PIXMA MG6340 – Google Cloud Print beállítási útmutató

A Google Cloud Print szolgáltatással való nyomtatásra vonatkozó követelmények

 1. A nyomtató Google Cloud Print szolgáltatásba történő regisztrációjához aktív Google-fiókkal kell rendelkeznie, a beállítás végrehajtásához pedig meg kell adnia felhasználónevét és jelszavát. Ha nem rendelkezik aktív Google-fiókkal, látogasson el a Google fiókregisztrációs oldalára, a fiók létrehozásához pedig kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

 2. A Google Cloud Print szolgáltatás használatához csatlakoztassa nyomtatóját az internethez. Amennyiben a kapcsolat létrehozásához segítségre van szüksége, tekintse meg a PIXMA MG6340 vezeték nélküli kapcsolatának beállítására vonatkozó útmutatót.

Az egyes műveletek végrehajtásával kapcsolatos információkért alább válassza a „Nyomtató regisztrálása” vagy a „Nyomtató regisztrálásának megszüntetése” lapot.

Nyomtató regisztrálása

A nyomtató Google Cloud Print szolgáltatásban való regisztrálásához kövesse az alábbi utasításokat

 1. Ellenőrizze, hogy a nyomtató be van-e kapcsolva, csatlakozik-e a hálózathoz, és a hálózat rendelkezik-e élő internetkapcsolattal.

 2. Ha világít, érintse meg a [Home/Kezdőlap]  ikont a kezdőképernyő megjelenítéséhez.

 3. A [Web service/Internetes szolgáltatás] megjelenítéséhez húzza el jobbról balra az ujját a kijelzőn, majd a kiválasztáshoz érintse meg az ikont.

 4. Válassza ki a [Web Service Setup/Internetes szolgáltatás beállítása] lehetőséget.

 5. Válassza ki a [Cloud Settings/Felhőbeállítások] lehetőséget.

 6. Válassza ki a [Google Cloud Print Setup/Google Cloud Print beállítása] lehetőséget.

 7. Válassza ki a [Register with Google Cloud Print/Regisztrálás a Google Cloud Print szolgáltatásban] lehetőséget.

 8. A [Register this printer with Google Cloud Print?/Valóban regisztrál a Google Cloud Print szolgáltatásban?] kérdés megjelenését követően válassza a [Yes/Igen] lehetőséget.

 9. Érintse meg a [Next/Tovább] gombot, majd válassza ki, hogy a Google Cloud Print nyomtatási beállításai milyen nyelven jelenjenek meg.

 10. A hitelesítési oldal kinyomtatásához érintse meg az [OK] gombot. Please ensure that you have loaded an A4 sheet of plain paper into your printer.
  The authentication page should now print and your printer will ask if the page was successfully printed. Amennyiben az volt, válassza a [Yes/Igen] lehetőséget, ha nem volt az, a hitelesítési oldal ismételt kinyomtatásához válassza a [No/Nem] lehetőséget.

 11. A kinyomtatott hitelesítési oldalon, az alább látható helyen a nyomtatóhoz tartozó egyedi URL-cím található. Írja be ezt az URL-t böngészője címsorába. Másik lehetőségként okostelefonja vagy táblagépe QR-kód olvasó alkalmazása segítségével a QR-kódot is leolvashatja.


 12. A nyomtató Google Cloud Print szolgáltatásban való regisztrálásához Google e-mail címe és jelszava megadásával be kell jelentkeznie Google-fiókjába. Ezt a lépést 14 percen belül kell végrehajtania, különben meg kell ismételnie az 1-10. lépést.


 13. A nyomtató Google szerveren való regisztrálását követően a következő jelenik meg a nyomtató képernyőjén: [Registration with Google Cloud Print completed./Regisztrálás a Google Cloud Print szolgáltatásban befejeződött.].
  “Registration with Google Cloud Print completed.
  E-mail
  <Your email address>@gmail.com
  Nyomtató neve
  Canon MXxxx series_xxxxxx”


  A befejezéshez érintse meg az [OK] gombot.

 14. A kezdőképernyőhöz való visszatéréshez érintse meg a [Home/Kezdőlap] ikont .

Ezzel befejeződik a regisztrációs művelet, és már lehetséges a PIXMA MG6340 készülékkel történő nyomtatás a Google Cloud Print szolgáltatáson keresztül. Amennyiben a Google Cloud Print beállítása közben továbbra is problémát észlel, további tájékoztatásért forduljon hozzánk.

A Google Cloud Print™ a Google Inc. bejegyzett védjegye.

Nyomtató regisztrálásának megszüntetése

Ha nyomtatóját nem szeretné tovább használni a Google Cloud Print szolgáltatással, a regisztrálást a következő utasítások végrehajtásával szüntetheti meg:

 1. Ellenőrizze, hogy a nyomtató be van-e kapcsolva, csatlakozik-e a hálózathoz, és a hálózat rendelkezik-e élő internetkapcsolattal.

 2. Ha világít, érintse meg a [Home/Kezdőlap]  ikont a kezdőképernyő megjelenítéséhez.

 3. A [Web service/Internetes szolgáltatás] megjelenítéséhez húzza el jobbról balra az ujját a kijelzőn, majd a kiválasztáshoz érintse meg az ikont.

 4. Válassza ki a [Web Service Setup/Internetes szolgáltatás beállítása] lehetőséget.

 5. Válassza ki a [Cloud Settings/Felhőbeállítások] lehetőséget.

 6. Válassza ki a [Google Cloud Print Setup/Google Cloud Print beállítása] lehetőséget.

 7. Válassza ki a [Delete from Google Cloud Print/Törlés a Google Cloud Print szolgáltatásból] lehetőséget.

 8. Az [Unregister from Google Cloud Print?/Valóban megszünteti Google Cloud Print regisztrálását?] üzenet megjelenését követően válassza a [Yes/Igen] lehetőséget.

 9. Az [Unregistered from Google Cloud Print/Google Cloud Print regisztrálás megszüntetve] üzenet megjelenését követően nyomja meg az [OK] gombot.

 10. A kezdőképernyőhöz való visszatéréshez érintse meg a [Home/Kezdőlap] ikont .

A PIXMA MG6340 ezt követően már nincs regisztrálva a Google Cloud Print szolgáltatásban.

Amennyiben a Google Cloud Print regisztráció megszüntetésével kapcsolatban problémát észlel, kérjük, forduljon hozzánk.

A Google Cloud Print™ a Google Inc. bejegyzett védjegye.

További ajánlatok…

Feedback