Feltételek

Canon Europa N.V. 2017-es szkennerpromóció a 20. évforduló alkalmából

1. PROMÓCIÓS TERMÉKEK, PROMÓCIÓS IDŐSZAK ÉS RÉSZTVEVŐK

1.1 Ez a promóció kizárólag az ezen az oldalon felsorolt jogosult termékek (a „Promóciós termékek”) bármelyikének megvásárlására vonatkozik a Promóciós területeken (lásd alább) 2017. szeptember 1. és 2017. december 31. között, a kezdő- és a zárónapot is beleszámítva (a „Promóciós időszak”).

1.2 Feltétel a résztvevőkre („a Résztvevők”) nézve a betöltött 18. életév, valamint az Európai Gazdasági Térség vagy Svájc (EGT) területén lévő lakhely (a „Promóciós területek”).

1.3 Minden résztvevő magára nézve kötelező érvényűnek fogadta el a jelen feltételeket.

1.4 Minden Promóciós terméknek új és eredeti Canon terméknek kell lennie. Használt, felújított vagy újszerű termékek, illetve a Canon csoport vállalatainak szellemi tulajdonjogait valamilyen módon hamisító vagy megszegő termékek (a teljesség igénye nélkül például párhuzamos vagy „szürke” termékek) megvásárlása nem jogosít a promócióban való részvételre. Ha többet szeretne megtudni a párhuzamos termékekről, tekintse meg a http://www.canon.hu/about_us/about_canon/parallel_products_information/ weboldalt.

2. PROMÓCIÓS TERÜLET

A regisztráció időpontjában rendelkezni kell a Promóciós termékekkel, amelyeket egy, a Promóciós területeken lévő viszonteladótól vagy a Promóciós területeken bejegyzett domainnel vagy székhellyel rendelkező internetes áruháztól kell megvásárolni.

3. A RÉSZVÉTEL MÓDJA

3.1 A Résztvevő akkor jogosult a promócióban való részvételre, ha a Promóciós időszakban a Promóciós területen Promóciós terméket vásárol, ÉS érvényes online regisztrációt nyújt be 2017. szeptember 1. 00:00 óra és 2018. január 28. éjfél között.

3.2 A regisztrációknak teljesen és helyesen kitöltött (ebbe beletartozik az érvényes EGT termék-sorozatszám megadása is) online igénylési űrlap benyújtásával kell beérkezniük a https://canon-scanners-promotion.sales-promotions.com/?country_promotion=38&lng=hu weboldalon keresztül. A résztvevőknek be kell szkennelni, fel kell tölteni és csatolni kell az online igénylőlaphoz a vásárlási nyugtát vagy internetes vásárlás esetén a rendelésről kapott visszaigazolást. A rendszer ezután e-mailben értesíti a résztvevőket, hogy a regisztráció sikeresen beérkezett. Ha a regisztráció feldolgozásától számított 24 órán belül nem kap megerősítő e-mailt, vagy nincs számítógépes hozzáférése, hívja fel regisztrációs vonalunkat a +36(0) 1 237-5900-ös telefonszámon.

3.3 A promóciós termékek a készlet erejéig érhetők el. A Canon nem vonható felelősségre, ha a promóciós időszak alatt a viszonteladó a promóciós termékekre vonatkozó megrendeléseket nem teljesíti.

3.4 A Canon nem dolgozza fel azokat a regisztrációkat, amelyeket regisztrációs időszak lezárulta után kap meg, azaz 2018. január 28. után. A Canon nem dolgozza fel a megítélésük szerint hiányos vagy olvashatatlan regisztrációkat. A Canon nem vállal felelősséget az olyan regisztrációkért, amelyeket késve vagy egyáltalán nem kapott meg.

3.5 A résztvevők akár 5 promóciós termékre is benyújthatnak regisztrációt, és csak egy regisztrációt kapnak promóciós termékenként.

3.6 A nagy mennyiségben vásárló természetes vagy jogi személyek (akik a promóciós időszak alatt több mint 5 promóciós terméket vásárolnak) nem jogosultak a promócióban való részvételre.

