CANON DIÁKOKNAK SZÓLÓ FEJLESZTŐ PROGRAM

2021-ES VERSENY

SZERVEZŐ ÉS RÉSZTVEVŐK

A szervező a Canon Europa N.V. 59 Bovenkerkerweg, 1185 XB („Szervező”);
1. Az Adatkezelő az Interpay Sales Promotions, IDA Business & Technology Park, Ring Road, Kilkenny, Írország.
2. Minden jelentkezőnek („Jelentkező”) a 18. életévét betöltöttnek kell lennie 2021. június 9-én, a 2020-2021-es tanévben megkezdett vagy befejezett oktatási programmal kell rendelkeznie, vagy ügynökségnél vagy magazinnál gyakornoki pozícióban kell lennie ugyanezen időszakban; az oktatási intézményhez való beiratkozás vagy ügynökségi/magazinnál betöltött gyakornoki pozíció bizonyítéka és/vagy a diákigazolvány másolata határozza meg a jogosultságot és a felvételt.
3. A Szervező és leányvállalatainak alkalmazottai és családtagjaik, a vállalat ügynökei, illetve a jelen Programban és a szponzori tevékenységben közvetlenül érintett személyek nem jelentkezhetnek.
4. A jelen, Canon diákoknak szóló digitális fejlesztő program versenyre („Verseny”) való jelentkezéssel minden Jelentkező magára nézve kötelező érvényűnek fogadta el a jelen feltételeket, kivéve, ha írásban másféle megállapodásra került sor.

MI AZ A CANON DIÁKOKNAK SZÓLÓ FEJLESZTŐ PROGRAM?

5.1 A Jelentkezők közül 250 részvételre jogosultat választunk ki, akik az alább felsorolt országok valamelyikének lakosai, vagy valamely helyi Canon szervezet ajánlja őket: 


• Albánia 
• Algéria
• Angola
• Örményország
• Ausztria
• Azerbajdzsán
• Bahrein
• Fehéroroszország
• Belgium
• Benin
• Bosznia - Hercegovina
• Botswana
• Bulgária
• Burkina Faso
• Burundi
• Kamerun
• Zöld-foki Köztársaság
• Közép-Afrikai Köztársaság
• Csád
• Comore-szigetek
• Horvátország
• Ciprus
• Cseh Köztársaság
• Kongói Demokratikus Köztársaság
• Dánia
• Dzsibuti
• Egyiptom
• Egyenlítői-Guinea 
• Eritrea
• Észtország
• Etiópia
• Finnország
• Franciaország
• Gabon
• Grúzia
• Németország
• Ghána
• Görögország
• Guinea
• Bissau-Guinea
• Magyarország
• Magyarország
• Irán
• Irak
• Írország
• Izrael
• Olaszország
• Elefántcsontpart
• Jordánia
• Kazahsztán
• Kenya
• Szaúd-Arábia
• Koszovó
• Kuvait
• Kirgizisztán
• Lettország
• Libanon
• Lesotho
• Libéria 
• Líbia
• Litvánia
• Luxemburg
• Madagaszkár
• Malawi
• Mali
• Málta
• Mauritánia 
• Mauritius
• Mayotte
• Moldova 
• Montenegró 
• Marokkó
• Mozambik
• Namíbia
• Hollandia
• Niger 
• Nigéria
• Észak-Makedónia
• Norvégia
• Omán
• Lengyelország
• Portugália
• Katar
• Kongói Köztársaság
• Reunion
• Románia
• Oroszország
• Ruanda
• Szent Ilona
• Sao Tomé és Príncipe
• Szaúd-Arábia
• Szenegál
• Szerbia
• Seychelle-szigetek
• Sierra Leone
• Szlovákia
• Szlovénia
• Szomália
• Dél-Afrika
• Dél-Szudán
• Spanyolország
• Szudán
• Szváziföld
• Svédország
• Svájc
• Szíria
• Tádzsikisztán
• Tanzánia 
• Gambia 
• Togo
• Tunézia
• Törökország
• Türkmenisztán 
• Uganda
• Ukrajna
• Egyesült Arab Emírségek
• Egyesült Királyság
• Üzbegisztán
• Nyugat-Szahara
• Jemen
• Zambia
• Zimbabwe

5.2 A szemlézést követően a kiválasztottak „Résztvevővé” válnak, és a 250 diák felvételre kerül a Canon diákoknak szóló digitális fejlesztő programba („Program”). Az egyéni felkészülési prezentációs portfóliószemlékre ágazati professzionális szakemberekkel a távolból kerül sor júliusban és augusztusban. 2021. szeptember 1. és 4. között, digitális online környezetben a Részvevők főbb tevékenységei többek között az alábbiak lesznek:
• Dedikált órák, prezentációk és szemináriumok
• Csoportos portfóliószemlék ágazat professzionális szakemberekkel (fotósok, fényképszerkesztők, kurátorok, újságírók)
• Kapcsolatépítési lehetőségek a képkészítési és média ágazattal a Canon segítségével

5.3 A kezdeményezés hivatalos és egyedüli nyelve az angol, nem bocsátunk rendelkezésre fordítási szolgáltatásokat, a Résztvevőknek megfelelő angol nyelvtudásra van szükségük, hogy ki tudják használni a Program előnyeit, valamint rendelkezniük kell a szükséges eszközökkel és megfelelő készségekkel a digitális online környezetben rendezett eseményeken való részvételhez. 

