EOS R10 fényképezőgépváz és RF-S 18-150mm F3.5-6.3 kitobjektív – INGYENES NYEREMÉNYSORSOLÁS

1. A CANON ÉS A RÉSZTVEVŐK


1.1. A nyereménysorsolást a Canon Europe (3 The Square, UB11 1ET, Egyesült Királyság, a továbbiakban: „Canon”) szervezi.


1.2. A jelentkezők (a továbbiakban:„Résztvevők”) olyan, legalább 18. életévüket betöltött személyek lehetnek, akik az Egyesült Királyság, Írország, Franciaország, Belgium, Hollandia, Luxemburg, Spanyolország, Portugália, Németország, Ausztria, Svájc, Norvégia, Dánia, Csehország, Szlovákia, Magyarország, Törökország, Görögország, Románia, Szlovénia vagy Bulgária területén rendelkeznek lakóhellyel.


1.3. A Canon és leányvállalatainak alkalmazottai és családtagjaik, a vállalat ügynökei, illetve a jelen promócióban és a szponzori tevékenységben közvetlenül érintett személyek nem vehetnek részt a nyereménysorsolásban.


1.4. A versenyre való jelentkezéssel minden résztvevő magára nézve kötelező érvényűnek fogadta el a jelen feltételeket, kivéve, ha írásban másféle megállapodásra került sor.


2. A NYEREMÉNYSORSOLÁSBAN VALÓ RÉSZVÉTEL MÓDJA


2.1. Az ingyenes nyereményjáték a https://www.canon-europe.com/cameras/eos-r10/ oldalon érhető el, és 2022. május 24-től 2022. július 31-ig tart. A sorsolásra 2022. augusztus 15-én kerül sor.


2.2. Az ingyenes nyereménysorsoláson való részvételhez, amelyen egy EOS R10 fényképezőgépvázat és egy RF-S 18-150mm F3.5-6.3 kitobjektívet (a továbbiakban: „Nyeremény”) lehet nyerni, a résztvevőknek meg kell adniuk adataikat (vezetéknév, utónév, e-mail-cím).


2.3. [Személyenként kizárólag egy jelentkezés lehetséges (beillesztendő, ha alkalmazandó)].


2.4. A határidő lejárta után érkezett jelentkezések beküldői nem vehetnek részt az ingyenes nyereménysorsoláson. A Canon fenntartja a jogot a hiányos vagy olvashatatlan nevezési lapok kizárására.


3. A NYEREMÉNY


3.1. A 2022. május 24. és 2022. július 31. között érkezett érvényes jelentkezések beküldői közül egy nyertest fogunk kisorsolni.


3.2. A nyertes egy EOS R10 fényképezőgépvázat és egy RF-S 18-150mm F3.5-6.3 kitobjektívet kap.


3.3. A Nyeremény nem átruházható, és a felajánlott nyeremény semmilyen módon nem váltható át készpénzre. Ha a felajánlott nyeremény a Canon hatáskörén kívül eső okok miatt nem állna rendelkezésre, fenntartjuk a jogot azonos vagy nagyobb értékű alternatív nyeremény felajánlására.


4. A SORSOLÁS


4.1. A nyertesek az érvényes jelentkezést benyújtó résztvevők közül kerülnek kiválasztásra egy véletlenszám-generátor segítségével, és a nyertes nevét a Canon nyilvánosságra fogja hozni.


4.2. A Canon 2022. augusztus 15-ét követően a lehető leghamarabb kapcsolatba lép a nyertessel a nevezési lapon megadott e-mail-címen keresztül a nyeremény kézbesítéséhez szükséges adatok megszerzése érdekében.


4.3. Ha az e-mailen keresztül megkísérelt kapcsolatfelvétel után 7 napon belül a Canon visszautasított vagy el nem fogadott nyereményt kap a nyertestől, az eredetileg kihirdetett nyertes lemond a nyereményéről.


4.4. A Canon kizárólagosan és belátása szerint dönthet úgy, hogy egy másik résztvevőnek adja a Nyereményt.


4.5. A Nyeremény 2022. szeptember 30-ig kiszállításra kerül a nyerteshez.


4.6. A Nyeremény megfelel a nyilvánosságra hozásakor leírtaknak.


4.7. Az ingyenes nyereménysorsolás nyerteseinek a Canon jóhiszeműen küldi el a Nyereményt. Ha a nyertes bármilyen okból kifolyólag nem tudja átvenni a Nyereményt, minél hamarabb értesítenie kell erről a Canont.


