CANON PROFESSIONAL SERVICES TAGSÁG – HASZNÁLATI FELTÉTELEK

A jelen Használati feltételek („Feltételek”) a Canon professzionális szolgáltatásokra („CPS”) jogosító tagságra vonatkoznak, és meghatározzák a CPS-tagságra, valamint az itt felsorolt, CPS-tagsággal járó előnyök igénybevételére vonatkozó konkrét feltételeket.

Mielőtt CPS-tagságot vásárolna, alaposan olvassa át a Feltételeket. Azzal, hogy előfizetést vásárol, elfogadja a jelen Használati feltételeket.

1. INFORMÁCIÓK RÓLUNK

A CPS-tagságot az Ön vállalkozásának („Vállalkozás”, „Ön” és ennek ragozott alakjai) kínálja a Canon Europa N.V, („Canon”, „mi” és ennek ragozott alakjai), amelynek bejegyzett címe: Bovenkerkerweg 59, P.). Box 2260, 1185 XB, Amstelveen, Hollandia, és amelyet a 33166721-es cégjegyzékszám alatt tart nyilván az Amszterdami Kereskedelmi Kamara.

2. A CPS-TAGSÁG IGÉNYLÉSÉNEK MÓDJA

2.1 A CPS-tagságra való jogosultsághoz az alábbi előfeltételeknek kell teljesülniük a jelentkező részéről:

 1. Bejegyzett gazdálkodó szervezetnek kell lennie a „CPS-programban részt vevő országok” valamelyikében: Ausztria, Belgium, Csehország, Franciaország, Németország, Magyarország, Írország, Olaszország, Luxemburg, Hollandia, Lengyelország, Portugália, Norvégia, Szlovákia, Spanyolország, Svédország, Egyesült Királyság.
 2. Rendelkeznie kell a jelen Feltételek szerint biztosított CPS-tagságra való jogosultsághoz szükséges mennyiségű Termékponttal. Termékpontokat Canon termékek („Jogosult termékek”) hiánytalan regisztrációja alapján lehet szerezni az adott üzleti fiókhoz. A Jogosult termékek körébe nem kizárólagosan a következők tartoznak: videókamera, fényképezőgép, nyomtató, objektív, projektor, faxkészülék, személyi másológép, lapolvasó, tárolóeszköz, távcső. Emellett a Jogosult terméken sorozatszámnak is szerepelnie kell. Nem minden Canon terméket (beleértve néhány tartozékot, árucikket, papírt vagy tintát) lehet regisztrálni, és nem mindegyik biztosít Önnek Pontokat. Az egyes termékek pontértékei értesítés nélkül bármikor változhatnak. A kétségek elkerülése végett utólag nem alkalmazunk változtatásokat.
 3. Éves CPS-tagsági díjat kell fizetnie a Feltételeknek megfelelően (az alább meghatározott módon).
2.2 A CPS-tagságra való jelentkezéshez a jelenkezőnek a következőket kell tennie:
 1. Hozzon létre itt egy Canon Üzleti fiókot a Vállalkozásához.
 2. A Vállalkozása tulajdonában lévő Jogosult termék(ek)et hiánytalanul regisztrálja Üzleti fiókjában, és szerezzen termékpontokat.
 3. Igényeljen CPS-tagságot online az Üzleti fiókja Előfizetések oldalán, vagy ezen a hivatkozáson keresztül
2.3 Minden jelentkezést a Canon hagy jóvá a saját döntése alapján. A Canon fenntartja a jogot arra, hogy megerősítse a leendő tag jelentkezési adatainak pontosságát, és további bizonyítékokat is kérhet. Saját döntése alapján a Canon abban az esetben utasíthat el egy jelentkezőt, ha csalást gyanít, vagy más észszerű okai vannak erre. Egy jelentkező akkor nem jogosult CPS-tagságra, ha korábban kizárták vagy megszüntették a tagságát bármely jelenlegi vagy korábbi Canon ügyfélprogramban, beleértve a mostani és minden ezt megelőző CPS-programot.

2.4 Ön ezúton elismeri és garantálja, hogy a jelentkezésével beküldött minden információ helytálló és pontos. Mindenfajta félrevezetés a CPS-tagasága azonnali megszüntetését eredményezheti, és ebben az esetben nem térítjük vissza az éves Tagsági díjat.

3. CPS-TAGSÁG

3.1 A CPS-tagsággal a gazdálkodó szervezet nevében kell rendelkezni, és az Üzleti fiókhoz tartozó kijelölt ’Felügyelői felhasználó(k)’ felel(nek) a CPS-tagsággal kapcsolatos kommunikációhoz szükséges helyes és pontos információk regisztrálásáért.

3.2 Az Üzleti fiókhoz tartozó ’Felügyelői felhasználó(k)’ köteles(ek) gondoskodni arról, hogy az Üzleti fiók frissüljön, ha bármilyen változás következik be a regisztrált termék(ek)kel vagy a vállalati adatokkal kapcsolatban.

4. ELŐFIZETÉS CPS-TAGSÁGRA

4.1 A CPS-tagságra való előfizetés különféle előnyöket kínál Önnek – például bővített javítási, szervizelési és cserekészülék-szolgáltatásokat, amelyeket közvetlenül az Európa-szerte működő Canon professzionális szervizközpontok („PSC-k”) biztosítanak Franciaországban, Németországban, Olaszországban, Spanyolországban, Svédországban és az Egyesült Királyságban; hozzáférést a Canon külön CPS elsőbbségi ügyfélszolgálatához; kiegészítő információkat a Canon fotós/videós termékeihez és szolgáltatásaihoz; terméktámogatást akkreditált profik számára a főbb globális rendezvényeken és meghívókat a Tagoknak szóló rendezvényekre, illetve a Canontól és partnereinktől származó különleges ajánlatokat.

4.2 A CPS-tagságra való előfizetés lehetőségét olyan professzionális és üzleti ügyfeleknek kínáljuk, akik az alábbi, „CPS-programban részt vevő országok” területén tevékenykednek: Ausztria, Belgium, Csehország, Franciaország, Németország, Magyarország, Írország, Olaszország, Luxemburg, Hollandia, Lengyelország, Portugália, Norvégia, Szlovákia, Spanyolország, Svédország, Egyesült Királyság.

4.3 A CPS-tagságot különböző Szinteken biztosítjuk, az előfizethető Szintet pedig az határozza meg, hogy mennyi Termékpontot (meghatározását lásd a jelen Feltételek 11.2 pontjánál) szerzett az Ön tulajdonában lévő, regisztrált Jogosult termékek alapján, illetve mennyi előfizetési díjat hajlandó fizetni. A CPS-tagsági szintek az alábbiak: Ezüst, Arany, Platina és Vállalati (ez utóbbi további három szintből áll: A, B és C). A CPS-tagsági szinteket a 11.2 pont magyarázza el részletesen.

4.4 Ha a Canon elfogadta a CPS-tagsági programra való jelentkezését, akkor biztosítani fogja Önnek az Ön által választott CPS-tagsági szintnek megfelelő előnyöket az Előnyök részben ismertetett módon (lásd alább a 11. pontnál). Ha vállalkozása szeretne magasabb vagy alacsonyabb Tagsági szintre váltani, akkor Üzleti fiókja CPS Előfizetés oldalán kell igényelnie a kívánt Szintet. A CPS-tagsági szintjében történt változások csak az aktuális előfizetési időszak lejárta után lépnek hatályba, és attól kezdve az új – magasabb vagy alacsonyabb CPS-tagsági díj teljes összegét fogjuk felszámolni Önnek.

