Visszatérés a munkába

Visszatérés a munkába

Ezen az oldalon tippeket talál az olyan gyakori problémák megoldásához, amelyekkel a hosszabb ideig tartó csökkentett használat vagy használaton kívüli állapot után szembesülhet a uniFLOW Online és a nyomtatási berendezések esetében.

A uniFLOW Online csatlakoztatása nyomtatóhoz

Ha a nyomtatóberendezés hosszú ideje nem csatlakozik a uniFLOW Online rendszerhez, előfordulhat, hogy újra kell aktiválni a hivatkozást. Az alábbi hivatkozás bemutatja, hogy hogyan állapíthatja meg azt, hogy a hivatkozást vissza kell-e állítani, és hogy hogyan teheti ezt meg Ön vagy az IT-rendszergazda.

A uniFLOW Online rendszerrel kapcsolatos további információkért látogasson el a következő weboldalakra: uniFLOW Online útmutató az első lépésekhez

imageRUNNER/imageRUNNER ADVANCE

Az alábbiakban a használaton kívüli készülékeket érintő néhány gyakori probléma és lehetséges megoldásuk olvasható.

Papírelakadások

A papír természetes anyagból készült termék, ezért érzékeny a levegő páratartalmának ingadozásaira. A környezeti hőmérséklet hirtelen változása következtében – különösen a központi fűtés ki- és bekapcsolásakor – a készülékben lévő papír párásodhat. Ez pedig papírelakadást eredményezhet.

Végezze el a következő lépéseket:

 1. Vegye ki az összes papírt a nyomtatóból.
 2. Válasszon egy új, akklimatizált papírköteget.
 3. Vegye ki a papírt a csomagolásból vagy a dobozból, és lazítsa meg a köteget.
 4. Vegye ki az első és az utolsó lapot.
 5. Töltse be a papírt a nyomtatóba úgy, hogy a csomagoláson vagy a dobozon lévő nyíl az elsőként nyomtatandó papír oldala felé mutasson.

Ha a „Load Paper” (Papír betöltése) üzenet jelenik meg a készüléken

Az utasításokért töltse le a kézikönyvet a támogatási oldalunkról.

Másolási/nyomtatási minőség

Előfordulhat, hogy a minőség nem olyan jó, mint a készülék első használatakor. Lehetséges, hogy a használaton kívüli időszakban páralecsapódás képződött, amely a színes eszközökön a leginkább megfigyelhető. Előfordulhat, hogy a probléma megoldásához a készüléket néhány órán át normál használaton kell akklimatizálni.

Ha a probléma továbbra is fennáll, kövesse az alábbi lépéseket:

 • Cserélje ki a papírt újra
 • Futtassa a „Cleaning inside the main unit” (Tisztítás a főegységen belül) felhasználói karbantartási módot
 • Ha a nyomtatás eredménye nem megfelelő, módosítsa a beállításokat

Készülékbejelentkezési problémák

Próbálja ki a felhasználónevek és jelszavak alábbi lehetőségeit:

Opció Felhasználónév Jelszó
1 Rendszergazda 7654321
2 7654321 7654321
3 Rendszergazda Jelszó
4 (régebbi készülékek esetén) 1234 1234

Ha a „Cannot connect to server” (Nem lehet csatlakozni a kiszolgálóhoz) üzenet jelenik meg a készüléken

Lehetséges, hogy megszakadt a kapcsolat; indítsa újra a készüléket. Várjon 15–45 percet, hogy meggyőződhessen arról, hogy a kapcsolat teljesen létrejött-e, és ellenőrizze, hogy ez megoldja-e a problémát.

Az imageRUNNER Advance készülék eMaintenance szolgáltatáshoz való kapcsolódásának ellenőrzése

 1. A kezelőpanelen nyomja meg az [123] gombot
 2. Válassza ki a [Monitoring Service] (Felügyeleti szolgáltatás) lehetőséget
 3. Válassza a [Communications Test] (Kommunikációs teszt) lehetőséget
 4. Válassza a [Start Test] (Teszt indítása) lehetőséget

Ezt követően a „Communications successful” (Sikeres kommunikáció) üzenetnek kell megjelennie. Amennyiben hibakód jelenik meg, forduljon ügyfélszolgálatunkhoz.

További segítségért látogasson el támogatási weboldalunkra.

Dokumentumadagolóval kapcsolatos problémák

 • Ellenőrizze és tisztítsa meg a lapadagolót.

A készülék nem indul el/nem kapcsol be

 • Ellenőrizze, hogy a hálózati tápellátás be van-e kapcsolva.
 • Ellenőrizze, hogy a hálózati kábel megfelelően csatlakoztatva van-e a készülékhez.
 • Ellenőrizze, hogy készülék BE van-e kapcsolva.
 • Világít az (Energiatakarékos mód)? Ha világít, nyomja meg az (Energiatakarékos mód) gombját az Alvó üzemmód megszakításához.

