Nyomtatófej cseréje

Ezt az eljárást csak a nyomtatófej cseréjekor hajtsa végre. Semmilyen egyéb okból ne hajtsa végre az alábbi lépéseket, mivel ez a termék károsodását okozhatja.

・Ne cserélje ki a nyomtatófejet, amíg a készülék ki van kapcsolva.
・Csere közben ne kapcsolja ki a készüléket.
・Nem garantálható a nyomtatási minőség a használt nyomtatófej eltávolítása és visszahelyezése után.
・Ha a karbantartó kazetta kapacitása nem elegendő, a nyomtatófej cseréje nem hajtható végre.
・Előfordulhat, hogy a nyomtatófej cseréjével bizonyos problémák nem oldhatók meg.
・Ügyeljen arra, hogy a kezét vagy az ujjait ne szennyezze be tintával.

1. Kapcsolja be a készüléket.

2. Nyomja meg egyszer a [Home/Kezdőlap] gombot, majd tartsa lenyomva a [Stop/Leállítás] gombot legalább öt másodpercig. A készülék nyomtatófej-csere üzemmódba lép.

3. A következő képernyőn speciális megjegyzések jelennek meg. Erősítse meg őket, és válassza az „Igen” lehetőséget.

▶ Várjon néhány percet, amíg a következő utasítások megjelennek.

A panelen megjelenő információknak megfelelően kövesse az alábbi utasításokat.

4.

5.

6.

7. Óvatosan vegye ki az új nyomtatófejet a csomagolódobozból.

8. Helyezze a nyomtatófejet a nyomtatófejtartóba lassan és biztonságosan úgy, hogy a nyomtatófej ne érjen hozzá a körülötte lévő alkatrészekhez.

9.

10. A lapolvasó egység/fedél lecsukása után várjon néhány percet. Amikor megjelenik a kezdőképernyő, a nyomtatófej cseréje befejeződött.

További ajánlatok…