4.5 CPS-tagsági számát CPS-tagsági kártyáján és Üzleti fiókja CPS-előfizetési oldalán egyaránt megtalálja. Ezt a CPS-tagsági számot Üzleti fiókja összes kijelölt ’Felügyelői felhasználójának’ vagy ’Felhasználójának’ meg kell adnia, amikor élni szeretne a CPS-előnyök valamelyikével, például javítási vagy szervizelési szolgáltatást szeretne kérni, részt szeretne venni rendezvényeken, vagy ki szeretne használni valamilyen ajánlatot.

5. A CPS-TAGSÁGRA VALÓ ELŐFIZETÉS DÍJÁNAK RENDEZÉSE

5.1 Minden CPS-tagsági szint egy (1) évre szól, azonban bizonyos CPS-tagsági szintek egytől (1) három (3) évig bármennyi időre választhatók.

5.2 A CPS-tagsági programra szóló előfizetés időszaka attól függ, hogy Ön milyen CPS-tagsági szintet választott, illetve milyen hosszú időre fizetett elő (ahol ez alkalmazható). Előfizetése azzal a dátummal veszi kezdetét, amikor Ön megrendelést ad le egy CPS-előfizetésre vonatkozóan, és elfogadja a Használati feltételeket.

5.3 A tagsági díjat előzetesen kell befizetni az előfizetéskor. Ön felhatalmaz bennünket, hogy az Üzleti fiókjához társított bármely kártyát vagy más fizetési módot megterheljük.

5.4 Ha egy fizetés sikertelen, vagy bármely okból elutasításra kerül, előfordulhat, hogy a Canon mindaddig felfüggeszti hozzáférését a CPS-tagságához, amíg Ön érvényes fizetési módot nem ad meg. A Canon nem vállal felelősséget vagy kötelezettséget, ha CPS-tagsága az érvénytelen fizetési adatok miatt nem újítható meg vagy lejár.

5.5 Minden be nem szedett összegért továbbra is Ön felel. Fizetését harmadik félnek minősülő fizetésfeldolgozó szolgáltatónk, a WorldPay rendszerén keresztül dolgozzuk fel.

6. A CPS-TAGSÁGRA VALÓ ELŐFIZETÉS AUTOMATIKUS MEGÚJULÁSA

6.1 CPS-tagsága az előfizetési időszak lejártával automatikusan megújul ugyanazon a Tagsági szinten, hacsak nem módosítja automatikus megújulási beállításait az aktuális előfizetési időszak lejárta előtt. Ha többet szeretne megtudni Tagságáról, kezelni szeretné Tagsági beállításait vagy törölni szeretné CPS-tagságát, keresse fel Üzleti fiókja CPS-előfizetési oldalát.

6.2 Mielőtt az Üzleti fiókja CPS-előfizetési oldalán jelzett megújulási dátummal automatikusan számláznánk Önnek, a megújulás bekövetkezte előtt a kijelölt ’Felügyelői felhasználó(k)nak’ küldött e-mailben értesítjük Önt a megújulásról, valamint a vonatkozó CPS-tagsági díjról (ha van). Tagsága megújulása előtt lehetősége lesz törölni tagságát.

6.3 A Canon nem vállal felelősséget vagy kötelezettséget, ha amiatt nem tudjuk felvenni Önnel a kapcsolatot, mert az Üzleti fiókjában szereplő kapcsolattartási adatok módosultak vagy elavultak.

6.4 Amennyiben Ön a kártyás fizetési módot választja, arra a kártyára fogjuk ráterhelni az összeget, amely az automatikus megújulás idején az előfizetéskezelő rendszerünkben szerepel. Az Ön első regisztrációja feljogosít bennünket arra, hogy a kártyát az előfizetéskezelő rendszerünkben az Ön első tagsági előfizetésének és minden további tagságmegújulásnak a kifizetésére használjuk. Azáltal, hogy regisztrál az automatikus megújulási szolgáltatásunkra, tudomásul veszi, hogy tagsága automatikusan meg fog újulni, továbbá feljogosítja a Canont az éppen alkalmazandó tagsági díj begyűjtésére az előfizetéskezelő rendszerben szereplő kártyán keresztül. Továbbá azt is tudomásul veszi, hogy ha törölni szeretné az automatikus megújulást, ehhez törölnie kell CPS-tagságát az Üzleti fiókja Előfizetés oldalán.

7. VÁLTÁS MAGASABB VAGY ALACSONYABB CPS-TAGSÁGI SZINTRE

7.1 Az előfizetési időszak során bármikor kérheti, hogy Tagsági szintjét magasabb vagy alacsonyabb szintre módosítsuk, azonban ezek a változások csak a következő előfizetési időszaktól lépnek hatályba.

7.2 A magasabb CPS-tagsági szintre lépéshez megfelelő számú Termékpontot kell összegyűjtenie, hogy jogosult legyen az adott Szintre. Ugyanakkor az aktuális Szintjéhez képest bármelyik másik alacsonyabb Szintre válthat.

8. A CPS-TAGSÁGRA VALÓ ELŐFIZETÉS FELMONDÁSA

8.1 CPS-tagsága lemondásához látogasson el Üzleti fiókja Előfizetés oldalára, és kövesse az utasításokat a lemondáshoz.

8.2 CPS-tagságát bármikor törölheti, viszont nem biztosítunk visszatérítést az előfizetési időszakból fennmaradó időszakra vonatkozóan.

8.3 Ha törli CPS-tagságát, ettől még továbbra is hozzá tud majd férni CPS-tagsági előfizetéséhez, és az előnyöket egészen az aktuális számlázási időszak végéig igénybe veheti.

9. MEGSZÜNTETÉSSEL ÉS FELFÜGGESZTÉSSEL KAPCSOLATOS JOGOK

A CPS-tagságához való hozzáférést az Ön javára történő jóváírás vagy visszatérítés nélkül megszüntethetjük, korlátozhatjuk vagy felfüggeszthetjük, ha azt állapítjuk meg, hogy tevékenysége a jelen Feltételekbe ütközik, nem helyénvaló, csalással vagy visszaéléssel kapcsolatos, illetve sérti vagy akadályozza a saját érdekünket vagy bármely más felek érdekeit.

11. A CPS-TAGSÁGGAL JÁRÓ ELŐNYÖK

Azok a Szolgáltatások és előnyök, amelyekre Ön a CPS-tagsági szintje szerint jogosult, Üzleti fiókja Előfizetés oldalán, a CPS-előfizetés részben szerepelnek.

