Canon 5D évfordulós verseny részvételi feltételek

A jelen Részvételi feltételek („Feltételek”) vonatkoznak a Canon EOS 5D sorozat 2015. évi évfordulós versenyére („Verseny”) a lentebb leírtak szerint.

A jelen feltételek alkalmazandók a Canon Europa N.V. (bejegyezve Amszterdamban a 33166721 regisztrációs szám alatt, székhelye: Bovenkerkerweg 59, 1185 XB Amstelveen, Hollandia) és más Canon csoportvállalatok („Canon”), illetve Ön mint a verseny résztvevője („Ön”) között.

Azzal, hogy a jelen Versenyben való részvétel érdekében beküldi képét (képeit), Ön megerősíti, hogy elolvasta, megértette és elfogadta a jelen Feltételeket.

1. A VERSENYBEN VALÓ RÉSZVÉTEL

1.1 A Versenyben az Egyesült Királyság, Írország, Németország, Franciaország, Spanyolország, Dánia, Finnország, Svédország, Norvégia, Csehország, Magyarország, Lengyelország, Portugália, Oroszország, Szlovákia, Svájc, Belgium, Ausztria és Hollandia („Területek”) 18 évet betöltött lakosai vehetnek részt (ennél fiatalabb versenyzők esetében szülői beleegyezésre van szükség). A Canon alkalmazottak és közvetlen családtagjaik, az ügynökségek dolgozói, valamint a Versenyhez szakmai módon kapcsolódó személyek, továbbá a Canon mesterek, a Canon nagykövetek és a Canon felfedezők nem jogosultak a részvételre.

1.2 A Verseny témája: Ikonikus képek (a „Téma”), a „Feltöltési Időszak” pedig 2015. szeptember 1. 09:00 (CEST) órától („Kezdő Dátum”) 2015. október 2. 23:59 (CEST) óráig („Záró Dátum”) tart.

1.3 A Versenyben Ön köteles feltölteni egy (1) képet a Témára (Ikonikus képek) vonatkozóan a Canon Fotótárba, és rövid leírást adni a beküldött műről, beleértve a mögötte rejlő történetet, és hogy hogyan jelképezi a változást. Minden művet a Feltöltési Időszakon belül kell feltölteni; a Feltöltési Időszakon kívül feltöltött műveket nem fogadjuk el a Versenybe történő jelentkezésként, azonban ettől függetlenül megjeleníthetők a Canon Fotótárban, a Canon Showcase-ben és a Canon közösségi média felületein.

1.4 A Versennyel kapcsolatosan feltöltött minden képet a többi résztvevő is megtekintheti, és minden érvényesen beküldött mű megjelenítésre kerül a Canon Fotótárban. Az Ön képének feltöltésével és a Versenyben való részvétellel Ön kifejezetten hozzájárul az ilyen felhasználáshoz.

1.5 A Canon nem tehető felelőssé a műszaki problémák miatt meg nem kapott beküldött művekért.

1.6 A Canon fenntartja a jogot, hogy kizárjon bármely magánszemélyt, akiről – saját megítélése szerint – úgy véli, hogy befolyásolni próbálta a részvételi eljárást, vagy a jelen Verseny bármely feltételét megsértette.

2. DÍJAZOTTAK KIVÁLASZTÁSA

2.1 Kettőszáz (200) kép kerül kiválasztásra a rövid listára („Rövid Listás Nyertesek”) az összes európai beküldött mű közül; minden Területről legalább öt (5) képet választanak ki. A Rövid Listás Nyertesek közül tíz (10) beküldött művet választanak ki Végső Nyertesekként. A Végső Nyertesek közül egy (1) képet választanak ki a Fődíj Nyerteseként. Az elbírálás a technika, a kreativitás, valamint az „Ikonikus képek” Téma eredeti és érdekes értelmezése alapján történik, teljes mértékben a bírák saját megítélése szerint. A Getty Images képviselői (a Getty Images a világ díjnyertes képeinek, videóinak, zenéinek és multimédiás termékeinek egyik vezető alkotója és forgalmazója) fogják kiválasztani a Rövid Listás Nyerteseket. A Végső Nyerteseket és a Fődíj Nyertesét egy zsűri fogja kiválasztani, amelynek tagjai a Getty Images kreatív igazgatója, Anthony Holland Parkin, a Getty Images fényképésze, Toby Smith, valamint a Canon nagykövete, Brent Stirton (a „Zsűri”). A nyertes művekre vonatkozó valamennyi döntés végleges, a zsűri, a Getty Images és a Canon nem bocsátkozik megbeszélésekbe ezzel kapcsolatban.