5. SZEMÉLYES ADATOK


5.1. A Canonnak elküldött személyes adatokat a Canon, annak meghatalmazottjai, illetve a csoporthoz tartozó vállalatok a jelen ingyenes nyereményjáték lebonyolításának céljából dolgozzák fel. A Canon minősül adatkezelőnek ezen személyes adatok vonatkozásában.


5.2. A Canon kapcsolatba fog lépni a Résztvevőkkel az ingyenes nyereménysorsolás lebonyolításának céljából vagy abban az esetben, ha a Canon az ingyenes nyereménysorsolásra beküldött adatok bármely más felhasználását kívánja megvitatni.
5.3. A Canon Europa N.V. (59 Bovenkerkerweg, 1185 XB, Hollandia, a továbbiakban: „CENV”) minősül adatkezelőnek a résztvevők által rendelkezésre bocsátott bármely személyes adat vonatkozásában.


5.4. A megadott személyes adatokat biztonságosan tároljuk, és biztonságos kiszolgálóra továbbíthatjuk az EGT területén kívülre. A Résztvevők adatainak védelmével kapcsolatos további tudnivalókért tekintsd át a Canon fogyasztói adatvédelmi szabályzatát:
[https://myid.canon/canonid/#/policy
https://myid.canon/canonid/#/policy?ui_language=en-GB
https://myid.canon/canonid/#/policy?ui_language=fr-FR
https://myid.canon/canonid/#/policy?ui_language=de-DE
https://myid.canon/canonid/#/policy?ui_language=nl-NL
https://myid.canon/canonid/#/policy?ui_language=es-ES
https://myid.canon/canonid/#/policy?ui_language=pt-PT
https://myid.canon/canonid/#/policy?ui_language=no-NO
https://myid.canon/canonid/#/policy?ui_language=da-DK
https://myid.canon/canonid/#/policy?ui_language=cs-CZ
https://myid.canon/canonid/#/policy?ui_language=sk-SK
https://myid.canon/canonid/#/policy?ui_language=hu-HU
https://myid.canon/canonid/#/policy?ui_language=tr-TR
https://myid.canon/canonid/#/policy?ui_language=el-GR].


6. FELELŐSSÉG KIZÁRÁSA


6.1. Kivételes esetekben a Canon érvénytelenítheti a Nyereményt és/vagy módosíthatja a promóció feltételeit, feltéve, hogy ezek a módosítások szükségesek, és objektív érvekkel alátámaszthatók.


6.2. A Canon fenntartja a jogot, hogy elutasítsa bármelyik pályázat érvényességét vagy visszakövetelje a nyeremény teljes értékét, ha úgy véli, hogy az ingyenes nyereménysorsolás feltételeit megszegték vagy figyelmen kívül hagyták.


6.3. A Canon nem tehető felelőssé semmilyen jellegű, bármilyen okból bekövetkező, valamely résztvevő által a jelen promóció során elszenvedett veszteségért, kárért vagy sérülésért. A jelen használati feltételekben semmi sem tekinthető azonban a Canon felelőssége kizárásának vagy korlátozásának olyan személyi sérüléssel vagy halálesettel kapcsolatban, amely bizonyíthatóan a Canon alkalmazottjainak vagy alvállalkozóinak gondatlanságából fakadt.


6.4. Az ingyenes nyereménysorsolásra bármilyen módon vonatkozó szabályok értelmezésével vagy alkalmazásával kapcsolatos viták esetén a Canon igazgatóságának döntése végleges, fellebbezésnek helye nincs.


6.5. Amennyiben a jelen feltételek bármely rendelkezését egy illetékes bíróság vagy más hatóság érvényteleníti, törvénytelennek vagy alkalmazhatatlannak ítéli meg, úgy azt a részt külön kell választani a többi feltételtől, amelyek a törvény által megengedett legteljesebb mértékben érvényesek maradnak.


7. IRÁNYADÓ JOG ÉS JOGHATÓSÁG


A promócióban részt vevő fogyasztóként a lakóhelyed jogszabályai vonatkoznak a versenyre, te pedig jogosult lehetsz bírósági eljárást indítani a saját nyelveden és a saját helyi bíróságaid előtt. A jogaiddal kapcsolatban a helyi fogyasztói érdekvédelmi szervezetek tudnak bővebb tájékoztatással szolgálni. A jelen Feltételek nem korlátoznak semmilyen jogszabályban előírt jogot, amely egyébként alkalmazandó lenne.