5.4 Minden Résztvevő bemutatásra kerül az adott helyi országos Canon szervezetnél.

A RÉSZVÉTEL MÓDJA

6. A részvétel ingyenes. Ahhoz, hogy esélyük legyen a nyerésre és a Programban való részvételre történő kiválasztásra a Jelentkezőknek a portfólióikat URL-címen (canon-europe.com/student) keresztül kell benyújtaniuk 2021. április 1. és 2021. június 9. között. A Jelentkezőknek legfeljebb kettő (2) történetet/projektet tartalmazó, egyenként legfeljebb húsz (20) megfelelően rögzített képet tartalmazó portfóliót kell benyújtaniuk.
7. A Jelentkezők a portfólió mellett további dokumentációt (PDF) nyújtanak be a történetre/projektre vonatkozóan, amelynek tartalmazni kell az alábbiakat:
• Önéletrajz;
• A Programban való részvételre vonatkozó motivációjukat bemutató levél;
• Ha megoldható, Tanár/Iskola/Ügynökség/Magazin által adott ajánlólevél;
• Diákigazolvány és/vagy Igazolás az Iskolától/Egyetemtől (vagy ügynökségi/magazinnál betöltött gyakornoki állásra vonatkozóan), amely igazolja, hogy a 2020-2021-es tanévre beiratkozott hallgató.

8. A hiányos, érvénytelen vagy nem megfelelő, vagy a 2021. június 9. 23:59 (GMT) záró időpont után beérkező jelentkezések nem vehetnek részt a Programban;
Csak a Résztvevőnek kiválasztott Jelentkezők esetében kérjük az alábbiak igazolását június 18 és legkésőbb 2021. június 30. között:
• A Programban való részvétel visszaigazolása;
• Útlevél és/vagy személyi igazolvány fénykép az életkoruk ellenőrzése céljából.

Amennyiben a Résztvevő nem igazolja vissza a részvételét és/vagy nem bocsátja rendelkezésre a kért dokumentációt 2021. június 30-ig, a Programra való jogosultság érvényét veszti.

JELENTKEZÉSI KÖVETELMÉNYEK

9. Minden képnek eredetinek kell lennie, és a Jelentkezőnek kell készítenie azokat.

10. A Jelentkezők által beküldött fényképek/jelentkezések nem tartalmazhatják az alábbiakat:

i. bármi, ami bármilyen módon törvénytelennek vélhető vagy bármely harmadik fél jogait sértheti;

11. A Jelentkező hozzájárul ahhoz is, hogy a Szervező kapcsolatba léphessen vele a Verseny lebonyolításának céljából vagy abban az esetben, ha a Szervező a Versenybe beküldött kép(ek) bármely más felhasználását kívánja megvitatni.

12. A Szervező fenntartja a jogot, hogy kizárja a hiányos, az olvashatatlan vagy olyan pályázatokat, melyek a fenti követelményeknek egyéb tekintetben nem felelnek meg.

GARANCIÁK

13. A jelentkezése beküldésével a Jelentkező garantálja, hogy: 
1. A Jelentkező a fényképek kizárólagos szerzője; 
2. A Jelentkező rendelkezik a fényképek tulajdonjogával; 
14. A Szervező garantálja, hogy:
1. A jelen Részvételi feltételek szerint biztosított jogok keretén belül jár el.
2. Előfordulhat, hogy a Szervező az Ön nevét és kiválasztott képeket a Canon, a Diákoknak szóló digitális fejlesztő program és egyéb Canon oktatási kezdeményezések hirdetésére, promóciójára és publikálására használja fel, minden további kompenzáció nélkül. Ilyen esetben a Szervező kapcsolatba lép a Résztvevővel, hogy a Résztvevő engedélyét kérje a 11. pont szerint. Az ilyen engedélyt nem lehet észszerű ok nélkül visszatartani.

KIVÁLASZTÁS

15. A 2021. június 9-i záró dátumot követően egy Canon alkalmazottakból és/vagy egyéb ágazati szakemberekből álló zsűri kiválasztja az összes jelentkezés közül a Résztvevőket, akik bekerülnek a 2021-es Canon diákoknak szóló digitális fejlesztő programba. A pályázatok az alábbiak alapján kerülnek elbírálásra: a portfólió(k) dokumentációs és narrációs készségei, hitelesség, történet, önéletrajz, motivációs nyilatkozat, bemutatkozás és a portfólió általános minősége.

