Home & Photo Printers PIXMA MG7751 Lifestyle side view

PIXMA MG4240 – Wi-Fi beállítási útmutató

Egyes hozzáférési pontokon (bizonyos esetekben útválasztóként vagy hubként szerepelnek) „WPS” feliratú, automatikus kapcsolódási gomb található, amely a védett Wi-Fi beállításra utal.

Ez lehetővé teszi az engedélyezett eszközök, így a PIXMA nyomtató csatlakozását is a hálózathoz anélkül, hogy jelszó beírására lenne szükség, valamint biztosítja az eszközök csatlakoztatásának gyors és egyszerű módját.

Ez a módszer messze a legegyszerűbb módja a PIXMA nyomtató csatlakoztatásának, így amennyiben a hozzáférési pontnak van WPS gombja, utasításokért a módszer segítségével történő csatlakozással kapcsolatban alább válassza ki a „WPS csatlakozási mód” lapot.

Ha hozzáférési pontja nem támogatja a WPS-t, alternatív útmutatóink segítségével is csatlakoztathatja a PIXMA nyomtatót. Ehhez alább válassza ki a „Normál csatlakozási mód” lapot.

WPS csatlakozási mód

A WPS nyomógombos módszerének használatához a megkezdés előtt néhány feltételnek teljesülnie kell:

  • A hozzáférési ponton elérhető WPS nyomógombnak kell lennie. A részletekért tekintse át az eszköz felhasználói kézikönyvét.
    Ha a WPS nyomógomb nem elérhető, kövesse a Normál csatlakoztatási mód című rész alábbi utasításait.

  • Hálózatának a WPA (Wi-Fi Protected Access/Wi-Fi védelmi rendszer) vagy a WPA2 biztonsági protokollt kell használnia. A legtöbb WPS-szel rendelkező hozzáférési pont ezt a protokollt használja.1. lépés


1. Nyomja meg a nyomtató [Home/Kezdőlap] gombját (A).
2. lépés


1. A [] gombok segítségével (A) válassza ki a [WLAN Setup/WLAN beállítása] ikont.


2. Nyomja meg a bal oldali funkciógombot (B).
Amikor a vezeték nélküli kapcsolat engedélyezett, a (kék) Wi-Fi jelzőfény (C) világítani kezd.

A nyomtató automatikusan a WPS funkciót támogató hozzáférési pontot keres.3. lépés


A nyomtató kijelzője az alábbi módon jelenik meg:1. Tartsa lenyomva a hozzáférési pont [WPS] gombját körülbelül 5 másodpercig, majd engedje el.
A hozzáférési ponton található WPS elindításáról szóló pontos utasításokhoz olvassa el a használati útmutatót.2. Két percen belül nyomja meg a nyomtató [OK] gombját.

A nyomtatón lévő (kék) Wi-Fi jelzőfény villog a hozzáférési pont keresése vagy csatlakoztatása közben.3. Ha megjelenik az alábbi [Connected to the access point/Csatlakoztatva a hozzáférési ponthoz] képernyő, a beállítás befejezéséhez nyomja meg az [OK] gombot.
Ezzel befejeződött a WPS beállítása.

Ezután folytassa a szoftver telepítésével, hogy a legtöbbet hozhassa ki PIXMA MG4240 készülékéből.


Ha nem áll rendelkezésre a termékhez kapott telepítő CD, a folytatásoz töltse le az útmutatókat és a szoftvert.


Ha a WPS vezeték nélküli beállítás még az útmutató segítségével sem működik, további információért lépjen kapcsolatba velünk.


Normál csatlakoztatási mód

1. lépés


1. Nyomja meg a nyomtató [Home/Kezdőlap] gombját (A).
2. lépés


1. A [] gombok segítségével (A) válassza ki a [WLAN Setup/WLAN beállítása] ikont.2. Nyomja meg a bal oldali funkciógombot (B).
Amikor a vezeték nélküli kapcsolat engedélyezett, a (kék) Wi-Fi jelzőfény (C) világítani kezd.


A nyomtató automatikusan a WPS funkciót támogató hozzáférési pontot keres.3. lépés


A nyomtató kijelzője az alábbi módon jelenik meg:
1. Nyomja meg a [Stop/Reset/Stop/Visszaállítás ] gombot.A következő képernyő jelenik meg.
2. Válassza ki a [Standard setup/Normál beállítás] menüpontot, majd a normál beállítás megkezdéséhez nyomja meg az [OK] gombot.

