Home & Photo Printers PIXMA MG7751 Lifestyle side view

PIXMA MG3550 – Wi-Fi-beállítási útmutató

Egyes hozzáférési pontok (amelyeket útválasztónak vagy hubnak is neveznek) egy „WPS” (a Wi-Fi Protected Setup rövidítése) felirattal ellátott, automatikus csatlakoztatásra szolgáló gombbal is rendelkeznek, amely segítségével az engedélyezett eszközök jelszó megadása nélkül csatlakoztathatók a hálózatra. Ez a legegyszerűbb módja a PIXMA nyomtató csatlakoztatásának, így amennyiben a hozzáférési pontnak van WPS gombja, a módszer segítségével történő csatlakozásra vonatkozó utasításokért válassza ki alább a „WPS csatlakozási mód” lapot.

Ha hozzáférési pontja nem támogatja a WPS-t, válassza ki alább a „Normál csatlakozási mód” lapot.

WPS csatlakozási mód

A WPS nyomógombos módszerének használatához a megkezdés előtt néhány feltételnek teljesülnie kell:

  • A hozzáférési ponton elérhető WPS nyomógombnak kell lennie.
    A részletekért tekintse át az eszköz felhasználói kézikönyvét.
    Ha a WPS nyomógomb nem elérhető, kövesse a Normál csatlakoztatási mód című rész alábbi utasításait.

  • Hálózatának a WPA (Wi-Fi Protected Access/Wi-Fi védelmi rendszer) vagy a WPA2 biztonsági protokollt kell használnia. A legtöbb WPS-szel rendelkező hozzáférési pont ezt a protokollt használja.


1. lépés

Győződjön meg arról, hogy a nyomtató be van kapcsolva.

Tartsa lenyomva a nyomtató tetején található [Wi-Fi] gombot  , amíg a jelzőfény egyszer fel nem villan.

2. lépés

Győződjön meg, hogy a gomb mellett található jelzőfény kéken villog, majd két percen belül nyomja meg a hozzáférési pontnál található [WPS] gombot.

A hozzáférési ponton található WPS elindításáról szóló pontos részletekért olvassa el a használati útmutatót.

A nyomtatón lévő (kék) Wi-Fi jelzőfény villog a hozzáférési pont keresése közben, a hozzáférési ponthoz való csatlakozáskor pedig felvillan a tápellátás és a Wi-Fi jelzőfény.

Ha a nyomtató sikeresen kapcsolódott vezeték nélküli hálózatához, a tápellátás és a Wi-Fi jelzőfény villogása megszűnik, és folyamatosan világít.


Hálózati beállítások ellenőrzése


Annak ellenőrzésére, hogy nyomtatóját sikerült-e vezeték nélküli hálózathoz csatlakoztatni, kinyomtathatja nyomtatója hálózati beállításait.


1. Győződjön meg róla, hogy a nyomtató be van-e kapcsolva.

2. Töltsön be egy A4 vagy Letter méretű normál papírlapot.

3. Tartsa lenyomva a [Resume/Cancel/Folytatás/Mégse  ] gombot, amíg a jelzőfény  15-ször felvillan, majd engedje el.
A készülék kinyomtat egy hálózati adatlapot.

Amikor elolvassa a kinyomtatott adatlapot, ellenőrizze, hogy a „Connection” (Kapcsolat) mező „Active” (Aktív) állapotot jelez-e, és hogy az SSID mező – „Service Set Identifier” (szolgáltatáskészlet-azonosító) (vezeték nélküli hálózatának neve) – vezeték nélküli hálózatának pontos nevét tartalmazza-e.Ezzel befejeződött a WPS beállítása.


Ezután folytassa a szoftver telepítésével, hogy a legtöbbet hozhassa ki PIXMA MG3550 készülékéből.

Ha nem áll rendelkezésre a termékhez kapott telepítő CD, a folytatásoz töltse le az útmutatókat és a szoftvert.


Ha a WPS vezeték nélküli beállítás még az útmutató segítségével sem működik, további információért lépjen kapcsolatba velünk.


