Warranty_Page_Image

Canon Európai WG sorozat jótállása

Ez egy kereskedelmi vásárlóknak szóló jótállás, melyet a Canon Europa N.V., Bovernkerkerweg 59, 1185 XB, Amstelveen, Hollandia („Canon”) nyújt azon vásárlóinak, akik saját felhasználásra vásárolnak Canon WG sorozatú terméket, de ezt annak az országnak a törvényei szerint, ahol a projektort megvásárolják, nem fogyasztóként teszik.
Ha ön fogyasztónak minősül, nem jogosult erre a jótállásra, de az állam Önre érvényes fogyasztói jogai megilletik.
Ezeket a feltételeket és az itt szereplő ajánlatokat Anglia és Wales törvényei szabályozzák, továbbá tekintetében Anglia és Wales bíróságai rendelkeznek kizárólagos joghatósággal. 


A szolgáltatások kínálata a következő: 

• Helyszíni jótállás

Az Európai Gazdasági Területén („EGT” – tehát az EU, Izland, Lichtenstein, Norvégia), valamint Svájc és az Egyesült Királyság  területén való értékesítésre gyártott és ott vásárolt minden Canon WG sorozatú termékre a Canon európai,  WG sorozatú termékekre vonatkozó jótállása érvényes. Amennyiben az új WG sorozatú termék a vonatkozó jótállási időszak alatt meghibásodik, a Canon ingyenes hibajavítást garantál (a jótállási feltételek értelmében – lásd alább).
A jótállás nem terjed ki a vonatkozó jótállás feltételein és érvényességi idején kívül eső termékekre, megrongálódásokra és javításokra. A Canon azonban térítés ellenében javítási szolgáltatást kínál.
A jelen jótállási feltételek jelentik a fogyasztó kizárólagos jogorvoslati lehetőségét. Sem a Canon, sem leányvállalatai, sem az Európai WG sorozat jótállásának egyéb tagjai nem vonhatók felelősségre a termékre vonatkozó kifejezett vagy közvetett jótállási feltételek megsértéséből adódó véletlen vagy következményes károkért.


Felhasználási feltételekHelyszíni jótállás


A Canon jótállást biztosít a WG sorozatú termék hardveres részeinek működőképességéért a jótállási időszak alatt. Amennyiben hardverhiba jelentkezik a jótállási időszakon belül, az ügyfél ingyenes helyszíni hardverjavításra jogosult a tagállamokon belül.
Ez a helyszíni jótállás minden olyan Canon WG sorozatú termékre érvényes, melyet az Európai Gazdasági Térség (EGT), Svájc és az Egyesült Királyság területén való értékesítésre szántak és ott értékesítettek.
Ez az ingyenes szolgáltatás csak a végfelhasználó részére az eladó által kiállított eredeti számla/bizonylat bemutatásával vehető igénybe.
Fenntartjuk továbbá a jogot a hibás termék más egyenrangú termékkel való kicserélésére (javítás helyett), amennyiben annak minősége az eredeti termékével azonos vagy annál jobb. 


1. Jótállási időszak

A helyszíni jótállás az új Canon WG sorozatú termék vásárlásának napjától számított 1 éven át vagy 300 000 nyomtatás erejéig érvényes, amelyik előbb bekövetkezik. 


2. A jótállási szerviz érvényesítése 

A helyszíni jótállási szerviz szolgáltatást a Canon ügyfélszolgálatánál telefonon rendelheti meg (Helyszíni jótállás elérhetőségei).
A helyszíni jótállási szolgáltatást az alábbi módok egyikén biztosítjuk: 

• Helyszíni szerviz (szakember segítségével)*, amely minden kapcsolódó munkaköltséget (beleértve a kiszállási és a javítási költségeket), valamint minden cserealkatrész költségét tartalmazza, 

• A felhasználó által cserélhető alkatrészek kiszállítása (futárszolgálattal), amely minden cserealkatrész költségét és a kapcsolódó szállítási költséget is tartalmazza.

*A helyszíni jótállás keretében nyújtott szolgáltatásokat megfelelő képzettséggel rendelkező, felelős harmadik fél is végezheti a Canon megbízásából. 

Ez a szolgáltatás minden kapcsolódó munkaköltséget (beleértve a kiszállási és a javítási költségeket), valamint minden cserealkatrész költségét tartalmazza. 


