Végfelhasználói licencszerződés

Ez a dokumentum Ön mint az alábbi listából Ön által letöltött licencelt alkalmazás és bármely kapcsolódó elektronikus dokumentáció (a továbbiakban: Licencelt alkalmazás) végfelhasználója és a Canon Europa N.V. (székhely: Bovenkerkseweg 59, 1185 XB Amstelveen, Hollandia) (a továbbiakban: Alkalmazásszolgáltató) (és/vagy annak külső beszállítói vagy leányvállalatai vagy kapcsolt vállalkozásai) között létrejött megállapodás. Licencelt alkalmazás körébe tartozhat a Canon Photo Companion alkalmazás és frissített verziói vagy a Lens Guru alkalmazás (kivéve, ha azokra külön feltételek vonatkoznak).

A Licencelt alkalmazás letölthető az Apple Inc. (a továbbiakban: Apple) által működtetett weboldalról Apple® márkájú hordozható készüléken (például iPhone®, iPad® vagy iPod®) vagy vezeték nélküli hordozható készüléken működő, az Apple által szabadalmazott egyéb szoftverplatformon (a továbbiakban: Apple eszköz) való licencelt használatra, illetve a Google Inc. (a továbbiakban: Google) által működtetett weboldalról Android TM márkajelzésű hordozható készüléken vagy vezeték nélküli hordozható készüléken működő, Android által szabadalmazott egyéb szoftverplatformon (a továbbiakban: Android eszköz) (a továbbiakban: együttesen: Eszköz) való licencelt használatra.

A LICENCELT ALKALMAZÁS TELEPÍTÉSÉVEL, ILLETVE HASZNÁLATÁVAL ELFOGADOD, HOGY A MEGÁLLAPODÁS FELTÉTELEI RÁD NÉZVE KÖTELEZŐ ÉRVÉNYŰEK. AMENNYIBEN NEM FOGADOD EL A MEGÁLLAPODÁS FELTÉTELEIT, NE TELEPÍTSD ÉS NE HASZNÁLD A LICENCELT ALKALMAZÁST.

Az Apple által üzemeltetett weboldalról történő letöltés kezdeményezése esetén tudomásul veszi és elfogadja, hogy az Apple és az Apple leányvállalatai a végfelhasználói licencszerződés harmadik félnek minősülő kedvezményezettjei, valamint hogy a végfelhasználói licencszerződés Ön által történő elfogadásával az Apple jogosult (és elfogadja a jogosultságát) arra, hogy a végfelhasználói licencszerződést Önnel mint kedvezményezett harmadik féllel szemben érvényesítse. Emellett tudomásul veszi és vállalja, hogy az Apple hatályos szolgáltatási feltételeivel (https://www.apple.com/legal/sla/docs/xcode.pdf) összhangban jár el. Adatait minden esetben az Apple alábbi weboldalon található adatvédelmi szabályzatának megfelelően kezelik: http://www.apple.com/legal/privacy/

Ha a Google Inc. által működtetett weboldalról tölti le a Licencelt alkalmazást, tudomásul veszi és elfogadja a Google hatályos szolgáltatási feltételeit, beleértve a https://cloud.google.com/maps-platform/terms/ weboldalon található feltételeket. Különösen tudomásul veszi, hogy a Google Térkép/Google Earth hatályos további általános szerződési feltételei (https://maps.google.com/help/terms_maps.html) és a Google adatvédelmi irányelvei (https://www.google.com/policies/privacy/) alapján használhatja a Google Térképet.

A Google-szolgáltatások – beleértve a nyílt forráskódú szoftvereket is – bizonyos komponensei harmadik felek szerzői joga és egyéb szellemi tulajdonjoga alatt állnak az alábbi dokumentumokban meghatározottak szerint: (a) a Google Térkép/Google Earth jogi nyilatkozata (https://www.google.com/help/legalnotices_maps.html); valamint b) harmadik felek nyilvánosan elérhető külön licencfeltételei, amelyeket kérésére a Google elküld Önnek.

Ezzel Ön licencet szerez a Licencelt alkalmazásnak kizárólagosan a szóban forgó licencfeltételek szerinti használatára (az alkalmazás tulajdonjoga nélkül), kivéve, ha Ön és az Alkalmazásszolgáltató között külön megállapodás jön létre, amely esetben a külön megállapodás Ön általi előzetes elfogadása esetében a Licencelt alkalmazás használatára a külön megállapodás feltételei irányadóak. Az Alkalmazásszolgáltató az Ön számára nem kifejezetten megadott minden jogot fenntart.

a. A licenc hatóköre

Az Alkalmazásszolgáltató által a Licencelt alkalmazásra vonatkozóan az Ön számára megadott jelen licenc a Licencelt Alkalmazás az Ön tulajdonában vagy felügyelete alatt lévő bármely eszközön való használatára vonatkozó, át nem ruházható licencre korlátozódik. Ez a licenc nem teszi lehetővé, hogy a Licencelt alkalmazást olyan eszközökön használd, amelyek nem a te tulajdonodban vagy felügyeleted alatt állnak. Nem terjesztheted vagy teheted elérhetővé továbbá a Licencelt alkalmazást olyan hálózaton, ahol azt egyazon időben több eszköz is elérheti. A Licencelt alkalmazás nem adható bérbe, haszonbérletbe, kölcsönbe, és nem értékesíthető. Az alkalmazást nem lehet újraterjeszteni, illetve újraengedélyezni sem. A Licencelt alkalmazás, annak frissítései, illetve részei nem másolhatók (hacsak a szóban forgó licenc és a Használati szabályok azt kifejezetten nem engedélyezik), nem visszafordíthatók, nem visszatervezhetők, nem visszafejthetők. Nem engedélyezett továbbá a Licencelt alkalmazás forráskódjának származtatása, a Licencelt alkalmazás vagy annak frissítéseinek, illetve adott részének módosítása vagy abból származékos termék előállítása (kivéve és amilyen mértékben ezt a korlátozást az alkalmazandó jogszabályok tiltják, vagy amilyen mértékben a Licencelt alkalmazásban található nyílt forráskódú komponensek használatára vonatkozó licencfeltételek azt esetlegesen megengedik). Minden erre irányuló kísérlet az Alkalmazásszolgáltató és annak licenciaadói jogainak megsértését képezi. A korlátozás megszegése büntetőjogi eljárást von maga után, illetve kártérítési kötelezettséget eredményezhet. A licencfeltételek az Alkalmazásszolgáltató által biztosított, az eredeti Licencelt alkalmazás helyébe lépő és/vagy azt kiegészítő valamennyi frissítésre alkalmazandók, kivéve, ha az ilyen frissítéshez egy külön licenc társul, amely esetben az ilyen külön licenc feltételei az irányadók.

b. Az adatok felhasználása

A Canon az eszköz működésének elősegítése érdekében az Ön eszközéről automatikusan összegyűjti és elemzi a műszaki felhasználási adatokat. A Canon fogyasztói adatvédelmi szabályzatának vonatkozó részeiben (https://myid.canon/canonid/#/policy) további tájékoztatást kaphat arról, hogy milyen adatokat gyűjtünk, és hogyan használjuk fel azokat.

A használati adatokat a Google Analytics segítségével gyűjtjük. A Google Analytics szolgáltatásról a https://policies.google.com/privacy weboldalon, azon belül pedig különösen a „Hogyan használja a Google a szolgáltatásainkat használó webhelyekről vagy alkalmazásokból származó adatokat?” című részben található további információ.

A Google Térkép használata esetén Ön elfogadja az alábbiakat: a Google adatokat – beleértve a keresési kifejezéseket, IP-címeket és a szélességi/hosszúsági koordinátákat – kap és gyűjt Önről. Tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Google és leányvállalatai a Google termékeinek és szolgáltatásainak biztosítása és fejlesztése érdekében a Google adatvédelmi irányelveinek megfelelően (https://www.google.com/policies/privacy/) felhasználhatják és megőrizhetik ezeket az adatokat. Továbbá elfogadja a Google Térkép adatkezelési és adatvédelmi feltételeit (https://cloud.google.com/maps-platform/terms/maps-controller-terms). A Google Térkép alapvető szolgáltatásainak normál működésekor a Google adatvédelmi irányelveinek megfelelően (https://www.google.com/policies/privacy/) Ön közvetlenül a Google-nak adja meg az eszköz azonosítóit és személyes adatait.

c. Felmondás

A licenc a Licencelt alkalmazás Ön általi eltávolításával, illetve az Alkalmazásszolgáltató vagy szolgáltatói általi felmondással veszti hatályát. A licencfeltételeknek való nemmegfelelés esetén licenc szerinti jogai az Alkalmazásszolgáltató vonatkozó értesítése nélkül automatikusan megszűnnek. A licenc visszavonásával köteles vagy megszüntetni a Licencelt alkalmazás mindennemű használatát, meg kell semmisítened annak minden (rész- vagy teljes) példányát.

d. Szolgáltatások

Harmadik felek anyagai. A Licencelt alkalmazás lehetővé teheti az Alkalmazásszolgáltató és harmadik felek szolgáltatásaihoz és weboldalaihoz (együttesen és külön-külön: „Szolgáltatások”) való hozzáférést. A Szolgáltatások használata internet-hozzáférést igényelhet, amelyet további szolgáltatási feltételek szabályozhatnak.

Ön tudomásul veszi, hogy a Szolgáltatások használata keretében olyan tartalommal találkozhat, amely sértőnek, nem helyénvalónak vagy kifogásolhatónak minősülhet, amely tartalom szókimondó nyelvezetet tartalmazhat. Tudomásul veszi ezenkívül, hogy bármely keresés vagy egy adott URL-cím beírása eredményeként automatikusan és nem szándékosan, kifogásolható anyagokra mutató linkek vagy hivatkozások jelenhetnek meg. Mindazonáltal te vállalod, hogy a Szolgáltatásokat saját kizárólagos felelősségedre használod, valamint azt, hogy az Alkalmazásszolgáltató semminemű felelősséggel nem tartozik feléd. Bizonyos szolgáltatások harmadik felek tartalmát, adatait, információit, alkalmazásait vagy anyagait („Harmadik felek anyagai”) jeleníthetik meg, tartalmazhatják vagy tehetik azokat elérhetővé, illetve hivatkozásokat adhatnak meg harmadik felek weboldalaihoz. A Szolgáltatások használatával elismered és elfogadod, hogy az Alkalmazásszolgáltató nem felelős az ilyen Harmadik felek anyagai vagy weboldalai tartalmának, pontosságának, teljességének, naprakészségének, érvényességének, szerzői jogoknak való megfelelőségének, jogszerűségének, illendőségének, minőségének vagy bármely egyéb vonatkozásának vizsgálatáért vagy értékeléséért. Az Alkalmazásszolgáltató nem garantál, támogat vagy vállal semmilyen felelősséget a te vagy bármely további személy irányában bármely harmadik fél szolgáltatásai, harmadik fél anyagai vagy weboldalai, vagy harmadik felek bármely egyéb anyaga, terméke vagy szolgáltatása tekintetében. A harmadik fél anyagai és a további weboldalakra irányító hivatkozások kizárólag a számodra nyújtott kényelmi szolgáltatásként kerülnek biztosításra. Adott Szolgáltatás által megjelenített pénzügyi információk csak általános tájékoztatási célt szolgálnak, és azokra nem ajánlott befektetési tanácsként támaszkodni. A Szolgáltatásokon keresztül megismert információkon alapuló értékpapír-tranzakciók végrehajtása előtt kérd ki pénzügyi szakember véleményét. A Szolgáltatások által biztosított helyadatok csak alapvető navigációs célokat szolgálnak és azok alapul vétele nem javasolt olyan helyzetekben, amikor pontos helyinformációkra van szükség, vagy ahol a hibás, pontatlan vagy hiányos helyadatok halálesethez, személyi sérüléshez vezethetnek, illetve anyagi vagy környezeti kárt okozhatnak. Sem az Alkalmazásszolgáltató, sem annak tartalomszolgáltatói nem garantálják az adott Szolgáltatás által megjelenített állományadatok vagy helyadatok rendelkezésre állását, pontosságát, teljességét, megbízhatóságát vagy időszerűségét.

