Device Reconnection

Eszköz újracsatlakoztatása

Ha az eszköz/kiszolgáló nem kommunikál az eszközkezelési szolgáltatással, akkor hogy nem tudjuk pontosan rögzíteni a mérőolvasási adatokat, nem tudjuk elindítani az automatikus kellékanyag-utántöltést, illetve nem tudunk proaktív támogatási szolgáltatásokat nyújtani az eszközéhez, ami a szolgáltatások megszakadását okozza.

Elkötelezettek vagyunk amellett, hogy biztosítsuk az eszközkezelési szolgáltatás zavartalan működését és javítsuk a felhasználói élményt. Kérjük az együttműködését, hogy az eszközei mindig kapcsolatban maradjanak.

A kiszolgálón található érintett RDS-verzió vagy az eszköz sorozatszáma a kapott e-mailben fog szerepelni.

Ha az eszköz nem kommunikál velünk, kövesse az alábbi „Az eszköz nem kommunikál” című részben található utasításokat.

Ha a kiszolgáló nem kommunikál velünk, kövesse az alábbi „A kiszolgáló nem kommunikál” című részben található utasításokat.

Ha bármilyen kérdése van, forduljon a Canon ügyfélszolgálatához

Az eszköz nem kommunikál

Kommunikációs teszt elvégzése az eszközön

imageRUNNER Advance/iR ADV nyomtató

 1. A kezelőpanelen nyomja meg az [123] gombot.

  Embedded_device_image02

 2. Válassza ki a [Monitoring Service] (Felügyeleti szolgáltatás) lehetőséget

  Embedded_device_image03

 3. Válassza a [Communication Test/ Kommunikációs teszt] lehetőséget

  Embedded_device_image04

 4. Válassza a [Start Test] (Teszt indítása) lehetőséget

  Embedded_device_image05

Ha a „Communication was successful” (Sikeres volt a kommunikáció) üzenet jelenik meg, az eszköz most már kommunikál az eMaintenance kiszolgálóval, és nincs szükség további beavatkozásra.

Ha a kommunikáció sikertelen, egy hibakód jelenik meg. Lépjen a „Communication Test has resulted in error” (Kommunikációs teszt hibát eredményezett) részhez.

Ha ezek a lépések nem oldották meg a problémát, lépjen kapcsolatba velünk

imageRUNNER (Nem Advanced) /LBP/MF nyomtató

 1. Az eszköz képernyőjén válassza ki a [Check Counter/Számláló ellenőrzése] lehetőséget

  Embedded_device_image06

 2. A Monitoring Service (Felügyeleti szolgáltatás) menüben válassza ki a [Communication test/Kommunikációs teszt] lehetőséget

  Embedded_device_image07

  Embedded_device_image08

 3. Amikor a rendszer megkérdezi, hogy engedélyezi-e az adatok küldését a kiszolgálónak, válassza a [Yes/Igen] lehetőséget

  Embedded_device_image09

  Ha a „Communication was successful” (Sikeres volt a kommunikáció) üzenet jelenik meg, az eszköz most már kommunikál az eMaintenance kiszolgálóval, és nincs szükség további beavatkozásra.

  Ha a kommunikáció sikertelen, egy hibakód jelenik meg. Lépjen a „Communications Test has resulted in error” (Kommunikációs teszt hibát eredményezett) részhez.

Ha ezek a lépések nem oldották meg a problémát, lépjen kapcsolatba velünk

A kommunikációs teszt hibát eredményezett

Ha az eszköz nem tud kommunikálni a Canonnal, a kommunikációs teszt hibakódot fog adni.

Ha bármilyen módosítást végzett az eszközön vagy a hálózaton, indítsa újra az eszközt, és végezzen el egy újabb kommunikációs tesztet.

Az eszköz foglalt (a hibakód 0304-gyel vagy 2000-rel végződik)

Várjon 5 percet, majd próbálja újra a tesztet. Ha ugyanaz a hiba jelentkezik, indítsa újra az eszközt, és próbálja újra a tesztet.

