A Canon hálózati kamerák jótállásával kapcsolatos információk

Minden, az Európai Gazdasági Terület („EGT” – azaz az EU, Izland, Lichtenstein, Norvégia), valamint Svájc területén történő használatra gyártott és ott vásárolt Canon hálózati kamerára a Canon hálózati kamera jótállása vonatkozik. Amennyiben az új termék a vonatkozó jótállási időszak alatt meghibásodik, a Canon ingyenes hibajavítást garantál (a jótállási feltételek értelmében – lásd alább).

A Canon hálózati kamerák jótállása különböző szolgáltatásokat tartalmaz. Az Önre vonatkozó ajánlat a vásárlás helyétől, valamint a vásárlás idejétől és a megvásárolt terméktől függ. A szolgáltatások a következők:

 • • 1 éves normál garancia
 • • 3 éves normál garancia
 • • 3 éves helyszíni cseregarancia

A jótállás nem terjed ki a vonatkozó jótállás feltételein és érvényességi idején kívül eső termékekre, valamint megrongálódásokra és javításokra. A termék Canon hivatalos hálózatikamera-szervizbe való visszaküldésével azonban, térítés ellenében igénybe vehető a javítási szolgáltatás.

Az ingyenes garanciális szolgáltatások csak a végfelhasználó részére kiállított eredeti számla/bizonylat ellenében vehetők igénybe. A Canon fenntartja a jogot a garanciális szolgáltatás megtagadására, amennyiben a megadott információk hiányosak, vagy azokat törölték, illetve módosították a végfelhasználó által történt eredeti vásárlás óta.

A Canon hálózati kamerák jótállásának felhasználási feltételei


Minden, az Európai Gazdasági Terület („EGT” – azaz az EU, Izland, Lichtenstein, Norvégia), valamint Svájc területén történő használatra gyártott és ott vásárolt Canon hálózati kamerára a Canon hálózati kamera jótállása vonatkozik. Amennyiben az új termék a vonatkozó jótállási időszak alatt meghibásodik, a Canon ingyenes hibajavítást garantál (a felhasználási feltételek értelmében).


A Canon hálózati kamerák jótállása különböző szolgáltatásokat tartalmaz. Az Önre vonatkozó ajánlat a vásárlás helyétől, valamint a vásárlás idejétől és a megvásárolt terméktől függ. A szolgáltatások a következők:

 • 1 éves normál garancia: Az EGT vagy Svájc területén 2012. január 1. ELŐTT újonnan vásárolt termékek esetében, illetve ha az adott ország nem jogosult a 3 éves normál (RTB) garanciára vagy a 3 éves helyszíni cseregaranciára, „1 éves normál garancia” szolgáltatás lép érvénybe. Az „1 éves normál garancia” a vásárló költségére lehetővé teszi a termék vásárlást követő 1 éven belül történő visszaküldését (a vásárlást igazoló bizonylat szükséges) vizsgálatra a Canon egyik hivatalos szervizébe. Szükség esetén a Canon hivatalos szervize megjavítja vagy kicseréli a terméket. Az esetleges cseretermék új vagy felújított termék is lehet. Amennyiben a termék a garancia keretében az első egy éven belül javításra szorul, az alkatrészek és a munkaerő, valamint a visszaszállítás teljes költsége a Canont terheli.

 • 3 éves normál garancia: Az EGT vagy Svájc területén 2012. január 1. (Észtország, Lettország és Litvánia területén 2016. január 1.) UTÁN vásárolt jogosult termékek esetében „3 éves normál garancia” szolgáltatás lép érvénybe. A „3 éves normál garancia” a fentiekkel megegyező feltételek mellett érvényes, azonban a vásárlástól számított 3 évig (a vásárlást igazoló bizonylat szükséges).

 • 3 éves helyszíni cseregarancia: A jogosult országokban, az EGT vagy Svájc területén 2012. január 1. (Észtország, Lettország és Litvánia területén 2016. január 1.) UTÁN újonnan vásárolt adott termékek esetében „3 éves helyszíni cseregarancia” szolgáltatás lép érvénybe. A „3 éves helyszíni cseregarancia” érvényességi ideje alatt hibás termék azonosítása esetén a Canon csereterméket biztosít a végfelhasználó vagy a rendszerintegrátor számára. Az esetleges cseretermék új vagy felújított termék is lehet. A végfelhasználó vagy a rendszerintegrátor felelős a hibás hálózati kamerának a cseretermék átvételét követő azonnali visszaküldéséért. Amennyiben a hibás termék nem kerül visszaküldésre, vagy a meghibásodás nem tartozik a garancia hatálya alá, a Canon fenntartja magának a jogot a cseretermék és/vagy a költségek visszaszerzésére a végfelhasználótól vagy a rendszerintegrátortól.