Ön tudomásul veszi, hogy a Szolgáltatások az alkalmazandó szellemi tulajdonjogok és egyéb jogok (beleértve, de nem kizárólagosan a szerzői jogot) által védett saját tulajdonú tartalmat, információkat és anyagokat tartalmaznak, valamint vállalja, hogy a Szolgáltatások engedélyezett használatán kívül semmilyen más módon nem használ fel hasonló saját tulajdonú tartalmat, információt vagy anyagokat. A Szolgáltatások, illetve azok részei semmilyen formában vagy módon nem reprodukálhatók. Ön vállalja, hogy semmilyen módon sem módosítja, adja bérbe vagy haszonbérbe, értékesíti vagy forgalmazza a Szolgáltatásokat vagy hoz létre származékos anyagokat azok alapján. Vállalja továbbá, hogy nem keres módot a Szolgáltatások nem engedélyezett módon történő igénybevételére – beleértve, de nem kizárólagosan a hálózati kapacitás kihasználását vagy leterhelését.

Ön vállalja továbbá, hogy a Szolgáltatásokat semmilyen módon sem használja fel zaklatás, visszaélés, fenyegetés, becsmérlés céljából, illetve más felek jogainak egyéb módon történő megsértésére. Ezenkívül tudomásul veszi, hogy az Alkalmazásszolgáltató semminemű felelősséggel nem tartozik a Szolgáltatások Önnél esetlegesen tapasztalt hasonló használatáért, sem a Szolgáltatások fentebbi használata eredményeképpen Önnek címzett zaklató, fenyegető, rágalmazó, sértő vagy jogsértő üzenetekért vagy küldeményekért.

Továbbá az Eszközről elérhető, azon megjelenített vagy hivatkozásként feltüntetett harmadik fél szerinti Szolgáltatások és Harmadik felek anyagai nem állnak rendelkezésre minden nyelven vagy minden országban. Az Alkalmazásszolgáltató nem tesz észrevételt arra vonatkozóan, hogy az ilyen Szolgáltatások és Harmadik fél szerinti anyagok megfelelőek vagy bármely helyszínen elérhetők és használhatók. Amennyiben az ilyen Szolgáltatások vagy Harmadik fél szerinti anyagok felhasználása mellett döntesz, ezt a saját kezdeményezésedre teszed, és te felelsz az alkalmazandó jogszabályok betartásáért – beleértve, de nem kizárólagosan az alkalmazandó helyi jogszabályokat. Az Alkalmazásszolgáltató és annak licenciaadói fenntartják a jogot bármely Szolgáltatás előzetes értesítés nélküli módosítására, felfüggesztésére, eltávolítására vagy az azokhoz való hozzáférés letiltására. Az Alkalmazásszolgáltató semmilyen esetben sem tartozik felelősséggel hasonló Szolgáltatások eltávolításáért vagy az azokhoz való hozzáférés letiltásáért. Az Alkalmazásszolgáltatónak továbbá jogában áll bármely esetben, értesítés és kapcsolódó felelősségvállalás nélkül korlátozásokat bevezetni bizonyos Szolgáltatások elérésére.

. A SZAVATOSSÁG KIZÁRÁSA

ÖN KIFEJEZETTEN ELISMERI ÉS ELFOGADJA, HOGY A LICENCELT ALKALMAZÁST SAJÁT KOCKÁZATÁRA HASZNÁLJA, ÉS HOGY A KIELÉGÍTŐ MINŐSÉGGEL, TELJESÍTMÉNNYEL, PONTOSSÁGGAL ÉS ERŐFESZÍTÉSSEL ÖSSZEFÜGGŐ TELJES KOCKÁZAT ÖNT TERHELI. AZ ALKALMAZANDÓ JOGSZABÁLYOK ÁLTAL MEGENGEDETT LEGTELJESEBB MÉRTÉKBEN, A LICENCELT ALKALMAZÁS ÉS A LICENCELT ALKALMAZÁS ÁLTAL VÉGREHAJTOTT SZOLGÁLTATÁSOK („SZOLGÁLTATÁSOK”) RENDELKEZÉSRE BOCSÁTÁSA AZ „EREDETI ÁLLAPOTBAN” ÉS A „RENDELKEZÉSRE ÁLLÁS SZERINT” TÖRTÉNIK, BÁRMINEMŰ GARANCIAVÁLLALÁS NÉLKÜL. AZ ALKALMAZÁSSZOLGÁLTATÓ ÉS ANNAK LICENCIAADÓI EZENNEL A LICENCELT ALKALMAZÁST ÉS A SZOLGÁLTATÁSOKAT ÉRINTŐ VALAMENNYI GARANCIÁT ÉS FELTÉTELT ELUTASÍTJÁK, LEGYEN SZÓ AKÁR KIFEJEZETT, BENNEFOGLALT VAGY TÖRVÉNYES GARANCIÁRÓL (BELEÉRTVE, DE NEM KIZÁRÓLAGOSAN AZ ÉRTÉKESÍTHETŐSÉGRE, A KIELÉGÍTŐ MINŐSÉGRE, EGY ADOTT CÉLRA VALÓ MEGFELELŐSÉGRE, A PONTOSSÁGRA, A HASZONÉLVEZETRE ÉS HARMADIK FELEK JOGAINAK MEG NEM SÉRTÉSÉRE VONATKOZÓ GARANCIÁT). AZ ALKALMAZMÁSSZOLGÁLTATÓ NEM GARANTÁLJA A LICENCELT ALKALMAZÁS ZAVARTALAN HASZNÁLATÁT, ÉS AZT SEM, HOGY A LICENCELT ALKALMAZÁS FUNKCIÓI VAGY AZ ÁLTALA BIZTOSÍTOTT SZOLGÁLTATÁSOK MEGFELELNEK A TE KÖVETELMÉNYEIDNEK. NEM GARANTÁLJA TOVÁBBÁ AZT SEM, HOGY A LICENCELT ALKALMAZÁS VAGY SZOLGÁLTATÁSOK MŰKÖDTETÉSE ZAVARTALAN VAGY HIBAMENTES LESZ, ÉS AZT SEM, HOGY A LICENCELT ALKALMAZÁS VAGY SZOLGÁLTATÁSOK HIBÁIT KIJAVÍTJÁK. AZ ALKALMAZÁSSZOLGÁLTATÓ, ILLETVE ANNAK MEGHATALMAZOTT KÉPVISELŐJE ÁLTAL ADOTT SZÓBELI VAGY ÍROTT INFORMÁCIÓ, ILLETVE TANÁCS NEM HOZ LÉTRE GARANCIÁT. AMENNYIBEN A LICENCELT ALKALMAZÁS VAGY A SZOLGÁLTATÁSOK HIBÁSAK, AZ ÖSSZES SZÜKSÉGES SZERVIZELÉSI ÉS JAVÍTÁSI KÖLTSÉG TÉGED TERHEL. BIZONYOS JOGHATÓSÁGOK NEM TESZIK LEHETŐVÉ A BENNEFOGLALT GARANCIÁK KIZÁRÁSÁT, ILLETVE A FOGYASZTÓK VONATKOZÓ TÖRVÉNYES JOGAINAK KORLÁTOZÁSÁT, ENNEK MEGFELELŐEN A FENTI KIZÁRÁS ÉS KORLÁTOZÁSOK ESETLEGESEN ÖNRE NEM VONATKOZNAK.

Ön tudomásul veszi, hogy a Licencelt alkalmazást nem az Ön egyéni követelményeinek való megfelelés céljából fejlesztették ki, ezért Ön felelős annak biztosításáért, hogy a Licencelt alkalmazás a dokumentációban ismertetett szolgáltatásai és funkciói megfeleljenek az Ön követelményeinek.

Tudomásul veszi továbbá, hogy a Licencelt alkalmazásnál az esetleges hibaelőfordulás lehetőségét, és Ön elfogadja, hogy a kisebb hibák fennállása nem jelenti e licencmegállapodás megszegését.

Tudomásul veszi továbbá, hogy az Alkalmazásszolgáltató, az Alkalmazásszolgáltató leányvállalatai és kapcsolt vállalkozásai ésszerű felügyeletén kívüli események hatással lehetnek a Licencelt szolgáltatás használatára vagy elérésére is, azt korlátozhatják vagy megakadályozhatják – akár átmenetileg vagy maradandó módon.

f. FELELŐSSÉGKORLÁTOZÁS

A TÖRVÉNY ÁLTAL MEGENGEDETT LEGTELJESEBB MÉRTÉKBEN, AZ ALKALMAZÁSSZOLGÁLTATÓ SEMMILYEN ESETBEN SEM FELELŐS A LICENCELT ALKALMAZÁS ÖN ÁLTALI HASZNÁLATÁBÓL FAKADÓ VAGY AZZAL KAPCSOLATOS SZEMÉLYI SÉRÜLÉSÉRT, VAGY BÁRMELY VÉLETLEN, SPECIÁLIS, KÖZVETLEN VAGY KÖVETKEZMÉNYES KÁRÉRT, BELEÉRTVE, DE NEM KIZÁRÓLAGOSAN A NYERESÉG ELMARADÁSÁBÓL, AZ ADATVESZTÉSBŐL, AZ ÜZLETI TEVÉKENYSÉG MEGSZAKÍTÁSÁBÓL VAGY EGYÉB KERESKEDELMI KÁROKBÓL VAGY VESZTESÉGEKBŐL FAKADÓ KÁROKAT (KIVÁLTÓ OKUKTÓL FÜGGETLENÜL), A FELELŐSSÉG ELVÉTŐL (SZERZŐDÉSES, SZERZŐDÉSEN KÍVÜLI KÁROKOZÁS VAGY EGYÉB MÓD) FÜGGETLENÜL, ÉS AKKOR IS, HA AZ ALKALMAZÁSSZOLGÁLTATÓT TÁJÉKOZTATTÁK ILYEN KÁROK LEHETŐSÉGÉRŐL. BIZONYOS JOGHATÓSÁGOK NEM ENGEDÉLYEZIK A SZEMÉLYI SÉRÜLÉSRE VAGY VÉLETLEN VAGY KÖVETKEZMÉNYES KÁROKRA VONATKOZÓ FELELŐSSÉG KORLÁTOZÁSÁT, ÍGY ELŐFORDULHAT, HOGY EZ A KORLÁTOZÁS RÁD NEM VONATKOZIK. Az Alkalmazásszolgáltató veled szembeni teljes felelőssége az összes kárért (a személyi sérüléssel járó esetekben alkalmazandó törvények által esetlegesen előírtakon kívül) semmilyen esetben sem haladhatja meg az 50 euró (ötven euró) összeget. Amennyiben viszont te adott díjat fizettél a Licencelt alkalmazásért, értesítheted az Apple vagy Google vállalatot – amelyik számára fizettél a Licencelt alkalmazás letöltéséért vagy használatáért –, és az Apple vagy a Google visszatéríti ezt a díjat a saját vonatkozó feltételei szerint. Az Apple vagy Google nem vállal semmilyen egyéb felelősséget a Licencelt alkalmazás használatával, nem használatával vagy hibás voltával kapcsolatosan. A fenti korlátozások akkor is alkalmazandóak, ha a fent meghatározott jogorvoslat nem éri el az alapvető célját.