Ellenőrizze a dátumot és az időt az eszközön

Ha a dátum és az idő nem megfelelő, az eszköz nem tud kommunikálni az eszközkezelési szolgáltatással.

Kérje meg az informatikai részleget, hogy ellenőrizze a hálózati kapcsolatot

 1. Hajtson végre egy ping parancsot a Parancssorból („ping 'device IPADDRESS”)
 2. Csatlakozzon a távoli felhasználói felülethez (RUI) a böngésző „hivatkozásán” keresztül

Advance-sorozat: https://oip.manual.canon/USRMA-6097-zz-CS-3800-enGB/contents/devu-mcn_mng-rui-strt.html#319_h1_01
LBP-sorozat: https://oip.manual.canon/USRMA-0699-zz-SS-enGB/contents/SS352_remoteui_122startingremoteui.html#10010000

Ha az eszköz elérhető

 1. Ellenőrizze a beállításokat az eszközön a RUI-n keresztül (Gateway – DNS – Proxy and Authentication (Átjáró – DNS – Proxy és hitelesítés, ha használatban van))
 2. Csatlakozzon a RUI-hoz böngészőn keresztül rendszergazdaként
 3. Válassza a Setting/Registration (Beállítás/Regisztráció) lehetőséget
 4. Válassza ki a Network Setting (Hálózati beállítások) elemet
 5. Válassza a Network IPv4 Settings (Hálózati IPv4-beállítások) lehetőséget
 6. Ellenőrizze a Gateway (Átjáró) és a DNS Settings (DNS-beállítások) értékeit, hogy megfelelőek-e
 7. Válassza a Proxy Settings (Proxybeállítások) lehetőséget (ha használatban van)
 8. Ellenőrizze, hogy a „Use Proxy” (Proxy használata) be van-e állítva, illetve hogy „ON” (BE) érték van-e megadva
 9. Ellenőrizze, hogy a Proxy Addresses (Proxycímek) és a Port értékei megfelelőek-e
 10. Ellenőrizze, hogy a Proxy Authentication (Proxyhitelesítés) (ha használva van) megfelelő-e
 11. Ha bármilyen beállítást módosított, indítsa újra az eszközt

Ha a tűzfal beállítása megváltozott, állítsa be a tűzfalon a következő URL-cím eléréséhez szükséges engedélyt: b01.ugwdevice.net

Ha az eszköz nem érhető el

 1. Ha az eszköz ki van kapcsolva, akkor kapcsolja be újra.
 2. Ha a hálózati kábel nincs csatlakoztatva, akkor csatlakoztassa újra az eszközhöz.
 3. Ha az eszköz be van kapcsolva, ellenőrizze, hogy az IP-Subnet-Gateway (IP-cím – Alhálózat – Átjáró) címek megfelelőek-e.
 4. Végezzen kommunikációs tesztet annak ellenőrzésére, hogy az eszköz normál kapcsolati állapota helyreáll-e.

Ha ezek a lépések nem oldották meg a problémát, lépjen kapcsolatba velünk


A kiszolgáló nem kommunikál

Az eszköz(ök) nem tud(nak) kommunikálni a Canon Data Collection Agent (CDCA és eszközadminisztrátor számára) programmal

 1. Jelentkezzen be a CDCA-ban a böngészőn (Chrome – Edge – Firefox) keresztül rendszergazdaként

  https://IPadresses kiszolgáló vagy FQDNofCDCAserver/account/signin?ReturnUrl=%2F

 2. Device_Administrator_image1

 3. Az alábbi képernyőképen egy példát láthat a CDCA-hoz csatlakoztatott eszközökre.
  1. Az állapotjelző fény zölden világít = az eszköz bekapcsolva és a kommunikáció rendben van
  2. Az állapotjelző fény sárgán világít = nincs válasz. Ellenőrizze a kapcsolatot (lehet, hogy a hálózat nem érhető el/az eszköz ki van kapcsolva/az IP-cím megváltozott/az eszköz ki lett cserélve)
  3. Az állapotjelző fény szürkén világít = az eszköz ki van kapcsolva

Device_Administrator_image2

Device_Administrator_image3

Az eszközök újracsatlakoztatásához tekintse meg az alábbi eseteket.

