Home & Photo Printers PIXMA MG7751 Lifestyle side view

PIXMA MG5640 – Wi-Fi-beállítási útmutató

Egyes hozzáférési pontok (amelyeket útválasztónak vagy hubnak is neveznek) egy „WPS” (a Wi-Fi Protected Setup rövidítése) felirattal ellátott, automatikus csatlakoztatásra szolgáló gombbal is rendelkeznek, amely segítségével az engedélyezett eszközök jelszó megadása nélkül csatlakoztathatók a hálózatra. Ez a legegyszerűbb módja a PIXMA nyomtató csatlakoztatásának, így amennyiben a hozzáférési pontnak van WPS gombja, a módszer segítségével történő csatlakozásra vonatkozó utasításokért válassza ki alább a „WPS csatlakozási mód” lapot.

Ha hozzáférési pontja nem támogatja a WPS-t, válassza ki alább a „Normál csatlakozási mód” lapot.

WPS csatlakozási mód

A WPS nyomógombos módszerének használatához a megkezdés előtt néhány feltételnek teljesülnie kell:

  • A hozzáférési ponton elérhető WPS nyomógombnak kell lennie. A részletekért tekintse át az eszköz felhasználói kézikönyvét.
    Ha a WPS nyomógomb nem elérhető, kövesse a Normál csatlakoztatási mód című rész alábbi utasításait.

  • Hálózatának a WPA (Wi-Fi Protected Access/Wi-Fi védelmi rendszer) vagy a WPA2 biztonsági protokollt kell használnia. A legtöbb WPS-szel rendelkező hozzáférési pont ezt a protokollt használja.


1. lépés


1. Nyomja meg a nyomtató [Home/Kezdőlap] gombját (A).2. lépés

1. A [] gombok (A) segítségével válassza ki a [WLAN ] ikont.


2. Nyomja meg a bal oldali funkciógombot (B).3. lépés


1. Ha megjelenik az alábbi képernyő, válassza ki a [Wireless LAN setup/Vezeték nélküli LAN beállítása] lehetőséget, majd nyomja meg az [OK] gombot.Amikor a vezeték nélküli kapcsolat engedélyezett, a kék Wi-Fi jelzőfény világítani kezd.

A nyomtató automatikusan a WPS funkciót támogató hozzáférési pontot keres.


4. lépés

1. Amikor megjelenik az alábbi képernyő, tartsa lenyomva a hozzáférési pont [WPS] gombját körülbelül 5 másodpercig, majd engedje el.
A hozzáférési ponton található WPS elindításáról szóló pontos utasításokhoz olvassa el a használati útmutatót.2. Két percen belül nyomja meg a nyomtató [OK] gombját.
A nyomtatón lévő kék Wi-Fi jelzőfény a hozzáférési pont keresése vagy csatlakoztatása közben folyamatosan villog.


3. Ha a képernyőn megjelenik az alábbi [Connected to the access point/Csatlakoztatva a hozzáférési ponthoz] üzenet, a beállítás befejezéséhez nyomja meg az [OK] gombot.Ezzel befejeződött a WPS beállítása.
Ezután folytassa a szoftver telepítésével, hogy a legtöbbet hozhassa ki PIXMA MG5640 készülékéből.

Ha nem áll rendelkezésre a termékhez kapott telepítő CD, a folytatásoz töltse le az útmutatókat és a szoftvert.

Ha a WPS vezeték nélküli beállítás még az útmutató segítségével sem működik, további információért lépjen kapcsolatba velünk.


Normál csatlakoztatási mód

1. lépés

1. Nyomja meg a nyomtató [Home/Kezdőlap] gombját (A).2. lépés

1. A [] gombok (A) segítségével válassza ki a [WLAN ] ikont.


2. Nyomja meg a bal oldali funkciógombot (B).3. lépés

1. Ha megjelenik az alábbi képernyő, válassza ki a [Wireless LAN setup/Vezeték nélküli LAN beállítása] lehetőséget, majd nyomja meg az [OK] gombot.Amikor a vezeték nélküli kapcsolat engedélyezett, a kék Wi-Fi jelzőfény világítani kezd.


4. lépés

1. Ha megjelenik az alábbi képernyő, nyomja meg a [Stop/Reset/Leállítás/visszaállítás] gombot.2. Amikor megjelenik a következő képernyő, válassza ki a [Standard setup/Normál beállítás] menüpontot, majd a normál beállítás megkezdéséhez nyomja meg az [OK] gombot.A nyomtató megkeresi a közvetlen közelben található összes elérhető vezeték nélküli hálózatot.


