Eszköz újracsatlakoztatása

Work professional strengthening security and compliance

Ha az eszköz/kiszolgáló nem kommunikál az eszközkezelési szolgáltatással, akkor hogy nem tudjuk pontosan rögzíteni a mérőolvasási adatokat, nem tudjuk elindítani az automatikus kellékanyag-utántöltést, illetve nem tudunk proaktív támogatási szolgáltatásokat nyújtani az eszközéhez, ami a szolgáltatások megszakadását okozza.


Elkötelezettek vagyunk amellett, hogy biztosítsuk az eszközkezelési szolgáltatás zavartalan működését és javítsuk a felhasználói élményt. Kérjük az együttműködését, hogy az eszközei mindig kapcsolatban maradjanak.


A kiszolgálón található érintett RDS-verzió vagy az eszköz sorozatszáma a kapott e-mailben fog szerepelni.


Ha az eszköz nem kommunikál velünk, kövesse az alábbi „Az eszköz nem kommunikál” című részben található utasításokat.


Ha a kiszolgáló nem kommunikál velünk, kövesse az alábbi „A kiszolgáló nem kommunikál” című részben található utasításokat.


Ha bármilyen kérdése van, forduljon a Canon ügyfélszolgálatához

Az eszköz nem kommunikál

Kommunikációs teszt elvégzése az eszközön

  1. Nyomja meg az [123] gombot, amely a készülék kezelőpaneljén vagy főképernyőjén található.

   Embedded_device_image02

   Embedded_device_image02

  2. Válassza ki a [Monitoring Service] (Felügyeleti szolgáltatás) lehetőséget

   Embedded_device_image03

  3. Válassza a [Communication Test/ Kommunikációs teszt] lehetőséget

   Embedded_device_image04

  4. Válassza a [Start Test] (Teszt indítása) lehetőséget

   Embedded_device_image05

  Ha a „Communication was successful” (Sikeres volt a kommunikáció) üzenet jelenik meg, az eszköz most már kommunikál az eMaintenance kiszolgálóval, és nincs szükség további beavatkozásra.

  Ha a kommunikáció sikertelen, egy hibakód jelenik meg. Lépjen a „Communication Test has resulted in error” (Kommunikációs teszt hibát eredményezett) részhez.

  Ha ezek a lépések nem oldották meg a problémát, lépjen kapcsolatba velünk

  1. Az eszköz képernyőjén válassza ki a [Check Counter/Számláló ellenőrzése] lehetőséget

   Embedded_device_image06

  2. A Monitoring Service (Felügyeleti szolgáltatás) menüben válassza ki a [Communication test/Kommunikációs teszt] lehetőséget

   Embedded_device_image07

   Embedded_device_image08

  3. Amikor a rendszer megkérdezi, hogy engedélyezi-e az adatok küldését a kiszolgálónak, válassza a [Yes/Igen] lehetőséget

   Embedded_device_image09

   Ha a „Communication was successful” (Sikeres volt a kommunikáció) üzenet jelenik meg, az eszköz most már kommunikál az eMaintenance kiszolgálóval, és nincs szükség további beavatkozásra.

   Ha a kommunikáció sikertelen, egy hibakód jelenik meg. Lépjen a „Communications Test has resulted in error” (Kommunikációs teszt hibát eredményezett) részhez.

  Ha ezek a lépések nem oldották meg a problémát, lépjen kapcsolatba velünk

 • Ha az eszköz nem tud kommunikálni a Canonnal, a kommunikációs teszt hibakódot fog adni.

  Ha bármilyen módosítást végzett az eszközön vagy a hálózaton, indítsa újra az eszközt, és végezzen el egy újabb kommunikációs tesztet.

  Az eszköz foglalt (a hibakód 0304-gyel vagy 2000-rel végződik)

  Várjon 5 percet, majd próbálja újra a tesztet. Ha ugyanaz a hiba jelentkezik, indítsa újra az eszközt, és próbálja újra a tesztet.