Ha a készülék továbbra sem kapcsol be, vegye fel velünk a kapcsolatot.

Sikertelen bejelentkezés a készüléken

 • Ellenőrizze a felhasználónevet és a jelszót.
 • Ellenőrizze, hogy a készülék csatlakozik-e a hálózathoz.
 • Ellenőrizze, hogy a készülék órája a megfelelő időpontra és dátumra van-e állítva.

A MEAP alkalmazások (pl. uniFLOW, eCopy és egyebek) kiszolgálóhoz való csatlakozása sokáig tart, vagy egyáltalán nem csatlakoznak

 • Ellenőrizze, hogy a készülék csatlakozik-e a hálózathoz.
 • Ellenőrizze, hogy a távoli rendszer elérhető-e.
 • Ellenőrizze, hogy történt-e olyan infrastruktúra-módosítás, amely szükségessé teheti az eszközbeállítások újrakonfigurálását.

Az egyéb megjelenő hibakódokkal és üzenetekkel kapcsolatos segítségért látogasson el a hibakódok oldalára.

imagePROGRAF

Az egyéb megjelenő hibakódokkal és üzenetekkel kapcsolatos segítségért látogasson el a hibakódok oldalára.

Dokumentumolvasók

 • Imprinteres lapolvasók: lehetséges, hogy az imprinterkazetta kiszáradt. Megoldásként próbálja nedves ronggyal áttörölni a kazettát, vagy rendeljen cserepatronokat.
 • Egyes esetekben az adagológörgők alakja deformálódhat, a nyomás és a ritka használat miatt pedig lapos felszín képződik, ami a papír helytelen adagolását eredményezi. Ebben az esetben rendeljen cseregörgőkészletet.

A hibakódokkal, illesztőprogramokkal, készülékszoftverrel, kézikönyvekkel és más típusokhoz használható szoftverekkel kapcsolatban látogasson el támogatási oldalunkra.

Tisztítás

Standard támogatási folyamatunk részeként technikusaink mindig gondoskodnak arról, hogy az eszközt a későbbiekben, a szigorú szabványoknak megfelelően alaposan megtisztítsák. Ezt követően javasoljuk a készülék kézikönyvében található tisztítási irányelvek követését. (A kézikönyvek másolatait a támogatási oldalunkról töltheti le.)

A jelenlegi helyzetben számos ügyfél bevált gyakorlati tanácsokat kért tőlünk az eszközök közös érintkezési területeinek megtisztításával kapcsolatban. Javasoljuk, hogy kövesse az alábbi utasításokat. Ne feledje azonban, hogy ezek a tisztítási irányelvek nem garantálják a koronavírussal szembeni hatékonyságot. Az alkoholalapú tisztítószerek hatékonyságáról azok gyártójánál érdeklődhet.

 • Hajtsa végre az előírt leállítási folyamatot, és a tisztítás előtt válassza le a készüléket a hálózati áramforrásról.
 • A fertőtlenítéshez használjon alkoholalapú tisztítószerrel átitatott puha rongyot. Törölje le azokat a részeket, amelyeket a felhasználók megérinthetnek, például a kezelőpanelek számgombjait, az érintőképernyőket, a fedeleket és a fogantyúkat.
 • Soha ne permetezzen alkoholt vagy más fertőtlenítőszert közvetlenül olyan területekre, ahol a folyadék bekerülhet a készülékbe, például az érintőképernyő széleire vagy a számgombokra. Ügyeljen arra, hogy ezekre a területekre ne cseppenjen folyadék.
 • Az alkohol típusától vagy az alkalmazott törlési módszertől függően a nyomtató külseje elszíneződhet vagy elveszítheti a színét, azonban ez nem befolyásolja a nyomtató működését.
 • Vegye figyelembe, hogy egyes kereskedelmi termékek, például a nedves törlőkendők nem alkoholos összetevőket is tartalmazhatnak, ezért ezek használata nem ajánlott.
 • A Canon az alkoholalapú tisztítószerek tekintetében nem ajánl konkrét márkát vagy gyártót. Javasoljuk azonban, hogy legalább 60% alkoholt tartalmazó tisztítószert használjon. Ne feledje, hogy az alkohol gyúlékony folyadék, ezért soha ne használja tűz közelében.

Ha továbbra is problémák állnak fenn, vagy netán üzleti igényei megváltoztak a munkába való visszatéréskor, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot további támogatásért.

A megnövekedett hívásmennyiség miatt a szokásosnál valamivel hosszabb várakozási idő lehetséges. Megértését kérjük szolgáltatásaink nyújtásával kapcsolatban ezen rendkívüli körülmények mellett.

További ajánlatok…

Feedback