Általános feltételek és adatvédelmi szabályzat

Canon fiók – használati feltételek

Ezeket a feltételeket időről időre frissíteni fogjuk. A felhasználókat a feltételek változásairól azok internetes közzétételével értesítjük. Az Adatvédelmi szabályzat jelentős módosulásairól történő értesítéshez igénybe vesszük az Ön által esetlegesen megadott egyéb kommunikációs módszereket is. A Canon fiók feltételek frissítésének közzétételét követő használatával a felhasználó elismeri a frissített feltételek kötelező erejét.

1. Mi az a Canon fiók?

A korábbi nevén You Connect vagy MyCanon fiókként ismert Canon fiók a Canon webhelyei és szolgáltatásai kapcsán a felhasználó személyazonosságának megállapítására és igazolására szolgáló adatok összessége. Canon fiókját különféle szolgáltatások elérésére használhatja, például a Canon termékeivel kapcsolatos információk kérésére, a Canon online áruházában bizonyos Canon-termékek megvásárlása céljából történő bejelentkezésre, illetve a Canon különböző webhelyeihez és kapcsolódó szolgáltatásaihoz (például feliratkozás Canon-hírlevélre, You Connect képtárak, irista, stb.) történő hozzáférésre – ezeket a szolgáltatásokat a Canon, a Canon társvállalatai vagy a Canon által időről időre kijelölt harmadik fél nyújtja (ezek a továbbiakban együttesen a „Canon-szolgáltatások”). A Canon-szolgáltatások Ön általi használatára az adott szolgáltatásra irányadó, hatályos használati feltételek vonatkoznak. Továbbá a Canon termékei és a Canon-szolgáltatások országonként eltérőek lehetnek, esetleg nem minden országban biztosítottak, valamint egyes Canon-termékekhez közvetlenül kapcsolódó bizonyos Canon-szolgáltatások az Ön lakhelyéhez lesznek kapcsolva.

2. Ki regisztrálhat Canon fiókot?

A Canon fiók Európában, a Közel-Keleten és Afrikában érhető el 18 éves életkort betöltött személyek számára. A Canon-szolgáltatások elérése és használata 18 éves életkor alattiak számára kizárólag szülő vagy gondviselő kifejezett engedélyével lehetséges, akinek a saját nevében kell regisztrálnia.

3. Hogyan lehet Canon fiókot létrehozni?

Canon fiók létrehozásához meg kell adnia egy érvényes e-mail-címet, amely egyben felhasználóneveként is szolgál majd, valamint bizonyos demográfiai adatokat, például utónevét, családnevét, a lakhelyét jelentő országot stb. A sikeres regisztrációt követően Canon fiókjába bejelentkezve szabadon megváltoztathatja felhasználónevét és jelszavát. A Canon fiókot díjmentesen kapja, és az Ön személyes használatára szolgál. Ugyanakkor Ön köteles viselni a Canon fiók regisztrációjához és a Canon-szolgáltatások használatához szükséges összes költséget és kiadást.

A Canon fenntartja a jogot, hogy a jelentkezőket saját belátása szerint fogadja el, valamint – szükségtelen diszkrimináció nélkül – elutasítson bármely jelentkezőt, amennyiben ésszerű módon nem megfelelőnek tekinti.

Amikor egy fiókot regisztrál, beleegyezik a regisztrációs űrlapon kért, helytálló adatok Canon felé történő megadásába. A regisztráció után célszerű a regisztrációt megerősítő e-mailben szereplő vagy a Canon webhelyén közzétett hivatkozások használatával ezeket az adatokat karbantartania azok naprakészsége érdekében. Az Ön személyes adatainak a Canon általi használatával és továbbításával kapcsolatban az alábbi Adatvédelmi szabályzat nyújt tájékoztatást.

4. Adatvédelmi szabályzat

A személyes adatainak felhasználásával és továbbadásával kapcsolatos részletes információkat a Fogyasztói adatvédelmi szabályzat tartalmazza.

5. Felelősség kizárása

Ön kifejezetten tudomásul veszi a következőket:

A Canon fiók és a kapcsolódó Canon-szolgáltatások regisztrációja és használata az Ön kizárólagos kockázatára történik. A Canon fiók és az összes kapcsolódó Canon-szolgáltatás nyújtása azok „ADOTT ÁLLAPOTÁBAN” és „ADOTT ELÉRHETŐSÉG MELLETT” történik. A Canon és társvállalatai a jog által megengedett legnagyobb mértékben kifejezetten elzárkóznak mindenféle kifejezett vagy vélelmezett garanciavállalástól és feltételtől, korlátozás nélkül ideértve az értékesíthetőségre, az egy adott célra való alkalmasságra és a jogsértéstől való mentességre vonatkozó bármely vélelmezett garanciát és feltételt.

A Canon és társvállalatai nem vállalnak garanciát arra, hogy (a) a Canon fiók és a Canon-szolgáltatások használata meg fog felelni az Ön igényeinek, (b) a Canon fiók és a Canon-szolgáltatások használata zavartalan, időben megfelelő, biztonságos és hibamentes lesz, (c) a Canon fiók és a Canon-szolgáltatások használatával elérhető bármilyen eredmény pontos vagy megbízható lesz.

A Canon fiók és a Canon-szolgáltatások használatával letöltött vagy más módon megkapott bármely anyag az Ön saját belátása és kockázata szerinti, és Ön viseli a teljes felelősséget az ilyen anyag letöltéséből eredően számítógépes kiszolgálóján vagy egyéb eszközön bekövetkező bármely károsodásért vagy adatvesztésért.

A Canontól (ideértve társvállalatait is) Ön által kapott semmiféle – akár szóban, akár írásban nyújtott, a Canon fiók és a Canon-szolgáltatások használatával vagy azon keresztül elérhető – tanács vagy tájékoztatás nem hoz létre semmiféle, a jelen használati feltételekben kifejezetten nem meghatározott garanciavállalást.

6. A Canon védjegye

A Canon előzetes írásbeli engedélye nélkül senki, semmilyen formában nem jogosult a Canon vagy a Canon Group védjegyeinek vagy emblémáinak megjelenítésére vagy használatára.

7. Jogválasztás és illetékesség

7.1. A jelen szerződési feltételekre, és az kapcsolódó bármely jogvitára Anglia és Wales jogszabályai az irányadók , és a jelen szerződési feltételek vagy a Canon fiók tekintetében felmerülő jogvitákban Anglia és Wales joga irányadó a 7.2. pont feltételei szerint.

7.2. Fogyasztóként azonban jogában állhat, hogy a bírósági eljárást a saját nyelvén, egy helyi bíróságon kezdeményezze. A jogaival kapcsolatban a helyi fogyasztói érdekvédelmi szervezet tud bővebb tanácsokkal szolgálni. A jelen használati feltételek nem korlátozzák az Ön törvényben meghatározott jogait.

8. A Canon Europa N.V. adatai

Canon Europa N.V.
Bovenkerkerweg 59
1185 XB Amstelveen
Hollandia
Tel.: 0031 20 545 8545
Fax: 0031 20 545 8222
Cégjegyzékszám: 33166721
Adószám: NL005916343B01

9. Szerzői jogok

Copyright © Canon Europa N.V. Minden jog fenntartva. A webhelyen megjelenő bármely információ, kép és védjegy másolása, terjesztése, ismételt közzététele vagy módosítása szigorúan tilos.