Egyes hozzáférési pontokon (bizonyos esetekben útválasztóként vagy hubként szerepelnek) „WPS” feliratú, automatikus kapcsolódási gomb található, amely a védett Wi-Fi beállításra utal.

Ez lehetővé teszi az engedélyezett eszközök, így a PIXMA MP499 készülék csatlakozását is a hálózathoz anélkül, hogy jelszó beírására lenne szükség, valamint biztosítja az eszközök csatlakoztatásának gyors és egyszerű módját.

Ez a módszer messze a legegyszerűbb módja a PIXMA MP499 készülék csatlakoztatásának, így amennyiben a hozzáférési pontnak van WPS gombja, utasításokért a módszer segítségével történő csatlakozással kapcsolatban alább válassza ki a „WPS csatlakozási mód” lapot.

Ha útválasztója nem támogatja a WPS-t, alternatív útmutatóink segítségével is csatlakoztathatja a PIXMA MP499 nyomtatót. Ehhez alább válassza ki a „Normál csatlakozási mód” lapot.

WPS csatlakozási mód

A WPS nyomógombos módszerének használatához a megkezdés előtt néhány feltételnek teljesülnie kell:

1. lépés

Győződjön meg arról, hogy a nyomtató be van kapcsolva.

Bekapcsolt állapotban a LED-kijelző az alábbi ábrán látható módon világít.

1. Tartsa lenyomva a nyomtató [Maintenance/Karbantartás] gombját (A) körülbelül 5 másodpercig.

2. Győződjön meg arról, hogy a LED-kijelző az alábbi ábrán látható módon villog.

2. lépés

1. Nyomja meg a [Fit to page/Oldalhoz illesztés] gombot (A).

2. Győződjön meg arról, hogy a LED-kijelző a fenti ábrán látható módon villog, majd 2 percen belül nyomja meg a hozzáférési pont [WPS] gombját.

A WPS gomb megnyomásával kapcsolatos pontos információkért tekintse meg a hozzáférési pont kézikönyvét.

A nyomtatón lévő (kék) Wi-Fi jelzőfény villog a hozzáférési pont keresése vagy csatlakoztatása közben.

3. Ha a vezeték nélküli kapcsolat létrejött, a LED-kijelző körülbelül 3 percig világítani kezd, majd az alábbi ábrán látható módon átvált „1”-re. Győződjön meg arról, hogy a nyomtató (kék) Wi-Fi jelzőfénye szintén világít-e.

Ha a LED-kijelzőn megjelenik a következők közül bármelyik hibakód (felváltva villog az „E” betű, egy „Szám”, majd még egy „Szám”), a hiba törléséhez nyomja meg a [Black/Fekete] vagy a [Colour/Színes] gombot, majd ismételje meg az 1-2. lépést.

Speciális hibák részletezése:

Error/Hiba E, 2, 1.

Ez a hibaüzenet akkor jelenik meg, amikor a vezeték nélküli kapcsolat beállítása nem történt meg a WPS gomb megnyomását követő 2 percen belül.

  • Be van-e kapcsolva a hozzáférési pont? Ha a hozzáférési pont már be van kapcsolva, kapcsolja ki, majd újra be.

Error/Hiba E, 2, 3.

Ez a hibaüzenet akkor jelenik meg, amikor a számítógép több WPS hozzáférési pontot is észlel. Várjon egy rövid ideig, majd konfigurálja újra a WPS beállításokat.

Ha egynél több hozzáférési pontja is van, csak egy hozzáférési ponton nyomja meg a [WPS] gombot.

Hálózati beállítások ellenőrzése

Annak ellenőrzésére, hogy nyomtatóját sikerült-e vezeték nélküli hálózathoz csatlakoztatni, kinyomtathatja nyomtatója hálózati beállításait:

1. Győződjön meg arról, hogy a nyomtató be van kapcsolva.

2. Töltsön be egy A4 vagy Letter méretű normál papírlapot.

3. Nyomja meg többször a [Maintenance/Karbantartás] gombot (A), amíg a LED-kijelzőn a következő nem jelenik meg.

4. Nyomja meg a [Colour/Színes]vagy a [Black/Fekete] gombot.

Amikor elolvassa a kinyomtatott adatlapot, ellenőrizze, hogy a „Link Status” (Kapcsolat állapota) mező „Active” (Aktív) állapotot jelez-e, és hogy az SSID mező – „Service Set Identifier” (szolgáltatáskészlet-azonosító) (vezeték nélküli hálózatának neve) – vezeték nélküli hálózatának pontos nevét tartalmazza-e.


Ezzel befejeződött a WPS beállítása.


Ezután folytassa a szoftver telepítésével, hogy a legtöbbet hozhassa ki PIXMA MP499 készülékéből.

Ha a termékhez nem kapott telepítő CD-t, a PIXMA termékcsalád oldaláról kiválasztva a terméket letöltheti az útmutatókat és a szoftvert.

Ha a WPS vezeték nélküli beállítás még az útmutató segítségével sem működik, további információért lépjen kapcsolatba velünk.