Normál csatlakoztatási mód

1. lépés

1. Ha Windows-felhasználó, helyezze be a nyomtatóhoz kapott CD-t, és futtassa a telepítőt.

Ha nem áll rendelkezésre a termékhez kapott telepítő CD, a folytatásoz töltse le az útmutatókat és a szoftvert.


2. Ha megjelenik a kezdőképernyő, kattintson a [Next/Tovább] gombra.


<Csak Mac-felhasználóknak>

Ha megjelenik a következő képernyő, a súgóeszköz telepítésének engedélyezéséhez írja be a jelszót, majd kattintson az [Install Helper/Súgó telepítése] lehetőségre.


Ha megjelenik a következő képernyő, kattintson a [Next/Tovább] gombra.


Megjegyzés: Ha megjelenik egy képernyő, ahol választani kell az USB vagy a hálózati kapcsolat használata között, válassza a [Wireless Connection/Hálózati kapcsolat] lehetőséget.


3. Győződjön meg arról, hogy a nyomtató be van kapcsolva, és hogy a tápellátás jelzőfény is világít, majd kattintson a [Next/Tovább] gombra.
2. lépés

1. Kattintson a [Connect to the network/Csatlakozás a hálózathoz] elemre.


2. Ha megjelenik a következő képernyő, kattintson a [Cableless setup/Kábel nélküli beállítás] lehetőségre.

Megjegyzés:  Mivel Windows XP-felhasználók számára a kábel nélküli telepítési eljárás nem támogatott, ők válasszák az [Other setup/Egyéb beállítások] lehetőséget, majd folytassák az 5. lépéssel.


3. Ha megjelenik a [Connection via Cableless setup/Csatlakozás kábel nélküli beállítás segítségével] képernyő, tartsa lenyomva a nyomtató [Wi-Fi] gombját (A), amíg a narancssárga jelzőfény (B) 2-szer fel nem villan, majd a második villanás után engedje el.


4. Ellenőrizze, hogy a (kék) Wi-Fi jelzőfény (A) gyorsan villog-e, és hogy a (zöld) tápellátás jelzőfény világít-e. Kattintson a [Next/Tovább] gombra.


Megjegyzés: Hálózati kapcsolata a telepítés idejére ideiglenesen megszakad.


Kattintson a [Next/Tovább] gombra.

5. Csak Windows-felhasználóknak: Válassza ki a [Wireless Setup Using the USB Cable/Vezeték nélküli hálózat beállítása USB-kábel segítségével] lehetőségre.


3. lépés

1. Ha megjelenik a következő képernyő, válasszon régiót, majd kattintson a [Next/Tovább] gombra.
2. Ha megjelenik a következő képernyő, válassza ki tartózkodási helyét, majd kattintson a [Next/Tovább] gombra.
3. Ha megjelenik a következő képernyő, válassza ki a telepíteni kívánt szoftvert, majd kattintson a [Next/Tovább] gombra. Ha ekkor még nem döntötte el, melyik szoftvert kívánja telepíteni, ne aggódjon, hiszen később bármikor eltávolíthatja.
4. Ha megjelenik a következő képernyő, a végfelhasználói licencszerződés elfogadásához kattintson a [Yes/Igen] gombra.


<Csak Windows-felhasználóknak>


Ha megjelenik a következő képernyő, kattintson a [Next/Tovább] gombra.


5. A következő képernyőn a nyomtató típusa, valamint a vezeték nélküli hálózat neve (vagy SSID azonosítója) olvasható.

Windows (kivéve: Windows XP felhasználók)


Kattintson a [Complete/Kész] gombra.


Ezzel befejeződött a Windows kábel nélküli beállítása.

A Windows XP felhasználók, vagy azok a felhasználók, akiknek nyomtatóját a számítógép nem érzékeli, folytassák a 6. pontban részletezett USB-telepítéssel.

<Csak Mac-felhasználóknak>


Ha megjelenik a következő képernyő, kattintson az [Add printer/Nyomtató hozzáadása] gombra.