  Ellenőrizze a dátumot és az időt az eszközön

  Ha a dátum és az idő nem megfelelő, az eszköz nem tud kommunikálni az eszközkezelési szolgáltatással.

  Kérje meg az informatikai részleget, hogy ellenőrizze a hálózati kapcsolatot

  1. Hajtson végre egy ping parancsot a Parancssorból („ping 'device IPADDRESS”)
  2. Csatlakozzon a távoli felhasználói felülethez (RUI) a böngésző „hivatkozásán” keresztül

  Advance-sorozat: https://oip.manual.canon/USRMA-6097-zz-CS-3800-enGB/contents/devu-mcn_mng-rui-strt.html#319_h1_01
  LBP-sorozat: https://oip.manual.canon/USRMA-0699-zz-SS-enGB/contents/SS352_remoteui_122startingremoteui.html#10010000

  Ha az eszköz elérhető

  1. Ellenőrizze a beállításokat az eszközön a RUI-n keresztül (Gateway – DNS – Proxy and Authentication (Átjáró – DNS – Proxy és hitelesítés, ha használatban van))
  2. Csatlakozzon a RUI-hoz böngészőn keresztül rendszergazdaként
  3. Válassza a Setting/Registration (Beállítás/Regisztráció) lehetőséget
  4. Válassza ki a Network Setting (Hálózati beállítások) elemet
  5. Válassza a Network IPv4 Settings (Hálózati IPv4-beállítások) lehetőséget
  6. Ellenőrizze a Gateway (Átjáró) és a DNS Settings (DNS-beállítások) értékeit, hogy megfelelőek-e
  7. Válassza a Proxy Settings (Proxybeállítások) lehetőséget (ha használatban van)
  8. Ellenőrizze, hogy a „Use Proxy” (Proxy használata) be van-e állítva, illetve hogy „ON” (BE) érték van-e megadva
  9. Ellenőrizze, hogy a Proxy Addresses (Proxycímek) és a Port értékei megfelelőek-e
  10. Ellenőrizze, hogy a Proxy Authentication (Proxyhitelesítés) (ha használva van) megfelelő-e
  11. Ha bármilyen beállítást módosított, indítsa újra az eszközt

  Ha a tűzfal beállítása megváltozott, állítsa be a tűzfalon a következő URL-cím eléréséhez szükséges engedélyt: b01.ugwdevice.net

  Ha az eszköz nem érhető el

  1. Ha az eszköz ki van kapcsolva, akkor kapcsolja be újra.
  2. Ha a hálózati kábel nincs csatlakoztatva, akkor csatlakoztassa újra az eszközhöz.
  3. Ha az eszköz be van kapcsolva, ellenőrizze, hogy az IP-Subnet-Gateway (IP-cím – Alhálózat – Átjáró) címek megfelelőek-e.
  4. Végezzen kommunikációs tesztet annak ellenőrzésére, hogy az eszköz normál kapcsolati állapota helyreáll-e.

  Ha ezek a lépések nem oldották meg a problémát, lépjen kapcsolatba velünk

A kiszolgáló nem kommunikál

  1. Jelentkezzen be a CDCA-ban a böngészőn (Chrome – Edge – Firefox) keresztül rendszergazdaként

   https://IPadresses kiszolgáló vagy FQDNofCDCAserver/account/signin?ReturnUrl=%2F

  2. Device_Administrator_image1

  3. Az alábbi képernyőképen egy példát láthat a CDCA-hoz csatlakoztatott eszközökre.
   1. Az állapotjelző fény zölden világít = az eszköz bekapcsolva és a kommunikáció rendben van
   2. Az állapotjelző fény sárgán világít = nincs válasz. Ellenőrizze a kapcsolatot (lehet, hogy a hálózat nem érhető el/az eszköz ki van kapcsolva/az IP-cím megváltozott/az eszköz ki lett cserélve)
   3. Az állapotjelző fény szürkén világít = az eszköz ki van kapcsolva

  Device_Administrator_image2

  Device_Administrator_image3

  Az eszközök újracsatlakoztatásához tekintse meg az alábbi eseteket.

