Használati feltételek

"KÉRJÜK, OLVASSA EL FIGYELMESEN EZT A DOKUMENTUMOT, MIELŐTT MEGLÁTOGATJA A CANON EUROPE HONLAPJÁT. Azzal, hogy meglátogatja a Canon honlapját, elfogadja az alábbi Használati feltételeket. HA NEM FOGADJA EL EZEKET A HASZNÁLATI FELTÉTELEKET, NE HASZNÁLJA EZT A HONLAPOT."

1. Elfogadás

2. Canon-honlap

3. Cookie-kkal kapcsolatos információk

4. Használat

5. A felelősség kizárása

6. Felelősség

7. Adatvédelem

8. Védjegyek

9. Canon Europa N.V.

10. Hatályos jog

11. Szerzői jog

1. Elfogadás

A Canon Europa N.V. (a következőkben: "Canon") az alábbi feltételek (a következőkben: "Használati feltételek") mellett biztosítja a jelen honlap (a következőkben: "Canon-honlap") használatát. Azzal, hogy a Canon-honlap bármelyik oldalát meglátogatja, elfogadja az alábbi Használati feltételeket. Ezeket a Használati feltételeket a Canon időnként frissítheti oly módon, hogy közzéteszi az új Használati feltételeket, anélkül, hogy erről Önt értesítené. Minden alkalommal, amikor meglátogatja a Canon-honlapot, ajánlott ellenőriznie a Használati feltételek változásait.

 

  Tetejére

2. Canon-honlap

A Canon-honlapon a Canon bizonyos termékeiről és szolgáltatásairól kaphat információkat, és további információkért kéréseket is küldhet ezen keresztül a Canonnak. Ne feledje, hogy ez a Canon-honlap a Canon európai honlapja, és az itt található termékek és szolgáltatások országonként változhatnak. Ha a termékek és szolgáltatások elérhetőségéről szeretne tájékozódni, használja a helyi honlapokra mutató hivatkozásokat.

 

  Tetejére

3. Cookie-kkal kapcsolatos információk

Olvassa el cookie-kkal kapcsolatos irányelvünket.

  Tetejére

4. Használat

Vállalja, hogy ezen a honlapon nem tesz közzé és nem továbbít olyan anyagokat, amelyek az alábbi kategóriákba sorolhatók be: (i) rágalmazó, becsületsértő, obszcén, sértő, durva, rasszista, diszkriminatív vagy káromló; (ii) sérti a bizalmas és személyes adatokra vagy üzleti titkokra vonatkozó törvényeket; (iii) sérti valamely külső fél tulajdonjogát, vagy nem rendelkezik a szükséges licencekkel és/vagy jóváhagyásokkal az illető információk közzétételére; (iv) sért bármely más törvényt.

Egyetért azzal, hogy nem tesz közzé és nem továbbít a honlapon olyan anyagokat, amelyek olyan viselkedést közvetítenek vagy bátorítanak, amelyek bűncselekménynek tekinthetők, polgárjogi felelősséget vonnak maguk után, vagy más módon megszegik bármely ország vagy illetékes hatóság törvényeit, vagy sértik bármely külső fél jogait, amelyek a világ valamelyik részén érvényesíthetők.

A Canon fenntartja azt a jogot, hogy eltávolítson a honlapról minden olyan anyagot, amellyel kapcsolatban fennáll az a megalapozott gyanú, hogy ütközik a jelen 3. szakaszban leírt feltételekkel, vagy más szempontból nem megfelelő. Tekintet nélkül a fentiekre tudomásul veszi, hogy a Canon nem gyakorol ellenőrzést a honlap azon tartalmai fölött, amelyeket más felhasználóktól származnak, és nem törekszik a honlapon megjelenő tartalmak felügyeletére azzal a céllal, hogy biztosítsa azok pontosságát, helyességét és megfelelését a jelen Használati feltételekben leírt irányelveknek.

