Kiterjesztett projektorgarancia

Minden az Európai Gazdasági Terület („EGT” – azaz az EU, Izland, Lichtenstein, Norvégia), valamint Svájc területén történő használatra gyártott és ott vásárolt Canon projektorra a Canon 3 éves European Warranty System (EWS) jótállása vonatkozik. A Canon EWS garantálja, hogy amennyiben a termék az első 3 év során javítást igényel, az alkatrészek és a munkavégzés teljes költségét a Canon fedezi. A normál EWS jótállás értelmében ugyanakkor a termék hivatalos szervizközpontba történő visszaküldésének költségei a vásárlót terhelik. Amennyiben a javítás gazdaságtalannak bizonyul, a Canon úgy dönthet, hogy a terméket egy vele azonos vagy jobb specifikációjú új modellre cseréli. A normál EWS séma a javítás során önmagában nem biztosít a vásárló részére semmiféle kiegészítő támogatást.

A fentiek mellet ráadásul, ahol csak lehetséges, az EGT és Svájc területén vásárolt XEED és LX beépíthető modellekhez most ingyenes „3 éves kiterjesztett projektorgaranciát” is nyújtunk, amelynek értelmében a vásárlónak, ha terméke javítás alatt áll, a „következő napon”* csereprojektort biztosítunk. A kiterjesztett projektorgarancia csak az alább felsorolt jogosult országokban és jogosult modellek esetében érhető el. Amennyiben erre szükség van, a garancia a vásárlót a vásárlástól számított három éven belül, a vásárlást igazoló dokumentum felmutatása ellenében az eredeti termékkel azonos vagy jobb specifikációjú csereprojektor használatára jogosítja a hibás termék javítására vonatkozó időszakban. A hibás készüléket a vásárló visszakapja – a csereprojektor nem az eredeti termék állandó helyettesítésére szolgál.

* A „következő nap” az jelenti, hogy ahol csak lehetséges, a csereigény benyújtását követő napon csereprojektort biztosítunk, amennyiben az igénylést a vásárló 11:00 óra előtt leadja, 11:00 óra után, hétvégén vagy munkaszüneti napokon beérkezett igénylések esetén pedig két nappal később. Ez a kölcsönzési szolgáltatás az általános használati feltételek hatálya alá tartozik.