g. Exporttörvények

Ön nem használhatja vagy egyéb módon nem exportálhatja vagy exportálhatja újra a Licencelt alkalmazást, kizárólag az Egyesült Államok törvényei és a Licencelt alkalmazás beszerzésének helye szerinti joghatóság törvényei által engedélyezett módon és mértékben. Elsősorban, de nem kizárólagosan, a Licencelt alkalmazás nem exportálható vagy újraexportálható a) bármely olyan országba, amellyel szemben az Egyesült Államok embargót vezetett be, vagy b) bármely személy számára, aki az Egyesült Államok Pénzügyminisztériuma Speciálisan kijelölt személyek listáján vagy az Egyesült Államok Kereskedelmi Minisztériumának Tiltott személyek vagy Szervezetek listáján szerepel. A Licencelt alkalmazás használatával kijelented és garantálod, hogy nem ilyen országban tartózkodsz, és nem szerepelsz ilyen listán. Vállalod továbbá, hogy nem használod ezeket a termékeket az Egyesült Államok törvényei által tiltott célra, beleértve, de nem kizárólagosan a nukleáris, rakéta-, kémiai vagy biológiai fegyverek fejlesztését, tervezését, gyártását vagy előállítását.

h. Kereskedelmi elemek

A Licencelt alkalmazás és a kapcsolódó dokumentáció a 48 C.F.R. 2.101 cikkében foglaltak szerint „Kereskedelmi tétel”, amely „kereskedelmi számítógépes szoftverből” és „kereskedelmi számítógépes szoftverdokumentációból” áll, a 48 C.F.R. 12.212 cikkével vagy a 48 C.F.R. 227.7202 cikkében használt formában, az adott esetnek megfelelően. A 48 C.F.R. 12.212 cikkével vagy a 48 C.F.R. 227.7202-1–227.7202-4 cikkével konzisztens, az adott esetnek megfelelően; a kereskedelmi számítógépes szoftver és a kereskedelmi számítógépes szoftverdokumentáció egyesült államokbeli kormányzati végfelhasználók számára licencelve a) kizárólag kereskedelmi tételként, valamint b) csak azokkal a jogokkal, amelyek minden egyéb végfelhasználónak is meg vannak adva az e dokumentumban szereplő feltételek szerint. Közzé nem tett jogok fenntartva az Egyesült Államok szerzői jogi törvényei értelmében.

i. Törvények

A Szerződés a holland törvénykezésben hatályban lévő törvényekkel és jogszabályokkal összhangban áll. A felek között a Szerződés kapcsán felmerülő bármely vitás kérdést kizárólag az Amszterdami Elsőfokú Bíróság (Hollandia) tárgyalhatja. Az Alkalmazásszolgáltató azonban kizárólagos joggal rendelkezik e szakaszban foglaltakról való lemondásra és e megállapodásnak a felhasználó helyi törvényei és/vagy joghatósága szerinti végrehajtására.

j. Elérhetőség

Abban a nem valószínű esetben, ha Ön nem teljes mértékben elégedett a Licencelt alkalmazással, kérdése merül fel, vagy támogatásra van szüksége, forduljon a Canon helyi képviseletéhez vagy viszonteladójához.

k. A licencelt alkalmazásban használt OSS

A Canon Photo Companion iOS rendszeren elérhető 5.0 és újabb verziói az alábbi nyílt forráskódú szoftvert (OSS) használjákNév Hivatkozás és adott esetben szerzői jogi nyilatkozat Leírás Licenc típusa
AlamoFire https://github.com/Alamofire/Alamofire
Copyright (c) 2014-2018 Alamofire Software Foundation (http://alamofire.org/)
Swift programozási nyelven készült HTTP hálózati könyvtár MIT licenc
RealmSwift https://realm.io/docs/swift/3.5.0/api/index.html
a licenc a https://github.com/realm/realm-core/blob/master/LICENSE oldalon szerezhető be
A telefonokban, táblagépekben és viselhető eszközökben futó mobil adatbázis Apache 2.0 licenc
SnapKit https://github.com/SnapKit/SnapKit
Alkotók: Robert Payne (@robertjpayne) és más közreműködők
A SnapKit egy tartományspecifikus nyelv, amely biztosítja az Automatikus elrendezés egyszerű alkalmazását az iOS és az OS X rendszereken MIT licenc
SDWebImage https://github.com/rs/SDWebImage
Copyright (c) 2009-2017 Olivier Poitrey rs@dailymotion.com
Aszinkron képletöltő gyorsítótár-támogatással, UIImageView kategória MIT licenc
PromiseKit https://github.com/mxcl/PromiseKit
Copyright 2016-present, Max Howell; mxcl@me.com
Az ígéretek megvalósítása a Swift és az ObjC rendszerek esetében MIT licenc
SwiftFormat https://github.com/nicklockwood/SwiftFormat
Copyright (c) 2016 Nick Lockwood
Kódkönyvtár és parancssorformázó eszköz a Swift kód átszerkesztésére MIT licenc
Tealium Swift https://github.com/Tealium/tealium-swift A Tealium SDK címkekezelő iOS alkalmazásokba való integrálása Tealium custom License
https://github.com/Tealium/tealium-swift/blob/master/LICENSE.txt a „korábbi verzió” szakaszban leírtaknak megfelelően

MIT licencfeltételek:

Minden olyan személy számára, akinek a szoftver és a hozzá tartozó dokumentációs fájlok („Szoftver”) a birtokába kerülnek, díjmentesen biztosított az engedély a Szoftver korlátlan felhasználására, mely vonatkozik a Szoftver használatára, másolására, módosítására, beolvasztására, közzétételére, terjesztésére, újraengedélyezésére és/vagy a Szoftver másolatának árusítására, valamint az engedély más személyekre történő átruházására az alábbi feltételek teljesülése esetén: A Szoftver minden példányának vagy jelentős részleges másolatának tartalmaznia kell a fentebbi szerzői jogokra vonatkozó információt és a jelen engedéllyel kapcsolatos információt.
A CANON BÁRMINEMŰ KIFEJEZETT VAGY VÉLELMEZETT GARANCIAVÁLLALÁS NÉLKÜL, ADOTT ÁLLAPOTÁBAN BIZTOSÍTJA A SZOFTVERT. A TELJESSÉG IGÉNYE NÉLKÜL IDE ÉRTENDŐ AZ ÉRTÉKESÍTHETŐSÉGRE ÉS AZ ADOTT CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁGRA ÉS A JOGSZEGÉS HIÁNYÁRA VONATKOZÓ GARANCIAVÁLLALÁST IS. A SZERZŐK VAGY A SZERZŐI JOG TULAJDONOSAI ELHÁRÍTANAK MINDEN FELELŐSSÉGET A SZERZŐDÉSBEN FOGLALT VAGY A SZERZŐDÉSEN KÍVÜLI, A SZOFTVERBEN VAGY A SZOFTVEREN KÍVÜL, A SZOFTVER VAGY A SZOFTVER HASZNÁLATÁNAK KÖVETKEZTÉBEN FELMERÜLŐ MEGHIBÁSODÁSSAL VAGY EGYÉB KÁROKKAL KAPCSOLATBAN.

Apache 2.0 licencfeltételek:

Tudomásul veszi, hogy a Szoftver tartalmazhat kriptográfiai funkciókat, amelyekre exportkorlátozások vonatkozhatnak. Továbbá kijelenti és biztosítja, hogy i. nem tartózkodik az Egyesült Államok gazdasági szankcióinak hatálya alatt álló joghatóság – beleértve Kubát, Iránt, Észak-Koreát, Szudánt, Szíriát vagy a Krím-félszigetet – területén (a továbbiakban: tiltott joghatóság), ii. Ön egyik amerikai kormányzati tiltólistán – beleértve a külön megjelölt személyekről és zárlat által érintett személyekről az Egyesült Államok Pénzügyminisztériumának Külföldi Vagyonokat Ellenőrző Hivatala által vezetett listát vagy a tiltott személyekről vagy szervezetekről az Egyesült Államok Kereskedelmi Minisztériuma által vezetett listát – sem szerepel (a továbbiakban: szankció alatt álló személy), vagy iii. nem szankció alatt álló személy által ellenőrzött vagy legalább 50%-os tulajdonában álló személy. Vállalja, hogy az Egyesült Államok Kereskedelmi Minisztériuma vagy más ügynöksége vagy hatósága, továbbá más érintett ország által megállapított valamennyi kiviteli, újrakiviteli és behozatali korlátozással és előírással összhangban jár el. Vállalja továbbá, hogy nem továbbítja a Szoftvert és nem engedélyezi annak továbbítását tiltott joghatóság területére sem közvetett, sem közvetlen módon vagy a fenti korlátozások vagy előírások egyéb módon történő megsértésével.

Apache licenc, 2.0 verzió (a továbbiakban: licenc); a fájl kizárólag a licencnek megfelelően használható. A licenc megszerezhető a http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0 weboldalról. Amennyiben a hatályos jogszabályok vagy a szerzői jogok jogosultjai írásban másként nem rendelkeznek, a szoftver a licencnek megfelelően „ADOTT ÁLLAPOTÁBAN” KERÜL FORGALOMBA BÁRMINEMŰ kifejezett vagy vélelmezett SZAVATOSSÁG VÁLLALÁSA ÉS FELTÉTEL NÉLKÜL. A licencben megszabott, adott nyelvhez tartozó engedélyeket és korlátozásokat a licencben találja.