11.1 A CPS-tagsággal járó előnyök az alábbiakból állnak:

 1. Karbantartási kedvezmények – az adott CPS-tagsági szint szerint tartoznak az előnyök közé. Kedvezményei a Canon bármely olyan Karbantartási szolgáltatásához felhasználhatók, amelyeket az Európa-szerte működő Canon professzionális szervizközpontjaink („PSC-k”) kínálnak Franciaországban, Németországban, Olaszországban, Spanyolországban, Svédországban és az Egyesült Királyságban. Ezek nem használhatók fel más jellegű szolgáltatásokra (pl. Frissítések vagy Javítások). A CPS-tagsági szintenként biztosított Karbantartási kedvezményeket a 11.2 ponthoz tartozó táblázat tartalmazza.
 2. Százalékos szolgáltatási kedvezmény (%) – ez mindenfajta Javítási, Karbantartási vagy Frissítési szolgáltatásra felhasználható, amelyet az Európa-szerte működő Canon professzionális szervizközpontjaink („PSC-k”) kínálnak Franciaországban, Németországban, Olaszországban, Spanyolországban, Svédországban és az Egyesült Királyságban. A kedvezmény mértékét az adott CPS-tagsági szint határozza meg, és a 11.2 ponthoz tartozó táblázat tartalmazza.
 3. Fast Track szervizelés átfutási ideje (TAT) – olyan javítási és szervizelési szolgáltatások tartoznak ide, amelyeket Európa-szerte működő Canon professzionális szervizközpontjaink („PSC-k”) kínálnak Franciaországban, Németországban, Olaszországban, Spanyolországban, Svédországban és az Egyesült Királyságban a ’Fast Track szervizelési TAT’-re jogosult, meghatározott Canon termékekhez (pl. EOS fényképezőgépek, EF és RF objektívek, videókamerák és Cinema EOS kamerák).
  1. A ’Fast Track szervizelési TAT’-re jogosult Canon termékek listája időről időre változik. A jelenleg érvényes lista itt található.
  2. Az egyes CPS-tagsági szinteknek megfelelő tervezett átfutási idő (TAT) a 11.2 pontnál lévő táblázatban található, és legfeljebb három (3) szervizelt termékre lehet érvényes egy CPS-tagtól kapott bármely adott Szervizelési és/vagy Javítási kérelem keretében.
  3. A tervezett átfutási idők nem garantáltak, és a Pótalkatrészek rendelkezésre állásától is függnek. Azonban az Európa-szerte működő Canon PSC-ink arra törekszenek, hogy megfeleljenek a feltüntetett tervezett átfutási időknek (TAT).
  4. A tervezett átfutási idők munkanapokra értendők (a munkanapba nem számítanak bele a hétvégék, továbbá a Canon figyelembe veszi az ünnepnapokat és azokat az időszakokat, amikor a Canon által nem befolyásolható körülmények miatt nem biztosított a rendelkezésre állás), és az időszak kezdetének az azt követő munkanap tekintendő, amikor a terméket Canon PSC-nk átvette, befejeztének pedig az a nap, amikor a termék készen áll a Canon PSC-től való elszállításra vagy átvételre. Ebbe nem tartozik bele a szállítással telt idő (a Canon PSC-hez vagy onnan), sem pedig az ügyféltől kért információkra való esetleges várakozás (pl. hiányzó dokumentáció) vagy valamely ügyféldöntésre való várakozás (pl. Díjköteles javítások vagy szolgáltatások idő- és költségalapú árajánlata)
 4. Cserekészülékek – ez azokhoz a ’Fast Track szervizelési TAT’-re jogosult termékekhez kapcsolódik, amelyeken javításokat végeznek az Európa-szerte működő Canon professzionális szervizközpontjainkban („PSC-k”) Franciaországban, Németországban, Olaszországban, Spanyolországban, Svédországban és az Egyesült Királyságban.
  1. Ahol alkalmazható, illetve a rendelkezésre állástól függően akkor kínáljuk fel Önnek a cserekészülék(ek) lehetőségét, ha a tervezett átfutási idő (TAT) nem tartható, vagy kizárólag Platina CPS-tagsági szinttel rendelkezők kérésére (amint a Javítási kérelmet elküldték a Canonnak).
  2. A Cserekészüléket szigorúan a Canon általános cserefeltételei szerint kínáljuk fel (ennek részleteit lásd az alábbi MELLÉKLETBEN), amelyet az Ön részéről elfogadottnak tekintünk, amennyiben Cserekészülék(ek)et fogad el vagy igényel CPS-tagságán keresztül.
 5. Díjmentes kiszállítás és visszaküldés (a következő munkanapon) – a Canon PSC-inknek küldött mindenfajta szervizelési és javítási kérelemre érvényes. Csak az Ön Üzleti fiókjában hiánytalanul regisztrált termékek jogosultak a díjmentes következő munkanapi szállításra.
 6. CPS elsőbbségi ügyfélszolgálat – a Canon külön CPS elsőbbségi ügyfélszolgálatot biztosít kizárólag CPS-tagoknak, külön műszaki terméktámogatással, valamint szervizelési és támogatási ügyekben való segítségnyújtással. A CPS elsőbbségi ügyfélszolgálat rendelkezésre állása a CPS-programban részt vevő országokban munkanapokon alapul (ez a hétvégék kivételével értendő, továbbá a Canon figyelembe veszi az ünnepnapokat és azokat az időszakokat, amikor a Canon által nem befolyásolható körülmények miatt nem biztosított a rendelkezésre állás). A Canon semmilyen módon nem vállal kötelezettséget az ilyen jellegű támogatás rendelkezésre állásának hiányáért.
 7. Professzionális megoldások – különféle virtuális üzleti coaching foglalkozásokat és együttműködéseket foglal magában, amelyek kifejezetten a CPS-tagok támogatására szolgálnak.
 8. Szakmai közösség – ez a Canon közösségen belül működő, zárt CPS-csoportba való felvételt foglalja magában.
 9. Globális rendezvénytámogatás – Speciális CPS terméktámogatás akkreditált profiknak és vállalkozásoknak a főbb globális rendezvényeken.
 10. Kizárólag tagoknak szóló ajánlatok a Canontól és partnerektől – Külön, exkluzív ajánlatok a Canontól és válogatott partnerektől.
 11. CPS üdvözlőcsomag és digitális CPS-tagsági kártya – amikor életbe lép a kezdeti CPS-tagsági időszak, egy üdvözlőcsomagot küldünk a ’Felügyelői felhasználónak’ az Ön regisztrált vállalati címére. Az Üzleti fiókjához tartozó összes ’Felhasználó’ le tudja majd tölteni a CPS-tagsági kártya digitális változatát, amikor csatlakozik az Ön Üzleti fiókjához.
 12. Helyszíni karbantartás (tisztítás és ellenőrzés) napja – Amennyiben alkalmazható, illetve az Ön CPS-tagságával járó előnyök részeként egy CPS-tag a Canon PSC műszaki munkatársa(i) által történő Helyszíni karbantartási (tisztítás és ellenőrzés) kiszállást kérhet, hogy a ’Fast Track szervizelési TAT’-re jogosult termékekhez Helyszíni terméktisztítási és karbantartási szolgáltatást végezzen(ek).
  1. Ez a Szolgáltatás nem áll rendelkezésre hétvégeken (kivéve, ha erről megállapodás születik a Canonnal), és minden kiszállás nyolc (8) órára szól, egy (1) óra szünetet beleszámítva
  2. Ha Ön igényt tartana Helyszíni karbantartási (tisztítási és ellenőrzési) napra, de CPS-tagsági szintje nem biztosít Helyszíni karbantartási (tisztítási és ellenőrzési) napot (pl. CPS Vállalati C), vagy ha az előfizetésében szereplő Helyszíni karbantartási (tisztítási és ellenőrzési) kiszállásoknál többet szeretne, kérheti a Canontól, hogy adjon árajánlatot az ilyen kiegészítő szolgáltatásokra vonatkozóan.
  3. Egy nyolc (8) órás kiszállás alatt a Canon PSC egy (1) műszaki munkatársa legfeljebb huszonhét (27) DSLR/tükör nélküli terméken, vagy harminchárom (33) EF/RF objektíven, vagy harminchárom (33) videókamerán/Cinema EOS terméken, vagy húsz (20) EOS R5C terméken végzi el az alább ismertetett karbantartási szolgáltatást.
  4. Amennyiben mind jogosult DSLR/tükör nélküli/EF és RF objektív termékeket, mind videókamera/Cinema EOS termékeket vagy húsz (20) EOS R5C terméket szervizeltetni szeretne, a Canon PSC legalább két (2) műszaki munkatársára szükség lesz, és ez további költségekkel jár Önre nézve.
  5. A Vállalati A típusú CPS-tagsági szinttel rendelkezőknek lehetőségük van a számukra biztosított előny értelmében két (2) műszaki munkatársat kérni egy (1) napra, vagy egy műszaki munkatársat két (2) egymást követő napra helyszíni kiszállással. Ha azonban a kérelmében két (2) műszaki munkatársat szeretne kérni (a fenti pont szerint), akkor két (2) Canon műszaki munkatársra lesz szükség egy (1) napra, és ezzel fel is használja a két (2) Helyszíni karbantartási (tisztítás és ellenőrzés) napot mint igénybe vehető előnyt.
  6. A Helyszíni karbantartási (tisztítás és ellenőrzés) nap az alábbi szolgáltatásokat foglalja magában:

