Canon Scanner Winter pénzvisszafizetési promóció

Canon Europa N.V. Feltételek

1. PROMÓCIÓS TERMÉKEK, PROMÓCIÓS IDŐSZAK, RÉSZTVEVŐK ÉS PROMÓCIÓS TERÜLETEK

1.1 Ez a promóció kizárólag az ezen az oldalon felsorolt jogosult termékek (a „Promóciós termékek”) bármelyikének a Promóciós területeken (lásd alább) belüli, 2018. október 1. és 2019. február 28. között, a kezdő- és zárónapot is beleszámítva (a „Promóciós időszak”), történő megvásárlására vonatkozik.

1.2 Feltétel a résztvevőkre („a Résztvevők”) nézve a betöltött 18. életév, valamint az Európai Gazdasági Térség vagy Svájc (EGT) területén lévő lakhely (a „Promóciós területek”).

1.3 Minden résztvevő magára nézve kötelező érvényűnek fogadta el a jelen feltételeket.

1.4 Minden Promóciós terméknek új és eredeti Canon terméknek kell lennie. Használt, felújított vagy újszerű termékek, illetve a Canon csoport vállalatainak szellemi tulajdonjogait valamilyen módon hamisító vagy megszegő termékek (a teljesség igénye nélkül például párhuzamos vagy „szürke” termékek) megvásárlása nem jogosít a promócióban való részvételre.

1.5 A promóciós terméket: (i) a résztvevőnek birtokolnia kell az igénylés napján, (ii) a Promóciós területen kell regisztrálni, (iii) ahol lehetséges, a Canon csoport vállalatainak vagy az EGT terület felhatalmazott forgalmazóinak kell kiszállítania a viszonteladók számára, (iv) a terméket a Canon csoport vállalataitól, a Promóciós terület egyik viszonteladójától, vagy a Promóciós területhez tartozó domainnel rendelkező internetes áruházból, vagy a Promóciós területen található, regisztrált címről kell megvenni.

2. A RÉSZVÉTEL MÓDJA

2.1. A Résztvevő akkor jogosult a promócióban való részvételre, ha a Promóciós időszakban a Promóciós területen Promóciós terméket vásárol, ÉS érvényes regisztrációt nyújt be online a 2018. október 1. 00:00 és 2019. március 31. éjfél közötti időszakban.

2.2. A regisztrációknak teljesen és helyesen kitöltött (ebbe beletartozik az érvényes EGT termék-sorozatszám megadása is) online igénylési űrlap benyújtásával kell beérkezniük. A résztvevőknek be kell szkennelni, fel kell tölteni és csatolni kell az online igénylőlaphoz a vásárlási nyugtát vagy internetes vásárlás esetén a rendelésről kapott visszaigazolást. A rendszer ezután e-mailben értesíti a résztvevőket, hogy a regisztráció sikeresen beérkezett. Ha a regisztráció feldolgozásától számított 24 órán belül nem kap megerősítő e-mailt, vagy nincs számítógépes hozzáférése, hívja fel regisztrációs vonalunkat a +36(0) 1 237-5900 -es telefonszámon.

2.3. A promóciós termékek a készlet erejéig érhetők el. A Canon nem vonható felelősségre, ha a promóciós időszak alatt a viszonteladó a promóciós termékekre vonatkozó megrendeléseket nem teljesíti.

2.4. A Canon nem dolgozza fel azokat a regisztrációkat, amelyeket a regisztrációs időszak lezárulta után kap meg, azaz 2019. március 31. éjfélt követően. A Canon nem dolgozza fel a megítélésük szerint hiányos vagy olvashatatlan regisztrációkat. A Canon nem vállal felelősséget az olyan regisztrációkért, amelyeket késve vagy egyáltalán nem kapott meg.

2.5. A résztvevők akár 5 promóciós termékre is benyújthatnak regisztrációt, és promóciós termékenként csak egyszeri pénzvisszafizetés lehetséges.

2.6 A nagy mennyiségben vásárló természetes vagy jogi személyek (akik a promóciós időszak alatt több mint 5 promóciós terméket vásárolnak) nem jogosultak a promócióban való részvételre.

