A csomagbarát illesztőprogramok telepítéséhez szükséges ellenőrzések

A csomagbarát illesztőprogramok telepítését megelőzően az alábbiakban kattintson az Ön által használt környezetre:
Product security

Gyorsnyomtatás (megosztott nyomtató) és beépülő illesztőprogram-modul vagy CDCT

 • Definíciók:

  • CSB illesztőprogramok: csomagbarát illesztőprogramok
  • Nem CSB illesztőprogramok: nem csomagbarát illesztőprogramok
  • CDCT: Canon Driver Configuration Tool
  • Beépülő illesztőprogram-modulok: hozzáférés-kezelő rendszer, titkosított biztonságos nyomtatás, Trust Stamp stb.

  Gyorsnyomtatás és beépülő illesztőprogram-modul vagy CDCT használata esetén a CSB illesztőprogramok telepítése nem lehetséges.


  Korlátozások:


  1. A beépülő illesztőprogram-modul CSB illesztőprogramok esetében nem elérhető.
  2. A CDCT CSB illesztőprogramok esetében nem elérhető.

  Megelőző intézkedésként használjon nem CSB illesztőprogramot.


  Megjegyzés:
  A CSB illesztőprogramot igénylő, beépülő illesztőprogram-modulokat és CDCT-t használó felhasználók vegyék fel a kapcsolatot a marketingosztállyal.


  Minden érintett vásárlótól elnézést kérünk az ezáltal okozott kellemetlenségekért. Már vizsgáljuk, milyen javító intézkedéseket tehetünk.


  1. A beépülő illesztőprogram-modulok CSB illesztőprogram esetében nem elérhetők.
   A beépülő illesztőprogram-modulok CSB illesztőprogram esetében nem elérhetők, mivel a beépülő illesztőprogram-modulok a gyorsnyomtatásnál nincsenek letöltve a klienshez.
   Ha beépülő illesztőprogram-modulok vannak telepítve a kiszolgálóra, a kliens nem láthatja a beépülő illesztőprogram-modulokat. 
  2. A CDCT CSB illesztőprogram esetében nem elérhető.
   A CDCT CSB illesztőprogram esetében nem elérhető, mivel a testreszabási adatok a gyorsnyomtatásnál nincsenek letöltve a klienshez.
   Ha CDCT által testre szabott illesztőprogram van telepítve a kiszolgálóra, a kliens nem használhatja a testre szabott illesztőprogramot.
  3. Megelőző intézkedések nem CSB illesztőprogramok használata esetén
   Ha nem CSB illesztőprogram használata mellett dönt, tekintse meg az alábbi lehetséges megoldásokat.

  • Ha a kiszolgáló megosztott nyomtatója frissítve van, a kliensen található összes nyomtatót frissíteni kell.
  • Ha ugyanaz a megosztott nyomtató kerül a kiszolgálóra, a kliensen nem jelentkezik a probléma.
  • Ha a kiszolgálóra új verziójú megosztott nyomtató kerül, a kliensnek regisztrálnia kell a hozzáadott nyomtatót, vagy frissítenie kell a meglévő nyomtatók egyikére (a kliens illesztőprogramjának közös modulját frissíteni kell).

  Amikor megjelenik a „New driver is required” (Új illesztőprogram szükséges) vagy a „Driver update is required” (Illesztőprogram-frissítés szükséges) üzenet, hajtsa végre az alábbi három lépést a nyomtatásra váró modellek mindegyikén:

  1. Válassza ki az [Update the driver/Az illesztőprogram frissítése] lehetőséget.
  2. Amikor megjelenik a „Do you trust this printer” (Megbízik ebben a nyomtatóban?) párbeszédpanel, nyomja meg az [Install the driver/Az illesztőprogram telepítése] gombot.
  3. Várjon, amíg az illesztőprogram fájljának másolása befejeződik.

 • Ezt a megoldást akkor lehet alkalmazni, ha a kliens nem kaphat rendszergazdai jogosultságokat.