A Canon Photo Companion Android rendszeren elérhető 5.0 és újabb verziói az alábbi nyílt forráskódú szoftvert (OSS) használják

Név Hivatkozás és adott esetben szerzői jogi nyilatkozat Leírás Licenc típusa és példánya
http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
Android támogatásikönyvtár-csomagok https://developer.android.com/reference/android/support/classes Használt csomagok – tervezés, alkalmazáskompatibilitás, lomtár megtekintése, kártya megtekintése, paletta, korlátozás Apache 2.0 licenc
Dagger https://github.com/google/dagger Gyors függőségbetöltést biztosít Android és Java esetén. Apache 2.0 licenc
Retrofit https://github.com/square/retrofit
Copyright 2013 Square, Inc.
Elütésbiztos HTTP kliens Android és Java rendszerhez, Square, Inc Apache 2.0 licenc
Retrofit Adapter https://github.com/JakeWharton/retrofit2-rxjava2-adapter RxJava 2 CallAdapter.Factory Retrofit 2 rendszerre átültetve Apache 2.0 licenc
OKHTTP https://github.com/square/okhttp HTTP+HTTP/2 kliens Android és Java alkalmazásokhoz. Apache 2.0 licenc
Picasso https://github.com/square/picasso
Copyright 2013 Square, Inc.
Nagy teljesítményű képletöltő és gyorsítótár könyvtár Android rendszerhez Apache 2.0 licenc
AHBottomNavigation https://github.com/aurelhubert/ahbottomnavigation
AHBottomNavigation könyvtár Android rendszerhez
Copyright (c) 2017 Aurelien Hubert (http://github.com/aurelhubert).
A kijelző alján található navigációs sáv utasításainak reprodukálására szolgáló Material Design könyvtár Apache 2.0 licenc
Material-ViewPagerIndicator https://github.com/ronaldsmartin/Material-ViewPagerIndicator
Copyright 2016 Ronald Martin
Pontalapú Android ViewPager jelzőfény Material Design animációkkal Apache 2.0 licenc
ShimmerLayout https://github.com/team-supercharge/ShimmerLayout
Copyright 2017 Supercharge
A Supercharge által kifejlesztett, memóriakímélő felvillanás effektus Android alkalmazásokhoz. Apache 2.0 licenc
RxJava https://github.com/ReactiveX/RxJava
Copyright (c) 2016-present, RxJava Contributors.
Aszinkron és eseményalapú programok Java virtuális számítógéphez való megfigyelhető szekvenciák felhasználásával történő készítéséhez összeállított könyvtár. Apache 2.0 licenc
RXAndroid https://github.com/ReactiveX/RxAndroid
Copyright 2015 Az RxAndroid szerzői
RxJava kötések Androidhoz. Apache 2.0 licenc
Kotlin https://github.com/JetBrains/kotlin A Kotlin programozási nyelv Apache 2.0 licenc
Timber https://github.com/JakeWharton/timber
Copyright 2013 Jake Wharton
Kis méretű, bővíthető API-val rendelkező naplózás, amely segédprogramot biztosít az Android normál naplóosztályán felül. Apache 2.0 licenc
jUnit https://junit.org/junit4/license.html
Copyright © 2002-2018 JUnit. Minden jog fenntartva.
A JUnit egy megismételhető tesztekhez kifejlesztett egyszerű keretrendszer. Eclipse Public License – v 1.0
Android Test Runner https://developer.android.com/reference/android/support/test/runner/package-summary Android tesztfuttató Apache 2.0 licencdokumentáció. Minden egyéb tartalom, a licencdokumentumokon kívül, valamint az ennek ellentmondó megjegyzésnek megfelelően a Creative Commons Attribution 2.5 licencszerződés hatálya alá tartozik: https://creativecommons.org/licenses/by/2.5/legalcode
Espresso https://developer.android.com/reference/android/support/test/espresso/package-summary Az Espresso rövid, tetszetős és megbízható Android UI tesztek írására alkalmas. Apache 2.0 licenc
Realm https://github.com/realm/realm-java
Ez a projekt megfelel a Közreműködői megállapodás magatartási kódexében leírtaknak. A magatartási kódex betartása minden résztvevő számára kötelező. Kérjük, amennyiben elfogadhatatlan magatartást tapasztal, jelezze az info@realm.io e-mail-címen.
A Realm mobil adatbázis: az SQLite és az ORMs helyettesítésére szolgál Apache 2.0 licenc
Tealium Android https://github.com/Tealium/tealium-android A Tealium SDK címkekezelő Android alkalmazásokba való integrálása Tealium custom License
https://github.com/Tealium/tealium-android/blob/master/LICENSE.txt a „korábbi verzió” szakaszban leírtaknak megfelelően
Crashlytics https://try.crashlytics.com/
Copyright 2002 © The Codehaus. Minden jog fenntartva.
Copyright © 2007 Free Software Foundation, Inc.
Összeomlásjelentő rendszer Szolgáltatási feltételek
 
Adatfeldolgozásra és biztonságra vonatkozó feltételek

Fabric nyílt forráskódú függőségek licenceinek listája: Javascript Creative Commons licenc alapján; Apache alapján és licenc nélkül https://fabric.io/licenses/javascript és a Codehaus Classworlds licenc alá tartozó Android Tooling és a GNU LESSER GENERAL PUBLIC LICENSE elérhető az alábbi weboldalon: https://fabric.io/licenses/android_plugin
BSD 3-Clause licenc

BSD 3-Clause licenc

A forrás- és bináris formában történő terjesztés és felhasználás – átdolgozva vagy átdolgozás nélkül – a következő feltételek teljesülése esetén engedélyezett:

1. A forráskód terjesztésekor meg kell őrizni a fenti szerzői jogi nyilatkozatot, a feltételek listáját és az alábbi nyilatkozatot.

2. A bináris formában történő terjesztéskor a dokumentációban és/vagy a terjesztéskor mellékelt egyéb anyagokban csatolni kell a fenti szerzői jogi nyilatkozatot, a feltételek listáját és az alábbi nyilatkozatot.

3. Előzetes írásbeli engedély nélkül sem a szerzői jogi jogosultak nevét, sem a közreműködőik nevét nem lehet felhasználni a szoftverből származó termék támogatása vagy reklámozása céljából.

A SZERZŐI JOGI JOGOSULTAK ÉS KÖZREMŰKÖDŐIK KIFEJEZETT VAGY VÉLELMEZETT SZAVATOSSÁG – TÖBBEK KÖZÖTT AZ ÉRTÉKESÍTHETŐSÉGRE ÉS AZ ADOTT CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁGRA VONATKOZÓ VÉLELMEZETT SZAVATOSSÁG – VÁLLALÁSA NÉLKÜL, ADOTT ÁLLAPOTÁBAN BOCSÁTJÁK RENDELKEZÉSRE EZT A SZOFTVERT. A SZERZŐI JOGI JOGOSULT ÉS KÖZREMŰKÖDŐI NEM FELELNEK A SZOFTVER FELHASZNÁLÁSÁBÓL EREDŐ SEMMILYEN KÖZVETLEN, KÖZVETETT, JÁRULÉKOS, KÜLÖNLEGES, KÖVETKEZMÉNYES VAGY KIVÉTELES, SEMMILYEN – SZERZŐDÉSES, OBJEKTÍV VAGY SZERZŐDÉSEN KÍVÜLI – FELELŐSSÉG ALAPJÁN (TÖBBEK KÖZÖTT GONDATLANSÁGBÓL VAGY EGYÉB MÓDON) OKOZOTT KÁRÉRT, IDEÉRTVE KÜLÖNÖSEN A HELYETTESÍTŐ TERMÉKEK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK BESZERZÉSÉT, HASZNÁLATKIESÉST, HASZON ELMARADÁSÁT, ADATVESZTÉST; VAGY AZ ÜZEMELTETÉS SZÜNETELTETÉSÉT, MÉG ABBAN AZ ESETBEN SEM, HA A SZERZŐI JOGI JOGOSULTAT ÉS KÖZREMŰKÖDŐIT ELŐZETESEN FIGYELMEZTETTÉK E KÁROK BEKÖVETKEZÉSÉNEK LEHETŐSÉGÉRE.

Apache 2.0

A 2.0 verzió (a „licenc”) az Apache licenc alá tartozik; a fájlt kizárólag a licencet figyelembe véve lehet használni. A licenc megszerezhető a http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0 weboldalról.

Amennyiben a hatályos jogszabályok vagy a szerzői jogok tulajdonosai írásban másként nem rendelkeznek, a szoftver a licencnek megfelelően „PILLANATNYI ÁLLAPOTÁBAN” KERÜL FORGALOMBA BÁRMINEMŰ kifejezett vagy vélelmezett GARANCIAVÁLLALÁS ÉS FELTÉTEL NÉLKÜL. A licencben megszabott, adott nyelvhez tartozó engedélyeket és korlátozásokat a licencben találja.

Eclipse Public License – v 1.0

A KIEGÉSZÍTŐ PROGRAMOT AZ ECLIPSE PUBLIC LICENSE FELTÉTELEI (A TOVÁBBIAKBAN: SZERZŐDÉS) ALAPJÁN BOCSÁTJÁK RENDELKEZÉSRE. AZ ÁTVEVŐ A JELEN SZERZŐDÉS ELFOGADÁSÁVAL HASZNÁLHATJA, SOKSZOROSÍTHATJA VAGY TERJESZTHETI A PROGRAMOT.

1. DEFINÍCIÓK

Hozzájárulás:

a) az első Közreműködő esetében a jelen Szerződés alapján terjesztett első kód és dokumentáció, valamint

b) minden egyes ezt követő Közreműködő esetében:

i. a Program átdolgozása és

ii. a Program bővítése;

amennyiben az adott Közreműködő végzi és terjeszti a Program átdolgozását és/vagy bővítését. A Hozzájárulás a Közreműködőtől származik, ha a közreműködő vagy a közreműködő nevében eljáró személy bővítette a programot. A Hozzájárulás nem foglalja magában a Program alábbi bővítéseit: i. a Programmal együtt saját licencszerződés alapján terjesztett külön szoftvermodulok és ii. a Program nem származékos művei.

Közreműködő: a Programot terjesztő bármely személy vagy szervezet.

Licenciába adott szabadalom: a Közreműködő által licenciába adható szabadalmi igénypont, amelyet szükségszerűen sért a Hozzájárulás önálló vagy a Programmal együttes felhasználása vagy értékesítése.

Program: a jelen Szerződéssel összhangban terjesztett Hozzájárulások.

Átvevő: bárki – beleértve a Közreműködőket is –, aki a jelen Szerződés alapján jut a Programhoz.

