Home & Photo Printers PIXMA MG7751 Lifestyle side view

PIXMA MG6350 – Wi-Fi-beállítási útmutató

Egyes hozzáférési pontok (amelyeket útválasztónak vagy hubnak is neveznek) egy „WPS” (a Wi-Fi Protected Setup rövidítése) felirattal ellátott, automatikus csatlakoztatásra szolgáló gombbal is rendelkeznek, amely segítségével az engedélyezett eszközök jelszó megadása nélkül csatlakoztathatók a hálózatra. Ez a legegyszerűbb módja a PIXMA nyomtató csatlakoztatásának, így amennyiben a hozzáférési pontnak van WPS gombja, a módszer segítségével történő csatlakozásra vonatkozó utasításokért válassza ki alább a „WPS csatlakozási mód” lapot.

Ha hozzáférési pontja nem támogatja a WPS-t, válassza ki alább a „Normál csatlakozási mód” lapot.

WPS csatlakozási mód

A WPS nyomógombos módszerének használatához a megkezdés előtt néhány feltételnek teljesülnie kell:

  • A hozzáférési ponton (vagy útválasztón/hubon) elérhető WPS nyomógombnak kell lennie. A részletekért tekintse át az eszköz felhasználói kézikönyvét.
    Ha a WPS nyomógomb nem elérhető, kövesse a Normál csatlakoztatási mód című rész alábbi utasításait.

  • Hálózatának a WPA (Wi-Fi Protected Access/Wi-Fi védelmi rendszer) vagy a WPA2 biztonsági protokollt kell használnia. A legtöbb WPS-szel rendelkező hozzáférési pont ezt a protokollt használja.


1. lépés


1. Ha készülékén nem jelenik meg az alábbi képernyő, a kezdőképernyőhöz való visszatéréshez nyomja meg a világító [HOME/KEZDŐLAP] gombot (A).2. lépés


1. Húzza a képernyőt balra, majd érintse meg a [WLAN setup/WLAN beállítása] ikont.Amikor a vezeték nélküli kapcsolat engedélyezett, a (kék) Wi-Fi jelzőfény (C) világítani kezd.

A nyomtató automatikusan a WPS funkciót támogató hozzáférési pontot keres.


3. lépés


A nyomtató kijelzője az alábbi módon jelenik meg:1. Érintse meg a nyomtató [Start setup/Beállítás indítása] elemét.

A nyomtatón lévő (kék) Wi-Fi jelzőfény villog a hozzáférési pont keresése vagy csatlakoztatása közben.


2. Tartsa lenyomva a hozzáférési pont [WPS] gombját körülbelül 5 másodpercig, majd engedje el.
A hozzáférési ponton található WPS elindításáról szóló pontos utasításokhoz olvassa el a használati útmutatót.


3. A hozzáférési ponthoz való csatlakozáshoz 2 percen belül érintse meg a nyomtató [OK] gombját.


4. Ha megjelenik az alább bal oldalon látható képernyő, a beállítás befejezéséhez érintse meg az [OK] gombot.Ezzel befejeződött a WPS beállítása.


Ezután folytassa a szoftver telepítésével, hogy a legtöbbet hozhassa ki PIXMA MG6350 készülékéből.

Ha nem áll rendelkezésre a termékhez kapott telepítő CD, a folytatásoz töltse le az útmutatókat és a szoftvert.


Ha a vezeték nélküli beállítás még az útmutató segítségével sem működik, további információért lépjen kapcsolatba velünk.


Normál csatlakoztatási mód

1. lépés1. Ha készülékén nem jelenik meg az alábbi képernyő, a kezdőképernyőhöz való visszatéréshez nyomja meg a világító [HOME/KEZDŐLAP] gombot (A).2. lépés1. Húzza a képernyőt balra, majd érintse meg a [WLAN setup/WLAN beállítása] ikont.Amikor a vezeték nélküli kapcsolat engedélyezett, a (kék) Wi-Fi jelzőfény (C) világítani kezd.


3. lépésA nyomtató kijelzője az alábbi módon jelenik meg:1. Érintse meg a [To other connection methods/Egyéb csatlakozási lehetőségek] elemet.


2. Érintse meg a [Standard setup/Normál beállítás] elemet.A nyomtató megkeresi a közvetlen közelben található összes elérhető vezeték nélküli hálózatot.


3. Érintse meg vezeték nélküli hálózata [nevét (vagy SSID azonosítóját)] a nyomtató LCD kijelzőjén megjelenő [Select access point/Hozzáférési pont kiválasztása] listán.Vezeték nélküli hálózata nevét az „xxxx” jelöléssel helyettesítjük.

Ha nem biztos vezeték nélküli hálózata nevében, nézze meg a hozzáférési ponton található nyomtatott címkén, vagy pedig ellenőrizze le a hálózatot, amelyhez számítógépe kapcsolódik.