Kiterjesztett projektorgarancia

 1. A kiterjesztett projektorgaranciát a normál EWS jótállást kiegészítve biztosítjuk (az EWS jótállás feltételeinek módosítása nélkül). A szolgáltatás értelmében a vásárlónak a garanciális javítás idejére csereprojektort biztosítunk a következő speciális kiegészítő használati feltételekkel. A szolgáltatás csak az eredeti vásárlást követő 3 éven belül vehető igénybe.
 2. Az ajánlat csak a Canon által az Európai Unió országai, valamint Izland, Lichtenstein, Norvégia és Svájc területére behozni vagy ott értékesíteni kívánt termékekre érvényes. A kiterjesztett projektorgarancia csak akkor vehető igénybe, ha a készüléket ezen országok valamelyikében vásárolták meg.
 3. A szolgáltatás az XEED WUX400ST, WX450ST, WUX450ST, WUX450, WUX4000, WX520, WUX500, WUX5000, SX6000, WX6000, WUX6000, WUX6010, 4K500ST, valamint az LX-MW500, LX-MU500, LX-MU700, LX-MU600Z és LX-MU800Z projektorra és azok „orvosi” változataira vonatkozik. Nem vehető igénybe semmilyen más készülék esetén, és nem váltható készpénzre.
 4. A szolgáltatás csak a következő jogosult országokban érhető el: Ausztria, Belgium, Cseh Köztársaság, Dánia, Észtország, Finnország, Franciaország, Németország, Magyarország, Írország, Olaszország, Lettország, Litvánia, Luxemburg, Hollandia, Norvégia, Lengyelország, Portugália, Szlovákia, Spanyolország, Svédország, Svájc és az Egyesült Királyság. 
 5. Észtország, Lettország és Litvánia területén a kiterjesztett projektorgarancia csak a 2016. január 1-én vagy azt követően vásárolt jogosult projektortípusok esetén vehető igénybe. 
 6. A kiterjesztett projektorgarancia használatához fel kell mutatni a vásárlást igazoló dokumentumot. A Canon fenntartja a jogot az ingyenes garanciaszolgáltatás (vagy a kiterjesztett projektorgarancia használatának) megtagadására, amennyiben a megfelelő dokumentumokat nem mutatják be, illetve ha az adatok hiányosak vagy nem megfelelőek.
 7. Probléma esetén a tulajdonos, illetve a rendszerintegrátor, aki üzembe helyezte a készüléket, is kezdeményezheti a kiterjesztett projektorgarancia igénybe vételét.
 8. A szolgáltatás igénybe vételére vonatkozó összes igénylést a helyi Canon ügyfélszolgálat felé, telefonon keresztül kell benyújtani.
 9. A Canon ügyfélszolgálatának munkatársa a probléma okának megállapítása érdekében további adatok megadását kérheti a cserekészülék szállítását megelőzően.
 10. A „következő nap” az jelenti, hogy ahol csak lehetséges, a csereigény benyújtását követő napon csereterméket biztosítunk, amennyiben az igénylést a vásárló 11:00 óra előtt leadja, 11:00 óra után, hétvégén vagy munkaszüneti napokon beérkezett igénylések esetén pedig két nappal később.
 11. A cserekészülék átvételét követően a meghibásodott projektort a vásárlónak, illetve a rendszerintegrátornak kell eljuttatnia a megfelelő helyre.
 12. A csereprojektort a megjavított készülék kézhez kapását követő 5 napon belül vissza kell juttatni a Canon részére. Ez a vásárló, illetve a rendszerintegrátor felelőssége.
 13. A szolgáltatás igénybevétele során felmerülő összes szállítási költség a Canont terheli.
 14. A Canon nem felelős sem a meghibásodott projektor, sem a cserekészülék le- és felszereléséért.
 15. A Canon a Canon általános cserefeltételei értelmében csereprojektort biztosít a vásárlók, illetve azok rendszerintegrátorai részére, akiknek, amennyiben a kiterjesztett projektorgarancia keretében elfogadják a csereprojektorra vonatkozó ajánlatot, el kell fogadniuk és be kell tartaniuk ezeket a feltételeket. A vásárlóknak, illetve rendszerintegrátoraiknak minden egyes cserébe kapott elemet eredeti állapotában kell visszajuttatniuk, valamint a cserefelszerelés bármely elemének elvesztéséért, megrongálódásért vagy ellopásáért ők felelnek, és a Canon kötelezheti őket a javítás vagy a csere költségeinek megtérítésére. A vásárlóknak, illetve rendszerintegrátoraiknak javasolt megfelelő biztosítás megkötése, amely fedezi a cserefelszerelés esetleges költségeit.
 16. Az ajánlat nem érinti az Ön vonatkozó nemzeti törvények alapján hatályos törvényes jogait.
 17. Az ajánlat kibocsátója a Canon Europa N.V., Bovenkerkerweg 59, 1185 XB, Amstelveen, Hollandia.
 18. A használati feltételek és az ajánlat annak az országnak a törvényei hatálya alá esnek és azok figyelembevételével jöttek létre, ahol a terméket használják és ahol a szolgáltatásokat nyújtják. Bármilyen, a kiterjesztett projektorgaranciával kapcsolatos jogvita eldöntése az illetékes bíróságok kizárólagos hatáskörébe tartozik.

Kiterjesztett projektorgarancia – áttekintő GYIK

Kérdés:  Hol érhető el a kiterjesztett projektorgarancia?

Válasz: A szolgáltatás csak a következő jogosult országokban érhető el: Ausztria, Belgium, Cseh Köztársaság, Dánia, Észtország, Finnország, Franciaország, Németország, Magyarország, Írország, Olaszország, Lettország, Litvánia, Luxemburg, Hollandia, Norvégia, Lengyelország, Portugália, Szlovákia, Spanyolország, Svédország, Svájc és az Egyesült Királyság.

2016. január 1-től kezdődően Észtország, Lettország és Litvánia vásárlói is jogosultak a kiterjesztett projektorgarancia igénybe vételére. Ezekben az országokban a szolgáltatás csak a 2016. január 1-én vagy azt követően vásárolt jogosult projektortípusok esetén vehető igénybe.