2. JOGOSULTSÁGOK BIZTOSÍTÁSA

a) A jelen Szerződésben foglaltak szerint minden egyes Közreműködő nem kizárólagos, globális és jogdíjmentes szerzői jogi engedélyt ad az Átvevőnek a Közreműködő Hozzájárulásának és származékos műveinek sokszorosítására, nyilvános megjelenítésére, nyilvános előadására, terjesztésére és allicencbe adására, a Hozzájárulás származékos műveinek előállítására forráskód és tárgykód formájában.

a) A jelen Szerződésben foglaltak szerint minden egyes Közreműködő a Licenciába adott szabadalom keretében nem kizárólagos, globális és jogdíjmentes szabadalmi engedélyt ad az Átvevőnek a Közreműködő Hozzájárulásának megszerzéséhez, felhasználására, értékesítésére, eladásra felkínálására, importálására és egyéb módon történő átruházására forráskód és tárgykód formájában. Ez a szabadalmi engedély a Hozzájárulásra és a Program kombinációjára alkalmazandó, ha a Közreműködő által a Programnak a Hozzájárulással való bővítésekor ez a bővítés olyan kombinációt eredményez, amelyre a Licenciába adott szabadalom kiterjed. A szabadalmi engedély nem vonatkozik azokra az egyéb kombinációkra, amelyek tartalmazzák a Hozzájárulást. A jelen Szerződés alapján a licenc nem vonatkozik önmagában a hardverre.

c) Az Átvevő tudomásul veszi, hogy bár minden egyes Közreműködő engedélyezi a Hozzájárulása hasznosítását, egyetlen Közreműködő sem biztosítja, hogy a Program nem sérti bármely más szervezet szabadalmát vagy más szellemi tulajdonjogát. Minden Közreműködő kizárja felelősségét az Átvevővel szemben más szervezetek által előterjesztett, a szellemi tulajdonjogok vagy más jogok megsértésén alapuló követelés tekintetében. A jelen Szerződésben biztosított jogok és licencek gyakorlásának az a feltétele, hogy minden Átvevő kizárólagos felelősséget vállal a szükséges szellemi tulajdonjogok biztosításáért. Ha például egy harmadik fél szabadalmi engedélye szükséges ahhoz, hogy az Átvevő terjeszthesse a Programot, az Átvevőnek a Program terjesztése előtt meg kell szereznie az engedélyt.

d) Minden Közreműködő kijelenti, hogy a jelen Szerződésben meghatározott szerzői jogi engedély megadása érdekében a Hozzájárulása tudomása szerint rendelkezik a megfelelő szerzői jogokkal.

3. KÖVETELMÉNYEK

A Közreműködő dönthet úgy, hogy a Programot a saját licencszerződése alapján tárgykód formájában terjeszti, feltéve, hogy:

a) a licencszerződés megfelel a jelen Szerződés feltételeinek; és

b) a Közreműködő licencszerződése:

i. minden Közreműködő nevében ténylegesen kizár minden kifejezett és vélelmezett szavatosságot és feltételt, beleértve a jogcímre és a jogsértéstől való mentességre vonatkozó szavatosságot vagy feltételeket, továbbá az értékesíthetőségre és az adott célra való alkalmasságra vonatkozó vélelmezett szavatosságot és feltételeket;

ii. minden Közreműködő nevében ténylegesen kizárja a kártérítési felelősséget, ideértve a közvetlen, közvetett, különleges, járulékos és következményes károkért, például a haszon elmaradásáért való felelősséget;

iii. tartalmazza, hogy kizárólag a Közreműködő biztosítja a jelen Szerződéstől eltérő rendelkezéseket, nem pedig valamely másik fél; valamint

iv) tartalmazza, hogy a Közreműködőtől kapható meg a Program forráskódja, és tájékoztatja a hasznosítókat arról, hogyan lehet észszerű módon megszerezni a forráskódot a hagyományosan szoftvercserére használt eszközön.

Ha a Programot forráskód formájában bocsátják rendelkezésre:

a) a jelen Szerződés alapján bocsátható rendelkezésre; és

b) a Program minden egyes példányához csatolni kell a jelen Szerződés egy példányát.

A Közreműködők nem távolíthatják el vagy módosíthatják a Programban található szerzői jogi nyilatkozatokat.

Minden Közreműködőnek azonosítania kell magát a Hozzájárulás szerzőjeként oly módon, hogy a későbbi Átvevők megfelelően tudják azonosítani a Hozzájárulás szerzőjét.

4. KERESKEDELMI TERJESZTÉS

A szoftver kereskedelmi forgalmazói a végfelhasználókkal, üzleti partnereikkel és hasonló személyekkel szemben vállalhatnak bizonyos felelősséget. A jelen licenc célja a Program kereskedelmi felhasználásának elősegítése, ugyanakkor a Programot kereskedelmi termékbe beillesztő Közreműködőnek olyan módon kell eljárnia, amely nem eredményezi a többi Közreműködő esetleges felelősségét. Ha a Közreműködő kereskedelmi termékbe illeszti a Programot, a Közreműködő (a továbbiakban: Kereskedelmi közreműködő) vállalja, hogy minden más Közreműködőt (a továbbiakban: Kártérítésben részesített közreműködő) megvéd és kártérítésben részesít harmadik fél által a Kártérítésben részesített közreműködővel szemben benyújtott követelésekből és keresetekből eredő minden olyan veszteségért, kárért és költségért (a továbbiakban együttesen: Veszteségek), amely a Kereskedelmi közreműködőnek a Program kereskedelmi termékben történő terjesztésével összefüggésben végzett cselekménye vagy mulasztása következtében keletkezik. A jelen részben foglalt kötelezettségek nem vonatkoznak a szellemi tulajdonjogok tényleges vagy állítólagos megsértésével kapcsolatos követelésekre vagy Veszteségekre. A jogosultság érvényesítése érdekében a Kártérítésben részesített közreműködőnek: a) a követelésről haladéktalanul értesítenie kell írásban a Kereskedelmi közreműködőt, és b) engedélyeznie kell a Kereskedelmi közreműködő számára a védelem és a kapcsolódó vitarendezési tárgyalások irányítását, és ennek során együtt kell működnie a Kereskedelmi Közreműködővel. A Kártérítésben részesített közreműködő saját költségén részt vehet bármely ilyen követelés rendezésében.

Például a Közreműködő beillesztheti a Programot egy kereskedelmi termékbe, az X termékbe. Ezáltal a Közreműködő Kereskedelmi közreműködővé válik. Ha ez a Kereskedelmi közreműködő ezt követően a teljesítőképességre vonatkozó állítást tesz, vagy az X termékhez kapcsolódóan szavatosságot biztosít, akkor a teljesítőképessége vonatkozó állításért és szavatosságért kizárólag a Kereskedelmi közreműködő felel. A jelen részben foglaltak alapján a Kereskedelmi közreműködőnek kell védekeznie a teljesítőképességre vonatkozó állítással és szavatossággal kapcsolatban a többi Közreműködővel szemben előterjesztett követelést illetően, és ha a bíróság ennek eredményeképpen valamely más Közreműködőt kötelez kártérítés fizetésére, akkor a Kereskedelmi Közreműködőnek kell megtéríteni ezeket a károkat.

5. A SZAVATOSSÁG KIZÁRÁSA

AMENNYIBEN A JELEN SZERZŐDÉS ELTÉRŐEN NEM RENDELKEZIK, A SZOFTVERT BÁRMINEMŰ KIFEJEZETT VAGY VÉLELMEZETT SZAVATOSSÁG – KÜLÖNÖSEN A JOGCÍMRE, A JOGSÉRTÉSTŐL VALÓ MENTESSÉGRE, AZ ÉRTÉKESÍTHETŐSÉGRE ÉS AZ ADOTT CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁGRA VONATKOZÓ SZAVATOSSÁG ÉS FELTÉTEL – VÁLLALÁSA NÉLKÜL, ADOTT ÁLLAPOTÁBAN BOCSÁTJÁK RENDELKEZÉSRE. Minden Átvevő kizárólagosan felel a Program megfelelő használatának és terjesztésének meghatározásáért, és viseli a jelen Szerződés szerinti jogok gyakorlásához kapcsolódó valamennyi kockázatot, különösen a programhibák kockázatát és költségeit, az alkalmazandó jogszabályoknak való megfelelést, az adatok, programok vagy berendezések károsodását vagy elvesztését, valamint a műveletek elmaradását vagy megszakítását.

6. A FELELŐSSÉG KIZÁRÁSA

AMENNYIBEN A JELEN SZERZŐDÉS ELTÉRŐEN NEM RENDELKEZIK, SEM AZ ÁTVEVŐ, SEM A KÖZREMŰKÖDŐ NEM FELEL A PROGRAM FELHASZNÁLÁSÁBÓL VAGY TERJESZTÉSÉBŐL VAGY A JELEN SZERZŐDÉSBEN BIZTOSÍTOTT JOGOK GYAKORLÁSÁBÓL EREDŐ SEMMILYEN KÖZVETLEN, KÖZVETETT, JÁRULÉKOS, KÜLÖNLEGES, KÖVETKEZMÉNYES VAGY KIVÉTELES, SEMMILYEN – SZERZŐDÉSES, OBJEKTÍV VAGY SZERZŐDÉSEN KÍVÜLI – FELELŐSSÉG ALAPJÁN (TÖBBEK KÖZÖTT GONDATLANSÁGBÓL VAGY EGYÉB MÓDON) OKOZOTT KÁRÉRT, IDEÉRTVE TÖBBEK KÖZÖTT A HASZON ELMARADÁSÁT, MÉG ABBAN AZ ESETBEN SEM, HA AZ ÁTVEVŐT VAGY A KÖZREMŰKÖDŐT ELŐZETESEN FIGYELMEZTETTÉK E KÁROK BEKÖVETKEZÉSÉNEK LEHETŐSÉGÉRE.

7. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK

Ha az alkalmazandó jog értelmében a jelen Szerződés valamely rendelkezése érvénytelen vagy nem hajtható végre, ez nem érinti a jelen Szerződés többi feltételének érvényességét és végrehajthatóságát, és ehhez nincs szükség a felek külön eljárására. Az érvényességhez és végrehajthatósághoz szükséges lehető legkisebb mértékben kell módosítani a Szerződés érintett rendelkezését.

Ha az Átvevő szabadalmi pert indít – beleértve egy peres eljárásban a csatlakozó kereset vagy viszontkereset előterjesztését is – valamely személy ellen, amelyben azt állítja, hogy maga a Program (nem pedig a Program és más szoftverek vagy hardverek kombinációi) sérti az Átvevő szabadalmát, akkor az Átvevő 2. b) pont szerinti jogai a kereset előterjesztésétől kezdődően megszűnnek.

Az Átvevő jelen Szerződés szerinti jogai megszűnnek, ha nem tesz eleget a jelen Szerződés valamely lényeges feltételének, és a feltétel nem teljesítéséről való tudomásszerzést követő észszerű határidőn belül nem orvosolja a szerződésszegést. Ha az Átvevő jelen Szerződés szerinti összes joga megszűnik, az Átvevő vállalja, hogy a lehető leghamarabb megszünteti a Program használatát és terjesztését. Az Átvevő jelen Szerződés szerinti kötelezettségei, valamint a Programhoz kapcsolódóan az Átvevő által adott licencek azonban fennmaradnak.