  Tájékoztatjuk, hogy a 2. megoldás csak adott körülmények* mellett működik hatékonyan, és a felhasználók (rendszergazdák) számára nehéz lehet eldönteni, hogy hozzáadás vagy frissítés szükséges-e.

  Azon felhasználók, akik nem tudnak rendszergazdai jogosultságokat biztosítani a kliensnek, vegyék fel velünk a kapcsolatot, és adják meg a felhasználói környezetre vonatkozó részletes adatokat.


  Előfordulhat, hogy a 2. megoldás alkalmazása lehetséges, ha a kliens törli az egész nyomtatási várólistát.


  *Az adott feltételek áttekintése:

  Az MS biztonsági hibajavító (MS16-087) kiszolgálón/kliensen való alkalmazását követően a nyomtató-illesztőprogram állapota a kiszolgálón nem változik (= nem települ új illesztőprogram-verzió ezeknek a modelleknek a frissítésével vagy hozzáadásával).


  A csoportházirendben eszközölt módosítások a következők:


  • [Point and Print restrictions/Gyorsnyomtatási korlátozások] – [Enabled/Engedélyezve]
  • Opció
  • A [User can only print and point to these servers/A felhasználó csak ezeken a kiszolgálókon keresztül végezhet gyorsnyomtatást] lehetőség engedélyezve van.
  • Adja meg a teljes minősítéssel rendelkező kiszolgáló nevét.
  • Ellenőrizze a biztonságot:
  • [When installing drivers for a new connection/Új kapcsolat illesztőprogramjának telepítésekor] – Állítsa be a [Do not show warning or elevation prompt/Ne jelenjen meg figyelmeztetés vagy jogosultságszint-emelési kérés] lehetőséget
  • [When updating drivers for an existing connection/Létező kapcsolat illesztőprogramjának frissítésekor] – Állítsa be a [Show warning or elevation prompt/Figyelmeztetés és jogosultságszint-emelési kérés megjelenítése] lehetőséget 

  Megjegyzés:

  Az összes, megosztott nyomtatóval rendelkező kiszolgáló nevét meg kell adni pontosvesszővel elválasztva.

  Mivel a kiszolgálók nevében található betűk száma korlátozott, előfordulhat, hogy több kiszolgáló esetén nem minden kiszolgáló neve adható meg.

  Ilyenkor a 2. megoldás nem elérhető.

 • Ezt a megoldást a Microsoft javasolja, ami egyáltalán nem alkalmaz korlátozást.

  Ebben az esetben a Windows Update-re van szükség.

  A Windows Update használatával és a csoportházirend módosításával elkerülhető a „Do you trust this printer?” (Megbízik ebben a nyomtatóban?) párbeszédpanel megjelenése.


  Windows 10 használata esetén egy frissítés érhető el a Windows Update-en keresztül.


  A Windows 10 operációs rendszernél korábbi használata esetén, vagy ha a Windows Update nem jön át a Windows 10-re, válasza ki és telepítse a Microsoft oldalán felsorolt megfelelő javítókészleteket. További információért vegye fel a kapcsolatot a Microsoft ügyfélszolgálatával.


  A csoportházirendben eszközölt módosítások a következők:

  •  
  • [Package Point and Print – approved servers/Csomagbarát nyomtatókra történő gyorsnyomtatás csak jóváhagyott kiszolgálókra] – [Enabled/Engedélyezve]
  • Opció
  • Állítsa be a [Show/Megjelenítés] lehetőséget
  • Adja meg a teljes minősítéssel rendelkező kiszolgáló nevét.
  • [Point and Print restrictions/Gyorsnyomtatási korlátozások] – [Enabled/Engedélyezve]
  • Opció
  • Állítsa be a [Users can only print and point to these servers/A felhasználók csak ezeken a kiszolgálókon keresztül végezhetnek gyorsnyomtatást] lehetőséget
  • Adja meg a teljes minősítéssel rendelkező kiszolgáló nevét.
  • Biztonsági rákérdezések:
  • [When installing drivers for a new connection/Új kapcsolat illesztőprogramjának telepítésekor] – Állítsa be a [Do not show warning or elevation prompt/Ne jelenjen meg figyelmeztetés vagy jogosultságszint-emelési kérés] lehetőséget
  • [When updating drivers for an existing connection/Létező kapcsolat illesztőprogramjának frissítésekor] – Állítsa be a [Do not show warning or elevation prompt/Ne jelenjen meg figyelmeztetés vagy jogosultságszint-emelési kérés] lehetőséget 

