Végfelhasználói licencszerződés

Ez a dokumentum az általad az alábbi listából letöltött licencelt alkalmazás és bármely kapcsolódó elektronikus dokumentáció („Licencelt alkalmazás”) végfelhasználója („te”) és a Canon Europa N.V. (székhely: Bovenkerkseweg 59, 1185 XB Amstelveen, Hollandia) („Alkalmazásszolgáltató”) (és/vagy annak külső beszállítói vagy leányvállalatai vagy kapcsolt vállalkozásai) között létrejött megállapodás. A Licencelt alkalmazás az EOS Companion vagy Lens Guru alkalmazásokat és frissített verziójukat jelenti és tartalmazza (kivétel, amikor külön feltételek vonatkoznak rá).

A Licencelt alkalmazás az Apple Inc. („Apple”) által üzemeltett weboldalról letölthető Apple® márkájú mobilkészüléken (például iPhone® , iPad® vagy iPod®) vagy egyéb Apple tulajdonú, vezeték nélküli kézi készüléken („Apple-készülék”) működő kézi szoftverplatformon való licencelt használatra, illetve a Google Inc. („Google”) által üzemeltetett, Android TM márkajelzésű készüléken vagy egyéb Android tulajdonú, vezeték nélküli kézi készüléken („Android-eszköz”) (együttesen „Eszköz”) működő kézi szoftverplatformon való licencelt használatra vonatkozó weboldalról tölthetsz le.

A LICENCELT ALKALMAZÁS TELEPÍTÉSÉVEL, ILLETVE HASZNÁLATÁVAL ELFOGADOD, HOGY A MEGÁLLAPODÁS FELTÉTELEI RÁD NÉZVE KÖTELEZŐ ÉRVÉNYŰEK. AMENNYIBEN NEM FOGADOD EL A MEGÁLLAPODÁS FELTÉTELEIT, NE TELEPÍTSD ÉS NE HASZNÁLD A LICENCELT ALKALMAZÁST.  Továbbá abban az esetben, ha egy, az Apple által üzemeltetett weboldalról kísérelsz meg letölteni, elismered és elfogadod, hogy az Apple és az Apple leányvállalatai a végfelhasználói licencszerződés harmadik fél szerinti kedvezményezettjei, valamint azt, hogy a végfelhasználói licencszerződés általad való elfogadásával az Apple jogosult (és elfogadja a jogosultságát) arra, hogy a végfelhasználói licencszerződést veled mint kedvezményezett harmadik féllel szemben érvényesítse.

Ezzel licencet szerzel a Licencelt alkalmazásnak kizárólagosan a szóban forgó licencfeltételek szerinti használatára (az alkalmazás tulajdonjoga nélkül), kivéve, ha te és az Alkalmazásszolgáltató között külön megállapodás jön létre, amely esetben a külön megállapodás általad való előzetes elfogadása esetében a Licencelt alkalmazás használatára a külön megállapodás feltételei irányadóak. Az Alkalmazásszolgáltató a számodra nem kifejezetten megadott minden jogot fenntart.

a. A licenc hatóköre

Az Alkalmazásszolgáltató által a Licencelt alkalmazásra vonatkozóan számodra biztosított licenc a Licencelt Alkalmazás a tulajdonodban vagy felügyeleted alatt lévő bármely eszközön történő használatára érvényes, és át nem ruházható. Ez a licenc nem teszi lehetővé, hogy a Licencelt alkalmazást olyan eszközökön használd, amelyek nem a te tulajdonodban vagy felügyeleted alatt állnak. Nem terjesztheted vagy teheted elérhetővé továbbá a Licencelt alkalmazást olyan hálózaton, ahol azt egyazon időben több eszköz is elérheti. A Licencelt alkalmazás nem adható bérbe, haszonbérletbe, kölcsönbe, és nem értékesíthető. Az alkalmazást nem lehet újraterjeszteni, illetve újraengedélyezni sem. A Licencelt alkalmazás, annak frissítései, illetve részei nem másolhatók (hacsak a szóban forgó licenc és a Használati szabályok azt kifejezetten nem engedélyezik), nem visszafordíthatók, nem visszatervezhetők, nem visszafejthetők. Nem engedélyezett továbbá a Licencelt alkalmazás forráskódjának származtatása, a Licencelt alkalmazás vagy annak frissítéseinek, illetve adott részének módosítása vagy abból származékos termék előállítása (kivéve és amilyen mértékben ezt a korlátozást az alkalmazandó jogszabályok tiltják, vagy amilyen mértékben a Licencelt alkalmazásban található nyílt forráskódú komponensek használatára vonatkozó licencfeltételek azt esetlegesen megengedik). Minden erre irányuló kísérlet az Alkalmazásszolgáltató és annak licenciaadói jogainak megsértését képezi. A korlátozás megszegése büntetőjogi eljárást von maga után, illetve kártérítési kötelezettséget eredményezhet. A licencfeltételek az Alkalmazásszolgáltató által biztosított, az eredeti Licencelt alkalmazás helyébe lépő és/vagy azt kiegészítő valamennyi frissítésre alkalmazandók, kivéve, ha az ilyen frissítéshez egy külön licenc társul, amely esetben az ilyen külön licenc feltételei az irányadók.

b. Hozzájárulás az adatok használatához

Elfogadod, hogy az Alkalmazásszolgáltató technikai adatokat és kapcsolódó információkat gyűjtsön és használjon fel (beleértve, de nem kizárólagosan a te eszközödre, rendszeredre és alkalmazásszoftveredre, valamint perifériás eszközeidre vonatkozó műszaki információkat), amelyek gyűjtése megadott időközönként történik a szoftverfrissítések, a terméktámogatás és a számodra a Licencelt alkalmazással összefüggésben biztosított további esetleges szolgáltatásnyújtás megkönnyítése érdekében. Az Alkalmazásszolgáltató ezen információkat felhasználhatja termékei fejlesztésére, illetve a téged célzó szolgáltatásnyújtásra, illetve technológiák biztosítására, amennyiben az effajta információfelhasználás során személyed nem kerül meghatározásra és csak addig, amíg az szükséges. A Licencelt alkalmazás használata során előfordulhat, hogy nevet kell adnia az Eszköznek. Beleegyezel, hogy olyan nevet, leírást vagy egyéb adatot adsz meg, mely nem alkalmas személyes azonosításodra.

c. Felmondás

A licenc a Licencelt alkalmazás általad történő eltávolításával, illetve az Alkalmazásszolgáltató általi felmondással veszti hatályát. A licencfeltételeknek való nemmegfelelés esetén licenc szerinti jogai az Alkalmazásszolgáltató vonatkozó értesítése nélkül automatikusan megszűnnek. A licenc visszavonásával köteles vagy megszüntetni a Licencelt alkalmazás mindennemű használatát, meg kell semmisítened annak minden (rész- vagy teljes) példányát.

d. Szolgáltatások

Harmadik felek anyagai. A Licencelt alkalmazás lehetővé teheti az Alkalmazásszolgáltató és harmadik felek szolgáltatásaihoz és weboldalaihoz (együttesen és külön-külön: „Szolgáltatások”) való hozzáférést. A Szolgáltatások használata internet-hozzáférést igényelhet, amelyet további szolgáltatási feltételek szabályozhatnak.