2.7 Ez a promóció nem vonható össze más promócióval.

3. PÉNZVISSZAFIZETÉS

3.1 A résztvevők pénzvisszafizetésben a promóciós termékek vásárlási összege alapján fognak részesülni.

3.2 A regisztráció beérkezését és jóváhagyását követően a Canon gondoskodik a pénzösszeg átutalásáról a Résztvevő bankszámlájára. Egyéb jellegű megoldás és készpénzes vagy csekkes kifizetés nem lehetséges.

3.3 A Canon igyekszik a hiánytalan és érvényes regisztráció beérkezését követő 28 napon belül átutalni az összeget.

3.4 Minden egyes érvényes regisztráció kapcsán csak egy átutalás indítható.

3.5 Ha Ön az országában áfaalany, és pénzvisszatérítést kap, az csökkentheti a vásárlás nettó értékét, és a visszaigényelhető áfa összegét is ennek megfelelően kell módosítani.

4. A PROMÓCIÓ SZERVEZŐJE

A promóció szervezője a Canon Europa N.V. vállalat, 59–61 Bovenkerkerweg, 59 1185 XB, Amstelveen, Hollandia.

5. JOGI NYILATKOZAT

5.1. A Canon semmilyen körülmények között sem tartozik felelősséggel semmilyen természetű veszteségért, kárért vagy sérülésért, amelyet bármely Részvevő ezzel a promócióval kapcsolatban bejelent. A jelen használati feltételekben semmi sem tekinthető azonban a Canon felelőssége kizárásának vagy korlátozásának olyan személyi sérüléssel vagy halálesettel kapcsolatban, amely bizonyíthatóan a Canon alkalmazottjainak vagy ügynökeinek gondatlanságából fakadt.

5.2. A Canon fenntartja a jogot, hogy bármikor érvénytelenítse, kiegészítse és/vagy módosítsa ezt a promóciót anélkül, hogy ezért bármilyen felelősséget kellene vállalnia.

5.3. A Canon fenntartja a jogot arra, hogy ellenőrizze, hogy a regisztrációk eleget tesznek-e a jelen feltételeknek, és hogy ezzel kapcsolatban kiegészítő információkat és támogató dokumentumokat kérjen. A Canon fenntartja a jogot arra, hogy a promócióból regisztrációkat és/vagy résztvevőket zárjon ki, ha úgy véli, hogy a promócióval bármilyen módon visszaélnek. A Canon promócióval kapcsolatos döntései véglegesek, és velük kapcsolatban fellebbezésnek helye nincs.

6. ADATVÉDELEM

6.1 A Canon Europa N.V. (59 Bovenkerkerweg, 1185 XB) minősül adatkezelőnek a résztvevők által rendelkezésre bocsátott bármely személyes adat vonatkozásában. Az elküldött személyes adatokat az Interpay Sales Promotions Ltd vállalat (IDA Business & Technology Park, Ring Road, Kilkenny, Írország) dolgozza fel a Promóció adminisztrációs céljából. A megadott személyes adatokat biztonságosan tároljuk, és biztonságos kiszolgálóra továbbíthatjuk az EGT területén kívülre.

6.2 A Résztvevők személyes adatait a https://www.canon.hu/privacy-policy/ weboldalon elérhető Canon üzleti és fogyasztói adatvédelmi nyilatkozatainak megfelelően kezeljük.

7. IRÁNYADÓ JOG ÉS JOGHATÓSÁG

A jelen feltételeknek, illetve minden belőlük fakadó vagy velük kapcsolatos vitában Hollandia törvényei az irányadók, és a holland bíróságok rendelkeznek nem kizárólagos joghatósággal.

Promóciós termékek

Canon imageFORMULA DR-C230 Dokumentumolvasó
Canon imageFORMULA DR-C240 Dokumentumolvasó
Canon imageFORMULA DR-M140 Dokumentumolvasó
Canon imageFORMULA DR-M260 Dokumentumolvasó
Canon imageFORMULA DR-M1060 Dokumentumolvasó
Canon imageFORMULA ScanFront 400 hálózati lapolvasó