  Megjegyzés:

  Az összes, megosztott nyomtatóval rendelkező kiszolgáló nevét meg kell adni pontosvesszővel elválasztva. Azonban a kiszolgálók nevének meghatározására szolgáló betűk száma korlátozott, ezért előfordulhat, hogy több kiszolgáló esetén nem minden kiszolgáló neve adható meg. Ilyenkor a 3. megoldás nem elérhető.


  *A csoportházirend módosításaival kapcsolatos további információért látogasson el a Microsoft oldalára.

Gyorsnyomtatás (megosztott nyomtató) beépülő illesztőprogram-modul vagy CDCT nélkül

 • Definíciók:

  • CSB illesztőprogramok: csomagbarát illesztőprogramok
  • Nem CSB illesztőprogramok: nem csomagbarát illesztőprogramok
  • CDCT: Canon Driver Configuration Tool
  • Beépülő illesztőprogram-modulok: hozzáférés-kezelő rendszer, titkosított biztonságos nyomtatás, Trust Stamp stb.

  Gyorsnyomtatás esetén, ha nem használ beépülő illesztőprogram-modult vagy CDCT-t, lehetséges a CSB illesztőprogramok telepítése. További információért tekintse meg a telepítési eljárásra vonatkozó utasításokat.


  Ha először telepít CSB illesztőprogramokat olyan környezetbe, ahol már telepítve vannak nem CSB illesztőprogramok, vegye figyelembe az alábbi korlátozásokat.


  Korlátozások:

  1. A közös illesztőprogramok vegyes verziói nem működnek.
  2. Gyorsnyomtatás [Shared printer/Megosztott nyomtató] végrehajtása közben a hálózat terhelés alá kerül. (A telepítés némi időt vehet igénybe.)
  3. A CSB illesztőprogramok nem tudnak együtt létezni a nem CSB illesztőprogramokkal.

  1. A közös illesztőprogramok vegyes verziói nem működnek.

   Miért nem működnek a közös illesztőprogramok vegyes verziói?

   A CSB illesztőprogramok esetében, ha a kiszolgálón egynél több verzió található, és Gyorsnyomtatást hajtanak végre, nem lehetséges a régebbi illesztőprogramok letöltése. Az illesztőprogram új verziója mindig letöltésre kerül a kliensre. Éppen ezért a kiszolgálón található verzió eltér a kliens verziójától, ami hibás működéshez vezet.
   A verziók közötti eltérés olyan jelenségek előfordulását okozhatja, mint hogy a nyomtató beállításait nem lehet elvégezni és nem lehet hozzáférni a konfigurációs adatokhoz.


   Létezhet-e együtt egy adott 21.85 verziójú PDL illesztőprogram CCD(3).5 alapú CSB illesztőprogramja és egy adott 30.00 verziójú PDL illesztőprogram?

   Az adott PDL illesztőprogramok vegyes verziói nem működnek együtt.
   CSB illesztőprogram telepítéséhez minden modelltől függő PDL nyomtató-illesztőprogram esetében azonos verziót kell használni.
   Megosztott nyomtatókat használó környezetben a gyorsnyomtatást megelőzően frissítse a kiszolgálón található illesztőprogramot a legújabb verzióra, hogy mindkettő verziója azonos legyen.


   Létezhet-e együtt egy adott PDL illesztőprogram CSB illesztőprogramja egy másik CSB illesztőprogrammal, például egy általános vagy univerzális illesztőprogrammal?

   Létezhetnek együtt, és mindkettő elérhető.
   Ugyanakkor figyelembe kell venni néhány korlátozást is.


  2. Gyorsnyomtatás [Shared printer/Megosztott nyomtató] végrehajtása közben a hálózat terhelés alá kerül.

   Pontosan mi történik, ha a hálózat terhelés alá kerül?

