Egyes hozzáférési pontok (amelyeket néha útválasztónak vagy hubnak is neveznek) egy „WPS” (a Wi-Fi Protected Setup rövidítése) felirattal ellátott, automatikus csatlakoztatásra szolgáló gombbal is rendelkeznek, amely segítségével az eszközök jelszó megadása nélkül csatlakoztathatók a hálózatra. A funkció használatával az eszközök gyorsan és egyszerűen csatlakoztathatók a hálózatra.

A WPS-módszer alkalmazásával két különböző módszerrel csatlakoztathatja az eszközöket a vezeték nélküli hálózathoz. Az egyik a „nyomógombos” a másik pedig a „PIN-kódos” módszer. A „nyomógombos” módszer messze a legegyszerűbb módszer, ezért ebben a dokumentumban ennek a menetét ismertetjük.

Ha útválasztója nem támogatja a WPS-t, alternatív útmutatóink segítségével is csatlakoztathatja a nyomtatót. Ehhez alább válassza ki a „Normál csatlakozási mód” lapot.

WPS csatlakozási mód

A WPS nyomógombos módszerének használatához a megkezdés előtt néhány feltételnek teljesülnie kell:

A beállítás elvégzéséhez kövesse az alábbi lépéseket -

1. lépés

Győződjön meg róla, hogy a nyomtató be van-e kapcsolva, a vezeték nélküli útválasztón lévő WPS gomb pedig szükség esetén megnyomható-e.

2. lépés

Nyomja meg, majd tartsa lenyomva a nyomtatón található [Wi-Fi] gombot (A), míg az „ON” jelzőlámpa (B) villogni nem kezd. .

3. lépés

Nyomja meg a [Black/Fekete] gombot (C), majd a [Wi-Fi] gombot (A), majd ellenőrizze, hogy a Wi-Fi jelzőfény (D) gyorsan villog-e, az „ON” jelzőfény pedig az alábbi ábrán látható módon folyamatosan világít-e. Ezt követően menjen a hozzáférési ponthoz (útválasztó/hub), majd 2 percen belül nyomja meg a [WPS] gombot.

4. lépés

A hozzáférési pont keresése közben a nyomtatón lévő kék Wi-Fi jelzőfény, a hozzáférési ponthoz való csatlakozáskor pedig a tápellátás és a Wi-Fi jelzőfény egyszerre villog. Ha a nyomtató sikeresen kapcsolódott vezeték nélküli hálózatához, a tápellátás és a Wi-Fi jelzőfény villogása megszűnik, és folyamatosan világít.

5. lépés

Győződjön meg róla, hogy a Wi-Fi jelzőfény, valamint az „ON” jelzőfény világít-e.

A WPS gomb megnyomásával kapcsolatos pontos információkért tekintse meg a hozzáférési pont (útválasztó/hub) kézikönyvét.

Hálózati beállítások ellenőrzése

Annak ellenőrzésére, hogy nyomtatóját sikerült-e vezeték nélküli hálózathoz csatlakoztatni, kinyomtathatja nyomtatója hálózati beállításait.

  1. Győződjön meg arról, hogy a nyomtató be van kapcsolva.
  2. Töltsön be két darab A4 vagy Letter méretű normál papírlapot.
  3. Nyomja meg, majd tartsa lenyomva a [Wi-Fi]gombot, amíg a bekapcsolás jelzőfénye egyszer felvillan. Ekkor engedje fel a gombot.
  4. Nyomja meg a [Wi-Fi] gombot, amelynek hatására a rendszer kinyomtatja egy hálózati adatokat tartalmazó oldalt.

Amikor elolvassa a kinyomtatott adatlapot, ellenőrizze, hogy a „Connection” (Kapcsolat) mező „Active” (Aktív) állapotot jelez-e, és hogy az SSID mező – „Service Set Identifier” (szolgáltatáskészlet-azonosító) (vezeték nélküli hálózatának neve) – vezeték nélküli hálózatának pontos nevét tartalmazza-e.

Ezzel befejeződött a WPS beállítása. Ezután telepítse a mellékelt szoftvert.

Ha nem találja a termékhez kapott CD-lemez(eke)t, vagy Mac számítógépet használ, a szoftver letöltéséhez válassza ki a terméket –

Ha a WPS vezeték nélküli beállítás még az útmutató segítségével sem működik, további információért lépjen kapcsolatba velünk.


Normál csatlakoztatási mód – (csak Windows- és Mac-felhasználók számára)

Ha a hozzáférési pont nem támogatja a WPS funkciót, a következő utasításokat követve állíthatja be a nyomtatót a vezeték nélküli hálózathoz:

Ha Windows-felhasználó, helyezze be a nyomtatóhoz kapott CD-t, és futtassa a telepítőt.

