Home & Photo Printers PIXMA MG7751 Lifestyle side view

PIXMA MP495 – Wi-Fi-beállítási útmutató

Egyes hozzáférési pontok (amelyeket útválasztónak vagy hubnak is neveznek) egy „WPS” (a Wi-Fi Protected Setup rövidítése) felirattal ellátott, automatikus csatlakoztatásra szolgáló gombbal is rendelkeznek, amely segítségével az engedélyezett eszközök jelszó megadása nélkül csatlakoztathatók a hálózatra. Ez a legegyszerűbb módja a PIXMA nyomtató csatlakoztatásának, így amennyiben a hozzáférési pontnak van WPS gombja, a módszer segítségével történő csatlakozásra vonatkozó utasításokért válassza ki alább a „WPS csatlakozási mód” lapot.

Ha hozzáférési pontja nem támogatja a WPS-t, válassza ki alább a „Normál csatlakozási mód” lapot.

WPS csatlakozási mód

A WPS nyomógombos módszerének használatához a megkezdés előtt néhány feltételnek teljesülnie kell:

  • A hozzáférési ponton elérhető WPS nyomógombnak kell lennie. A részletekért tekintse át az eszköz felhasználói kézikönyvét. Ha a WPS nyomógomb nem elérhető, kövesse a Normál csatlakoztatási mód című rész alábbi utasításait.
  • Hálózatának a WPA (Wi-Fi Protected Access/Wi-Fi védelmi rendszer) vagy a WPA2 biztonsági protokollt kell használnia. A legtöbb WPS-szel rendelkező hozzáférési pont ezt a protokollt használja.

1. lépés

Győződjön meg arról, hogy a nyomtató be van kapcsolva.

Bekapcsolt állapotban a LED kijelző az alábbi ábrán látható módon világít.1. Tartsa lenyomva a nyomtató [Maintenance/Karbantartás] gombját (A) körülbelül 5 másodpercig.2. Győződjön meg arról, hogy a LED kijelző az alábbi ábrán látható módon villog.2. lépés

1. Nyomja meg a [Fit to page/Oldalhoz illesztés] gombot (A).2. Győződjön meg arról, hogy a LED kijelző a fenti ábrán látható módon villog, majd 2 percen belül nyomja meg a hozzáférési pont [WPS] gombját.

A WPS gomb megnyomásával kapcsolatos pontos információkért tekintse meg a hozzáférési pont kézikönyvét.

A nyomtatón lévő (kék) Wi-Fi jelzőfény villog a hozzáférési pont keresése vagy csatlakoztatása közben.

3. Ha a vezeték nélküli kapcsolat létrejött, a LED kijelző körülbelül 3 percig világítani kezd, majd az alábbi ábrán látható módon átvált „1”-re. Győződjön meg arról, hogy a nyomtató (kék) Wi-Fi jelzőfénye szintén világít-e.Ha a LED kijelzőn megjelenik a következők közül bármelyik hibakód (felváltva villog az „E” betű, egy „Szám”, majd még egy „Szám”), a hiba törléséhez nyomja meg a [Black/Fekete] vagy a [Colour/Színes] gombot, majd ismételje meg az 1. és a 2. lépést.

Speciális hibák részletezése:


Error/Hiba E, 2, 1.Ez a hibaüzenet akkor jelenik meg, amikor a vezeték nélküli kapcsolat beállítása nem történt meg a WPS gomb megnyomását követő 2 percen belül.

  • Be van-e kapcsolva a hozzáférési pont? Ha a hozzáférési pont már be van kapcsolva, kapcsolja ki, majd újra be.


Error/Hiba E, 2, 3.Ez a hibaüzenet akkor jelenik meg, amikor a számítógép több WPS hozzáférési pontot is észlel. Várjon egy rövid ideig, majd konfigurálja újra a WPS beállításokat.

Ha egynél több hozzáférési pontja is van, csak egy hozzáférési ponton nyomja meg a [WPS] gombot.


Hálózati beállítások ellenőrzése

Annak ellenőrzésére, hogy nyomtatóját sikerült-e vezeték nélküli hálózathoz csatlakoztatni, kinyomtathatja nyomtatója hálózati beállításait:

1. Győződjön meg róla, hogy a nyomtató be van-e kapcsolva.

2. Töltsön be egy A4 vagy Letter méretű normál papírlapot.

3. Nyomja meg többször a [Maintenance/Karbantartás] gombot (A), amíg a LED kijelzőn a nem jelenik meg.4. Nyomja meg a [Colour/Színes] vagy a [Black/Fekete] gombot.

Amikor elolvassa a kinyomtatott adatlapot, ellenőrizze, hogy a „Link Status” (Kapcsolat állapota) mező „Active” (Aktív) állapotot jelez-e, és hogy az SSID mező – „Service Set Identifier” (szolgáltatáskészlet-azonosító) (vezeték nélküli hálózatának neve) – vezeték nélküli hálózatának pontos nevét tartalmazza-e.


Ezzel befejeződött a WPS beállítása.


Ezután folytassa a szoftver telepítésével, hogy a legtöbbet hozhassa ki PIXMA MP495 készülékéből.

Ha nem áll rendelkezésre a termékhez kapott telepítő CD, a folytatásoz töltse le az útmutatókat és a szoftvert.


Ha a WPS vezeték nélküli beállítás még az útmutató segítségével sem működik, további információért lépjen kapcsolatba velünk.