A jótállás nem terjed ki a vonatkozó jótállás feltételein és érvényességi idején kívül eső termékekre, valamint megrongálódásokra és javításokra. A termék Canon hivatalos hálózatikamera-szervizbe való visszaküldésével azonban, térítés ellenében igénybe vehető a javítási szolgáltatás.

Az ingyenes garanciális szolgáltatások csak a végfelhasználó részére kiállított eredeti számla/bizonylat ellenében vehetők igénybe. A Canon fenntartja a jogot a garanciális szolgáltatás megtagadására, amennyiben a megadott információk hiányosak, vagy azokat törölték, illetve módosították a végfelhasználó által történt eredeti vásárlás óta.

 1. 1. Ez a garancia egy vagy három évig érvényes, a végfelhasználó által történő vásárlás időpontjától és a telepítés helyszínétől függően, a fent leírtak szerint. A 3 éves normál garancia vagy a 3 éves helyszíni cseregarancia érvényességi területén kívül eső országokban telepített termékekre 1 éves normál garancia vonatkozik.

 2. 2. Ez a garancia csak az Európai Gazdasági Térség („EGT” – azaz az EU, Izland, Lichtenstein, Norvégia) és Svájc területén vásárolt Canon hálózati kamerákra vonatkozik.

 3. 3. A vonatkozó garanciaszolgáltatást csak hivatalos Canon-szerviz nyújthatja, megszervezése pedig a következőképpen történik:
  • a. Normál garancia: A terméket vissza kell küldeni a Canon egyik hivatalos szervizébe. Szükség esetén a Canon hivatalos szervize megjavítja vagy kicseréli a terméket. Az esetleges cseretermék új vagy felújított termék is lehet. Amennyiben a termék a garancia keretében az első egy éven belül javításra szorul, az alkatrészek és a munkaerő, valamint a visszaszállítás teljes költsége a Canont terheli.
  • b. Helyszíni cseregarancia: A termék cseréjét a rendszerintegrátoron keresztül vagy közvetlenül a helyi ügyfélszolgálaton keresztül kell megszervezni (lásd az elérhetőségeket). Szükség esetén a Canon hivatalos szervize kicseréli a terméket. Az esetleges cseretermék új vagy felújított termék is lehet. Amennyiben a termék a jótállási időszak alatt cserét igényel, a cseretermék és a hibás termék hivatalos Canon-szervizbe történő el- és visszaszállításának teljes költsége a Canont terheli.
 4. 4. Az EGT és Svájc területén vásárolt adott termékek esetében a 3 éves normál garancia és a 3 éves helyszíni cseregarancia jelenleg a következő országokban érhető el: Ausztria, Belgium, Cseh Köztársaság, Dánia, Észtország*, Finnország, Franciaország, Németország, Magyarország, Írország, Olaszország, Lettország*, Litvánia*, Luxemburg, Hollandia, Norvégia, Lengyelország, Portugália, Szlovákia, Spanyolország, Svédország, Svájc és Egyesült Királyság.

  *Csak a 2016. január 1.-ét követően vásárolt Canon hálózati kamerák esetében.

 5. 5. Csak a jogosult országok területén, a következő hálózati kamerákra 3 éves normál garancia vonatkozik: VB-C300, VB-C500D és VB-C500VD.