Kérdés: Ki kezdeményezheti a kiterjesztett projektorgarancia igénybe vételét?

Válasz: A termék meghibásodása esetén a vásárló, illetve a rendszerintegrátor is kezdeményezheti az eljárást. A cseretermék a hibás termék meghatározását (az általános használati feltételek hatálya alatt) és a felajánlott cserekészülék elfogadását követően kerül szállításra.


Kérdés: Kivel vegyem fel a kapcsolatot, ha igénybe szeretném venni a kiterjesztett projektorgaranciát?

Válasz: A vásárlók, illetve rendszerintegrátoraik a megfelelő helyi Canon ügyfélszolgálattal vehetik fel a kapcsolatot. A Canon minden releváns információt (azaz hibaadatot) rögzít, és elsőfokú vizsgálatot végez a hiba lehetséges okáról. Amennyiben a hiba továbbra is fennáll, a Canon másodfokú támogatást nyújtó részlege felveszi a kapcsolatot a vásárlóval, illetve a rendszerintegrátorral. Amennyiben a hiba beigazolódik és javítás javasolt, egy az eredeti termékkel megegyező (vagy jobb specifikációjú) cserekészüléket ajánlunk fel.


Kérdés: Mennyi ideig tart a csereprojektor szállítása?

Válasz: Ahol csak lehetséges, a csereigény benyújtását követő napon csereprojektort biztosítunk, amennyiben az igénylést a vásárló 11:00 óra előtt leadja, 11:00 óra után, hétvégén vagy munkaszüneti napokon beérkezett igénylések esetén pedig két nappal később.


Kérdés: Hová szállítják a csereprojektort?

Válasz: A csereprojektorok a rendszerintegrátorhoz vagy közvetlenül a vásárlóhoz kerülnek szállításra (amennyiben a vásárló megfelelő technikai tudással rendelkezik a telepítés végrehajtásához).


Kérdés: Mi történik, miután megkapom a csereprojektort?

Válasz: A csereprojektor kézhez kapását követően a hibás projektort a rendszerintegrátornak, illetve a vásárlónak kell visszaküldenie a Canon részére. A hibás termék visszaküldéséhez szállítási címkét biztosítunk, amelyet a mellékelt szállítókartonra kell helyezni. A hibás termék elszállításának mielőbbi megszervezése érdekében vegye fel a kapcsolatot a szállítási céggel. A szolgáltatás igénybevétele során felmerülő összes szállítási költség a Canont terheli.


Kérdés: Mi történik a hibás projektor javítását követően?

Válasz: A csereprojektort a megjavított készülék kézhez kapását követő 5 napon belül vissza kell juttatni a Canon részére. Ez a rendszerintegrátor, illetve a vásárló felelőssége. A cseretermék visszaküldéséhez szállítási címkét biztosítunk, amelyet a mellékelt szállítókartonra kell helyezni. A cseretermék elszállításának megszervezése érdekében vegye fel a kapcsolatot a szállítási céggel. A szolgáltatás igénybevétele során felmerülő összes szállítási költség a Canont terheli.


Kérdés: Ki a felelős a hibás projektor eltávolításáért és a javítást követő visszaállításáért?

Válasz: A Canon nem felelős az eredeti projektor eltávolításáért és visszaállításáért. Ez a vásárló, illetve a rendszerintegrátor felelőssége.


Kérdés: Ki a felelős a csereprojektor beszereléséért és a javítást követő eltávolításáért?

Válasz: A Canon nem felelős a csereprojektor beszereléséért és eltávolításáért. Ez a vásárló, illetve a rendszerintegrátor felelőssége.


Kérdés: Milyen következményekkel jár a cserekészülék elvesztése, megrongálódása vagy ellopása?

Válasz: A Canon a Canon általános cserefeltételei értelmében csereprojektort biztosít a vásárlók, illetve azok rendszerintegrátorai részére, akiknek, amennyiben a kiterjesztett projektorgarancia keretében elfogadják a csereprojektorra vonatkozó ajánlatot, el kell fogadniuk és be kell tartaniuk ezeket a feltételeket. A vásárlóknak, illetve rendszerintegrátoraiknak minden egyes cserébe kapott elemet eredeti állapotában kell visszajuttatniuk, valamint a cserefelszerelés bármely elemének elvesztéséért, megrongálódásért vagy ellopásáért ők felelnek, és a Canon kötelezheti őket a javítás vagy a csere költségeinek megtérítésére. A vásárlóknak, illetve rendszerintegrátoraiknak javasolt megfelelő biztosítás megkötése, amely fedezi a cserefelszerelés esetleges költségeit.

