PIXMA MG3550 nyomtató vezeték nélküli kapcsolatainak beállítása

A PIXMA MG3550 nyomtató vezeték nélküli kapcsolatainak beállításához és a nyomtató gyári beállításainak visszaállításához olvassa el az útmutatót.

Egyes hozzáférési pontokon (bizonyos esetekben útválasztóként vagy hubként szerepelnek) „WPS” feliratú, automatikus kapcsolódási gomb található, amely a védett Wi-Fi beállításra utal.

Ez lehetővé teszi az engedélyezett eszközök, így a PIXMA MG3550 készülék csatlakozását is a hálózathoz anélkül, hogy jelszó beírására lenne szükség, valamint biztosítja az eszközök csatlakoztatásának gyors és egyszerű módját.

Ez a módszer messze a legegyszerűbb módja a PIXMA MG3550 készülék csatlakoztatásának, így amennyiben a hozzáférési pontnak van WPS gombja, utasításokért a módszer segítségével történő csatlakozással kapcsolatban alább válassza ki a „WPS csatlakozási mód” lapot.

Ha útválasztója nem támogatja a WPS-t, alternatív útmutatóink segítségével is csatlakoztathatja a PIXMA MG3550 nyomtatót. Ehhez alább válassza ki a „Normál csatlakozási mód” lapot.

WPS csatlakozási mód

A WPS nyomógombos módszerének használatához a megkezdés előtt néhány feltételnek teljesülnie kell:

  • A hozzáférési ponton elérhető WPS nyomógombnak kell lennie. A részletekért tekintse át az eszköz felhasználói kézikönyvét. Ha a WPS nyomógomb nem elérhető, kövesse a Normál csatlakozási mód lapon található utasításokat.
  • Hálózatának a WPA (Wi-Fi Protected Access/Wi-Fi védelmi rendszer) vagy a WPA2 biztonsági protokollt kell használnia. A legtöbb WPS-szel rendelkező hozzáférési pont ezt a protokollt használja.

1. lépés

Győződjön meg arról, hogy a nyomtató be van kapcsolva.

Tartsa lenyomva a nyomtató tetején található [Wi-Fi] gombot [MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Wifi button , amíg a jelzőfény egyszer fel nem villan.

2. lépés

Győződjön meg, hogy a gomb mellett található jelzőfény kéken villog, majd két percen belül nyomja meg a hozzáférési pontnál található [WPS] gombot.

A hozzáférési ponton található WPS elindításáról szóló pontos részletekért olvassa el a használati útmutatót.

A nyomtatón lévő (kék) Wi-Fi jelzőfény villog a hozzáférési pont keresése közben, a hozzáférési ponthoz való csatlakozáskor pedig felvillan a tápellátás és a Wi-Fi jelzőfény.

Ha a nyomtató sikeresen kapcsolódott vezeték nélküli hálózatához, a tápellátás és a Wi-Fi jelzőfény villogása megszűnik, és folyamatosan világít.

Hálózati beállítások ellenőrzése

Annak ellenőrzésére, hogy nyomtatóját sikerült-e vezeték nélküli hálózathoz csatlakoztatni, kinyomtathatja nyomtatója hálózati beállításait.

1. Győződjön meg arról, hogy a nyomtató be van kapcsolva.

2. Töltsön be egy A4 vagy Letter méretű normál papírlapot.

3. Tartsa lenyomva a [Resume/Cancel/Folytatás/Mégse[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page stop button] gombot, amíg a jelzőfény [MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection tab 1_2 15-ször felvillan, majd engedje el.
A készülék kinyomtat egy hálózati adatlapot.

Amikor elolvassa a kinyomtatott adatlapot, ellenőrizze, hogy a „Connection” (Kapcsolat) mező „Active” (Aktív) állapotot jelez-e, és hogy az SSID mező – „Service Set Identifier” (szolgáltatáskészlet-azonosító) (vezeték nélküli hálózatának neve) – vezeték nélküli hálózatának pontos nevét tartalmazza-e.


Ezzel befejeződött a WPS beállítása.

Ezután folytassa a szoftver telepítésével, hogy a legtöbbet hozhassa ki PIXMA MG3550 készülékéből.

Ha a termékhez nem kapott telepítő CD-t, a PIXMA termékcsalád oldaláról kiválasztva a terméket letöltheti az útmutatókat és a szoftvert.

Ha a WPS vezeték nélküli beállítás még az útmutató segítségével sem működik, további információért lépjen kapcsolatba velünk.