Ha megjelenik a következő képernyő, válassza ki a [Canon IJ Network] illesztőprogram-verziót, majd kattintson az [Add/Hozzáadás] gombra.


A beállítás befejezéséhez kattintson a [Next/Tovább] gombra.


Ezzel befejeződött a Mac kábel nélküli beállítása.


Azok a felhasználók, akiknek nyomtatóját a számítógép nem érzékeli, folytassák a 6. pontban részletezett USB-telepítéssel.


USB-kábel beállítása Windows XP felhasználók, valamint azok részére, akiknek nyomtatóját a számítógép nem érzékeli.

6. Válassza ki a [Set up network connection via USB/Vezeték nélküli hálózat beállítása USB-kábel segítségével] lehetőséget, majd kattintson a [Next/Tovább] gombra.


7. Ha megjelenik a következő képernyő, a tartozék USB-kábel segítségével csatlakoztassa nyomtatóját a számítógéphez. Ezen a kábelen található a csatlakozón lévő szimbólum.


Ha Ön Mac-felhasználó, kattintson a [Next/Tovább] gombra.


8. Ha a számítógép érzékeli a nyomtatót, a következő képernyő jelenik meg.


Megjelenik annak a hozzáférési pontnak a neve, amelyikhez a számítógép csatlakozik (ahol a „xxxxxxxxxxxxx” jelölés látható).

Ha ez az a vezeték nélküli hálózat, amelyikhez nyomtatóját csatlakoztatni szeretné, kattintson a [Yes/Igen] gombra.


<Csak Mac-felhasználóknak>


Ha megjelenik a következő képernyő, kattintson az [Allow/Engedélyezés] gombra.
9. Ha megjelenik a következő képernyő, csatlakoztassa le nyomtatóját a számítógépről, majd kattintson a [Next/Tovább] gombra.


<Csak Windows rendszer esetén>


Ha megjelenik a következő képernyő, kattintson az [Complete/Befejezés] gombra.


Ezzel befejeződött a Windows beállítása.


<Csak Mac-felhasználóknak>


Ha a számítógép érzékeli a nyomtatót, megjelenik a következő képernyő a hozzáférési pont nevével, amelyhez számítógépe kapcsolódik (ahol a „xxxxxxxxxxxxx” jelölés látható). Kattintson az [OK] gombra.


Ha megjelenik a következő képernyő, kattintson az [Add printer/Nyomtató hozzáadása] gombra.


Ha megjelenik a következő képernyő, válassza ki a [Canon IJ Network] illesztőprogram-verziót, majd kattintson az [Add/Hozzáadás] gombra.


A beállítás befejezéséhez kattintson a [Next/Tovább] gombra.


Ezzel befejeződött a Mac beállítása.


Ha a vezeték nélküli beállítás még az útmutató segítségével sem működik, további információért lépjen kapcsolatba velünk.


Hálózati beállítások visszaállítása a gyári alapértelmezett beállításokra

Ha hálózati beállításait vissza kell állítania a gyári alapértelmezett beállításokra – például a hozzáférési pont megváltoztatása esetén –, kövesse az alábbi utasításokat.

Megjegyzés: Az inicializálás töröl minden hálózati beállítást a számítógépen, így lehetetlenné válik a nyomtatás vagy a szkennelés, amíg meg nem történik a nyomtató új hálózati beállításokkal való újrakonfigurálása.


A hálózati beállítások inicializálásához kövesse az alábbi műveletsort:


1. Tartsa lenyomva a [RESUME/CANCEL/FOLYTATÁS/MÉGSE  ] gombot, amíg a riasztás jelzőfény  17-szer felvillan.

2. Engedje el a [RESUME/CANCEL/FOLYTATÁS/MÉGSE ] gombot.


A hálózat beállításai visszaálltak a gyári alapértelmezett beállításokra.


Ha a folyamatot az útmutató segítségével sem lehet végrehajtani, további információért lépjen kapcsolatba velünk.

Feedback