   CSB illesztőprogramok esetében az egész illesztőprogram-csomag letöltődik a kliensre.


   Mennyi ideig tart a CSB illesztőprogramok telepítése?

   Ez a kiszolgálón található illesztőprogram-csomagok számától, valamint a hálózat teljesítményétől függ.
   Új illesztőprogram és frissítés telepítése estén egyaránt igaz, hogy ha egynél több Canon PDL illesztőprogram található a kiszolgálón, mindegyik csomagja letöltésre kerülhet.


  3. Egy CSB illesztőprogram nem tud együtt létezni egy nem CSB illesztőprogrammal.

   Miért nem működik együtt egy CSB illesztőprogram és egy nem CSB illesztőprogram?

   A CSB illesztőprogramok esetében, ha a kiszolgálón egynél több verzió található, és Gyorsnyomtatást hajtanak végre, nem tölthető le régebbi illesztőprogram. Az illesztőprogram új verziója mindig letöltésre kerül a kliensre.
   Éppen ezért a kiszolgálón található verzió eltér a kliens verziójától, ami hibás működéshez vezet.
   A verziók közötti eltérés olyan jelenségek előfordulását okozhatja, mint hogy a nyomtató beállításait nem lehet elvégezni és nem lehet hozzáférni a konfigurációs adatokhoz.


   Létezhet-e együtt egy CCD(3).5 alapú CSB illesztőprogram és egy CCD(3).0 alapú nem CSB illesztőprogram? (Mivel az illesztőprogramok kiadása nem mind történik egyszerre, időbeni eltérés lehet a felhasználói környezetben, ami eltérő verziókhoz vezethet.)

   Adott esetben előfordulhat, hogy nincs változás a viselkedésben.(*) (Ha 14.02 vagy régebbi verziójú, nem CSB illesztőprogramról van szó, előfordulhat, hogy a viselkedése nem változik.) *Megjegyzés: Ez a viselkedés nem garantált. Előfordulhat, hogy később változás áll be a viselkedésben.


   Hogyan lehetséges az olyan illesztőprogramok (például CAPT) egyidejű létezése, ahol nincs tervezett CSB-támogatás?

   Adott esetben előfordulhat, hogy nincs változás a viselkedésben.(*)
   (Ha 14.02 vagy régebbi verziójú, nem CSB illesztőprogramról van szó, előfordulhat, hogy a viselkedése nem változik.)
   *Megjegyzés: Ez a viselkedés nem garantált. Az is előfordulhat, hogy később változás áll be a viselkedésben.


   Mi történik, ha a megosztott nyomtató nem CSB illesztőprogrammal rendelkezik, a kliensre mint helyi nyomtatóra pedig CSB illesztőprogram van telepítve?

   Előfeltételek: A CSB illesztőprogramnak a nem CSB illesztőprogramnál újabb verzióval kell rendelkeznie.
   Egy gyorsnyomtatási környezetben megosztott nyomtató esetében ütközés lép fel az illesztőprogram kiszolgálón és kliensen található moduljai között, ez pedig olyan jelenségek előfordulását okozhatja, mint hogy a nyomtató beállításait nem lehet elvégezni és nem lehet hozzáférni a konfigurációs adatokhoz.(*)
   A kliens helyére telepített, nem CSB illesztőprogrammal rendelkező nyomtató használható.
   *Megjegyzés: Ez a viselkedés nem garantált. Az is előfordulhat, hogy később változás áll be a viselkedésben.


   Mi történik, ha a megosztott nyomtató CSB illesztőprogrammal rendelkezik, a kliensre mint helyi nyomtatóra pedig nem CSB illesztőprogram van telepítve?

   Előfeltételek: A CSB illesztőprogramnak a nem CSB illesztőprogramnál újabb verzióval kell rendelkeznie.
   Adott esetben előfordulhat, hogy nincs változás a viselkedésben.(*)
   *Megjegyzés: Ez a viselkedés nem garantált. Előfordulhat, hogy később változás áll be a viselkedésben.


