Home & Photo Printers PIXMA MG7751 Lifestyle side view

PIXMA MG3053 – Wi-Fi-beállítási útmutató

Egyes hozzáférési pontok (amelyeket útválasztónak vagy hubnak is neveznek) egy „WPS” (a Wi-Fi Protected Setup rövidítése) felirattal ellátott, automatikus csatlakoztatásra szolgáló gombbal is rendelkeznek, amely segítségével az engedélyezett eszközök jelszó megadása nélkül csatlakoztathatók a hálózatra. Ez a legegyszerűbb módja a PIXMA nyomtató csatlakoztatásának, így amennyiben a hozzáférési pontnak van WPS gombja, a módszer segítségével történő csatlakozásra vonatkozó utasításokért válassza ki alább a „WPS csatlakozási mód” lapot.

Ha hozzáférési pontja nem támogatja a WPS-t, válassza ki alább a „Normál csatlakozási mód” lapot.

WPS csatlakozási mód

A WPS nyomógombos módszerének használatához azonban a megkezdés előtt néhány feltételnek teljesülnie kell:

  • A hozzáférési ponton fizikailag léteznie kell WPS-nyomógombnak. További részletekért tekintse meg a készülék használati útmutatóját.
  • Hálózatának a WPA (Wi-Fi Protected Access/Wi-Fi védelmi rendszer) vagy a WPA2 biztonsági protokollt kell használnia. A legtöbb WPS-kompatibilis hozzáférési pont nem csatlakoztatható a WPS-módszer segítségével, amennyiben a WEP (Vezetékessel egyenértékű biztonságú hálózat) biztonsági módszert használja, vagy nincs engedélyezve biztonsági mód. A vezeték nélküli hálózaton használt biztonsági módszer megismerésével kapcsolatos részletekért a számítógépén tekintse meg a vezeték nélküli kapcsolat beállításait.


A beállítás elvégzéséhez kövesse az alábbi lépéseket -1. Győződjön meg róla, hogy a nyomtató a vezeték nélküli útválasztó hatókörében van-e, a WPS gomb pedig készen áll-e a megnyomásra.

2. Nyomja meg, majd tartsa lenyomva a nyomtatón található [Wireless/Vezeték nélküli] gombot (A), amíg a vezeték nélküli kapcsolat jelzőfénye (B) villogni nem kezd.3. Nyomja meg a [Colour/Színes] gombot (C).4. Nyomja meg, majd tartsa lenyomva a [Wireless/Vezeték nélküli] gombot, amíg a „Direct” jelzőfény (D) felkapcsol.5. Nyomja meg a [Colour/Színes] gombot, majd győződjön meg róla, hogy az „ON” jelzőfény (E) felkapcsol-e, a vezeték nélküli kapcsolat jelzőfénye pedig villogni kezd-e, majd 2 percen belül nyomja meg a vezeték nélküli útválasztón található [WPS] gombot. A hozzáférési pont keresése közben a nyomtatón lévő kék Wi-Fi jelzőfény, a hozzáférési ponthoz való csatlakozáskor pedig a tápellátás és a Wi-Fi jelzőfény villog.6. Ha a nyomtató sikeresen kapcsolódott vezeték nélküli hálózatához, a tápellátás és a Wi-Fi jelzőfény villogása megszűnik, és folyamatosan világít. A hálózat jelzőfénye szintén felkapcsol.


A WPS gomb megnyomásával kapcsolatos pontos információkért tekintse meg a hozzáférési pont kézikönyvét. Hálózati beállítások ellenőrzése


Annak ellenőrzésére, hogy nyomtatóját sikerült-e vezeték nélküli hálózathoz csatlakoztatni, kinyomtathatja nyomtatója hálózati beállításait.


1. Győződjön meg róla, hogy a nyomtató be van-e kapcsolva.

2. Töltsön be egy A4 vagy Letter méretű normál papírlapot.

3. Nyomja meg, majd tartsa lenyomva a [Wi-Fi] gombot, amíg a Wi-Fi jelzőfény egyszer felvillan. Ekkor engedje fel a gombot.

4. Nyomja meg a [Colour/Színes] gombot.

5. Nyomja meg kétszer a [Wi-Fi] gombot.

6. Nyomja meg a [Colour/Színes]  vagy a [Black/Fekete] gombot.

A készülék kinyomtat egy hálózati adatlapot.