Tudomásul veszed, hogy a Szolgáltatások használata keretében olyan tartalommal találkozhatsz, amely sértőnek, nem helyénvalónak vagy kifogásolhatónak minősülhet, amely tartalom szókimondó nyelvezetet tartalmazhat. Tudomásul veszed ezenkívül, hogy bármely keresés vagy egy adott URL-cím beírása eredményeként automatikusan és nem szándékosan, kifogásolható anyagokra mutató linkek vagy hivatkozások jelenhetnek meg. Mindazonáltal te vállalod, hogy a Szolgáltatásokat saját kizárólagos felelősségedre használod, valamint azt, hogy az Alkalmazásszolgáltató semminemű felelősséggel nem tartozik feléd. Bizonyos szolgáltatások harmadik felek tartalmát, adatait, információit, alkalmazásait vagy anyagait („Harmadik felek anyagai”) jeleníthetik meg, tartalmazhatják vagy tehetik azokat elérhetővé, illetve hivatkozásokat adhatnak meg harmadik felek weboldalaihoz. A Szolgáltatások használatával elismered és elfogadod, hogy az Alkalmazásszolgáltató nem felelős az ilyen Harmadik felek anyagai vagy weboldalai tartalmának, pontosságának, teljességének, naprakészségének, érvényességének, szerzői jogoknak való megfelelőségének, jogszerűségének, illendőségének, minőségének vagy bármely egyéb vonatkozásának vizsgálatáért vagy értékeléséért. Az Alkalmazásszolgáltató nem garantál, támogat vagy vállal semmilyen felelősséget a te vagy bármely további személy irányában bármely harmadik fél szolgáltatásai, harmadik fél anyagai vagy weboldalai, vagy harmadik felek bármely egyéb anyaga, terméke vagy szolgáltatása tekintetében. A harmadik fél anyagai és a további weboldalakra irányító hivatkozások kizárólag a számodra nyújtott kényelmi szolgáltatásként kerülnek biztosításra. Adott Szolgáltatás által megjelenített pénzügyi információk csak általános tájékoztatási célt szolgálnak, és azokra nem ajánlott befektetési tanácsként támaszkodni. A Szolgáltatásokon keresztül megismert információkon alapuló értékpapír-tranzakciók végrehajtása előtt kérd ki pénzügyi szakember véleményét. A Szolgáltatások által biztosított helyadatok csak alapvető navigációs célokat szolgálnak és azok alapul vétele nem javasolt olyan helyzetekben, amikor pontos helyinformációkra van szükség, vagy ahol a hibás, pontatlan vagy hiányos helyadatok halálesethez, személyi sérüléshez vezethetnek, illetve anyagi vagy környezeti kárt okozhatnak. Sem az Alkalmazásszolgáltató, sem annak tartalomszolgáltatói nem garantálják az adott Szolgáltatás által megjelenített állományadatok vagy helyadatok rendelkezésre állását, pontosságát, teljességét, megbízhatóságát vagy időszerűségét.

Tudomásul veszed, hogy a Szolgáltatások az alkalmazandó szellemi tulajdonjogok és egyéb jogok (beleértve, de nem kizárólagosan a szerzői jogot) által védett saját tulajdonú tartalmat, információkat és anyagokat tartalmaznak, valamint vállalod, hogy a Szolgáltatások engedélyezett használatán kívül semmilyen más módon nem használsz fel hasonló saját tulajdonú tartalmat, információt vagy anyagokat. A Szolgáltatások, illetve azok részei semmilyen formában vagy módon nem reprodukálhatók. Vállalod, hogy semmilyen módon sem módosítod, adod bérbe vagy haszonbérbe, értékesíted vagy forgalmazod a Szolgáltatásokat, vagy hozol létre származékos anyagokat azok alapján. Vállalod továbbá, hogy nem keresel módot a Szolgáltatások nem engedélyezett módon történő igénybevételére – beleértve, de nem kizárólagosan a hálózati kapacitás kihasználását vagy leterhelését.

Vállalod továbbá, hogy a Szolgáltatásokat semmilyen módon sem használod fel zaklatás, visszaélés, fenyegetés, becsmérlés céljából, illetve más felek jogainak egyéb módon történő megsértésére. Ezenkívül tudomásul veszed, hogy az Alkalmazásszolgáltató semminemű felelősséggel nem tartozik a Szolgáltatások Nálad esetlegesen tapasztalt hasonló használatáért, sem a Szolgáltatások fentebbi használata eredményeképpen Neked címzett zaklató, fenyegető, rágalmazó, sértő vagy jogsértő üzenetekért vagy küldeményekért.

Továbbá az Eszközről elérhető, azon megjelenített vagy hivatkozásként feltüntetett harmadik fél szerinti Szolgáltatások és Harmadik felek anyagai nem állnak rendelkezésre minden nyelven vagy minden országban. Az Alkalmazásszolgáltató nem tesz észrevételt arra vonatkozóan, hogy az ilyen Szolgáltatások és Harmadik fél szerinti anyagok megfelelőek vagy bármely helyszínen elérhetők és használhatók. Amennyiben az ilyen Szolgáltatások vagy Harmadik fél szerinti anyagok felhasználása mellett döntesz, ezt a saját kezdeményezésedre teszed, és te felelsz az alkalmazandó jogszabályok betartásáért – beleértve, de nem kizárólagosan az alkalmazandó helyi jogszabályokat. Az Alkalmazásszolgáltató és annak licenciaadói fenntartják a jogot bármely Szolgáltatás előzetes értesítés nélküli módosítására, felfüggesztésére, eltávolítására vagy az azokhoz való hozzáférés letiltására. Az Alkalmazásszolgáltató semmilyen esetben sem tartozik felelősséggel hasonló Szolgáltatások eltávolításáért vagy az azokhoz való hozzáférés letiltásáért. Az Alkalmazásszolgáltatónak továbbá jogában áll bármely esetben, értesítés és kapcsolódó felelősségvállalás nélkül korlátozásokat bevezetni bizonyos Szolgáltatások elérésére.