Az alábbi táblázat azokat az országokat tünteti fel, amelyek a kiterjesztett projektorgaranciát kínálják. Bővebb tájékoztatásért tekintse át az általános használati feltételeket. Az egyes országokhoz tartozó kapcsolati adatok alább olvashatók.

Tájékoztatjuk, hogy ahol elérhető, a kiterjesztett projektorgaranciát kizárólag az erre jogosult termékekre biztosítjuk.

Ország Ügyfélszolgálat kapcsolati adatai
Ausztria

+43 1 360 277 45 67

Canon Ausztria

Belgium

+32 (0)2 620 01 97

Canon Belgium (holland)
Canon Belgium (francia)

Csehország

+420 296 335 619

Canon Csehország

Dánia

+45 70 20 55 15

Canon Dánia

Észtország

+372 630 0530
Általános

Finnország

+358 (020) 366 466
(A hívásokért percenként 0,15 centet számolnak fel, amennyiben vezetékes vonalon telefonál. A hívásdíjak mobilszolgáltatónként eltérőek lehetnek. Kérjen további tájékoztatást telefonszolgáltatójától.

Canon Finnország

Franciaország

+33 (0)1 70 48 05 00

Canon Franciaország

Németország

069 2999 3680

Canon Németország

Magyarország

+36 (06)1 235 53 15

Canon Magyarország

Írország

+353 16 990 990

Canon Írország

Olaszország

+39 02 3859 2000

Canon Olaszország

Lettország

+371 67 38 75 10
I B Serviss

Litvánia

+370 5 215 9966

Orgsis

Luxemburg

+352 27 302 054

Canon Luxemburg

Norvégia

+47 23 50 01 43

Canon Norvégia

Lengyelország

+48 22 583 4307

Canon Lengyelország

Portugália

+351 21 424 51 90

Canon Portugália

Szlovákia

+421 (0)250 102 612

Canon Szlovákia

Spanyolország

+34 91 375 45 55

Canon Spanyolország

Svédország

+46 (0)8 519 923 69

Canon Svédország

Svájc

+41 22 567 58 58

Canon Svájc (francia)
Canon Svájc (német)

Hollandia

+31 (0)20 721 91 03

Canon Hollandia

Egyesült Királyság

+44 (0)207 660 0186

Canon Egyesült Királyság

A hívások díja aktuális mobil- vagy vezetékes szolgáltatója földrajzi helyzetétől függ. A pontos díjakról előbb érdeklődjön szolgáltatójánál.

A kiterjesztett projektorgaranciára jogosult országok

A European Warranty System (EWS) jótállási rendszer következő tagországai nyújtanak kiterjesztett projektorgaranciát:


Ausztria
Belgium
Csehország
Dánia  Észtország*
Finnország Franciaország Németország Magyarország Írország
Olaszország Lettország* Litvánia* Luxemburg Hollandia
Norvégia Lengyelország Portugália Svájc Szlovákia
Spanyolország Svédország Egyesült Királyság

 
*Észtország, Lettország és Litvánia területén a kiterjesztett projektorgarancia csak a 2016. január 1-én vagy azt követően vásárolt jogosult projektortípusok esetén vehető igénybe.

A kiterjesztett projektorgaranciára jogosult modellek

A kiterjesztett projektorgarancia a következő modellek esetén vehető igénybe:

XEED


XEED WUX400ST  
XEED WX450ST
XEED WUX450ST 
XEED WUX450
XEED WUX4000 
XEED WX520
XEED WUX500      
XEED WUX5000 
XEED SX6000  XEED WX6000
XEED WUX6000

XEED WUX6010

XEED 4K500ST A listában szereplő modellek orvosi változatai

LX 

LX-MU500 LX-MU600Z
LX-MU700 LX-MU800Z 
LX-MW500 A listában szereplő modellek orvosi változatai

Feedback