  1. eset: az eszköz IP-címe megváltozott.

  1. Válassza ki a [Devices/Eszközök] opciót.
  2. Válassza ki a [Device Communication Settings/Eszközkommunikációs beállítások] lehetőséget.

   Device_Administrator_image

  3. Válassza ki a [Authentication Information/Hitelesítési információk] lehetőséget.
  4. Ellenőrizze, hogy helyes-e a hitelesítési módszer.

   Device_Administrator_image

  5. Válassza ki az [Devices/Eszközök][Discover Devices/Eszközök felfedezése] lehetőséget

   Device_Administrator_image6

  6. Adja meg a keresendő IP-tartományt vagy egy adott IP-címet, majd kattintson a [Discover/Felfedezés] gombra

   Device_Administrator_image7_1

  7. Az IP-cím(ek) helyesen fog(nak) lecserélődni az eszközlistán szereplő új(ak)ra.

   Device_Administrator_image8


  2. eset: Az eszköz(öke)t lecserélték azonos IP-címmel rendelkező új eszköz(ök)re.

  1. Válassza ki a [Manage Devices/Eszközök kezelése] opciót

   Device_Administrator_image9

  2. Válassza ki a lecserélt eszközöket, majd kattintson a [Remove from Management/Eltávolítás a kezelésből] elemre.

   Device_Administrator_image10

  3. Válassza ki a [Devices Removed from Management/Kezelésből eltávolított eszközök] menüt. Válassza ki az eltávolított eszközt, majd kattintson a [Delete/Törlés] gombra.

   Device_Administrator_image11

  4. Válassza ki az [Devices/Eszközök][Discover Devices/Eszközök felfedezése] lehetőséget

   Device_Administrator_image6

  5. Adja meg a keresendő IP-tartományt vagy egy adott IP-címet, majd kattintson a [Discover/Felfedezés] gombra.

   Device_Administrator_image7

  6. Az új eszköz(ök) helyesen fog(nak) lecserélődni az eszközlistán szereplő új(ak)ra.

   Device_Administrator_image12

  Ha ezek a lépések nem oldották meg a problémát, lépjen kapcsolatba velünk

A CDCA nem tud kommunikálni az UGW-vel (a kiszolgáló-rendszergazda számára)

  1. Jelentkezzen be a CDCA-ban a böngészőn (Chrome – Edge – Firefox) keresztül rendszergazdaként

   https:// IPAddresseServer vagy FQDN CDCAserver/account/signin?ReturnUrl=%2F

   CDCA_Image01

  2. Válassza ki a [System/Rendszer][Connection Settings/Csatlakozási beállítások] lehetőséget

   CDCA_Image02

   Futtassa le a kommunikációs tesztet

   Ha nem rendelkezik proxykiszolgálóval:

   CDCA_Image03

   Ha rendelkezik proxykiszolgálóval:

   CDCA_Image04

  3. Ha a kommunikációs teszt sikeres volt, akkor nincs szükség további intézkedésre

   CDCA_Image05

  4. Ha a kommunikációs teszt sikertelen, ellenőrizze a hálózati kiszolgálón, hogy a DNS-átjáró konfigurációja megfelelő-e, vagy hogy a tűzfal konfigurációja el tudja-e érni a következő URL-címet: b01.ugwdevice.net

   Ellenőrizze a proxybeállításokat is (ha használatban van), hogy a proxykonfiguráció, a port száma és a hitelesítési beállítások biztosan megfelelőek legyenek.