. NINCS JÓTÁLLÁS

KIFEJEZETTEN ELISMERED ÉS ELFOGADOD, HOGY A LICENCELT ALKALMAZÁST SAJÁT KOCKÁZATODRA HASZNÁLOD, ÉS HOGY A KIELÉGÍTŐ MINŐSÉGGEL, TELJESÍTMÉNNYEL, PONTOSSÁGGAL ÉS ERŐFESZÍTÉSSEL ÖSSZEFÜGGŐ TELJES KOCKÁZAT TÉGED TERHEL. AZ ALKALMAZANDÓ JOGSZABÁLYOK ÁLTAL MEGENGEDETT LEGTELJESEBB MÉRTÉKBEN, A LICENCELT ALKALMAZÁS ÉS A LICENCELT ALKALMAZÁS ÁLTAL VÉGREHAJTOTT SZOLGÁLTATÁSOK („SZOLGÁLTATÁSOK”) RENDELKEZÉSRE BOCSÁTÁSA AZ „EREDETI ÁLLAPOTBAN” ÉS A „RENDELKEZÉSRE ÁLLÁS SZERINT” TÖRTÉNIK, BÁRMINEMŰ GARANCIAVÁLLALÁS NÉLKÜL. AZ ALKALMAZÁSSZOLGÁLTATÓ ÉS ANNAK LICENCIAADÓI EZENNEL A LICENCELT ALKALMAZÁST ÉS A SZOLGÁLTATÁSOKAT ÉRINTŐ VALAMENNYI GARANCIÁT ÉS FELTÉTELT ELUTASÍTJÁK, LEGYEN SZÓ AKÁR KIFEJEZETT, BENNEFOGLALT VAGY TÖRVÉNYES GARANCIÁRÓL (BELEÉRTVE, DE NEM KIZÁRÓLAGOSAN AZ ÉRTÉKESÍTHETŐSÉGRE, A KIELÉGÍTŐ MINŐSÉGRE, EGY ADOTT CÉLRA VALÓ MEGFELELŐSÉGRE, A PONTOSSÁGRA, A HASZONÉLVEZETRE ÉS HARMADIK FELEK JOGAINAK MEG NEM SÉRTÉSÉRE VONATKOZÓ GARANCIÁT). AZ ALKALMAZMÁSSZOLGÁLTATÓ NEM GARANTÁLJA A LICENCELT ALKALMAZÁS ZAVARTALAN HASZNÁLATÁT, ÉS AZT SEM, HOGY A LICENCELT ALKALMAZÁS FUNKCIÓI VAGY AZ ÁLTALA BIZTOSÍTOTT SZOLGÁLTATÁSOK MEGFELELNEK A TE KÖVETELMÉNYEIDNEK. NEM GARANTÁLJA TOVÁBBÁ AZT SEM, HOGY A LICENCELT ALKALMAZÁS VAGY SZOLGÁLTATÁSOK MŰKÖDTETÉSE ZAVARTALAN VAGY HIBAMENTES LESZ, ÉS AZT SEM, HOGY A LICENCELT ALKALMAZÁS VAGY SZOLGÁLTATÁSOK HIBÁIT KIJAVÍTJÁK. AZ ALKALMAZÁSSZOLGÁLTATÓ, ILLETVE ANNAK MEGHATALMAZOTT KÉPVISELŐJE ÁLTAL ADOTT SZÓBELI VAGY ÍROTT INFORMÁCIÓ, ILLETVE TANÁCS NEM HOZ LÉTRE GARANCIÁT. AMENNYIBEN A LICENCELT ALKALMAZÁS VAGY A SZOLGÁLTATÁSOK HIBÁSAK, AZ ÖSSZES SZÜKSÉGES SZERVIZELÉSI ÉS JAVÍTÁSI KÖLTSÉG TÉGED TERHEL. BIZONYOS JOGHATÓSÁGOK NEM TESZIK LEHETŐVÉ A BENNEFOGLALT GARANCIÁK KIZÁRÁSÁT, ILLETVE A FOGYASZTÓK VONATKOZÓ TÖRVÉNYES JOGAINAK KORLÁTOZÁSÁT, ENNEK MEGFELELŐEN A FENTI KIZÁRÁS ÉS KORLÁTOZÁSOK ESETLEGESEN RÁD NEM VONATKOZNAK.

Tudomásul veszed, hogy a Licencelt alkalmazást nem a Te egyéni elvárásaidnak való megfelelés céljából fejlesztették ki, ezért Te vagy a felelős annak biztosításáért, hogy a Licencelt alkalmazás dokumentációban ismertetett szolgáltatásai és funkciói megfeleljenek a Te követelményeidnek.

Tudomásul veszed továbbá a Licencelt alkalmazásnál az esetleges hibaelőfordulás lehetőségét, és elfogadod, hogy a kisebb hibák fennállása nem jelenti jelen licencmegállapodás megszegését.

Tudomásul veszed továbbá, hogy az Alkalmazásszolgáltató, az Alkalmazásszolgáltató leányvállalatai és kapcsolt vállalkozásai ésszerű felügyeletén kívüli események hatással lehetnek a Licencelt szolgáltatás használatára vagy elérésére is, azt korlátozhatják vagy megakadályozhatják – akár átmenetileg vagy maradandó módon.

f. FELELŐSSÉGKORLÁTOZÁS

A TÖRVÉNY ÁLTAL MEGENGEDETT LEGTELJESEBB MÉRTÉKBEN, AZ ALKALMAZÁSSZOLGÁLTATÓ SEMMILYEN ESETBEN SEM FELELŐS A LICENCELT ALKALMAZÁS ÁLTALAD VALÓ HASZNÁLATÁBÓL FAKADÓ VAGY AZZAL KAPCSOLATOS SZEMÉLYI SÉRÜLÉSÉRT, VAGY BÁRMELY VÉLETLEN, SPECIÁLIS, KÖZVETLEN VAGY KÖVETKEZMÉNYES KÁRÉRT, BELEÉRTVE, DE NEM KIZÁRÓLAGOSAN A NYERESÉG ELMARADÁSÁBÓL, AZ ADATVESZTÉSBŐL, AZ ÜZLETI TEVÉKENYSÉG MEGSZAKÍTÁSÁBÓL VAGY EGYÉB KERESKEDELMI KÁROKBÓL VAGY VESZTESÉGEKBŐL FAKADÓ KÁROKAT (KIVÁLTÓ OKUKTÓL FÜGGETLENÜL), A FELELŐSSÉG ELVÉTŐL (SZERZŐDÉSES, SZERZŐDÉSEN KÍVÜLI KÁROKOZÁS VAGY EGYÉB MÓD) FÜGGETLENÜL, ÉS AKKOR IS, HA AZ ALKALMAZÁSSZOLGÁLTATÓT TÁJÉKOZTATTÁK ILYEN KÁROK LEHETŐSÉGÉRŐL. BIZONYOS JOGHATÓSÁGOK NEM ENGEDÉLYEZIK A SZEMÉLYI SÉRÜLÉSRE VAGY VÉLETLEN VAGY KÖVETKEZMÉNYES KÁROKRA VONATKOZÓ FELELŐSSÉG KORLÁTOZÁSÁT, ÍGY ELŐFORDULHAT, HOGY EZ A KORLÁTOZÁS RÁD NEM VONATKOZIK. Az Alkalmazásszolgáltató veled szembeni teljes felelőssége az összes kárért (a személyi sérüléssel járó esetekben alkalmazandó törvények által esetlegesen előírtakon kívül) semmilyen esetben sem haladhatja meg az 50 euró (ötven euró) összeget. Amennyiben viszont te adott díjat fizettél a Licencelt alkalmazásért, értesítheted az Apple vagy Google vállalatot – amelyik számára fizettél a Licencelt alkalmazás letöltéséért vagy használatáért –, és az Apple vagy a Google visszatéríti ezt a díjat a saját vonatkozó feltételei szerint. Az Apple vagy Google nem vállal semmilyen egyéb felelősséget a Licencelt alkalmazás használatával, nem használatával vagy hibás voltával kapcsolatosan. A fenti korlátozások akkor is alkalmazandóak, ha a fent meghatározott jogorvoslat nem éri el az alapvető célját.