1. eset: az eszköz IP-címe megváltozott.

 1. Válassza ki a [Devices/Eszközök] opciót.
 2. Válassza ki a [Device Communication Settings/Eszközkommunikációs beállítások] lehetőséget.

  Device_Administrator_image

 3. Válassza ki a [Authentication Information/Hitelesítési információk] lehetőséget.
 4. Ellenőrizze, hogy helyes-e a hitelesítési módszer.

  Device_Administrator_image

 5. Válassza ki az [Devices/Eszközök][Discover Devices/Eszközök felfedezése] lehetőséget

  Device_Administrator_image6

 6. Adja meg a keresendő IP-tartományt vagy egy adott IP-címet, majd kattintson a [Discover/Felfedezés] gombra

  Device_Administrator_image7_1

 7. Az IP-cím(ek) helyesen fog(nak) lecserélődni az eszközlistán szereplő új(ak)ra.

  Device_Administrator_image8


2. eset: Az eszköz(öke)t lecserélték azonos IP-címmel rendelkező új eszköz(ök)re.

 1. Válassza ki a [Manage Devices/Eszközök kezelése] opciót

  Device_Administrator_image9

 2. Válassza ki a lecserélt eszközöket, majd kattintson a [Remove from Management/Eltávolítás a kezelésből] elemre.

  Device_Administrator_image10

 3. Válassza ki a [Devices Removed from Management/Kezelésből eltávolított eszközök] menüt. Válassza ki az eltávolított eszközt, majd kattintson a [Delete/Törlés] gombra.

  Device_Administrator_image11

 4. Válassza ki az [Devices/Eszközök][Discover Devices/Eszközök felfedezése] lehetőséget

  Device_Administrator_image6

 5. Adja meg a keresendő IP-tartományt vagy egy adott IP-címet, majd kattintson a [Discover/Felfedezés] gombra.

  Device_Administrator_image7

 6. Az új eszköz(ök) helyesen fog(nak) lecserélődni az eszközlistán szereplő új(ak)ra.

  Device_Administrator_image12

Ha ezek a lépések nem oldották meg a problémát, lépjen kapcsolatba velünk


A CDCA nem tud kommunikálni az UGW-vel (a kiszolgáló-rendszergazda számára)

HTTPS-verzió

 1. Jelentkezzen be a CDCA-ban a böngészőn (Chrome – Edge – Firefox) keresztül rendszergazdaként

  https:// IPAddresseServer vagy FQDN CDCAserver/account/signin?ReturnUrl=%2F

  CDCA_Image01

 2. Válassza ki a [System/Rendszer][Connection Settings/Csatlakozási beállítások] lehetőséget

  CDCA_Image02

  Futtassa le a kommunikációs tesztet

  Ha nem rendelkezik proxykiszolgálóval:

  CDCA_Image03

  Ha rendelkezik proxykiszolgálóval:

  CDCA_Image04

 3. Ha a kommunikációs teszt sikeres volt, akkor nincs szükség további intézkedésre

  CDCA_Image05

 4. Ha a kommunikációs teszt sikertelen, ellenőrizze a hálózati kiszolgálón, hogy a DNS-átjáró konfigurációja megfelelő-e, vagy hogy a tűzfal konfigurációja el tudja-e érni a következő URL-címet: b01.ugwdevice.net

  Ellenőrizze a proxybeállításokat is (ha használatban van), hogy a proxykonfiguráció, a port száma és a hitelesítési beállítások biztosan megfelelőek legyenek.

