Home & Photo Printers PIXMA MG7751 Lifestyle side view

PIXMA MX524 – Wi-Fi-beállítási útmutató

Egyes hozzáférési pontok (amelyeket útválasztónak vagy hubnak is neveznek) egy „WPS” (a Wi-Fi Protected Setup rövidítése) felirattal ellátott, automatikus csatlakoztatásra szolgáló gombbal is rendelkeznek, amely segítségével az engedélyezett eszközök jelszó megadása nélkül csatlakoztathatók a hálózatra. Ez a legegyszerűbb módja a PIXMA nyomtató csatlakoztatásának, így amennyiben a hozzáférési pontnak van WPS gombja, a módszer segítségével történő csatlakozásra vonatkozó utasításokért válassza ki alább a „WPS csatlakozási mód” lapot.

Ha hozzáférési pontja nem támogatja a WPS-t, válassza ki alább a „Normál csatlakozási mód” lapot.

WPS csatlakozási mód

A WPS nyomógombos módszerének használatához a megkezdés előtt néhány feltételnek teljesülnie kell:

  • A hozzáférési ponton elérhető WPS nyomógombnak kell lennie. A részletekért tekintse át az eszköz felhasználói kézikönyvét.
    Ha a WPS nyomógomb nem elérhető, kövesse a Normál csatlakoztatási mód című rész alábbi utasításait.

  • Hálózatának a WPA (Wi-Fi Protected Access/Wi-Fi védelmi rendszer) vagy a WPA2 biztonsági protokollt kell használnia. A legtöbb WPS-szel rendelkező hozzáférési pont ezt a protokollt használja.


1. lépés

1. Nyomja meg a nyomtató [Menu/Menü] gombját (A).2. lépés

1. A [] gombok segítségével (A) válassza ki a [WLAN Setup/WLAN beállítása] ikont és nyomja meg az [OK] gombot (B).
Amikor a vezeték nélküli kapcsolat engedélyezett, a (kék) Wi-Fi jelzőfény (C) világítani kezd.

A nyomtató automatikusan a WPS funkciót támogató hozzáférési pontot keres.


3. lépés

A nyomtató kijelzője az alábbi módon jelenik meg:

 

 

1. Tartsa lenyomva a hozzáférési pont [WPS] gombját körülbelül 5 másodpercig, majd engedje el. A hozzáférési ponton található WPS elindításáról szóló pontos utasításokhoz olvassa el a használati útmutatót.

2. Két percen belül nyomja meg a nyomtató [OK] gombját.

A nyomtatón lévő (kék) Wi-Fi jelzőfény villog a hozzáférési pont keresése vagy csatlakoztatása közben.

3. Amikor a következő képernyő megjelenik, a beállítás befejezéséhez nyomja meg az [OK] gombot.


 

Ezzel befejeződött a WPS beállítása.

Ezután folytassa a szoftver telepítésével, hogy a legtöbbet hozhassa ki PIXMA MX524 készülékéből.

Ha nem áll rendelkezésre a termékhez kapott telepítő CD, a folytatásoz töltse le az útmutatókat és a szoftvert.


Ha a WPS vezeték nélküli beállítás még az útmutató segítségével sem működik, további információért lépjen kapcsolatba velünk.


Normál csatlakoztatási mód

1. lépés

1. Nyomja meg a nyomtató [Menu/Menü] gombját (A).
2. lépés

1. A [] gombok segítségével (A) válassza ki a [WLAN Setup/WLAN beállítása] ikont, majd nyomja meg az [OK] gombot (B).


 

Amikor a vezeték nélküli kapcsolat engedélyezett, a (kék) Wi-Fi jelzőfény (C) világítani kezd.


3. lépés

A nyomtató kijelzője az alábbi módon jelenik meg:

 


1. Nyomja meg a [Stop/Reset/Stop/Visszaállítás gombot, és megjelenik a következő képernyő.2. Nyomja meg az [OK] gombot a [Standard setup/Normál beállítás] kiválasztásához.

A nyomtató megkeresi a közvetlen közelben található összes elérhető vezeték nélküli hálózatot.

3. A nyílgombok segítségével válassza ki vezeték nélküli hálózata (vagy SSID azonosítója) nevét, majd nyomja meg az [OK] gombot.Ha nem biztos vezeték nélküli hálózata nevében, nézze meg a hozzáférési ponton található nyomtatott címkén, vagy pedig ellenőrizze le a hálózatot, amelyhez számítógépe kapcsolódik.

Ha pedig nem találja hálózatát a felsoroltak között, a nyílgombok segítségével válassza ki a [Search Again/Ismételt keresés] lehetőséget, majd nyomja meg az [OK] gombot.

