CANON EUROPA N.V.
3 ÉVES KITERJESZTETT IZZÓGARANCIA
ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Promóció és a promóció szervezője

1.)A promóció szervezője a hollandiai Bovenkerkerweg 59, 1185 XB, Amstelveen címen bejegyzett Canon Europa N.V. (a továbbiakban: „Canon”).

2.) Az alábbiakban részletezett adott Canon termékekre („promóciós termékek”) vonatkozó 3 éves izzógarancia („promóciós izzógarancia”) a következőket tartalmazza:

a) Legfeljebb 3 hibás izzó újra történő ingyenes cseréje,

b) Az új izzó a résztvevő által megadott címre történő ingyenes kiszállítása,

c) A lecserélt izzó ingyenes újrafelhasználása.


Promóciós időszak

3.) A promóciós termékek csak a promóciós területen (meghatározását lásd alább) belül vásárolhatók meg a Canon hivatalos partnereitől 2015. december 15. és 2018. december 31. között. A vásárlás dátumát egy érvényes vásárlást igazoló dokumentummal kell igazolnod. A terméket a vásárlást követő 60 napon belül regisztrálni kell.


Promóciós terület

4.) A promóciós termékek csak a következő promóciós területeken vásárolhatók meg és regisztrálhatók: Andorra, Ausztria, Belgium, Cseh Köztársaság, Dánia, Egyesült Királyság, Észtország, Finnország, Franciaország, Hollandia, Írország, Izland, Lengyelország, Lettország, Litvánia, Magyarország, Németország, Norvégia, Olaszország, Portugália, Spanyolország, Svájc, Svédország és Szlovákia.


Promóciós termékek

5.) A promóciós izzógaranciára jogosult adott Canon termékek (a „promóciós termékek”) mind termékválasztékunk izzó alapú projektorai. A promóciós termékek aktuális listáját itt tekintheted meg.

6.) A promóciós termékeknek újnak és eredeti Canon terméknek kell lenniük, valamint a termékeket a viszonteladókhoz az Európai Gazdasági Térségben vagy Svájcban (EEA) székelő Canon csoport vállalatai szállították és értékesítették. A csalódások elkerülése végett ellenőrizd viszonteladóddal, hogy ezek a feltételek teljesülnek-e. Használt, felújított vagy újszerű termékek, illetve a Canon csoport vállalatainak szellemi tulajdonjogait valamilyen módon hamisító vagy megszegő termékek (a teljesség igénye nélkül például párhuzamos vagy „szürke” termékek) megvásárlása nem jogosít a promócióban való részvételre. Ha többet szeretnél megtudni a párhuzamos termékekről, kattints ide.

7.) A promócióban való részvételhez a promóciós termékeket a vásárlást követő 60 napon belül regisztrálni kell. A termék regisztrációjához küldd el igénylésedet az alábbi utasításoknak megfelelően.

8.) Ezt az ajánlatot csak végfelhasználók vehetik igénybe.

9.) Minden résztvevő magára nézve kötelező érvényűnek fogadta el a jelen feltételeket.


A termék regisztrációjának és a promóciós izzógarancia igénylésének módja

10.) Minden résztvevőnek legalább 18 évesnek kell lennie. A jelen promóció keretében terméked regisztrálásával és az igény benyújtásával elfogadod a jelen feltételeket. Ha nem múltál el 18 éves és/vagy nem akarod elfogadni a promóció feltételeit, ne igényeld a promóciós izzógaranciát.

11.) Termék regisztrálása

a) A promóciós izzógarancia igényléséhez előbb regisztrálnod kell a terméket. A termék regisztrálásához a termék megvásárlását követő hatvan napon belül megfelelően töltsd ki és nyújtsd be az online regisztrációs űrlapot, amellyel regisztrálhatod termékedet (a termék sorozatszámát is meg kell adnod*). A termék megvásárlását követő 60 napon túl beérkező regisztrációkat a Canon nem fogadja el. Az online regisztrációs űrlaphoz minden résztvevőnek csatolnia kell a vásárlást igazoló dokumentum beszkennelt és feltöltött változatát (pl. a számla másolatát vagy az online rendelést és fizetést megerősítő dokumentumot). Vedd figyelembe, hogy a csomag feladószelvénye nem tekinthető vásárlást igazoló dokumentumnak.

*Ha segítségre van szükséged a sorozatszám megtalálásához, kattints ide.

b) A termék regisztrációjának jóváhagyásáról a résztvevők egy megerősítő e-mailt fognak kapni, miszerint regisztrálási kérelmük elfogadásra, termékük pedig regisztrálásra került. Ha a regisztrációtól számított 8 munkanapon belül nem kap megerősítő e-mailt, hívja regisztrációs vonalunkat a +36 (0)61 235 5315-ös telefonszámon. Őrizd meg a megerősítő e-mail-t, mert a garanciális szolgáltatások igénybe vételekor felkérhetnek annak bemutatására.

