Canon Európai projektorjótállás

Ez egy kereskedelmi vásárlóknak szóló jótállás, melyet a Canon Europa N.V., Bovernkerkerweg 59, 1185 XB, Amstelveen, Hollandia („Canon”) nyújt azon vásárlóinak, akik saját felhasználásra vásárolnak Canon projektort, de ezt annak az országnak a törvényei szerint, ahol a projektort megvásárolják nem fogyasztóként teszik.

Ha ön fogyasztónak minősül, nem jogosult erre a jótállásra, de az állam Önre érvényes fogyasztói jogai megilletik.

Ezeket a feltételeket és az itt szereplő ajánlatokat Anglia és Wales törvényei szabályozzák, továbbá tekintetében Anglia és Wales bíróságai rendelkeznek kizárólagos joghatósággal.

A Canon Európai projektorjótállása különböző szolgáltatásokat tartalmaz. Az Önre vonatkozó szolgáltatás a vásárlás helyétől, a megvásárolt terméktől és a vásárlás idejétől is függ. A szolgáltatások a következők:


 • Normál jótállás
 • Kiterjesztett projektorjótállás

Az Európai Gazdasági Területen („EGT” – tehát az EU, Izland, Lichtenstein, Norvégia), valamint Svájc és az Egyesült Királyság területén („Régió”) való értékesítésre gyártott és ott vásárolt minden Canon projektorra a Canon Európai projektorjótállása vonatkozik. Amennyiben az új projektor a vonatkozó jótállási időszak alatt meghibásodik, a Canon ingyenes hibajavítást garantál (a jótállási feltételek értelmében – lásd alább). A Canon Kiterjesztett projektorjótállására további területi és projektorkorlátozások vonatkoznak. Részletekért olvassa el a Canon Kiterjesztett projektorjótállásról szóló alább található szakaszt.

A jótállás nem terjed ki a vonatkozó jótállás feltételein és érvényességi idején kívül eső termékekre, megrongálódásokra és javításokra. A Canon azonban térítés ellenében javítási szolgáltatást kínál, melyet igényelhet a projektor bármely hivatalos Canon szervizközpontba való visszaküldésével.

A jelen jótállási feltételek jelentik a fogyasztó kizárólagos jogorvoslati lehetőségét. Sem a Canon, sem leányvállalatai, sem az Európai projektorjótállás egyéb tagjai nem vonhatók felelősségre a termékre vonatkozó kifejezett vagy közvetett jótállási feltételek megsértéséből adódó véletlen vagy következményes károkért.

A 3 éves kiegészítő lámpagarancia megszűnt, és már nem áll rendelkezésre. További információkért látogasson el projektorpromóciós oldalunkra.

Felhasználási feltételek

A jótállástípusokra vonatkozó teljes körű tájékoztatásért kattintson alább a megfelelő jótállási ajánlatra –

Normál jótállás

Kiterjesztett projektorjótállás


Normál jótállás

A Canon jótáll a projektor hardveres részeinek működőképességéért a jótállási időszak alatt. Amennyiben hardverhiba jelentkezik a jótállási időszakon belül, az ügyfél ingyenes hardverjavításra jogosult a tagállamok hivatalos Canon szervizközpontjaiban.

Ez a Normál jótállás minden olyan Canon termékre érvényes, melyet az Európai Gazdasági Térség (EGT), Svájc és az Egyesült Királyság területén való értékesítésre szántak és ott értékesítettek.

Ez az ingyenes szolgáltatás csak a végfelhasználó részére az eladó által kiállított eredeti számla/bizonylat bemutatásával vehető igénybe.

A Canon emellett fenntartja a jogot a hibás projektor más egyenrangú projektorral való kicserélésére a javítás helyett, amennyiben annak minősége az eredeti termék minőségével azonos vagy annál jobb.

1. Jótállási időszak

A projektortól függően a jótállás a vásárlás időpontjától számítva 3 vagy 5 évig érvényes (részletek lentebb). Emellett egyes típusok felhasználására korlátozások vonatkozhatnak. Minden lámpára kilencven (90) napos jótállás vonatkozik. További részleteket a Jogosultság lapon találhat.

2. A jótállási szerviz érvényesítése

A jótállási szerviz kizárólag a Canon hivatalos szervizközpontjaiban érhető el.