   CDCA_Image06

   Végezze el újra a kommunikációs tesztet, és ellenőrizze az eredményt

  Ha ezek a lépések nem oldották meg a problémát, lépjen kapcsolatba velünk

  1. Jelentkezzen be a CDCA-ban a böngészőn (Chrome – Edge – Firefox) keresztül rendszergazdaként

   https://FQDNofCDCAserver/account/signin?ReturnUrl=%2F

   CDCA_Image01

  2. Válassza ki a [System/Rendszer][Connection Settings/Csatlakozási beállítások] lehetőséget

   CDCA_Image02

  3. Kattintson a [Send Test email/Próba e-mail küldése] gombra

   CDCA_Image08

  4. Ha a kommunikációs teszt sikeres volt, akkor nincs szükség beavatkozásra

   CDCA_Image05

  5. Ha a kommunikációs teszt sikertelen, ellenőrizze az SMTP-konfigurációt, hogy az megfelelő-e

   CDCA_Image06

   Végezze el újra a kommunikációs tesztet, és ellenőrizze az eredményt

  Ha ezek a lépések nem oldották meg a problémát, lépjen kapcsolatba velünk

Az IWMC-RDS nem kommunikál az eszközökkel (a kiszolgáló- és eszközadminisztrátor számára)

  1. Csatlakozzon a Console iWMC-hez rendszergazdaként a böngészőben.

   http://IPAddressesServer or FQDNofiWEMCserver/iWMC/Login/BasicLogin.aspx?ReturnUrl=%2fiwmc%2fDefault.aspx

   IWMC_RDS_image1

  2. Válassza az [e-Maintenance (HTTP or SMTP)/e-Maintenance (HTTP vagy SMTP)] lehetőséget
  3. Válassza ki a [Device Management (Service Representative Only)/Eszközkezelés (csak szervizképviselet)] elemet
  4. Válassza ki a [Monitored Device Management (Service Representative Only)/Felügyelt eszközkezelés (csak szervizképviselet)] elemet
  5. Ellenőrizze az eszköz állapotát.
  6. Válassza ki a kommunikációs hibát jelző eszközöket.

   IWMC_RDS_image002

  7. Ellenőrizze, hogy az IP-címek megfelelőek-e, és hogy az eszközök rendelkezésre állnak-e (be vannak-e kapcsolva)

   IWMC_RDS_image2

  8. Ha az IP-címek nem megfelelőek, válassza ki az eszköz(öke)t és az [Edit/Szerkesztés]lehetőséget. Ha az eszköz ki van kapcsolva, kapcsolja be újra.

   IWMC_RDS_image3

  9. Cserélje le az IP-címeket az új(ak)ra, majd nyomja meg az [Update/Frissítés] gombot, és futtassa le a [Communication test/Kommunikációs teszt] műveletet az eszköz(ök)ön

   IWMC_RDS_image4

   IWMC_RDS_image5

  Ha ezek a lépések nem oldották meg a problémát, kövesse a megfelelő alábbi lépéseket

  1. Válassza a [Device/Eszköz] és a [Discovery/Felderítés] lehetőséget a menü tetején.

   IWMC_RDS_image6

  2. Válassza a [Discovery/Felderítés][Quick Discovery/Gyors felderítés] lehetőséget

   IWMC_RDS_image7

  3. Válassza ki az [SNMPv1 – Specified IP address discovery/SNMPv1 – Megadott IP-cím felderítése] lehetőséget

   IWMC_RDS_image8

  4. Adja meg az IP-címet, és kattintson a [Discover/Felderítés] gombra

   IWMC_RDS_image9

   IWMC_RDS_image10

   (Ellenőrizze az eszközlistában, hogy az eszköz elérhető-e)

  5. Kattintson a [Create Task to Discover Devices/Feladat létrehozása az eszközök felfedezéséhez] gombra. Válassza ki a protokollt, majd kattintson a [Next/Tovább]gombra