Normál csatlakozási mód

1. lépés

1. Ha Windows-felhasználó, helyezze be a nyomtatóhoz kapott CD-t, és futtassa a telepítőt.

Ha a termékhez nem kapott telepítő CD-t, vagy pedig Mac-felhasználó, a PIXMA termékcsalád oldaláról kiválasztva a terméket letöltheti az útmutatókat és a szoftvert.

2. Ha megjelenik a kezdőképernyő, kattintson a [Next/Tovább] gombra.

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection tab 2_1

<Csak Mac-felhasználóknak>

Ha megjelenik a következő képernyő, a súgóeszköz telepítésének engedélyezéséhez írja be a jelszót, majd kattintson az [Install Helper/Súgó telepítése] lehetőségre.

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection tab 2_2

Ha megjelenik a következő képernyő, kattintson a [Next/Tovább] gombra.

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection tab 2_3

Megjegyzés: Ha megjelenik egy képernyő, ahol választani kell az USB vagy a hálózati kapcsolat használata között, válassza a [Wireless Connection/Hálózati kapcsolat] lehetőséget.

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection tab 2_4

3. Győződjön meg arról, hogy a nyomtató be van kapcsolva, és hogy a tápellátás jelzőfény is világít, majd kattintson a [Next/Tovább] gombra.

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection tab 2_5


2. lépés

1. Kattintson a [Connect to the network/Csatlakozás a hálózathoz] lehetőségre.

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection tab 2_6

2. Ha megjelenik a következő képernyő, kattintson a [Cableless setup/Kábel nélküli beállítás] lehetőségre.

Megjegyzés: Mivel Windows XP-felhasználók számára a kábel nélküli telepítési eljárás nem támogatott, ők válasszák az [Other setup/Egyéb beállítások] lehetőséget, majd folytassák az 5. lépéssel.

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection tab 2_7

3. Ha megjelenik a [Connection via Cableless setup/Csatlakozás kábel nélküli beállítás segítségével] képernyő, tartsa lenyomva a nyomtató [Wi-Fi] gombját (A), amíg a narancssárga jelzőfény (B) 2-szer fel nem villan, majd a második villanás után engedje el.

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection tab 2_8

4. Ellenőrizze, hogy a (kék) Wi-Fi jelzőfény (A) gyorsan villog-e, és hogy a (zöld) tápellátás jelzőfény világít-e. Kattintson a [Tovább] gombra.

Megjegyzés: Hálózati kapcsolata a telepítés idejére ideiglenesen megszakad.

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection tab 2_9

Kattintson a [Tovább] gombra.

5. Csak Windows-felhasználóknak: Válassza ki a [Wireless Setup Using the USB Cable/Vezeték nélküli hálózat beállítása USB-kábel segítségével] lehetőségre.

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection tab 2_10

3. lépés

1. Ha megjelenik a következő képernyő, válasszon régiót, majd kattintson a [Next/Tovább] gombra.

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection tab 2_11


2. Ha megjelenik a következő képernyő, válassza ki tartózkodási helyét, majd kattintson a [Next/Tovább] gombra.

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection tab 2_12


3. Ha megjelenik a következő képernyő, válassza ki a telepíteni kívánt szoftvert, majd kattintson a [Next/Tovább] gombra. Ha ekkor még nem döntötte el, melyik szoftvert kívánja telepíteni, ne aggódjon, hiszen később bármikor eltávolíthatja.

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection tab 2_13


4. Ha megjelenik a következő képernyő, a végfelhasználói licencszerződés elfogadásához kattintson a [Yes/Igen] gombra.

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection tab 2_14

<Csak Windows-felhasználóknak>

Ha megjelenik a következő képernyő, kattintson a [Next/Tovább] gombra.

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection tab 2_15

5. A következő képernyőn a nyomtató típusa, valamint a vezeték nélküli hálózat neve (vagy SSID azonosítója) olvasható.

Windows (kivéve: Windows XP felhasználók)

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection tab 2_16

Kattintson a [Complete/Kész] gombra.


Ezzel befejeződött a Windows kábel nélküli beállítása.

A Windows XP felhasználók, vagy azok a felhasználók, akiknek nyomtatóját a számítógép nem érzékeli, folytassák a 6. pontban részletezett USB-telepítéssel.


