehajtani. További információkért tekintse meg a nyomtató használati útmutatóját.
  • Ellenőrizze a nyomtatási minőséget, és kövesse a nyomtató használati útmutatóját a nyomtatási minőség beállítására és a nyomtatás fenntartására vonatkozó útmutatásért.

További ajánlatok…