A projektor Canon szervizközpontba és onnan történő biztonságos szállításának költségei a végfelhasználót terhelik. Ha a projektor olyan országba kerül, amely nem tagja a Canon Európai projektorjótállási szolgáltatásának, akkor a jótállási javítás érvényesítéséhez vissza kell szállítani a projektort abba az országba, melyben azt értékesítették.

3. A Canon Európai projektorjótállási szolgáltatásának tagjai: A Canon Európai projektorjótállási szolgáltatásának tagjai azok az országok, melyekben a Normál jótállási szervizelés érvényesíthető.

Amennyiben a jótállással kapcsolatban további kérdései vannak, lépjen kapcsolatba az Európai projektorjótállási szolgáltatás vonatkozó tagjával.

4. Korlátozások

A jótállás nem vonatkozik a következőkre:

- Fogyóeszközök;
- Kapcsolódó szoftverek;
- A termék elhasználódó alkatrészei (pl. panel, optikai szűrő, lámpák, légszűrők), valamint kellékei és tartozékai (pl. objektívek, akkumulátorok, távvezérlő, konzolok);
- A Canon engedélye nélkül végzett módosítások okozta, továbbá a hivatalos Canon szervizközpontoktól eltérő helyen végzett javítások/módosítások/tisztítások okozta meghibásodások;
- A projektor adott ország műszaki, illetve biztonsági előírásainak való megfelelés céljából történő módosítása miatti költségek vagy más, a projektor leszállítása óta változott műszaki előírások miatti beállítások költsége a hivatalos Canon szervizközpontok felé;
- Ha a projektort a vásárlás helyétől eltérő országban használják, és azért keletkezik kár, mert az nem felel meg az országos szabványoknak illetve előírásoknak.

Nem kérhető jótállási javítás, amennyiben a következő okok valamelyike okozta a meghibásodást:
- A projektor felhasználói vagy kezelői kézikönyvében és/vagy a vonatkozó dokumentumokban foglaltakkal nem egyező használat, túlzott használat, helytelen kezelés, illetve működtetés, például helytelen tárolás, leejtés, erős ütés, korrózió, szennyezés, víz vagy homok okozta kár;
- Közvetlenül a termékkel nem kompatibilis pótalkatrészek, szoftverek vagy fogyóeszközök (például lámpák, objektívek vagy akkumulátorok) használata által okozott károsodás. Az adott Canon projektorral való kompatibilitást a csomagoláson ellenőrizni kell, de biztosítható eredeti Canon pótalkatrészek, szoftverek és fogyóeszközök használatával, ezek ugyanis ellenőrzésen esnek át. Használat előtt ellenőrizze a kompatibilitást;
- A projektor a Canon által nem jóváhagyott berendezéshez történő csatlakoztatása;
- A projektor nem megfelelő csomagolása a Canon hivatalos szervizközpontjába történő visszaküldéskor;
- A Canon hatáskörén kívül eső baleset, katasztrófa és egyéb történés (például villámcsapás, víz, tűz, zavargás, illetve elégtelen szellőzés) okozta károk.

A jótállási javításhoz nem tartozik rendszeres ellenőrzés és egyéb általános projektorkarbantartási szolgáltatás;

5. Egyéb

A javítás késedelmét okozhatja, ha azt nem a vásárlás országában végzik, ahol a terméket még nem értékesítik vagy eltérő, országspecifikus kialakítással értékesítik. Ennek megfelelően előfordulhat, hogy a projektor egyes pótalkatrészei nincsenek raktáron a javítási országban.

A Canon nem vállal semmilyen felelősséget az egyéb kárigényekért, beleértve többek közt az adatrögzítésre alkalmas hordozók illetve az adatok vesztését, melyet a jelen jótállás nem részletez.

Ha jótállási javításra küldi a terméket, körültekintően csomagolja be, kössön rá biztosítást, és mellékelje a vásárlást igazoló dokumentumot, valamint a hiba leírását.


Kiterjesztett projektorjótállás

 1. 1. A 2021. november 30-án vagy azt megelőzően vásárolt XEED és LX projektorok jogosult típusaihoz a Kiterjesztett projektorjótállás a vonatkozó jótállási időszak alatt érhető el a Normál jótállás mellett. Az ezen dátum után vásárolt típusokra csak a Normál garancia vonatkozik. A szolgáltatás értelmében a vásárlónak a jótállási javítás idejére csereprojektort biztosítunk a következő speciális kiegészítő használati feltételekkel.