A jelen Szerződés példányait bárki lemásolhatja és terjesztheti, de a következetlenségek elkerülése érdekében a Szerződés szerzői jogvédelem alatt áll, és csak az alábbiak szerint módosítható. A Szerződés gondozója fenntartja magának a jogot, hogy időközönként közzétegye a jelen Szerződés új verzióit, beleértve a felülvizsgált Szerződést is. Kizárólag a Szerződés gondozója módosíthatja a jelen Szerződést. A Szerződés elsődleges gondozója az Eclipse Foundation. Az Eclipse Foundation más, arra alkalmas szervezetet is kijelölhet a Szerződés gondozójaként. A Szerződés minden új verziója külön verziószámot kap. A Program – beleértve a Hozzájárulásokat is – mindig terjeszthető a Szerződés azon verziójának megfelelően, amely alapján azt megkapták. Ezenkívül a Szerződés új verziójának közzététele után a Közreműködő dönthet úgy, hogy a Programot, valamint a Hozzájárulásokat is az új verzió alapján terjeszti. A fenti 2. a) és 2. b) pontban foglaltak kivételével az Átvevő a jelen Szerződés értelmében semmilyen jogot vagy engedélyt nem kap a Közreműködő szellemi tulajdonához sem kifejezett vagy vélelmezett módon, sem az estoppel elve alapján vagy egyéb módon. A jelen Szerződésben kifejezetten nem biztosított, a Programhoz kapcsolódó összes jogot fenntartják.

A jelen Szerződésre New York állam jogszabályai és az Amerikai Egyesült Államok szellemi tulajdonra vonatkozó jogszabályai az irányadók. A jelen Szerződés egyik részes fele sem indíthat keresetet a jelen Szerződés alapján a jogalap felmerülése után több mint egy évvel. Az esetleges peres eljárásban esküdtszéki tárgyalás esetén minden fél lemond a jogairól.

A Canon Photo Companion 5.0 verziója előtti verziói a következő feltételek alapján az alábbi nyílt forráskódú szoftvert (OSS) tartalmazzák:

1. A Keychain helper OSS iOS/Swift esetén a MIT License-Copyright (c) 2015 Marketplacer licenc alá tartozik, az OSS és a licenc pedig a https://raw.githubusercontent.com/marketplacer/keychain-swift/master/LICENSE oldalon szerezhető be.

Minden, a szoftverrel és a hozzá tartozó dokumentációs fájlokkal („Szoftver”) rendelkező személy számára díjmentesen biztosított az engedély a Szoftver korlátlan felhasználására, mely vonatkozik a Szoftver korlátozás nélküli használatára, másolására, módosítására, beolvasztására, közzétételére, terjesztésére, újraengedélyezésére és/vagy a Szoftver másolatának árusítására, valamint az engedély más személyekre történő átruházására az alábbi feltételek teljesülése esetén:


A fenti szerzői jogi nyilatkozatot és ezt az engedélyezési megjegyzést a Szoftver minden példányához vagy jelentős részéhez csatolni kell.


A CANON BÁRMINEMŰ KIFEJEZETT VAGY VÉLELMEZETT GARANCIAVÁLLALÁS NÉLKÜL, ADOTT ÁLLAPOTÁBAN BIZTOSÍTJA A SZOFTVERT. A TELJESSÉG IGÉNYE NÉLKÜL IDE ÉRTENDŐ AZ ÉRTÉKESÍTHETŐSÉGRE ÉS AZ ADOTT CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁGRA ÉS A JOGSZEGÉS HIÁNYÁRA VONATKOZÓ GARANCIAVÁLLALÁST IS. A SZERZŐK VAGY A SZERZŐI JOG TULAJDONOSAI ELHÁRÍTANAK MINDEN FELELŐSSÉGET A SZERZŐDÉSBEN FOGLALT VAGY A SZERZŐDÉSEN KÍVÜLI, A SZOFTVERBEN VAGY A SZOFTVEREN KÍVÜL, A SZOFTVER VAGY A SZOFTVER HASZNÁLATÁNAK KÖVETKEZTÉBEN FELMERÜLŐ MEGHIBÁSODÁSSAL VAGY EGYÉB KÁROKKAL KAPCSOLATBAN.


2. Az ObjectMapper OSS az MIT License (MIT)-Copyright (c) 2014 Hearst licenc alá tartozik. Az OSS és a licenc a https://raw.githubusercontent.com/Hearst-DD/ObjectMapper/master/LICENSE oldalon szerezhető be.

Minden, a szoftverrel és a hozzá tartozó dokumentációs fájlokkal („Szoftver”) rendelkező személy számára díjmentesen biztosított az engedély a Szoftver korlátlan felhasználására, mely vonatkozik a Szoftver korlátozás nélküli használatára, másolására, módosítására, beolvasztására, közzétételére, terjesztésére, újraengedélyezésére és/vagy a Szoftver másolatának árusítására, valamint az engedély más személyekre történő átruházására az alábbi feltételek teljesülése esetén:


A fenti szerzői jogi nyilatkozatot és ezt az engedélyezési megjegyzést a Szoftver minden példányához vagy jelentős részéhez csatolni kell.


A CANON BÁRMINEMŰ KIFEJEZETT VAGY VÉLELMEZETT GARANCIAVÁLLALÁS NÉLKÜL, ADOTT ÁLLAPOTÁBAN BIZTOSÍTJA A SZOFTVERT. A TELJESSÉG IGÉNYE NÉLKÜL IDE ÉRTENDŐ AZ ÉRTÉKESÍTHETŐSÉGRE ÉS AZ ADOTT CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁGRA ÉS A JOGSZEGÉS HIÁNYÁRA VONATKOZÓ GARANCIAVÁLLALÁST IS. A SZERZŐK VAGY A SZERZŐI JOG TULAJDONOSAI ELHÁRÍTANAK MINDEN FELELŐSSÉGET A SZERZŐDÉSBEN FOGLALT VAGY A SZERZŐDÉSEN KÍVÜLI, A SZOFTVERBEN VAGY A SZOFTVEREN KÍVÜL, A SZOFTVER VAGY A SZOFTVER HASZNÁLATÁNAK KÖVETKEZTÉBEN FELMERÜLŐ MEGHIBÁSODÁSSAL VAGY EGYÉB KÁROKKAL KAPCSOLATBAN.


3. Alamofire OSS. Az OSS és a licenc a https://raw.githubusercontent.com/Alamofire/Alamofire/master/LICENSE oldalon szerezhető be.

Copyright (c) 2014-2016 Alamofire Software Foundation (http://alamofire.org/)


Minden, a szoftverrel és a hozzá tartozó dokumentációs fájlokkal („Szoftver”) rendelkező személy számára díjmentesen biztosított az engedély a Szoftver korlátlan felhasználására, mely vonatkozik a Szoftver korlátozás nélküli használatára, másolására, módosítására, beolvasztására, közzétételére, terjesztésére, újraengedélyezésére és/vagy a Szoftver másolatának árusítására, valamint az engedély más személyekre történő átruházására az alábbi feltételek teljesülése esetén:


A fenti szerzői jogi nyilatkozatot és ezt az engedélyezési megjegyzést a Szoftver minden példányához vagy jelentős részéhez csatolni kell.


A CANON BÁRMINEMŰ KIFEJEZETT VAGY VÉLELMEZETT GARANCIAVÁLLALÁS NÉLKÜL, ADOTT ÁLLAPOTÁBAN BIZTOSÍTJA A SZOFTVERT. A TELJESSÉG IGÉNYE NÉLKÜL IDE ÉRTENDŐ AZ ÉRTÉKESÍTHETŐSÉGRE ÉS AZ ADOTT CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁGRA ÉS A JOGSZEGÉS HIÁNYÁRA VONATKOZÓ GARANCIAVÁLLALÁST IS. A SZERZŐK VAGY A SZERZŐI JOG TULAJDONOSAI ELHÁRÍTANAK MINDEN FELELŐSSÉGET A SZERZŐDÉSBEN FOGLALT VAGY A SZERZŐDÉSEN KÍVÜLI, A SZOFTVERBEN VAGY A SZOFTVEREN KÍVÜL, A SZOFTVER VAGY A SZOFTVER HASZNÁLATÁNAK KÖVETKEZTÉBEN FELMERÜLŐ MEGHIBÁSODÁSSAL VAGY EGYÉB KÁROKKAL KAPCSOLATBAN.


4. Bond OSS. Az OSS és a licenc a https://raw.githubusercontent.com/SwiftBond/Bond/master/LICENSE oldalon szerezhető be.

Copyright (c) 2015-2016 Bond


Minden, a szoftverrel és a hozzá tartozó dokumentációs fájlokkal („Szoftver”) rendelkező személy számára díjmentesen biztosított az engedély a Szoftver korlátlan felhasználására, mely vonatkozik a Szoftver korlátozás nélküli használatára, másolására, módosítására, beolvasztására, közzétételére, terjesztésére, újraengedélyezésére és/vagy a Szoftver másolatának árusítására, valamint az engedély más személyekre történő átruházására az alábbi feltételek teljesülése esetén:


A fenti szerzői jogi nyilatkozatot és ezt az engedélyezési megjegyzést a Szoftver minden példányához vagy jelentős részéhez csatolni kell.


A CANON BÁRMINEMŰ KIFEJEZETT VAGY VÉLELMEZETT GARANCIAVÁLLALÁS NÉLKÜL, ADOTT ÁLLAPOTÁBAN BIZTOSÍTJA A SZOFTVERT. A TELJESSÉG IGÉNYE NÉLKÜL IDE ÉRTENDŐ AZ ÉRTÉKESÍTHETŐSÉGRE ÉS AZ ADOTT CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁGRA ÉS A JOGSZEGÉS HIÁNYÁRA VONATKOZÓ GARANCIAVÁLLALÁST IS. A SZERZŐK VAGY A SZERZŐI JOG TULAJDONOSAI ELHÁRÍTANAK MINDEN FELELŐSSÉGET A SZERZŐDÉSBEN FOGLALT VAGY A SZERZŐDÉSEN KÍVÜLI, A SZOFTVERBEN VAGY A SZOFTVEREN KÍVÜL, A SZOFTVER VAGY A SZOFTVER HASZNÁLATÁNAK KÖVETKEZTÉBEN FELMERÜLŐ MEGHIBÁSODÁSSAL VAGY EGYÉB KÁROKKAL KAPCSOLATBAN.


5. A UICollectionViewLeftAlignedLayout OSS a https://raw.githubusercontent.com/mokagio/UICollectionViewLeftAlignedLayout/master/LICENSE licenc alá tartozik.

Copyright (c) 2014 Giovanni Lodi


Minden, a szoftverrel és a hozzá tartozó dokumentációs fájlokkal („Szoftver”) rendelkező személy számára díjmentesen biztosított az engedély a Szoftver korlátlan felhasználására, mely vonatkozik a Szoftver korlátozás nélküli használatára, másolására, módosítására, beolvasztására, közzétételére, terjesztésére, újraengedélyezésére és/vagy a Szoftver másolatának árusítására, valamint az engedély más személyekre történő átruházására az alábbi feltételek teljesülése esetén:


A fenti szerzői jogi nyilatkozatot és ezt az engedélyezési megjegyzést a Szoftver minden példányához vagy jelentős részéhez csatolni kell.