Ha nem találja a termékhez kapott CD-lemez(eke)t, vagy Mac számítógépet használ, kérjük, töltse le a szoftvert.


A Windows operációs rendszerhez letöltött fájl neve a következő formátumot követi: win-mg3600-XXX-mcd.exe

A Mac operációs rendszerhez letöltött fájl neve a következő formátumot követi: mac-mg3600-XXX-mcd.dmg

Az operációs rendszerére vonatkozó pontos utasítások megtekintése érdekében használja az alábbi hivatkozásokat:

Windows beállítása

Mac beállítása

Csatlakoztatás kizárólag Windows-felhasználók számára

1. lépés

1. Ha megjelenik a kezdőképernyő, kattintson a [Start Setup/Beállítás indítása] lehetőségre.

 

2. lépés

2. A szoftver ellenőrzi, hogy rendelkezésre áll-e bármilyen frissítés az illesztőprogramhoz és a szoftverhez, majd szükség esetén letölti azokat. A művelet több percet vesz igénybe.

 

3. lépés

3. Válassza ki a régiót és az országot, majd kattintson a [Next/Tovább] gombra.

 

4. lépés

4. Ha elfogadja a licencszerződést, kattintson a [Yes/Igen] lehetőségre. 

 

5. lépés

5. Ha szeretne részt venni az Extended Survey Programban, kattintson az [Agree/Elfogadás] lehetőségre, ellenkező esetben pedig kattintson a [Do not agree/Nem fogadom el] lehetőségre. 

 

6. lépés

6. A Telepítő varázsló által végzett összes művelet engedélyezéséhez kattintson a [Next/Tovább] lehetőségre. 

 

7. lépés

7. Válassza a [Wireless LAN Connection/Vezeték nélküli LAN-kapcsolat] lehetőséget, majd kattintson a [Next/Tovább] gombra. 

 

8. lépés

8. Válassza ki a [Connect via wireless router (recommended)/Csatlakozás vezeték nélküli útválasztón keresztül (javasolt)] lehetőséget, majd kattintson a [Next/Tovább] lehetőségre. 

 

9. lépés

9. Győződjön meg róla, hogy a nyomtató be van-e kapcsolva, majd kattintson a [Next/Tovább] gombra. 

 

10. lépés

10. A szoftver ekkor megkeresi a korábban már beállított nyomtatókat a hálózaton.
A keresés hosszabb időt vehet igénybe, ezért kérjük, türelmesen várjon, amíg a szoftver megkeresi a nyomtatókat.

 

11. lépés

11. Ha már csatlakoztatta a nyomtatót a hálózathoz, a szoftver telepítésének elindításához válassza ki az adott nyomtatót a „Printers on the Network List” (Nyomtatók a hálózaton lista) ablakban található listából, majd kattintson a [Next/Tovább] gombra. Ezt követően ugorjon a
17. lépésre. Ha most telepíti először a nyomtatót, a készülék nem fog megjelenni a listában, ezért kérjük, ugorjon a 12. lépésre.

 

12. lépés

12. Válassza ki a „Setting printer could not be found on the list” (A nyomtató beállítása nem található a listában) lehetőséget, majd kattintson a [Next/Tovább] gombra.

 

13. lépés

13. A következő képernyő jelenik meg egy rövid időre.

 

14. lépés

14. Ekkor megnyílik a telepítési útmutató, amely a „Connection via Cableless setup” (Csatlakozás kábel nélküli beállítás segítségével) műveletet alkalmazva végigvezeti Önt a nyomtató hálózatra történő csatlakoztatásához szükséges lépéseken.
A nyomtató csatlakozásra való előkészítéséhez kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat. Csak abban az esetben kattintson a tovább gombra, ha a nyomtató az alábbi képeken látható állapotok valamelyikében van.

 

15. lépés

15. Várja meg, amíg a telepítő megtalálja a nyomtatót. Ez idő alatt a számítógép ideiglenesen lecsatlakozik a hálózatról.

 

16. lépés

16. A telepítés befejezését követően kattintson a [Next/Tovább] lehetőségre. 

 

17. lépés

17. A rendszer letölti az MP-illesztőprogramokat és a hálózati eszközöket, majd telepíti azokat. Várja meg, amíg a szoftver telepítése befejeződik.