Tilos a Canon-honlapra szeméremsértő vagy illetlen oldalakra mutató hivatkozásokat elhelyezni, és haladéktalanul el kell távolítania azokat a hivatkozásokat, amelyeket a Canon belátása szerint megjelöl.

A Canon-honlapon található anyagok (beleértve, de nem korlátozva az alábbiakra: szöveg, zene, hang, fénykép, grafika, kép, videó, adatkompiláció, digitális letöltés és szoftver,) (a következőkben: "Anyagok"), a Canon és partnerei tulajdonát képezik, és az európai, japán és nemzetközi szerzői jogi törvények oltalma alatt állnak.

A Canon az Anyagok személyes, nem kereskedelmi használatára, vagyis ezek megtekintésére és letöltésére hatalmazza fel Önt, ezért nem módosíthatja ezeket, és nem használhatja fel ezeket semmiféle formában semmilyen derivatív munkában, illetve nem másolhatja, nem teheti közzé, nem adhatja elő, nem terjesztheti és semmilyen más formában nem használhatja ezeket az Anyagokat semmilyen nyilvános vagy kereskedelmi célra. Tilos ezeket az Anyagokat más oldalakon vagy hálózati számítógépes környezetben bármely célra használni.

Ha ezeket az Anyagokat a fent leírt engedélyezett használaton kívül más célokra kívánja használni, meg kell szerezni az illető Anyagok szerzői joga tulajdonosainak vagy licencadóinak – így a Canonnak, partnereinek vagy más, külső feleknek – az előzetes jóváhagyását.

Ha közvetlenül idézni szeretné az Anyagok bármely részét valamely nyomtatásban megjelenő kiadványban – így például magazinokban –, a jóváhagyás megszerzése céljából vegye fel a kapcsolatot a internetes rendszergazdával a new.media@canon-europe.com címen. Ha ezen Anyagok bármely részét CD-n vagy más adathordozón szeretné közzétenni, adja meg, melyek az illető részek.

Egyetért azzal, hogy kárpótolja a Canont és a Canon partnereit minden olyan igénnyel, követeléssel, veszteséggel vagy kárral kapcsolatban, amely a jelen 3. szakaszban leírt feltételek megszegéséből ered.

 

  Tetejére

5. A felelősség kizárása

A Canon ezennel kizár minden olyan feltételt, jótállást, képviseletet vagy más jogokat, amelyek a Canon-honlappal kapcsolatos szolgáltatások nyújtására, a szolgáltatások szándékolt nyújtására, a szolgáltatások nyújtásának elmaradására, vagy a szolgáltatások nyújtásának késlekedésére vonatkoznak, vagy arra, hogy a Canon-honlap pontos, teljes és friss információkat tartalmaz, és amelyek a jelen 4. szakasz nélkül hatályba léphetnének a Canon és Ön között, vagy más módon belekerülnének a jelen Használati feltételek közé vagy bármilyen más kiegészítő szerződésbe, akár alapokmányok vagy polgári jog alapján, vagy pedig más módon. Megérti és elfogadja azt, hogy a Canon-honlapot csakis saját felelősségére használja, és hogy a Canon nem garantálja, hogy a Canon-honlap megfelel igényeinek, és hogy ez megszakítatlanul, hibamentesen és biztonságosan működik. Minden, a Canon-honlapon elérhető vagy azzal kapcsolatban lévő tartalmat és szolgáltatást a Canon "AHOGY ADOTT" és "AHOGY ELÉRHETŐ" alapon biztosítja, és nem vállal sem kifejezett, sem hallgatólagos képviseletet vagy jótállást ezekkel kapcsolatban. A Canon fenntartja azt a jogot, hogy belátása szerint módosítsa vagy visszavonja a Canon-honlapon elérhető bármely tartalmat vagy szolgáltatást.