<Csak Mac-felhasználóknak>

Ha megjelenik a következő képernyő, kattintson az [Add printer/Nyomtató hozzáadása] gombra.

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection tab 2_17

Ha megjelenik a következő képernyő, válassza ki a [Canon IJ Network] illesztőprogram-verziót, majd kattintson az [Add/Hozzáadás] gombra.

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection tab 2_18

A beállítás befejezéséhez kattintson a [Next/Tovább] gombra.


Ezzel befejeződött a Mac kábel nélküli beállítása.

Azok a felhasználók, akiknek nyomtatóját a számítógép nem érzékeli, folytassák a 6. pontban részletezett USB-telepítéssel.


USB-kábel beállítása Windows XP felhasználók, valamint azok részére, akiknek nyomtatóját a számítógép nem érzékeli.

6. Válassza ki a [Set up network connection via USB/Vezeték nélküli hálózat beállítása USB-kábel segítségével] lehetőséget, majd kattintson a [Next/Tovább] gombra.

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection tab 2_19

7. Ha megjelenik a következő képernyő, a tartozék USB-kábel segítségével csatlakoztassa nyomtatóját a számítógéphez. Ezen a kábelen található a csatlakozón lévő [MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection tab 2_20 szimbólum.

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection tab 2_21

Ha Ön Mac-felhasználó, kattintson a [Next/Tovább] gombra.


8. Ha a számítógép érzékeli a nyomtatót, a következő képernyő jelenik meg.

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection tab 2_22

Megjelenik annak a hozzáférési pontnak a neve, amelyikhez a számítógép csatlakozik (ahol a „xxxxxxxxxxxxx” jelölés látható).

Ha ez az a vezeték nélküli hálózat, amelyikhez nyomtatóját csatlakoztatni szeretné, kattintson a [Yes/Igen] gombra.

<Csak Mac-felhasználóknak>

Ha megjelenik a következő képernyő, kattintson az [Allow/Engedélyezés] gombra.

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection tab 2_23


9. Ha megjelenik a következő képernyő, csatlakoztassa le nyomtatóját a számítógépről, majd kattintson a [Next/Tovább] gombra.

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection tab 2_24

<Csak Windows rendszer esetén>

Ha megjelenik a következő képernyő, kattintson az [Complete/Befejezés] gombra.

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection tab 2_25

Ezzel befejeződött a Windows beállítása.


<Csak Mac-felhasználóknak>

Ha a számítógép érzékeli a nyomtatót, megjelenik a következő képernyő a hozzáférési pont nevével, amelyhez számítógépe kapcsolódik (ahol a „xxxxxxxxxxxxx” jelölés látható). Kattintson az [OK] gombra.

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection tab 2_26

Ha megjelenik a következő képernyő, kattintson az [Add printer/Nyomtató hozzáadása] gombra.

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection tab 2_27

Ha megjelenik a következő képernyő, válassza ki a [Canon IJ Network] illesztőprogram-verziót, majd kattintson az [Add/Hozzáadás] gombra.

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection tab 2_18

A beállítás befejezéséhez kattintson a [Next/Tovább] gombra.

Ezzel befejeződött a Mac beállítása.

Ha a vezeték nélküli beállítás még az útmutató segítségével sem működik, további információért lépjen kapcsolatba velünk.


A PIXMA MG3550 nyomtató hálózati beállításainak visszaállítása a gyári alapértelmezett beállításokra

Ha hálózati beállításait vissza kell állítania a gyári alapértelmezett beállításokra – például a hozzáférési pont megváltoztatása esetén –, kövesse az alábbi utasításokat.

Megjegyzés: Az inicializálás töröl minden hálózati beállítást a számítógépen, így lehetetlenné válik a nyomtatás vagy a szkennelés, amíg meg nem történik a nyomtató új hálózati beállításokkal való újrakonfigurálása.

A hálózati beállítások inicializálásához kövesse az alábbi műveletsort:

1. Tartsa lenyomva a [RESUME/CANCEL/FOLYTATÁS/MÉGSE [MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page stop button ] gombot, amíg a riasztás jelzőfény [MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection tab 1_2 17-szer felvillan.

2. Engedje el a [RESUME/CANCEL/FOLYTATÁS/MÉGSE [MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page stop button ] gombot.

A hálózat beállításai visszaálltak a gyári alapértelmezett beállításokra.

Ha a folyamatot az útmutató segítségével sem lehet végrehajtani, további információért lépjen kapcsolatba velünk.