Ha nem találja hálózatát a felsoroltak között, érintse meg a [Search again/Ismételt keresés] lehetőséget.


4. Az alábbiak közül az egyik képernyő megjelenik a nyomtatón, attól függően, hogy hozzáférési pontja melyik biztonsági módszert alkalmazza.


WEP
WPA/WPA2


5. A hálózati jelszó beírásának engedélyezéséhez érintse meg a [Please enter/Beírás] elemet.


6. Írja be vezeték nélküli hálózata jelszavát (WEP-kulcs vagy jelszó).
A karakterbevitel megkülönbözteti a kis- és nagybetűket.Kövesse az alábbi műveletsort:


a. A karakterbevitel akkor lehetséges, ha a billentyűzet megjelenik a nyomtató LCD kijelzőjén.
(A jelszó megkülönbözteti a kis- és nagybetűket.)


: Érintéssel válthat a „kisbetűk” és a „számok és szimbólumok” között.


: Amikor a betűk láthatóak, érintéssel válthat a nagy- és kisbetűk között. Amikor a számok és szimbólumok láthatóak, érintéssel válthat a szimbólumtípusok között.


: Érintéssel szúrhat be szóközt.


: Érintéssel törölheti a kurzornál látható karaktert. Használja a vagy a a kurzornak a célkarakterhez mozgatásához.


b. Érintse meg a rögzíteni kívánt karaktert.

c. Ismételje meg az a. és a b. lépést a fennmaradó karakterek beírásához.


7. Ha végzett, érintse meg az [Apply/Alkalmaz] elemet.


8. Megjelenik hálózati jelszava. Ellenőrizze, hogy a beírt adatok helyesek-e.
(A karakterbevitel megkülönbözteti a kis- és nagybetűket.)9. Hálózati jelszava beírásához érintse meg az [OK] gombot, majd csatlakozzon a hozzáférési ponthoz. Ha hibát vétett, és ki kell javítania a jelszót, az újrakezdéshez érintse meg a [] gombot.


10. Ha megjelenik a bal oldalon látható képernyő, a beállítás befejezéséhez érintse meg az [OK] gombot.

Ezzel befejeződött a Wi-Fi beállítása.


Ezután folytassa a szoftver telepítésével, hogy a legtöbbet hozhassa ki PIXMA MG6350 készülékéből.

Ha nem áll rendelkezésre a termékhez kapott telepítő CD, a folytatásoz töltse le az útmutatókat és a szoftvert.


Ha a vezeték nélküli beállítás még az útmutató segítségével sem működik, további információért lépjen kapcsolatba velünk.


Hálózati beállítások visszaállítása a gyári alapértelmezett beállításokra

Ha hálózati beállításait vissza kell állítania a gyári alapértelmezett beállításokra – például a hozzáférési pont megváltoztatása esetén –, kövesse az alábbi utasításokat:


1. lépés


1. Ha készülékén nem jelenik meg az alábbi képernyő, a kezdőképernyőhöz való visszatéréshez nyomja meg a világító [HOME/KEZDŐLAP] gombot (A).2. lépés


1. Húzza a képernyőt jobbra, és navigáljon a [Setup/Beállítás] ikonhoz.3. lépés


1. A [Setup/Beállítás] képernyő megjelenítéséhez érintse meg a [Setup/Beállítás] ikont .4. lépés


1. A [Device settings/Készülék beállításai] képernyő megjelenítéséhez érintse meg a [Device settings/Készülék beállításai] ikont.5. lépés


2. Érintse meg a [LAN settings/LAN-beállítások] ikont.6. lépés


1. Érintse meg a [Reset LAN settings/LAN-beállítások visszaállítása] ikont.7. lépés


1. A [Reset Setting?/Valóban visszaállítja a beállítást?] üzenet megjelenésekor a jóváhagyáshoz érintse meg a [Yes/Igen] lehetőséget. Megjelenik a [Processing… Please wait momentarily/Feldolgozás alatt… Kérem várjon] üzenet.


8. lépés


1. Amikor megjelenik a [Following is completed/A folyamat befejeződött, Reset LAN Setting/LAN-beállítások visszaállítása] üzenet, a LAN-beállítások visszaállításának befejezéséhez érintse meg az [OK] gombot. Ha ismét megjelenik a [LAN settings/LAN beállítása] képernyő, a kezdőképernyőhöz való visszatéréshez nyomja meg a [HOME/KEZDŐLAP] gombot.


A vezeték nélküli hálózat beállításai visszaálltak a gyári alapértelmezett beállításokra.

Ha a folyamatot az útmutató segítségével sem lehet végrehajtani, további információért lépjen kapcsolatba velünk.

Feedback