PIXMA MG3053 vezeték nélküli kapcsolatának beállítására vonatkozó útmutató

Egyes hozzáférési pontok (amelyeket néha útválasztónak vagy hubnak is neveznek) egy „WPS” (a Wi-Fi Protected Setup rövidítése) felirattal ellátott, automatikus csatlakoztatásra szolgáló gombbal is rendelkeznek, amely segítségével az eszközök jelszó megadása nélkül csatlakoztathatók a hálózatra. A funkció használatával az eszközök gyorsan és egyszerűen csatlakoztathatók a hálózatra.

A WPS-módszer alkalmazásával két különböző módszerrel csatlakoztathatja az eszközöket a vezeték nélküli hálózathoz. Az egyik a „nyomógombos” a másik pedig a „PIN-kódos” módszer. A „nyomógombos” módszer messze a legegyszerűbb módszer, ezért ebben a dokumentumban ennek a menetét ismertetjük.

Ha útválasztója nem támogatja a WPS-t, alternatív útmutatóink segítségével is csatlakoztathatja a PIXMA MG3053 nyomtatót. Ehhez alább válassza ki a „Normál csatlakozási mód” lapot.

WPS csatlakozási mód

A WPS nyomógombos módszerének használatához azonban a megkezdés előtt néhány feltételnek teljesülnie kell:

  • A hozzáférési ponton fizikailag léteznie kell WPS-nyomógombnak. További részletekért tekintse meg a készülék használati útmutatóját.
  • Hálózatának a WPA (Wi-Fi Protected Access/Wi-Fi védelmi rendszer) vagy a WPA2 biztonsági protokollt kell használnia. A legtöbb WPS-kompatibilis hozzáférési pont nem csatlakoztatható a WPS-módszer segítségével, amennyiben a WEP (Vezetékessel egyenértékű biztonságú hálózat) biztonsági módszert használja, vagy nincs engedélyezve biztonsági mód. A vezeték nélküli hálózaton használt biztonsági módszer megismerésével kapcsolatos részletekért a számítógépén tekintse meg a vezeték nélküli kapcsolat beállításait.

A beállítás elvégzéséhez kövesse az alábbi lépéseket -

1. lépés

1. Győződjön meg róla, hogy a nyomtató a vezeték nélküli útválasztó hatókörében van-e, a WPS gomb pedig készen áll-e a megnyomásra.


2. lépés

2. Nyomja meg, majd tartsa lenyomva a nyomtatón található [Wireless/Vezeték nélküli] gombot (A), amíg a vezeték nélküli kapcsolat jelzőfénye (B) villogni nem kezd.
03.jpg


3. lépés

3. Nyomja meg a [Colour/Színes] gombot (C).
04.jpg


4. lépés

4. Nyomja meg, majd tartsa lenyomva a [Wireless/Vezeték nélküli] gombot, amíg a „Direct” jelzőfény (D) felkapcsol.
05.jpg


5. lépés

5. Nyomja meg a [Colour/Színes] gombot, majd győződjön meg róla, hogy az „ON” jelzőfény (E) felkapcsol-e, a vezeték nélküli kapcsolat jelzőfénye pedig villogni kezd-e, majd 2 percen belül nyomja meg a vezeték nélküli útválasztón található [WPS] gombot. A hozzáférési pont keresése közben a nyomtatón lévő kék Wi-Fi jelzőfény, a hozzáférési ponthoz való csatlakozáskor pedig a tápellátás és a Wi-Fi jelzőfény villog.
06.jpg


6. lépés

6. Ha a nyomtató sikeresen kapcsolódott vezeték nélküli hálózatához, a tápellátás és a Wi-Fi jelzőfény villogása megszűnik, és folyamatosan világít. A hálózat jelzőfénye szintén felkapcsol.
07.jpg

A WPS gomb megnyomásával kapcsolatos pontos információkért tekintse meg a hozzáférési pont kézikönyvét. 

Hálózati beállítások ellenőrzése

Annak ellenőrzésére, hogy nyomtatóját sikerült-e vezeték nélküli hálózathoz csatlakoztatni, kinyomtathatja nyomtatója hálózati beállításait.


