A Canon Mobile Scanning MEAP alkalmazás bemutatása

A Canon Mobile Scanning MEAP alkalmazás (a továbbiakban „a jelen termék”) egy MEAP alkalmazás, amely támogatja az imageRUNNER ADVANCE készülékekkel beolvasott adatok mobil végpontra történő továbbítását.
Mobil végpontról is konfigurálhatja a beolvasási beállításokat, illetve elindíthatja a beolvasást a jelen termék és a mobil végponthoz való „Canon PRINT Business” alkalmazás összekapcsolásával.

MEGJEGYZÉS

A jelen termék használatához előzetesen telepítenie kell a Canon PRINT Business alkalmazást a mobil végpontra. A Canon PRINT Business alkalmazás legújabb verzióját az App Store áruházból töltheti le.

A jelen termék telepítése

Két módszer áll rendelkezésre: „Automatikus telepítés Delivery szerverre történő csatlakozással (javasolt)” és a ”Manuális telepítés az SMS (Szolgáltatásmenedzsment szolgáltatás) segítségével”. Bármelyik módszert is használja, a telepítéshez rendszergazda jogokkal kell rendelkeznie a multifunkciós készülékhez.

Automatikus telepítés Delivery szerverre történő csatlakozással (javasolt)A licenc-hozzáférési szám multifunkciós készülék érintőpaneljéről vagy a távoli felhasználói felületről történő megadása esetén a multifunkciós készülék az interneten keresztül felcsatlakozik a „delivery” szerverre, majd automatikusan telepíti a jelen terméket.

A licenc-hozzáférési számmal és a telepítés menetével kapcsolatos további információkért tekintse meg a következő információkat.

A Canon Mobile Scanning MEAP alkalmazás (automatikus) telepítése

Manuális telepítés az SMS (Szolgáltatásmenedzsment szolgáltatás) segítségévelTöltse le a termék adatfájljait a Canon weboldaláról egy számítógépre, majd az SMS segítségével telepítse fel a fájlokat a multifunkciós készülékre.

A fájlok letöltésével és a telepítéssel kapcsolatos további információkért tekintse meg a következő információkat.

A Canon Mobile Scanning MEAP alkalmazás (manuális) telepítése

Beolvasási eljárás


A beolvasási műveleteket azután végezheti el a mobil végpontról, miután a multifunkciós készülék érintőpanelje segítségével elindította a jelen terméket. A „Canon PRINT Business” alkalmazás segítségével a mobil végpontról végezheti el a beolvasási beállítások konfigurálását, illetve az alkalmazás segítségével a mobil végponton is fogadhatja a beolvasott adatokat.
A imageRUNNER ADVANCE készülékeken használt termékkel végzett beolvasással kapcsolatos további információkért tekintse meg az alábbiakat.

Tekintse meg a Canon PRINT Business oldal „Használat” lapján lévő „Beolvasás (imageRUNNER ADVANCE sorozat)” című részt

MEGJEGYZÉS

Ha nem tudja használni a terméket, a beolvasást a multifunkciós készülék <Scan and Send> (Beolvasás és küldés) funkciójával végezze el. Ebben az esetben a beolvasási beállításokat a beolvasáskor a multifunkciós készülék érintőképernyőjén kell konfigurálnia.

A Canon Mobile Scanning MEAP alkalmazás (automatikus) telepítése

A következőkben a Canon Mobile Scanning MEAP alkalmazás (a továbbiakban „a jelen termék”) imageRUNNER ADVANCE készülékekkel az interneten keresztül elért „delivery” szerverről történő telepítésének menetét ismertetjük.

Szükséges környezet

Multifunkciós készülék
Olyan imageRUNNER ADVANCE sorozathoz tartozó készülék, mely támogatja a Canon PRINT Business alkalmazást a mobil végpontokhoz

Tekintse meg a „Támogatott multifunkciós nyomtatók” című részt a Canon PRINT Business oldalon

MEGJEGYZÉS

 • A „delivery” szerver az interneten érhető el. A telepítés előtt kapcsolja a multifunkciós készüléket olyan üzemmódba, mely lehetővé teszi a külső hálózatok elérését.

