A készülékszoftver frissítésének menete


A Morpia-tanúsítvánnyal rendelkező mobilterminálokról történő nyomtatáshoz szükség lehet a nyomtató készülékszoftverének frissítésére.
Az MF6100, az MF8200C és az MF8500 sorozat készülékszoftvere két módszerrel frissíthető.

Frissítés a nyomtatóról >
Frissítés számítógépről >

1. lehetőség: Frissítés a nyomtatóról az interneten keresztül

Töltse le az Ön által használt nyomtató készülékszoftverét az interneten keresztül (Windows/Mac) számítógép használata nélkül, majd frissítse a készülékszoftvert. (A nyomtatót csatlakoztatni kell az internethez.)

1.    A kezelőpanel menüjéből válassza ki a [System Management Settings/Rendszerkezelés beállításai] lehetőséget → nyomja meg az [OK] gombot.2.    Válassza ki az [Update Firmware/Készülékszoftver frissítése] lehetőséget → nyomja meg az [OK] gombot.3.    Válassza ki a [Via Internet/Interneten keresztül] lehetőséget → nyomja meg az [OK] gombot.4.    Frissítse a készülékszoftvert a képernyőn megjelenő utasítások alapján.
A készülékszoftver frissítése befejeződött.
Indítsa el a Canon Mobile Scanning for Business alkalmazást, és használja a nyomtatót, amelynek a készülékszoftverét frissítette.

A letöltéshez adja meg a nyomtató sorozatszámát.

Megjegyzés:

  • A sorozatszám a nyomtató hátlapján található címkén szereplő nyolcjegyű szám.
  • Ha nem találja a sorozatszámot, tekintse meg a nyomtatóhoz tartozó kézikönyveket. A „sorozatszám” kifejezést keresve megtalálhatja a vonatkozó témaköröket.

2. A nyomtató átkapcsolása letöltési üzemmódba

A) A kezelőpanel menüjéből válassza ki a [System Management Settings/Rendszerkezelés beállításai] lehetőséget → nyomja meg az [OK] gombot.B) Válassza ki az [Update Firmware/Készülékszoftver frissítése] lehetőséget → nyomja meg az [OK] gombot.C) Válassza ki a [Via PC/PC-n keresztül] lehetőséget → nyomja meg az [OK] gombot.D) Az „Update firmware?” (Frissíti a készülékszoftvert?) üzenetben nyomja meg a [Yes/Igen] elemet.

A művelet letöltési üzemmódban folytatódik.

LAN-kapcsolathoz:


USB-kapcsolathoz:


Ha LAN-on keresztül csatlakozik, írja le a panelben megjelenő IP címet. Ezt akkor kell megadnia, amikor végrehajtja a következő műveletet a PC-ről (Windows/Mac).

3. A felhasználótámogató eszköz elindítása és a készülékszoftver frissítése

A) Csomagolja ki a letöltött készülékszoftver-fájlt a számítógépen (Windows/Mac).

B) A kibontott mappában kattintson duplán a felhasználótámogató eszközre.


Elindul a felhasználótámogató eszköz.

C) Frissítse a készülékszoftvert a képernyőn megjelenő utasítások alapján.


Megjegyzés:

  • A művelettel kapcsolatos további információért tekintse meg a „User Support Tool Operation Guide” (A felhasználótámogató eszköz üzemeltetési útmutatója) című dokumentumot a tömörített mappában.  • Ha a használt nyomtató LAN-on keresztül csatlakozik, akkor meg kell adnia egy IP-címet az [IP Address/IP-cím] részben a felhasználótámogató eszköz üzemeltetése során. Adja meg a „Switching the printer to Download Mode” (A nyomtató átkapcsolása letöltési üzemmódba) című rész 4. lépésében megjelenő IP-címet.

4.    Indítsa újra a nyomtatót
Miután a készülékszoftver írása a felhasználótámogató eszközből befejeződött, nyomja meg a [Stop/Leállítás] billentyűt a nyomtató kezelőpanelén.
A nyomtató újraindul.
A készülékszoftver frissítése befejeződött.
Indítsa el a Canon Mobile Scanning for Business alkalmazást, és használja a nyomtatót, amelynek a készülékszoftverét frissítette.

Következő lépések