1. Győződjön meg róla, hogy a nyomtató be van-e kapcsolva.

2. Töltsön be egy A4 vagy Letter méretű normál papírlapot.

3. Nyomja meg, majd tartsa lenyomva a [Wi-Fi]08.jpggombot, amíg a Wi-Fi jelzőfény egyszer felvillan. Ekkor engedje fel a gombot.

4. Nyomja meg a [Colour/Színes] 09.jpggombot.

5. Nyomja meg kétszer a [Wi-Fi]08.jpggombot.

6. Nyomja meg a [Colour/Színes] 09.jpgvagy a [Black/Fekete]10.jpggombot.

A készülék kinyomtat egy hálózati adatlapot.

Amikor elolvassa a kinyomtatott adatlapot, ellenőrizze, hogy a „Connection” (Kapcsolat) mező „Active” (Aktív) állapotot jelez-e, és hogy az SSID mező – „Service Set Identifier” (szolgáltatáskészlet-azonosító) (vezeték nélküli hálózatának neve) – a vezeték nélküli hálózatának pontos nevét tartalmazza-e.

Ezzel befejeződött a WPS beállítása.

Ezután telepítse a mellékelt szoftvert.

Ha nem találja a termékhez kapott CD-lemez(eke)t, vagy Mac számítógépet használ, kérjük, töltse le a szoftvert


Ha a WPS vezeték nélküli beállítás még az útmutató segítségével sem működik, további információért lépjen kapcsolatba velünk.

Back to top


Normál csatlakoztatási mód – (csak Windows- és Mac-felhasználók számára)

Ha a hozzáférési pont nem támogatja a WPS funkciót, a következő utasításokat követve állíthatja be a nyomtatót a vezeték nélküli hálózathoz:

Ha Windows-felhasználó, helyezze be a nyomtatóhoz kapott CD-t, és futtassa a telepítőt.

Ha nem rendelkezik CD-meghajtóval vagy Mac-felhasználó, kérjük, töltse le a szoftvert.


A Windows operációs rendszerhez letöltött fájl neve a következő formátumot követi: win-mg3000-XXX-n_mcd.exe

A Mac operációs rendszerhez letöltött fájl neve a következő formátumot követi: mac-mg3000-XXX-mcd.dmg

Az operációs rendszerére vonatkozó pontos utasítások megtekintése érdekében használja az alábbi hivatkozásokat: 

Windows beállításaMac beállítása

Csatlakoztatás kizárólag Windows-felhasználók számára

1. lépés

1. A következő képernyő megnyitásához kattintson duplán a letöltött .exe-fájlra, majd kattintson a [Start Setup/Beállítás indítása] gombra.


11.jpg


2. lépés

2. A szoftver ellenőrzi, hogy rendelkezésre áll-e bármilyen frissítés az illesztőprogramhoz és a szoftverhez. A folyamat néhány percet vehet igénybe.

12.jpg


3. lépés

3. Válassza ki a régiót és az országot, majd kattintson a [Next/Tovább] gombra.

13.jpg


4. lépés

4. Ha elfogadja a licencszerződést, kattintson a [Yes/Igen] lehetőségre.

14.jpg


5. lépés

5. Ha szeretne részt venni az Extended Survey Programban, kattintson az [Agree/Elfogadom] gombra.
Ellenkező esetben kattintson a [Do not agree/Nem fogadom el] lehetőségre.

15.jpg


6. lépés

6. Biztosítsa, hogy a [Deactivate the block/Blokk deaktiválása] jelölőnégyzet be legyen jelölve, majd kattintson a [Next/Tovább] gombra.

16.jpg


7. lépés

7. Ekkor néhány másodpercre a következő képernyő jelenik meg.

17.jpg


8. lépés

8. Válassza a [Wireless LAN Connection/Vezeték nélküli LAN-kapcsolat] lehetőséget, majd kattintson a [Next/Tovább] gombra.