Helyszíni karbantartási (tisztítási és ellenőrzési) szolgáltatások tartalma

DSLR/ML
OBJEKTÍV
VIDEÓ /
CINEMA EOS
EOS R5 C

Tisztítás: képérzékelő

-

LP-szűrő
(Csak CINEMA EOS)
-

Tisztítás: tükör

-
-

Tisztítás: fókuszképernyő

-
-

Tisztítás: fényképezőgép-/objektívváz (kívül)

Tisztítás: objektív és tartozék vakupapucs érintkezése

Tisztítás: külső objektívoptika

-

(Csak VIDEÓ)
-

Külső csavarok meghúzása

Minden kapcsoló, gomb és funkció működésének ellenőrzése és megerősítése

A képminőség ellenőrzése és megerősítése egyszerű felvételkészítési teszttel (pl. szín és fókuszpont)

Az audiobemenet és HDMI-kimenet működésének ellenőrzése és megerősítése

-
-

Készülékszoftver-frissítés (adott esetben)

 1. Előfordulhat, hogy a Helyszíni karbantartási (tisztítás és ellenőrzés) kiszállás során a Canon PSC műszaki munkatársa azt javasolja, hogy bizonyos termék(ek)et egy Canon PSC-be küldjön be javításra vagy szervizelésre. A Canon PSC-be beküldött termék(ek)et az alábbi 11.3 pont szerint fogjuk kezelni.
12. Műszaki ismereteket tartalmazó termékismertető (egy vagy több) – Amennyiben alkalmazható, illetve az Ön CPS-tagságával járó előnyök részeként egy CPS-tag Termékismertetőt kérhet az Üzleti fiókhoz tartozó Felhasználóknak. A képzést virtuális rendezvényen keresztül biztosítjuk, amelyet külön Canon termékszakértői csapatunk fog tartani. Ezt az előnyt előzetesen kell igényelni, felvéve a kapcsolatot
a CPS elsőbbségi ügyfélszolgálattal.

11.2 Íme a CPS-tagsági szintenként biztosított előnyök teljes listája:

Tagsági szint

Ezüst
Arany
Platina
Vállalati C
Vállalati B
Vállalati A

Szükséges termékpontok

500–999
1000–1599
1600–2499
2500–4499
4500-10 000
10 000+

Karbantartási kedvezmények

100,00€
200,00 €
350,00 €
1000,00 €
2000,00 €
3000,00 €

Százalékos szolgáltatási kedvezmény
(javítás, karbantartás és frissítések)

10%
15%
20%
20%
20%
20%

Fast Track szervizelési TAT
(EOS, EF & RF objektívek)

5
munkanap
3
munkanap
2
munkanap
3
munkanap
3
munkanap
3
munkanap

Fast Track szervizelési TAT
(Videó + Cinema EOS vázak)

5
munkanap
5
munkanap
5
munkanap
5
munkanap
5
munkanap
5
munkanap

Cserekészülékek
(csak javítás)

Nincs
Ha túllépik a
tervezett szervizelési
átfutási időt
A
partner kérésére
Ha túllépik a
tervezett szervizelési
átfutási időt
Ha túllépik a
tervezett szervizelési
átfutási időt
Ha túllépik a
tervezett szervizelési
átfutási időt

Kiszállítás és visszaküldés
(a következő munkanapon)

Van
Van
Van
Van
Van
Van

CPS elsőbbségi ügyfélszolgálat

Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen

Professzionális megoldások:
üzleti coaching foglalkozások és együttműködések sorozata

Negyedévente
Negyedévente
Negyedévente
-
-
-

Szakmai közösség

Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen

Csak tagoknak szóló ajánlatok a Canontól és partnerektől

Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen

Üdvözlőcsomag

Van
Van
Van
Van
Van
Van

Helyszíni karbantartás (tisztítás és ellenőrzés) napja

-
-
-
0
1
2

Műszaki ismereteket tartalmazó termékismertető
(egy vagy több)

-
-
-
Igen
Igen
Igen

11.3 A jelen program keretében biztosított mindenfajta Szervizelési és Javítási kérelemre az Európa-szerte működő, Franciaországban, Németországban, Olaszországban, Spanyolországban, Svédországban és az Egyesült Királyságban található Canon professzionális szervizközpontjaink (Professional Service Centres, a továbbiakban: „PSC-k”) adott ’Szervizelési és javítási feltételei’ vonatkoznak. Fix áras szolgáltatások vagy Díjköteles javítások esetén Ön köteles kifizetni minden vonatkozó költséget a terméke vagy termékei javításához vagy szervizeléséhez kapcsolódóan, kivéve ha ezeket a költségeket a CPS-tagságával járó előnyök fedezik.

11.4 Minden előny csak a rendelkezésre állás függvényében biztosított, és a Canon a saját kizárólagos belátása szerint bármikor módosíthatja és visszavonhatja a kínált előnyöket. A Canon, nem korlátozó értelemben, fenntartja a jogát például arra, hogy az előnyök elérhetőségével kapcsolatban kizárásokat vagy kivételeket alkalmazzon. A közzétett tagsági előnyök földrajzi helytől függően különbözhetnek.

11.5 A CPS-tagsággal járó előnyök kizárólag az Ön aktív CPS-tagsággal rendelkező gazdálkodó szervezete számára biztosítottak és nem átruházhatók. Csak az Ön Üzleti fiókjához tartozó regisztrált ’Felügyelői felhasználó(k)’ vagy ’Felhasználó(k)’ veheti(k) igénybe a CPS-tagság keretében biztosított előnyöket, kizárólag olyan termék(ek)re vonatkozóan, amelyeket hiánytalanul regisztráltak az Ön Üzleti fiókjában, és amelyek jogszerűen vannak az Ön Vállalkozása tulajdonában.