 6. 6. Csak a jogosult országok területén, a következő hálózati kamerákra 3 éves helyszíni cseregarancia vonatkozik:
  • a.VB-C sorozat: VB-C60 és VB-C60B
  • b.VB-H sorozat: VB-H41, VB-H41B, VB-H43, VB-H610D, VB-H610VE, VB-H630D, VB-H630VE, VB-H651V, VB-H651VE, VB-H652LVE, VB-H710F, VB-H730F, VB-H751LE, VB-H760VE és VB-H761LVE
  • c.VB-M sorozat: VB-M40, VB-M40B, VB-M42, VB-M50B, VB-M600D, VB-M600VE, VB-M620D, VB-M620VE, VB-M640V, VB-M640VE, VB-M641V, VB-M641VE, VB-M700F, VB-M720F, VB-M740E és VB-M741LE
  • d.VB-R sorozat: VB-R10VE, VB-R11, VB-R11VE, VB-R12VE, VB-R13 és VB-R13VE
  • e.VB-S sorozat: VB-S30D, VB-S31D, VB-S800D, VB-S805D, VB-S900F és VB-S905F
 7. 7. A Canon hálózati kamerákra vonatkozó garancia (az 1 éves normál, a 3 éves normál és a 3 éves helyszíni cseregarancia egyaránt) nem garantálja a következőket:
  • - Az alkatrészek normál kopásból adódó időszakos ellenőrzése, karbantartása és javítása vagy cseréje.
  • - Szoftverek.
  • - Az elhasználódott alkatrészekre (pl. a VB-M600VE, VB-M600D, VB-H610VE és VB-H610D kamerák PTRZ-mechanizmusára vagy a VB-R11VE, VB-R10VE és VB-R11 kamerák léptetőmotorjára és csúszógyűrűjére) a garancia nem vonatkozik. 
  • - A Canon jóváhagyása nélkül végrehajtott termékmódosításból eredő hibák elhárítása.
  • - A termék adott ország műszaki illetve biztonsági előírásainak való megfelelés céljából történő módosítása miatti költségek vagy más, a termék leszállítása óta változott műszaki előírások miatti beállítások költsége a Canon-szervizek felé.
  • - Ha a terméket a vásárlás helyétől eltérő országban használják, és azért keletkezik kár, mert az nem felel meg az országos szabványoknak illetve előírásoknak.
 8. 8. A Canon hálózati kamerákra vonatkozó garancia (az 1 éves normál, a 3 éves normál és a 3 éves helyszíni cseregarancia egyaránt) nem érvényes a következők eredményeképpen keletkezett megrongálódások vagy meghibásodások esetében:
  • - A termék felhasználói vagy kezelői kézikönyvnek és/vagy a vonatkozó dokumentumoknak nem megfelelő használata, túlzott használata, kezelése, illetve működtetése, például helytelen tárolás, leejtés, erős ütés, korrózió, szennyezés, víz vagy homok okozta kár.
  • - Nem hivatalos Canon szervizközpontban végzett javítás, módosítás vagy tisztítás.
  • - A termékkel nem kompatibilis cserealkatrészek, szoftverek, illetve fogyóeszközök használata.
  • - A termék a Canon által el nem fogadott berendezéshez történő csatlakoztatása.
  • - A termék nem megfelelő csomagolása a Canon hivatalos szervizközpontjába történő visszaküldéskor.
  • - A Canon hatáskörén kívül eső baleset, katasztrófa és egyéb történés (például villámcsapás, víz, tűz, zavargás, illetve elégtelen szellőzés) okozta károk.
 9. 9. Amennyiben a helyszíni cseregarancia érvényes, és a Canon igényeinek megfelelően cseretermék lett visszaigazolva, a csereterméket a „következő nap” igyekszünk kiszállítani. A „következő nap” azt jelenti, hogy amennyiben lehetséges, a csereterméket:
  • - a következő munkanap kiszállítjuk, ha a Canon a cserére vonatkozó igényt helyi idő szerint 11:00 óra előtt visszaigazolta (a hétvégét és a munkaszüneti napokat nem számítva).
  • - két munkanapon belül kiszállítjuk, ha a Canon a cserére vonatkozó igényt helyi idő szerint 11:00 óra után igazolta vissza (a hétvégét és a munkaszüneti napokat nem számítva).
 10. 10. A Canon a Canon-termékeket az új terméknek megfelelő teljesítményű és megbízhatóságú új vagy újszerű alkatrészekkel, illetve termékekkel javíthatja meg vagy cserélheti ki. Az újszerű alkatrészek vagy termékek csak a garancia alkalmazási országában érvényes általános törvények értelmében használhatók fel.

 11. 11. A felhasználó feladata, hogy a javítás előtt biztonsági mentést készítsen minden szoftverfájlról és programról, hogy a javítás után majd visszaállíthassa azokat.

 12. 12. A Canon nem vállal semmilyen felelősséget az egyéb kárigényekért, beleértve többek között az adatrögzítésre alkalmas hordozók, illetve az adatok elvesztését, melyet a jelen garancia nem részletez. Ha garanciális javításra visszaküldi a terméket, körültekintően csomagolja be, kössön rá biztosítást, mellékelje a vásárlást igazoló számlát, a javítási útmutatót és (szükség esetén) a készülékkel készített képek tárolásához használt hordozó mintáját. A garancia nem érinti a vásárló helyi szabályozáson alapuló törvényes jogait, illetve az értékesítési/vásárlási szerződés alapján a viszonteladóval szemben meglévő vásárlói jogait.

 13. 13. További jogokat biztosító, vonatkozó nemzeti szabályozás hiányában a jelen garanciafeltételek jelentenek kizárólagos jogorvoslati lehetőséget. A Canon nem vonható felelősségre a termékre vonatkozó kifejezett vagy közvetett garanciafeltételek megsértéséből adódó véletlen vagy következményes károkért.

 14. 14. Az itt részletezett garanciákat a Canon Europa NV, Bovenkerkerweg 59, Amstelveen 1185XB, Hollandia kínálja, és hivatalos márkaszervizei által biztosítja.

 15. 15. A jelen rendelkezések egyike sem vonatkozik az Ön országában érvényes nemzeti törvények által előírt jogaira.

További ajánlatok…

Contact Us

Kapcsolat

Vegye fel velünk a kapcsolatot telefonon vagy e-mailen keresztül

Register your product

Canon ID

Regisztrálja termékét és kezelje Canon ID fiókját

Locate A Repair Centre

Javítás

Keressen rá egy szervizközpontra, és találjon további hasznos információkat javítási eljárásunkkal kapcsolatban