A CANON BÁRMINEMŰ KIFEJEZETT VAGY VÉLELMEZETT GARANCIAVÁLLALÁS NÉLKÜL, ADOTT ÁLLAPOTÁBAN BIZTOSÍTJA A SZOFTVERT. A TELJESSÉG IGÉNYE NÉLKÜL IDE ÉRTENDŐ AZ ÉRTÉKESÍTHETŐSÉGRE ÉS AZ ADOTT CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁGRA ÉS A JOGSZEGÉS HIÁNYÁRA VONATKOZÓ GARANCIAVÁLLALÁST IS. A SZERZŐK VAGY A SZERZŐI JOG TULAJDONOSAI ELHÁRÍTANAK MINDEN FELELŐSSÉGET A SZERZŐDÉSBEN FOGLALT VAGY A SZERZŐDÉSEN KÍVÜLI, A SZOFTVERBEN VAGY A SZOFTVEREN KÍVÜL, A SZOFTVER VAGY A SZOFTVER HASZNÁLATÁNAK KÖVETKEZTÉBEN FELMERÜLŐ MEGHIBÁSODÁSSAL VAGY EGYÉB KÁROKKAL KAPCSOLATBAN.


6. A RFQuiltLayout OSS a https://raw.githubusercontent.com/bryceredd/RFQuiltLayout/master/LICENSE.md licenc alá tartozik.

Copyright (c) 2012 ITV LLC


Minden, a szoftverrel és a hozzá tartozó dokumentációs fájlokkal („Szoftver”) rendelkező személy számára díjmentesen biztosított az engedély a Szoftver korlátlan felhasználására, mely vonatkozik a Szoftver korlátozás nélküli használatára, másolására, módosítására, beolvasztására, közzétételére, terjesztésére, újraengedélyezésére és/vagy a Szoftver másolatának árusítására, valamint az engedély más személyekre történő átruházására az alábbi feltételek teljesülése esetén:


A fenti szerzői jogi nyilatkozatot és ezt az engedélyezési megjegyzést a Szoftver minden példányához vagy jelentős részéhez csatolni kell.


A CANON BÁRMINEMŰ KIFEJEZETT VAGY VÉLELMEZETT GARANCIAVÁLLALÁS NÉLKÜL, ADOTT ÁLLAPOTÁBAN BIZTOSÍTJA A SZOFTVERT. A TELJESSÉG IGÉNYE NÉLKÜL IDE ÉRTENDŐ AZ ÉRTÉKESÍTHETŐSÉGRE ÉS AZ ADOTT CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁGRA ÉS A JOGSZEGÉS HIÁNYÁRA VONATKOZÓ GARANCIAVÁLLALÁST IS. A SZERZŐK VAGY A SZERZŐI JOG TULAJDONOSAI ELHÁRÍTANAK MINDEN FELELŐSSÉGET A SZERZŐDÉSBEN FOGLALT VAGY A SZERZŐDÉSEN KÍVÜLI, A SZOFTVERBEN VAGY A SZOFTVEREN KÍVÜL, A SZOFTVER VAGY A SZOFTVER HASZNÁLATÁNAK KÖVETKEZTÉBEN FELMERÜLŐ MEGHIBÁSODÁSSAL VAGY EGYÉB KÁROKKAL KAPCSOLATBAN.


7. Az ICSPullToRefresh OSS a https://github.com/icodesign/ICSPullToRefresh.Swift/blob/master/LICENSE licenc alá tartozik.

Copyright (c) 2015 Lei Wang


Minden, a szoftverrel és a hozzá tartozó dokumentációs fájlokkal („Szoftver”) rendelkező személy számára díjmentesen biztosított az engedély a Szoftver korlátlan felhasználására, mely vonatkozik a Szoftver korlátozás nélküli használatára, másolására, módosítására, beolvasztására, közzétételére, terjesztésére, újraengedélyezésére és/vagy a Szoftver másolatának árusítására, valamint az engedély más személyekre történő átruházására az alábbi feltételek teljesülése esetén:


A fenti szerzői jogi nyilatkozatot és ezt az engedélyezési megjegyzést a Szoftver minden példányához vagy jelentős részéhez csatolni kell.


A CANON BÁRMINEMŰ KIFEJEZETT VAGY VÉLELMEZETT GARANCIAVÁLLALÁS NÉLKÜL, ADOTT ÁLLAPOTÁBAN BIZTOSÍTJA A SZOFTVERT. A TELJESSÉG IGÉNYE NÉLKÜL IDE ÉRTENDŐ AZ ÉRTÉKESÍTHETŐSÉGRE ÉS AZ ADOTT CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁGRA ÉS A JOGSZEGÉS HIÁNYÁRA VONATKOZÓ GARANCIAVÁLLALÁST IS. A SZERZŐK VAGY A SZERZŐI JOG TULAJDONOSAI ELHÁRÍTANAK MINDEN FELELŐSSÉGET A SZERZŐDÉSBEN FOGLALT VAGY A SZERZŐDÉSEN KÍVÜLI, A SZOFTVERBEN VAGY A SZOFTVEREN KÍVÜL, A SZOFTVER VAGY A SZOFTVER HASZNÁLATÁNAK KÖVETKEZTÉBEN FELMERÜLŐ MEGHIBÁSODÁSSAL VAGY EGYÉB KÁROKKAL KAPCSOLATBAN.


8. A Fabric OSS licenc és a program a http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0 oldalon szerezhető be.

A 2.0 verzió (a „licenc”) az Apache licenc alá tartozik; a fájlt kizárólag a licencet figyelembe véve lehet használni.


Amennyiben a hatályos jogszabályok vagy a szerzői jogok tulajdonosai írásban másként nem rendelkeznek, a szoftver a licencnek megfelelően „PILLANATNYI ÁLLAPOTÁBAN” KERÜL FORGALOMBA BÁRMINEMŰ kifejezett vagy vélelmezett GARANCIAVÁLLALÁS ÉS FELTÉTEL NÉLKÜL.
A licencben megszabott, adott nyelvhez tartozó engedélyeket és korlátozásokat a licencben találja.


9. A Tealium OSS a https://github.com/Tealium/tealium-ios/blob/master/LICENSE.txt licencszerződés alá tartozik.

A 2.0 verzió (a „licenc”) az Apache licenc alá tartozik; a fájlt kizárólag a licencet figyelembe véve lehet használni.


Amennyiben a hatályos jogszabályok vagy a szerzői jogok tulajdonosai írásban másként nem rendelkeznek, a szoftver a licencnek megfelelően „PILLANATNYI ÁLLAPOTÁBAN” KERÜL FORGALOMBA BÁRMINEMŰ kifejezett vagy vélelmezett GARANCIAVÁLLALÁS ÉS FELTÉTEL NÉLKÜL. A licencben megszabott, adott nyelvhez tartozó engedélyeket és korlátozásokat a licencben találja.


Köszönjük érdeklődését a Tealium iOS Library (a „szoftver”) iránt, melynek tulajdonosa és licenckibocsátója a Tealium Inc. („Tealium”, „miénk”, „mi” vagy „minket”). Olvassa el figyelmesen a jelen licencszerződést (a „szerződés”), mivel ez tartalmazza a szoftver használatára és hozzáférésére vonatkozó használati feltételeket.


Abban az esetben, ha Ön a mi közvetlen versenytársunk, csak előzetes írásos beleegyezésünkkel férhet hozzá a szoftverhez. Továbbá tilos a szoftver, illetve bármely egyéb termékünk vagy szolgáltatásunk – a kereslet felmérésére, valamint teljesítményének, illetve működésének – teljesítményértékelési, illetve versenycélokra történő beszerzése.


A SZOFTVER LETÖLTÉSÉVEL, ILLETVE OLYAN TEALIUM ŰRLAP KITÖLTÉSÉVEL, MELY HIVATKOZIK A JELEN SZERZŐDÉSRE, ÖN ELFOGADJA ÉS BETARTJA A JELEN SZERZŐDÉST FELTÉTELEIT. ABBAN AZ ESETBEN, HA ÖN EGY VÁLLALAT VAGY EGYÉB JOGI SZEMÉLY NEVÉBEN JÁR EL, JOGA VAN AZOK ÉS LEÁNYVÁLLALATAINAK JELEN SZERZŐDÉSHEZ TÖRTÉNŐ ALÁRENDELÉSÉRE; EBBEN AZ ESETBEN AZ „ÖN(ÖK)” ÉS „ÖN(ÖK)É” KIFEJEZÉSEK A JOGI SZEMÉLYEKRE, A VÁLLALATOKRA ÉS AZOK LEÁNYVÁLLALATAIRA VONATKOZNAK. HA ÖN NEM JOGOSULT ERRE, ILLETVE NEM ÉRT EGYET A FELTÉTELEKKEL, ABBAN AZ ESETBEN TILOS A SZOFTVER HASZNÁLATA.


A szoftver használatára vonatkozó licenc érvényességi időtartamának kezdete („időtartam”) a fentieknek megfelelően a szerződés elfogadásával lép hatályba, és az „Elállás és felmondás” részben foglaltak betartásával szüntethető meg. Ez idő alatt olyan nem kizárólagos, nem átruházható, jogdíjmentes és korlátozott licencet biztosítunk Önnek (allicenc adására nincs lehetőség), mely lehetővé tesz a szoftver alábbi célokból történő felhasználását:


olyan szoftveralkalmazások és funkciók fejlesztése, melyek megfelelnek a Tealium termékekkel és szolgáltatásokkal történő használatra;
minőségbiztosítási tesztek a szoftveralkalmazás és a Tealium termékek, valamint szolgáltatások közötti kompatibilitás biztosítására; valamint
támogatási tesztek a szoftveralkalmazás és a Tealium termékek, valamint szolgáltatások közötti kompatibilitás javítására.Továbbá ez idő alatt a Tealium nem kizárólagos, nem átruházható, jogdíjmentes és korlátozott globális licencet biztosítunk Önnek (allicenc adására nincs lehetőség) a jelen szerződés keretein belül fejlesztett alkalmazások árusítására, sokszorosítására és forgalmazására közvetlenül, illetve több forgalmazón keresztül a végfelhasználók számára azonban akkor, és csak akkor, ha mindez egy végfelhasználói szerződés keretein belül történik, mely ugyanannyira védi a Tealium jogait, mint jelen szerződés.

Nem biztosítunk egyéb jogokat a szoftver számára. Csak ez időtartam alatt használhatja a szoftvert, minden olyan jogot fenntartunk, amely nem szerepel jelen szerződésben, és éppen ezért nem biztosítunk egyéb jogosultságokat és jogokat, melyek az álláspont megváltoztatásának kizárásából, illetve más körülményekből fakadnak. Tilos: (i) a szoftver másolása és többszörösítése (kivéve indokolt archiválás esetén); (ii) a szoftveren alapuló munka módosítása vagy létrehozása; (iii) a szoftver részeire bontása, visszafordítása vagy visszafejtése (kivéve a hatályos jogszabályban engedélyezett esetekben); illetve (iv) bármely védjegy, logó, szerzői jog vagy egyéb tulajdonra vonatkozó szerzői jog, jelzés, szimbólum, illetve címke eltávolítása a szoftverből. Továbbá tilos a szoftver illegális, illetve nem engedélyezett módon történő használata.