11.6 A jelen Használati feltételek megsértésének minősül, ha az előnyöket bármely más személy vagy Vállalkozás javára veszik igénybe, vagy ha nem regisztrált vagy részben regisztrált termék(ek)hez veszik igénybe, továbbá tilos bármely más személynek vagy Vállalkozásnak igénybe vennie ezeket az előnyöket az Ön Vállalkozása nevében. A termékregisztráció akkor tekinthető teljesnek, ha a terméknév, a sorozatszám, a vásárlás országa, a vásárlás dátuma, illetve az az üzlet, amelyben a terméket vásárolták, mind hiánytalanul szerepel, a termékpontokat (ha vannak) érvényesítették, és a rendszer számításba veszi ezeket az Ön Vállalkozása Termékpontjainak kiszámításánál.

11.7 Miután lejárt az aktuális előfizetési időszak, illetve miután beküldték a szervizelési és javítási kérelmeket, utólag semmilyen előnyt nem lehet igénybe venni (tehát nincs arra lehetőség, hogy olyan előnyt vegyen igénybe, amelynek igénybevételére jogosult volt ugyan, de akkor, amikor ez a jogosultság fennállt, nem élt az igénybevétel lehetőségével).

11.8 Ne feledje, hogy a CPS-tagság nem érinti (és nem is bővíti) a Canon termék(ek) vásárlásakor érvényes kereskedelmi jótállás értelmében Önnek biztosított jogokat, illetve az Önt fogyasztóként törvényileg megillető jogokat.

12. A CPS-TAGSÁGGAL JÁRÓ ELŐNYÖK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELE

12.1 Karbantartási szolgáltatásokra vonatkozó kedvezmények – A ‘Karbantartási kedvezmények’ keretében biztosított előnyökre az alábbi feltételek vonatkoznak:

 1. A ‘Karbantartási kedvezményekhez’ kapcsolódóan rendelkezésre álló egyenlege az Üzleti fiókjához tartozó CPS-előfizetési oldalon tekinthető meg, emellett pedig a ’Felügyelői felhasználó(k)’ vagy ’Felhasználó(k)’ mellett is látható a Szolgáltatási és javítási kérelem folyamatán belül.
 2. A Canon mindent megtesz annak érdekében, hogy az Ön ’Karbantartási kedvezményeihez’ tartozó egyenleg mindig naprakész legyen
 3. ’Karbantartási kedvezményeit’ zsetonok formájában jeleníti meg a rendszer, átváltásuk pedig a Canon PSC helyi pénzneme alapján történik. Az átváltási arány szerepel a rendszerünkben, és a Karbantartási szolgáltatás (áfa nélküli) aktuális költségét tükrözi.
 4. Az Üzleti fiókjához tartozó ’Felügyelői felhasználó(k)nak’ vagy ’Felhasználó(k)nak’ Szolgáltatási kérelmet kell benyújtania/benyújtaniuk az érintett Canon termék(ek) ügyében az Ön Üzleti fiókján keresztül, kiválasztva a termék(ek)hez igénybe venni kívánt Karbantartási szolgáltatást és kiválasztva a ’Karbantartási kedvezmények’ felhasználását.
 5. Amennyiben az Üzleti fiókjához tartozó ’Felhasználó(k)’ az Ön ’Karbantartási kedvezményeinek’ felhasználását kéri(k), az Üzleti fiókjához tartozó ’Felügyelői felhasználó(k)nak’ ezt jóvá kell hagynia/hagyniuk, mielőtt online folyamatunkon keresztül továbbítódna a kérelem a Canon felé.
 6. Amennyiben a CPS-előfizetéséhez tartozó ’Karbantartási kedvezmények’ egyenlege kevesebb, mint a kért Karbantartási szolgáltatás díja, Vállalkozása köteles kifizetni a különbözetet, és erre a konkrét kérelemre nem alkalmazunk Százalékos szolgáltatási kedvezményt (%). A kérelemmel forduló ’Felhasználó(k)’ a Szervizelési és javítási kérelem folyamatához kapcsolódó, kiemelt fontosságú értesítőn keresztül kapnak erről tájékoztatást, és a beküldés előtt a ’Felügyelői felhasználó(k)’ jóváhagyása is szükséges.
 7. A ’Karbantartási kedvezmények’ kizárólag az éves időszakra érvényesek, és az esetleg fennmaradó egyenleg nem vihető át, amennyiben az éves időszak lezárultával Ön megújítja CPS-előfizetését.
12.2 Százalékos szolgáltatási kedvezmény (%) – Az Ön CPS-tagsági szintjének megfelelően alkalmazandó Százalékos szolgáltatási kedvezményt (%) Canon professzionális szervizközpontjaink minden olyan jóváhagyott Díjköteles szolgáltatásra és/vagy Javítási kérelemre érvényesítik, amelyre az Ön Vállalkozása az aktív CPS-tagság előfizetési időszaka alatt benyújtotta az igényét, kivéve a 12.1 (vi) pont hatálya alá tartozókat.

12.3 Fast Track szervizelés átfutási ideje (Turnaround Time, röviden: „TAT”) – Az Ön CPS-tagsági szintjének megfelelően alkalmazandó Fast Track szervizelés átfutási ideje (TAT) az alábbiak szerint lesz érvényes a ’Fast Track szervizelési TAT’-re jogosult termékekre vonatkozóan:
 1. Az Üzleti fiókjához tartozó ’Felügyelői felhasználó(k)nak’ vagy ’Felhasználó(k)nak’ az Ön Üzleti fiókján keresztül egy Szervizelési és/vagy Javítási kérelmet kell benyújtania/benyújtaniuk az érintett Canon termék(ek) ügyében
 2. Kapni fognak egy Szállítási címkét (amely tartalmazza az Ön CPS-tagsági számát) és egy ’CPS elsőbbségi címkét’, amelyet az online kérelmezési folyamat végén vagy a kapott megerősítő e-mailből lehet kinyomtatni.
 3. Az Ön CPS-tagsági számát tartalmazó Szállítási címkét és a ’CPS elsőbbségi címkét’ a csomag külsején kell elhelyezni. Az adott ’Felügyelői felhasználó(k)’ vagy ’Felhasználó(k)’ köteles(ek) gondoskodni arról, hogy ezek a címkék jól láthatóak legyenek a csomagon.