2.2 A Rövid Listás Nyerteseket a Záró Dátum és 2015. október 12. 17:00 (CET) óra között, a Végső Nyerteseket pedig 2015. október 26. 23:59 (CET) óra között választják ki.

2.3 A Canon minden nyertes résztvevővel felveszi a kapcsolatot az elbírálás befejezésétől számított 48 órán belül. Csak azok a résztvevők jogosultak bármilyen díjra, akik meg tudják erősíteni, hogy jelentkezésük megfelel a jelen Feltételeknek.

2.4 A nyerteseket legkésőbb 2015. október 30. napjáig e-mailben értesítjük. A nyerteseknek tizennégy (14) nap áll rendelkezésükre, hogy válaszoljanak a nyertességükről szóló értesítésre, megerősítsék részvételüket, és megerősítsék a felkínált díj elfogadását. Ha nem érkezik válasz ezen határidőn belül, a Canon visszavonhatja a felajánlást, és saját belátása szerint másnak ítélheti a díjat.

2.5 A Rövid Listás Nyertesek bejelentése november 3. napján történik a Canon Fotótárban és a Canon közösségi média felületein, a Végső Nyertesek és a Fődíj Nyertese bejelentése pedig 2015. november 24. napján történik sajtóközlemény útján, a Canon Fotótárban és a Canon közösségi média felületein minden Területen.

3. NYEREMÉNYEK

3.1 A 200 Rövid Listás Nyertes mindegyike jogosult egy korlátozott kiadású Canon fényképezőgép pántra rövid listás díjként.

3.2 A korlátozott kiadású Canon kameraszíjon kívül a 10 Végső Nyertes mindegyike jogosult tovább egy Canon EOS 5D Mark III DSLR fényképezőgépre, egy EF 24-105mm f/4L IS USM objektívre, és a nyertes művük kinyomtatott példányára.

3.3 A végső nyertesek díján túl a Fődíj Nyertese jogosult továbbá a következő Canon termékek egyikére: EF 70-200mm f/2.8L IS II USM vagy EF 16-35mm f/2.8L II USM vagy EF 85mm f/1.2L II USM.

3.4 A Canon arra törekszik, hogy a megerősített nyerteseknek a nekik járó díjat a díj általuk történő elfogadásától számított 30 napon belül kézbesítse. Az el nem fogadott, feladónak visszaküldött vagy nem kézbesíthető díjakat nem igényeltnek tekintjük, és a díjat visszavonjuk.

3.5 Minden nyertes köteles az értesítéstől számított 14 napon belül megerősíteni a neki járó díj elfogadását. Az értesítéstől számított 14 napon belül el nem fogadott díjak visszakerülnek a Canonhoz, és a Canon saját belátása szerint odaítélheti őket más résztvevőnek.

3.6 Készpénz vagy más díjalternatívák egyáltalán nem lehetségesek sem egészben, sem részben, kivéve azt az esetet, hogy ha a megadott díj bármely okból nem áll rendelkezésre, a Canonnak joga van azonos vagy magasabb specifikációjú és/vagy értékű, megfelelő díjat rendelkezésre bocsátani.