18.jpg


9. lépés

9. Győződjön meg róla, hogy a nyomtató be van-e kapcsolva, majd kattintson a [Next/Tovább] gombra.

19.jpg


10. lépés

10. A szoftver ekkor megkeresi a korábban már beállított nyomtatókat a hálózaton.

20.jpg


11. lépés

11. Ha már csatlakoztatta a nyomtatót a hálózathoz, a szoftver telepítésének elindításához válassza ki az adott nyomtatót a listából, majd kattintson a [Next/Tovább] gombra. Ezt követően ugorjon a 16. lépésre.
Ha nem találja a nyomtatót a listában, ugorjon a 12. lépésre.

21.jpg


12. lépés

12. Ha most telepíti először a nyomtatót, a készülék nem fog megjelenni a listában.
Jelölje be a [Set up the network connection according to the guide/Hálózati kapcsolat beállítása az útmutatónak megfelelően] jelölőnégyzetet, majd kattintson a tovább gombra [Next/Tovább] .

22.jpg


13. lépés

13. Ekkor megnyílik a telepítési útmutató, amely végigvezeti Önt a nyomtató vezeték hálózatra történő csatlakoztatásához szükséges lépéseken.
A nyomtató csatlakozásra való előkészítéséhez kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.
Csak abban az esetben kattintson a tovább gombra, ha a nyomtató az alábbi képeken látható állapotok valamelyikében van:

23.jpg

 

25.jpg

 

26.jpg


14. lépés

14. Miután elvégezte a szükséges beállításokat a nyomtatón, a szoftver ideiglenesen leválasztja a számítógépet a vezeték nélküli hálózatról, majd a hálózati beállítások konfigurálása érdekében közvetlenül csatlakozik a nyomtatóhoz.
A művelet befejezését követően a számítógép automatikusan visszacsatlakozik a vezeték nélküli hálózatra.

27.jpg


15. lépés

15. A kapcsolat létrehozását követően a szoftver telepítéséhez kattintson a [Next/Tovább] gombra.

28.jpg


16. lépés

16. A rendszer ekkor telepíti a nyomtató illesztőprogramját, majd regisztrálja a készüléket a számítógépen. A folyamat néhány percet vesz igénybe.

29.jpg

 

30.jpg


17. lépés

17. Ha most telepíti először a nyomtatót, ajánlott elvégezni a nyomtatófej-igazítás műveletet. A folyamat elindításához kattintson az [Execute/Végrehajtás] gombra, majd kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.
Ha korábban már elvégezte a nyomtatófej igazítását, kattintson a [Next/Tovább] gombra.

31.jpg


18. lépés

18. A tesztnyomtatás elvégzéséhez kattintson az [Execute/Végrehajtás] gombra.
A sikeres nyomtatást követően kattintson a [Next/Tovább] gombra.

32.jpg


19. lépés

19. A nyomtató beállítása ezzel befejeződött.
Az egyéb telepíthető szoftverek listájának megtekintéséhez kattintson a [Next/Tovább] gombra.

33.jpg


20. lépés

20 Válassza ki a listáról azokat a szoftvereket, amelyeket még telepíteni szeretne, majd kattintson a [Next/Tovább] gombra.

34.jpg


21. lépés

21. Az egyéb szoftverek telepítését követően egy üzenet jelenik meg, amely az okostelefon vagy a táblagép beállításáról értesíti. A készülék beállításával kapcsolatos további információk megjelenítéséhez kattintson az [Instructions/Utasítások] lehetőségre, majd a folytatáshoz kattintson a [Next/Tovább] lehetőségre.

35.jpg


22. lépés

22. A nyomtató regisztrálásához kattintson a [Next/Tovább] gombra (ekkor egy ablak nyílik meg a böngészőjében).
Másik megoldásként kattintson a [Skip/Kihagyás] gombra.

