Home & Photo Printers PIXMA MG7751 Lifestyle side view

PIXMA MX924 – Wi-Fi-beállítási útmutató

Egyes hozzáférési pontok (amelyeket útválasztónak vagy hubnak is neveznek) egy „WPS” (a Wi-Fi Protected Setup rövidítése) felirattal ellátott, automatikus csatlakoztatásra szolgáló gombbal is rendelkeznek, amely segítségével az engedélyezett eszközök jelszó megadása nélkül csatlakoztathatók a hálózatra. Ez a legegyszerűbb módja a PIXMA nyomtató csatlakoztatásának, így amennyiben a hozzáférési pontnak van WPS gombja, a módszer segítségével történő csatlakozásra vonatkozó utasításokért válassza ki alább a „WPS csatlakozási mód” lapot.

Ha hozzáférési pontja nem támogatja a WPS-t, válassza ki alább a „Normál csatlakozási mód” lapot.

WPS csatlakozási mód

A WPS nyomógombos módszerének használatához a megkezdés előtt néhány feltételnek teljesülnie kell:

  • A hozzáférési ponton elérhető WPS nyomógombnak kell lennie. A részletekért tekintse át az eszköz felhasználói kézikönyvét.
    Ha a WPS nyomógomb nem elérhető, kövesse a Normál csatlakoztatási mód című rész alábbi utasításait.

  • Hálózatának a WPA (Wi-Fi Protected Access/Wi-Fi védelmi rendszer) vagy a WPA2 biztonsági protokollt kell használnia. A legtöbb WPS-szel rendelkező hozzáférési pont ezt a protokollt használja.


1. lépés

1. Nyomja meg a nyomtató [Menu/Menü] gombját (A).2. lépés

1. A [] gombokkal navigáljon a [Wireless LAN Setup/Vezeték nélküli LAN beállítása] vagy a [WLAN Setup/WLAN beállítása] ikonhoz, és nyomja meg az [OK] gombot (B).Amikor a vezeték nélküli kapcsolat engedélyezett, a (kék) Wi-Fi jelzőfény (C) világítani kezd.

A nyomtató automatikusan a WPS funkciót támogató hozzáférési pontot keres.


3. lépés

A nyomtató kijelzője az alábbi módon jelenik meg:1. Nyomja meg, és tartsa úgy a hozzáférési pont [WPS]-gombját nagyjából 5 másodpercig, majd engedje el.
A hozzáférési ponton található WPS elindításáról szóló pontos utasításokhoz olvassa el a használati útmutatót.

2. Két percen belül nyomja meg a nyomtató [OK] gombját.

A nyomtatón lévő (kék) Wi-Fi jelzőfény villog a hozzáférési pont keresése vagy csatlakoztatása közben.

3. Amikor az alábbi képernyő megjelenik, a beállítás befejezéséhez nyomja meg az [OK] gombot.Ezzel befejeződött a WPS beállítása.

Ezután folytassa a szoftver telepítésével, hogy a legtöbbet hozhassa ki PIXMA MX924 készülékéből.

Ha nem áll rendelkezésre a termékhez kapott telepítő CD, a folytatásoz töltse le az útmutatókat és a szoftvert.


Ha a WPS vezeték nélküli beállítás még az útmutató segítségével sem működik, további információért lépjen kapcsolatba velünk.


Normál csatlakoztatási mód

1. lépés

1. Nyomja meg a nyomtató [Menu/Menü] gombját (A).2. lépés

1. A [] gombokkal navigáljon a [Wireless LAN Setup/Vezeték nélküli LAN beállítása] vagy a [WLAN Setup/WLAN beállítása] ikonhoz, és nyomja meg az [OK] gombot (B). Amikor a vezeték nélküli kapcsolat engedélyezett, a (kék) Wi-Fi jelzőfény (C) világítani kezd. 


3. lépés

A nyomtató kijelzője az alábbi módon jelenik meg:1. Nyomja meg a [Stop/Reset/Stop/Visszaállítás gombot.

A következő képernyő jelenik meg. 2. Válassza ki a [Standard setup/Normál beállítás] menüpontot.

A nyomtató megkeresi a közvetlen közelben található összes elérhető vezeték nélküli hálózatot.

3. A [] gombokkal jelölje ki vezeték nélküli hálózata nevét (vagy SSID azonosítóját), majd a kiválasztáshoz nyomja meg az [OK] gombot. Ha nem biztos vezeték nélküli hálózata nevében, nézze meg a hozzáférési ponton található nyomtatott címkén, vagy pedig ellenőrizze le a hálózatot, amelyhez számítógépe kapcsolódik. Ha pedig nem találja hálózatát a felsoroltak között, a [Search Again/Ismételt keresés] menüpont eléréséhez nyomja meg a bal oldali funkciógombot (A).4. Az alábbiak közül az egyik képernyő megjelenik a nyomtatón, attól függően, hogy hozzáférési pontja melyik biztonsági módszert alkalmazza.