A Tealium ezennel fenntartja a szoftverhez és az azon alapuló munkához fűződő jogcímet, tulajdonjogot és szellemi tulajdonjogot. A „szellemi tulajdonjog” alá tartozik minden szabadalom, szerzői jog, üzleti titok és egyéb tulajdoni-, valamint szellemi tulajdonjogok, beleértve az erkölcsi jogokat. A szerződés szerzői jogok és egyéb szellemi tulajdonjogok által, valamint nemzetközi egyezmények által védett. Ön beleegyezik abba, hogy mi rendelkezünk bármilyen javaslattal, fejlesztési kéréssel, visszajelzéssel, javaslattal vagy bármilyen egyéb hozzájárulással az Ön, illetve a szoftvert használó felek részéről. A jelen szerződésben meghatározott licenc kivételével sem a jelen szerződés, sem annak végrehajtása nem ruház Önre Tealium szellemi tulajdonjogokat.

Általános feltételek és korlátozások
A szoftver kizárólag saját felelősségre használható.
Ön elfogadja, hogy a Tealium nem köteles szoftvertámogatás, illetve -frissítések vagy -javítások („frissítések”) biztosítására. Ha a Tealium saját belátása szerint úgy dönt, hogy frissítéseket biztosít Önnek, akkor a frissítések a szoftver, és ennek megfelelően a jelen szerződés részét képezik.
Ön beleegyezik abba, hogy nem sokszorosítja, másolja, árulja, illetve nem használja nem megfelelő módon a Szoftvert vagy annak funkcióit, illetve nem szerzi meg a szoftvert a Tealium előzetes, írásos beleegyezése nélkül.

A szavatosság kizárása
A SZOFTVER BIZTOSÍTÁSA „ADOTT ÁLLAPOTÁBAN” ÉS „ADOTT ELÉRHETŐSÉG MELLETT” TÖRTÉNIK, VALAMINT A TEALIUM VALAMENNYI GARANCIÁT ÉS FELTÉTELT ELUTASÍTJA, LEGYEN SZÓ AKÁR KIFEJEZETT VAGY BENNE d A TEALIUM AZ ÉRVÉNYESSÉGET NEM KORLÁTOZZA, UGYANAKKOR NEM GARANTÁLJA, HOGY A SZOLGÁLTATÁS MEGFELEL MAJD AZ ÖN IGÉNYEINEK, MEGSZAKÍTÁS NÉLKÜL, PONTOSAN, BIZTONSÁGOSAN ÉS HIBÁTLANUL TÖRTÉNIK MAJD; HOGY A SZOFTVER HASZNÁLATÁBÓL ADÓDÓ EREDMÉNYEK TELJES ÉRTÉKŰEK, PONTOSAK ÉS MEGBÍZHATÓAK LESZNEK; VALAMINT HOGY A MEGVÁSÁROLT TERMÉKEK, SZOLGÁLTATÁSOK, INFORMÁCIÓK, ÉS EGYÉB, A SZOFTVERREL EGYÜTT MEGVÁSÁROLT VAGY BESZERZETT ANYAGOK MEGFELELNEK AZ ÖN ELVÁRÁSAINAK, ILLETVE NEM VÁLLALJA A SZOFTVERBEN FELLÉPŐ HIBÁK JAVÍTÁSÁT.

A felelősség korlátozása
ÖN TUDOMÁSUL VESZI ÉS ELFOGADJA, HOGY A TEALIUM NEM VÁLLAL FELELŐSSÉGET ÖNNEL SZEMBEN SEMMIFÉLE KÖZVETLEN, KÖZVETETT, JÁRULÉKOS, KÜLÖNLEGES, KÖVETKEZMÉNYI VAGY PÉLDAÉRTÉKŰ KÁRÉRT, KORLÁTOZÁS NÉLKÜL IDEÉRTVE A FENTI OKOKBÓL EREDŐ, HASZON ELMARADÁSÁHOZ, A JÓ HÍRNÉV, A HASZNÁLHATÓSÁG, AZ ADATOK ELVESZTÉSÉHEZ VAGY EGYÉB IMMATERIÁLIS VESZTESÉGHEZ KAPCSOLÓDÓ KÁROKAT (MÉG AKKOR SEM, HA A TEALIUMOT TÁJÉKOZTATTÁK AZ ILYEN KÁROK BEKÖVETKEZTÉNEK LEHETŐSÉGÉRŐL); A PÓTTERMÉKEK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK BESZERZÉSÉÉRT, ILLETVE A SZOFTVEREN KERESZTÜL FOGADOTT TERMÉKEKÉRT, ADATOKÉRT, INFORMÁCIÓKÉRT, SZOLGÁLTATÁSOKÉRT ÉS ÜZENETEKÉRT; VALAMINT A TOVÁBBÍTOTT VAGY MEGLÉVŐ ADATOKHOZ VALÓ ILLETÉKTELEN HOZZÁFÉRÉSÉRT VAGY AZ ADATOK ILLETÉKTELEN MEGVÁLTOZTATÁSÁÉRT; A FELHASZNÁLÓI FIÓK MEGSZÜNTETÉSÉÉRT, ILLETVE A SZOFTVERHEZ KAPCSOLÓDÓ BÁRMELY EGYÉB ÜGYÉRT.
A JELEN SZERZŐDÉSTŐL ELTÉRŐ RENDELKEZÉSEK ESETÉBEN A TEALIUM A SZOFTVERBEN KELETKEZETT VAGY AZZAL KAPCSOLATBA HOZHATÓ ESETLEGES KÁROKAT (FÜGGETLENÜL ANNAK OKÁTÓL VAGY MÓDJÁTÓL) KIZÁRÓLAG A KÖVETKEZŐ ÖSSZEGEK KÖZÜL A MAGASABBAT, VAGY LEGALÁBB AZ EGYIKET KÖTELES MEGFIZETNI: (1) A PANASZ BEJELENTÉSÉT MEGELŐZŐ HAT (6) HÓNAPBAN A TEALIUM SZÁMÁRA KIFIZETETT ÖSSZEG ÉRTÉKE, (2) SZÁZÖTVEN USD (150 USD).

Elállás és felmondás
A Tealium saját belátása szerint bármikor és bármilyen okból megszüntetheti a licencet.
Ön saját belátása szerint, a Tealium felé történő előzetes írásos értesítés után azonnali hatállyal felbonthatja a szerződést.
A jelen szerződés felbontása, illetve lejárta után Ön köteles felhagyni a szoftver használatával, valamint meg kell semmisítenie a birtokában található összes eredeti példányt és másolatot. A Tealium írásos felszólításának eleget téve írásos nyilatkozattal Ön kijelenti, hogy a szerződés minden rendelkezésének megfelelt.
A másik fél írásos tájékoztatásával bármely fél felbonthatja a jelen szerződést, illetve szerződésszegés esetén abban az esetben, ha a szerződésszegési körülmények megszüntetése nem történik meg harminc (azaz 30) nappal azután, hogy a nem szerződésszegő fél benyújtotta az írásos tájékoztatást a másik fél számára.

Vegyes
A jelen szerződés megfelel a kaliforniai törvényeknek, éppen ezért bármilyen jogi nézeteltérés esetén nem lehet más joghatósághoz fordulni. Bármilyen, a jelen szerződésből fakadó jogvita vagy eljárás esetén Ön beleegyezik abba, hogy a San Diego County, Kalifornia területén található állami bírósághoz, illetve Kalifornia déli negyedeiben található szövetségi bíróságokhoz fordul a panasszal. Amennyiben a Tealium nem szerez érvényt a jelen szerződés bármely rendelkezésének, vagy nem gyakorolja az ezekből fakadó bármely jogát, ez nem értelmezhető az adott jogról vagy rendelkezésről való lemondásként. A jelen szerződés tartalmazza az Ön és a Tealium közötti megállapodást, szabályozza a szolgáltatás használatát, hatálytalanítva az Ön és a Tealium között korábban létrejött bármely megállapodást (beleértve többek között a szerződés korábbi változatait).

Szerzői jogokra vonatkozó információk/a szerződés feltételeinek elfogadása

**Az iPad, az iPhone és az iPod az Apple Inc. Egyesült Államokban és más országokban bejegyzett védjegye;
A Google a Google Inc. védjegye.
Az Android a Google Inc. védjegye.

A Lens Guru alkalmazás használatával tudomásul veszi és elfogadja, hogy a szolgáltatások és/vagy a licencelt alkalmazás az alábbi szerzői jogi védelemmel jár:

1. AndroidAnnotation

Az AndroidAnnotation létrehozója Pierre-Yves Ricau, támogatója pedig az eBusinessInformations.

A nyílt szoftverre vonatkozó további információkért látogass el a http://github.com/excilys/androidannotations/wiki oldalra.

2. AFNETWORKING

A MIT licenc (MIT)

Minden, a szoftverrel és a hozzá tartozó dokumentációs fájlokkal („Szoftver”) rendelkező személy számára díjmentesen biztosított az engedély a Szoftver korlátlan felhasználására, mely vonatkozik a Szoftver korlátozás nélküli használatára, másolására, módosítására, beolvasztására, közzétételére, terjesztésére, újraengedélyezésére és/vagy a Szoftver másolatának árusítására, valamint az engedély más személyekre történő átruházására az alábbi feltételek teljesülése esetén:

A fenti szerzői jogi nyilatkozatot és ezt az engedélyezési megjegyzést a Szoftver minden példányához vagy jelentős részéhez csatolni kell.

A CANON BÁRMINEMŰ KIFEJEZETT VAGY VÉLELMEZETT GARANCIAVÁLLALÁS NÉLKÜL, ADOTT ÁLLAPOTÁBAN BIZTOSÍTJA A SZOFTVERT. A TELJESSÉG IGÉNYE NÉLKÜL IDE ÉRTENDŐ AZ ÉRTÉKESÍTHETŐSÉGRE ÉS AZ ADOTT CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁGRA ÉS A JOGSZEGÉS HIÁNYÁRA VONATKOZÓ GARANCIAVÁLLALÁST IS. A SZERZŐK VAGY A SZERZŐI JOG TULAJDONOSAI ELHÁRÍTANAK MINDEN FELELŐSSÉGET A SZERZŐDÉSBEN FOGLALT VAGY A SZERZŐDÉSEN KÍVÜLI, A SZOFTVERBEN VAGY A SZOFTVEREN KÍVÜL, A SZOFTVER VAGY A SZOFTVER HASZNÁLATÁNAK KÖVETKEZTÉBEN FELMERÜLŐ MEGHIBÁSODÁSSAL VAGY EGYÉB KÁROKKAL KAPCSOLATBAN.