 

  Tetejére

6. Felelősség

A Canon, minden más fél (akár része van a jelen Canon-honlap létrehozásában, karbantartásában vagy biztosításában, akár nincs) és a Canon leányvállalatai, illetve ezek tisztviselői, igazgatói, alkalmazottai, részvényesei és képviselői kizárnak minden olyan felelősséget és kártérítési kötelezettséget, amelynek alapja az Ön vagy egy harmadik fél által elszenvedett bármilyen veszteség vagy kár (beleértve, de nem korlátozva az alábbiakra: bármilyen közvetlen, közvetett, büntető jellegű és következményként fellépő veszteség vagy kár; bármilyen bevételkiesés, adatvesztés, profitveszteség, vevőkörcsökkenés, szerződésbeli és tőkehasználati veszteség; és bármilyen olyan kár és veszteség, amely az üzletvitel folytonosságának megszakadásából ered, vagy ezzel van kapcsolatban), bármilyen szerződésen kívüli károkozást (beleértve, de nem korlátozva a gondatlanságra) és szerződés vagy más módozat révén a Canon-honlaphoz kapcsolható károkat, továbbá az olyan károkat és veszteségeket, amelyek bármely módon kapcsolódnak a Canon-honlap és bármely, a Canon-honlapon hivatkozott oldal, illetve az ezeken elérhető anyagok használatához, használatára való képtelenséghez vagy használatának következményéhez, ideértve, de nem korlátozva az alábbi okok miatt bekövetkező károkra és veszteségekre: vírusok, amelyek megfertőzhetik a számítógépes rendszereket, szoftvereket, adatokat és más olyan információs tulajdonokat, amelyeket felhasználói fiókja segítségével elérhet; illetve a jelen Canon-honlap és az itt elérhető hivatkozott oldalak használata, az ezeken való böngészés vagy bármely anyag letöltése ezekről az oldalakról. A fentiek nem módosítják törvényes jogait.

A jelen Használati feltételekben leírt irányelvek semmiben sem korlátozzák a Canon felelősségét az alábbiak tekintetében: (i) a Canon gondatlansága miatt bekövetkező halál vagy személyi sérülés; (ii) csalás; (iii) illetve bármely olyan felelősség, amely nem zárható ki és nem korlátozható a hatályos törvények alapján.

 

  Tetejére

7. Adatvédelem

Ha úgy dönt, hogy a Canon-honlap bármely részén regisztrál, beleegyezik abba, hogy a Canonnak valós adatokat ad meg a regisztrációs űrlapon. A személyes adatok használatával és átvitelével kapcsolatban további információkat az alábbi ADATVÉDELMI NYILATKOZAT-ban találhat.

ADATVÉDELMI NYILATKOZAT

1. A Canon-honlapon egy űrlapban vagy más formában megadott információkat a Canon – és a jelen 6. szakaszban ez vonatkozik a Canon Europe Ltd szervezetre is – arra használhatja, hogy a biztosítsa azokat a szolgáltatásokat, amelyeket Ön a Canon-honlapon keresztül igényelt.

2. A Canon, a Canon leányvállalatai vagy képviselői ezeket az információkat időnként marketinges célokra használhatják, illetve arra, hogy tájékoztassák Önt azokról a termékekről és szolgáltatásokról, amelyek érdekelhetik Önt. A regisztrációs űrlapon a megfelelő négyzetben bejelölheti, hogy szeretne-e ilyen jellegű információkat kapni.

3. Személyes adatait átadhatjuk más Canon leányvállalatoknak vagy külső félnek (így például tárhelyszolgáltatónak), amelyek ezeket a fenti, illetve csoportadminisztrálási célokra használhatják. Ez jelentheti azt is, hogy az adatok az Európai Gazdasági Térségen kívülre kerülnek. Előfordulhat, hogy azok a felek, akikhez eljutnak ezek az adatok, olyan országban működnek, amelyek nem ugyanazokkal az adatvédelmi szabályozásokkal rendelkeznek, mint az EU tagállamai, ennek ellenére bízhat abban, hogy megtesszük a szükséges lépéseket annak érdekében, hogy megőrizzük adatai bizalmasságát és biztonságát.