  CDCA_Image06

  Végezze el újra a kommunikációs tesztet, és ellenőrizze az eredményt

Ha ezek a lépések nem oldották meg a problémát, lépjen kapcsolatba velünk

SMTP-verzió

 1. Jelentkezzen be a CDCA-ban a böngészőn (Chrome – Edge – Firefox) keresztül rendszergazdaként

  https://FQDNofCDCAserver/account/signin?ReturnUrl=%2F

  CDCA_Image01

 2. Válassza ki a [System/Rendszer][Connection Settings/Csatlakozási beállítások] lehetőséget

  CDCA_Image02

 3. Kattintson a [Send Test email/Próba e-mail küldése] gombra

  CDCA_Image08

 4. Ha a kommunikációs teszt sikeres volt, akkor nincs szükség beavatkozásra

  CDCA_Image05

 5. Ha a kommunikációs teszt sikertelen, ellenőrizze az SMTP-konfigurációt, hogy az megfelelő-e

  CDCA_Image06

  Végezze el újra a kommunikációs tesztet, és ellenőrizze az eredményt

Ha ezek a lépések nem oldották meg a problémát, lépjen kapcsolatba velünk


Az IWMC-RDS nem kommunikál az eszközökkel (a kiszolgáló- és eszközadminisztrátor számára)

A kapcsolat állapotának ellenőrzése

 1. Csatlakozzon a Console iWMC-hez rendszergazdaként a böngészőben.

  http://IPAddressesServer or FQDNofiWEMCserver/iWMC/Login/BasicLogin.aspx?ReturnUrl=%2fiwmc%2fDefault.aspx

  IWMC_RDS_image1

 2. Válassza az [e-Maintenance (HTTP or SMTP)/e-Maintenance (HTTP vagy SMTP)] lehetőséget
 3. Válassza ki a [Device Management (Service Representative Only)/Eszközkezelés (csak szervizképviselet)] elemet
 4. Válassza ki a [Monitored Device Management (Service Representative Only)/Felügyelt eszközkezelés (csak szervizképviselet)] elemet
 5. Ellenőrizze az eszköz állapotát.
 6. Válassza ki a kommunikációs hibát jelző eszközöket.

  IWMC_RDS_image002

 7. Ellenőrizze, hogy az IP-címek megfelelőek-e, és hogy az eszközök rendelkezésre állnak-e (be vannak-e kapcsolva)

  IWMC_RDS_image2

 8. Ha az IP-címek nem megfelelőek, válassza ki az eszköz(öke)t és az [Edit/Szerkesztés]lehetőséget. Ha az eszköz ki van kapcsolva, kapcsolja be újra.

  IWMC_RDS_image3

 9. Cserélje le az IP-címeket az új(ak)ra, majd nyomja meg az [Update/Frissítés] gombot, és futtassa le a [Communication test/Kommunikációs teszt] műveletet az eszköz(ök)ön

  IWMC_RDS_image4

  IWMC_RDS_image5

Ha ezek a lépések nem oldották meg a problémát, kövesse a megfelelő alábbi lépéseket

Új eszköz(ök) hozzáadása

 1. Válassza a [Device/Eszköz] és a [Discovery/Felderítés] lehetőséget a menü tetején.

  IWMC_RDS_image6

 2. Válassza a [Discovery/Felderítés][Quick Discovery/Gyors felderítés] lehetőséget

  IWMC_RDS_image7

 3. Válassza ki az [SNMPv1 – Specified IP address discovery/SNMPv1 – Megadott IP-cím felderítése] lehetőséget

  IWMC_RDS_image8

 4. Adja meg az IP-címet, és kattintson a [Discover/Felderítés] gombra

  IWMC_RDS_image9

  IWMC_RDS_image10

  (Ellenőrizze az eszközlistában, hogy az eszköz elérhető-e)

 5. Kattintson a [Create Task to Discover Devices/Feladat létrehozása az eszközök felfedezéséhez] gombra. Válassza ki a protokollt, majd kattintson a [Next/Tovább]gombra

