CANON EUROPA N.V. KEDVEZMÉNYES OBJEKTÍV AJÁNLAT ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

1. A PROMÓCIÓ SZERVEZŐJE

A promóció szervezője a hollandiai Bovenkerkerweg 59, 1185 XB, Amstelveen címen bejegyzett Canon Europa N.V. (a továbbiakban: „Canon”).

2. AZ AJÁNLAT

2.1. Résztvevők

2.1.1 Minden résztvevőnek legalább 18 évesnek kell lennie.

A viszonteladók és forgalmazók nem vehetnek részt a promócióban, és számukra a részvétel az ügyfeleik képviseletében sem megengedett.

2.1.2 Minden résztvevőnek el kell fogadnia és be kell tartania az itt leírt Általános szerződési feltételeket.

2.2. Az Ajánlatban szereplő termékek, a lefedett terület és az ajánlati időszakok

2.2.1 A Canon hozzáadhatja és eltávolíthatja termékeit az Ajánlati listáról. A promócióban részt vevő termékekkel kapcsolatos információkért tekintse meg az Ajánlat oldalát.

2.2.2 Az ajánlat 2021.03.31-ig érvényes. A termékek vásárlási időszaka 90 nap, azonban egyes termékek esetében a meghatározott vásárlási időszak eltérő lehet. Részletes információkért tekintsd meg az Ajánlat oldalt. A vásárlási időszak a fényképezőgép megvásárlásakor kezdődik. A kezdődátum a vásárlási bizonylaton szereplő eredeti dátum.

2.2.3 Az Ajánlatban szereplő termékeket Andorra, Belgium, a Cseh Köztársaság, Dánia, Hollandia, Franciaország, Finnország, Magyarország, Olaszország, Norvégia, Lengyelország, Portugália, Írország, Szlovákia, Spanyolország, Svédország, az Egyesült Királyság, Liechtenstein, Észtország, Lettország, Litvánia, Luxemburg vagy Monaco területén található kereskedőtől, illetve a fenti országokban bejegyzett domainnel vagy székhellyel rendelkező internetes áruháztól (a továbbiakban: „Ajánlati területek”) kell megvásárolni.

2.2.4.1 Az a résztvevő, aki 2021. március .31-ig, EGY darab fényképezőgépet vásárol, csak EGY darab EF-objektív vásárlására érvényesítheti a pénzvisszatérítést.

2.2.4.2 Az a résztvevő, aki 2021. március 31-ig, EGY darab fényképezőgépet vásárol, legfeljebb HÁROM darab RF-objektív vásárlására érvényesítheti a pénzvisszatérítést.

Az Ajánlat csak egy (1) kiegészítő objektív visszatérítési promóciójával együtt érvényes.

Az Ajánlatot nem veheti igénybe, ha:

(i) olyan termékekre igényli, amelyek már egy csomag részét képezik;

(ii) az egyik promóciós termékre vonatkozó dupla pénzvisszafizetéssel együtt igényli. (A dupla pénzvisszatérítés egy olyan promóció, amelynek keretében egyes termékekre dupla pénzvisszafizetés érvényes a promócióban szereplő többi termékkel szemben);

(iii) Ön 2021. január 29. előtt vásárolta meg az objektívet a Canon online áruházából. Ha azonban a fényképezőgépet a Canon online áruházában bármikor megvásárolja, az objektívet viszont hivatalos viszonteladótól vásárolja meg, igényelheti a pénzvisszafizetést;

(iv) Ön a Canon alkalmazottja, és alkalmazotti kedvezményét használja fel a Canon online áruházában.

2.2.5 Az Ajánlatban szereplő összes terméknek új és eredeti Canon terméknek kell lennie. Használt, felújított vagy újszerű termékek, illetve a Canon csoport vállalatainak szellemi tulajdonjogait valamilyen módon hamisító vagy megszegő termékek megvásárlása nem jogosít az ajánlatban való részvételre.

2.2.6 Az Ajánlatban szereplő termékek mindegyikének az EGT területén és Svájcban, Lichtensteinben vagy az Egyesült Királyságban beszerzettnek, továbbá a Canon Europa N.V. vállalat vagy a Canon csoportba tartozó, az EGT területén, Svájcban, Lichtensteinben vagy az Egyesült Királyságban található vállalatok által értékesítettnek kell lennie. A későbbi csalódások elkerülése érdekében ezt mindig tisztázza a forgalmazóval. További részletekért és terméke jogosultságának ellenőrzéséért kattintson a következő hivatkozásra.

2.2.7. A (nem meghibásodás miatt) az értékesítőhöz visszajuttatott Ajánlati termékek nem vehetnek részt a promócióban, és az ilyen termékekkel kapcsolatban regisztráló Résztvevők sem jogosultak a részvételre. Ha a Canonnak bármilyen ilyen jellegű visszaélés a tudomására jut, akkor a saját belátása szerint jogi lépéseket tehet az ebben részt vevőkkel szemben.

3. A részvétel módja

3.1 A promócióban való részvételhez a résztvevőnek Ajánlati termékeket kell vásárolnia, ÉS érvényes online regisztrációt kell benyújtania. A regisztrációt legkésőbb a vásárlási időszak végét követő 30 napon belül be kell nyújtani.