   Nem CSB illesztőprogram telepítése közben észre lehet-e venni valamikor, hogy az adott környezetben már van telepített CSB illesztőprogram?

   Jelenleg erről nincs semmilyen értesítés, mert a CSB illesztőprogramok újabbak, mint az eddig kiadott nem CSB illesztőprogramok.
   Ugyanakkor ez a viselkedés nem garantált. Az is előfordulhat, hogy később változás áll be a viselkedésben.
   (Tekintse meg a telepítési eljárásra vonatkozó utasításokat.)


   Létezhetnek-e együtt a CSB-támogatott univerzális illesztőprogramok, valamint általános és PCL illesztőprogramok különböző verziói?

   A CSB-támogatott univerzális illesztőprogramok/általános és PCL illesztőprogramok különböző verziói létezhetnek együtt.


  A beépülő illesztőprogram-modul vagy CDCT nélküli gyorsnyomtatásra (megosztott nyomtató) vonatkozó telepítési eljárásokért kövesse az alábbi lépéseket:

 • Először törölje az összes nem CSB illesztőprogramot, majd telepítse a CSB illesztőprogramokat a következő lépések betartásával:


  <Steps: Setup.exe>
  1. lépés: Távolítsa el a kliensen található összes nyomtatót és illesztőprogramot az eltávolítóprogramból.
  2. lépés: Indítsa újra az operációs rendszert a kliensről.*
  3. lépés: Távolítsa el a kiszolgálón található összes nyomtatót és illesztőprogramot az eltávolítóprogramból.
  4. lépés: Indítsa újra az operációs rendszert a kiszolgálóról.
  5. lépés: A telepítő segítségével telepítsen CSB illesztőprogramokat a kiszolgálóra.
  6. lépés: Indítsa újra az operációs rendszert a kiszolgálóról.
  7. lépés: Csatlakozzon a kiszolgálóra a kliensről, és telepítse a gyorsnyomtatást használó megosztott nyomtatót.


  *<Steps: Add(INF)> Pl. ha az operációs rendszer nem indítható újra teljes mértékben.
  4. lépés: Törölje az egész nyomtatási várólistát a kliensen, majd törölje az összes illesztőprogramot.
  5. lépés: Indítsa újra az operációs rendszert a kliensről.
  6. lépés: Törölje az egész nyomtatási várólistát a kiszolgálón, majd törölje az összes illesztőprogramot.
  7. lépés: A Vezérlőpult > Szolgáltatás menüben indítsa újra a nyomtatási sor szolgáltatást.
  8. lépés: Az Add (INF) segítségével telepítse a CSB illesztőprogramot a kiszolgálóra.
  9. lépés: Csatlakozzon a kiszolgálóra a kliensről, és telepítse a gyorsnyomtatást használó megosztott nyomtatót.


  Megjegyzés:
  *Ha nem törölhető az összes nyomtató-illesztőprogram, a frissítés CSB illesztőprogram-telepítő használatával való telepítésével lehetőség van a verzió frissítésére, ugyanakkor a felhasználói környezettől függően előfordulhat, hogy ez nem lesz teljes körű. Kérjük, ellenőrizze a felhasználói környezetet.
  Amennyiben a felhasználói környezetben a kiszolgálón és a kliensen található nyomtató-illesztőprogram verziója eltérő, a törlést követően javasolt egy CSB illesztőprogram telepítése.


  A frissítést feltétlenül CSB illesztőprogram-telepítővel (Setup.exe) telepítse!


  A CSB illesztőprogramok telepítésének egyéb lehetőségei:


  <1. eset> Azonos típusú nyomtató-illesztőprogramokat használó környezet
  (Megjegyzés: az adott CCD3.0 és CCD3.5 alapú illesztőprogramok eltérőek.)


  CSB illesztőprogram-telepítő használatával telepítse a frissítést a kiszolgálóra.


  *A kliensen automatikusan frissül.
  *A kiszolgálóról a kliensre történő propagálást az operációs rendszer hajtja végre.
  Ha a nyomtató-illesztőprogram frissítése nem megy végbe a kliensen, végezzen nyomtatást, vagy indítsa újra a klienst.