12.4 Cserekészülékek – Ha CPS-tagsági szintje (lásd a 11.2 pontot) jogosulttá teszi Önt arra, hogy Cserekészülék(ek)et kapjon, akkor ez az alábbiak szerint történik:
 1. Minden olyan érintett ’Fast Track szervizelési TAT’ termék esetén, amelyet Canon PSC-inkben javítanak vagy szervizelnek, a Canon PSC felveszi a kapcsolatot az Ön Üzleti fiókjához tartozó ’Felhasználóval’, amennyiben a tervezett átfutási idő (TAT) nem tartható, és közvetlenül vele egyezteti a Cserekészülék(ek) intézésének részleteit
 2. Ha Üzleti fiókja aktív CPS Platina tagsággal rendelkezik, a ’Felhasználó(k)’ vagy a ’Felügyelői felhasználó(k)’ azonnali Cserekészülék(ek)et kérhetnek minden olyan, ’Fast Track szervizelési TAT’-re jogosult termék helyett, amelyet Ön be szeretne küldeni javításra. Ezt a kérelmet úgy lehet benyújtani, hogy a Javítási kérelem beküldését követően felveszik a kapcsolatot a Canonnal a külön erre szolgáló CPS elsőbbségi ügyfélszolgálaton keresztül. Mindent megteszünk azért, hogy eleget tegyünk a Cserekészülék(ek)re vonatkozó kérelemnek, azonban Cserekészülék(ek)et csak rendelkezésre állástól függően biztosítunk.
 3. Mindenfajta Cserekészüléket szigorúan a Canon általános cserefeltételei szerint kínálunk fel (ennek részleteit lásd az alábbi MELLÉKLETBEN), amelyet az Ön részéről elfogadottnak tekintünk, amennyiben Cserekészülék(ek)et fogad el vagy igényel CPS-tagságán keresztül.
 4. Cserekészülék(ek)et kizárólag a CPS-programban részt vevő országokon belül tudunk biztosítani, a Canon PSC-inkkel egyeztetve, és (kérésre) lehetőség van az ott történő átvételre is.
 5. Ön köteles attól számítva 5 munkanapon belül visszaszolgáltatni a Cserekészülék(ek)et, hogy Vállalati termékét/termékeit visszajuttatták a Canon által meghatározott címre.
 6. Vállalatának gondoskodnia kell arról, hogy minden egyes cserekészüléket az átvételkori állapotában juttassanak vissza, továbbá Ön felel a cserekészülék(ek) bármely elemének elvesztéséért, megrongálódásért vagy ellopásáért, és a Canon kötelezheti Önt a termék(ek) szükséges javítási vagy pótlási költségeinek megtérítésére. Érdemes fontolóra vennie egy megfelelő biztosítás megkötését, amely fedezi a cserekészülék(ek)/-termék(ek) esetleges költségeit.
 7. A Canon a törvény által megengedett maximális mértékben kizár mindennemű felelősséget az Önnek kölcsönzött bármilyen cserekészülékkel/-termékkel kapcsolatban.

12.5 Díjmentes kiszállítás és visszaküldés (a következő munkanapon) – Minden CPS-tagsági szint esetében érvényes, hogy az Ön Üzleti fiókja által benyújtott összes Szervizelési és Javítási kérelem automatikusan jogosult lesz a Canon PSC-inktől történő díjmentes kiszállításra és az oda történő visszaküldésre (a következő munkanapon). Csak az Ön Üzleti fiókjában hiánytalanul regisztrált termékek jogosultak a díjmentes következő munkanapi szállításra.

12.6 CPS elsőbbségi ügyfélszolgálat – Minden CPS-tagsági szint esetében érvényes, hogy az Ön aktív CPS-tagsággal rendelkező Üzleti fiókjához tartozó összes ’Felügyelői felhasználó’ vagy ’Felhasználó’ fel tudja venni a kapcsolatot az adott ország külön CPS elsőbbségi ügyfélszolgálatával. A CPS elsőbbségi ügyfélszolgálat igénybevételéhez a ’Felügyelői felhasználó(k)nak’ vagy ’Felhasználó(k)nak’ meg kell adnia/adniuk egy érvényes CPS-tagsági számot, amelyet a Canon rendszere(i) ellenőriz(nek).

12.7 Professzionális megoldások – Platina, Arany és Ezüst CPS-tagsági szintek esetén az Ön aktív CPS-tagsággal rendelkező Üzleti fiókjához tartozó összes ’Felügyelői felhasználó’ vagy ’Felhasználó’ regisztrálni tud eseményekre, illetve részt tud venni eseményeken (amelyek negyedévente kerülnek megrendezésre). A virtuális rendezvényeket kizárólag online biztosítjuk, és az Üzleti fiókja fiókoldalán lévő „Eseménynaptáron” keresztül tud regisztrálni ezekre.

12.8 Szakmai közösség – Minden CPS-tagsági szint esetében érvényes, hogy az Ön aktív CPS-tagsággal rendelkező Üzleti fiókjához tartozó összes ’Felügyelői felhasználó’ vagy ’Felhasználó’ be tud lépni a Canon Club keretében működő zárt CPS-közösségi csoportba.

12.9 Globális rendezvénytámogatás – Speciális CPS terméktámogatást biztosítunk akkreditált profiknak és vállalkozásoknak a főbb globális rendezvényeken.

12.10 Csak tagoknak szóló ajánlatok a Canontól és partnerektől – A Canon és egyes partnerei által kínált célzott és exkluzív ajánlatokat az ’Előnyök és ajánlatok’ résznél tesszük közzé, amely Üzleti fiókja fiókoldalán található.

12.11 Helyszíni karbantartás (tisztítás és ellenőrzés) napja – Ha Üzleti fiókja rendelkezik aktív Vállalati A vagy B CPS-tagsággal, a ’Felhasználó(k)’ vagy ’Felügyelői felhasználó(k)’ Helyszíni karbantartási kiszállást (tisztítás és ellenőrzés) kérhet(nek), ha az alábbiak szerint felveszi(k) a kapcsolatot a Canonnal az erre szolgáló CPS elsőbbségi ügyfélszolgálaton keresztül:
 1. Minden kérelmet legalább hatvan (60) nappal azelőtt kell benyújtani, amikorra a szolgáltatást kérni szeretné.
 2. Legalább két (2) vagy három (3) másik dátumot is adjon meg
 3. Adja meg a szervizelendő termékek listáját
 4. Kérelme felülvizsgálatát követően a Canon árajánlatot ad Önnek (adott esetben), amelyet el kell fogadnia, és jóvá kell hagynia a kiszállás dátumát.
 5. A kiszállás napján Ön köteles gondoskodni a megfelelő előkészületekről (tehát: kicsomagolt állapotú termék(ek)ről, asztalról, székről, helyről, áramról, világításról és internetről).
 6. A beütemezett Helyszíni karbantartási kiszállás (tisztítás és ellenőrzés) dátumának módosítására irányuló kérelmeket csak a beütemezett dátumot megelőző harminc (30) napon túl fogadjuk el.
12.12 Műszaki ismereteket tartalmazó termékismertető (egy vagy több) – Ha Üzleti fiókja rendelkezik aktív Vállalati A, B vagy C CPS-tagsággal, a ’Felhasználó(k)’ vagy ’Felügyelői felhasználó(k)’ termékismertetőt kérhet(nek), ha az alábbiak szerint felveszi(k) a kapcsolatot a Canonnal az erre szolgáló CPS elsőbbségi ügyfélszolgálaton keresztül:
 1. Minden kérelmet legalább hatvan (60) nappal azelőtt kell benyújtani, amikorra a szolgáltatást kérni szeretné.
 2. Legalább két (2) vagy három (3) másik dátumot is adjon meg
 3. Adja meg azoknak a termékeknek a listáját, amelyekhez termékismertetőt kér
 4. Kérelme felülvizsgálatát követően a Canon megerősíti a képzés dátumát.
 5. A képzés napján Ön köteles gondoskodni arról, hogy a ’Felügyelői felhasználó(k)’ vagy ’Felhasználó(k)’ megfelelő körülményeket biztosítsanak a résztvevőknek (tehát: kicsomagolt állapotú termék(ek)et, asztalt, széket, helyet, áramot, világítást és internetet).
 6. A beütemezett Termékismertető dátumának módosítására irányuló kérelmeket csak a beütemezett dátumot megelőző harminc (30) napon túl fogadjuk el.