  IWMC_RDS_image11

 6. Adja meg az IP-címet, az IP-tartományt vagy válassza az Add from File (.txt)/Hozzáadás fájlból (.txt) lehetőséget

  IWMC_RDS_image12

 7. Kattintson a [Next/Tovább] gombra

  IWMC_RDS_image13

 8. Hozza létre a feladat nevét, és válassza ki az [Execute now/végrehajtás most] lehetőséget
 9. IWMC_RDS_image14

 10. Kattintson a [Regisztrálás] lehetőségre
 11. IWMC_RDS_image15

  IWMC_RDS_image16

  (Ellenőrizze az eszközlistában, hogy az eszköz(ök) elérhető(k)-e)

Ha ezek a lépések nem oldották meg a problémát, lépjen kapcsolatba velünk

Új eszköz hozzáadása az eM Plug In (eM beépülő modul) részben

 1. Válassza az [e-Maintenance (HTTP or SMTP)/e-Maintenance (HTTP vagy SMTP)] lehetőséget
 2. Kattintson az [Add Devices (Service Representative Only)/Eszközök hozzáadása (csak szervizképviselet)] elemre
 3. Regisztrálja az új eszközt IP-címmel és sorozatszámmal.
 4. Kattintson az [Add/Hozzáadás] elemre

  IWMC_RDS_image17

Ha ezek a lépések nem oldották meg a problémát, lépjen kapcsolatba velünk

Hozzáadás az eszközlistából

 1. Válassza az [e-Maintenance (HTTP or SMTP)/e-Maintenance (HTTP vagy SMTP)] lehetőséget
 2. Kattintson az [Add Devices (Service Representative Only)/Eszközök hozzáadása (csak szervizképviselet)] elemre
 3. Válassza ki az [Add from Device List/Hozzáadás az eszközlistából] lehetőséget

  IWMC_RDS_image18

 4. Válassza ki a talált eszköz(öke)t (az eszközlistából)

  IWMC_RDS_image19

 5. Válassza ki az [Add to Target Devices/Hozzáadás a céleszközökhöz] lehetőséget, majd kattintson az [Add/Hozzáadás] gombra

  IWMC_RDS_image20

 6. Válassza ki újra az eszköz(öke)t, és kattintson az [Add/Hozzáadás] gombra, majd ellenőrizze a [Status/Állapot] értékét

  IWMC_RDS_IIMAGE

  IWMC_RDS_image21

 7. Frissítse az oldalt, és ellenőrizze, hogy az állapot [Registered/Regisztrált]-e

  IWMC_RDS_image22

 8. Futtassa le a [Communication test/Kommunikációs teszt] műveletet az eszköz(ök)ön, majd válassza a [Refresh/Frissítés] opciót

  IWMC_RDS_image23

 9. Ellenőrizze, hogy a [Communication Test/Kommunikációs teszt] befejeződött-e

  IWMC_RDS_image24

  Ha az eszköz(ök) nem regisztrál(nak), vagy a kommunikációs teszt nem fejeződött be, ellenőrizze az eszközök hálózati állapotát

Ha ezek a lépések nem oldották meg a problémát, lépjen kapcsolatba velünk

Eszköz(ök) törlése

 1. Válassza az [e-Maintenance (HTTP or SMTP)/e-Maintenance (HTTP vagy SMTP)] lehetőséget
 2. Válassza ki a [Device Management (Service Representative Only)/Eszközkezelés (csak szervizképviselet)] elemet
 3. Válassza ki a [Monitored Device Management (Service Representative Only)/Felügyelt eszközkezelés (csak szervizképviselet)] elemet
 4. Válassza ki a törölni kívánt eszköz(öke)t.
 5. Kattintson a [Delete/Törlés] gombra

  IWMC_RDS_image25

 6. Válassza a [Device/Eszköz] lehetőséget a menü tetején.

  IWMC_RDS_image26

 7. Válassza ki a [List/Lista][Device List/Eszközlista] elemet

  IWMC_RDS_image0026

 8. Válassza ki a törölni kívánt eszköz(öke)t, és kattintson a [Delete/Törlés] gombra

  IWMC_RDS_image26

Ha ezek a lépések nem oldották meg a problémát, lépjen kapcsolatba velünk


Az IWMC-RDS nem tud kommunikálni az UGW-vel (a kiszolgáló-rendszergazda számára)