Normál csatlakoztatási mód

1. lépés

1. Helyezze be a nyomtatóhoz kapott CD-t, és futtassa a telepítőt.

Windows-felhasználók – Ha a „Telepítő CD-ROM” nem indul el automatikusan, helyezze be ismét a CD-ROM-ot a számítógépbe, kattintson a [My Computer/Sajátgép] ikonra, majd válassza ki a CD-ROM-ot, és kattintson duplán a [MSETUP4.EXE] fájlra.
Windows 8 felhasználók - kattintson duplán a [Canon_IJ] lehetőségre. A kiválasztási ablak megnyílását követően kattintson duplán a [MSETUP4.EXE]fájlra.


Mac-felhasználók - Kattintson duplán az asztalra kihelyezett [Canon_IJ] ikonra. A szoftver letöltésének megkezdéséhez a kiválasztási ablak megnyílását követően kattintson a [SETUP/TELEPÍTÉS] lehetőségre.


Ha nem áll rendelkezésre a termékhez kapott telepítő CD, a folytatásoz töltse le az útmutatókat és a szoftvert.


2. Ha megjelenik a kezdőképernyő, kattintson a [Next/Tovább] gombra.3. Csatlakozási módnak válassza a [Wireless Connection/Vezeték nélküli kapcsolat] lehetőséget.4. Győződjön meg arról, hogy a nyomtató be van kapcsolva, majd kattintson a [Next/Tovább] gombra.2. lépés

1. Kattintson a [Connect to the network/Csatlakozás a hálózathoz] elemre.2. Tartsa lenyomva a nyomtató [Maintenance/Karbantartás] gombját (A) körülbelül 5 másodpercig.Ezután kattintson a [Next/Tovább] gombra.

3. Győződjön meg arról, hogy a LED kijelző az alábbi ábrán látható módon villog.Ezután kattintson a [Next/Tovább] gombra.

4. Ha megjelenik a következő képernyő, kattintson a [Wireless Setup Using the USB Cable/Vezeték nélküli hálózat beállítása USB-kábel segítségével] lehetőségre.5. Ha megjelenik a következő képernyő, válasszon régiót, majd kattintson a [Next/Tovább] gombra.6. Ha megjelenik a következő képernyő, válasszon nyelvet, majd kattintson a [Next/Tovább] gombra.3. lépés

1. Ha megjelenik a következő képernyő, válassza ki a telepíteni kívánt szoftvert, majd kattintson a [Next/Tovább] gombra. Ha ekkor még nem döntötte el, melyik szoftvert kívánja telepíteni, ne aggódjon, hiszen később bármikor eltávolíthatja.2. Ha megjelenik a következő képernyő, a végfelhasználói licencszerződés elfogadásához kattintson a [Yes/Igen] gombra.3. Ha megjelenik a következő képernyő, kattintson a [Next/Tovább] gombra.


Windows-felhasználóknakMac-felhasználóknak4. Ha megjelenik a következő képernyő, a tartozék USB-kábel segítségével csatlakoztassa nyomtatóját a számítógéphez. Ezen a kábelen található a csatlakozón lévő  szimbólum.


WindowsMacintosh készüléken(Ha Ön Mac-felhasználó, kattintson a [Next/Tovább] gombra.)

5. Ha a számítógép érzékeli a nyomtatót, a következő képernyő jelenik meg. Megjelenik annak a hozzáférési pontnak a neve, amelyikhez a számítógép csatlakozik (ahol a „xxxxxxxxxxxxx” jelölés látható). Ha ez az a vezeték nélküli hálózat, amelyikhez nyomtatóját csatlakoztatni szeretné, kattintson a [Yes/Igen] gombra. Ellenkező esetben kattintson a [No/Nem] gombra.


WindowsMacintosh készüléken<Csak Mac-felhasználóknak>

Ha megjelenik a következő képernyő, kattintson az [Allow/Engedélyezés] gombra.6. Ha megjelenik a következő képernyő, csatlakoztassa le nyomtatóját a számítógépről, majd kattintson a [Next/Tovább] gombra.


WindowsMacintosh készüléken7. A következő képernyőn a nyomtató típusa, valamint a vezeték nélküli hálózat neve (vagy SSID azonosítója) olvasható.


WindowsMacintosh készülékenKattintson a [Complete/Kész] gombra. Kattintson az [OK] gombra.

Ezzel befejeződött a Windows beállítása.

<Csak Mac-felhasználóknak>

Ha megjelenik a következő képernyő, kattintson az [Add printer/Nyomtató hozzáadása] gombra.Ha megjelenik a következő képernyő, válassza ki a [Canon IJ Network] illesztőprogram-verziót, majd kattintson az [Add/Hozzáadás] gombra.Ezzel befejeződött a Mac beállítása.

Ha a vezeték nélküli beállítás még az útmutató segítségével sem működik, további információért lépjen kapcsolatba velünk.


Hálózati beállítások visszaállítása a gyári alapértelmezett beállításokra

Ha hálózati beállításait vissza kell állítania a gyári alapértelmezett beállításokra – például a hozzáférési pont megváltoztatása esetén –, kövesse az alábbi utasításokat.

Megjegyzés: Az inicializálás töröl minden hálózati beállítást a számítógépen, így lehetetlenné válik a nyomtatás vagy a szkennelés, amíg meg nem történik a nyomtató új hálózati beállításokkal való újrakonfigurálása.


1. Nyomja meg többször a [Maintenance/Karbantartás] gombot (A), amíg a LED kijelzőn a nem jelenik meg.2. Nyomja meg a [Colour/Színes]vagy a [Black/Fekete] gombot.


Ezzel véget ért a hálózati beállítások inicializálása.

A hálózat beállításai visszaálltak a gyári alapértelmezett beállításokra.


Ha a folyamatot az útmutató segítségével sem lehet végrehajtani, további információért lépjen kapcsolatba velünk.

Feedback