 2. 2. A jótállás értelmében a Canon kérésre csereprojektort biztosít a vásárlónak vagy értékesítőjének a Canon általános Cserefeltételeinek megfelelően, melyek itt szerepelnek. A feltételek elfogadottnak tekintendők, amennyiben a vásárló elfogadja a csereprojektort.

 3. 3. A vásárlóknak vagy értékesítőjének minden cserébe kapott elemet eredeti állapotában kell visszajuttatniuk, valamint a cserefelszerelés bármely elemének elvesztéséért, megrongálódásért vagy ellopásáért ők felelnek, és a Canon kötelezheti őket a javítás vagy a csere költségeinek megtérítésére. A vásárlóknak vagy az értékesítőiknek javasolt megfelelő biztosítás kötniük, amely fedezi a cserefelszerelés esetleges költségeit.

 4. 4. A szolgáltatás kizárólag az XEED és LX projektorokra vonatkozik (beleértve az orvosi típusokat és nem beleértve az egyedi készülékeket). További információkat a Jogosultság lapon találhat. Nem vehető igénybe semmilyen más projektor esetén, és nem váltható készpénzre.

 5. 5. Az ajánlat csak a Canon által az Európai Unió országai, valamint Izland, Lichtenstein, Norvégia és Svájc területére behozni vagy ott értékesíteni kívánt termékekre érvényes. A Kiterjesztett projektorjótállás csak akkor vehető igénybe, ha a projektort ezen országok valamelyikében vásárolták meg.

 6. 6. A Kiterjesztett projektorjótállás csak a következő jogosult országokban érhető el: Ausztria, Belgium, Cseh Köztársaság, Dánia, Észtország, Finnország, Franciaország, Németország, Magyarország, Írország, Olaszország, Lettország, Litvánia, Luxemburg, Hollandia, Norvégia, Lengyelország, Portugália, Szlovákia, Spanyolország, Svédország, Svájc és az Egyesült Királyság.

 7. 7. A kiterjesztett projektorjótállás használatához fel kell mutatni a vásárlást igazoló dokumentumot. A Canon fenntartja a jogot az ingyenes jótállási szolgáltatás (vagy a kiterjesztett projektorjótállás használatának) megtagadására, amennyiben a megfelelő dokumentumokat nem mutatják be, illetve ha az adatok hiányosak vagy nem megfelelőek.

 8. 8. Probléma esetén az ügyfél, valamint az üzembe helyezést végző értékesítő is kezdeményezheti a kiterjesztett projektorjótállás igénybe vételét.

 9. 9. A szolgáltatás igénybe vételére vonatkozó összes igénylést a helyi Canon ügyfélszolgálat felé, telefonon keresztül kell benyújtani.

 10. 10. A Canon ügyfélszolgálatának munkatársa a probléma okának megállapítása érdekében további adatok megadását kérheti a cserekészülék szállítását megelőzően.

 11. 11. A „következő nap” az jelenti, hogy ahol csak lehetséges, a csereigény benyújtását követő napon csereprojektort biztosítunk, amennyiben az igénylést a vásárló 11:00 óra előtt leadja, 11:00 óra után, hétvégén vagy munkaszüneti napokon beérkezett igénylések esetén pedig két nappal később.

 12. 12. A cserekészülék átvételét követően a meghibásodott projektort a tulajdonosnak vagy az értékesítőnek kell eljuttatnia a megfelelő helyre.

 13. 13. A csereprojektort a megjavított készülék kézhez kapását követő 5 napon belül vissza kell juttatni a Canon részére. Ez az értékesítő vagy a vásárló felelőssége.

 14. 14. Általános körülmények között a Canon vállalja a szállítási költségek megfizetését.

 15. 15. A Canon nem felelős sem a meghibásodott projektor, sem a cserekészülék le- és felszereléséért.

 16. 16. A feltételek és az ajánlat Anglia és Wales törvényeinek hatálya alá esnek és azok figyelembevételével jöttek létre, és a Kiterjesztett projektorjótállással kapcsolatos minden jogvita eldöntése Anglia és Wales bíróságainak nemkizárólagos hatáskörébe tartozik.