A készülékszoftver frissítésének menete

Előfordulhat, hogy a Canon PRINT Business alkalmazás használatához frissítenie kell a készülékszoftvert a multifunkciós készüléken.
Ha a frissítést igénylő készüléktípust használja, a Canon PRINT Business alkalmazás használatakor egy frissítésre figyelmeztető üzenet jelenik meg.
A készülékszoftver két módszerrel frissíthető.
Tekintse meg a következő táblázatot, és válassza az Ön által használt készüléktípusnak megfelelő módszert.

Eszköz neve Készülékszoftver frissítése
Interneten keresztül PC-n keresztül
MF4800 sorozat - Elérhető
MF4700 sorozat - Elérhető
MF5900 sorozat - Elérhető
iR1133 sorozat - Elérhető
MF6100 sorozat Elérhető Elérhető
MF8200C sorozat Elérhető Elérhető
MF8500C sorozat Elérhető Elérhető

MEGJEGYZÉS

Az imageRUNNER ADVANCE sorozat esetében nem kell frissítenie a készülékszoftvert.

1. Frissítés az interneten keresztül
PC (Windows/Mac) használata nélkül, interneten keresztül töltse le a készülékszoftvert a készülékre, majd frissítse a készülékszoftvert.
A multifunkciós készüléknek csatlakoznia kell az internethez.

1-1. A kezelőpanel menüjéből válassza ki a [System Management Settings/Rendszerkezelés beállításai] lehetőséget → nyomja meg az [OK] gombot.

1-2. Válassza ki az [Update Firmware/Készülékszoftver frissítése] lehetőséget → nyomja meg az [OK] gombot.

1-3. Válassza ki a [Via Internet/Interneten keresztül] lehetőséget → nyomja meg az [OK] gombot.

1-4. Frissítse a készülékszoftvert a képernyőn megjelenő utasítások alapján.
A készülékszoftver frissítése elkészült.
Indítsa el a Canon PRINT Business alkalmazást, és használja azt a multifunkciós készüléket, amelynek a készülékszoftverét frissítette.

2. Frissítés PC-n keresztül (Windows/Mac)
Töltse le a készülékszoftvert a Canon webhelyről egy PC-re (Windows/Mac), majd frissítse a készülékszoftvert.
- A multifunkciós készüléket és a PC-t LAN vagy USB segítségével kell csatlakoztatni.

2-1. Töltse le a készülékszoftvert
Töltse le az Ön által használt multifunkciós készülék készülékszoftverét a további szoftverek letöltésére szolgáló oldalról.
MF sorozat
iR1133
iR1133A
iR1133iF
A letöltéshez adja meg a multifunkciós készülék sorozatszámát.

MEGJEGYZÉS

A sorozatszám a multifunkciós készülék hátlapján található címkén szereplő nyolcjegyű szám.

Ha nem találja a sorozatszámot, tekintse meg a multifunkciós készülékhez tartozó kézikönyveket. A „sorozatszám” kifejezést keresve megtalálhatja a vonatkozó témaköröket.

2-2. A multifunkciós készülék átkapcsolása letöltési üzemmódba
1) A kezelőpanel menüjéből válassza ki a [System Management Settings/Rendszerkezelés beállításai] lehetőséget → nyomja meg az [OK] gombot.

2) Válassza ki az [Update Firmware/Készülékszoftver frissítése] lehetőséget → nyomja meg az [OK] gombot.

3) Válassza ki a [Via PC/PC-n keresztül] lehetőséget → nyomja meg az [OK] gombot.

4) Az „Update firmware?” (Frissíti a készülékszoftvert?) üzenetben nyomja meg a [Yes/Igen] elemet.

A művelet letöltési üzemmódban folytatódik.
LAN-kapcsolatok esetén: USB-kapcsolatok esetén:

Ha LAN-on keresztül csatlakozik, írja le a panelben megjelenő IP címet. Ezt akkor kell megadnia, amikor végrehajtja a következő műveletet a PC-ről (Windows/Mac).

2-3. A felhasználótámogató eszköz indítása és a készülékszoftver frissítése
1) Csomagolja ki a készülékszoftver letöltött fájljait a PC-n (Windows/Mac).
2) A kicsomagolt mappában kattintson duplán a felhasználótámogató eszközre

Elindul a felhasználótámogató eszköz.
3) Frissítse a készülékszoftvert a képernyőn megjelenő utasítások alapján.

MEGJEGYZÉS

A művelettel kapcsolatos további információért tekintse meg a tömörített mappában található „User Support Tool Operation Guide” (A felhasználótámogató eszköz üzemeltetési útmutatója) című dokumentumot.

Ha a használt multifunkciós eszköz LAN-on keresztül csatlakozik, akkor az [IP Address/IP-cím] részben meg kell adnia egy IP-címet a felhasználótámogató eszköz használata során. Adja meg a „Switching the Multi-Function Device to Download Mode” (A multifunkciós készülék átkapcsolása letöltési üzemmódba) című rész 4. lépésében megjelenő IP-címet.

2-4. A multifunkciós készülék újraindítása
Miután a készülékszoftver írása a felhasználótámogató eszközből befejeződött, nyomja meg a multifunkciós készülék kezelőpaneljén található [Stop/Leállítás] billentyűt.
A multifunkciós készülék újraindul.
A készülékszoftver frissítése elkészült.
Indítsa el a Canon PRINT Business alkalmazást, és használja azt a multifunkciós készüléket, amelynek a készülékszoftverét frissítette.