13. AZ ÖN TAGSÁGÁVAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK

Üzleti adatvédelmi szabályzatunkból megtudhatja, hogyan kezeljük személyes adatait, valamint hogyan gyakorolhatja az ezzel kapcsolatos jogait.

14. A TELJES MEGÁLLAPODÁS

14.1 A jelen Használati feltételek, a Canon üzleti adatvédelmi szabályzata és az esetleges egyéb webhelyszabályzatok képezik a teljes megállapodást Ön és a Canon között és szabályozzák azt, hogy Ön hogyan használja a CPS-t, felülírva az Ön és a Canon között a CPS-re vonatkozóan létrejött minden korábbi megállapodást.

14.2 Amennyiben a Canon nem szerez érvényt a jelen Használati feltételek bármely rendelkezésének, vagy nem gyakorolja az ezekből fakadó bármely jogát, ez nem értelmezhető az adott jogról vagy rendelkezésről való lemondásként.

14.3 Ha a jelen Használati feltételek bármely rendelkezését érvénytelennek ítéli meg egy illetékes bíróság, a felek ettől függetlenül egyetértenek abban, hogy a bíróságnak arra kell törekednie, hogy a felek szándékai a rendelkezésben leírtak szerint jussanak érvényre, és a jelen Használati feltételek egyéb rendelkezései ettől még teljes mértékben hatályosak maradnak.

14.4 Ön beleegyezését adja, hogy – minden ellentétes értelmű törvénytől vagy jogszabálytól függetlenül – a Szolgáltatás használatából vagy a jelen Használati feltételekből fakadó vagy ezekhez köthető mindenfajta kereseti igényt vagy követelést az annak felmerülésétől számított egy (1) éven belül kell benyújtani, máskülönben örökre elévülnek az ilyen kereseti igények vagy követelések.

14.5 A Canon előzetes írásos beleegyezése nélkül tilos átengednie a jelen Használati feltételeket, viszont a Canon teljes egészében vagy részben, korlátozások nélkül átengedheti vagy átruházhatja a jelen Használati feltételeket. A jelen Használati feltételekben szereplő fejezetcímek kizárólag gyakorlati célokat szolgálnak, és nem bírnak jogi vagy szerződéses hatállyal.

14.6 A CPS-tagságot szigorúan a jelen Használati feltételek szabályozzák. Ha Ön bármikor tagsága megszüntetése mellett döntene, vagy nem kívánja elfogadni a jelen Használati feltételek rendelkezéseit, szüntesse meg CPS-tagságát a 8. pontban leírtak szerint.

14.7 A Canon fenntartja a jogát arra, hogy bármikor módosítsa a jelen Használati feltételeket, korlátozás nélkül beleértve a Tagsági szinteket és az Előnyöket, és időről időre értesítés nélkül frissítheti vagy módosíthatja a feltételeket, ezért javasoljuk, hogy rendszeres időközönként ellenőrizze ezeket a CPS webhelyén. A Canon ugyanakkor törekedni fog arra, hogy a Használati feltételek minden jelentősebb módosításáról tájékoztatást adjon, illetve felhívja rájuk a figyelmet.

15. AZ ÖNNEL SZEMBEN VÁLLALT KÖTELEZETTSÉGÜNK

15.1 Ön kifejezetten tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Canon kártalanított felek nem vállalnak felelősséget a következőkből fakadó közvetlen, közvetett, járulékos vagy következményes károkért (még akkor sem, ha a Canon kártalanított felek bármelyikét tájékoztatták is az ilyen károk bekövetkeztének lehetőségéről) (a továbbiakban együttesen: „károk”): (a) a szolgáltatás használata vagy használatának meghiúsulása; vagy (b) a szolgáltatáshoz kapcsolódó bármilyen probléma.

15.2 A jelen felelősségkizáró nyilatkozat minden olyan kárra vagy sérülésre érvényes, amelyet a Canon gondatlansága vagy mulasztása, számítógépes vírus vagy hasonló dolog, telekommunikációs hiba, vagy a felhasználói adatok lopáson vagy más módon keresztül történő jogosulatlan megszerzése vagy használata okoz. Nem vállalunk felelősséget a szolgáltatásra kiható, harmadik felek által elkövetett bűncselekményekért, károkozásért, gondatlanságért vagy mulasztásokért. A Canon kártalanított felek semmilyen esetben sem vonhatók felelősségre más felhasználók károkozó vagy törvénysértő magatartásáért. A Canon kártalanított felek semmilyen esetben sem vonhatók felelősségre a szolgáltatás használatából fakadó készülék- vagy hardverkárokért, illetve a felhasználói tulajdont ért károkért vagy személyi sérülésekért. Ezek a korlátozások a törvény által megengedett legteljesebb mértékig alkalmazandók.

15.3 Semmilyen módon nem zárjuk ki vagy korlátozzuk a felelősségünket az alábbiakért: (a) a mi gondatlanságunk által okozott halál vagy személyi sérülés; (b) csalás vagy csalárd félrevezetés és súlyos gondatlanság; (c) a törvényben foglalt feltételek megszegése, és semmilyen módon nem zárjuk ki vagy korlátozzuk a felelősségünket a vonatkozó jogszabályok által megengedettnél jobban.

15.4 Ön kifejezetten tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Zuora, inc., egy harmadik félnek minősülő fizetésfeldolgozó szolgáltató dolgozza fel az Ön kifizetéseit a Canon felé egy fizetési módszeren keresztül. Ön tudomásul veszi és elfogadja, hogy sem a Zuora, inc., sem pedig a fizetési módszerben érintett egyéb felek, akik részt vesznek a szolgáltatáshoz kapcsolódó folyamat feldolgozásában – korlátozás nélkül beleértve az Önnek bankkártyát kibocsátó vállalatot és a kereskedelmi bankot (együttesen: a „mentesített felek”) –, nem vonhatók felelősségre azokért az esetleges károkért (az itt meghatározott értelemben és a jelen fejezetben felsorolt korlátozások függvényében), amelyeket Ön annak eredményeként szenved el, hogy a Canon nem tudja biztosítani Önnek a szolgáltatást a jelen feltételek mellett, vagy hogy a Canon bármilyen módon megszegi a jelen feltételeket. Ön ezennel felmenti a mentesített felek mindegyikét mindazon károkért vállalt felelősség alól, amelyeket Ön adott esetben a szolgáltatás jelen feltételek szerinti meghibásodása következtében elszenved. Ön beleegyezését adja, hogy a mentesített felek mindegyikét kártalanítja és mentesíti a felelősség alól minden olyan kár esetén, amelyet a jelen fejezet Ön általi megszegése következtében szenvedhet el.

Sem a jelen pont, sem a jelen Használati feltételek más pontja nem korlátozza vagy befolyásolja hátrányosan az Ön törvényes jogait.