A nyomtató megkeresi a közvetlen közelben található összes elérhető vezeték nélküli hálózatot.3. A [] gombok segítségével jelölje ki azt a hozzáférési pontot, amelyik hálózata nevét (vagy SSID azonosítóját) viseli, majd nyomja meg az [OK] gombot.
Vezeték nélküli hálózata nevét az „xxxx” jelöléssel helyettesítjük.


Ha nem biztos vezeték nélküli hálózata nevében, nézze meg a hozzáférési ponton található nyomtatott címkén, vagy pedig ellenőrizze le a hálózatot, amelyhez számítógépe kapcsolódik.

Ha pedig nem találja hálózatát a felsoroltak között, a [Search Again/Ismételt keresés] lehetőség kiválasztásához nyomja meg a bal oldali funkciógombot.
Az alábbiak közül az egyik képernyő megjelenik a nyomtatón, attól függően, hogy hozzáférési pontja melyik biztonsági módszert alkalmazza.


WEP


WPA/WPA2


4. Hálózati jelszava beírásához vagy szerkesztéséhez nyomja meg az [OK] gombot.


5. Írja be vezeték nélküli hálózata jelszavát (WEP-kulcs vagy jelszó).
A karakterbevitel megkülönbözteti a kis- és nagybetűket.
A karakterbevitel akkor lehetséges, ha a billentyűzet megjelenik a nyomtató LCD kijelzőjén. Kövesse az alábbi műveletsort.


a. A jelszó megadásakor különbség van a kis- és nagybetűk között, ezért ha váltani szeretne a kis- és nagybetűk, illetve a számok között, nyomja meg a középső funkciógombot.

b. A [] gombok segítségével (B) válasszon ki egy karaktert a billentyűzetről, majd a bevitelhez nyomja meg az [OK] gombot, és lépjen a következő karakterre.

c. Még több karakter beviteléhez ismételje meg az a. és a b. lépést.
6. A hálózati jelszó beírását követően a [Done/Kész] lehetőség kiválasztásához nyomja meg a bal oldali funkciógombot.7. Megjelenik hálózati jelszava. Ellenőrizze, hogy a beírt adatok helyesek-e.

Ha hibát vétett, az [OK] megnyomásával szerkesztheti a beírt szót.WEP


WPA/WPA2


8. A beállítás befejezéséhez nyomja meg a bal oldali funkciógombot, és válassza ki az [End Setup/Beállítás befejezése] menüpontot.9. A bal oldalon látható képernyő megjelenése esetén nyomja meg az [OK] gombot.
Ezzel befejeződött a normál beállítás.

Ezután folytassa a szoftver telepítésével, hogy a legtöbbet hozhassa ki PIXMA MG4240 készülékéből.

Ha nem áll rendelkezésre a termékhez kapott telepítő CD, töltse le az útmutatókat és a szoftvert.


Ha a vezeték nélküli beállítás még az útmutató segítségével sem működik, további információért lépjen kapcsolatba velünk.


Hálózati beállítások visszaállítása a gyári alapértelmezett beállításokra

Ha hálózati beállításait vissza kell állítania a gyári alapértelmezett beállításokra – például a hozzáférési pont megváltoztatása esetén –, kövesse az alábbi utasításokat:1. lépés


1. Nyomja meg a nyomtató [Home/Kezdőlap] gombját (A).
2. lépés


1. A [] gombokkal (A) navigáljon a [Setup/Beállítás ] ikonhoz.2. Nyomja meg a jobb oldali funkciógombot (B).
3. lépés


1. A [] gomb segítségével (A) válassza ki a [Device Settings/Készülék beállításai] menüpontot.


2. Nyomja meg az [OK] gombot.
4. lépés


1. A [] gomb segítségével (A) navigáljon a [LAN settings/LAN-beállítások] ikonhoz.
3. A beállításhoz nyomja meg az [OK] gombot.


4. A [] gomb segítségével (A) navigáljon a [Reset LAN settings/LAN-beállítások visszaállítása] ikonhoz.


5. Nyomja meg az [OK] gombot.


6. A [] gomb segítségével navigáljon a [Yes Reset setting?/Valóban visszaállítja a beállításokat?] ikonhoz.


7. Nyomja meg az [OK] gombot, így a vezeték nélküli LAN-beállítások visszaállnak az alapértékekre. A képernyőn megjelenik a [Processing… Please wait momentarily/Feldolgozás alatt… Kérem várjon] üzenet.


8. A vezeték nélküli LAN-beállítások visszaállításának befejezéséhez nyomja meg az [OK] gombot.


A vezeték nélküli hálózat beállításai visszaálltak a gyári alapértelmezett beállításokra.

Ha a folyamatot az útmutató segítségével sem lehet végrehajtani, további információért lépjen kapcsolatba velünk.

Feedback