3.7 A díjak nyertesei felelősek bármely díj megnyeréséhez kapcsolódó minden esetleges kötelezettség teljesítéséért.

4. A VERSENYBEN VALÓ ÉRVÉNYES RÉSZVÉTELHEZ ELŐÍRT KÖVETELMÉNYEK A KÉPPEL SZEMBEN

4.1 A résztvevőknek a Versenybe feltöltött minden kép fölött tulajdonosi vagy rendelkezési joggal kell bírniuk, és Önnek teljes joggal kell rendelkeznie a képnek a Versenybe történő benevezésére vonatkozóan, korábban megszerezve minden más személy engedélyét, aki bármely joggal vagy érdekeltséggel bír a feltöltött képre vonatkozóan.

4.2 Minden képet eredeti fájl formájában rendelkezésre kell bocsátani a Canon kérésére.

4.3 A kép érvénytelennek minősül (és nem jogosult díjra), ha nem felel meg a következő feltételeknek. Ön nem tölthet fel olyan képeket, amelyek a következőket tartalmazzák:

(1) Felismerhető személyek, kivéve, ha Ön igazolni tudja, hogy az ilyen személyek megadták a képük Canon által történő felhasználásához és közzétételéhez szükséges minden engedélyt a jelen Feltételek szerint; vagy

(2) Műalkotások, kivéve, ha Ön igazolni tudja, hogy megkapott az ilyen műalkotások Canon által történő felhasználásához és közzétételéhez szükséges minden engedélyt a jelen Feltételek szerint;

(3) Logók és márkanevek, kivéve, ha Ön igazolni tudja, hogy megkapott az ilyen logók és márkanevek Canon által történő felhasználásához és közzétételéhez szükséges minden engedélyt a jelen Feltételek szerint;

(4) Bármi, ami jogellenes, vagy sértheti a Canon vagy bármely harmadik személy jogait;

(5) Bármi, ami sérti vagy lealacsonyítja bárki személyét, személyes vagy kereskedelmi jó hírnevét.

(6) Bármi, ami trágárnak, erkölcstelennek, vagy bármi módon nem megfelelőnek vagy kellemetlennek tekinthető, beleértve a meztelenséget és az erőszakot stb..

4.4 Ön alkalmazhat digitális képfeldolgozást a kép optimalizálása céljából, de kulcselemek hozzáadása vagy eltávolítása nem megengedett. Egynél több képből álló kompozit vagy kollázs képek nem jogosultak a Versenyben való részvételre.

4.5 Ön köteles megfizetni minden jogdíjat, díjat és egyéb pénzösszeget, amely bármely személy számára jár annak okán, hogy Ön képet töltött fel a Versennyel összefüggésben.

Licencia – A képnek a Canon Fotótárba történő feltöltésével és a Versenyben történő részvétellel Ön ezennel a Canon részére (beleértve minden Canon csoportcéget, kapcsolt vállalkozást, ezek allicencjogosultjait és jogosult megbízottjait) Európa, Oroszország, Közép-Ázsia, valamint Közép-Kelet és Afrika („EMEA”) egészére kiterjedő ingyenes, átruházható, nem kizárólagos licenciát biztosít („Licencia”) arra, hogy az Ön feltöltött képét (képeit) felhasználja, többszörözze, közzétegye és újra közzétegye (akár egészében, akár vágott vagy szerkesztett formában) a jelen Verseny szervezése és reklámozása céljából az interneten (korlátozás nélkül beleértve bármely Canon Facebook oldalt és Twitter oldalt), bármely Canon webportálon vagy bármely jogosult harmadik fél webportálján, illetve bármely közösségi médiában időbeli korlátozás nélkül. A nyertes képeket felhasználhatják harmadik felek médiaportáljain is az EMEA régión belül időbeli korlátozás nélkül. Ön ezúton szavatolja, hogy Ön rendelkezik minden szükséges joggal és jogosultsággal a jelen megállapodás megkötésére és az ilyen licencia biztosítására a Canon, kapcsolt vállalkozásai, allicencjogosultjai és megbízottjai számára. Ön ezúton kifejezetten lemond minden szellemi tulajdonjogról, amellyel Ön és/vagy bármely más személy az Ön által beküldött képre vonatkozóan rendelkezik.