Amikor elolvassa a kinyomtatott adatlapot, ellenőrizze, hogy a „Connection” (Kapcsolat) mező „Active” (Aktív) állapotot jelez-e, és hogy az SSID mező – „Service Set Identifier” (szolgáltatáskészlet-azonosító) (vezeték nélküli hálózatának neve) – a vezeték nélküli hálózatának pontos nevét tartalmazza-e.

Ezzel befejeződött a WPS beállítása.

Ezután telepítse a mellékelt szoftvert.

Ha nem találja a termékhez kapott CD-lemez(eke)t, vagy Mac számítógépet használ, kérjük, töltse le a szoftvert


Ha a WPS vezeték nélküli beállítás még az útmutató segítségével sem működik, további információért lépjen kapcsolatba velünk.


Normál csatlakoztatás Windows rendszerre

1. A következő képernyő megnyitásához kattintson duplán a letöltött .exe-fájlra, majd kattintson a [Start Setup/Beállítás indítása] gombra.
2. A szoftver ellenőrzi, hogy rendelkezésre áll-e bármilyen frissítés az illesztőprogramhoz és a szoftverhez. A folyamat néhány percet vehet igénybe.3. Válassza ki a régiót és az országot, majd kattintson a [Next/Tovább] gombra.4. Ha elfogadja a licencszerződést, kattintson a [Yes/Igen] lehetőségre.5. Ha szeretne részt venni az Extended Survey Programban, kattintson az [Agree/Elfogadom] gombra.
Ellenkező esetben kattintson a [Do not agree/Nem fogadom el] lehetőségre.6. Biztosítsa, hogy a [Deactivate the block/Blokk deaktiválása] jelölőnégyzet be legyen jelölve, majd kattintson a [Next/Tovább] gombra.7. Ekkor néhány másodpercre a következő képernyő jelenik meg.8. Válassza a [Wireless LAN Connection/Vezeték nélküli LAN-kapcsolat] lehetőséget, majd kattintson a [Next/Tovább] gombra.9. Győződjön meg róla, hogy a nyomtató be van-e kapcsolva, majd kattintson a [Next/Tovább] gombra.10. A szoftver ekkor megkeresi a korábban már beállított nyomtatókat a hálózaton.11. Ha már csatlakoztatta a nyomtatót a hálózathoz, a szoftver telepítésének elindításához válassza ki az adott nyomtatót a listából, majd kattintson a [Next/Tovább] gombra. Ezt követően ugorjon a 16. lépésre.
Ha nem találja a nyomtatót a listában, ugorjon a 12. lépésre.12. Ha most telepíti először a nyomtatót, a készülék nem fog megjelenni a listában.
Jelölje be a [Set up the network connection according to the guide/Hálózati kapcsolat beállítása az útmutatónak megfelelően] jelölőnégyzetet, majd kattintson a tovább gombra [Next/Tovább] .13. Ekkor megnyílik a telepítési útmutató, amely végigvezeti Önt a nyomtató vezeték hálózatra történő csatlakoztatásához szükséges lépéseken.
A nyomtató csatlakozásra való előkészítéséhez kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.
Csak abban az esetben kattintson a tovább gombra, ha a nyomtató az alábbi képeken látható állapotok valamelyikében van:

 

 14. Miután elvégezte a szükséges beállításokat a nyomtatón, a szoftver ideiglenesen leválasztja a számítógépet a vezeték nélküli hálózatról, majd a hálózati beállítások konfigurálása érdekében közvetlenül csatlakozik a nyomtatóhoz.
A művelet befejezését követően a számítógép automatikusan visszacsatlakozik a vezeték nélküli hálózatra.15. A kapcsolat létrehozását követően a szoftver telepítéséhez kattintson a [Next/Tovább] gombra.16. A rendszer ekkor telepíti a nyomtató illesztőprogramját, majd regisztrálja a készüléket a számítógépen. A folyamat néhány percet vesz igénybe.