HTTPS-verzió

 1. Csatlakozzon a böngészővel az iWMC-n rendszergazdaként

  http://FQDNofiWMCserver/iWMC/Login/BasicLogin.aspx?ReturnUrl=%2fiwmc%2fDefault.aspx

  communicate_with_UGW_Image01

 2. Válassza ki az [e-Maintenance (HTTP)] lehetőséget

  communicate_with_UGW_Image02

 3. Válassza ki a [Configuration (Service Representative Only)/Konfiguráció (csak szervizképviselet)] elemet

  communicate_with_UGW_Image03

 4. Válassza ki az [RDS Settings (Service Representative Only)/RDS-beállítások (csak szervizképviselet)] lehetőséget

  communicate_with_UGW_Image04

 5. Futtassa le [Communication Test/Kommunikációs teszt] műveletet

  Proxy nélkül

  communicate_with_UGW_Image05

  Proxyval

  communicate_with_UGW_Image06

 6. Ha a kommunikáció tesztelése sikeres volt, nincs szükség további intézkedésre.

  communicate_with_UGW_Image07

 7. Válassza ki, majd kattintson az [Update Schedule Information/Ütemezési információk frissítése] gombra

  communicate_with_UGW_Image08

 8. Ha a kommunikációs teszt sikertelen, ellenőrizze a hálózati kiszolgálón, hogy a DNS-átjáró konfigurációja megfelelő-e, vagy hogy a tűzfal konfigurációja el tudja-e érni a következő URL-címet: b01.ugwdevice.net

  Proxybeállítások (ha vannak megadva): Ellenőrizze, hogy a proxykonfiguráció, a port száma és a hitelesítési beállítások biztosan megfelelőek legyenek.
  Végezze el újra a kommunikációs tesztet, és ellenőrizze az eredményt.

  communicate_with_UGW_Image09

Ha ezek a lépések nem oldották meg a problémát, lépjen kapcsolatba velünk

SMTP-verzió

 1. Csatlakozzon a böngészővel az iWMC-n rendszergazdaként

  http://FQDNof iWMCserver/iWMC/Login/BasicLogin.aspx?ReturnUrl=%2fiwmc%2fDefault.aspx

 2. Válassza ki az [e-Maintenance (SMTP)] lehetőséget

  communicate_with_UGW_Image10

 3. Válassza ki a [Configuration (Service Representative Only)/Konfiguráció (csak szervizképviselet)] elemet

  communicate_with_UGW_Image11

 4. Válassza ki a [Communication Settings (Service Representative Only)/Kommunikációs beállítások (csak szervizképviselet)] lehetőséget

  communicate_with_UGW_Image12

 5. Futtassa le [Communication Test/Kommunikációs teszt] műveletet

  communicate_with_UGW_Image13

 6. Ha a kommunikációs teszt sikeres volt, nincs szükség további intézkedésre.

  communicate_with_UGW_Image14

 7. Ha a kommunikációs teszt sikertelen, ellenőrizze az SMTP-konfigurációt a [Common Settings/Általános beállítások][Communications Settings/Kommunikációs beállítások] részben, és válassza a [Update/Frissítés] lehetőséget (lásd alább).

  communicate_with_UGW_Image09

  communicate_with_UGW_Image15

  communicate_with_UGW_Image16

  Ugyanebben a menüben próba e-mailt is küldhet

  communicate_with_UGW_Image17

 8. Végezze el a kommunikációs tesztet, és ellenőrizze az eredményt (lásd a 2. lépést)

  communicate_with_UGW_Image14

Ha ezek a lépések nem oldották meg a problémát, kövesse a megfelelő alábbi lépéseket


Feedback