PIXMA MG7140 – Google Cloud Print beállítási útmutató

A Google Cloud Print szolgáltatással való nyomtatásra vonatkozó követelmények

 1. A nyomtató Google Cloud Print szolgáltatásba történő regisztrációjához aktív Google-fiókkal kell rendelkeznie, a beállítás végrehajtásához pedig meg kell adnia felhasználónevét és jelszavát. Ha nem rendelkezik aktív Google-fiókkal, látogasson el a Google fiókregisztrációs oldalára, a fiók létrehozásához pedig kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

 2. A Google Cloud Print szolgáltatás használatához csatlakoztassa nyomtatóját az internethez. Amennyiben a kapcsolat létrehozásához segítségre van szüksége, tekintse meg a PIXMA MG7140 vezeték nélküli kapcsolatának beállítására vonatkozó útmutatót.

Nyomtató regisztrálása

A nyomtató Google Cloud Print szolgáltatásban való regisztrálásához kövesse az alábbi utasításokat.

 1. Ellenőrizze, hogy a nyomtató be van-e kapcsolva, csatlakozik-e a hálózathoz, és a hálózat rendelkezik-e élő internetkapcsolattal.

 2. Ha világít, érintse meg a [Home/Kezdőlap]  ikont a kezdőképernyő megjelenítéséhez.

 3. A [Setup/Beállítás] megjelenítéséhez húzza el balról jobbra az ujját a kijelzőn, majd a kiválasztáshoz érintse meg az ikont.

 4. Húzza felfelé az ujját a képernyőn, majd válassza ki a [Web Service Setup/Internetes szolgáltatás beállítása] lehetőséget.

 5. Válassza ki a [Web Service Connection Setup/Internetes szolgáltatás kapcsolati beállítása] lehetőséget.

 6. Válassza ki a [Google Cloud Print Setup/Google Cloud Print beállítása] lehetőséget.

 7. Válassza ki a [Register with Google Cloud Print/Regisztrálás a Google Cloud Print szolgáltatásban] lehetőséget.

 8. A [Register this printer with Google Cloud Print?/Valóban regisztrál a Google Cloud Print szolgáltatásban?] kérdés megjelenését követően válassza a [Yes/Igen] lehetőséget.

 9. Érintse meg a [Next/Tovább] gombot, majd válassza ki, hogy a Google Cloud Print nyomtatási beállításai milyen nyelven jelenjenek meg.

 10. A hitelesítési oldal kinyomtatásához érintse meg az [OK] gombot. Please ensure that you have loaded an A4 sheet of plain paper into your printer.
  A hitelesítési oldal nyomtatása megtörténik, a nyomtató megkérdezi, hogy a nyomtatás sikeres volt-e. Ha igen, válassza ki a [Yes/Igen] lehetőséget, ha nem volt az, a hitelesítési oldal ismételt nyomtatásához válassza a [No/Nem] lehetőséget.

 11. A kinyomtatott hitelesítési oldalon, az alább látható helyen a nyomtatóhoz tartozó egyedi URL-cím található. Írja be ezt az URL-t böngészője címsorába. Másik lehetőségként okostelefonja vagy táblagépe QR-kód olvasó alkalmazása segítségével a QR-kódot is leolvashatja.


 12. A nyomtató Google Cloud Print szolgáltatásban való regisztrálásához Google e-mail címe és jelszava megadásával be kell jelentkeznie Google-fiókjába. Ezt a lépést 14 percen belül kell végrehajtania, különben meg kell ismételnie az 1-10. lépést.


 13. A nyomtató Google szerveren való regisztrálását követően a következő jelenik meg a nyomtató képernyőjén: [Registration with Google Cloud Print completed./Regisztrálás a Google Cloud Print szolgáltatásban befejeződött.].
  [Registration with Google Cloud Print completed.
  E-mail
  <Your email address>@gmail.com
  Nyomtató neve
  Canon MXxxx series_xxxxxx]


  A befejezéshez érintse meg az [OK] gombot.

 14. A kezdőképernyőhöz való visszatéréshez érintse meg a [Home/Kezdőlap] ikont .
Ezzel befejeződik a regisztrációs művelet, és már lehetséges a PIXMA MG7140 készülékkel történő nyomtatás a Google Cloud Print szolgáltatáson keresztül. Amennyiben a Google Cloud Print beállítása közben továbbra is problémát észlel, további tájékoztatásért forduljon hozzánk.

A Google Cloud Print™ a Google Inc. bejegyzett védjegye.

Nyomtató regisztrálásának megszüntetése

Ha nyomtatóját nem szeretné tovább használni a Google Cloud Print szolgáltatással, a regisztrálást a következő utasítások végrehajtásával szüntetheti meg:

 1. Ellenőrizze, hogy a nyomtató be van-e kapcsolva, csatlakozik-e a hálózathoz, és a hálózat rendelkezik-e élő internetkapcsolattal.

 2. Ha világít, érintse meg a [Home/Kezdőlap]  ikont a kezdőképernyő megjelenítéséhez.

 3. A [Setup/Beállítás] megjelenítéséhez húzza el balról jobbra az ujját a kijelzőn, majd a kiválasztáshoz érintse meg az ikont.

 4. Húzza felfelé az ujját a képernyőn, majd válassza ki a [Web Service Setup/Internetes szolgáltatás beállítása] lehetőséget.

 5. Válassza ki a [Cloud Settings/Felhőbeállítások] lehetőséget.

 6. Válassza ki a [Web service Connection Setup/Internetes szolgáltatás kapcsolati beállítása] lehetőséget.

 7. Válassza ki a [Delete from Google Cloud Print/Törlés a Google Cloud Print szolgáltatásból] lehetőséget.

 8. Az [Unregister from Google Cloud Print?/Valóban megszünteti Google Cloud Print regisztrálását?] üzenet megjelenését követően válassza a [Yes/Igen] lehetőséget.

 9. Az [Unregistered from Google Cloud Print/Google Cloud Print regisztrálás megszüntetve] üzenet megjelenését követően nyomja meg az [OK] gombot.

 10. A kezdőképernyőhöz való visszatéréshez érintse meg a [Home/Kezdőlap] ikont .

A PIXMA MG7140 ezt követően már nincs regisztrálva a Google Cloud Print szolgáltatásban.
Amennyiben a Google Cloud Print regisztráció megszüntetésével kapcsolatban problémát észlel, kérjük, forduljon hozzánk.

A Google Cloud Print™ a Google Inc. bejegyzett védjegye.

További ajánlatok…

Feedback