3. A [] gombok segítségével jelölje ki azt a hozzáférési pontot, amelyik hálózata nevét (vagy SSID azonosítóját) viseli, majd nyomja meg az [OK] gombot.Vezeték nélküli hálózata nevét az „xxxx” jelöléssel helyettesítjük.

Ha nem biztos vezeték nélküli hálózata nevében, nézze meg a hozzáférési ponton található nyomtatott címkén, vagy pedig ellenőrizze le a hálózatot, amelyhez számítógépe kapcsolódik.

Ha pedig nem találja hálózatát a felsoroltak között, a [Search Again/Ismételt keresés] lehetőség kiválasztásához nyomja meg a bal oldali funkciógombot.Az alábbiak közül az egyik képernyő megjelenik a nyomtatón, attól függően, hogy hozzáférési pontja melyik biztonsági módszert alkalmazza.4. Hálózati jelszava beírásához/szerkesztéséhez nyomja meg az [OK] gombot.


5. Írja be vezeték nélküli hálózata jelszavát (WEP-kulcs vagy jelszó).
A karakterbevitel megkülönbözteti a kis- és nagybetűket.A karakterbevitel akkor lehetséges, ha a billentyűzet megjelenik a nyomtató LCD kijelzőjén. Kövesse az alábbi műveletsort.

a. A jelszó megadásakor különbség van a kis- és nagybetűk között, ezért ha váltani szeretne a kis- és nagybetűk, illetve a számok között, nyomja meg a középső funkciógombot (A).
b. A [] gombok segítségével (B) válasszon ki egy karaktert a billentyűzetről, majd a bevitelhez nyomja meg az [OK] gombot, és lépjen a következő karakterre.
c. Még több karakter beviteléhez ismételje meg az a. és a b. lépést.6. A hálózati jelszó beírását követően a [Done/Kész] lehetőség kiválasztásához nyomja meg a bal oldali funkciógombot.


7. Megjelenik hálózati jelszava. Ellenőrizze, hogy a beírt adatok helyesek-e.
Ha hibát vétett, az [OK] megnyomásával szerkesztheti a beírt szót.


8. A beállítás befejezéséhez nyomja meg a bal oldali funkciógombot, és válassza ki az [End Setup/Beállítás befejezése] menüpontot.


9. A bal oldalon látható képernyő megjelenése esetén nyomja meg az [OK] gombot.Ezzel befejeződött a normál csatlakoztatás beállítása. 

Ezután folytassa a szoftver telepítésével, hogy a legtöbbet hozhassa ki PIXMA MG5640 készülékéből.

Ha nem áll rendelkezésre a termékhez kapott telepítő CD, töltse le az útmutatókat és a szoftvert

Ha a WPS vezeték nélküli beállítás még az útmutató segítségével sem működik, további információért lépjen kapcsolatba velünk.


Hálózati beállítások visszaállítása a gyári alapértelmezett beállításokra

Ha hálózati beállításait vissza kell állítania a gyári alapértelmezett beállításokra – például a hozzáférési pont megváltoztatása esetén –, kövesse az alábbi utasításokat:


1. lépés

1. Nyomja meg a nyomtató [Home/Kezdőlap] gombját (A).2. lépés

1. A [] gombbal (A) navigáljon a [Setup/Beállítás] ikonra, majd nyomja meg a jobb oldali funkciógombot (B).3. lépés

1. A [] gomb (A) segítségével válassza ki a [Device Settings/Készülék beállításai] menüpontot, majd nyomja meg az [OK] gombot.4. lépés

1. A [] gomb (A) segítségével navigáljon a [Reset settings/Beállítások visszaállítása] lehetőségre, majd nyomja meg az [OK] gombot (A).5. lépés

1. A [] gomb segítségével navigáljon a [LAN settings only/Csak LAN-beállítások] lehetőséghez.


2. Nyomja meg az [OK] gombot.


3. Ha megjelenik a [Reset setting?/Valóban visszaállítja a beállítást?] képernyő, a [] gomb segítségével navigáljon a [Yes/Igen] lehetőségre.


4. Nyomja meg az [OK] gombot. Megjelenik a [Processing...Please wait momentarily/Feldolgozás alatt...kérem várjon] felirat.


5. A befejezést követően nyomja meg az [OK] gombot.

A vezeték nélküli hálózat beállításai visszaálltak a gyári alapértelmezett beállításokra.

A kezdőképernyőhöz való visszatéréshez nyomja meg a [Kezdőlap] gombot.

Ha a folyamatot az útmutató segítségével sem lehet végrehajtani, további információért lépjen kapcsolatba velünk.

Feedback