Home & Photo Printers PIXMA MG7751 Lifestyle side view

PIXMA MX495 – Wi-Fi-beállítási útmutató

Egyes hozzáférési pontok (amelyeket útválasztónak vagy hubnak is neveznek) egy „WPS” (a Wi-Fi Protected Setup rövidítése) felirattal ellátott, automatikus csatlakoztatásra szolgáló gombbal is rendelkeznek, amely segítségével az engedélyezett eszközök jelszó megadása nélkül csatlakoztathatók a hálózatra. Ez a legegyszerűbb módja a PIXMA nyomtató csatlakoztatásának, így amennyiben a hozzáférési pontnak van WPS gombja, a módszer segítségével történő csatlakozásra vonatkozó utasításokért válassza ki alább a „WPS csatlakozási mód” lapot.

Ha hozzáférési pontja nem támogatja a WPS-t, válassza ki alább a „Normál csatlakozási mód” lapot.

WPS csatlakozási mód

A WPS nyomógombos módszerének használatához a megkezdés előtt néhány feltételnek teljesülnie kell:

 • A hozzáférési ponton elérhető WPS nyomógombnak kell lennie. A részletekért tekintse át az eszköz felhasználói kézikönyvét.
  Ha a WPS nyomógomb nem elérhető, kövesse a Normál csatlakoztatási mód című rész alábbi utasításait.

 • Hálózatának a WPA (Wi-Fi Protected Access/Wi-Fi védelmi rendszer) vagy a WPA2 biztonsági protokollt kell használnia. A legtöbb WPS-szel rendelkező hozzáférési pont ezt a protokollt használja.

 1. Nyomja meg a nyomtató [Setup/Beállítás] gombját (B). 2. A nyílgombok segítségével (C) válassza ki a [Device settings/Készülék beállításai] menüpontot, majd nyomja meg az [OK] gombot. 3. A nyílgombok segítségével (C) válassza ki a [Wireless LAN setup/Vezeték nélküli LAN beállítása] menüpontot, majd nyomja meg az [OK] gombot. 4. A nyomtató automatikusan a WPS funkciót támogató hozzáférési pontot keres.
  A nyomtató képernyőjén a következő üzenet jelenik meg: „Press WPS button of the wireless router about 5 sec. and press [OK] on this printer” (Tartsa lenyomva 5 mp-ig a vezeték nélküli útválasztó WPS-gombját, majd nyomja meg a nyomtató [OK] gombját.”)

 5. Tartsa lenyomva a hozzáférési pont [WPS] gombját körülbelül 5 másodpercig, majd engedje el.
  A hozzáférési ponton található WPS elindításáról szóló pontos utasításokhoz olvassa el a használati útmutatót.

 6. Két percen belül nyomja meg a nyomtató [OK] gombját. A csatlakozást követően a következő képernyő jelenik meg. A beállítás befejezéséhez nyomja meg az [OK] gombot.

Ha egy másik képernyő jelenik meg, olvassa el a használati útmutató „hibaelhárítás” részét.


Hálózati beállítások ellenőrzése

Annak ellenőrzésére, hogy nyomtatóját sikerült-e vezeték nélküli hálózathoz csatlakoztatni, kinyomtathatja nyomtatója hálózati beállításait.

 1. Győződjön meg arról, hogy a nyomtató be van kapcsolva.
 2. Töltsön be egy A4 vagy Letter méretű normál papírlapot.
 3. Nyomja meg a nyomtató [Setup/Beállítás] gombját (B). 4. A nyílgomb segítségével (C) válassza ki a [Device settings/Készülék beállításai] menüpontot, majd nyomja meg az [OK] gombot. 5. A nyílgomb segítségével (C) válassza ki a [LAN settings/LAN-beállítások] menüpontot, majd nyomja meg az [OK] gombot. 6. A nyílgomb segítségével (C) válassza ki a [Print LAN details/LAN-adatok nyomtatása] menüpontot, majd nyomja meg az [OK] gombot.
  A készülék kinyomtat egy hálózati adatlapot.Amikor elolvassa a kinyomtatott adatlapot, ellenőrizze, hogy a „Connection” (Kapcsolat) mező „Active” (Aktív) állapotot jelez-e, és hogy az SSID mező – „Service Set Identifier” (szolgáltatáskészlet-azonosító) (vagy vezeték nélküli hálózatának neve) – vezeték nélküli hálózatának pontos nevét tartalmazza-e.