g. Exporttörvények

Nem használhatod vagy egyéb módon nem exportálhatod vagy exportálhatod újra a Licencelt alkalmazást, kizárólag az Egyesült Államok törvényei és a Licencelt alkalmazás beszerzésének helye szerinti joghatóság törvényei által engedélyezett módon és mértékben. Elsősorban, de nem kizárólagosan, a Licencelt alkalmazás nem exportálható vagy újraexportálható a) bármely olyan országba, amellyel szemben az Egyesült Államok embargót vezetett be, vagy b) bármely személy számára, aki az Egyesült Államok Pénzügyminisztériuma Speciálisan kijelölt személyek listáján vagy az Egyesült Államok Kereskedelmi Minisztériumának Tiltott személyek vagy Szervezetek listáján szerepel. A Licencelt alkalmazás használatával kijelented és garantálod, hogy nem ilyen országban tartózkodsz, és nem szerepelsz ilyen listán. Vállalod továbbá, hogy nem használod ezeket a termékeket az Egyesült Államok törvényei által tiltott célra, beleértve, de nem kizárólagosan a nukleáris, rakéta-, kémiai vagy biológiai fegyverek fejlesztését, tervezését, gyártását vagy előállítását.

h. Kereskedelmi elemek

A Licencelt alkalmazás és a kapcsolódó dokumentáció a 48 C.F.R. 2.101 cikkében foglaltak szerint „Kereskedelmi tétel”, amely „kereskedelmi számítógépes szoftverből” és „kereskedelmi számítógépes szoftverdokumentációból” áll, a 48 C.F.R. 12.212 cikkével vagy a 48 C.F.R. 227.7202 cikkében használt formában, az adott esetnek megfelelően. A 48 C.F.R. 12.212 cikkével vagy a 48 C.F.R. 227.7202-1–227.7202-4 cikkével konzisztens, az adott esetnek megfelelően; a kereskedelmi számítógépes szoftver és a kereskedelmi számítógépes szoftverdokumentáció egyesült államokbeli kormányzati végfelhasználók számára licencelve a) kizárólag kereskedelmi tételként, valamint b) csak azokkal a jogokkal, amelyek minden egyéb végfelhasználónak is meg vannak adva az e dokumentumban szereplő feltételek szerint. Közzé nem tett jogok fenntartva az Egyesült Államok szerzői jogi törvényei értelmében.

I. Törvények

A Szerződés a holland törvénykezésben hatályban lévő törvényekkel és jogszabályokkal összhangban áll. A felek között a Szerződés kapcsán felmerülő bármely vitás kérdést kizárólag az Amszterdami Elsőfokú Bíróság (Hollandia) tárgyalhatja. Az Alkalmazásszolgáltató azonban kizárólagos joggal rendelkezik e szakaszban foglaltakról való lemondásra és e megállapodásnak a felhasználó helyi törvényei és/vagy joghatósága szerinti végrehajtására.

j. Elérhetőség

Abban a nem valószínű esetben, ha Te vagy nem teljes mértékben elégedett a Licencelt alkalmazással, kérdésed merül fel, vagy támogatásra van szükséged, fordulj a Canon helyi képviseletéhez vagy viszonteladójához.

k. A licencelt alkalmazásban használt OSS

 

A Photo Companion licencelt alkalmazás az alábbi nyílt forráskódú szoftvert (OSS) használja

 1. A Keychain helper OSS az iOS/Swift MIT Copyright (c) 2015 Marketplacer licenc alá tartozik, az OSS és a licenc pedig a https://raw.githubusercontent.com/marketplacer/keychain-swift/master/LICENSE oldalon szerezhető be.

  Minden, a szoftverrel és a hozzá tartozó dokumentációs fájlokkal („Szoftver”) rendelkező személy számára díjmentesen biztosított az engedély a Szoftver korlátlan felhasználására, mely vonatkozik a Szoftver korlátozás nélküli használatára, másolására, módosítására, beolvasztására, közzétételére, terjesztésére, újraengedélyezésére és/vagy a Szoftver másolatának árusítására, valamint az engedély más személyekre történő átruházására az alábbi feltételek teljesülése esetén:


  A fenti szerzői jogi nyilatkozatot és ezt az engedélyezési megjegyzést a Szoftver minden példányához vagy jelentős részéhez csatolni kell.


  A CANON BÁRMINEMŰ KIFEJEZETT VAGY VÉLELMEZETT GARANCIAVÁLLALÁS NÉLKÜL, ADOTT ÁLLAPOTÁBAN BIZTOSÍTJA A SZOFTVERT. A TELJESSÉG IGÉNYE NÉLKÜL IDE ÉRTENDŐ AZ ÉRTÉKESÍTHETŐSÉGRE ÉS AZ ADOTT CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁGRA ÉS A JOGSZEGÉS HIÁNYÁRA VONATKOZÓ GARANCIAVÁLLALÁST IS. A SZERZŐK VAGY A SZERZŐI JOG TULAJDONOSAI ELHÁRÍTANAK MINDEN FELELŐSSÉGET A SZERZŐDÉSBEN FOGLALT VAGY A SZERZŐDÉSEN KÍVÜLI, A SZOFTVERBEN VAGY A SZOFTVEREN KÍVÜL, A SZOFTVER VAGY A SZOFTVER HASZNÁLATÁNAK KÖVETKEZTÉBEN FELMERÜLŐ MEGHIBÁSODÁSSAL VAGY EGYÉB KÁROKKAL KAPCSOLATBAN.


 2. Az ObjectMapper OSS az MIT License (MIT)-Copyright (c) 2014 Hearst licenc alá tartozik. Az OSS és a licenc a https://raw.githubusercontent.com/Hearst-DD/ObjectMapper/master/LICENSE oldalon szerezhető be.

  Minden, a szoftverrel és a hozzá tartozó dokumentációs fájlokkal („Szoftver”) rendelkező személy számára díjmentesen biztosított az engedély a Szoftver korlátlan felhasználására, mely vonatkozik a Szoftver korlátozás nélküli használatára, másolására, módosítására, beolvasztására, közzétételére, terjesztésére, újraengedélyezésére és/vagy a Szoftver másolatának árusítására, valamint az engedély más személyekre történő átruházására az alábbi feltételek teljesülése esetén:


  A fenti szerzői jogi nyilatkozatot és ezt az engedélyezési megjegyzést a Szoftver minden példányához vagy jelentős részéhez csatolni kell.


