PIXMA MG4240 – Google Cloud Print beállítási útmutató

A Google Cloud Print szolgáltatással való nyomtatásra vonatkozó követelmények

 1. A nyomtató Google Cloud Print szolgáltatásba történő regisztrációjához aktív Google-fiókkal kell rendelkeznie, a beállítás végrehajtásához pedig meg kell adnia felhasználónevét és jelszavát. Ha nem rendelkezik aktív Google-fiókkal, látogasson el a Google fiókregisztrációs oldalára, a fiók létrehozásához pedig kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

 2. A Google Cloud Print szolgáltatás használatához csatlakoztassa nyomtatóját az internethez. Amennyiben a kapcsolat létrehozásához segítségre van szüksége, tekintse meg a PIXMA MG4240 vezeték nélküli kapcsolatának beállítására vonatkozó útmutatót.

Az egyes műveletek végrehajtásával kapcsolatos információkért alább válassza a „Nyomtató regisztrálása” vagy a „Nyomtató regisztrálásának megszüntetése” lapot.

Nyomtató regisztrálása

A nyomtató Google Cloud Print szolgáltatásban való regisztrálásához kövesse az alábbi utasításokat.
 1. Ellenőrizze, hogy a nyomtató be van-e kapcsolva, csatlakozik-e a hálózathoz, és a hálózat rendelkezik-e élő internetkapcsolattal.

 2. Nyomja meg a [Home/Kezdőlap] gombot   

 3. A [Web Service/Webszolgáltatás] megjelenítéséhez használja a nyílgombokat, majd a kiválasztáshoz nyomja meg a jobb oldali funkciógombot.
         
   
  (A funkciógombok az LCD kijelző alatt találhatók.)

 4. A nyílgombok segítségével válassza ki a [Web Service Setup/Webszolgáltatás beállítása] lehetőséget, majd nyomja meg az [OK] gombot.

 5. A nyílgombok segítségével válassza ki a [Cloud Settings/Felhőbeállítások] lehetőséget, majd nyomja meg az [OK] gombot.

 6. A [Google Cloud Print Setup/Google Cloud Print beállítása] lehetőség megjelenését követően nyomja meg az [OK] gombot.

 7. A [Register with Google Cloud Print/Regisztrálás a Google Cloud Print szolgáltatásban] üzenet megjelenését követően nyomja meg az [OK] gombot.

 8. A [Register with Google Cloud Print?/Valóban regisztrál a Google Cloud Print szolgáltatásban?] kérdés megjelenését követően válassza a [Yes/Igen] lehetőséget, majd nyomja meg az [OK] gombot.

 9. A Google Cloud Print nyomtatási beállításaihoz adja meg a kijelzőn használni kívánt nyelvet, majd nyomja meg az [OK] gombot.

 10. A hitelesítési oldal kinyomtatásához nyomja meg az [OK] gombot. A nyomtatóba feltétlenül A4-es méretű üres lapot töltsön be.
  A hitelesítési oldal kinyomtatása megtörténik, a nyomtató pedig megkérdezi, hogy a nyomtatás sikeres volt-e. Ha a nyomtatás sikeres volt, válassza ki a [<Yes/Igen>] lehetőséget, majd nyomja meg az [OK] gombot. Ha a nyomatás nem volt sikeres, a [<No/Nem>] lehetőség megnyomásával nyomtassa ki újból a hitelesítési oldalt.

 11. A kinyomtatott hitelesítési oldalon, az alább látható helyen a nyomtatóhoz tartozó egyedi URL-cím található. Írja be ezt az URL-t böngészője címsorába. Másik lehetőségként okostelefonja vagy táblagépe QR-kód olvasó alkalmazása segítségével a QR-kódot is leolvashatja.


 12. A nyomtató Google Cloud Print szolgáltatásban való regisztrálásához Google e-mail címe és jelszava megadásával be kell jelentkeznie Google-fiókjába. Ezt a lépést 14 percen belül kell végrehajtania, különben meg kell ismételnie az 1-10. lépést. 


 13. A nyomtató Google szerveren való regisztrálását követően a következő jelenik meg a nyomtató képernyőjén: 
  [Registration with Google Cloud Print completed./Regisztrálás a Google Cloud Print szolgáltatásban befejeződött. 
  E-mail 
  <Az Ön e-mail címe>@gmail.com 
  Nyomtató neve 
  Canon MXxxx sorozat_xxxxxx”]

  A regisztráció befejezéséhez nyomja meg az [OK] gombot. 

 14. A kezdőképernyőhöz való visszatéréshez nyomja meg a [Home/Kezdőlap] gombot .

Ezzel befejeződik a regisztrációs művelet, és már lehetséges a PIXMA MG4240 készülékkel történő nyomtatás a Google Cloud Print szolgáltatáson keresztül. Amennyiben a Google Cloud Print beállítása közben továbbra is problémát észlel, további tájékoztatásért forduljon hozzánk.

A Google Cloud Print™ a Google Inc. bejegyzett védjegye.

Nyomtató regisztrálásának megszüntetése

Ha nyomtatóját nem szeretné tovább használni a Google Cloud Print szolgáltatással, a regisztrálást a következő utasítások végrehajtásával szüntetheti meg:
 1. Ellenőrizze, hogy a nyomtató be van-e kapcsolva, csatlakozik-e a hálózathoz, és a hálózat rendelkezik-e élő internetkapcsolattal.

 2. Nyomja meg a [Home/Kezdőlap] gombot  

 3. A [Web Service/Webszolgáltatás] megjelenítéséhez használja a nyílgombokat, majd a kiválasztáshoz nyomja meg a jobb oldali funkciógombot.    
     
   
  (A funkciógombok az LCD kijelző alatt találhatók.)

 4. A nyílgombok segítségével válassza ki a [Web Service Setup/Webszolgáltatás beállítása] lehetőséget, majd nyomja meg az [OK] gombot.

 5. A nyílgombok segítségével válassza ki a [Cloud Settings/Felhőbeállítások] lehetőséget, majd nyomja meg az [OK] gombot.

 6. A [Google Cloud Print Setup/Google Cloud Print beállítása] lehetőség megjelenését követően nyomja meg az [OK] gombot.
   
 7. Válassza ki a [Delete from Google Cloud Print/Törlés a Google Cloud Print szolgáltatásból] lehetőséget, majd nyomja meg az [OK] gombot.

 8. Az [Unregister from Google Cloud Print?/Valóban megszünteti Google Cloud Print regisztrálását?] kérdés megjelenését követően válassza a [Yes/Igen] lehetőséget, majd nyomja meg az [OK] gombot.

 9. Az [Unregistered from Google Cloud Print/Google Cloud Print regisztrálás megszüntetve] üzenet megjelenését követően nyomja meg az [OK] gombot.

 10. A kezdőképernyőhöz való visszatéréshez érintse meg a [Home/Kezdőlap] ikont .


PIXMA MG4240 készüléke ezt követően már nincs regisztrálva a Google Cloud Print szolgáltatásban.
Amennyiben a Google Cloud Print regisztrálás megszüntetésével kapcsolatban problémát észlel, további tájékoztatásért forduljon hozzánk.

A Google Cloud Print™ a Google Inc. bejegyzett védjegye.