Canon DR-G2 lapolvasó-sorozat promóció

A Canon Europa N.V. Általános szerződési feltételek

 1. PROMÓCIÓS TERMÉKEK, PROMÓCIÓS IDŐSZAK, RÉSZTVEVŐK ÉS PROMÓCIÓS TERÜLETEK

  1.1. Ez a promóció kizárólag az ezen az oldalon felsorolt jogosult termékek (a „Promóciós termékek”) bármelyikének megvásárlására vonatkozik a Promóciós területeken (lásd alább) 2019. október 15. és 2020. március 31.között, a kezdő- és a zárónapot is beleszámítva (a „Promóciós időszak”).

  1.2. Feltétel a résztvevőkre (mind „Résztvevő”) nézve a betöltött 18. életév, valamint az Európai Gazdasági Térség vagy Svájc (EGT) területén lévő lakhely (a „Promóciós területek”).

  1.3. Minden résztvevő magára nézve kötelező érvényűnek fogadta el a jelen feltételeket (a következőkben „Feltételek”).

  1.4. Minden Promóciós terméknek új és eredeti Canon terméknek kell lennie.  Használt, felújított vagy újszerű termékek, illetve a Canon csoport vállalatainak szellemi tulajdonjogait valamilyen módon hamisító vagy megszegő termékek (a teljesség igénye nélkül például párhuzamos vagy „szürke” termékek) megvásárlása nem jogosít a promócióban való részvételre.

  1.5. A promóciós terméket: (i) a résztvevőnek birtokolnia kell az igénylés napján (a 2.1 pont szerint): (ii) bejegyzett címmel kell rendelkeznie a Promóciós területen: (iii) ahol lehetséges, a Canon csoport vállalatainak vagy az EGT terület felhatalmazott forgalmazóinak kell kiszállítania a viszonteladók számára: (iv) a terméket a Canon csoport vállalataitól, a Promóciós terület egyik viszonteladójától, vagy a Promóciós területhez tartozó domainnel rendelkező internetes áruházból, vagy a Promóciós területen található, regisztrált címről kell megvenni.

 2. A RÉSZVÉTEL MÓDJA

  2.1. A promócióban való részvételhez a Résztvevőnek egy Promóciós terméket kell vásárolnia a Promóciós területen a Promóciós időszak során, illetve a Promóciós terméket új termékként, vagy egy meglévő/aktuális A3-as lapolvasót lecserélendő kell megvásárolnia ÉS érvényes igénylést kell benyújtania online a vonatkozó adásvételre vonatkozóan („Igénylés”) 2019. október 15. 00:00 és 2020. április 30. éjfél között (az „Igénylési időszak”).

  2.2. Ha a Résztvevő új eszközként vagy termékként vásárolt egy Promóciós terméket, a Résztvevő köteles igénylést benyújtani jelen Feltételek 3.1. pontja alapján („ÚJ termékigénylés”).

  2.3. Ha a Résztvevő olyan Promóciós terméket vásárolt, amely egy meglévő/aktuális A3-as lapolvasó lecserélésére szolgál, a Résztvevő köteles igénylést benyújtani jelen Feltételek 3.2. pontja alapján („Cseretermék-igénylés”).

  2.4. Az igényléseket az online elérhető, vonatkozó Igénylőlap hiánytalan és helyes kitöltésével (beleértve az érvényes EGT-sorozatszám megadását) lehet benyújtani. Minden résztvevőnek be kell szkennelni, fel kell tölteni és csatolni kell az Igénylőlaphoz a vásárlási nyugtát vagy internetes vásárlás esetén a rendelésről kapott visszaigazolást („Vásárlási igazolás”).

  2.5. Amennyiben a résztvevő Cseretermék-igénylést nyújt be, a Vásárlási igazolás mellett biztosítani kell a lecserélendő lapolvasó adatait is, vagyis a sorozatszámot, a márkát, a típust, valamint a lecserélendő termék sorozatszámáról készített képet.

  2.6. Az Igénylés benyújtását követően a Résztvevők e-mailben megerősítést kapnak az Igénylésük megérkezéséről.  Amennyiben egy Résztvevő nem kap e-mailes megerősítést az Igénylés benyújtásától számított 24 órán belül, vagy a Résztvevő nem rendelkezik számítógép-hozzáféréssel, fel kell hívnia a Canon regisztrációs vonalát a következő számon: [insert].

  2.7. A promóciós termékek a készlet erejéig érhetők el.  A Canon nem vonható felelősségre, ha a promóciós időszak alatt a viszonteladó a promóciós termékekre vonatkozó megrendeléseket nem teljesíti.

