PIXMA MX924 – Google Cloud Print beállítási útmutató

A Google Cloud Print szolgáltatással való nyomtatásra vonatkozó követelmények

 1. A nyomtató Google Cloud Print szolgáltatásba történő regisztrációjához aktív Google-fiókkal kell rendelkeznie, a beállítás végrehajtásához pedig meg kell adnia felhasználónevét és jelszavát. Ha nem rendelkezik aktív Google-fiókkal, látogasson el a Google fiókregisztrációs oldalára, a fiók létrehozásához pedig kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

 2. A Google Cloud Print szolgáltatás használatához csatlakoztassa nyomtatóját az internethez. Amennyiben a kapcsolat létrehozásához segítségre van szüksége, tekintse meg a PIXMA MX924 vezeték nélküli kapcsolatának beállítására vonatkozó útmutatót.

Az egyes műveletek végrehajtásával kapcsolatos információkért alább válassza a „Nyomtató regisztrálása” vagy a „Nyomtató regisztrálásának megszüntetése” lapot.

Nyomtató regisztrálása

A nyomtató Google Cloud Print szolgáltatásban való regisztrálásához kövesse az alábbi utasításokat

 1. Ellenőrizze, hogy a nyomtató be van-e kapcsolva, csatlakozik-e a hálózathoz, és a hálózat rendelkezik-e élő internetkapcsolattal.

 2. Nyomja meg a [Menu/Menü] gombot 

 3. A nyílgombok segítségével válassza ki a [Web Service/Webszolgáltatás] lehetőséget, majd nyomja meg az [OK] gombot.

 4. A [Web service setup/Internetes szolgáltatás beállítása] lehetőség megjelenését követően nyomja meg az [OK] gombot.

 5. A nyílgombok segítségével válassza ki a [Cloud Settings/Felhőbeállítások] lehetőséget, majd nyomja meg az [OK] gombot.

 6. Válassza ki a [Google Cloud Print Setup/Google Cloud Print beállítása] lehetőséget, majd nyomja meg az [OK] gombot.

 7. Válassza ki a [Register with Google Cloud Print/Regisztrálás a Google Cloud Print szolgáltatásban] lehetőséget, majd nyomja meg az [OK] gombot.

 8. A [Register with Google Cloud Print?/Valóban regisztrál a Google Cloud Print szolgáltatásban?] kérdés megjelenését követően válassza a [Yes/Igen] lehetőséget, majd nyomja meg az [OK] gombot.

 9. A Google Cloud Print nyomtatási beállításaihoz adja meg a kijelzőn használni kívánt nyelvet, majd nyomja meg az [OK] gombot.

 10. A hitelesítési oldal kinyomtatásához nyomja meg az [OK] gombot. Please ensure that you have loaded an A4 sheet of plain paper into your printer.
  The authentication page should now print and your printer will ask if the page was successfully printed. Amennyiben az volt, válassza a [<Yes>/<Igen>] lehetőséget és nyomja meg az [OK] gombot, ha nem volt az oldal ismételt kinyomtatásához válassza a [<No>/<Nem>] lehetőséget.

 11. A kinyomtatott hitelesítési oldalon, az alább látható helyen a nyomtatóhoz tartozó egyedi URL-cím található. Írja be ezt az URL-t böngészője címsorába. Másik lehetőségként okostelefonja vagy táblagépe QR-kód olvasó alkalmazása segítségével a QR-kódot is leolvashatja.
   

 12. A nyomtató Google Cloud Print szolgáltatásban való regisztrálásához Google e-mail címe és jelszava megadásával be kell jelentkeznie Google-fiókjába. Ezt a lépést 14 percen belül kell végrehajtania, különben meg kell ismételnie az 1-10. lépést.
   

 13. A nyomtató Google szerveren való regisztrálását követően a következő jelenik meg a nyomtató képernyőjén: [Registration with Google Cloud Print completed./Regisztrálás a Google Cloud Print szolgáltatásban befejeződött.].
  [Registration with Google Cloud Print completed.
  E-mail
  &lt;Your email address&gt;@gmail.com
  Nyomtató neve
  Canon MXxxx series_xxxxxx]


  A befejezéshez nyomja meg az [OK] gombot.

 14. A kezdőképernyőhöz való visszatéréshez nyomja meg a [Menu/Menü] gombot .
Ezzel befejeződik a regisztrációs művelet, és már lehetséges a PIXMA MX924 készülékkel történő nyomtatás a Google Cloud Print szolgáltatáson keresztül. Amennyiben a Google Cloud Print beállítása közben továbbra is problémát észlel, további tájékoztatásért forduljon hozzánk.

A Google Cloud Print™ a Google Inc. bejegyzett védjegye.

Nyomtató regisztrálásának megszüntetése

Ha nyomtatóját nem szeretné tovább használni a Google Cloud Print szolgáltatással, a regisztrálást a következő utasítások végrehajtásával szüntetheti meg:

 1. Ellenőrizze, hogy a nyomtató be van-e kapcsolva, csatlakozik-e a hálózathoz, és a hálózat rendelkezik-e élő internetkapcsolattal.

 2. Nyomja meg a [Menu/Menü] gombot

 3. A nyílgombok segítségével válassza ki a [Web Service/Webszolgáltatás] lehetőséget, majd nyomja meg az [OK] gombot.

 4. A [Web service setup/Internetes szolgáltatás beállítása] lehetőség megjelenését követően nyomja meg az [OK] gombot.

 5. A nyílgombok segítségével válassza ki a [Cloud Settings/Felhőbeállítások] lehetőséget, majd nyomja meg az [OK] gombot.

 6. Válassza ki a [Google Cloud Print Setup/Google Cloud Print beállítása] lehetőséget, majd nyomja meg az [OK] gombot.

 7. Válassza ki a [Delete from Google Cloud Print/Törlés a Google Cloud Print szolgáltatásból] lehetőséget, majd nyomja meg az [OK] gombot.

 8. Az [Unregister from Google Cloud Print?/Valóban megszünteti Google Cloud Print regisztrálását?] kérdés megjelenését követően válassza a [Yes/Igen] lehetőséget, majd nyomja meg az [OK] gombot.

 9. Az [Unregistered from Google Cloud Print/Google Cloud Print regisztrálás megszüntetve] üzenet megjelenését követően nyomja meg az [OK] gombot.

 10. A kezdőképernyőhöz való visszatéréshez nyomja meg a [Menu/Menü] gombot .

A PIXMA MX924 ezt követően már nincs regisztrálva a Google Cloud Print szolgáltatásban.
Amennyiben a Google Cloud Print regisztráció megszüntetésével kapcsolatban problémát észlel, kérjük, forduljon hozzánk.

A Google Cloud Print™ a Google Inc. bejegyzett védjegye.

További ajánlatok…

Feedback