Ezzel befejeződött a WPS beállítása.

Ezután folytassa a szoftver telepítésével, hogy a legtöbbet hozhassa ki PIXMA MX495 készülékéből.

Ha nem áll rendelkezésre a termékhez kapott telepítő CD, töltse le az útmutatókat és a szoftvert.

Ha a vezeték nélküli beállítás még az útmutató segítségével sem működik, további információért lépjen kapcsolatba velünk.


Normál csatlakoztatási mód

 1. Nyomja meg a nyomtató [Setup/Beállítás] gombját (B). 2. A nyílgombok segítségével (C) válassza ki a [Device settings/Készülék beállításai] menüpontot, majd nyomja meg az [OK] gombot. 3. A nyílgombok segítségével (C) válassza ki a [Wireless LAN setup/Vezeték nélküli LAN beállítása] menüpontot, majd nyomja meg az [OK] gombot. 4. A [Stop/Reset/Leállítás/visszaállítás] gomb megnyomását követően megjelenik a következő képernyő. Ezután nyomja meg az [OK] gombot.  A nyomtató megkeresi a közvetlen közelben található összes elérhető vezeték nélküli hálózatot.

 5. A nyílgombok segítségével válassza ki hálózata nevét (más néven SSID azonosítóját), majd nyomja meg kétszer az [OK] gombot.
  Ha nem biztos vezeték nélküli hálózata nevében, nézze meg a hozzáférési ponton található nyomtatott címkén, vagy pedig ellenőrizze le a hálózatot, amelyhez számítógépe kapcsolódik. 
  Ha pedig nem találja hálózatát a felsoroltak között, a nyílgombok segítségével válassza ki a [Search again/Ismételt keresés] lehetőséget, majd nyomja meg az [OK] gombot.

 6. Ha megjelenik a következő képernyő, a készülék számgombjának segítségével írja be vezeték nélküli hálózata biztonsági jelszavát.  A készülék háromféle beviteli móddal rendelkezik: nagybetűs mód, kisbetűs mód, szám mód. A nagybetűs (A), kisbetűs (a) vagy szám (1) módra való átváltáshoz nyomja meg a [] gombot. A képernyő jobb felső részén jelenik meg.
  Nagybetűs módban például a gomb egyszeri megnyomására egy „A” betű jelenik meg, míg a gomb kétszeri megnyomásával egy „B” betű kerül a képernyőre, stb. Ha egy gombhoz két karakter van hozzárendelve, a másik karakter eléréséhez nyomja meg a nyílgombot. Ha véletlenül hibát vétett, a karaktert a gombbal törölheti. A jelszó beírását követően nyomja meg az [OK] gombot.

 7. A csatlakozást követően a következő képernyő jelenik meg. A beállítás befejezéséhez nyomja meg az [OK] gombot.Ezzel befejeződött a Wi-Fi beállítása. Ezután telepítse a mellékelt szoftvert.

Ha nem áll rendelkezésre a termékhez kapott telepítő CD, töltse le az útmutatókat és a szoftvert.


Hálózati beállítások visszaállítása a gyári alapértelmezett beállításokra

Ha hálózati beállításait vissza kell állítania a gyári alapértelmezett beállításokra – például a hozzáférési pont megváltoztatása esetén –, kövesse az alábbi utasításokat:

 1. Nyomja meg a nyomtató [Setup/Beállítás] gombját (B). 2. A nyílgombok segítségével (C) válassza ki a [Device settings/Készülék beállításai] menüpontot, majd nyomja meg az [OK] gombot. 3. A nyílgombok segítségével válassza ki a [Reset setting/Beállítás visszaállítása] lehetőséget, majd nyomja meg az [OK] gombot. 4. A nyílgombok segítségével válassza ki a [LAN settings/LAN beállításai] menüpontot, majd nyomja meg az [OK] gombot. 5. A nyílgombok segítségével válassza ki a [Yes/Igen] lehetőséget, majd nyomja meg az [OK] gombot.A vezeték nélküli hálózat beállításai visszaálltak a gyári alapértelmezett beállításokra.

A kezdőképernyőhöz való visszatéréshez nyomja meg a [Copy/Másolás] gombot.

Ha a folyamatot az útmutató segítségével sem lehet végrehajtani, további információért lépjen kapcsolatba velünk.

Feedback