   IWMC_RDS_image11

  6. Adja meg az IP-címet, az IP-tartományt vagy válassza az Add from File (.txt)/Hozzáadás fájlból (.txt) lehetőséget

   IWMC_RDS_image12

  7. Kattintson a [Next/Tovább] gombra

   IWMC_RDS_image13

  8. Hozza létre a feladat nevét, és válassza ki az [Execute now/végrehajtás most] lehetőséget
  9. IWMC_RDS_image14

  10. Kattintson a [Regisztrálás] lehetőségre
  11. IWMC_RDS_image15

   IWMC_RDS_image16

   (Ellenőrizze az eszközlistában, hogy az eszköz(ök) elérhető(k)-e)

  Ha ezek a lépések nem oldották meg a problémát, lépjen kapcsolatba velünk

  1. Válassza az [e-Maintenance (HTTP or SMTP)/e-Maintenance (HTTP vagy SMTP)] lehetőséget
  2. Kattintson az [Add Devices (Service Representative Only)/Eszközök hozzáadása (csak szervizképviselet)] elemre
  3. Regisztrálja az új eszközt IP-címmel és sorozatszámmal.
  4. Kattintson az [Add/Hozzáadás] elemre

   IWMC_RDS_image17

  Ha ezek a lépések nem oldották meg a problémát, lépjen kapcsolatba velünk

  1. Válassza az [e-Maintenance (HTTP or SMTP)/e-Maintenance (HTTP vagy SMTP)] lehetőséget
  2. Kattintson az [Add Devices (Service Representative Only)/Eszközök hozzáadása (csak szervizképviselet)] elemre
  3. Válassza ki az [Add from Device List/Hozzáadás az eszközlistából] lehetőséget

   IWMC_RDS_image18

  4. Válassza ki a talált eszköz(öke)t (az eszközlistából)

   IWMC_RDS_image19

  5. Válassza ki az [Add to Target Devices/Hozzáadás a céleszközökhöz] lehetőséget, majd kattintson az [Add/Hozzáadás] gombra

   IWMC_RDS_image20

  6. Válassza ki újra az eszköz(öke)t, és kattintson az [Add/Hozzáadás] gombra, majd ellenőrizze a [Status/Állapot] értékét

   IWMC_RDS_IIMAGE

   IWMC_RDS_image21

  7. Frissítse az oldalt, és ellenőrizze, hogy az állapot [Registered/Regisztrált]-e

   IWMC_RDS_image22

  8. Futtassa le a [Communication test/Kommunikációs teszt] műveletet az eszköz(ök)ön, majd válassza a [Refresh/Frissítés] opciót

   IWMC_RDS_image23

  9. Ellenőrizze, hogy a [Communication Test/Kommunikációs teszt] befejeződött-e

   IWMC_RDS_image24

   Ha az eszköz(ök) nem regisztrál(nak), vagy a kommunikációs teszt nem fejeződött be, ellenőrizze az eszközök hálózati állapotát

  Ha ezek a lépések nem oldották meg a problémát, lépjen kapcsolatba velünk

  1. Válassza az [e-Maintenance (HTTP or SMTP)/e-Maintenance (HTTP vagy SMTP)] lehetőséget
  2. Válassza ki a [Device Management (Service Representative Only)/Eszközkezelés (csak szervizképviselet)] elemet
  3. Válassza ki a [Monitored Device Management (Service Representative Only)/Felügyelt eszközkezelés (csak szervizképviselet)] elemet
  4. Válassza ki a törölni kívánt eszköz(öke)t.
  5. Kattintson a [Delete/Törlés] gombra

   IWMC_RDS_image25

  6. Válassza a [Device/Eszköz] lehetőséget a menü tetején.

   IWMC_RDS_image26

  7. Válassza ki a [List/Lista][Device List/Eszközlista] elemet

   IWMC_RDS_image0026

  8. Válassza ki a törölni kívánt eszköz(öke)t, és kattintson a [Delete/Törlés] gombra

   IWMC_RDS_image26

  Ha ezek a lépések nem oldották meg a problémát, lépjen kapcsolatba velünk

Az IWMC-RDS nem tud kommunikálni az UGW-vel (a kiszolgáló-rendszergazda számára)