 

18. lépés

18. Várja meg, amíg a telepítés befejeződik.

 

19. lépés

19. Ha a nyomtatót először telepíti, a telepítés befejezését követően ajánlott elvégezni a nyomtatófej-igazítás műveletet. Ehhez kattintson a [Next/Tovább] gombra. További információkért olvassa el a használati útmutatót.

 

20. lépés

20. A telepítés megerősítésére szolgáló tesztnyomtatás elvégzéséhez kattintson az [Execution/Végrehajtás] gombra. Ellenkező esetben kattintson a [Next/Tovább] lehetőségre. 

 

21. lépés

21. A beállítás ezzel befejeződött. A szoftver telepítéséhez kattintson a [Next/Tovább] gombra.

 

22. lépés

22. Válassza ki a telepíteni kívánt szoftvert a listáról, majd kattintson a [Next/Tovább] gombra. Ha ekkor még nem döntötte el, melyik szoftvert kívánja telepíteni, ne aggódjon, hiszen később bármikor eltávolíthatja.

 

23. lépés

23. A nyomtató regisztrálásához kattintson a [Next/Tovább] gombra (ekkor egy ablak nyílik meg a böngészőjében). Ellenkező esetben kattintson a [Skip/Kihagyás] gombra. 

 

24. lépés

24. A telepítés befejezéséhez kattintson az [Exit/Kilépés] gombra.

 

Csatlakoztatás kizárólag Mac-felhasználók számára

1. lépés

1. A következő képernyő megnyitásához kattintson duplán a letöltött .dmg-fájlra. A beállítás elindításához kattintson duplán a [Setup/Beállítás] ikonra, majd [Open/Megnyitás] gombra.

 

2. lépés

2. Ha megjelenik a kezdőképernyő, kattintson a [Next/Tovább] gombra.

 

3. lépés

3. Ha megjelenik a következő képernyő, a súgóeszköz telepítésének engedélyezéséhez írja be a jelszót, majd kattintson az [Install Helper/Súgó telepítése] lehetőségre. 

 

4. lépés

4. Ha megjelenik a következő képernyő, kattintson a [Start Setup/Beállítás indítása] lehetőségre. 

 

5. lépés

5. A szoftver ellenőrzi, hogy rendelkezésre áll-e bármilyen frissítés az illesztőprogramhoz és a szoftverhez, majd szükség esetén letölti azokat. A művelet több percet is igénybe vehet.

 

6. lépés

6. Válassza ki a régiót és az országot, majd kattintson a [Next/Tovább] gombra.

 

7. lépés

7. Ha elfogadja a licencszerződést, kattintson a [Yes/Igen] lehetőségre. 

 

8. lépés

8. Ha szeretne részt venni az Extended Survey Programban, kattintson az [Agree/Elfogadás] lehetőségre, ellenkező esetben pedig kattintson a [Do not agree/Nem fogadom el] lehetőségre. 

 

9. lépés

9. A nyomtató állapotának ellenőrzése során a következő képernyő jelenik meg. A művelet több percet vesz igénybe.

 

10. lépés

10. Válassza ki a [Wireless LAN Connection/Vezeték nélküli LAN-kapcsolat] lehetőséget, majd kattintson a [Next/Tovább] gombra.

 

11. lépés

11. Kapcsolja be a nyomtatót, majd kattintson a [Next/Tovább] gombra. 

 

12. lépés

12. A szoftver ekkor megkeresi a korábban már beállított nyomtatókat a hálózaton.

A keresés hosszabb időt vehet igénybe, ezért kérjük, türelmesen várjon, amíg a szoftver megkeresi a nyomtatókat.

 

13. lépés

13. Ha már csatlakoztatta a nyomtatót a hálózathoz, a szoftver telepítésének elindításához válassza ki az adott nyomtatót a „Printers on the Network List” (Nyomtatók a hálózaton lista) ablakban található listából, majd kattintson a [Next/Tovább] gombra. Ezt követően ugorjon a
20. lépésre.
Ha most telepíti először a nyomtatót, a készülék nem fog megjelenni a listában, ezért kérjük, ugorjon a 14. lépésre.

 

14. lépés

14. Válassza ki a [Setting printer could not be found on the list/A nyomtató beállítása nem található a listában] jelölőnégyzetet, majd kattintson a [Next/Tovább] gombra.

 

15. lépés

15. A következő képernyő jelenik meg egy rövid időre.

 

16. lépés

16. Ekkor megnyílik a telepítési útmutató, amely a „Connection via Cableless setup” (Csatlakozás kábel nélküli beállítás segítségével) műveletet alkalmazva végigvezeti Önt a nyomtató hálózatra történő csatlakoztatásához szükséges lépéseken.
A nyomtató csatlakozásra való előkészítéséhez kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat. Csak abban az esetben kattintson a tovább gombra, ha a nyomtató az alábbi képeken látható állapotok valamelyikében van.

