Általános feltételek és adatvédelmi szabályzat

Canon Fotótár – használati feltételek

Ezeket a feltételeket időről időre frissíteni fogjuk. A felhasználókat a feltételek változásairól azok internetes közzétételével értesítjük. Az Adatvédelmi szabályzat jelentős módosulásairól történő értesítéshez igénybe vesszük az Ön által esetlegesen megadott egyéb kommunikációs módszereket is. A Canon Fotótárnak a feltételek frissítésének közzétételét követő használatával a felhasználó elismeri a frissített feltételek kötelező erejét.

1. Mi a Canon Fotótár?

A Canon Fotótár és Canon Galéria weboldalakat a Canon üzemelteti felhasználók által előállított tartalmak megjelenítése céljából. A felhasználó a regisztrációs folyamat során létrehozott fiók használatával feltölthet és beküldhet digitális tartalmakat, például fényképeket és/vagy képeket („Tartalom”) a Canon részére, a Canon Fotótárban történő nyilvános megjelenítésre. A Canon abban az esetben jeleníti meg a Tartalmat a Canon Fotótárban, ha a Tartalom kielégíti a jelen szerződési feltételeket, és egyebekben nyilvános megjelenítésre alkalmas.

Fiók létrehozásakor a felhasználó egy CANON azonosítót kap. Ezt a Canon azonosítót minden alkalommal meg kell adni, amikor Tartalmat tölt fel és küld be a Canon Fotótárban történő megjelenítésre. A meglévő vagy újonnan kapott Canon azonosító az interneten kínált más Canon szolgáltatások elérésére is használható. A Canon azonosító használatára vonatkozó teljes körű szerződési feltételeket itt tekintheti meg [http://www.canon-europe.com/consumer-accounts/tandc/]. Az ezen az oldalon elérhető, fennmaradó szerződési feltételek a Canon Fotótárra és annak Ön általi használatára vonatkoznak, és kiegészítik a Canon azonosítóra vonatkozó teljes körű szerződési feltételeket. 

2. Ki használhatja a Canon Fotótárat?

Fiók létrehozása után Ön akkor küldhet be Tartalmat a Canon Fotótárban nyilvános megjelenítésre, ha Európában, a Közép-Keleten, vagy Afrikában tartózkodik, és elmúlt 18 éves. A Canon Fotótárat bárki elérheti és megtekintheti. Azonban csak a fiókkal rendelkező felhasználók tölthetnek fel és küldhetnek be Tartalmat a Canon Fotótárba. Azok a fiókkal rendelkező felhasználók, akik 18 évesnél fiatalabbak, csak szülő vagy törvényes képviselő kifejezett engedélyével regisztrálhatnak és/vagy hozhatnak létre fiókot, és küldhetnek be Tartalmat.

3. Az Ön által beküldött Tartalom felhasználása

Ön kijelenti, hogy az Ön által beküldött Tartalom saját, eredeti műve, nem becsmérlő vagy törvényellenes, és nem sérti mások jogait (beleértve a személyes adatok védelméhez való jogot).

Ön minden Tartalom felett fenntarthat szerzői jogot, de beleegyezik abba, hogy a Canon a Canon Fotótárban, a Canon Galériában, a Canon közösségi média felületein (http://www.canon-europe.com/about_us/social-networks/) és a Canon EMEA-régióbeli weboldalain („Weboldalak”) térítésmentesen és állandó jelleggel bemutassa az Ön által beküldött Tartalmat.

A Canon Önt, a fiók birtokosát tünteti fel az Ön által beküldött Tartalom szerzőjeként, amennyiben megjeleníti a Tartalmat a Webhelyeken. Ha nem Ön a beküldött tartalom szerzője, akkor a szerző beleegyezését kell kérnie a Tartalom saját nevében történő beküldéséhez, és szerzőként történő megnevezéséhez és elismeréséhez.

4. A Tartalom Canon általi felhasználásának módja

A Canon fenntartja a jogot, hogy kizárólagosan és belátása szerint döntsön az Ön által beküldött Tartalom megjelenítéséről. 