  <2. eset> Különböző típusú nyomtató-illesztőprogramokat használó környezet
  (Az adott Generic és GenericPlus illesztőprogramok ugyanarra a kiszolgálóra vannak telepítve.)
  Lépések:
  1. lépés: Alkalmazza a 3. megoldást. *
  2. lépés: A telepítő segítségével telepítse a kiszolgálóra a CSB illesztőprogramra frissíteni kívánt PDL illesztőprogram frissítését.


  *Megjegyzés:
  Ha a kiszolgálón található összes nyomtató-illesztőprogram CSB illesztőprogramra lett frissítve, nem szükséges a 3. lépés alkalmazása. Ugyanakkor a kiszolgálón található összes nyomtató-illesztőprogram CSB illesztőprogramra történő frissítésének befejezéséig a kliensen ideiglenesen nem CSB illesztőprogramok maradhatnak, valamint előfordulhat, hogy ideiglenesen nem hajtható végre nyomtatás.


  Ha a kiszolgálón vagy a kliensen, akár csak ideiglenesen is, nem CSB illesztőprogramok maradtak, alkalmazza a 3. megoldást.
  A 3. megoldás nem CSB illesztőprogramok esetében alkalmazható. Ugyanakkor CSB és nem CSB illesztőprogramok egyidejű létezésekor elkerülhető a verziók inkonzisztenciája, így nem fordul elő, hogy a nyomtatás nem lehetséges. Ezért a 3. megoldást biztonsági intézkedésként javasoljuk.


  Ha olyan hiba lép fel, mint amikor a kliensen nem lehetséges a nyomtatás a 3. megoldás alkalmazásának mellőzésével történő frissítéskor CSB illesztőprogramokra, próbálkozzon a következők egyikével:

  • Telepítse azokat a nyomtató-illesztőprogramokat, amelyek a kiszolgálón csomagbarát illesztőprogramokra lettek „frissítve”, a kliensen pedig a gyorsnyomtatás közben hibát jeleztek. (A kiszolgálóra telepített CSB illesztőprogramok kliensre történő telepítésével frissülnek a kliensen található nyomtató-illesztőprogramok.)
  • Telepítse csomagbarát illesztőprogramokra a kiszolgálón található összes nyomtató-illesztőprogram „frissítését”. (A kiszolgálón található összes nyomtató-illesztőprogram nem CSB illesztőprogramról CSB illesztőprogramra frissül. Ha a kiszolgálón található az összes nyomtató-illesztőprogram CSB illesztőprogram lesz, a kliensen található összes illesztőprogram is automatikusan CSB illesztőprogramra frissül.)

  *Csak frissítés elvégzése esetén a normál beállítás helyett az egyéni beállítást kell választani.


 • Először törölje az összes CSB illesztőprogramot, majd telepítse a nem CSB illesztőprogramokat a következő lépések betartásával:


  <Steps: Setup.exe>
  1. lépés: Távolítsa el a kliensen található összes nyomtatót és illesztőprogramot az eltávolítóprogramból.
  2. lépés: Indítsa újra az operációs rendszert a kliensről.
  3. lépés: Távolítsa el a kiszolgálón található összes nyomtatót és illesztőprogramot az eltávolítóprogramból.
  4. lépés: Indítsa újra az operációs rendszert a kiszolgálóról.
  5. lépés: A telepítő segítségével telepítsen nem CSB illesztőprogramokat a kiszolgálóra.
  6. lépés: Indítsa újra az operációs rendszert a kiszolgálóról.
  7. lépés: Csatlakozzon a kiszolgálóra a kliensről, és telepítse a gyorsnyomtatást használó megosztott nyomtatót.


  <Steps: Add(INF)> Pl. ha az operációs rendszer nem indítható újra teljes mértékben.
  1. lépés: Törölje az egész nyomtatási várólistát a kliensen, majd törölje az összes illesztőprogramot.
  2. lépés: Indítsa újra az operációs rendszert a kliensről.
  3. lépés: Törölje az egész nyomtatási várólistát a kiszolgálón, majd törölje az összes illesztőprogramot.
  4. lépés: A Vezérlőpult > Szolgáltatás menüben indítsa újra a nyomtatási sor szolgáltatást.
  5. lépés: Az Add (INF) segítségével telepítse a nem CSB illesztőprogramot a kiszolgálóra.
  6. lépés: Csatlakozzon a kiszolgálóra a kliensről, és telepítse a gyorsnyomtatást használó megosztott nyomtatót.

