BUSINESS BYTES

Mi is az innováció az IT-ban?

What does innovation in IT look like?

Az „innováció” a nagyvállalati szféra buzzwordje lett. Minden cég az innovációtól zeng, ugyanakkor az Accenture szerint a vezérigazgatók kevesebb mint egyötöde gondolja úgy, hogy a vállalat stratégiai innovációs beruházásai kifizetődőek. 

Az informatikában soha nem volt akkora szükség az innovációra, mint ma. A legtöbb üzleti vezető tudja, hogy az innováció csak megfelelő környezetben lehetséges, ahol mindenki részese lehet az innovációs folyamatnak, és új ötletekkel állhat elő. Különösen IT területen jellemző, hogy nincs egyetértés abban, hogy a kreatív gondolkodás hogyan alkalmazható a mindennapokban. 

De lássunk erre néhány példát: az üzleti folyamatok automatizálhatók, ha IT alapokra helyezzük őket, bizonyos alkalmazásokkal új piacokat nyithatunk, vagy virtuális munkaállomások kialakításával növelhető a rugalmasság csökkenő hardverköltségek mellett is. Sok esetben az IT maga az innováció.

Az IT-nak szüksége van az innovációra, és az innovációnak szüksége van az IT-ra. Az innováció pedig önmagában nem egy tevékenység vagy egy részleg, hanem gondolkodás- és viselkedésmód, amelynek mindenhol, minden részlegen, minden projektben és minden pozícióban meg kell valósulnia. Az informatikai igazgatók felelőssége elősegíteni egy olyan vállalati kultúra kialakítását, amely nemcsak lehetővé teszi az innovációt, de ösztönzi és jutalmazza is. Sok esetben ez komoly kihívást jelenthet, az IT-nak vállalaton belüli megítélése miatt.

Az IT jelenlegi formájában költséghelynek, de akár profitcenternek is tekinthető. A szervezetek vagy kihasználhatják az IT valódi előnyeit vagy ragaszkodhatnak ahhoz az elavult szemléletmódhoz, hogy az IT csak a hardverekről és a folyamatokról szól. Valójában az IT által létrehozott innovációkról olyan mátrixrendszerben érdemes gondolkodni, ahol a részlegeknek egymással együttműködve kell dolgozni a nagyobb, közös szervezeti cél eléréséért.

Az alábbiakban bemutatunk négy olyan bevált gyakorlatot, ahol az IT fejlesztései fokozatos javulást eredményeznek:

1. Érdemes megvizsgálni, mit csinálnak az agilisabb vállalatok. A kisebb vállalatok jellemzően agilisabbak, és gyorsabban vezetik be az új technológiákat. Vajon használnak-e ezek a cégek olyan információmegosztási eszközöket vagy alkalmazásokat, amelyek hasznosak lehetnének az Ön munkatársainak is? Érdemes megnézni, hogy azok a cégek, melyek a piac előtt járnak mit és milyen eredménnyel alkalmaznak azokból a fejlesztésekből, melyeknek a bevezetését Ön még csak tervezi. Mások hibájából tanulni igen hasznos és mindenképpen gazdaságos!

2. Innováció és átgondolt tervezés. A hagyományos informatikai készségek mélyrehatók és specializáltak. Az IT-munkatársaknak ismerniük kell az infrastruktúra alkotóelemeit, az operációs rendszer adatait, az adatbázisok részleteit, valamint az operációs rendszer és az adatbázisok interakcióit. A marketingeseknek pedig azokat az ügyfél- vagy üzleti adatokat kell ismernie, amelyeket ezek a rendszerek és adatbázisok tárolnak. Az együttműködéssel mindkét részleg új képet kaphat arról, hogy az információ hogyan használható fel előnyösebben a vállalat céljaira.

3. Ne ijedjen meg a káosztól, de ne feledkezzen meg a struktúráról sem! A káosz a kreativitás táptalaja. Lehetőséget teremt, esélyt a változásra. Szokatlan és sokrétű nézőpont keresésére sarkall, kimozdít a komfortzónából – hogy valamit másként csinálhassunk, és talán valami forradalmit alkothassunk. Ám némi rendszerezésre szükség van a projektek sikeres végigviteléhez. Ebben segít, ha egyetlen személy vagy szervezeti egység felelős a projekt megvalósulásáért.

4. A valódi dolgokra figyeljen. A CIO feladata, hogy az innovációt ne csak a termelékenység és hatékonyság szolgálatába állítsa, hanem segítségével egy egyedi megkülönböztető előnyt teremtsen a vállalat számára.

Az IT egyedülállóan erős helyzetben van, hogy innovációt hozzon létre. Azon túl, hogy az innováció része magának az informatikának, az IT-részlegek legtöbbször átlátják a vállalat teljes működését, minden részlegét és azok funkcióit. Mindezt annak ellenére, hogy néha elszigetelten dolgoznak. Vagyis az IT feladata, hogy új módszereket hozzon létre az értékteremtésre és az innovációra – nem csupán saját üzleti területén, hanem a vállalat egészében.

-->