12.) Promóciós izzógarancia igénylése

a) A promóciós termék sikeres regisztrációját követően a résztvevő megerősítő e-mailben kapja meg személyes belépési adatait az online rendszerre, amelyen keresztül a promóciósgarancia-igényléseit kezelheti. A promóciós izzógarancia igényléséhez a résztvevőnek az online rendszeren keresztül, személyes belépési adatait felhasználva kell kitöltenie és benyújtania az online igénylést.

b) A rendszer megerősítő e-mailben értesíti a résztvevőket, hogy az igénylés sikeresen beérkezett. Ha a regisztrációtól számított 8 munkanapon belül nem kapsz megerősítő e-mailt, hívd regisztrációs vonalunkat a +36 (0)61 235 5315-ös telefonszámon. Őrizd meg a megerősítő e-mail-t, mert a garanciális szolgáltatások igénybe vételekor felkérhetnek annak bemutatására. Az új izzót ingyenesen elküldjük a megadott címre.

c) A promóciós izzógarancia keretében a résztvevő ingyenes csereizzót igényelhet a régi helyett. A résztvevő promóciós termékenként a három év alatt akár 3 izzót is igényelhet.

13.) A Canon fenntartja a jogot, hogy elutasítson bármilyen hiányos, nem megfelelően beadott vagy igazolatlan termékregisztrálást vagy igényt.


Felelősség kizárása:

14.) A Canon semmilyen körülmények között sem tartozik felelősséggel semmilyen természetű veszteségért, kárért vagy sérülésért, amelyet bármely részvevő ezzel a promócióval kapcsolatban bejelent. A jelen használati feltételekben semmi sem tekinthető azonban a Canon felelőssége kizárásának vagy korlátozásának olyan személyi sérüléssel vagy halálesettel kapcsolatban, amely bizonyíthatóan a Canon alkalmazottjainak vagy ügynökeinek gondatlanságából fakadt.

15.) A Canon fenntartja a jogot arra, hogy ellenőrizze, a regisztrációk eleget tesznek-e a jelen feltételeknek, és hogy ezzel kapcsolatban kiegészítő információkat és támogató dokumentumokat kérjen. A Canon fenntartja a jogot arra, hogy a promócióból regisztrációkat és/vagy résztvevőket zárjon ki, ha úgy véli, hogy a promócióval bármilyen módon visszaélnek. A Canon promócióval kapcsolatos döntései véglegesek, és velük kapcsolatban fellebbezésnek helye nincs.

16.) A promóciós termékek a készlet erejéig érhetők el. A Canon nem vonható felelősségre, ha a promóciós időszak alatt a viszonteladó a promóciós termékekre vonatkozó megrendeléseket nem teljesíti.

17.) A Canon fenntartja a jogot, hogy ezt a promóciót bármikor érvénytelenítse, kiegészítse és/vagy módosítsa anélkül, hogy ezért bármilyen felelősséget kellene vállalnia, de mindig törekedni fog arra, hogy ennek a résztvevőre gyakorolt hatását a lehető legkisebb mértékűvé tegye, hogy ezzel elkerülje a szükségtelen kellemetlenségeket.


Személyes adatok védelme

18.) A Canon Europa N.V. és az Egyesült Királyságban a 4093977 számon bejegyzett, 3 The Square, Stockley Park, Uxbridge UB11 1ET, United Kingdom székhelyű Canon Europe Limited a résztvevők által a jelen promócióval kapcsolatban megadott személyes adatok kezelője a személyes adatok védelmével kapcsolatos vonatkozó törvényekkel és szabályozásokkal kapcsolatban. A személyes adatok feldolgozása és kezelése, végezze azt a Canon vagy bármelyik Canon által engedélyezett harmadik fél, megfelelnek a személyes adatok védelmére vonatkozó törvényeknek és szabályozásoknak. A személyes adatokat kizárólag a Canon vagy az általa engedélyezett harmadik felek tárolják és kezelik, a promócióval és a promóciós garanciális szolgáltatásokkal kapcsolatos adminisztráció céljából kivéve, ha egyéb megállapodás született. Ha egy résztvevő nem szeretné, hogy a kapcsolattartási adatait marketingcélokra használják fel, vagy hogy a Canon azokon keresztül később hasonló promóciókkal kapcsolatban felvegye vele a kapcsolatot, akkor NE jelölje be a regisztrációs űrlapon azt a mezőt, amely ezt engedélyezi.


Törvény és joghatóság

19.) A jelen rendelkezések egyike sem korlátozza az ügyfél jogait.

20.) A törvény által megengedett lehető legnagyobb mértékben a jelen feltételeknek, valamint a jelen promóciónak az értelmezésében, illetve minden belőlük fakadó vagy velük kapcsolatos vitában Anglia és Wales törvényei az irányadók, és Anglia és Wales bíróságai rendelkeznek nem kizárólagos joghatósággal.

21.) Ügyfélként azonban jogodban állhat, hogy a bírósági eljárást a saját nyelveden, egy helyi bíróságon kezdeményezd. A jogaiddal kapcsolatban a helyi fogyasztói érdekvédelmi szervezetek tudnak bővebb tájékoztatással szolgálni. A jelen Feltételek nem korlátoznak semmilyen törvényes jogot, amely egyébként alkalmazandó lenne.