  1. Csatlakozzon a böngészővel az iWMC-n rendszergazdaként

   http://FQDNofiWMCserver/iWMC/Login/BasicLogin.aspx?ReturnUrl=%2fiwmc%2fDefault.aspx

   communicate_with_UGW_Image01

  2. Válassza ki az [e-Maintenance (HTTP)] lehetőséget

   communicate_with_UGW_Image02

  3. Válassza ki a [Configuration (Service Representative Only)/Konfiguráció (csak szervizképviselet)] elemet

   communicate_with_UGW_Image03

  4. Válassza ki az [RDS Settings (Service Representative Only)/RDS-beállítások (csak szervizképviselet)] lehetőséget

   communicate_with_UGW_Image04

  5. Futtassa le [Communication Test/Kommunikációs teszt] műveletet

   Proxy nélkül

   communicate_with_UGW_Image05

   Proxyval

   communicate_with_UGW_Image06

  6. Ha a kommunikáció tesztelése sikeres volt, nincs szükség további intézkedésre.

   communicate_with_UGW_Image07

  7. Válassza ki, majd kattintson az [Update Schedule Information/Ütemezési információk frissítése] gombra

   communicate_with_UGW_Image08

  8. Ha a kommunikációs teszt sikertelen, ellenőrizze a hálózati kiszolgálón, hogy a DNS-átjáró konfigurációja megfelelő-e, vagy hogy a tűzfal konfigurációja el tudja-e érni a következő URL-címet: b01.ugwdevice.net

   Proxybeállítások (ha vannak megadva): Ellenőrizze, hogy a proxykonfiguráció, a port száma és a hitelesítési beállítások biztosan megfelelőek legyenek.
   Végezze el újra a kommunikációs tesztet, és ellenőrizze az eredményt.

   communicate_with_UGW_Image09

  Ha ezek a lépések nem oldották meg a problémát, lépjen kapcsolatba velünk

  1. Csatlakozzon a böngészővel az iWMC-n rendszergazdaként

   http://FQDNof iWMCserver/iWMC/Login/BasicLogin.aspx?ReturnUrl=%2fiwmc%2fDefault.aspx

  2. Válassza ki az [e-Maintenance (SMTP)] lehetőséget

   communicate_with_UGW_Image10

  3. Válassza ki a [Configuration (Service Representative Only)/Konfiguráció (csak szervizképviselet)] elemet

   communicate_with_UGW_Image11

  4. Válassza ki a [Communication Settings (Service Representative Only)/Kommunikációs beállítások (csak szervizképviselet)] lehetőséget

   communicate_with_UGW_Image12

  5. Futtassa le [Communication Test/Kommunikációs teszt] műveletet

   communicate_with_UGW_Image13

  6. Ha a kommunikációs teszt sikeres volt, nincs szükség további intézkedésre.

   communicate_with_UGW_Image14

  7. Ha a kommunikációs teszt sikertelen, ellenőrizze az SMTP-konfigurációt a [Common Settings/Általános beállítások][Communications Settings/Kommunikációs beállítások] részben, és válassza a [Update/Frissítés] lehetőséget (lásd alább).

   communicate_with_UGW_Image09

   communicate_with_UGW_Image15

   communicate_with_UGW_Image16

   Ugyanebben a menüben próba e-mailt is küldhet

   communicate_with_UGW_Image17

  8. Végezze el a kommunikációs tesztet, és ellenőrizze az eredményt (lásd a 2. lépést)

   communicate_with_UGW_Image14

  Ha ezek a lépések nem oldották meg a problémát, lépjen kapcsolatba velünk

További ajánlatok…

Felmérés