4.7 Ön hozzájárul ahhoz is, hogy a Canon kapcsolatba léphessen Önnel a Verseny lebonyolításának céljából vagy abban az esetben, ha a Canon a Versenybe beküldött kép bármely más felhasználását kívánja megvitatni.

4.8 A Canon fenntartja a jogot, hogy kizárja a hiányos, az olvashatatlan vagy olyan beküldött műveket, melyek a fenti követelményeknek nem felelnek meg.

4.9 Ön köteles betartani a Canon és a Canon Fotótár minden vonatkozó használati feltételét és/vagy szabályzatát.

5. ADATVÉDELEM

5.1 A Canon csakis a fent leírt licenciának megfelelően fogja felhasználni az Ön képét, és csakis a Verseny adminisztrálásának céljából fogja felhasználni az Ön képével együtt átadott személyes adatokat, korlátozás nélkül beleértve az Önnel való kapcsolatfelvételt, a nyertesek bejelentését és Önnek a kép tulajdonosaként történő azonosítását.

5.2 Ön ezennel kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az Ön személyes adatait a Canon (beleértve minden Canon csoportcéget, illetve a Canon által meghatalmazott és az ő nevében eljáró megbízottat) az Európai Unión belül továbbítsa és feldolgozza a jelen Versennyel valamint a képek felhasználásával összefüggésben, az itt leírtak szerint.

5.3 A Verseny céljaira az Ön személyes adatainak adatkezelői a Canon Europa N.V. (bejegyezve Amszterdamban a 33166721 regisztrációs szám alatt, székhelye: Bovenkerkerweg 59, 1185 XB Amstelveen, Hollandia); és a Canon Europe Limited (bejegyezve az Egyesült Királyságban 4093977 regisztrációs szám alatt, székhelye: 3 The Square, Stockley Park, Uxbridge UB11 1ET, Egyesült Királyság).

6. FELELŐSSÉG KIZÁRÁSA

6.1 A Canon nem tehető felelőssé a jelen Feltételek teljesítésének elmulasztásáért, amennyiben az vis maiornak tekinthető kivételes körülményekre vezethető vissza. Ilyen körülménynek számítanak többek között a szélsőséges időjárási körülmények, a tűz, az áradás, a háború, a földrengés, a zavargások, az ipari viták, a terrorizmus, a vis maior körébe tartozó vagy olyan események, amelyek befolyásolják a díjként felajánlott termékek szállítását, illetve olyan események, amelyek egyik félnek sem róhatók fel, azonban ellehetetlenítik a teljesítést vagy a felek megelégedésére szolgáló végrehajtást.

6.2 A Versenyben történő részvétellel Ön vállalja, hogy kártalanítja és mentesíti a Canont minden igény vagy kereseti jogalap alól, amely a Versenyben való részvételből, illetve bármely díj elnyeréséből vagy felhasználásából ered.

7. EGYEBEK

7.1 Ésszerű ellenőrzési körén kívül eső körülmények között, és csak akkor, ha a körülmények ezt elkerülhetetlenné teszik, a Canon fenntartja a jogot a Verseny és a jelen Feltételek bármely időszakban történő megszüntetésére vagy módosítására, azonban mindig arra fog törekedni, hogy minimalizálja az Önre való hatást az indokolatlan csalódás elkerülése érdekében.

7.2 Fogyasztóként az Ön lakóhelyének jogszabályai vonatkoznak a Versenyre, Ön pedig jogosult lehet bírósági eljárást indítani a saját nyelvén és a saját helyi bíróságai előtt. Az Ön jogaival kapcsolatban a helyi fogyasztói érdekvédelmi szervezetek tudnak bővebb tájékoztatással szolgálni. A jelen Feltételek nem korlátoznak semmilyen törvényes jogot, amely egyébként alkalmazandó lenne. Ha Ön nem fogyasztó a helyi jogszabályai értelmében, Anglia és Wales jogszabályai vonatkoznak a Versenyre, a felek pedig megállapodnak Anglia és Wales bíróságai kizárólagos joghatóságában.