 • Végezzen el egy frissítést a korábbiakhoz hasonlóan.


  <Steps: Setup.exe>
  1. lépés: A telepítő segítségével frissítse a kiszolgálón található CSB illesztőprogramot.
  2. lépés: Indítsa újra az operációs rendszert a kiszolgálóról.
  3. lépés: Valamivel a kliensről való bejelentkezést követően az illesztőprogram automatikusan frissül.


  <Steps: New Driver (INF)>* Pl. ha az operációs rendszer nem indítható újra teljes mértékben.
  1. lépés: A kiszolgálón, a Nyomtató tulajdonságai > Haladó: Új illesztőprogram lehetőségnél válassza ki az INF opciót, és frissítse a CSB illesztőprogramot.
  2. lépés: Alternatív illesztőprogram esetén a Nyomtatókiszolgáló tulajdonságai > Driver-ek lehetőségnél törölje ki a meglévő alternatív illesztőprogramot. Ezt követően a Nyomtató tulajdonságai > Megosztás > További illesztőprogramok lehetőségnél adjon hozzá egy alternatív illesztőprogramot.
  3. lépés: Valamivel a kliensről való bejelentkezést követően az illesztőprogram automatikusan frissül.

Helyi nyomtató

 • Definíciók:

  • CSB illesztőprogramok: csomagbarát illesztőprogramok
  • Nem CSB illesztőprogramok: nem csomagbarát illesztőprogramok
  • CDCT: Canon Driver Configuration Tool
  • Beépülő illesztőprogram-modulok: hozzáférés-kezelő rendszer, titkosított biztonságos nyomtatás, Trust Stamp stb.

  A helyi nyomtató nem CSB illesztőprogramról CSB illesztőprogramra való frissítése
  A helyi nyomtató kliens környezetben a megszokott módon használható.
  A telepítést a megszokott módon hajtsa végre.


  Korlátozás:

  Előfordulhat, hogy az eltávolítóprogram [Clean-up/Tisztítás] funkciójának végrehajtása nem sikerül.


  Lehetséges megoldás:

  Távolítsa el az alábbi illesztőprogramokat, és indítsa el ismét az eltávolítóprogramokat.

  • PCL6 nyomtató-illesztőprogram
  • PCL5 nyomtató-illesztőprogram
  • PS3 nyomtató-illesztőprogram
  • UFR II/UFRII LT nyomtató-illesztőprogram
  • Generic faxillesztőprogram
  • Generic UFR II nyomtató-illesztőprogram
  • Generic PCL6 nyomtató-illesztőprogram
  • Generic Plus PCL6 nyomtató-illesztőprogram

Kérdések és válaszok

 • Maga az illesztőcsomag mérete nem változik. A különbség a gyorsnyomtatás használatával letöltött fájlok mérete. CSB illesztőprogramok esetében maga az illesztőcsomag töltődik le. Másrészt viszont a nem CSB illesztőprogramok esetében csak annak a gépnek a megfelelő fájljai töltődnek le, amelyikre az illesztőprogram telepítve van.

 • Mindenképpen oda kell figyelni, ha kliens operációs rendszerként Windows Vista és Windows Server 2008 rendszert használ. Még ha az illesztőprogram támogatja is a CSB-t, gyorsnyomtatás esetén akkor is rendszergazdai jogosultság szükséges hozzá. Nincs különbség az MS biztonsági hibajavító (MS16-087) használata előtti és utáni állapot között.

 • Ez illesztőcsomagonként változik. A fájlméret elsősorban a Page Composer, a DIAS és a Color Module fájljainak összméretén alapul, mivel ezek a korábbi illesztőprogramok közös moduljai.

További ajánlatok…

Felmérés