  A CANON BÁRMINEMŰ KIFEJEZETT VAGY VÉLELMEZETT GARANCIAVÁLLALÁS NÉLKÜL, ADOTT ÁLLAPOTÁBAN BIZTOSÍTJA A SZOFTVERT. A TELJESSÉG IGÉNYE NÉLKÜL IDE ÉRTENDŐ AZ ÉRTÉKESÍTHETŐSÉGRE ÉS AZ ADOTT CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁGRA ÉS A JOGSZEGÉS HIÁNYÁRA VONATKOZÓ GARANCIAVÁLLALÁST IS. A SZERZŐK VAGY A SZERZŐI JOG TULAJDONOSAI ELHÁRÍTANAK MINDEN FELELŐSSÉGET A SZERZŐDÉSBEN FOGLALT VAGY A SZERZŐDÉSEN KÍVÜLI, A SZOFTVERBEN VAGY A SZOFTVEREN KÍVÜL, A SZOFTVER VAGY A SZOFTVER HASZNÁLATÁNAK KÖVETKEZTÉBEN FELMERÜLŐ MEGHIBÁSODÁSSAL VAGY EGYÉB KÁROKKAL KAPCSOLATBAN.


 3. Alamofire OSS. Az OSS és a licenc a https://raw.githubusercontent.com/Alamofire/Alamofire/master/LICENSE oldalon szerezhető be.

  Copyright (c) 2014-2016 Alamofire Software Foundation (http://alamofire.org/)


  Minden, a szoftverrel és a hozzá tartozó dokumentációs fájlokkal („Szoftver”) rendelkező személy számára díjmentesen biztosított az engedély a Szoftver korlátlan felhasználására, mely vonatkozik a Szoftver korlátozás nélküli használatára, másolására, módosítására, beolvasztására, közzétételére, terjesztésére, újraengedélyezésére és/vagy a Szoftver másolatának árusítására, valamint az engedély más személyekre történő átruházására az alábbi feltételek teljesülése esetén:


  A fenti szerzői jogi nyilatkozatot és ezt az engedélyezési megjegyzést a Szoftver minden példányához vagy jelentős részéhez csatolni kell.


  A CANON BÁRMINEMŰ KIFEJEZETT VAGY VÉLELMEZETT GARANCIAVÁLLALÁS NÉLKÜL, ADOTT ÁLLAPOTÁBAN BIZTOSÍTJA A SZOFTVERT. A TELJESSÉG IGÉNYE NÉLKÜL IDE ÉRTENDŐ AZ ÉRTÉKESÍTHETŐSÉGRE ÉS AZ ADOTT CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁGRA ÉS A JOGSZEGÉS HIÁNYÁRA VONATKOZÓ GARANCIAVÁLLALÁST IS. A SZERZŐK VAGY A SZERZŐI JOG TULAJDONOSAI ELHÁRÍTANAK MINDEN FELELŐSSÉGET A SZERZŐDÉSBEN FOGLALT VAGY A SZERZŐDÉSEN KÍVÜLI, A SZOFTVERBEN VAGY A SZOFTVEREN KÍVÜL, A SZOFTVER VAGY A SZOFTVER HASZNÁLATÁNAK KÖVETKEZTÉBEN FELMERÜLŐ MEGHIBÁSODÁSSAL VAGY EGYÉB KÁROKKAL KAPCSOLATBAN.


 4. Bond OSS. Az OSS és a licenc a https://raw.githubusercontent.com/SwiftBond/Bond/master/LICENSE oldalon szerezhető be.

  Copyright (c) 2015-2016 Bond


  Minden, a szoftverrel és a hozzá tartozó dokumentációs fájlokkal („Szoftver”) rendelkező személy számára díjmentesen biztosított az engedély a Szoftver korlátlan felhasználására, mely vonatkozik a Szoftver korlátozás nélküli használatára, másolására, módosítására, beolvasztására, közzétételére, terjesztésére, újraengedélyezésére és/vagy a Szoftver másolatának árusítására, valamint az engedély más személyekre történő átruházására az alábbi feltételek teljesülése esetén:


  A fenti szerzői jogi nyilatkozatot és ezt az engedélyezési megjegyzést a Szoftver minden példányához vagy jelentős részéhez csatolni kell.


  A CANON BÁRMINEMŰ KIFEJEZETT VAGY VÉLELMEZETT GARANCIAVÁLLALÁS NÉLKÜL, ADOTT ÁLLAPOTÁBAN BIZTOSÍTJA A SZOFTVERT. A TELJESSÉG IGÉNYE NÉLKÜL IDE ÉRTENDŐ AZ ÉRTÉKESÍTHETŐSÉGRE ÉS AZ ADOTT CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁGRA ÉS A JOGSZEGÉS HIÁNYÁRA VONATKOZÓ GARANCIAVÁLLALÁST IS. A SZERZŐK VAGY A SZERZŐI JOG TULAJDONOSAI ELHÁRÍTANAK MINDEN FELELŐSSÉGET A SZERZŐDÉSBEN FOGLALT VAGY A SZERZŐDÉSEN KÍVÜLI, A SZOFTVERBEN VAGY A SZOFTVEREN KÍVÜL, A SZOFTVER VAGY A SZOFTVER HASZNÁLATÁNAK KÖVETKEZTÉBEN FELMERÜLŐ MEGHIBÁSODÁSSAL VAGY EGYÉB KÁROKKAL KAPCSOLATBAN.


 5. A UICollectionViewLeftAlignedLayout OSS a https://raw.githubusercontent.com/mokagio/UICollectionViewLeftAlignedLayout/master/LICENSE licenc alá tartozik.

  Copyright (c) 2014 Giovanni Lodi


  Minden, a szoftverrel és a hozzá tartozó dokumentációs fájlokkal („Szoftver”) rendelkező személy számára díjmentesen biztosított az engedély a Szoftver korlátlan felhasználására, mely vonatkozik a Szoftver korlátozás nélküli használatára, másolására, módosítására, beolvasztására, közzétételére, terjesztésére, újraengedélyezésére és/vagy a Szoftver másolatának árusítására, valamint az engedély más személyekre történő átruházására az alábbi feltételek teljesülése esetén:


  A fenti szerzői jogi nyilatkozatot és ezt az engedélyezési megjegyzést a Szoftver minden példányához vagy jelentős részéhez csatolni kell.


  A CANON BÁRMINEMŰ KIFEJEZETT VAGY VÉLELMEZETT GARANCIAVÁLLALÁS NÉLKÜL, ADOTT ÁLLAPOTÁBAN BIZTOSÍTJA A SZOFTVERT. A TELJESSÉG IGÉNYE NÉLKÜL IDE ÉRTENDŐ AZ ÉRTÉKESÍTHETŐSÉGRE ÉS AZ ADOTT CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁGRA ÉS A JOGSZEGÉS HIÁNYÁRA VONATKOZÓ GARANCIAVÁLLALÁST IS. A SZERZŐK VAGY A SZERZŐI JOG TULAJDONOSAI ELHÁRÍTANAK MINDEN FELELŐSSÉGET A SZERZŐDÉSBEN FOGLALT VAGY A SZERZŐDÉSEN KÍVÜLI, A SZOFTVERBEN VAGY A SZOFTVEREN KÍVÜL, A SZOFTVER VAGY A SZOFTVER HASZNÁLATÁNAK KÖVETKEZTÉBEN FELMERÜLŐ MEGHIBÁSODÁSSAL VAGY EGYÉB KÁROKKAL KAPCSOLATBAN.