 • Előfordulhat, hogy a tűzfal beállításai miatt a multifunkciós készülék nem képes csatlakozni a „delivery” szerverre. Amennyiben ez történik, vegye fel a kapcsolatot a hálózati rendszergazdájával.

Licenc-hozzáférési szám

A termék telepítéséhez egy licenc-hozzáférési számra lesz szüksége.
A licenc-hozzáférési számra az alábbiakban ismertetett „A termék telepítése” műveletnél lesz szüksége.

Licenc-hozzáférési szám

A termék telepítése

Telepítse a terméket az Ön által használt multifunkciós készülékre.
Két módszer áll rendelkezésre: „
Telepítés az érintőképernyőről” és „Telepítés a távoli felhasználói felületről”.

MEGJEGYZÉS

 • A jelen termék telepítéséhez rendszergazdaként kell bejelentkeznie a multifunkciós készülékre.

 • Az Ön által használt multifunkciós készülék típusától függően a megjelenő képernyők és a kezelési műveletek eltérőek lehetnek.

Telepítés az érintőképernyőről
Telepítse a terméket a multifunkciós készülék érintőképernyőjén lévő gombok segítségével.

 1. 1. Nyomja meg a [] [Settings/Registration/Beállítások/Regisztráció] gombot.

 2. 2. Nyomja meg a [Log In/Bejelentkezés] gombot.

 3. 3. Írja be a következőket.
  Nyomja meg a [System Manager ID/Rendszerkezelő azonosítója] gombot → írjon be egy részlegazonosítót.
  Nyomja meg a [System PIN/Rendszer PIN] gombot → írjon be egy PIN-kódot.

 4. 4. Nyomja meg az [OK] gombot.

 5. 5. Nyomja meg a [Management Settings/Rendszerkezelés beállításai] gombot.

 6. 6. Nyomja meg a [License/Other/Licenc/Egyéb] → [Register/Update Software/Szoftver regisztrálása/frissítése] gombot.

 7. 7. Nyomja meg az [Install Applications/Options/ (Alkalmazások telepítése/Lehetőségek)] → [License Access Number/Licenc-hozzáférési szám] gombot.

 8. 8. Írja be a négy számjegyből álló licenc-hozzáférési számot → nyomja meg az [OK] gombot.
  Négy alkalommal ismételje meg a fenti műveletet, míg összesen 16 számjegyet ad meg licenc-hozzáférési számként.

 9. 9. Erősítse meg a megadott licenc-hozzáférési számot → nyomja meg a [Start] gombot.

 10. 10. Válassza ki a „Canon Mobile Scanning MEAP Application” elemet → nyomja meg az [Install/Telepítés] gombot.

 11. 11. Fogadja el Licencszerződés feltételeit → nyomja meg az [Accept/Elfogadom] gombot.
  Megkezdődik a telepítés.
  A telepítés befejeztével kattintson a [Start] gombra.
  A jelen termék telepítése befejeződött.

Telepítés megerősítése

Telepítés a távoli felhasználói felületről

Telepítse a jelen terméket egy multifunkciós készülékre a távoli felhasználói felületről.

 1. 1. Indítson el egy böngészőt a számítógépen → írja be a következő URL-t a címsorba.
  http://<a készülék IP-címe vagy a kiszolgálójának neve>/

 2. 2. Írja be a rendszerkezelő azonosítót és PIN-kódot → kattintson az [Administrator Login/Bejelentkezés rendszergazdaként] elemre.

 3. 3. A távoli felhasználói felület kezdőoldalán kattintson a [Settings/Registration/Beállítások/Regisztráció] → [License/Other/Licenc/Egyéb] → [Register/Update Software/Szoftver regisztrálása/frissítése] gombra.

 4. 4. Kattintson a [Delivered Installation/Automatikus telepítés] gombra.

 5. 5. Adja meg a licenc-hozzáférési számot → kattintson a [Next/Tovább] gombra.


MEGJEGYZÉS

Helytelen licenc-hozzáférési szám megadása esetén egy hibaoldal jelenik meg.