3.2 A regisztráció menete a következő:

(i) Töltsön ki helyesen egy online regisztrációs nyomtatványt (megadva többek között a termék(ek) érvényes sorozatszámát). *Ha segítségre van szükséges a sorozatszám megtalálásához, kattintson ide.

(ii) Szkennelje be, töltse fel és csatolja az online igényléshez a vásárlási nyugtát vagy internetes vásárlás esetén a rendelésről kapott (az áfás árat is feltüntető) visszaigazolást.

(iii) A rendszer ezután e-mailben értesíti a résztvevőket, hogy az igénylés sikeresen beérkezett. Ha a Résztvevő a regisztrációját követő 24 órán belül nem kap megerősítő e-mailt, vagy nincs számítógépes hozzáférése, akkor fel kell hívnia regisztrációs vonalunkat a +353 16 990 990-es telefonszámon.

3.3 A regisztráció beérkezését és jóváhagyását követően a Canon gondoskodik a 2.2.1 pontban meghatározott visszafizetendő pénzösszeg átutalásáról a Résztvevő bankszámlájára. Egyéb jellegű megoldás és készpénzes vagy csekkes kifizetés nem lehetséges.

3.4 A Canon igyekszik a hiánytalan és érvényes regisztráció beérkezését követő 28 napon belül átutalni az összeget.

3.5 Ha a Résztvevő nem választ a regisztrációs űrlapon feltüntetett pénznemek közül, a Canon saját kizárólagos belátása alapján dönthet a fizetés pénzneméről.

3.6 A Canon nem dolgozza fel a hiányos vagy olvashatatlan regisztrációkat. A Canon nem vállal felelősséget az olyan igénylésekért, amelyeket késve vagy egyáltalán nem kapott meg.

3.7 Minden egyes érvényes regisztráció kapcsán csak egy átutalás indítható.

3.8 Ha Ön áfaalany, és pénzvisszafizetést kap, az csökkentheti a vásárlás nettó értékét, és ennek megfelelően kell módosítania a visszaigényelhető áfa összegét is.

4. A FELELŐSSÉG KIZÁRÁSA

4.1. A Canon semmilyen körülmények között sem tartozik felelősséggel semmilyen természetű veszteségért, kárért vagy sérülésért, amelyet bármely Részvevő ezzel az Ajánlattal kapcsolatban bejelent. A jelen Általános szerződési feltételekben semmi sem tekinthető azonban a Canon felelőssége kizárásának vagy korlátozásának olyan személyi sérüléssel vagy halálesettel kapcsolatban, amely bizonyíthatóan a Canon alkalmazottjainak vagy ügynökeinek gondatlanságából fakadt.

4.2. A Canon fenntartja a jogot, hogy ezt az Ajánlatot bármikor érvénytelenítse, kiegészítse és/vagy módosítsa anélkül, hogy ezért bármilyen felelősséget kellene vállalnia, de mindig törekedni fog arra, hogy ennek a Résztvevőre gyakorolt hatását a lehető legkisebb mértékűvé tegye, hogy ezzel elkerülje a szükségtelen kellemetlenségeket.

4.3. A Canon fenntartja a jogot arra, hogy ellenőrizze, hogy az igénylések eleget tesznek-e a jelen feltételeknek, és hogy ezzel kapcsolatban kiegészítő információkat és támogató dokumentumokat kérjen. A Canon fenntartja a jogot arra, hogy a promócióból regisztrációkat és/vagy résztvevőket zárjon ki, ha úgy véli, hogy az Ajánlattal bármilyen módon visszaélnek.

A Canon Ajánlattal kapcsolatos döntései véglegesek, és velük kapcsolatban fellebbezésnek helye nincs.

5. ADATOK

5.1 A Canon Europa N.V. és az Egyesült Királyságban a 4093977 számon bejegyzett, 3 The Square, Stockley Park, Uxbridge UB11 1ET, United Kingdom székhelyű Canon Europe Limited a Résztvevők által a jelen promócióval kapcsolatban megadott személyes adatok kezelője a személyes adatok védelmével kapcsolatos vonatkozó törvényekkel és szabályozásokkal kapcsolatban. Minden személyes adat feldolgozását a Canon Europa N.V. és/vagy a Canon csoportba tartozó vállalatok fogják elvégezni, kizárólag a jelen promóció adminisztrációjának céljából, amely magában foglalja az adatoknak a promóció adminisztrációjával megbízott harmadik feleknek való és/vagy valamilyen marketing cél érdekében történő biztosítását. Ha egy Résztvevő nem szeretné, hogy a kapcsolattartási adatait marketingcélokra használják fel, vagy hogy a Canon azokon keresztül később hasonló promóciókkal kapcsolatban felvegye vele a kapcsolatot, akkor NE jelölje be a regisztrációs űrlapon azt a mezőt, amely ezt engedélyezi.

6. TÖRVÉNY ÉS JOGHATÓSÁG

Fogyasztóként az Ön lakóhelyének jogszabályai vonatkoznak a promócióinkra, Ön pedig jogosult lehet bírósági eljárást indítani a saját nyelvén és a saját helyi bíróságai előtt. A jogaival kapcsolatban a helyi fogyasztói érdekvédelmi szervezetek tudnak bővebb tájékoztatással szolgálni. A jelen Feltételek nem korlátoznak semmilyen törvényes jogot, amely egyébként alkalmazandó lenne.