 6. A RFQuiltLayout OSS a https://raw.githubusercontent.com/bryceredd/RFQuiltLayout/master/LICENSE.md licenc alá tartozik.

  Copyright (c) 2012 ITV LLC


  Minden, a szoftverrel és a hozzá tartozó dokumentációs fájlokkal („Szoftver”) rendelkező személy számára díjmentesen biztosított az engedély a Szoftver korlátlan felhasználására, mely vonatkozik a Szoftver korlátozás nélküli használatára, másolására, módosítására, beolvasztására, közzétételére, terjesztésére, újraengedélyezésére és/vagy a Szoftver másolatának árusítására, valamint az engedély más személyekre történő átruházására az alábbi feltételek teljesülése esetén:


  A fenti szerzői jogi nyilatkozatot és ezt az engedélyezési megjegyzést a Szoftver minden példányához vagy jelentős részéhez csatolni kell.


  A CANON BÁRMINEMŰ KIFEJEZETT VAGY VÉLELMEZETT GARANCIAVÁLLALÁS NÉLKÜL, ADOTT ÁLLAPOTÁBAN BIZTOSÍTJA A SZOFTVERT. A TELJESSÉG IGÉNYE NÉLKÜL IDE ÉRTENDŐ AZ ÉRTÉKESÍTHETŐSÉGRE ÉS AZ ADOTT CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁGRA ÉS A JOGSZEGÉS HIÁNYÁRA VONATKOZÓ GARANCIAVÁLLALÁST IS. A SZERZŐK VAGY A SZERZŐI JOG TULAJDONOSAI ELHÁRÍTANAK MINDEN FELELŐSSÉGET A SZERZŐDÉSBEN FOGLALT VAGY A SZERZŐDÉSEN KÍVÜLI, A SZOFTVERBEN VAGY A SZOFTVEREN KÍVÜL, A SZOFTVER VAGY A SZOFTVER HASZNÁLATÁNAK KÖVETKEZTÉBEN FELMERÜLŐ MEGHIBÁSODÁSSAL VAGY EGYÉB KÁROKKAL KAPCSOLATBAN.


 7. Az ICSPullToRefresh OSS a https://github.com/icodesign/ICSPullToRefresh.Swift/blob/master/LICENSE licenc alá tartozik.

  Copyright (c) 2015 Lei Wang


  Minden, a szoftverrel és a hozzá tartozó dokumentációs fájlokkal („Szoftver”) rendelkező személy számára díjmentesen biztosított az engedély a Szoftver korlátlan felhasználására, mely vonatkozik a Szoftver korlátozás nélküli használatára, másolására, módosítására, beolvasztására, közzétételére, terjesztésére, újraengedélyezésére és/vagy a Szoftver másolatának árusítására, valamint az engedély más személyekre történő átruházására az alábbi feltételek teljesülése esetén:


  A fenti szerzői jogi nyilatkozatot és ezt az engedélyezési megjegyzést a Szoftver minden példányához vagy jelentős részéhez csatolni kell.


  A CANON BÁRMINEMŰ KIFEJEZETT VAGY VÉLELMEZETT GARANCIAVÁLLALÁS NÉLKÜL, ADOTT ÁLLAPOTÁBAN BIZTOSÍTJA A SZOFTVERT. A TELJESSÉG IGÉNYE NÉLKÜL IDE ÉRTENDŐ AZ ÉRTÉKESÍTHETŐSÉGRE ÉS AZ ADOTT CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁGRA ÉS A JOGSZEGÉS HIÁNYÁRA VONATKOZÓ GARANCIAVÁLLALÁST IS. A SZERZŐK VAGY A SZERZŐI JOG TULAJDONOSAI ELHÁRÍTANAK MINDEN FELELŐSSÉGET A SZERZŐDÉSBEN FOGLALT VAGY A SZERZŐDÉSEN KÍVÜLI, A SZOFTVERBEN VAGY A SZOFTVEREN KÍVÜL, A SZOFTVER VAGY A SZOFTVER HASZNÁLATÁNAK KÖVETKEZTÉBEN FELMERÜLŐ MEGHIBÁSODÁSSAL VAGY EGYÉB KÁROKKAL KAPCSOLATBAN.


 8. A Fabric OSS licenc és a program a http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0 oldalon szerezhető be.

  A 2.0 verzió (a „licenc”) az Apache licenc alá tartozik; a fájlt kizárólag a licencet figyelembe véve lehet használni.


  Amennyiben a hatályos jogszabályok vagy a szerzői jogok tulajdonosai írásban másként nem rendelkeznek, a szoftver a licencnek megfelelően „PILLANATNYI ÁLLAPOTÁBAN” KERÜL FORGALOMBA BÁRMINEMŰ kifejezett vagy vélelmezett GARANCIAVÁLLALÁS ÉS FELTÉTEL NÉLKÜL.
  A licencben megszabott, adott nyelvhez tartozó engedélyeket és korlátozásokat a licencben találja.


 9. A Tealium OSS a https://github.com/Tealium/tealium-ios/blob/master/LICENSE.txt licencszerződés alá tartozik.

  A 2.0 verzió (a „licenc”) az Apache licenc alá tartozik; a fájlt kizárólag a licencet figyelembe véve lehet használni.


  Amennyiben a hatályos jogszabályok vagy a szerzői jogok tulajdonosai írásban másként nem rendelkeznek, a szoftver a licencnek megfelelően „PILLANATNYI ÁLLAPOTÁBAN” KERÜL FORGALOMBA BÁRMINEMŰ kifejezett vagy vélelmezett GARANCIAVÁLLALÁS ÉS FELTÉTEL NÉLKÜL. A licencben megszabott, adott nyelvhez tartozó engedélyeket és korlátozásokat a licencben találja.


Köszönjük érdeklődését a Tealium iOS Library (a „szoftver”) iránt, melynek tulajdonosa és licenckibocsátója a Tealium Inc. („Tealium”, „miénk”, „mi” vagy „minket”). Olvassa el figyelmesen a jelen licencszerződést (a „szerződés”), mivel ez tartalmazza a szoftver használatára és hozzáférésére vonatkozó használati feltételeket.


Abban az esetben, ha Ön a mi közvetlen versenytársunk, csak előzetes írásos beleegyezésünkkel férhet hozzá a szoftverhez. Továbbá tilos a szoftver, illetve bármely egyéb termékünk vagy szolgáltatásunk – a kereslet felmérésére, valamint teljesítményének, illetve működésének – teljesítményértékelési, illetve versenycélokra történő beszerzése.