3.7 Ez a promóció nem vonható össze más promócióval.

4. PÉNZVISSZAFIZETÉS

4.1 A résztvevők pénzvisszafizetésben a promóciós termékek vásárlási összege alapján fognak részesülni.

4.2 A regisztráció beérkezését és jóváhagyását követően a Canon gondoskodik a pénzösszeg átutalásáról a Résztvevő bankszámlájára. Egyéb jellegű megoldás és készpénzes vagy csekkes kifizetés nem lehetséges.

4.3 A Canon igyekszik a hiánytalan és érvényes regisztráció beérkezését követő 28 napon belül átutalni az összeget.

4.4 Minden egyes érvényes regisztráció kapcsán csak egy átutalás indítható.

4.5 A résztvevők a pénzvisszafizetést a vásárlási ország pénznemében fogják megkapni.

4.6 Ha Ön az országában áfaalany, és pénzvisszatérítést kap, az csökkentheti a vásárlás nettó értékét, és a visszaigényelhető áfa összegét is ennek megfelelően kell módosítani.

5. A PROMÓCIÓ SZERVEZŐJE

A promóció szervezője a Canon Europa N.V. vállalat, 59–61 Bovenkerkerweg, 59 1185 XB, Amstelveen, Hollandia.

6. FELELŐSSÉG KIZÁRÁSA

6.1 A Canon semmilyen körülmények között sem tartozik felelősséggel semmilyen természetű veszteségért, kárért vagy sérülésért, amelyet bármely Részvevő ezzel a promócióval kapcsolatban bejelent. A jelen használati feltételekben semmi sem tekinthető azonban a Canon felelőssége kizárásának vagy korlátozásának olyan személyi sérüléssel vagy halálesettel kapcsolatban, amely bizonyíthatóan a Canon alkalmazottjainak vagy ügynökeinek gondatlanságából fakadt.

6.2 A Canon fenntartja a jogot, hogy bármikor érvénytelenítse, kiegészítse és/vagy módosítsa ezt a promóciót anélkül, hogy ezért bármilyen felelősséget kellene vállalnia.

6.3 A Canon fenntartja a jogot arra, hogy ellenőrizze, hogy a regisztrációk eleget tesznek-e a jelen feltételeknek, és hogy ezzel kapcsolatban kiegészítő információkat és támogató dokumentumokat kérjen. A Canon fenntartja a jogot arra, hogy a promócióból regisztrációkat és/vagy résztvevőket zárjon ki, ha úgy véli, hogy a promócióval bármilyen módon visszaélnek. A Canon promócióval kapcsolatos döntései véglegesek, és velük kapcsolatban fellebbezésnek helye nincs.

7. ADATOK

7.1 A Canon Europa N.V. (59 Bovenkerkerweg, 1185 XB) minősül adatkezelőnek a résztvevők által rendelkezésre bocsátott bármely személyes adat vonatkozásában. A részünkre beküldött bármely személyes adatot a jelen promóció adminisztrációjának céljából és – adott esetben – marketingcélokra az Interpay Sales Promotions Ltd, IDA Business & Technology Park, Ring Road, Kilkenny, Írország dolgoz fel – ha a résztvevő feliratkozott a Canontól érkező marketingkommunikáció fogadására. A megadott személyes adatokat biztonságosan tároljuk, és biztonságos kiszolgálóra továbbíthatjuk az EGT területén kívülre.

7.2 A résztvevőktől begyűjtött személyes adatokra a Canon adatvédelmi szabályzata vonatkozik http://www.canon.hu/terms_and_conditions/#tcm:128-37750

7.3 Ha egy Résztvevő nem szeretné, hogy a kapcsolattartási adatait marketingcélokra használják fel, vagy hogy a Canon azokon keresztül később hasonló promóciókkal kapcsolatban felvegye vele a kapcsolatot, akkor NE jelölje be a regisztrációs űrlapon azt a mezőt, amely ezt engedélyezi.

8. IRÁNYADÓ JOG ÉS JOGHATÓSÁG

A jelen feltételeknek, illetve minden belőlük fakadó vagy velük kapcsolatos vitában Hollandia törvényei az irányadók, és a holland bíróságok rendelkeznek nem kizárólagos joghatósággal.