 17. Ha most telepíti először a nyomtatót, ajánlott elvégezni a nyomtatófej-igazítás műveletet. A folyamat elindításához kattintson az [Execute/Végrehajtás] gombra, majd kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.
Ha korábban már elvégezte a nyomtatófej igazítását, kattintson a [Next/Tovább] gombra.18. A tesztnyomtatás elvégzéséhez kattintson az [Execute/Végrehajtás] gombra.
A sikeres nyomtatást követően kattintson a [Next/Tovább] gombra.19. A nyomtató beállítása ezzel befejeződött.
Az egyéb telepíthető szoftverek listájának megtekintéséhez kattintson a [Next/Tovább] gombra.20. Válassza ki a listáról azokat a szoftvereket, amelyeket még telepíteni szeretne, majd kattintson a [Next/Tovább] gombra.21. Az egyéb szoftverek telepítését követően egy üzenet jelenik meg, amely az okostelefon vagy a táblagép beállításáról értesíti. A készülék beállításával kapcsolatos további információk megjelenítéséhez kattintson az [Instructions/Utasítások] lehetőségre, majd a folytatáshoz kattintson a [Next/Tovább] lehetőségre.22. A nyomtató regisztrálásához kattintson a [Next/Tovább] gombra (ekkor egy ablak nyílik meg a böngészőjében).
Másik megoldásként kattintson a [Skip/Kihagyás] gombra.23. A telepítés befejezéséhez kattintson az [Exit/Kilépés] gombra.


Normál csatlakoztatás Mac rendszerre

1. A következő képernyő megnyitásához kattintson duplán a letöltött .dmg-fájlra. A beállítás elindításához kattintson duplán a [Setup/Beállítás] ikonra. Ha megjelenik a következő képernyő, kattintson az [Open/Megnyitás] lehetőségre.

2. Ha megjelenik a következő képernyő, a súgóeszköz telepítésének engedélyezéséhez írja be a jelszót, majd kattintson az [Install Helper/Súgó telepítése] lehetőségre.3. Kattintson a [Start Setup/Beállítás indítása] lehetőségre.4. A szoftver ellenőrzi, hogy rendelkezésre áll-e bármilyen frissítés az illesztőprogramhoz és a szoftverhez, majd szükség esetén letölti azokat.5. Válassza ki a régiót és az országot, majd kattintson a [Next/Tovább] gombra.6. A licencszerződés elfogadásához kattintson a [Yes/Igen] lehetőségre.7. Ha szeretne részt venni az Extended Survey Programban, kattintson az [Agree/Elfogadás] lehetőségre, ellenkező esetben pedig kattintson a [Do not agree/Nem fogadom el] lehetőségre.8. A következő képernyő jelenik meg egy rövid időre.9. Ha a nyomtató korábban már csatlakoztatva lett a vezeték nélküli hálózathoz, akkor a következő képernyő jelenik meg. A telepítés folytatásához kattintson a [Yes/Igen] lehetőségre, majd ugorjon a
17. lépésre. Ha a nyomtató még nincs csatlakoztatva, ugorjon a 10. lépésre.10. Ha a nyomtatót korábban még nem csatlakoztatta a vezeték nélküli hálózathoz, akkor a következő képernyő jelenik meg. Válassza a Wireless LAN Connection (Vezeték nélküli LAN-kapcsolat) lehetőséget, majd kattintson a [Next/Tovább] gombra.11. Győződjön meg róla, hogy a nyomtató be van-e kapcsolva, majd kattintson a [Next/Tovább] gombra.12. A szoftver ekkor megkeresi a korábban már beállított nyomtatókat a hálózaton.13. Ha most telepíti először a nyomtatót, a készülék nem fog megjelenni a listában.
Jelölje be a [Set up the network connection according to the guide/Hálózati kapcsolat beállítása az útmutatónak megfelelően] jelölőnégyzetet, majd kattintson a tovább gombra [Next/Tovább] .14. Ekkor megnyílik a telepítési útmutató, amely végigvezeti Önt a nyomtató vezeték hálózatra történő csatlakoztatásához szükséges lépéseken.
A nyomtató csatlakozásra való előkészítéséhez kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Csak abban az esetben kattintson a tovább gombra, ha a nyomtató az alábbi képeken látható állapotok valamelyikében van.

 

 15. A szoftver ideiglenesen leválasztja a számítógépet a vezeték nélküli hálózatról, majd a hálózati beállítások konfigurálása érdekében közvetlenül csatlakozik a nyomtatóhoz.