36.jpg


23. lépés

23. A telepítés befejezéséhez kattintson az [Exit/Kilépés] gombra.

37.jpg


Csatlakoztatás kizárólag Mac-felhasználók számára

1. lépés

1. A következő képernyő megnyitásához kattintson duplán a letöltött .dmg-fájlra. 

mac1


A beállítás elindításához kattintson duplán a [Setup/Beállítás] ikonra. Ha megjelenik a következő képernyő, kattintson az [Open/Megnyitás] lehetőségre.

mac1.1


2. lépés

2. Ha megjelenik a következő képernyő, a súgóeszköz telepítésének engedélyezéséhez írja be a jelszót, majd kattintson az [Install Helper/Súgó telepítése] lehetőségre.

40.jpg


3. lépés

3. Kattintson a [Start Setup/Beállítás indítása] lehetőségre.

41.jpg


4. lépés

4. A szoftver ellenőrzi, hogy rendelkezésre áll-e bármilyen frissítés az illesztőprogramhoz és a szoftverhez, majd szükség esetén letölti azokat.

42.jpg


5. lépés

5. Válassza ki a régiót és az országot, majd kattintson a [Next/Tovább] gombra.

43.jpg


6. lépés

6. A licencszerződés elfogadásához kattintson a [Yes/Igen] lehetőségre.

44.jpg


7. lépés

7. Ha szeretne részt venni az Extended Survey Programban, kattintson az [Agree/Elfogadás] lehetőségre, ellenkező esetben pedig kattintson a [Do not agree/Nem fogadom el] lehetőségre.

45.jpg


8. lépés

8. A következő képernyő jelenik meg egy rövid időre.

46.jpg


9. lépés

9. Ha a nyomtató korábban már csatlakoztatva lett a vezeték nélküli hálózathoz, akkor a következő képernyő jelenik meg. A telepítés folytatásához kattintson a [Yes/Igen] lehetőségre, majd ugorjon a 17. lépésre. Ha a nyomtató még nincs csatlakoztatva, ugorjon a 10. lépésre.

47.jpg


10. lépés

10. Ha a nyomtatót korábban még nem csatlakoztatta a vezeték nélküli hálózathoz, akkor a következő képernyő jelenik meg. Válassza a Wireless LAN Connection (Vezeték nélküli LAN-kapcsolat) lehetőséget, majd kattintson a [Next/Tovább] gombra.

48.jpg


11. lépés

11. Győződjön meg róla, hogy a nyomtató be van-e kapcsolva, majd kattintson a [Next/Tovább] gombra.

49.jpg


12. lépés

12. A szoftver ekkor megkeresi a korábban már beállított nyomtatókat a hálózaton.

50.jpg


13. lépés

13. Ha most telepíti először a nyomtatót, a készülék nem fog megjelenni a listában.
Jelölje be a [Set up the network connection according to the guide/Hálózati kapcsolat beállítása az útmutatónak megfelelően] jelölőnégyzetet, majd kattintson a tovább gombra [Next/Tovább] .

51.jpg


14. lépés

14. Ekkor megnyílik a telepítési útmutató, amely végigvezeti Önt a nyomtató vezeték hálózatra történő csatlakoztatásához szükséges lépéseken.
A nyomtató csatlakozásra való előkészítéséhez kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.
Csak abban az esetben kattintson a tovább gombra, ha a nyomtató az alábbi képeken látható állapotok valamelyikében van.

52.jpg

 

53.jpg

 

54.jpg


15. lépés

15. A szoftver ideiglenesen leválasztja a számítógépet a vezeték nélküli hálózatról, majd a hálózati beállítások konfigurálása érdekében közvetlenül csatlakozik a nyomtatóhoz.
A művelet befejezését követően a számítógép automatikusan visszacsatlakozik a vezeték nélküli hálózatra.

Ha megjelenik a következő üzenet, kattintson az [Allow/Engedélyezés] lehetőségre.

55.jpg


16. lépés

16. A sikeres csatlakoztatást követően kattintson a [Next/Tovább] lehetőségre.

56.jpg


17. lépés

17. A rendszer ekkor telepíti a nyomtató illesztőprogramját a számítógépre.
A folyamat néhány percet vesz igénybe.

57.jpg


18. lépés

18. A szoftver ideiglenesen leválasztja a számítógépet a vezeték nélküli hálózatról, majd a hálózati beállítások konfigurálása érdekében közvetlenül csatlakozik a nyomtatóhoz.
A művelet befejezését követően a számítógép automatikusan visszacsatlakozik a vezeték nélküli hálózatra.
Ha megjelenik a következő üzenet, kattintson az [Allow/Engedélyezés] lehetőségre.