  2.8. A Canon nem dolgozza fel azokat az Igényléseket, amelyeket az Igénylési időszak lezárása után kap meg.

  2.9. A Canon nem dolgozza fel azokat az Igényléseket, amelyek véleménye szerint hiányosak vagy olvashatatlanok, továbbá a Canon nem vállal felelősséget a késve vagy sikertelenül benyújtott Igénylésekért.

  2.10. A készletek szintjeinek függvényében a Résztvevők korlátlan mennyiségű Igénylést nyújthatnak be, feltéve, hogy minden megvásárolt Promóciós termékhez tartozik egy Igénylés.

  2.11. Ez a promóció nem vonható össze más promócióval.

 3. IGÉNYLÉSEK

  3.1. Ha egy Résztvevő Új termékigénylést nyújt be, akkor a Résztvevő egy Canon 201-es síkágyas lapolvasót kap („Lapolvasó”).

  3.2. Amennyiben egy Résztvevő Cseretermék-igénylést nyújt be, a Résztvevő egy Lapolvasót ÉS a webhelyünkön a Promóciós termékek vásárlására vonatkozó feltüntetett értéknek megfelelő pénzvisszafizetést kap.

         Lapolvasó

  3.3. A vonatkozó ÚJ termékigénylés vagy Cseretermék-igénylés (az esettől függően) megérkezését és megerősítését követően a Canon intézkedik a Lapolvasó a Résztvevő által az Igénylőlapon feltüntetett címre történő kiszállításáról.

        Visszatérítés

  3.4. A vonatkozó Cseretermék-igénylés beérkezését és jóváhagyását követően a Canon gondoskodik a pénzösszeg átutalásáról a Résztvevő bankszámlájára.  Egyéb jellegű megoldás és készpénzes vagy csekkes kifizetés nem lehetséges.

  3.5. A Canon igyekszik a hiánytalan és érvényes Cseretermék-igénylés beérkezését követő 28 napon belül átutalni az összeget.

  3.6. Minden egyes érvényes Cseretermék-igénylés kapcsán csak egy átutalás indítható.

  3.7. Ha Ön az országában áfaalany, és pénzvisszatérítést kap, az csökkentheti a vásárlás nettó értékét, és a visszaigényelhető áfa összegét is ennek megfelelően kell módosítani.

 4. A PROMÓCIÓ SZERVEZŐJE

  A promóció szervezője a Canon Europa N.V. vállalat, 59–61 Bovenkerkerweg, 59 1185 XB, Amstelveen, Hollandia.

 5. A FELELŐSSÉG KIZÁRÁSA

  5.1. A Canon semmilyen körülmények között sem tartozik felelősséggel semmilyen természetű veszteségért, kárért vagy sérülésért, amelyet bármely Részvevő ezzel a promócióval kapcsolatban bejelent. A jelen használati feltételekben semmi sem tekinthető azonban a Canon felelőssége kizárásának vagy korlátozásának olyan személyi sérüléssel vagy halálesettel kapcsolatban, amely bizonyíthatóan a Canon alkalmazottjainak vagy ügynökeinek gondatlanságából fakadt.

  5.2. A Canon fenntartja a jogot, hogy bármikor érvénytelenítse, kiegészítse és/vagy módosítsa ezt a promóciót anélkül, hogy ezért bármilyen felelősséget kellene vállalnia.

  5.3. A Canon fenntartja a jogot arra, hogy ellenőrizze, hogy az Igénylések eleget tesznek-e a jelen feltételeknek, és hogy ezzel kapcsolatban kiegészítő információkat és támogató dokumentumokat kérjen.  A Canon fenntartja a jogot arra, hogy a promócióból Igényléseket és/vagy Résztvevőket zárjon ki, ha úgy véli, hogy a promócióval bármilyen módon visszaélnek.  A Canon promócióval kapcsolatos döntései véglegesek, és velük kapcsolatban fellebbezésnek helye nincs.

 6. ADATVÉDELEM

  6.1. . A Canon Europa N.V. (59 Bovenkerkerweg, 1185 XB) minősül adatkezelőnek a résztvevők által rendelkezésre bocsátott bármely személyes adat vonatkozásában. Az elküldött személyes adatokat az Interpay Sales Promotions Ltd vállalat (IDA Business & Technology Park, Ring Road, Kilkenny, Írország) dolgozza fel a Promóció adminisztrációs céljából. A megadott személyes adatokat biztonságosan tároljuk, és biztonságos kiszolgálóra továbbíthatjuk az EGT területén kívülre.

  6.2. . A Résztvevők személyes adatait a Canon üzleti és fogyasztói adatvédelmi nyilatkozatainak megfelelően kezeljük, amelyet a következő weboldalon tekinthet meg: https://www.canon.hu/privacy-policy/

 7. LAW AND JURISDICTION

  These Terms and any disputes arising out of or in connection with them shall be governed by and construed in accordance with the laws of the Netherlands and will be subject to the non-exclusive jurisdiction of the Dutch courts.