Canon Európai projektorjótállás

Ez egy kereskedelmi vásárlóknak szóló jótállás, melyet a Canon Europa N.V., Bovernkerkerweg 59, 1185 XB, Amstelveen, Hollandia („Canon”) nyújt azon vásárlóinak, akik saját felhasználásra vásárolnak Canon projektort, de ezt annak az országnak a törvényei szerint, ahol a projektort megvásárolják nem fogyasztóként teszik.

Ha ön fogyasztónak minősül, nem jogosult erre a jótállásra, de az állam Önre érvényes fogyasztói jogai megilletik.

Ezeket a feltételeket és az itt szereplő ajánlatokat Anglia és Wales törvényei szabályozzák, továbbá tekintetében Anglia és Wales bíróságai rendelkeznek kizárólagos joghatósággal.

A Canon Európai projektorjótállása különböző szolgáltatásokat tartalmaz. Az Önre vonatkozó szolgáltatás a vásárlás helyétől, a megvásárolt terméktől és a vásárlás idejétől is függ. A szolgáltatások a következők:


  • Normál jótállás
  • Kiterjesztett projektorjótállás

Az Európai Gazdasági Területen („EGT” – tehát az EU, Izland, Lichtenstein, Norvégia), valamint Svájc és az Egyesült Királyság területén („Régió”) való értékesítésre gyártott és ott vásárolt minden Canon projektorra a Canon Európai projektorjótállása vonatkozik. Amennyiben az új projektor a vonatkozó jótállási időszak alatt meghibásodik, a Canon ingyenes hibajavítást garantál (a jótállási feltételek értelmében – lásd alább). A Canon Kiterjesztett projektorjótállására további területi és projektorkorlátozások vonatkoznak. Részletekért olvassa el a Canon Kiterjesztett projektorjótállásról szóló alább található szakaszt.

A jótállás nem terjed ki a vonatkozó jótállás feltételein és érvényességi idején kívül eső termékekre, megrongálódásokra és javításokra. A Canon azonban térítés ellenében javítási szolgáltatást kínál, melyet igényelhet a projektor bármely hivatalos Canon szervizközpontba való visszaküldésével.

A jelen jótállási feltételek jelentik a fogyasztó kizárólagos jogorvoslati lehetőségét. Sem a Canon, sem leányvállalatai, sem az Európai projektorjótállás egyéb tagjai nem vonhatók felelősségre a termékre vonatkozó kifejezett vagy közvetett jótállási feltételek megsértéséből adódó véletlen vagy következményes károkért.

A 3 éves kiegészítő lámpagarancia megszűnt, és már nem áll rendelkezésre. További információkért látogasson el projektorpromóciós oldalunkra.


Normál jótállás

Kérdés: Milyen jótállás vonatkozik az Európa területén vásárolt Canon projektortermékekre?

Válasz: A következő országok területén vásárolt termékekre a Canon általában az Európai projektorjótállást alkalmazza:

Ausztria, Belgium, Bulgária, Ciprus, Csehország, Dánia, Észtország, Finnország, Franciaország, Németország, Görögország, Magyarország, Izland, Írország, Olaszország, Lettország, Litvánia, Luxemburg, Málta, Norvégia, Lengyelország, Portugália, Románia, Szlovákia, Szlovénia, Spanyolország, Svédország, Svájc, Hollandia és az Egyesült Királyság.

Tekintse meg a jótállás teljes felhasználási feltételeit.


Kérdés: Canon termék vásárlása esetén a doboz milyen jótállásra vonatkozó információkat tartalmaz?

Válasz: A projektorjótállásban résztvevő európai országokban általában minden projektor doboza tartalmaz egy Európai projektorjótállás kártyát. Ez az alábbi példában láthatóhoz hasonlít:


Kérdés: Európai projektorjótállásom regisztrálásához ki kell-e töltenem és vissza kell-e küldenem valamilyen dokumentumot a Canonnak?

Válasz: Az Európai projektorjótállás rendszerébe való regisztráláshoz nincs szükség semmilyen dokumentum visszaküldésére. Amennyiben jótállási javítást igényel az Európai projektorjótállás hatálya alatt, be kell mutatnia a Canonnak a projektor vásárlását igazoló eredeti bizonylatot (amely tartalmazza a vásárlás eredeti dátumát).


Kérdés: Milyen dokumentumokra van szükség az Európai projektorjótállás keretében történő javítás igényléséhez?

Válasz: Amennyiben jótállási javítást igényel az Európai projektorjótállás hatálya alatt, be kell mutatnia a Canonnak a projektor vásárlását igazoló eredeti bizonylatot (amely tartalmazza a vásárlás eredeti dátumát). A promóciós jótállási ajánlatok további követelményeket tartalmazhatnak, ezért ezzel kapcsolatban tekintse meg az adott promóciós ajánlat részletes szerződési feltételeit (ha van ilyen)


Kérdés: Általában mennyi ideig érvényes egy Canon Európai projektorjótállás?

A: A Canon projektortermékeire általában 3 vagy 5 évig tartó jótállás érvényes. Kivételek azonban vannak, ezzel kapcsolatban a Jogosultság lapon találhat további információkat.


Kérdés: A Canon projektoromra akkor is érvényes az Európai projektorjótállás, ha azt egy olyan országban vásároltam, amelyben a Canon nem kínálja az Európai projektorjótállást, de én magam az Európai projektjótállásban résztvevő országok valamelyikének a lakosa vagyok?