4. Az alábbiak közül az egyik megjelenik a nyomtatón, attól függően, hogy hálózata melyik biztonsági módszert alkalmazza.


WEPWPA/WPA2


5. Írja be vezeték nélküli hálózata jelszavát (WEP-kulcs vagy jelszó). A karakterbevitel megkülönbözteti a kis- és nagybetűket.
Ha nem tudja biztosan vezeték nélküli hálózatának jelszavát, azt a hozzáférési ponton lévő nyomtatott címkén találja meg.A karakterbevitel akkor lehetséges ezen a nyomtatón, ha az alfanumerikus gombok (A) világítanak a kezelőpanelen. Kövesse az alábbi műveletsort.

 A készülék háromféle beviteli móddal rendelkezik: nagybetűs mód, kisbetűs mód, szám mód. A nagybetűs (A), kisbetűs (a) vagy szám (1) módra való átváltáshoz nyomja meg a  gombot. (A kiválasztott beviteli mód a képernyő jobb felső részén jelenik meg.)

Szimbólum kiválasztásához nyomja meg a # gombot többször egymás után, amíg megjelenik a kívánt szimbólum.
Nagybetűs módban például a  gomb egyszeri megnyomására egy „A” betű jelenik meg, míg a  gomb kétszeri megnyomásával egy „B” betű kerül a képernyőre, stb.


Ha egy gombhoz két karakter van hozzárendelve, a másik karakter eléréséhez nyomja meg a nyílgombot.

Ha véletlenül hibát vétett, a karaktert a középső funkciógombbal törölheti.

6. A karakterek beírását követően nyomja meg az [OK] gombot.

7. Ellenőrizze, hogy a megadott hálózati jelszó helyes-e.
8. Amennyiben a jelszó helyes, nyomja meg az [OK] gombot.
Ha hibát vétett, és ki kell javítania a jelszót, nyomja meg a [] gombot.


9. Ha megjelenik az (1) képernyő, nyomja meg az [OK] gombot.10. Ha megjelenik a (2) képernyő, a COPY/MÁSOLÁS képernyőhöz való visszatéréshez nyomja meg a [COPY/MÁSOLÁS] gombot (A).

Ezzel befejeződött a normál csatlakoztatás beállítása.

Ezután folytassa a szoftver telepítésével, hogy a legtöbbet hozhassa ki PIXMA MX524 készülékéből.

Ha nem áll rendelkezésre a termékhez kapott telepítő CD, a folytatásoz töltse le az útmutatókat és a szoftvert.


Ha a vezeték nélküli beállítás még az útmutató segítségével sem működik, további információért lépjen kapcsolatba velünk.


Hálózati beállítások visszaállítása a gyári alapértelmezett beállításokra

Ha hálózati beállításait vissza kell állítania a gyári alapértelmezett beállításokra – például a hozzáférési pont megváltoztatása esetén –, kövesse az alábbi utasításokat:


1. lépés

1. Nyomja meg a nyomtató [Menu/Menü] gombját (A).2. lépés

1. A [] gombok segítségével (A) válassza ki a [Setup/Beállítás] menüpontot.


2. Nyomja meg az [OK] gombot (B).


3. lépés

1. A [. ] gomb segítségével (A) válassza ki a [Device Settings/Készülék beállításai] menüpontot, majd nyomja meg az [OK] gombot (B).4. lépés

1. A [  ] gombok segítségével (A) válassza ki a [LAN settings/LAN beállításai] menüpontot, majd nyomja meg az [OK] gombot (B).5. lépés

1. A [ ] gombok segítségével (A) válassza ki a [Reset LAN settings/LAN-beállítások visszaállítása] menüpontot, majd nyomja meg az [OK] gombot (B).6. lépés

1. A [] gombok segítségével válassza ki a [Yes/Igen] menüpontot, majd a visszaállítás jóváhagyásához nyomja meg az [OK] gombot.


7. lépés

1. Amikor a képernyőn megjelenik a [Following is completed/A folyamat befejeződött] felirat, a LAN-beállítások visszaállításának befejezéséhez nyomja meg az [OK] gombot.


8. lépés

1. Ha megjelenik az alábbi képernyő, a COPY/MÁSOLÁS képernyőhöz való visszatéréshez nyomja meg a [COPY/MÁSOLÁS] gombot (A).A vezeték nélküli hálózat beállításai visszaálltak a gyári alapértelmezett beállításokra.

Ha a folyamatot az útmutató segítségével sem lehet végrehajtani, további információért lépjen kapcsolatba velünk.

Feedback