Normál USB-csatlakozási mód

1. lépés

1. Helyezze be a nyomtatóhoz kapott CD-t, és futtassa a telepítőt.

Windows-felhasználók – Ha a „Telepítő CD-ROM” nem indul el automatikusan, helyezze be ismét a CD-ROM-ot a számítógépbe, kattintson a [My Computer/Sajátgép] ikonra, majd válassza ki a CD-ROM-ot, és kattintson duplán a [MSETUP4.EXE] fájlra.
Windows 8 felhasználók - kattintson duplán a [Canon_IJ] lehetőségre. A kiválasztási ablak megnyílását követően kattintson duplán a [MSETUP4.EXE]fájlra.

Mac-felhasználók - Kattintson duplán az asztalra kihelyezett [Canon_IJ] ikonra. A szoftver letöltésének megkezdéséhez a kiválasztási ablak megnyílását követően kattintson a [SETUP/TELEPÍTÉS] lehetőségre.

Ha a termékhez nem kapott telepítő CD-t, a PIXMA termékcsalád oldaláról kiválasztva a terméket letöltheti az útmutatókat és a szoftvert.

2. Ha megjelenik a kezdőképernyő, kattintson a [Next/Tovább] gombra.

3. Csatlakozási módnak válassza a [Wireless Connection/Vezeték nélküli kapcsolat] lehetőséget.

4. Győződjön meg arról, hogy a nyomtató be van kapcsolva, majd kattintson a [Next/Tovább] gombra.

2. lépés

1. Kattintson a [Connect to the network/Csatlakozás a hálózathoz] elemre.

2. Tartsa lenyomva a nyomtató [Maintenance/Karbantartás] gombját (A) körülbelül 5 másodpercig.

Ezután kattintson a [Next/Tovább] gombra.

3. Győződjön meg arról, hogy a LED-kijelző az alábbi ábrán látható módon villog.

Ezután kattintson a [Next/Tovább] gombra.

4. Ha megjelenik a következő képernyő, kattintson a [Wireless Setup Using the USB Cable/Vezeték nélküli hálózat beállítása USB-kábel segítségével] lehetőségre.

5. Ha megjelenik a következő képernyő, válasszon régiót, majd kattintson a [Next/Tovább] gombra.

6. Ha megjelenik a következő képernyő, válasszon nyelvet, majd kattintson a [Next/Tovább] gombra.

3. lépés

1. Ha megjelenik a következő képernyő, válassza ki a telepíteni kívánt szoftvert, majd kattintson a [Next/Tovább] gombra. Ha ekkor még nem döntötte el, melyik szoftvert kívánja telepíteni, ne aggódjon, hiszen később bármikor eltávolíthatja.

2. Ha megjelenik a következő képernyő, a végfelhasználói licencszerződés elfogadásához kattintson a [Yes/Igen] gombra.

3. Ha megjelenik a következő képernyő, kattintson a [Next/Tovább] gombra.

Windows-felhasználókMac-felhasználók

4. Ha megjelenik a következő képernyő, a tartozék USB-kábel segítségével csatlakoztassa nyomtatóját a számítógéphez. Ezen a kábelen található a csatlakozón lévő  szimbólum.

Windows


Mac

(Ha Ön Mac-felhasználó, kattintson a [Next/Tovább] gombra.)

5. Ha a számítógép érzékeli a nyomtatót, a következő képernyő jelenik meg. Megjelenik annak a hozzáférési pontnak a neve, amelyikhez a számítógép csatlakozik (ahol a „xxxxxxxxxxxxx” jelölés látható). Ha ez az a vezeték nélküli hálózat, amelyikhez nyomtatóját csatlakoztatni szeretné, kattintson a [Yes/Igen] gombra. Ellenkező esetben kattintson a [No/Nem] gombra.

Windows


Mac

<Csak Mac-felhasználóknak>

Ha megjelenik a következő képernyő, kattintson az [Allow/Engedélyezés] gombra.

6. Ha megjelenik a következő képernyő, csatlakoztassa le nyomtatóját a számítógépről, majd kattintson a [Next/Tovább] gombra.

Windows


Mac

7. A következő képernyőn a nyomtató típusa, valamint a vezeték nélküli hálózat neve (vagy SSID azonosítója) olvasható.

Windows Mac

Kattintson a [Complete/Kész] gombra. Kattintson az [OK] gombra.

Ezzel befejeződött a Windows beállítása.

<Csak Mac-felhasználóknak>

Ha megjelenik a következő képernyő, kattintson az [Add printer/Nyomtató hozzáadása] gombra.

Ha megjelenik a következő képernyő, válassza ki a [Canon IJ Network] illesztőprogram-verziót, majd kattintson az [Add/Hozzáadás] gombra.


Ezzel befejeződött a Mac beállítása.


Ha a vezeték nélküli beállítás még az útmutató segítségével sem működik, további információért lépjen kapcsolatba velünk.

Back to top


Feedback