4. Személyes adatainak védelme fontos számunkra. Adatait biztonságos számítógépes rendszereken tároljuk, és nem használjuk őket más célra, mint amelyeket a jelen Adatvédelmi nyilatkozatban leírtunk. Azokhoz a kiszolgálókhoz, amelyeken a Canon ezeket az adatokat tárolja, csak olyan személyek férhetnek hozzá, akik a megfelelő jóváhagyással rendelkeznek, az Internethez pedig tűzfalon keresztül csatlakoznak, így más nem érheti el ezeket.

5. A számítógépére az oldal kisméretű fájlokat, közismert nevükön sütiket telepít abból a célból, hogy olyan statisztikai adatokat gyűjtsön, mint a navigációs útvonalak, illetve a látogatások, a visszatérő ügyfelek és az oldalletöltések száma. Egy süti csak olyan személyes adatokat tartalmazhat, amelyeket Ön szándékosan ad meg. A sütik nem tudják leolvasni a merevlemezén tárolt adatokat. A sütiket arra használjuk, hogy felmérjük az általunk nyújtott információk hasznosságát, illetve honlapunk felhasználóbaráti voltát. A Canon nem osztja meg külső féllel azokat az információkat, amelyeket a sütik gyűjtenek, és nem is adja el ezeket. Ha nem szeretne sütiket telepíteni honlapunkról, beállíthatja böngészőjét, hogy figyelmeztesse, mielőtt sütiket fogadna el, és visszautasíthatja ezeket a sütiket, amikor a böngésző felhívja ezekre a figyelmét. Automatikusan is visszautasíthatja a sütiket úgy, hogy kikapcsolja ezt a funkciót a böngészőjében. A Canon-honlap egyik részének használatához sem szükséges sütiket elfogadnia.

6. Joga van hozzáférni személyes adataihoz, illetve kijavítani, frissíteni vagy törölni ezeket úgy, hogy a profillapján a megfelelő hivatkozásokra kattint, vagy kérését elküldi a webmaster@canon-europe.com címre.

7. Adatait csak arra az időtartamra őrizzük meg, amely ahhoz szükséges, hogy az Ön által kért szolgáltatásokat biztosítsuk, vagy amelyet a törvényi szabályozások előírnak.

8. A jelen Adatvédelmi nyilatkozatot a Canon időnként frissítheti. Minden olyan változásról értesítjük Önt, amely a személyes adatai használatát érinti.

Privacy Policy for Canon Online Recruitment System

  Tetejére

8. Védjegyek

Nem jelenítheti meg és semmilyen módon nem használhatja a Canon és a Canon Group védjegyeit és emblémáit Canon előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül.

 

  Tetejére

9. Canon Europa N.V.

Canon Europa N.V.
Bovenkerkerweg 59-61
1185 XB Amstelveen
Hollandia
Telefonszám: 0031 20 545 8545
Faxszám: 0031 20 545 8222

Regisztrációs szám: Cégjegyzékszám: 33166721
Adószám: NL005916343B01

 

  Tetejére

10. Hatályos jog

A jelen Használati feltételek az angol törvénykezés hatásköre alá tartoznak. A jelen Használati feltételekkel kapcsolatban felmerülő vitás ügyekben kizárólagos az angol törvényszékek illetékesek.

 

  Tetejére

11. Szerzői jog

Copyright © Canon Europa N.V. és Canon Europe Ltd, 2005–2007. Minden jog fenntartva. Szigorúan tilos a Canon honlapján vagy a támogatási oldalon közzétett anyagokat vagy szoftvereket másolni, terjeszteni, közzétenni vagy módosítani a Canon előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül.

Verziószám: 1
Közzététel dátuma: 23/02/2005

 

  Tetejére

spacer
            image
  • Home
  • Használati feltételek