58.jpg


19. lépés

19. Kattintson az [Add Printer/Nyomtató hozzáadása] elemre.

59.jpg


20. lépés

20. Válassza a Canon „MG3000 series” „Bonjour Multifunction” lehetőséget a listáról, majd kattintson az [Add/Hozzáadás] gombra.

60.jpg


21. lépés

21. A nyomtató hozzáadását követően előfordulhat, hogy a webböngésző kitakarja beállítás képernyőt. Ebben az esetben a képernyő ismételt megjelenítése érdekében kattintson a dockon található beállítás ikonra beállítás.


A nyomtató hozzáadását követően a folytatáshoz kattintson a [Next/Tovább] gombra.

61.jpg


22. lépés

22. Ha most telepíti először a nyomtatót, ajánlott elvégezni a nyomtatófej-igazítás műveletet. A folyamat elindításához kattintson az [Execute/Végrehajtás] gombra, majd kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.
Ha korábban már elvégezte a nyomtatófej igazítását, kattintson a [Next/Tovább] gombra.

62.jpg


23. lépés

23. A tesztnyomtatáshoz kattintson a [Start/Indítás] gombra, majd kattintson a [Print/Nyomtatás] gombra. 

A sikeres nyomtatást követően kattintson a [Next/Tovább] gombra.

63.jpg


24. lépés

24. A nyomtató beállítása ezzel befejeződött.

Az egyéb telepíthető szoftverek listájának megtekintéséhez kattintson a [Next/Tovább] gombra.

65.jpg


25. lépés

25 Válassza ki a listáról azokat a szoftvereket, amelyeket még telepíteni szeretne, majd kattintson a [Next/Tovább] gombra.

66.jpg


26. lépés

26. Az egyéb szoftverek telepítését követően egy üzenet jelenik meg, amely az okostelefon vagy a táblagép beállításáról értesíti. A készülék beállításával kapcsolatos további információk megjelenítéséhez kattintson az [Instructions/Utasítások] lehetőségre, majd a folytatáshoz kattintson a [Next/Tovább] lehetőségre.

67.jpg


27. lépés

27. A nyomtató regisztrálásához kattintson a [Next/Tovább] gombra (ekkor egy ablak nyílik meg a böngészőjében). Másik megoldásként kattintson a [Skip/Kihagyás] gombra.

68.jpg


28. lépés

28. A további szoftverek telepítését követően a telepítés befejezéséhez kattintson az [Exit/Kilépés] lehetőségre.

69.jpg


A nyomtató hálózati beállításainak visszaállítása a gyári alapértelmezett beállításokra

A nyomtató hálózati beállításainak visszaállítása a gyári alapértelmezett beállításokra. Ha hálózati beállításait vissza kell állítania a gyári alapértelmezett beállításokra – például a hozzáférési pont megváltoztatása esetén –, kövesse az alábbi utasításokat: 

Megjegyzés: Az inicializálás töröl minden hálózati beállítást a számítógépen, így lehetetlenné válik a nyomtatás vagy a szkennelés, amíg meg nem történik a nyomtató új hálózati beállításokkal való újrakonfigurálása. 


1. lépés

1. Nyomja meg, majd tartsa lenyomva a [RESUME/CANCEL/FOLYTATÁS/MÉGSE] 01.jpg gombot, amíg az ALARM 02.jpg jelzőfény 19 alkalommal felvillan.


2. lépés

2. Engedje el a [RESUME/CANCEL/FOLYTATÁS/MÉGSE]01.jpg gombot.

A hálózat beállításai visszaálltak a gyári alapértelmezett beállításokra.
A nyomtató Wi-Fi-hálózatra való beállításával kapcsolatos utasításokért tekintse meg a Wi-Fi-beállítás – (WPS vagy Normál csatlakoztatási mód) című részt.