16. A sikeres pályázatok jogosult résztvevőinek kiválasztására és értesítésére a szemlézés eredményéről 2021. június 30-ig kerül sor.

DÍJ

17. A kiválasztott diákok, a Résztvevők részt vesznek a Canon diákoknak szóló digitális fejlesztő programban, és lehetőségük lesz, hogy speciális tanórákon vegyenek részt, szemléztessék a portfóliójukat, valamint kapcsolatba lépjenek ágazati professzionális szakemberekkel – mindezt digitális online formában („Díj”).

18. A Szervező fenntartja a jogot a Résztvevők nevének, városának és megyéjének közzétételére, továbbá arra, hogy a Program vége után közzétegye a nyereményátadó prezentációt. Amennyiben a Résztvevő nem szeretné, ha közzétennének ilyen adatokat, arról tájékoztatnia kell a Szervezőt a programba való felvételről kapott értesítéskor.

19. A Nyeremény nem átruházható, és a felajánlott nyeremény semmilyen módon nem váltható át készpénzre. Ha a felkínált Nyeremény Vis Maior miatt nem elérhető, a Szervező fenntartja a jogot a Program módosítására.

20. A Szervező szegi meg ezen részvételi feltételeket, és nem tartozik felelősséggel a végrehajtás késedelméért vagy a végrehajtás elmaradásáért, a jelen részvételi feltételek szerinti bármely kötelezettségéért, ha az ilyen késedelem vagy mulasztás a Szervező észszerű befolyásán túlmutató eseményekből, körülményekből vagy okokból fakad, ide értve, de nem kizárólagosan a tűzesetet, áradásokat, járvány miatti embargókat, háborút, háborús cselekményeket (függetlenül attól, hogy van-e hadüzenet vagy sem), terrorista cselekményeket, felkeléseket, lázadásokat, civil megmozdulásokat, sztrájkokat, munkáskizárásokat vagy egyéb munkajogi zavarokat, vis maior eseteket, valamint kormányzati hatóságok tetteit, mulasztásait vagy késedelmeit („Vis maior”).
21. A kiválasztást követően a kiválasztott résztvevő diákoknak szabaddá kell tenniük magukat, hogy részt tudjanak venni a 2021. szeptember 1. és szeptember 4. között megrendezendő 2021-es Canon diákoknak szóló digitális fejlesztő programon. 
22. A Szervező kizárólagosan és belátása szerint dönthet úgy, hogy egy másik Jelentkezőnek adja a visszautasított vagy vissza nem igazolt részvételi helyet.

SZEMÉLYES ADATOK

23. A Canon Europa N.V. (59 Bovenkerkerweg, 1185 XB) minősül adatkezelőnek a Jelentkezők által rendelkezésre bocsátott bármely személyes adat vonatkozásában. A megadott személyes adatokat biztonságosan tároljuk, és biztonságos kiszolgálóra továbbíthatjuk az EGT területén kívülre.
24. A Jelentkezőktől begyűjtött személyes adatokra a Canon fogyasztói adatvédelmi szabályzata vonatkozik https://myid.canon/canonid/#/policy?ui_language=hu-HU.

FELELŐSSÉG KIZÁRÁSA

25. A Szervező fenntartja a jogot, hogy elutasítsa bármelyik pályázat érvényességét vagy visszakövetelje a Nyeremény teljes értékét, ha úgy véli, hogy a Verseny feltételeit megszegték vagy figyelmen kívül hagyták.

26. A Szervező nem tehető felelőssé semmilyen jellegű, bármilyen okból bekövetkező, valamely résztvevő által a jelen verseny során elszenvedett veszteségért, kárért vagy sérülésért. A jelen részvételi szabályok egyetlen rendelkezése sem tekinthető azonban a Szervező felelőssége kizárásának vagy korlátozásának olyan személyi sérüléssel vagy halálesettel kapcsolatban, amely bizonyíthatóan a Szervező alkalmazottjainak vagy alvállalkozóinak gondatlanságából fakadt.

27. A versenyre bármilyen módon vonatkozó szabályok értelmezésével vagy alkalmazásával kapcsolatos viták esetén a Szervező igazgatóságának döntése végleges, fellebbezésnek helye nincs.
28. A Résztvevőnek a Programban való részvételével kapcsolatosan felmerülő, az adott Résztvevő felé a helyi kormányzat által kivetett bármely adót vagy illetéket a Szervező (vagy annak helyi leányvállalata, az adott eset szerint) megtéríti.

JOGHATÓSÁG

29. A jelen Feltételeknek, illetve minden belőlük fakadó vagy velük kapcsolatos vitában Hollandia törvényei az irányadók, és az amszterdami bíróságok rendelkeznek nem kizárólagos joghatósággal.

I. verzió, frissítve: [2021. március 8.]

A következő is érdekelhet

Tudj meg többet a különböző készletekről és eszközökről, amelyek segítenek abban, hogy diákból profivá válj.