WEP


WPA/WPA2

5. Nyomja meg az [OK] gombot.

6. Adja meg a hálózati jelszót (WEP-kulcs vagy jelszó). Ha nem tudja biztosan vezeték nélküli hálózatának jelszavát, azt szintén a hozzáférési ponton lévő nyomtatott címkén találja meg. A karakterbevitel megkülönbözteti a kis- és nagybetűket.


A karakterbevitel akkor lehetséges, ha a billentyűzet megjelenik a nyomtató kijelzőjén.

Kövesse az alábbi műveletsort a. Ha megjelenik a (fent látható) képernyő-billentyűzet, nyomja meg a középső funkciógombot (A) a használni kívánt karaktereket támogató billentyűzet kiválasztásához.

Három különböző billentyűzet áll rendelkezésre (nagybetűk, kisbetűk és szám-/szimbólumbillentyűk). A készülék a középső funkciógomb minden megnyomására átvált a billentyűzettípusok között.

b. A [] gombok (B) segítségével válassza ki a kívánt karaktert a képernyő-billentyűzetről, majd nyomja meg az [OK] gombot a beviteléhez.

A bevitt karakterek a képernyő-billentyűzet felső részében (C) jelennek meg.

c. Karakter törléséhez nyomja meg a jobb oldali, [Del character/Karakter törlése] funkciógombot.

d. A fennmaradó karakterek beviteléhez ismételje meg az a és a b. lépést.

7. Ha beírta hálózati jelszavát, a [Done/Kész] menüpont kiválasztásához nyomja meg a bal oldali funkciógombot.

8. Győződjön meg arról, hogy a hálózati jelszó helyes-e.

Ha hibát vétett, az [OK] gomb megnyomásával szerkesztheti a beírt jelszót.9. A hálózathoz való csatlakozáshoz nyomja meg a bal oldali funkciógombot, és válassza ki az [End Setup/Beállítás vége] menüpontot.

10. Ha megjelenik az alábbi képernyő, a menüképernyőhöz való visszatéréshez nyomja meg az [OK] gombot.Ezzel befejeződött a normál csatlakoztatás beállítása.

Ezután folytassa a szoftver telepítésével, hogy a legtöbbet hozhassa ki PIXMA MX924 készülékéből.
Ha nem áll rendelkezésre a termékhez kapott telepítő CD, a folytatásoz töltse le az útmutatókat és a szoftvert.


Ha a vezeték nélküli beállítás még az útmutató segítségével sem működik, további információért lépjen kapcsolatba velünk.


Hálózati beállítások visszaállítása a gyári alapértelmezett beállításokra

Ha hálózati beállításait vissza kell állítania a gyári alapértelmezett beállításokra – például a hozzáférési pont megváltoztatása esetén –, kövesse az alábbi utasításokat: 


1. lépés

1. Nyomja meg a nyomtató [Menu/Menü] gombját (A). 2. lépés

1. A [] gombokkal (A) navigáljon a [Setup/Beállítás] ikonhoz2. Nyomja meg az [OK] gombot (B). 


3. lépés

1. A [] gombokkal (A) navigáljon a [Device settings/Készülék beállításai] ikonhoz. 2. Nyomja meg az [OK] gombot (B). 


4. lépés

1. A [] gombokkal (A) navigáljon a [LAN settings/LAN beállításai] ikonhoz.2. Nyomja meg az [OK] gombot (B).


5. lépés

1. A [] gombokkal (A) navigáljon a [Reset LAN settings/LAN-beállítások visszaállítása] ikonhoz.Nyomja meg az [OK] gombot (B).


3. A [] gombokkal (A) válassza ki a [Yes/Igen] lehetőséget, majd a visszaállítás megerősítéséhez nyomja meg az [OK] gombot (B). A képernyőn a „Processing...Please wait momentarily”/„Feldolgozás alatt...kérem várjon” felirat jelenik meg.

4. Amikor a képernyőn megjelenik a „Following is completed”/„A folyamat befejeződött” felirat, a LAN-beállítások visszaállításának befejezéséhez nyomja meg az [OK] gombot (B).

A vezeték nélküli hálózat beállításai visszaálltak a gyári alapértelmezett beállításokra.


Ha a folyamatot az útmutató segítségével sem lehet végrehajtani, további információért lépjen kapcsolatba velünk.

Feedback