A SZOFTVER LETÖLTÉSÉVEL, ILLETVE OLYAN TEALIUM ŰRLAP KITÖLTÉSÉVEL, MELY HIVATKOZIK A JELEN SZERZŐDÉSRE, ÖN ELFOGADJA ÉS BETARTJA A JELEN SZERZŐDÉST FELTÉTELEIT. ABBAN AZ ESETBEN, HA ÖN EGY VÁLLALAT VAGY EGYÉB JOGI SZEMÉLY NEVÉBEN JÁR EL, JOGA VAN AZOK ÉS LEÁNYVÁLLALATAINAK JELEN SZERZŐDÉSHEZ TÖRTÉNŐ ALÁRENDELÉSÉRE; EBBEN AZ ESETBEN AZ „ÖN(ÖK)” ÉS „ÖN(ÖK)É” KIFEJEZÉSEK A JOGI SZEMÉLYEKRE, A VÁLLALATOKRA ÉS AZOK LEÁNYVÁLLALATAIRA VONATKOZNAK. HA ÖN NEM JOGOSULT ERRE, ILLETVE NEM ÉRT EGYET A FELTÉTELEKKEL, ABBAN AZ ESETBEN TILOS A SZOFTVER HASZNÁLATA.


A szoftver használatára vonatkozó licenc érvényességi időtartamának kezdete („időtartam”) a fentieknek megfelelően a szerződés elfogadásával lép hatályba, és az „Elállás és felmondás” részben foglaltak betartásával szüntethető meg. Ez idő alatt olyan nem kizárólagos, nem átruházható, jogdíjmentes és korlátozott licencet biztosítunk Önnek (allicenc adására nincs lehetőség), mely lehetővé tesz a szoftver alábbi célokból történő felhasználását:


olyan szoftveralkalmazások és funkciók fejlesztése, melyek megfelelnek a Tealium termékekkel és szolgáltatásokkal történő használatra;
minőségbiztosítási tesztek a szoftveralkalmazás és a Tealium termékek, valamint szolgáltatások közötti kompatibilitás biztosítására; valamint
támogatási tesztek a szoftveralkalmazás és a Tealium termékek, valamint szolgáltatások közötti kompatibilitás javítására.Továbbá ez idő alatt a Tealium nem kizárólagos, nem átruházható, jogdíjmentes és korlátozott globális licencet biztosítunk Önnek (allicenc adására nincs lehetőség) a jelen szerződés keretein belül fejlesztett alkalmazások árusítására, sokszorosítására és forgalmazására közvetlenül, illetve több forgalmazón keresztül a végfelhasználók számára azonban akkor, és csak akkor, ha mindez egy végfelhasználói szerződés keretein belül történik, mely ugyanannyira védi a Tealium jogait, mint jelen szerződés.

Nem biztosítunk egyéb jogokat a szoftver számára. Csak ez időtartam alatt használhatja a szoftvert, minden olyan jogot fenntartunk, amely nem szerepel jelen szerződésben, és éppen ezért nem biztosítunk egyéb jogosultságokat és jogokat, melyek az álláspont megváltoztatásának kizárásából, illetve más körülményekből fakadnak. Tilos: (i) a szoftver másolása és többszörösítése (kivéve indokolt archiválás esetén); (ii) a szoftveren alapuló munka módosítása vagy létrehozása; (iii) a szoftver részeire bontása, visszafordítása vagy visszafejtése (kivéve a hatályos jogszabályban engedélyezett esetekben); illetve (iv) bármely védjegy, logó, szerzői jog vagy egyéb tulajdonra vonatkozó szerzői jog, jelzés, szimbólum, illetve címke eltávolítása a szoftverből. Továbbá tilos a szoftver illegális, illetve nem engedélyezett módon történő használata.

A Tealium ezennel fenntartja a szoftverhez és az azon alapuló munkához fűződő jogcímet, tulajdonjogot és szellemi tulajdonjogot. A „szellemi tulajdonjog” alá tartozik minden szabadalom, szerzői jog, üzleti titok és egyéb tulajdoni-, valamint szellemi tulajdonjogok, beleértve az erkölcsi jogokat. A szerződés szerzői jogok és egyéb szellemi tulajdonjogok által, valamint nemzetközi egyezmények által védett. Ön beleegyezik abba, hogy mi rendelkezünk bármilyen javaslattal, fejlesztési kéréssel, visszajelzéssel, javaslattal vagy bármilyen egyéb hozzájárulással az Ön, illetve a szoftvert használó felek részéről. A jelen szerződésben meghatározott licenc kivételével sem a jelen szerződés, sem annak végrehajtása nem ruház Önre Tealium szellemi tulajdonjogokat.

Általános feltételek és korlátozások
A szoftver kizárólag saját felelősségre használható.
Ön elfogadja, hogy a Tealium nem köteles szoftvertámogatás, illetve -frissítések vagy -javítások („frissítések”) biztosítására. Ha a Tealium saját belátása szerint úgy dönt, hogy frissítéseket biztosít Önnek, akkor a frissítések a szoftver, és ennek megfelelően a jelen szerződés részét képezik.
Ön beleegyezik abba, hogy nem sokszorosítja, másolja, árulja, illetve nem használja nem megfelelő módon a Szoftvert vagy annak funkcióit, illetve nem szerzi meg a szoftvert a Tealium előzetes, írásos beleegyezése nélkül.

Nincs jótállás
A SZOFTVER BIZTOSÍTÁSA „ADOTT ÁLLAPOTÁBAN” ÉS „ADOTT ELÉRHETŐSÉG MELLETT” TÖRTÉNIK, VALAMINT A TEALIUM VALAMENNYI GARANCIÁT ÉS FELTÉTELT ELUTASÍTJA, LEGYEN SZÓ AKÁR KIFEJEZETT VAGY BENNE d A TEALIUM AZ ÉRVÉNYESSÉGET NEM KORLÁTOZZA, UGYANAKKOR NEM GARANTÁLJA, HOGY A SZOLGÁLTATÁS MEGFELEL MAJD AZ ÖN IGÉNYEINEK, MEGSZAKÍTÁS NÉLKÜL, PONTOSAN, BIZTONSÁGOSAN ÉS HIBÁTLANUL TÖRTÉNIK MAJD; HOGY A SZOFTVER HASZNÁLATÁBÓL ADÓDÓ EREDMÉNYEK TELJES ÉRTÉKŰEK, PONTOSAK ÉS MEGBÍZHATÓAK LESZNEK; VALAMINT HOGY A MEGVÁSÁROLT TERMÉKEK, SZOLGÁLTATÁSOK, INFORMÁCIÓK, ÉS EGYÉB, A SZOFTVERREL EGYÜTT MEGVÁSÁROLT VAGY BESZERZETT ANYAGOK MEGFELELNEK AZ ÖN ELVÁRÁSAINAK, ILLETVE NEM VÁLLALJA A SZOFTVERBEN FELLÉPŐ HIBÁK JAVÍTÁSÁT.