A Canon vagy állandó megbízottja minden beküldött Tartalmat moderál annak érdekében, hogy a Tartalom megfelelő legyen a Webhelyeken történő megjelenítésre. A Canon számos okból dönthet úgy, hogy bizonyos beküldött tartalmakat nem mutat be, ezért kérjük, ne sértődjön meg, vagy bosszankodjon, ha a Canon úgy dönt, hogy nem mutatja be az Ön által beküldött Tartalmat.

Lehetséges, hogy a Canonnak bizonyos Tartalmakat meg kell vágnia, csökkentenie kell a méretüket, vagy egyéb módon módosítania kell a Webhelyeken való megjelenítéshez. A Tartalom beküldésével Ön beleegyezik abba, hogy a Canon módosítsa a beküldött Tartalmat, amennyiben azt a Canon indokoltnak véli.

5. A Canon fenntartja a jogot arra, hogy kapcsolatba lépjen Önnel

A Canon kívánsága szerint kapcsolatba léphet Önnel a Tartalommal kapcsolatban, például, ha a Canon szerepeltetni kívánja az Ön által beküldött Tartalmat a Canon Galériában. Ennek megfelelően Ön ezennel beleegyezik abba, hogy a Canon, vagy állandó meghatalmazottja kapcsolatba lépjen Önnel a fiókja létrehozásakor megadott elérhetőségeken. 

6. Harmadik fél jogai

Önnek be kell szereznie a beküldött Tartalom feletti jogokat birtokló minden harmadik fél beleegyezését, mielőtt beküldi a Tartalmat a Webhelyeken történő nyilvános megjelenítésre.

Ilyen jogbirtokos lehet más márka vagy cégnév tulajdonosa, a képen látható személy vagy egy közismert épület. Csak akkor töltse fel a Tartalmat megjelenítésre, ha saját megítélése szerint rendelkezik az összes szükséges joggal és beleegyezéssel. A Tartalom beküldésével a Canon „készpénznek veszi”, hogy Ön rendelkezik az összes szükséges joggal, és hogy beleegyezést kért bármely Tartalomban megjelenő bármely személytől vagy márkától. A Canon nem tud felelősséget és/vagy szavatosságot vállalni harmadik fél jogainak azáltal bekövetkező megsértéséért, hogy a Tartalom az Ön általi beküldéssel megjelenik a Webhelyeken, és továbbhárítja Önre a harmadik fél által támasztott igényeket.

7. Az Ön felelőssége

Ön felelősséggel tartozik a beküldött Tartalomért.

Amennyiben bármely Ön által beküldött Tartalom törvényellenes anyagot tartalmaz, a Canon fenntartja a jogot arra, hogy továbbítsa a Tartalmat és az Ön elérhetőségeit az illetékes végrehajtó hatóságoknak kivizsgálásra. Ennek megfelelően Ön ezennel beleegyezik abba, hogy a Canon közölje az Ön elérhetőségeit az illetékes végrehajtó hatósággal abban az esetben, ha Ön törvényellenes Tartalmat küld be.

8. Az Ön személyes adatai

A személyes adatainak felhasználásával és továbbadásával kapcsolatos részletes információkat a Fogyasztói adatvédelmi szabályzat tartalmazza.

9. Felelősség kizárása

A Canon ezennel a törvény által megengedett maximális mértékben kizár mindennemű kötelezettséget, garanciát és egyéb felelősséget a Canon Fotótárral vagy Canon Galériával kapcsolatos, vagy bármely e-mailben történő bármely szolgáltatás teljesítését vagy szándékolt teljesítését, nemteljesítését vagy késedelmes teljesítését, vagy a Canon Fotótárral vagy Canon Galériával összefüggésben küldött e-mailek, vagy nyújtott szolgáltatások pontosságát, hiánytalanságát vagy időszerűségét illetően – a jelen 9. pont kivételével –, amelyekről a Canon és a felhasználó között érvényes megállapodás jött létre, vagy amelyek egyéb okból kifolyólag beleérthetők a jelen feltételekbe és előírásokba, vagy jogszabály, szokásjog vagy egyéb előírás alapján azok, illetve más kiegészítő megállapodások részét képezik. Ön tudomásul veszi és beleegyezik abba, hogy a Canon Fotótárat kizárólag saját felelősségére használja, és a Canon nem vállal garanciát arra nézve, hogy a Canon Fotótár vagy a vele összefüggésben küldött e-mailek, vagy nyújtott szolgáltatások megfelelnek az Ön kívánalmainak, vagy hogy a Canon Fotótár állandóan, vagy hibáktól mentesen elérhető. A Canon által a Canon Fotótáron keresztül vagy hozzá kapcsolódóan elérhetővé tett tartalmak vagy szolgáltatások „pillanatnyi állapotukban” és „rendelkezésre állástól függően” érhetők el, és a Canon nem vállal semmilyen, közvetlen vagy közvetett felelősséget a Canon Fotótár vagy a benne foglalt vagy a Canon Fotótáron keresztül elérhető tartalmak vagy szolgáltatások tekintetében. A Canon fenntartja a jogot, hogy saját döntése alapján módosítsa vagy visszavonja a Canon Fotótár részeként felkínált tartalmakat vagy szolgáltatásokat.