A művelet befejezését követően a számítógép automatikusan visszacsatlakozik a vezeték nélküli hálózatra.

Ha megjelenik a következő üzenet, kattintson az [Allow/Engedélyezés] lehetőségre.
16. A sikeres csatlakoztatást követően kattintson a [Next/Tovább] lehetőségre.17. A rendszer ekkor telepíti a nyomtató illesztőprogramját a számítógépre.
A folyamat néhány percet vesz igénybe.18. A szoftver ideiglenesen leválasztja a számítógépet a vezeték nélküli hálózatról, majd a hálózati beállítások konfigurálása érdekében közvetlenül csatlakozik a nyomtatóhoz.

A művelet befejezését követően a számítógép automatikusan visszacsatlakozik a vezeték nélküli hálózatra.
Ha megjelenik a következő üzenet, kattintson az [Allow/Engedélyezés] lehetőségre.19. Kattintson az [Add Printer/Nyomtató hozzáadása] elemre.20. Válassza a Canon „MG3000 series” „Bonjour Multifunction” lehetőséget a listáról, majd kattintson az [Add/Hozzáadás] gombra.21. A nyomtató hozzáadását követően előfordulhat, hogy a webböngésző kitakarja beállítás képernyőt. Ebben az esetben a képernyő ismételt megjelenítése érdekében kattintson a dockon található beállítás ikonra .


A nyomtató hozzáadását követően a folytatáshoz kattintson a [Next/Tovább] gombra.
22. Ha most telepíti először a nyomtatót, ajánlott elvégezni a nyomtatófej-igazítás műveletet. A folyamat elindításához kattintson az [Execute/Végrehajtás] gombra, majd kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.
Ha korábban már elvégezte a nyomtatófej igazítását, kattintson a [Next/Tovább] gombra.23. A tesztnyomtatáshoz kattintson a [Start/Indítás] gombra, majd kattintson a [Print/Nyomtatás] gombra. 

A sikeres nyomtatást követően kattintson a [Next/Tovább] gombra.
24. A nyomtató beállítása ezzel befejeződött.

Az egyéb telepíthető szoftverek listájának megtekintéséhez kattintson a [Next/Tovább] gombra.
25 Válassza ki a listáról azokat a szoftvereket, amelyeket még telepíteni szeretne, majd kattintson a [Next/Tovább] gombra.26. Az egyéb szoftverek telepítését követően egy üzenet jelenik meg, amely az okostelefon vagy a táblagép beállításáról értesíti. A készülék beállításával kapcsolatos további információk megjelenítéséhez kattintson az [Instructions/Utasítások] lehetőségre, majd a folytatáshoz kattintson a [Next/Tovább] lehetőségre.27. A nyomtató regisztrálásához kattintson a [Next/Tovább] gombra (ekkor egy ablak nyílik meg a böngészőjében). Másik megoldásként kattintson a [Skip/Kihagyás] gombra.28. A további szoftverek telepítését követően a telepítés befejezéséhez kattintson az [Exit/Kilépés] lehetőségre.


Hálózati beállítások visszaállítása a gyári alapértelmezett beállításokra

A nyomtató hálózati beállításainak visszaállítása a gyári alapértelmezett beállításokra. Ha hálózati beállításait vissza kell állítania a gyári alapértelmezett beállításokra – például a hozzáférési pont megváltoztatása esetén –, kövesse az alábbi utasításokat: 

Megjegyzés: Az inicializálás töröl minden hálózati beállítást a számítógépen, így lehetetlenné válik a nyomtatás vagy a szkennelés, amíg meg nem történik a nyomtató új hálózati beállításokkal való újrakonfigurálása. 1. Nyomja meg, majd tartsa lenyomva a [RESUME/CANCEL/FOLYTATÁS/MÉGSE]  gombot, amíg az ALARM  jelzőfény 19 alkalommal felvillan.

2. Engedje el a [RESUME/CANCEL/FOLYTATÁS/MÉGSE] gombot.

A hálózat beállításai visszaálltak a gyári alapértelmezett beállításokra.

A nyomtató Wi-Fi-hálózatra való beállításával kapcsolatos utasításokért tekintse meg a Wi-Fi-beállítás – (WPS vagy Normál csatlakoztatási mód) című részt.

Feedback