3. Canon WG sorozatú jótállás tagjai

A Canon WG sorozatú jótállás tagjai azok az országok, amelyekben a helyszíni jótállási szolgáltatások igényelhetők. 

Amennyiben a jótállással kapcsolatban további kérdései vannak, lépjen kapcsolatba az Európai WG sorozat jótállásának vonatkozó tagjával


4. Korlátozások

A jótállás nem vonatkozik a következőkre: 

- Fogyóeszközök;
- Szoftverek;
- A termék elhasználódó alkatrészei (pl. panel, külső burkolat), valamint kellékei és tartozékai (pl. további papírkazetták, egyszerű gépasztal stb.);
- A Canon jóváhagyása nélkül végrehajtott termékmódosításból eredő hibák elhárítása;
- A WG sorozatú termék adott ország műszaki illetve biztonsági előírásainak való megfelelés céljából történő módosítása miatti költségek vagy más, a WG sorozatú termék leszállítása óta változott műszaki előírások miatti beállítások költsége a Canon-szervizek felé;
- Ha a WG sorozatú terméket a vásárlás helyétől eltérő országban használják, és azért keletkezik kár, mert az nem felel meg az országos szabványoknak illetve előírásoknak. Nem kérhető helyszíni jótállási javítás, amennyiben a következő okok valamelyike okozta a meghibásodást:
- A WG sorozatú termék felhasználói vagy kezelői kézikönyvnek és/vagy a vonatkozó dokumentumoknak nem megfelelő használata, túlzott használata, kezelése, illetve működtetése, például helytelen tárolás, leejtés, erős ütés, korrózió, szennyezés, víz vagy homok okozta kár;
- Közvetlenül a termékkel nem kompatibilis pótalkatrészek, szoftverek vagy fogyóeszközök (például tintatartályok vagy karbantartó kazetta) használata által okozott károsodás. Az adott Canon WG sorozatú termékkel való kompatibilitást a csomagoláson ellenőrizni kell, de biztosítható eredeti Canon pótalkatrészek, szoftverek és fogyóeszközök használatával, ezek ugyanis ellenőrzésen esnek át. Használat előtt ellenőrizze a kompatibilitást;
- A WG sorozatú termék a Canon által el nem fogadott berendezéshez történő csatlakoztatása;
- A Canon hatáskörén kívül eső baleset, katasztrófa és egyéb történés (például villámcsapás, víz, tűz, zavargás, illetve elégtelen szellőzés) okozta károk.
- Időszakos ellenőrzések és a WG sorozatú termékek egyéb normál karbantartása; A fentiek mellett nem tartoznak a helyszíni jótállás körébe a következők:
- A termék hibás telepítéséből, illetve hálózati csatlakoztatásából eredő javítási szolgáltatások és cserealkatrészek, ha az üzembe helyezést és a hálózati csatlakoztatást nem a Canon munkatársa végezte;
- A WG sorozatú termék lecsatlakoztatásához és újracsatlakoztatásához szükséges műveletekért, beleértve a biztonságos szállításra való előkészítést, kivéve, ha az általunk vagy a mi nevünkben történik;
- A normál munkaidőtől (hétfőtől péntekig 9 és 17 óra között, kivéve a nemzeti ünnepeket) eltérő időben végzett munkák. 


A helyszíni jótállási szolgáltatás biztosításának előfeltétele, hogy a WG sorozatú termék a Canon WG sorozatú jótállási tagállamok egyikében legyen. A helyszíni jótállási szolgáltatások nyújtásának feltétele, hogy a szerviztechnikus hozzájusson a termékhez és elégséges segítséget kapjon a munkálatok elvégzéséhez.
Ha másik országba viszi a terméket, ellenőrizze, hogy az adott ország szerepel-e a Canon WG sorozat jótállásának tagjai között, ahol biztosan jár hozzá helyszíni jótállás. 


5. Egyéb 

A javítás késedelmét okozhatja, ha azt nem a vásárlás országában végzik, ahol a WG sorozatú terméket még nem értékesítik vagy eltérő, országspecifikus kialakítással értékesítik. Ennek megfelelően előfordulhat, hogy a WG sorozatú termék egyes pótalkatrészei nincsenek raktáron a javítási országban. A Canon nem vállal semmilyen felelősséget az egyéb kárigényekért, beleértve többek közt az adatrögzítésre alkalmas hordozók illetve az adatok vesztését, melyet a jelen jótállás nem részletez. 

További ajánlatok…

Feedback