16. ÁLTALUNK NEM BEFOLYÁSOLHATÓ ESEMÉNYEK

Nem vállalunk felelősséget és nem vagyunk felelősek a jelen Használati feltételek szerinti bármely kötelezettségünk teljesítésének elmulasztásáért vagy késedelmes teljesítéséért, amely a jelen Használati feltételek, más alkalmazandó feltételek vagy az alkalmazandó jogszabályok alapján nem róható fel nekünk, nem kizárólagosan beleértve az észszerű befolyásunkon kívül eső eseményeket, többek között a természeti csapásokat, a tűzvészt, az árvizet, a szélsőséges időjárást, a robbanásokat, a háborút (hadüzenettel vagy anélkül), a terrorcselekményeket, az iparági vitákat (akár a munkavállalóinkat érintik, akár nem), illetve a helyi vagy központi kormányzat vagy bármely más illetékes hatóság intézkedéseit, valamint az alkalmazandó jogszabályok szerinti egyéb vis maior eseményeket.

17. VITARENDEZÉS

17.1 Ha meg szeretne velünk vitatni valamit a CPS-tagságával kapcsolatban, először az erre szolgáló külön CPS elsőbbségi ügyfélszolgálaton keresztül vegye fel velünk a kapcsolatot annak érdekében, hogy a vitás ügyet megpróbálja rendezni velünk.

17.2 Ha az Ön CPS-tagságával kapcsolatban vitánk van Önnel, akkor a probléma megoldása érdekében közvetlenül is keressük Önt. Azokon az elérhetőségeken keresztül fogjuk keresni, amelyeket az Üzleti fiókjában megadott.

17.3 Abban a valószínűtlen esetben, ha nem tudjuk megoldani a vitát, megbeszéljük Önnel a vita független megoldásának hatékony módját. Ez nem érinti az Ön azon jogát, hogy bármilyen vitával bármely módon a megfelelő bírósághoz forduljon.

18. A JELEN HASZNÁLATI FELTÉTELEK FRISSÍTÉSEI ÉS MÓDOSÍTÁSAI

18.1 Időről időre külön értesítés nélkül frissíthetjük a jelen Használati feltételeket.

18.2 A Használati feltételek aktuális verzióját itt tudja megtekinteni, de a CPS elsőbbségi ügyfélszolgálattal is felveheti a kapcsolatot, hogy egy példányt kérjen az aktuális Használati feltételekből.

19. ALKALMAZANDÓ JOG ÉS JOGHATÓSÁG

19.1 A jelen Használati feltételek esetében az angol jogszabályok az irányadók. Ez azt jelenti, hogy a CPS-tagság megvásárlására vonatkozó szerződésre, valamint az abból eredő vagy azzal kapcsolatos bármely vitára vagy igényre az angol jogszabályok az irányadók.

19.2 Ön és mi is egyetértünk abban, hogy Anglia és Wales bíróságai nem kizárólagos joghatósággal rendelkeznek.

20. KAPCSOLATFELVÉTEL

Ha kérdése vagy problémája merül fel CPS-tagságával kapcsolatban, forduljon hozzánk az erre szolgáló külön CPS elsőbbségi ügyfélszolgálaton keresztül. Ügyfélszolgálati csapatunk szívesen segít.

FELTÉTELEK FRISSÍTÉSÉNEK DÁTUMA: 2023. február 17.

MELLÉKLET

CANON CSEREKÉSZÜLÉK-SZOLGÁLTATÁS – HASZNÁLATI FELTÉTELEK

A Canon Europa N.V., a leányvállalataként működő országos vagy regionális Canon értékesítési irodák (meghatározásukat lásd: https://www.canon-europe.com/contact_us/canon_europe_middle_east_and_africa_offices), (a „Canon”) vállalja, hogy külön díjfizetés nélkül kölcsönzi részemre a következő oldalon felsorolt termékeket és tartozékokat (együtt: a „Felszerelés”) a Kölcsönzési megállapodás alapján. Ezennel elfogadom, hogy a Felszerelés általam történő használatát az alábbi feltételek és kikötések szabályozzák:

1. A Felszerelés az általam történő személyes használatra szolgál a jelen feltételek értelmében, és vállalom, hogy nem adom át harmadik félnek a Felszerelést.

2. Tudomásul veszem, hogy a Canon értesítést követően bármikor és bármilyen okból visszakérheti a Felszerelés bármely részét. A Felszerelés egészét vissza kell juttatnom a Canonnak a kapott szállítási címkék (ha alkalmazandó) használatával vagy 5 munkanapon belül a saját megjavított termékem átvételét követően, vagy az adott Kölcsönzési megállapodásban szereplő időtávon belül, vagy pedig bármely ennél korábbi időpontban, ha a Canon ezt kéri. Ha a Felszerelést nem küldöm vissza a Canon részére az általa kért vagy előírt időben, a Canon kiszámlázza nekem a termékek teljes ajánlott gyártói árát.

3. A Felszerelést az előírt időben visszajuttatom, megfelelő és működőképes állapotban, a normál elhasználódást és kopást figyelembe véve. Vállalom, hogy minden erőfeszítést megteszek a Felszerelés ütés, ütődés, vízkár, homokbejutás, szennyeződés és a Felszerelést megrongálni képes más káros anyagok elleni védelme érdekében. Tudomásul veszem és elfogadom, hogy a Felszereléssel kapcsolatban bármilyen veszteség vagy kár kockázatát kizárólag én viselem mindaddig, amíg a Felszerelés az én birtokomban van, és vissza nem jutott a Canonhoz. Vállalom, hogy megtérítem a Canon részére a Felszerelés javítási vagy pótlási költségeit, amennyiben a kölcsönzés ideje alatt a Felszerelés helytelen kezelés, hanyagság vagy gondatlanság miatt erre alapot adó állapotba került.

4. Vállalom, hogy a Felszerelést a Canon által közzétett utasítások szerint használom. Saját magam semmilyen esetben nem kezdeményezek karbantartási vagy javítási munkát a Felszerelésen. Ha a Felszerelés karbantartása vagy javítása válna szükségessé, értesítem a Canont, és megvárom az utasításait.

5. Tudomásul veszem és elfogadom, hogy a Felszerelés „adott állapotban” lesz kölcsönözve számomra. A Felszerelés használhatóságára vagy teljesítményére semmilyen, sem kifejezett, sem vélelmezett garancia nincs érvényben, és a Canon minden ilyen garanciát kifejezetten kizár, ideértve a forgalomképességre vagy az adott célra való alkalmazhatóságra vonatkozó vélelmezett garanciákat is. A Canon nem vállal felelősséget a jelen feltételekből, illetve a Felszerelés használatából vagy használhatatlanságából eredő semmilyen kárért, ideértve, nem korlátozó értelemben, a személyi sérülést, az anyagi kárt, az elmaradt nyereséget és minden más közvetlen, különleges, véletlenszerű vagy következményi kárt is.

6. Tudomásul veszem, hogy a Canon és köztem létrejött ellentétes értelmű előzetes megállapodás hiányában én vagyok felelés a Canonnak való visszaszállításért, annak megszervezését és költségeit is beleértve.

Tudomásul vettem a jelen feltételek alapján rám háruló felelősségeket a Felszereléssel kapcsolatban, és személyesen szavatolom a Felszerelés Canon által előírt időben való visszaküldését vagy a visszaküldésből kimaradt bármely részegység árának megtérítését.

VERZIÓ: 5.0

UTOLJÁRA FRISSÜLT: 2022. január 24.