 

 

17. lépés

17. Várja meg, amíg a telepítő megtalálja a nyomtatót.
Ez idő alatt a számítógép ideiglenesen lecsatlakozik a hálózatról.

 

18. lépés

18. Ha megjelenik a következő üzenet, kattintson az [Allow/Engedélyezés] lehetőségre.

 

19. lépés

19. A telepítés befejezését követően kattintson a [Next/Tovább] lehetőségre. 

 

20. lépés

20. A rendszer letölti az MP-illesztőprogramokat és a hálózati eszközöket, majd telepíti azokat. Várja meg, amíg a szoftver telepítése befejeződik.

 

21. lépés

21. Várja meg, amíg a telepítés befejeződik.

 

22. lépés

22. Kattintson az [Add Printer/Nyomtató hozzáadása ] lehetőségre.

 

23. lépés

23. A rendszer megkeresi a nyomtatót, majd megjeleníti az „Add” (Hozzáadás) ablakot.
Először a rendszer csak a Bonjour Multifunction lehetőséget találja meg. Várja meg, amíg az ablak magától frissül.

 

24. lépés

24. Várja meg, amíg a rendszer megtalálja a Canon IJ Network lehetőséget, válassza ki azt a nyomtatót, amelynél a „Kind” (Típus) oszlopban a „Canon IJ Network” szerepel. Ezt követően kattintson a [Add/Hozzáadás] gombra.

 

25. lépés

25. Ekkor a következő képernyő jelenik meg. Várja meg, amíg a nyomtató telepítése befejeződik. A nyomtató hozzáadását követően előfordulhat, hogy a böngésző kitakarja beállítás képernyőt. Ebben az esetben a képernyő ismételt megjelenítéséhez kattintson a dockon található „Setup” (Beállítás) ikonra .

 

26. lépés

26. A nyomtató telepítésének befejezéséhez kattintson a [Next/Tovább] gombra.

 

27. lépés

27. A nyomtató első alkalommal történő telepítésekor a telepítés befejezését követően ajánlott elvégezni a „Nyomtatófej igazítása” műveletet. További információkért olvassa el a használati útmutatót. A folytatáshoz kattintson a [Next/Tovább] lehetőségre.

 

28. lépés

28. A telepítés megerősítésére szolgáló tesztnyomtatás elvégzéséhez kattintson a [Start/Indítás] gombra. Ellenkező esetben kattintson a [Next/Tovább] lehetőségre. 

 

29. lépés

29. A beállítás ezzel befejeződött. A szoftver telepítéséhez kattintson a [Next/Tovább] gombra.

 

30. lépés

30. Válassza ki a telepíteni kívánt szoftvert a listáról, majd kattintson a [Next/Tovább] gombra. Ha ekkor még nem döntötte el, melyik szoftvert kívánja telepíteni, ne aggódjon, hiszen később bármikor eltávolíthatja.

 

31. lépés

31. A nyomtató regisztrálásához kattintson a [Next/Tovább] gombra (ekkor egy ablak nyílik meg a böngészőjében). Ellenkező esetben kattintson a [Skip/Kihagyás] gombra.

 

32. lépés

32. A telepítés befejezéséhez kattintson az [Exit/Kilépés] gombra.


A nyomtató hálózati beállításainak visszaállítása a gyári alapértelmezett beállításokra

Ha hálózati beállításait vissza kell állítania a gyári alapértelmezett beállításokra – például a hozzáférési pont megváltoztatása esetén –, kövesse az alábbi utasításokat.

Megjegyzés: Az inicializálás töröl minden hálózati beállítást a számítógépen, így lehetetlenné válik a nyomtatás vagy a szkennelés, amíg meg nem történik a nyomtató új hálózati beállításokkal való újrakonfigurálása.


1. lépés

1. Nyomja meg, majd tartsa lenyomva a [RESUME/CANCEL/FOLYTATÁS/MÉGSE]  gombot, amíg az ALARM  jelzőfény 21 alkalommal felvillan.


2. lépés

2. Engedje el a [RESUME/CANCEL/FOLYTATÁS/MÉGSE]  gombot.


A hálózat beállításai visszaálltak a gyári alapértelmezett beállításokra.

A nyomtató Wi-Fi-hálózatra való beállításával kapcsolatos utasításokért tekintse meg a Wi-Fi-beállítás – (WPS és Normál csatlakoztatási mód) című részt.