A felelősség korlátozása
ÖN TUDOMÁSUL VESZI ÉS ELFOGADJA, HOGY A TEALIUM NEM VÁLLAL FELELŐSSÉGET ÖNNEL SZEMBEN SEMMIFÉLE KÖZVETLEN, KÖZVETETT, JÁRULÉKOS, KÜLÖNLEGES, KÖVETKEZMÉNYI VAGY PÉLDAÉRTÉKŰ KÁRÉRT, KORLÁTOZÁS NÉLKÜL IDEÉRTVE A FENTI OKOKBÓL EREDŐ, HASZON ELMARADÁSÁHOZ, A JÓ HÍRNÉV, A HASZNÁLHATÓSÁG, AZ ADATOK ELVESZTÉSÉHEZ VAGY EGYÉB IMMATERIÁLIS VESZTESÉGHEZ KAPCSOLÓDÓ KÁROKAT (MÉG AKKOR SEM, HA A TEALIUMOT TÁJÉKOZTATTÁK AZ ILYEN KÁROK BEKÖVETKEZTÉNEK LEHETŐSÉGÉRŐL); A PÓTTERMÉKEK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK BESZERZÉSÉÉRT, ILLETVE A SZOFTVEREN KERESZTÜL FOGADOTT TERMÉKEKÉRT, ADATOKÉRT, INFORMÁCIÓKÉRT, SZOLGÁLTATÁSOKÉRT ÉS ÜZENETEKÉRT; VALAMINT A TOVÁBBÍTOTT VAGY MEGLÉVŐ ADATOKHOZ VALÓ ILLETÉKTELEN HOZZÁFÉRÉSÉRT VAGY AZ ADATOK ILLETÉKTELEN MEGVÁLTOZTATÁSÁÉRT; A FELHASZNÁLÓI FIÓK MEGSZÜNTETÉSÉÉRT, ILLETVE A SZOFTVERHEZ KAPCSOLÓDÓ BÁRMELY EGYÉB ÜGYÉRT.
A JELEN SZERZŐDÉSTŐL ELTÉRŐ RENDELKEZÉSEK ESETÉBEN A TEALIUM A SZOFTVERBEN KELETKEZETT VAGY AZZAL KAPCSOLATBA HOZHATÓ ESETLEGES KÁROKAT (FÜGGETLENÜL ANNAK OKÁTÓL VAGY MÓDJÁTÓL) KIZÁRÓLAG A KÖVETKEZŐ ÖSSZEGEK KÖZÜL A MAGASABBAT, VAGY LEGALÁBB AZ EGYIKET KÖTELES MEGFIZETNI: (1) A PANASZ BEJELENTÉSÉT MEGELŐZŐ HAT (6) HÓNAPBAN A TEALIUM SZÁMÁRA KIFIZETETT ÖSSZEG ÉRTÉKE, (2) SZÁZÖTVEN USD (150 USD).

Elállás és felmondás
A Tealium saját belátása szerint bármikor és bármilyen okból megszüntetheti a licencet.
Ön saját belátása szerint, a Tealium felé történő előzetes írásos értesítés után azonnali hatállyal felbonthatja a szerződést.
A jelen szerződés felbontása, illetve lejárta után Ön köteles felhagyni a szoftver használatával, valamint meg kell semmisítenie a birtokában található összes eredeti példányt és másolatot. A Tealium írásos felszólításának eleget téve írásos nyilatkozattal Ön kijelenti, hogy a szerződés minden rendelkezésének megfelelt.
A másik fél írásos tájékoztatásával bármely fél felbonthatja a jelen szerződést, illetve szerződésszegés esetén abban az esetben, ha a szerződésszegési körülmények megszüntetése nem történik meg harminc (azaz 30) nappal azután, hogy a nem szerződésszegő fél benyújtotta az írásos tájékoztatást a másik fél számára.

Vegyes
A jelen szerződés megfelel a kaliforniai törvényeknek, éppen ezért bármilyen jogi nézeteltérés esetén nem lehet más joghatósághoz fordulni. Bármilyen, a jelen szerződésből fakadó jogvita vagy eljárás esetén Ön beleegyezik abba, hogy a San Diego County, Kalifornia területén található állami bírósághoz, illetve Kalifornia déli negyedeiben található szövetségi bíróságokhoz fordul a panasszal. Amennyiben a Tealium nem szerez érvényt a jelen szerződés bármely rendelkezésének, vagy nem gyakorolja az ezekből fakadó bármely jogát, ez nem értelmezhető az adott jogról vagy rendelkezésről való lemondásként. A jelen szerződés tartalmazza az Ön és a Tealium közötti megállapodást, szabályozza a szolgáltatás használatát, hatálytalanítva az Ön és a Tealium között korábban létrejött bármely megállapodást (beleértve többek között a szerződés korábbi változatait).

Szerzői jogokra vonatkozó információk/a szerződés feltételeinek elfogadása

**Az iPad, az iPhone és az iPod az Apple Inc. Egyesült Államokban és más országokban bejegyzett védjegye;
A Google a Google Inc. védjegye.
Az Android a Google Inc. védjegye.

A Lens Guru alkalmazás használatával tudomásul veszi és elfogadja, hogy a szolgáltatások és/vagy a licencelt alkalmazás az alábbi szerzői jogi védelemmel jár:

1. AndroidAnnotation

Az AndroidAnnotation létrehozója Pierre-Yves Ricau, támogatója pedig az eBusinessInformations.

A nyílt szoftverre vonatkozó további információkért látogass el a http://github.com/excilys/androidannotations/wiki oldalra.

2. AFNETWORKING

A MIT licenc (MIT)

Copyright (c) <év> <szerzői jog tulajdonosai>

Minden, a szoftverrel és a hozzá tartozó dokumentációs fájlokkal („Szoftver”) rendelkező személy számára díjmentesen biztosított az engedély a Szoftver korlátlan felhasználására, mely vonatkozik a Szoftver korlátozás nélküli használatára, másolására, módosítására, beolvasztására, közzétételére, terjesztésére, újraengedélyezésére és/vagy a Szoftver másolatának árusítására, valamint az engedély más személyekre történő átruházására az alábbi feltételek teljesülése esetén:

A fenti szerzői jogi nyilatkozatot és ezt az engedélyezési megjegyzést a Szoftver minden példányához vagy jelentős részéhez csatolni kell.

A CANON BÁRMINEMŰ KIFEJEZETT VAGY VÉLELMEZETT GARANCIAVÁLLALÁS NÉLKÜL, ADOTT ÁLLAPOTÁBAN BIZTOSÍTJA A SZOFTVERT. A TELJESSÉG IGÉNYE NÉLKÜL IDE ÉRTENDŐ AZ ÉRTÉKESÍTHETŐSÉGRE ÉS AZ ADOTT CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁGRA ÉS A JOGSZEGÉS HIÁNYÁRA VONATKOZÓ GARANCIAVÁLLALÁST IS. A SZERZŐK VAGY A SZERZŐI JOG TULAJDONOSAI ELHÁRÍTANAK MINDEN FELELŐSSÉGET A SZERZŐDÉSBEN FOGLALT VAGY A SZERZŐDÉSEN KÍVÜLI, A SZOFTVERBEN VAGY A SZOFTVEREN KÍVÜL, A SZOFTVER VAGY A SZOFTVER HASZNÁLATÁNAK KÖVETKEZTÉBEN FELMERÜLŐ MEGHIBÁSODÁSSAL VAGY EGYÉB KÁROKKAL KAPCSOLATBAN.