Válasz: Az egyes projektorokra vonatkozó jótállás pontos részletei általában megtalálhatók a termék dobozában. A termékekre általában az adott eladási régióban érvényes jótállás vonatkozik, a vásárlóknak pedig ebbe a régióba kell visszaküldeniük a jótállási javítást igénylő termékeket. A Canon általában nem nyújt általános jótállást, kivéve, ha egy adott termék/régió esetében ezt külön említik.


Kiterjesztett projektorjótállás

Kérdés: Mely típusok esetén vehető igénybe a Kiterjesztett projektorjótállás?

Válasz: A szolgáltatást a vonatkozó jótállási időszak alatt kínáljuk a 2021. november 30-án vagy azt megelőzően vásárolt XEED és LX projektorokhoz.

További információkat a Jogosultság lapon találhat.


Kérdés: Hol érhető el a kiterjesztett projektorjótállás?

Válasz: A szolgáltatás csak a következő jogosult országokban érhető el: Ausztria, Belgium, Cseh Köztársaság, Dánia, Észtország, Finnország, Franciaország, Németország, Magyarország, Írország, Olaszország, Lettország, Litvánia, Luxemburg, Hollandia, Norvégia, Lengyelország, Portugália, Szlovákia, Spanyolország, Svédország, Svájc és az Egyesült Királyság.


Kérdés: Ki kezdeményezheti a kiterjesztett projektorjótállás igénybe vételét?

Válasz: A termék meghibásodása esetén a vásárló, valamint az értékesítő is kezdeményezheti az eljárást. A csereprojektor a hibás projektor vizsgálatát (az általános használati feltételek hatálya alatt) és a felajánlott cserekészülék elfogadását követően kerül szállításra.


Kérdés: Kivel vegyem fel a kapcsolatot, ha igénybe szeretném venni a kiterjesztett projektorjótállást?

Válasz: A vásárlók vagy értékesítőik a megfelelő helyi Canon ügyfélszolgálattal vehetik fel a kapcsolatot. A Canon minden releváns információt (azaz hibaadatot) rögzít, és elsőfokú vizsgálatot végez a hiba lehetséges okával kapcsolatban. Amennyiben a hiba továbbra is fennáll, a Canon másodfokú támogatást nyújtó részlege felveszi a kapcsolatot a vásárlóval vagy az értékesítővel. Amennyiben a hiba beigazolódik és javítás javasolt, egy az eredeti projektorral megegyező (vagy jobb specifikációjú) csereprojektort ajánlunk fel.


Kérdés: Mennyi ideig tart a csereprojektor kiszállítása?

Válasz: Ahol csak lehetséges, a csereigény benyújtását követő napon csereprojektort biztosítunk, amennyiben az igénylést a vásárló 11:00 óra előtt leadja, 11:00 óra után, hétvégén vagy munkaszüneti napokon beérkezett igénylések esetén pedig két nappal később.


Kérdés: Hová szállítják a csereprojektort?

Válasz: A csereprojektorok az értékesítőhöz vagy közvetlenül a vásárlóhoz kerülnek szállításra (amennyiben a vásárló megfelelő technikai tudással rendelkezik a telepítés végrehajtásához).


Kérdés: Mi történik, miután megkapom a csereprojektort?

Válasz: A csereprojektor kézhez kapását követően a hibás projektort az értékesítőnek vagy a vásárlónak kell visszaküldenie a Canon részére. A hibás projektor visszaküldéséhez szállítási címkét biztosítunk, amelyet a mellékelt szállítókartonra kell helyezni. A hibás projektor mielőbbi elszállításának megszervezése érdekében vegye fel a kapcsolatot a szállítási céggel. A szolgáltatás igénybevétele során felmerülő összes szállítási költség a Canont terheli.


Kérdés: Mi történik a hibás projektor javítását követően?

Válasz: A csereprojektort a megjavított készülék kézhez kapását követő 5 napon belül vissza kell juttatni a Canon részére. Ez az értékesítő vagy a vásárló felelőssége. A cseretermék visszaküldéséhez szállítási címkét biztosítunk, amelyet a mellékelt szállítókartonra kell helyezni. A cseretermék elszállításának megszervezése érdekében vegye fel a kapcsolatot a szállítási céggel. A szolgáltatás igénybevétele során felmerülő összes szállítási költség a Canont terheli.


Kérdés: Ki a felelős a hibás projektor eltávolításáért és a javítást követő visszaállításáért?

Válasz: A Canon nem felelős az eredeti projektor eltávolításáért és visszaállításáért. Ez a vásárló, illetve az értékesítő felelőssége.


Kérdés: Ki a felelős a csereprojektor beszereléséért és a javítást követő eltávolításáért?

Válasz: A Canon nem felelős a csereprojektor beszereléséért és eltávolításáért. Ez a vásárló, illetve az értékesítő felelőssége.


Kérdés: Milyen következményekkel jár a cserekészülék elvesztése, megrongálódása vagy ellopása?

Válasz: A Canon az általános cserefeltételei értelmében csereprojektort biztosít a vásárlók vagy értékesítőik részére, akiknek, amennyiben a kiterjesztett projektorjótállás keretében elfogadják a csereprojektorra vonatkozó ajánlatot, el kell fogadniuk és be kell tartaniuk ezeket a feltételeket. A vásárlóknak vagy értékesítőjének minden egyes cserébe kapott elemet eredeti állapotában kell visszajuttatniuk, valamint a cserefelszerelés bármely elemének elvesztéséért, megrongálódásért vagy ellopásáért ők felelnek, és a Canon kötelezheti őket a javítás vagy a csere költségeinek megtérítésére. A vásárlóknak vagy az értékesítőiknek javasolt megfelelő biztosítás kötniük, amely fedezi a cserefelszerelés esetleges költségeit.