MEGJEGYZÉS

A jelen termék telepítése előtt ellenőrizze a multifunkciós készülék hálózati beállításait és SSL titkosítású kommunikáció beállításait, továbbá állítsa az SMS szolgáltatást használható állapotra. A részletekért tekintse meg a multifunkciós készülékhez mellékelt kézikönyveket.

Számítógép

Olyan számítógép, mely egy hálózaton keresztül csatlakozik a multifunkciós készülékhez

MEGJEGYZÉS

Windows esetén az SMS az Internet Explorer böngészőből, míg Mac operációs rendszer esetén a Safari böngészőből használható. A támogatott böngészőkkel kapcsolatos további információkért tekintse meg a multifunkciós készülékhez mellékelt kézikönyveket.

A termék letöltése

A következő hivatkozás segítségével töltse le a termék telepítéséhez szükséges fájlokat.
Canon Mobile Scanning MEAP alkalmazás letöltése

Csomagolja ki a letöltött fájlt, mely a telepítéshez szükséges következő két fájlt fogja tartalmazni. Ezekre a fájlokra a következő „A termék telepítése” nevű művelet során lesz szüksége.

 • Alkalmazásfájl: CMS_MEAP_App_X_X_X.jar

 • Licencfájl: CMS_MEAP_App_X_X_X.lic

A termék telepítése

Telepítse a terméket az Ön által használt multifunkciós készülékre.

MEGJEGYZÉS

 • A jelen termék telepítéséhez a multifunkciós készülék rendszergazdájaként kell bejelentkeznie.

 • Az Ön által használt multifunkciós készülék típusától függően a megjelenő képernyők és a kezelési műveletek eltérőek lehetnek.

A jelen termék telepítése/elindítása

Az SMS (Szolgáltatásmenedzsment szolgáltatás) számítógépről történő használatával telepítse a jelen terméket a multifunkciós készülékre. A telepítést követően kezdje meg a termék használatát.

 1. 1. Indítson el egy böngészőt a számítógépen → írja be a következő URL-t a címsorba.
  https://<a készülék IP-címe vagy a kiszolgálójának neve>:8443/sms/

 2. 2. Írja be az SMS jelszavát → kattintson a [Login/Bejelentkezés] gombra.

MEGJEGYZÉS

Az alapértelmezett jelszó a „MeapSmsLogin” (figyeljen a kis- és nagybetűkre).

3. Kattintson az [Install MEAP Application/MEAP alkalmazás telepítése] elemre.4. Kattintson a [Browse/Böngészés] lehetőségre.5. A megjelenő párbeszédablakban válassza ki a következő fájlokat → kattintson az [OK] gombra.
A „A jelen termék letöltése” művelet során letöltött fájlokat használja.
Külön-külön állítsa be az alkalmazásfájlt és a licencfájlt.

Alkalmazásfájl: CMS_MEAP_App_X_X_X.jar
Licencfájl: CMS_MEAP_App_X_X_X.lic

6.Kattintson az [Install/Telepítés] gombra.Az „Installing... Please wait.” (Telepítés folyamatban... Kérem várjon) üzenet megjelenését követően egy megerősítő üzenet jelenik meg.

7. Kattintson a [Yes/Igen] gombra.8. Fogadja el Licencszerződés feltételeit → Kattintson az [I Accept/Elfogadom] gombra.Az „Installing... Please wait.” (Telepítés folyamatban... Kérem várjon) üzenet újbóli megjelenésekor a telepítés elindul.
A telepítés befejezésekor megjelenik a telepítés befejezése képernyő.

9. Kattintson a [To MEAP Application Management/MEAP alkalmazáskezelő megnyitása] elemre.10. A „Canon Mobile Scanning MEAP alkalmazás” elindításához kattintson a [Start] elemre.Ekkor elindul a MEAP alkalmazás, és használható üzemmódba kerül.

Telepítés megerősítése
Erősítse meg, hogy a termék megfelelően lett telepítve és megfelelően elindult.

 1. 1. Nyomja meg az érintőpanel főképernyőjén lévő [Show All/Összes megjelenítése] elemet.

 2. 2. Ellenőrizze, hogy a [Canon Mobile Scanning] ikon megjelenik-e.  Amennyiben a „Canon Mobile Scanning” ikon nem jelenik meg, görgessen a képernyőn.