10. Helytállási kötelezettség

A Canon, és a Canon Group valamennyi vállalata, valamint azok tisztségviselői, igazgatói, alkalmazottai, részvényesei vagy ügynökei a törvény által megengedett mértékben kizárnak mindennemű kötelezettséget és felelősséget bármely összegű vagy természetű, üzemszünetből eredő, vagy ahhoz bármilyen módon kapcsolódó veszteségért vagy kárért, amely a felhasználót vagy harmadik felet ért (korlátozás nélkül beleértve bármely közvetlen, közvetett, büntetésből eredő vagy járulékos veszteséget vagy kárt, valamint az elmaradt bevételt, nyereséget, az eszmei cégértéket, az adatokat, a szerződéseket, a pénzfelhasználást érintő veszteségeket), függetlenül attól, hogy az szerződésen kívül (korlátozás nélkül beleértve a hanyagságot), szerződéses, vagy egyéb módon a Canon Fotótárral kapcsolatban, vagy a Canon Fotótárral vagy a nyújtott szolgáltatással kapcsolatban küldött e-maillel, a Canon Fotótárhoz kapcsolódó webhelyek vagy az ilyen webhelyeken található anyagok használatával, használhatatlanságával kapcsolatban vagy használatának eredményeként következett be, korlátozás nélkül beleértve a számítógépben, szoftverben, adatokban vagy más vagyontárgyban vírusfertőzés miatt, a Canon Fotótárhoz való hozzáférés, annak használata, vagy böngészése, vagy bármilyen anyagnak erről a Canon Fotótárból vagy a Canon Fotótárhoz kapcsolódó webhelyekről való letöltése következményeként előállt veszteséget vagy kárt. Ez nem érinti az Ön törvényben előírt jogait.

11. A Canon védjegye

A Canon előzetes írásbeli engedélye nélkül senki, semmilyen formában nem jogosult a Canon vagy a Canon Group védjegyeinek vagy emblémáinak megjelenítésére vagy használatára.

12. Jogválasztás és illetékesség

A jelen szerződési feltételekre, és az kapcsolódó bármely jogvitára Anglia és Wales jogszabályai az irányadók, és a jelen szerződési feltételek tekintetében felmerülő jogvitákban Anglia és Wales bíróságai az illetékesek.

Felhasználóként azonban jogában állhat, hogy a bírósági eljárást a saját nyelvén, egy helyi bíróságon kezdeményezze. A jogaival kapcsolatban a helyi fogyasztói érdekvédelmi szervezet tud bővebb tanácsokkal szolgálni. A jelen használati feltételek nem korlátozzák az Ön törvényben meghatározott jogait.

13. A Canon Europa N.V. adatai

Canon Europa N.V.
Bovenkerkerweg 59
1185 XB Amstelveen
Hollandia
Tel.: 0031 20 545 8545
Fax: 0031 20 545 8222
Cégjegyzékszám: 33166721
Adószám: NL005916343B01

14. Szerzői jogok

Copyright © Canon Europa N.V. Minden jog fenntartva. A Weboldalakon megjelenő bármely információ, kép és védjegy másolása, terjesztése, ismételt közzététele vagy módosítása szigorúan tilos.